Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Cleaning/ processing equipment
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Forestry mulcher
Hydraulic hedge shears
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φρέζες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Φρέζες

272 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Φρέζες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Geo Bodenfräse Fräse Ackerfräse leichte Version TL 135cm NEU
VEMAC Geo Bodenfräse Fräse Ackerfräse leichte Version TL 135cm NEU
Φρέζες, cjt2787655
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Μαχαίρι φρέζας: 28, Βάθος εργασίας: 12 cm, Φρέζες γενικής χρήσης
890 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Geo Maccine Agricole Bodenfräse Heckfräse Fräse IGN105, auch in 125, 150 & 180 cm
Geo Maccine Agricole Bodenfräse Heckfräse Fräse IGN105, auch in 125, 150 & 180 cm
Φρέζες, cjt2309958
19306 Neustadt Glewe, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Μαχαίρι φρέζας: 30
1.679 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Krone TRS86 250
Krone TRS86 250
Φρέζες, cjt3007359
49828 Neuenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
4.000 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Geo Maccine Agricole Bodenfräse Heckfräse Hydr. IGNH160 auch in 120, 140 & 150 cm
Geo Maccine Agricole Bodenfräse Heckfräse Hydr. IGNH160 auch in 120, 140 & 150 cm
Φρέζες, cjt2309965
Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Μαχαίρι φρέζας: 60
2.286 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Bodenfräse Heckfräse Fräse Ackerfräse TOP ANGEBOT!
Bodenfräse Heckfräse Fräse Ackerfräse TOP ANGEBOT!
Φρέζες, cjt2615606
64-200 Niałek Wielki / Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Φρέζες γενικής χρήσης
999 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Köckerling Vector 4,6
ΝΈΑ Köckerling Vector 4,6
Φρέζες, cjt3032667
6270 Tønder, Δανία
Έτος κατασκευής: 2013
32.261 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Krone RES 120/300
ΝΈΑ Krone RES 120/300
Φρέζες, cjt3032513
31535 Neustadt a. Rbg., Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Σύνδεσμος, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Φρέζες γενικής χρήσης
1.990 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Rau 250
Rau 250
Φρέζες, cjt3032456
3910 Zwettl, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m
2.190 EUR
με 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard HR 205
Howard HR 205
Φρέζες, cjt3032303
33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.05 m, Φρέζες γενικής χρήσης
1.280 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard WU 205
Howard WU 205
Φρέζες, cjt3031199
33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.10 m, Φρέζες γενικής χρήσης
1.880 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Agrator 3 mtr
Agrator 3 mtr
Φρέζες, cjt3030275
7679 Langeveen, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
BCW  RF6 strokenfrees
BCW RF6 strokenfrees
Φρέζες, cjt3029755
3299 Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Jansen Pflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-270
Jansen Pflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-270
Φρέζες, cjt3028386
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
199 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard Otavator
Howard Otavator
Φρέζες, cjt3026699
75031 Eppingen, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.10 m
990 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard HB 230 1000T
Howard HB 230 1000T
Φρέζες, cjt3026666
29690 Schwarmstedt, Γερμανία
Φρέζες γενικής χρήσης
1.214 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard
Howard
Φρέζες, cjt3025691
27367 Taaken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Φρέζες γενικής χρήσης
12.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
AVR Multivator
AVR Multivator
Φρέζες, cjt3025406
4697 Sint Annaland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Φρέζες γενικής χρήσης
8.410 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Rabe R300
Rabe R300
Φρέζες, cjt3024628
47929 Grefrath, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.501 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Maschio B 230
Maschio B 230
Φρέζες, cjt3024448
79364 Malterdingen, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.30 m
2.000 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Λοιπά Spargelfräse
Spargelfräse
Φρέζες, cjt3024447
79364 Malterdingen, Γερμανία
800 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Λοιπά DAMMPRINZ
DAMMPRINZ
Φρέζες, cjt3024446
79364 Malterdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
3.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Ditch Witch R 40
Ditch Witch R 40
Φρέζες, cjt3023924
74847 Obrigheim, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Vermeer V 5750
Vermeer V 5750
Φρέζες, cjt3023920
74847 Obrigheim, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Bos Walkantfrees
Bos Walkantfrees
Φρέζες, cjt3023712
9051 Stiens, Ολλανδία
Φρέζες γενικής χρήσης
908 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard 80S
Howard 80S
Φρέζες, cjt3023565
4161 Heukelum, Ολλανδία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Φρέζες γενικής χρήσης
545 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Vogel & Noot BODENFRÄSE
Vogel & Noot BODENFRÄSE
Φρέζες, cjt3021433
4600 Wels, Αυστρία
5.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Dutzi KR2000S
Dutzi KR2000S
Φρέζες, cjt3021030
31028 Gronau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Λοιπά
650 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Breviglieri B31S
Breviglieri B31S
Φρέζες, cjt3020282
21037 Hamburg , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.35 m
1.100 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Λοιπά 4,6 meters til pløjefri
4,6 meters til pløjefri
Φρέζες, cjt3019575
6270 Tønder, Δανία
Έτος κατασκευής: 2014
13.415 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Maschio 2,00 M
Maschio 2,00 M
Φρέζες, cjt3017626
21769 Armstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Φρέζες γενικής χρήσης
900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard PORTE
Howard PORTE
Φρέζες, cjt3016461
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1996, Πλάτος εργασίας: 2.10 m
1.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard Bodenfräse HR305 howard
Howard Bodenfräse HR305 howard
Φρέζες, cjt3012702
27612 Loxstedt, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Πλάτος εργασίας: 3.05 m, Βάθος εργασίας: 25 cm, Μαχαίρι φρέζας: 72, Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Breviglieri B103-205
Breviglieri B103-205
Φρέζες, cjt3011638
3710 Ziersdorf, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.05 m
4.950 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Struik RF-310 rijenfrees
Struik RF-310 rijenfrees
Φρέζες, cjt3011568
8304 EMMELOORD, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013
13.250 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Λοιπά Bodenfräsen
Bodenfräsen
Φρέζες, cjt3008219
2100 Korneuburg, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Krone Vator RE65-230
Krone Vator RE65-230
Φρέζες, cjt3008017
49597 Rieste, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.30 m
3.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Breviglieri mg 4 Reihenfräse
Breviglieri mg 4 Reihenfräse
Φρέζες, cjt3007679
35641 Schöffengrund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
4.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Greco RAD80 Greppelfrees
Greco RAD80 Greppelfrees
Φρέζες, cjt3007425
3243 Stad a/h Haringvliet, Ολλανδία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Βάθος εργασίας: 50 cm, Φρέζες τάφρων
4.840 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Krone TRS86 250
Krone TRS86 250
Φρέζες, cjt3007359
49828 Neuenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
4.000 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Dutzi Reihenfräse
Dutzi Reihenfräse
Φρέζες, cjt3005380
97723 Hetzlos, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάθος εργασίας: 12 cm
8.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard R 700 X-305 D-E
Howard R 700 X-305 D-E
Φρέζες, cjt3004404
59872 Meschede - Remblinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Πλάτος εργασίας: 3.05 m
10.115 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard 300
Howard 300
Φρέζες, cjt3003722
41516 Grevenbroich-Wevelingh., Γερμανία
Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Φρέζες γενικής χρήσης
2.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Breviglieri b170 - 300 mit hintere Stützräder (am Lager)
Breviglieri b170 - 300 mit hintere Stützräder (am Lager)
Φρέζες, cjt3000999
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάθος εργασίας: 20 cm, Μαχαίρι φρέζας: 72, Φρέζες γενικής χρήσης
11.888 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
AVR RSF-2000 frees met VolVeld-set
AVR RSF-2000 frees met VolVeld-set
Φρέζες, cjt2999431
8304 EMMELOORD, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002
5.143 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Maschio Frees 1.30 grondfrees
Maschio Frees 1.30 grondfrees
Φρέζες, cjt2998544
6903 Zevenaar, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Βάθος εργασίας: 10 cm, Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Struik RF 380 Vollfeldfräse
Struik RF 380 Vollfeldfräse
Φρέζες, cjt2996247
25764 Hillgroven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Πλάτος εργασίας: 3.60 m
7.735 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Jansen Bodenfräse für Motorgeräteträger Jansen MGT-270
Jansen Bodenfräse für Motorgeräteträger Jansen MGT-270
Φρέζες, cjt2996099
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
349 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Λοιπά GREPPELFREES
GREPPELFREES
Φρέζες, cjt2995907
8606 Sneek, Ολλανδία
1.495 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deleks SB 165
Deleks SB 165
Φρέζες, cjt2995727
63546 Hammersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.65 m
1.399 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Maschio W165
Maschio W165
Φρέζες, cjt2995691
4161 Heukelum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.65 m, Βάθος εργασίας: 18 cm, Μαχαίρι φρέζας: 32, Φρέζες γενικής χρήσης
1.815 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Jansen Pflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
Jansen Pflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
Φρέζες, cjt2991569
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
149 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Jansen Häufelpflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
Jansen Häufelpflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
Φρέζες, cjt2991568
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
119 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Jansen Bodenfräse für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
Jansen Bodenfräse für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
Φρέζες, cjt2991563
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
349 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Λοιπά Predator 75 Super kein Vermeer
Predator 75 Super kein Vermeer
Φρέζες, cjt2989224
48341 Altenberge, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Harlander SDF 168
Harlander SDF 168
Φρέζες, cjt2985634
86561 Aresing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος

 
1 - 50 από 272