Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φρέζες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Φρέζες

285 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Φρέζες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Geo Maccine Agricole Bodenfräse Heckfräse Hydr. IGNH160 auch in 120, 140 & 150 cm
Video
Geo Maccine Agricole Bodenfräse Heckfräse Hydr. IGNH160 auch in 120, 140 & 150 cm
Φρέζες, cjt2309965
19306 Neustadt Glewe, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Μαχαίρι φρέζας: 60
2.286 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.921 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Geo Bodenfräse Fräse Ackerfräse leichte Version TL 135cm NEU
VEMAC Geo Bodenfräse Fräse Ackerfräse leichte Version TL 135cm NEU
Φρέζες, cjt2787655
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 28, Φρέζες γενικής χρήσης
890 EUR
με 19% ΦΠΑ
748 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
WALITEC Keiler
WALITEC Keiler
Φρέζες, cjt2923842
24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Πλάτος εργασίας: 1.45 m, Βάθος εργασίας: 20 cm, Φρέζες γενικής χρήσης
1.999 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.680 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Geo Maccine Agricole Bodenfräse Heckfräse Fräse IGN105, auch in 125, 150 & 180 cm
Video
Geo Maccine Agricole Bodenfräse Heckfräse Fräse IGN105, auch in 125, 150 & 180 cm
Φρέζες, cjt2309958
19306 Neustadt Glewe, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Μαχαίρι φρέζας: 30
1.679 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.411 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Wematik Bodenfräse Melbourne 180
Video
Wematik Bodenfräse Melbourne 180
Φρέζες, cjt1866373
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 16 cm, Μαχαίρι φρέζας: 48, Φρέζες γενικής χρήσης
1.990 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.672 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
No image available
ΝΈΑ Kuhn HR 3003 POWER HARROW & DRILL
Φρέζες, cjt3186680
NR21 9 Sculthorpe, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Vigolo 210 Frees
ΝΈΑ Vigolo 210 Frees
Φρέζες, cjt3186592
4906 Oosterhout N-Br, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.10 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Celli FBA 145
Celli FBA 145
Φρέζες, cjt3185485
28790 Brundorf-Schwanewede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
1.904 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Maschio C 280
Maschio C 280
Φρέζες, cjt3183851
24808 Jevenstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Φρέζες γενικής χρήσης
4.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.160 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Grimme GF75/4
Grimme GF75/4
Φρέζες, cjt3178009
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013
11.880 EUR
με 20% ΦΠΑ
9.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Maschio 2,00 M
Maschio 2,00 M
Φρέζες, cjt3173480
21769 Armstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Φρέζες γενικής χρήσης
900 EUR
με 19% ΦΠΑ
756 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Holder 4083 Bodenfräse Fräse - Versand möglich
Holder 4083 Bodenfräse Fräse - Versand möglich
Φρέζες, cjt3171792
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης
895 EUR

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard HL 95 SU Fräse Bodenfräse 95cm - Versand möglich
Howard HL 95 SU Fräse Bodenfräse 95cm - Versand möglich
Φρέζες, cjt3171790
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Λοιπά
980 EUR

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Vert RTA 100
Vert RTA 100
Φρέζες, cjt3171774
3738 Maartensdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Λοιπά FSI Stubbenfräse ST20B
FSI Stubbenfräse ST20B
Φρέζες, cjt3171113
57392 Schmallenberg-Felbecke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 0.67 m
4.748 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Kuhn EL142
Kuhn EL142
Φρέζες, cjt3168721
48700 RIEUTORT DE RANDON, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
5.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
4.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
DONDI Dondi DMR 55 Grabenfräse
DONDI Dondi DMR 55 Grabenfräse
Φρέζες, cjt3168525
41849 Wassenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Βάθος εργασίας: 55 cm, Φρέζες τάφρων
7.021 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Kongskilde Rotavator 500
Kongskilde Rotavator 500
Φρέζες, cjt3168022
14641 Nauen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φρέζες γενικής χρήσης
7.735 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Celli K-305
Celli K-305
Φρέζες, cjt3167268
1775 Middenmeer, Ολλανδία
2.118 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
STRUMYK Heckfräse Bodenfräse Fräse Ackerfräse TOP ANGEBOT!
STRUMYK Heckfräse Bodenfräse Fräse Ackerfräse TOP ANGEBOT!
Φρέζες, cjt3166901
64-308 Jabłonna, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Φρέζες γενικής χρήσης
988 EUR

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard HR 205
Howard HR 205
Φρέζες, cjt3165527
33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.05 m, Φρέζες γενικής χρήσης
1.380 EUR

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Peecon Frees
Peecon Frees
Φρέζες, cjt3163683
8107 BROEKLAND, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.235 EUR
με 21% ΦΠΑ
3.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Struik 4RF310F frontfrees
Struik 4RF310F frontfrees
Φρέζες, cjt3159635
3281 Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012
11.495 EUR
με 21% ΦΠΑ
9.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
AVR RSF2000 rijenfrees
AVR RSF2000 rijenfrees
Φρέζες, cjt3159628
3281 Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002
5.748 EUR
με 21% ΦΠΑ
4.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
AVR Multivator frontfrees
AVR Multivator frontfrees
Φρέζες, cjt3159600
3281 Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011
10.285 EUR
με 21% ΦΠΑ
8.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Breviglieri
Breviglieri
Φρέζες, cjt3157692
35641 Schöffengrund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
3.751 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
3.388 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Maschio C250
Maschio C250
Φρέζες, cjt3157614
21717 Fredenbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Φρέζες γενικής χρήσης
4.760 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Victory Victory HTLX-285
Victory Victory HTLX-285
Φρέζες, cjt3155997
21256 Handeloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.85 m, Βάθος εργασίας: 27 cm, Μαχαίρι φρέζας: 66, Φρέζες γενικής χρήσης
3.798 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.192 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Victory Victory HTLX-235
Victory Victory HTLX-235
Φρέζες, cjt3155988
21256 Handeloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.15 m, Βάθος εργασίας: 27 cm, Μαχαίρι φρέζας: 54, Φρέζες γενικής χρήσης
3.198 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.687 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Maschio SC 280
Maschio SC 280
Φρέζες, cjt3154053
26683 Scharrel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος

 
1 - 25 από 285