Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
LKW
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φρέζες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Φρέζες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φρέζες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Geo Maccine Agricole Bodenfräse Heckfräse Hydr. IGNH160 auch in 120, 140 & 150 cm
Βίντεο
5
Geo Maccine Agricole Bodenfräse Heckfräse Hydr. IGNH160 auch in 120, 140 & 150 cm
Φρέζες, cjt2309965
19306 Neustadt Glewe, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Μαχαίρι φρέζας: 60
2.286 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.921 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wallentin & Partner GmbH Bodenfräse 1,45 m - mit Seitenverstellung
2
Wallentin & Partner GmbH Bodenfräse 1,45 m - mit Seitenverstellung
Φρέζες, cjt3429466
17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.45 m, Βάθος εργασίας: 16 cm, Μαχαίρι φρέζας: 28, Φρέζες γενικής χρήσης
1.607 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.350 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wematik Bodenfräse Melbourne 180
Βίντεο
9
Wematik Bodenfräse Melbourne 180
Φρέζες, cjt1866373
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 16 cm, Μαχαίρι φρέζας: 48, Φρέζες γενικής χρήσης
1.990 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.672 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Geo Bodenfräse Fräse Ackerfräse leichte Version TL 135cm NEU
13
VEMAC Geo Bodenfräse Fräse Ackerfräse leichte Version TL 135cm NEU
Φρέζες, cjt2787655
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 28, Φρέζες γενικής χρήσης
890 EUR
με 19% ΦΠΑ
748 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Geo Maccine Agricole Bodenfräse Heckfräse Fräse IGN105, auch in 125, 150 & 180 cm
Βίντεο
6
Geo Maccine Agricole Bodenfräse Heckfräse Fräse IGN105, auch in 125, 150 & 180 cm
Φρέζες, cjt2309958
19306 Neustadt Glewe, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Μαχαίρι φρέζας: 30
1.679 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.411 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio Fresa W
7
ΝΈΑ Maschio Fresa W
Φρέζες, cjt3565597
48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
1.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.597 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Celli F 180C
6
ΝΈΑ Celli F 180C
Φρέζες, cjt3563833
30890 Barsinghausen-Göxe, Γερμανία
1.012 EUR
με 19% ΦΠΑ
850 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn EL 201 300
7
Kuhn EL 201 300
Φρέζες, cjt3560844
9500 Villach/Zauchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2001, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
5.880 EUR
με 20% ΦΠΑ
4.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Celli Start 125
5
Celli Start 125
Φρέζες, cjt3560713
92339 Beilngries - Kevenhüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 1.28 m, Μαχαίρι φρέζας: 24, Φρέζες γενικής χρήσης
1.100 EUR

Δείτε αγγελία
Maschio C 230
4
Maschio C 230
Φρέζες, cjt3559943
26607 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 2.30 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Maschio C 250
Φρέζες, cjt3559942
26607 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Maschio NC 90 Fräse Bodenfräse 90cm - Versand möglich
13
Maschio NC 90 Fräse Bodenfräse 90cm - Versand möglich
Φρέζες, cjt3559533
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 0.90 m
790 EUR

Δείτε αγγελία
Maschio C280 Grondfrees Frees
3
Maschio C280 Grondfrees Frees
Φρέζες, cjt3559491
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.80 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Buwalda GRABENFRÄSE
5
Buwalda GRABENFRÄSE
Φρέζες, cjt3558335
26607 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φρέζες γενικής χρήσης
2.300 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.933 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Howard HA 10 125 SU Fräse Bodenfräse Versand möglich
10
Howard HA 10 125 SU Fräse Bodenfräse Versand möglich
Φρέζες, cjt3556954
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Λοιπά
1.200 EUR

Δείτε αγγελία
Krone REV 200
Krone REV 200
Φρέζες, cjt3556779
49688 Lastrup, Γερμανία
Φρέζες γενικής χρήσης
900 EUR

Δείτε αγγελία
Maschio SC 280
5
Maschio SC 280
Φρέζες, cjt3556414
26683 Scharrel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φρέζες γενικής χρήσης
5.891 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Zibo SF 0301
5
Sonstige / Other Zibo SF 0301
Φρέζες, cjt3556384
26506 Norden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φρέζες γενικής χρήσης
6.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.462 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Fräse 1,40 m
3
Sonstige / Other Fräse 1,40 m
Φρέζες, cjt3556158
27299 Völkersen, Γερμανία
Φρέζες γενικής χρήσης
1.369 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.150 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Celli Fräse 3,00 m
4
Celli Fräse 3,00 m
Φρέζες, cjt3555982
27239 Twistringen, Γερμανία
Φρέζες γενικής χρήσης
1.501 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.261 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn HRB 252
5
Kuhn HRB 252
Φρέζες, cjt3554550
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
4.900 EUR
με 13% ΦΠΑ
4.336 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Muratori Bodenumkehrfräse EZX 115
5
Muratori Bodenumkehrfräse EZX 115
Φρέζες, cjt3553040
26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.15 m, Μαχαίρι φρέζας: 24, Φρέζες γενικής χρήσης
1.964 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.650 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lisicki Bodenfräse 1,8m geeignet für erdbeeren
6
Lisicki Bodenfräse 1,8m geeignet für erdbeeren
Φρέζες, cjt3552985
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Μαχαίρι φρέζας: 54, Λοιπά
1.416 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.190 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Celli 2.30 Grondfrees frees
3
Celli 2.30 Grondfrees frees
Φρέζες, cjt3550400
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.30 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Falc CULTILINE 1300
10
Falc CULTILINE 1300
Φρέζες, cjt3550307
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Πλάτος εργασίας: 1.30 m
6.480 EUR
με 20% ΦΠΑ
5.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GF 400
8
Grimme GF 400
Φρέζες, cjt3546165
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016
25.080 EUR
με 20% ΦΠΑ
20.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone Vator RES 85 Frees
5
Krone Vator RES 85 Frees
Φρέζες, cjt3545242
4906 AA Oosterhout N-Br, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.30 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Breviglieri bs25s125
2
Breviglieri bs25s125
Φρέζες, cjt3545025
84051 Essenbach, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Φρέζες γενικής χρήσης
1.661 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.396 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Breviglieri b123/250
Φρέζες, cjt3545014
84051 Essenbach, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Φρέζες γενικής χρήσης
6.336 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.324 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn EL 162-300
5
Kuhn EL 162-300
Φρέζες, cjt3543885
8263 Kampen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάθος εργασίας: 25 cm, Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 291