Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Popular Locations

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

12442 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Branson 2500 Hydrostat
Branson 2500 Hydrostat
Τρακτέρ, aat2740548
36341 Lauterbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Καμπίνα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
16.501 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.866 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
New Holland T7530 AC
New Holland T7530 AC
Τρακτέρ, aat3326116
4134 Putzleinsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 120 kW, Ώρες λειτουργίας: 9700 h, Ανίχνευση φορτίου, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, ...
37.700 EUR
με 20% ΦΠΑ
31.417 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Deutz-Fahr Agrotron TTV 7250
Deutz-Fahr Agrotron TTV 7250
Τρακτέρ, aat3398295
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 190 kW, Ώρες λειτουργίας: 620 h, Ανίχνευση φορτίου, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
127.850 EUR
με 19% ΦΠΑ
107.437 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fendt 724 Profi-Plus
Fendt 724 Profi-Plus
Τρακτέρ, aat2788531
6520 Toftlund, Δανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 182 kW, Ώρες λειτουργίας: 598 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, ...
175.625 EUR
με 25% ΦΠΑ
140.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fendt 722 ProfiPlus 2012
Fendt 722 ProfiPlus 2012
Τρακτέρ, aat3276118
7894 Zwartemeer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Ώρες λειτουργίας: 5700 h, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, AdBlue, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ...
101.035 EUR
με 21% ΦΠΑ
83.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt Farmer 106S
ΝΈΑ Fendt Farmer 106S
Τρακτέρ, aat3407785
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ώρες λειτουργίας: 9319 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
8.687 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6320
ΝΈΑ John Deere 6320
Τρακτέρ, aat3407772
46499 Hamminkeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 7200 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
29.600 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
26.739 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
International 423
ΝΈΑ International 423
Τρακτέρ, aat3407769
8271 IJsselmuiden, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 3, Μονάδα ελέγχου dw: 1, Μονάδα ελέγχου ew: 1, Ελαστικά μπροστά: 750X16, Ελαστικά πίσω: 123.6X32
1.750 EUR

Δείτε αγγελία
McCormick CX 90 met loader
ΝΈΑ McCormick CX 90 met loader
Τρακτέρ, aat3407767
8271 IJsselmuiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 4822 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 75 %, ...
26.015 EUR
με 21% ΦΠΑ
21.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Valtra S 322
ΝΈΑ Valtra S 322
Τρακτέρ, aat3407730
51702 Bergneustadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 246 kW, Ώρες λειτουργίας: 4280 h, AdBlue, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, ...
70.210 EUR
με 19% ΦΠΑ
59.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 7810
ΝΈΑ John Deere 7810
Τρακτέρ, aat3407727
8314 BANT (N.O.P), Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 136 kW, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 5445
ΝΈΑ Massey Ferguson 5445
Τρακτέρ, aat3407719
6999 Hummelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 3300 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
New Holland T7.235 PC SIDEWINDER
ΝΈΑ New Holland T7.235 PC SIDEWINDER
Τρακτέρ, aat3407713
5377 Baillonville, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 136 kW, Ώρες λειτουργίας: 1187 h, AdBlue, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Ανάρτηση καμπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
82.000 EUR

Δείτε αγγελία
Case IH IHC 323
ΝΈΑ Case IH IHC 323
Τρακτέρ, aat3407711
91593 Burgbernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1969, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 7390 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Μονάδα ελέγχου ew: 1, Ελαστικά μπροστά: 5.50-16 AS, ...
1.200 EUR

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr DX 6.30
ΝΈΑ Deutz-Fahr DX 6.30
Τρακτέρ, aat3407708
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, Μονάδα ελέγχου dw: 2, ...
9.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.193 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6920 POWERQUAD
ΝΈΑ John Deere 6920 POWERQUAD
Τρακτέρ, aat3407706
5377 Baillonville, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 8189 h, Τετρακίνητο, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
26.500 EUR

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr D 5206
ΝΈΑ Deutz-Fahr D 5206
Τρακτέρ, aat3407703
37284 Waldkappel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 13000 h, Ημερομηνία εγγραφής: 08.08.1974, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Κύλινδρος: 3, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, ...
6.500 EUR

Δείτε αγγελία
IHC D 439
ΝΈΑ IHC D 439
Τρακτέρ, aat3407695
26349 Jade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1964, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 24.07.1964, Συνολικό βάρος: 3.05 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
3.300 EUR

Δείτε αγγελία
Fendt 720 Vario Profi Plus S4
ΝΈΑ Fendt 720 Vario Profi Plus S4
Τρακτέρ, aat3407693
63-000 Środa Wlkp., Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 930 h, Σύστημα κλιματισμού, Πνευματικό σύστημα
169.862 EUR
με 23% ΦΠΑ
138.099 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt Farmer 106 LS
ΝΈΑ Fendt Farmer 106 LS
Τρακτέρ, aat3407680
14728 Rhinow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1900, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 8940 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 25 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, ...
10.829 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.100 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Fahr Agroplus 100+FL
ΝΈΑ Deutz-Fahr Fahr Agroplus 100+FL
Τρακτέρ, aat3407679
14728 Rhinow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 4900 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, ...
26.894 EUR
με 19% ΦΠΑ
22.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 7930 AutoQuad EcoShift
ΝΈΑ John Deere 7930 AutoQuad EcoShift
Τρακτέρ, aat3407677
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 184 kW, Ώρες λειτουργίας: 7017 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
85.085 EUR
με 19% ΦΠΑ
71.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6410 SE Powr Quad + Frontlader
ΝΈΑ John Deere 6410 SE Powr Quad + Frontlader
Τρακτέρ, aat3407673
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 14300 h, Σύστημα κλιματισμού, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Ελαστικά μπροστά: 480/65 R24, ...
27.013 EUR
με 19% ΦΠΑ
22.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH
ΝΈΑ Case IH
Τρακτέρ, aat3407672
46395 Bocholt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Μονάδα ελέγχου ew: 1
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Arion 530 CIS
ΝΈΑ Claas Arion 530 CIS
Τρακτέρ, aat3407670
34560 Fritzlar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 3600 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, ...
51.765 EUR
με 19% ΦΠΑ
43.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 412 Vario
ΝΈΑ Fendt 412 Vario
Τρακτέρ, aat3407667
74426 Bühlerzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 93 kW, Ώρες λειτουργίας: 5400 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, ...
65.313 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
59.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 822
ΝΈΑ Fendt 822
Τρακτέρ, aat3407665
7692 Marienberg, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Ώρες λειτουργίας: 6846 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
69.500 EUR

Δείτε αγγελία
Fendt 822 SCR
ΝΈΑ Fendt 822 SCR
Τρακτέρ, aat3407662
7692 Marienberg, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Ώρες λειτουργίας: 7068 h, Ανίχνευση φορτίου, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
84.095 EUR
με 21% ΦΠΑ
69.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland TL 100
ΝΈΑ New Holland TL 100
Τρακτέρ, aat3407657
25813 Husum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 7350 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 5075E 4WD met cabine
ΝΈΑ John Deere 5075E 4WD met cabine
Τρακτέρ, aat3407654
9422 Smilde, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 6 h, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Μονάδα ελέγχου dw: 1, ...
32.065 EUR
με 21% ΦΠΑ
26.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 12442