Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Cleaning/ processing equipment
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Forestry mulcher
Hydraulic hedge shears
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φρέζες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Φρέζες

261 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Φρέζες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Agritec AT-30 - Deutschland Bodenfräse Heckfräse 180 cm, 5 Größen erhältlich
Agritec AT-30 - Deutschland Bodenfräse Heckfräse 180 cm, 5 Größen erhältlich
Φρέζες, cjt2393139
68804 Altlußheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 18 cm, Μαχαίρι φρέζας: 32
3.645 EUR
3.957 EUR

με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Wematik Bodenfräse Melbourne 180
Wematik Bodenfräse Melbourne 180
Φρέζες, cjt1866373
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 16 cm, Μαχαίρι φρέζας: 48, Φρέζες γενικής χρήσης
1.990 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Geo Bodenfräse Fräse Ackerfräse leichte Version TL 135cm NEU
VEMAC Geo Bodenfräse Fräse Ackerfräse leichte Version TL 135cm NEU
Φρέζες, cjt2787655
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 28, Φρέζες γενικής χρήσης
890 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Bodenfräse Heckfräse Fräse Ackerfräse TOP ANGEBOT!
Bodenfräse Heckfräse Fräse Ackerfräse TOP ANGEBOT!
Φρέζες, cjt2615606
64-200 Niałek Wielki / Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Φρέζες γενικής χρήσης
999 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Maschio
Maschio
Φρέζες, cjt2895649
67227 Frankenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάθος εργασίας: 40 cm, Αυτοκινούμενες φρέζες
3.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Baselier FF frontfrees (10680)
ΝΈΑ Baselier FF frontfrees (10680)
Φρέζες, cjt2920548
3281 Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007
9.378 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Kuhn CULTITILLER EL 100 / 250
ΝΈΑ Kuhn CULTITILLER EL 100 / 250
Φρέζες, cjt2920356
8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1997, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
4.800 EUR
με 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
JAS
ΝΈΑ JAS
Φρέζες, cjt2919870
8401 Gorredijk, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Eigenbau FAGA F 4500 A
Eigenbau FAGA F 4500 A
Φρέζες, cjt2916871
16866 Gumtow OT Vehlow, Γερμανία
Φρέζες γενικής χρήσης
1.399 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
AVR RSF 2000 met volveldset
AVR RSF 2000 met volveldset
Φρέζες, cjt2912973
8304 EMMELOORD, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003
5.143 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Grimme LOCATION FRAISE BUTEUSE GF 75-4
Grimme LOCATION FRAISE BUTEUSE GF 75-4
Φρέζες, cjt2912827
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard HR 20 230 SU
Howard HR 20 230 SU
Φρέζες, cjt2912090
27239 Twistringen, Γερμανία
Φρέζες γενικής χρήσης
2.800 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Baselier FF frontfrees (LB ext 179)
Baselier FF frontfrees (LB ext 179)
Φρέζες, cjt2911207
3281 Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016
15.428 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Gruse DR 3000
Gruse DR 3000
Φρέζες, cjt2910446
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002
4.680 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Maschio SC 280
Maschio SC 280
Φρέζες, cjt2909690
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φρέζες γενικής χρήσης
8.318 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard 600S 280S RD
Howard 600S 280S RD
Φρέζες, cjt2909460
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Φωτισμός, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Πλάτος εργασίας: 2.80 m
3.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Celli Celli 2,5 m
Celli Celli 2,5 m
Φρέζες, cjt2909453
49847 Itterbeck, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
2.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard
Howard
Φρέζες, cjt2908730
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος εργασίας: 3.10 m
1.560 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Baselier 4FK310 rijenfrees (10685)
Baselier 4FK310 rijenfrees (10685)
Φρέζες, cjt2908354
3281 Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006
9.378 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Maschio
Maschio
Φρέζες, cjt2902358
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard R600S 255SR
Howard R600S 255SR
Φρέζες, cjt2902357
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Peecon RTC250-40
Peecon RTC250-40
Φρέζες, cjt2902347
8131 wijhe, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Baselier FF frontfrees (10684)
Baselier FF frontfrees (10684)
Φρέζες, cjt2901958
3281 Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
14.218 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Pegoraro Grondfrees
Pegoraro Grondfrees
Φρέζες, cjt2901936
9051 Stiens, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Φρέζες γενικής χρήσης
1.513 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Kuhn EL140 N 305 frees
Kuhn EL140 N 305 frees
Φρέζες, cjt2901700
5531 Bladel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1992
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Krone RF 305 Fräse 310cm Arbeitsbreite mit Stützräder
Krone RF 305 Fräse 310cm Arbeitsbreite mit Stützräder
Φρέζες, cjt2901652
27612 Loxstedt, Γερμανία
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Πλάτος εργασίας: 3.10 m, Βάθος εργασίας: 25 cm, Μαχαίρι φρέζας: 72, Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard HR 50
Howard HR 50
Φρέζες, cjt2901057
59368 Werne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Muratori MZ2S 125
Muratori MZ2S 125
Φρέζες, cjt2900570
48282 Emsdetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Φρέζες γενικής χρήσης
850 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard M 130
Howard M 130
Φρέζες, cjt2900475
26203 Wardenburg / Littel, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.15 m, Βάθος εργασίας: 25 cm, Φρέζες γενικής χρήσης
3.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard HR4
Howard HR4
Φρέζες, cjt2899950
49624 Löningen-Vehrensande, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 0.80 m, Μαχαίρι φρέζας: 16, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Maschio Tarzan 1800 Kreiselegge 3900€
Maschio Tarzan 1800 Kreiselegge 3900€
Φρέζες, cjt2899792
43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2014, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 30 cm
4.875 EUR
με 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Maschio SC COBRA 300
Maschio SC COBRA 300
Φρέζες, cjt2899106
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
9.840 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Bomford Bomford Dyna Drive 260
Bomford Bomford Dyna Drive 260
Φρέζες, cjt2898983
27612 Loxstedt, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Βάθος εργασίας: 20 cm, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard CL 95 SU Fräse Bodenfräse Fräse 95 cm Messer neu Versand mög
Howard CL 95 SU Fräse Bodenfräse Fräse 95 cm Messer neu Versand mög
Φρέζες, cjt2898948
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Λοιπά
1.150 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard Rotavator 4000
Howard Rotavator 4000
Φρέζες, cjt2898687
39264 Zerbst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Βάθος εργασίας: 20 cm, Φρέζες γενικής χρήσης
10.115 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Struik 4RF380
Struik 4RF380
Φρέζες, cjt2897963
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002
9.480 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard Bodenfräsen
Howard Bodenfräsen
Φρέζες, cjt2897446
2100 Korneuburg, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.80 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Maschio C 250
Maschio C 250
Φρέζες, cjt2897394
77767 Appenweier, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
7.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard HR 20   230SU
Howard HR 20 230SU
Φρέζες, cjt2897217
90768 Fürth, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 230.00 m
2.990 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Grimme CAPE 4X90
Grimme CAPE 4X90
Φρέζες, cjt2897194
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001
2.160 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Maschio SC 280
Maschio SC 280
Φρέζες, cjt2897157
49429 Visbek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Φρέζες γενικής χρήσης
9.020 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard
Howard
Φρέζες, cjt2896941
72229 Rohrdorf, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
950 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Maschio
Maschio
Φρέζες, cjt2895649
67227 Frankenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάθος εργασίας: 40 cm, Αυτοκινούμενες φρέζες
3.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Ceres Greppelfrees
Ceres Greppelfrees
Φρέζες, cjt2895645
9051 Stiens, Ολλανδία
Φρέζες τάφρων
908 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard  Bodenfräse HB-100-T WU 230
Howard Bodenfräse HB-100-T WU 230
Φρέζες, cjt2895182
49626 Berge, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Βάθος εργασίας: 20 cm, Μαχαίρι φρέζας: 54, Φρέζες γενικής χρήσης
1.964 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Breviglieri B120/300
Breviglieri B120/300
Φρέζες, cjt2894688
4128 LEXMOND, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάθος εργασίας: 25 cm, Μαχαίρι φρέζας: 72, Φρέζες γενικής χρήσης
3.751 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard FRÄSE
Howard FRÄSE
Φρέζες, cjt2894672
46325 Borken, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.05 m
1.190 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard HA 130 WUV
Howard HA 130 WUV
Φρέζες, cjt2893941
21646 Halvesbostel, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Φρέζες γενικής χρήσης
1.250 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Krone RE 65-230
Krone RE 65-230
Φρέζες, cjt2893940
21646 Halvesbostel, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Φρέζες γενικής χρήσης
3.250 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Maschio B180 frees
Maschio B180 frees
Φρέζες, cjt2893880
4794 Heijningen, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 27 cm, Μαχαίρι φρέζας: 42, Φρέζες γενικής χρήσης
1.392 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Howard CA 95 SU 95cm Bodenfräse Fräse Messer neu - Versand möglich
Howard CA 95 SU 95cm Bodenfräse Fräse Messer neu - Versand möglich
Φρέζες, cjt2891903
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 0.95 m
850 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Baselier 4FKE310 rijenfrees (10857/58)
Baselier 4FKE310 rijenfrees (10857/58)
Φρέζες, cjt2891367
3281 Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Sonstige / Other Liba GMA 160 S
Sonstige / Other Liba GMA 160 S
Φρέζες, cjt2890845
fragen Sie uns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φρέζες γενικής χρήσης
42.840 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Amac GF5
Amac GF5
Φρέζες, cjt2890210
2390 Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997
5.385 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt Celli K 255
Fendt Celli K 255
Φρέζες, cjt2888614
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Φρέζες γενικής χρήσης
4.165 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος

 
1 - 50 από 261