Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φρέζες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Φρέζες

283 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Φρέζες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Geo Bodenfräse Fräse Ackerfräse leichte Version TL 135cm NEU
VEMAC Geo Bodenfräse Fräse Ackerfräse leichte Version TL 135cm NEU
Φρέζες, cjt2787655
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 28, Φρέζες γενικής χρήσης
890 EUR
με 19% ΦΠΑ
748 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agritec AT-20 - Deutschland Bodenfräse Heckfräse 136 cm, 8 Größen erhältlich
Video
Agritec AT-20 - Deutschland Bodenfräse Heckfräse 136 cm, 8 Größen erhältlich
Φρέζες, cjt2393136
68804 Altlußheim, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.36 m, Μαχαίρι φρέζας: 32, Βάθος εργασίας: 11 cm
1.899 EUR
2.154 EUR

με 19% ΦΠΑ
1.596 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC GEO Bodenfräse Fräse Umkehrfräse schwere Version IGN 180cm NEU
Video
VEMAC GEO Bodenfräse Fräse Umkehrfräse schwere Version IGN 180cm NEU
Φρέζες, cjt2399286
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 18 cm, Μαχαίρι φρέζας: 42
1.590 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.336 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
WALITEC Keiler
WALITEC Keiler
Φρέζες, cjt2923842
24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Πλάτος εργασίας: 1.45 m, Βάθος εργασίας: 20 cm, Φρέζες γενικής χρήσης
1.999 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.680 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bodenfräse Heckfräse Fräse Ackerfräse TOP ANGEBOT!
Bodenfräse Heckfräse Fräse Ackerfräse TOP ANGEBOT!
Φρέζες, cjt2615606
64-200 Niałek Wielki / Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Φρέζες γενικής χρήσης
999 EUR

Δείτε αγγελία
Terranova C280
ΝΈΑ Terranova C280
Φρέζες, cjt3304396
6093 Heythuysen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Πλάτος εργασίας: 2.85 m, Βάθος εργασίας: 27 cm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Breviglieri Rækkefræser
ΝΈΑ Breviglieri Rækkefræser
Φρέζες, cjt3303827
6360 Tinglev, Δανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Λοιπά
8.408 EUR
με 25% ΦΠΑ
6.726 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Howard Bodenfräse Fräse CA 110 SU - Versand möglich
Howard Bodenfräse Fräse CA 110 SU - Versand möglich
Φρέζες, cjt3302919
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.08 m
800 EUR

Δείτε αγγελία
AVR 4x75 rijenfrees DEMO
AVR 4x75 rijenfrees DEMO
Φρέζες, cjt3301418
1461 Zuid Oost Beemster, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
19.058 EUR
με 21% ΦΠΑ
15.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AVR Multivator 4x75 Frontfrees
AVR Multivator 4x75 Frontfrees
Φρέζες, cjt3301416
1461 Zuid Oost Beemster, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007
9.620 EUR
με 21% ΦΠΑ
7.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Celli CE 155
Celli CE 155
Φρέζες, cjt3299946
4161 Heukelum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010
3.872 EUR
με 21% ΦΠΑ
3.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio W165
Maschio W165
Φρέζες, cjt3299937
4161 Heukelum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010
1.815 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ortolan P 205
Ortolan P 205
Φρέζες, cjt3297834
5140 Sombreffe, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2010, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάθος εργασίας: 20 cm, Λοιπά
2.101 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.736 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Grimme GR 300
Φρέζες, cjt3295367
47533 Kleve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
16.501 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.866 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
LEFA TL - 125
LEFA TL - 125
Φρέζες, cjt3294807
26871 Aschendorf / Ems, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Μαχαίρι φρέζας: 28, Φρέζες γενικής χρήσης
900 EUR
με 19% ΦΠΑ
756 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio 160L
Maschio 160L
Φρέζες, cjt3294429
4150 Rohrbach, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 160.00 m
1.399 EUR
με 13% ΦΠΑ
1.238 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio Fresa SC 280
Maschio Fresa SC 280
Φρέζες, cjt3293281
49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Φρέζες γενικής χρήσης
3.210 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
2.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Struik 4RF310
Struik 4RF310
Φρέζες, cjt3293036
25764 Hillgroven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Φρέζες γενικής χρήσης
7.973 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Maschio 3m
Φρέζες, cjt3292844
47240 BON ENCONTRE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Baselier UFK 300. ( Nur 150 Hektar )
Baselier UFK 300. ( Nur 150 Hektar )
Φρέζες, cjt3292410
8355 Giethoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Φωτισμός, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Φρέζες γενικής χρήσης
27.225 EUR
με 21% ΦΠΑ
22.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GF75/4
Grimme GF75/4
Φρέζες, cjt3292111
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013
11.880 EUR
με 20% ΦΠΑ
9.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Breviglieri 35S-125 mit Seitenverschiebung
Breviglieri 35S-125 mit Seitenverschiebung
Φρέζες, cjt3290604
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Μαχαίρι φρέζας: 24, Φρέζες γενικής χρήσης
1.990 EUR
2.350 EUR

με 19% ΦΠΑ
1.672 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone RE 65-180
Krone RE 65-180
Φρέζες, cjt3289409
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
2.261 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Horsch Ackerfräse
Horsch Ackerfräse
Φρέζες, cjt3288532
2193 Wilfersdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1985, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Φωτισμός, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Μαχαίρι φρέζας: 60
5.900 EUR
με 20% ΦΠΑ
4.917 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Howard HR10 95 SU Fräse Bodenfräse 95cm - Versand möglich
Howard HR10 95 SU Fräse Bodenfräse 95cm - Versand möglich
Φρέζες, cjt3287049
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Λοιπά
999 EUR

Δείτε αγγελία
Leckron  Fräse Bodenfräse 95cm Versand möglich
Leckron Fräse Bodenfräse 95cm Versand möglich
Φρέζες, cjt3283765
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 0.95 m
930 EUR

Δείτε αγγελία
Rumptstad 1120 Frezen
Rumptstad 1120 Frezen
Φρέζες, cjt3282539
1775 Middenmeer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1977
1.664 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.375 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GR 300 / gr300 #3570
Grimme GR 300 / gr300 #3570
Φρέζες, cjt3282213
3299 Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Stones Stones ISS 125 Umkehrfräse
Stones Stones ISS 125 Umkehrfräse
Φρέζες, cjt3282121
59348 Lüdinghausen , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Πλάτος εργασίας: 1.25 m
2.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.437 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme RT 300 / RT300 #3639
Grimme RT 300 / RT300 #3639
Φρέζες, cjt3281343
3299 Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 283