Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

13165 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
John Deere 7430 Allrad-Traktor Premium
John Deere 7430 Allrad-Traktor Premium
Τρακτέρ, aat3091337
39164 Wanzleben-Börde OT Klein Wanzleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 142 kW, Ώρες λειτουργίας: 8715 h, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 28.04.2009, Συνολικό βάρος: 12.30 t, ...
41.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Case IH CVX 195
Case IH CVX 195
Τρακτέρ, aat2959296
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 144 kW, Ώρες λειτουργίας: 7250 h, Ανίχνευση φορτίου, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
47.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz Mb Trac 1300
ΝΈΑ Mercedes-Benz Mb Trac 1300
Τρακτέρ, aat3100273
88167 Maierhoefen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 4700 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
35.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
CHERY wie FOTON LOVOL BRANSON RK504
CHERY wie FOTON LOVOL BRANSON RK504
Τρακτέρ, aat3095791
01723 Wilsdruff OTGrumbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 20 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Claas AXOS 340 CL
Claas AXOS 340 CL
Τρακτέρ, aat3088605
06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 4135 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
35.105 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Fiatagri F 110 Turbo 130 PS
ΝΈΑ Fiat Fiatagri F 110 Turbo 130 PS
Τρακτέρ, aat3100309
46282 Dorsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 7110 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
14.999 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Claas ARES 836 RZ **Nettopreis**
ΝΈΑ Claas ARES 836 RZ **Nettopreis**
Τρακτέρ, aat3100305
62-110 Damasławek, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 151 kW, Ώρες λειτουργίας: 6500 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, ...
21.227 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Renault ARES 815 RZ **Nettopreis**
ΝΈΑ Renault ARES 815 RZ **Nettopreis**
Τρακτέρ, aat3100303
62-110 Damasławek, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 6500 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, ...
17.962 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6230 Premium
ΝΈΑ John Deere 6230 Premium
Τρακτέρ, aat3100288
57339 Erndtebrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, υδραυλικό τιμόνι, ...
44.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Massey Ferguson MF 6290 A Editon
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 6290 A Editon
Τρακτέρ, aat3100275
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 8500 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
28.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Mercedes-Benz Mb Trac 1300
ΝΈΑ Mercedes-Benz Mb Trac 1300
Τρακτέρ, aat3100273
88167 Maierhoefen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 4700 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
35.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr 5006
ΝΈΑ Deutz-Fahr 5006
Τρακτέρ, aat3100270
27383 Scheeßel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 10700 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 12.08.1974, Συνολικό βάρος: 4.20 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, ...
8.400 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
McCormick IHC 353
ΝΈΑ McCormick IHC 353
Τρακτέρ, aat3100258
54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1969, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Τροχοφόρος φορτωτής, Ημερομηνία εγγραφής: 03.04.1969, Συνολικό βάρος: 3820.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
2.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 718 Vario TMS
ΝΈΑ Fendt 718 Vario TMS
Τρακτέρ, aat3100253
5761 Bakel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 9250 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, ...
57.475 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 718 Vario TMS
ΝΈΑ Fendt 718 Vario TMS
Τρακτέρ, aat3100252
5761 Bakel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 8500 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
56.265 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Claas Arion 550 Cebis
ΝΈΑ Claas Arion 550 Cebis
Τρακτέρ, aat3100250
37284 Waldkappel-Bischhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Ανίχνευση φορτίου, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland T 3030 Allrad Traktor  **NEU**
ΝΈΑ New Holland T 3030 Allrad Traktor **NEU**
Τρακτέρ, aat3100248
49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 4, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
23.788 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt Dieselross
ΝΈΑ Fendt Dieselross
Τρακτέρ, aat3100247
03222 Lübbenau Boblitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1955, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Μπροστινά βάρη, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Μπάρα κοπής, Διάταξη οπισθοπορείας, Ημερομηνία εγγραφής: 25.06.1955, Συνολικό βάρος: 1.30 t, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
7.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 313 Vario S4 Profi in Vollausstattung, neuwertig
ΝΈΑ Fendt 313 Vario S4 Profi in Vollausstattung, neuwertig
Τρακτέρ, aat3100246
91249 Weigendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 101 kW, Ώρες λειτουργίας: 180 h, AdBlue, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ...
104.720 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt Vario 820 TMS
ΝΈΑ Fendt Vario 820 TMS
Τρακτέρ, aat3100241
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 152 kW, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 14.08.2010, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, ...
74.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere
ΝΈΑ John Deere
Τρακτέρ, aat3100239
Sauerland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 80 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 02.05.2011, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
60.690 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 7280 R
ΝΈΑ John Deere 7280 R
Τρακτέρ, aat3100236
39638 Klüden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 228 kW, Ώρες λειτουργίας: 2118 h, AdBlue, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ...
102.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 2850 Frontlader+Druckluft
ΝΈΑ John Deere 2850 Frontlader+Druckluft
Τρακτέρ, aat3100202
27449 Kutenholz, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
14.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland TL 90
ΝΈΑ New Holland TL 90
Τρακτέρ, aat3100201
4220 Skofja Loka, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, ...
22.900 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case 7210 PRO
ΝΈΑ Case 7210 PRO
Τρακτέρ, aat3100162
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 10500 h
14.280 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt Favorit 600
ΝΈΑ Fendt Favorit 600
Τρακτέρ, aat3100157
31558 Hagenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 8500 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, ...
16.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland T6.140 Auto Command
ΝΈΑ New Holland T6.140 Auto Command
Τρακτέρ, aat3100154
3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 89 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, AdBlue, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
1.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 5720 mit Frontlader
ΝΈΑ John Deere 5720 mit Frontlader
Τρακτέρ, aat3100151
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 3900 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
32.890 EUR
με 19.6% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6810
ΝΈΑ John Deere 6810
Τρακτέρ, aat3100150
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 12000 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
21.420 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 7830
ΝΈΑ John Deere 7830
Τρακτέρ, aat3100149
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 173 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
77.350 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος

 
1 - 25 από 13165