Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φρέζες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Φρέζες

291 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Φρέζες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
VEMAC GEO Bodenfräse Fräse Umkehrfräse schwere Version IGN 180cm NEU
Video
VEMAC GEO Bodenfräse Fräse Umkehrfräse schwere Version IGN 180cm NEU
Φρέζες, cjt2399286
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 18 cm, Μαχαίρι φρέζας: 42
1.590 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.336 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wematik Bodenfräse Melbourne 180
Video
Wematik Bodenfräse Melbourne 180
Φρέζες, cjt1866373
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 16 cm, Μαχαίρι φρέζας: 48, Φρέζες γενικής χρήσης
1.990 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.672 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wematik Bodenfräse Melbourne 220
Video
Wematik Bodenfräse Melbourne 220
Φρέζες, cjt1866375
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Βάθος εργασίας: 16 cm, Μαχαίρι φρέζας: 60, Φρέζες γενικής χρήσης
2.290 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.924 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bodenfräse Heckfräse Fräse Ackerfräse TOP ANGEBOT!
Bodenfräse Heckfräse Fräse Ackerfräse TOP ANGEBOT!
Φρέζες, cjt2615606
64-200 Niałek Wielki / Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Φρέζες γενικής χρήσης
999 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agritec AT-30 - Deutschland Bodenfräse Heckfräse 180 cm, 5 Größen erhältlich
Video
Agritec AT-30 - Deutschland Bodenfräse Heckfräse 180 cm, 5 Größen erhältlich
Φρέζες, cjt2393139
68804 Altlußheim, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 18 cm, Μαχαίρι φρέζας: 32
3.645 EUR
3.957 EUR

με 19% ΦΠΑ
3.063 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Baselier Volleveldsfrees
ΝΈΑ Baselier Volleveldsfrees
Φρέζες, cjt3255284
4794 Heijningen, Ολλανδία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rumpstad FS-4X75
ΝΈΑ Rumpstad FS-4X75
Φρέζες, cjt3254461
92536 Pfreimd, Γερμανία
2.100 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
1.897 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AVR GE-Force Heavy Duty rijenfrees volveld
ΝΈΑ AVR GE-Force Heavy Duty rijenfrees volveld
Φρέζες, cjt3252874
8304 EMMELOORD, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010
13.915 EUR
με 21% ΦΠΑ
11.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Howard ROTAVATOR 230
Φρέζες, cjt3252868
59872 Meschede, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Maschio W165
Maschio W165
Φρέζες, cjt3251656
4161 Heukelum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.65 m, Φρέζες γενικής χρήσης
1.815 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
WALITEC SB 145
WALITEC SB 145
Φρέζες, cjt3250958
40470 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 135.00 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 28
1.599 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.344 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Baselier FKV 380
Baselier FKV 380
Φρέζες, cjt3250120
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000
4.680 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone RF 250
Krone RF 250
Φρέζες, cjt3248938
49824 Emlichheim, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Πλάτος εργασίας: 2.60 m
950 EUR

Δείτε αγγελία
Maletti AFR OS
Maletti AFR OS
Φρέζες, cjt3246416
3738 Maartensdijk, Ολλανδία
Φρέζες τάφρων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Imants
Imants
Φρέζες, cjt3244634
6953 Nassogne Forrieres, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.321 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio SC 280
Maschio SC 280
Φρέζες, cjt3244590
26605 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Φρέζες γενικής χρήσης
8.806 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kuhn EL80
Φρέζες, cjt3244121
47240 BON ENCONTRE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 1.00 m
2.160 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme RT 300
Grimme RT 300
Φρέζες, cjt3244115
59470 ESQUELBECQ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011
13.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
11.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio SC COBRA
Maschio SC COBRA
Φρέζες, cjt3244114
59470 ESQUELBECQ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.600 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio SC 280
Maschio SC 280
Φρέζες, cjt3242530
26683 Scharrel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φρέζες γενικής χρήσης
5.891 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Strey 4-Reihig
Sonstige / Other Strey 4-Reihig
Φρέζες, cjt3242501
26506 Norden, Γερμανία
Φρέζες γενικής χρήσης
1.701 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.429 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Howard HR10 95 WU
Howard HR10 95 WU
Φρέζες, cjt3242413
27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Φρέζες γενικής χρήσης
1.200 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.008 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Fräse 1,40 m
Sonstige / Other Fräse 1,40 m
Φρέζες, cjt3242177
27299 Völkersen, Γερμανία
Φρέζες γενικής χρήσης
1.369 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.150 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn EL142
Kuhn EL142
Φρέζες, cjt3241487
Haelen - Wijchen , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Fräse 2500
Sonstige / Other Fräse 2500
Φρέζες, cjt3240335
27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Φρέζες γενικής χρήσης
5.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.832 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Eigenbau FAGA F 4500 A
Eigenbau FAGA F 4500 A
Φρέζες, cjt3239880
16866 Gumtow OT Vehlow, Γερμανία
Φρέζες γενικής χρήσης
1.399 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.176 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota BODENFRÄSE 1,05
Kubota BODENFRÄSE 1,05
Φρέζες, cjt3239447
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Φρέζες γενικής χρήσης
1.349 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.134 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Bodenfräse 1800
Metal-Technik Bodenfräse 1800
Φρέζες, cjt3237583
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 16 cm, Μαχαίρι φρέζας: 36, Λοιπά
1.226 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.030 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AVR RSF-2000 frees
AVR RSF-2000 frees
Φρέζες, cjt3236226
8304 EMMELOORD, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002
4.538 EUR
με 21% ΦΠΑ
3.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AVR Multivator frontfrees
AVR Multivator frontfrees
Φρέζες, cjt3235479
3281 Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007
8.470 EUR
με 21% ΦΠΑ
7.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 291