Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Cleaning/ processing equipment
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Forestry mulcher
Hydraulic hedge shears
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φρέζες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Φρέζες

258 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Φρέζες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
WALITEC Keiler
WALITEC Keiler
Φρέζες, cjt2923842
24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Πλάτος εργασίας: 1.45 m, Βάθος εργασίας: 20 cm, Φρέζες γενικής χρήσης
1.999 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
VEMAC GEO Bodenfräse Fräse Umkehrfräse schwere Version IGN 180cm NEU
VEMAC GEO Bodenfräse Fräse Umkehrfräse schwere Version IGN 180cm NEU
Φρέζες, cjt2399286
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 18 cm, Μαχαίρι φρέζας: 42
1.590 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Agritec AT-20 - Deutschland Bodenfräse Heckfräse 136 cm, 8 Größen erhältlich
Agritec AT-20 - Deutschland Bodenfräse Heckfräse 136 cm, 8 Größen erhältlich
Φρέζες, cjt2393136
68804 Altlußheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.36 m, Βάθος εργασίας: 11 cm, Μαχαίρι φρέζας: 32
1.899 EUR
2.154 EUR

με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Wematik Bodenfräse Melbourne 180
Wematik Bodenfräse Melbourne 180
Φρέζες, cjt1866373
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 16 cm, Μαχαίρι φρέζας: 48, Φρέζες γενικής χρήσης
1.990 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Bodenfräse Heckfräse Fräse Ackerfräse TOP ANGEBOT!
Bodenfräse Heckfräse Fräse Ackerfräse TOP ANGEBOT!
Φρέζες, cjt2615606
64-200 Niałek Wielki / Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Φρέζες γενικής χρήσης
999 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard HR 10 110 SU Fräse Bodenfräse 110cm Arbeitsbreite Versand mö
ΝΈΑ Howard HR 10 110 SU Fräse Bodenfräse 110cm Arbeitsbreite Versand mö
Φρέζες, cjt2952087
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.10 m, Ελαστικά: 890
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard CA 95 SU Fräse Bodenfräse 95cm Versand möglich
ΝΈΑ Howard CA 95 SU Fräse Bodenfräse 95cm Versand möglich
Φρέζες, cjt2952086
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 0.95 m
950 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard CA 95 Fräse Bodenfräse 95cm Versand möglich
ΝΈΑ Howard CA 95 Fräse Bodenfräse 95cm Versand möglich
Φρέζες, cjt2952085
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 0.95 m
680 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Grimme GF 75-4
ΝΈΑ Grimme GF 75-4
Φρέζες, cjt2952016
26409 Wittmund - Funnix, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Φρέζες γενικής χρήσης
13.685 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Struik 2 RF 200
Struik 2 RF 200
Φρέζες, cjt2947331
53332 Bornheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 200.00 m
2.900 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard HR 50
Howard HR 50
Φρέζες, cjt2943857
59889 Eslohe, Γερμανία
Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 4.20 m
6.200 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Minos Agri Bodenfräse T-HKR 2400
Minos Agri Bodenfräse T-HKR 2400
Φρέζες, cjt2943507
56294 Münstermaifeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.25 m, Βάθος εργασίας: 22 cm, Μαχαίρι φρέζας: 54, Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Minos Agri Bodenfräse T-HKR 2100
Minos Agri Bodenfräse T-HKR 2100
Φρέζες, cjt2943500
56294 Münstermaifeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάθος εργασίας: 22 cm, Μαχαίρι φρέζας: 48, Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Maschio C Fräse 300
Maschio C Fräse 300
Φρέζες, cjt2942124
67125 Dannstadt-Schauernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Konstantinidis Spargeldammfräse SPR-G
Konstantinidis Spargeldammfräse SPR-G
Φρέζες, cjt2942048
64653 Lorsch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997
3.300 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard R700  355
Howard R700 355
Φρέζες, cjt2941732
74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Πλάτος εργασίας: 3.55 m, Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Sonstige / Other Zibo - Grüppenfräse
Sonstige / Other Zibo - Grüppenfräse
Φρέζες, cjt2941598
26506 Norden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φρέζες γενικής χρήσης
7.021 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard Rotavator Fräse
Howard Rotavator Fräse
Φρέζες, cjt2941062
48720 Rosendahl-Osterwick, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
850 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard
Howard
Φρέζες, cjt2940890
76437 Rastatt, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.80 m
650 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Krone RE 85/175
Krone RE 85/175
Φρέζες, cjt2940043
27478 Cuxhaven, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.75 m, Μαχαίρι φρέζας: 42, Λοιπά
1.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
BOXER 1GQ-300
BOXER 1GQ-300
Φρέζες, cjt2939778
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Baselier 4FK rijenfrees (10879)
Baselier 4FK rijenfrees (10879)
Φρέζες, cjt2938702
3281 Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1993, Μαχαίρι φρέζας: 64
3.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Kuhn MULCHER VMU 305
Kuhn MULCHER VMU 305
Φρέζες, cjt2937950
2100 Korneuburg, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Vogel & Noot Kreiselegge Arterra MS 400
Vogel & Noot Kreiselegge Arterra MS 400
Φρέζες, cjt2937934
94133 Röhrnbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
10.591 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard
Howard
Φρέζες, cjt2937720
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος εργασίας: 3.10 m
1.560 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Lemken Granit 7-250
Lemken Granit 7-250
Φρέζες, cjt2937604
48465 Engden, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Ditch-Witch R 40
Ditch-Witch R 40
Φρέζες, cjt2937529
74847 Obrigheim, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Ditch Witch R 40
Ditch Witch R 40
Φρέζες, cjt2937524
74847 Obrigheim, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Vermeer V 5750
Vermeer V 5750
Φρέζες, cjt2937238
74847 Obrigheim, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Falc TYPE G 3000
Falc TYPE G 3000
Φρέζες, cjt2936482
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard CA 95 SU Bodenfräse Fräse 95cm Versand möglich
Howard CA 95 SU Bodenfräse Fräse 95cm Versand möglich
Φρέζες, cjt2933121
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Λοιπά
980 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard HR 10 95 SU 95cm Bodenfräse Fräse Versand möglich
Howard HR 10 95 SU 95cm Bodenfräse Fräse Versand möglich
Φρέζες, cjt2933114
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 0.95 m
995 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Struik 4RF310HR rijenfrees
Struik 4RF310HR rijenfrees
Φρέζες, cjt2932041
3281 Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014
15.428 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Struik 4RF310 rijenfrees
Struik 4RF310 rijenfrees
Φρέζες, cjt2932026
3281 Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009
8.410 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Rumptstad 4 rij rijenfrees
Rumptstad 4 rij rijenfrees
Φρέζες, cjt2932022
3281 Numansdorp, Ολλανδία
1.198 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Baselier FF frontfrees (10671)
Baselier FF frontfrees (10671)
Φρέζες, cjt2932021
3281 Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006
8.410 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Maschio C230
Maschio C230
Φρέζες, cjt2931797
17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Φρέζες γενικής χρήσης
1.726 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Sonstige / Other Fräse 1,40 m
Sonstige / Other Fräse 1,40 m
Φρέζες, cjt2929820
27299 Völkersen, Γερμανία
Φρέζες γενικής χρήσης
1.369 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Grimme GF 75-4
Grimme GF 75-4
Φρέζες, cjt2929680
27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φρέζες γενικής χρήσης
9.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Kuhn Fräse PG 3000
Kuhn Fräse PG 3000
Φρέζες, cjt2929677
26655 Westerstede, Γερμανία
Φρέζες γενικής χρήσης
4.463 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Grimme GF 75-4
Grimme GF 75-4
Φρέζες, cjt2928774
31812 Bad Pyrmont, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
15.600 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Bomford Dyna Drive 300 mit Pakerwalze 3m Arbeitsbreite
Bomford Dyna Drive 300 mit Pakerwalze 3m Arbeitsbreite
Φρέζες, cjt2927764
27612 Loxstedt, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάθος εργασίας: 20 cm, Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Joskin BJ280C2
Joskin BJ280C2
Φρέζες, cjt2927271
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard CL 110 SU Fräse Bodenfräse 110cm Versand möglich
Howard CL 110 SU Fräse Bodenfräse 110cm Versand möglich
Φρέζες, cjt2926216
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.10 m, Λοιπά
1.150 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Struik Frees
Struik Frees
Φρέζες, cjt2925710
1461 Zuid Oost Beemster, Ολλανδία
1.815 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Sauerburger Reihenfräse für Streifensaat 4-reihig
Sauerburger Reihenfräse für Streifensaat 4-reihig
Φρέζες, cjt2925207
77974 Kürzell, Γερμανία
Φρέζες γενικής χρήσης
21.900 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Celli FRÄSE
Celli FRÄSE
Φρέζες, cjt2923920
28790 Brundorf-Schwanewede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 1.45 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
WALITEC Keiler
WALITEC Keiler
Φρέζες, cjt2923842
24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Πλάτος εργασίας: 1.45 m, Βάθος εργασίας: 20 cm, Φρέζες γενικής χρήσης
1.999 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Kuhn CULTITILLER EL 100 / 250
Kuhn CULTITILLER EL 100 / 250
Φρέζες, cjt2922749
8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1997, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
4.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
SICMA FRÄSE 3M
SICMA FRÄSE 3M
Φρέζες, cjt2922747
2100 Korneuburg, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.500 EUR
με 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
0292 Amac GF5
0292 Amac GF5
Φρέζες, cjt2921491
2390 Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
5.385 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Baselier FF frontfrees (10679)
Baselier FF frontfrees (10679)
Φρέζες, cjt2920545
3281 Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007
4.780 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
JAS
JAS
Φρέζες, cjt2919870
8401 Gorredijk, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Eigenbau FAGA F 4500 A
Eigenbau FAGA F 4500 A
Φρέζες, cjt2916871
16866 Gumtow OT Vehlow, Γερμανία
Φρέζες γενικής χρήσης
1.399 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Grimme LOCATION FRAISE BUTEUSE GF 75-4
Grimme LOCATION FRAISE BUTEUSE GF 75-4
Φρέζες, cjt2912827
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος

 
1 - 50 από 258