Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φρέζες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Φρέζες

283 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Φρέζες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Grimme RT-300
Grimme RT-300
Φρέζες, cjt3129420
1761 JJ Anna Paulowna, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Φρέζες γενικής χρήσης, Ελαστικά: Trailermaxx Radial 155 R13
7.968 EUR
με 21% ΦΠΑ
6.585 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wematik Bodenfräse Melbourne 220
Video
Wematik Bodenfräse Melbourne 220
Φρέζες, cjt1866375
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Βάθος εργασίας: 16 cm, Μαχαίρι φρέζας: 60, Φρέζες γενικής χρήσης
2.290 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.924 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agritec AT-20 - Deutschland Bodenfräse Heckfräse 136 cm, 8 Größen erhältlich
Video
Agritec AT-20 - Deutschland Bodenfräse Heckfräse 136 cm, 8 Größen erhältlich
Φρέζες, cjt2393136
68804 Altlußheim, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.36 m, Βάθος εργασίας: 11 cm, Μαχαίρι φρέζας: 32
1.899 EUR
2.154 EUR

με 19% ΦΠΑ
1.596 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Geo Maccine Agricole Bodenfräse Heckfräse Hydr. IGNH160 auch in 120, 140 & 150 cm
Video
Geo Maccine Agricole Bodenfräse Heckfräse Hydr. IGNH160 auch in 120, 140 & 150 cm
Φρέζες, cjt2309965
19306 Neustadt Glewe, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Μαχαίρι φρέζας: 60
2.286 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.921 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Massano Rotostone GD 320
Massano Rotostone GD 320
Φρέζες, cjt3457174
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Βάθος εργασίας: 28 cm, Μαχαίρι φρέζας: 96, Λοιπά
27.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
24.842 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Breviglieri
ΝΈΑ Breviglieri
Φρέζες, cjt3487769
6953 Nassogne Forrieres, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
BOMET U 540/1
ΝΈΑ BOMET U 540/1
Φρέζες, cjt3487171
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 12 cm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Krone REV 200
Φρέζες, cjt3483297
49688 Lastrup, Γερμανία
Φρέζες γενικής χρήσης
950 EUR

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Howard HR 40/1000T
Φρέζες, cjt3482024
57339 Erndtebrück, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Horsch ROTAVATOR 2,40 Meter mit Ersatzteilen
Horsch ROTAVATOR 2,40 Meter mit Ersatzteilen
Φρέζες, cjt3480400
25920 Risum-Lindholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Φρέζες γενικής χρήσης
1.178 EUR
με 19% ΦΠΑ
990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pegoraro TD300
Pegoraro TD300
Φρέζες, cjt3476819
1646 WJ Ursem, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Φρέζες γενικής χρήσης
3.933 EUR
με 21% ΦΠΑ
3.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Howard Rotalaborr
Howard Rotalaborr
Φρέζες, cjt3476762
26683 Scharrel, Γερμανία
Φρέζες γενικής χρήσης
1.309 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.100 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Niubo FEF 130
Niubo FEF 130
Φρέζες, cjt3475595
74626 Bretzfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Μαχαίρι φρέζας: 28, Ελαστικά: -
1.701 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.429 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Howard E 4  70
Howard E 4 70
Φρέζες, cjt3474031
27478 Cuxhaven, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Λοιπά
650 EUR
με 19% ΦΠΑ
546 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Muratori MZ4-135
Muratori MZ4-135
Φρέζες, cjt3466834
49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Φρέζες γενικής χρήσης
1.100 EUR

Δείτε αγγελία
Maschio BI250
Maschio BI250
Φρέζες, cjt3464690
5342 PV Oss, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Carlton 2500-4 Self Propelled
Carlton 2500-4 Self Propelled
Φρέζες, cjt3459168
58455 Witten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Βάθος εργασίας: 45 cm, Μαχαίρι φρέζας: 22, Θρυμματιστές κορμών, Ελαστικά: 4
14.200 EUR

Δείτε αγγελία
Struik 4RF315 rijenfrees
Struik 4RF315 rijenfrees
Φρέζες, cjt3458168
8304 AB EMMELOORD, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995
3.328 EUR
με 21% ΦΠΑ
2.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Massano Rotostone GD 320
Massano Rotostone GD 320
Φρέζες, cjt3457174
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Βάθος εργασίας: 28 cm, Μαχαίρι φρέζας: 96, Λοιπά
27.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
24.842 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely overtopfrees
Lely overtopfrees
Φρέζες, cjt3455077
6942 SG Didam, Ολλανδία
Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάθος εργασίας: 25 cm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Knegt OF145
Video
Knegt OF145
Φρέζες, cjt3455064
5507 TB Veldhoven, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 28
2.023 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.700 EUR καθαρά
ενοικίαση από 249,90 EUR
ανά εβδομάδα
Δείτε αγγελία
Geo IGN 180
Video
Geo IGN 180
Φρέζες, cjt3455028
49497 Mettingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 12 cm
1.701 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.429 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone mit Fräsrotor und Zinkenrotor
Krone mit Fräsrotor und Zinkenrotor
Φρέζες, cjt3454674
33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Φρέζες γενικής χρήσης
2.480 EUR

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other ROTOP STOPPELFREES
Sonstige / Other ROTOP STOPPELFREES
Φρέζες, cjt3453944
, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme GF75-4
Grimme GF75-4
Φρέζες, cjt3451309
3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
16.335 EUR
με 21% ΦΠΑ
13.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Howard 2,50 m
Φρέζες, cjt3448416
35239 Steffenberg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Φρέζες γενικής χρήσης
1.850 EUR

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Herkules SF 60
Φρέζες, cjt3448356
35239 Steffenberg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.50 m, Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Herkules SF 50
Φρέζες, cjt3448119
35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 0.50 m, Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Baselier 4 RANGS
Baselier 4 RANGS
Φρέζες, cjt3445986
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990
600 EUR
με 20% ΦΠΑ
500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Agromec AGROMEC HL 220
Agromec AGROMEC HL 220
Φρέζες, cjt3443881
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007
1.050 EUR
με 13% ΦΠΑ
929 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 283