Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φρέζες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Φρέζες

271 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Φρέζες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Geo Maccine Agricole Bodenfräse Heckfräse Fräse IGN105, auch in 125, 150 & 180 cm
Video
Geo Maccine Agricole Bodenfräse Heckfräse Fräse IGN105, auch in 125, 150 & 180 cm
Φρέζες, cjt2309958
19306 Neustadt Glewe, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Μαχαίρι φρέζας: 30
1.679 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.411 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Geo Bodenfräse Fräse Ackerfräse leichte Version TL 135cm NEU
VEMAC Geo Bodenfräse Fräse Ackerfräse leichte Version TL 135cm NEU
Φρέζες, cjt2787655
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 28, Φρέζες γενικής χρήσης
890 EUR
με 19% ΦΠΑ
748 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Maschio
Maschio
Φρέζες, cjt3390488
67360 Lingenfeld, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 2.30 m
2.600 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wematik Bodenfräse Melbourne 220
Video
Wematik Bodenfräse Melbourne 220
Φρέζες, cjt1866375
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Μαχαίρι φρέζας: 60, Βάθος εργασίας: 16 cm, Φρέζες γενικής χρήσης
2.290 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.924 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agritec AT-20 - Deutschland Bodenfräse Heckfräse 136 cm, 8 Größen erhältlich
Video
Agritec AT-20 - Deutschland Bodenfräse Heckfräse 136 cm, 8 Größen erhältlich
Φρέζες, cjt2393136
68804 Altlußheim, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.36 m, Μαχαίρι φρέζας: 32, Βάθος εργασίας: 11 cm
1.899 EUR
2.154 EUR

με 19% ΦΠΑ
1.596 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Rabe SR300
Φρέζες, cjt3406940
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Hermeler Frontfräse Agrator
ΝΈΑ Hermeler Frontfräse Agrator
Φρέζες, cjt3406689
64653 Lorsch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 1.30 m
3.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.277 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn EL 100 N 35
ΝΈΑ Kuhn EL 100 N 35
Φρέζες, cjt3406688
64653 Lorsch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.521 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Breviglieri
ΝΈΑ Breviglieri
Φρέζες, cjt3404921
6953 Nassogne Forrieres, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone
ΝΈΑ Krone
Φρέζες, cjt3404858
40670 Meerbusch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Λοιπά
650 EUR

Δείτε αγγελία
Howard Bodenfräse 2,6m Howard Rotavator HR20 mit Stützräder  vorbau
Howard Bodenfräse 2,6m Howard Rotavator HR20 mit Stützräder vorbau
Φρέζες, cjt3404299
27612 Loxstedt, Γερμανία
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Μαχαίρι φρέζας: 54, Βάθος εργασίας: 20 cm, Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Howard FRÄSE
Φρέζες, cjt3401402
49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Πλάτος εργασίας: 2.05 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kverneland CTC 4.5M TRAILED CULTIVATOR
Kverneland CTC 4.5M TRAILED CULTIVATOR
Φρέζες, cjt3401139
NR21 9 Sculthorpe, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Howard CA 95 SU Fräse Bodenfräse Versand möglich
Howard CA 95 SU Fräse Bodenfräse Versand möglich
Φρέζες, cjt3399792
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 0.95 m
690 EUR

Δείτε αγγελία
Jansen Wendepflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
Jansen Wendepflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
Φρέζες, cjt3398957
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
199 EUR
με 19% ΦΠΑ
167 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jansen Bodenfräse für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
Jansen Bodenfräse für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
Φρέζες, cjt3398956
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
349 EUR
με 19% ΦΠΑ
293 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jansen Pflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
Jansen Pflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
Φρέζες, cjt3398955
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
149 EUR
με 19% ΦΠΑ
125 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jansen Häufelpflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
Jansen Häufelpflug für Motorgeräteträger Jansen MGT-420
Φρέζες, cjt3398954
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
119 EUR
με 19% ΦΠΑ
100 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Celli FE 305
Celli FE 305
Φρέζες, cjt3397959
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Sicma Grondfrees 2.35m frees
Sicma Grondfrees 2.35m frees
Φρέζες, cjt3396740
6903 Zevenaar, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.35 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Θρυμματιστές κορμών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Howard R600S 255
Howard R600S 255
Φρέζες, cjt3396472
85620 Rocheservière, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 2.60 m
5.880 EUR
με 20% ΦΠΑ
4.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio
Maschio
Φρέζες, cjt3390488
67360 Lingenfeld, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 2.30 m
2.600 EUR

Δείτε αγγελία
Howard 3.00
Howard 3.00
Φρέζες, cjt3390159
85400 Sainte-Gemme-la-Plaine, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.640 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn HRB 252
Kuhn HRB 252
Φρέζες, cjt3388883
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
4.900 EUR
με 13% ΦΠΑ
4.336 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Maschio C 230
Φρέζες, cjt3388481
26849 Filsum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 2.30 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
MURATORI MZ3 - 125
MURATORI MZ3 - 125
Φρέζες, cjt3386238
49770 Herzlake-Bookhof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Βάθος εργασίας: 20 cm, Μαχαίρι φρέζας: 24, Φρέζες γενικής χρήσης
1.230 EUR

Δείτε αγγελία
Howard Rotavator 2,05 mtr.
Howard Rotavator 2,05 mtr.
Φρέζες, cjt3385082
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Breviglieri B 35 S
Breviglieri B 35 S
Φρέζες, cjt3383740
90768 Fürth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 1.25 m
1.349 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.134 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Celli E 205 C
Celli E 205 C
Φρέζες, cjt3379424
3738 Maartensdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Maschio MASCHIO frees Type B
Maschio MASCHIO frees Type B
Φρέζες, cjt3379194
5985 Grashoek, Ολλανδία
1.513 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 271