Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Cleaning/ processing equipment
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Forestry mulcher
Hydraulic hedge shears
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

13375 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
New Holland TM155
New Holland TM155
Τρακτέρ, aat2525095
23881 Breitenfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 7520 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, ...
32.725 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
New Holland T3030
New Holland T3030
Τρακτέρ, aat2765304
23881 Breitenfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Μονάδα ελέγχου dw: 3, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Ελαστικά μπροστά: 280/70R16 Mitas, Ελαστικά πίσω: 360/70R24 Mitas
24.395 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Claas Arion 540
Claas Arion 540
Τρακτέρ, aat2924561
49179 Ostercappeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 4150 h, Ανίχνευση φορτίου, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Τροχοφόρος φορτωτής, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, ...
41.055 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Fendt 211
Fendt 211
Τρακτέρ, aat3013766
58--150 Strzegom, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 440 h, Διάταξη οπισθοπορείας, Μπάρα κοπής, Ανίχνευση φορτίου, Προ-εξοπλισμένο για Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, ...
63.960 EUR
με 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Fendt 718
Fendt 718
Τρακτέρ, aat2964139
7671 Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 136 kW, Ώρες λειτουργίας: 7582 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινά βάρη, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 936 power Omkeerinr. FH. bj 2011, 6200h
ΝΈΑ Fendt 936 power Omkeerinr. FH. bj 2011, 6200h
Τρακτέρ, aat3032662
5460 Veghel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr Agroplus 70
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agroplus 70
Τρακτέρ, aat3032658
49838 Langen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 10700 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 18.06.1998, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, ...
12.300 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
International 733 + Frontlader
ΝΈΑ International 733 + Frontlader
Τρακτέρ, aat3032642
27449 Kutenholz, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 4, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
12.900 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 7920 Allrad Traktor mit FKH + FZW
ΝΈΑ John Deere 7920 Allrad Traktor mit FKH + FZW
Τρακτέρ, aat3032638
49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Ώρες λειτουργίας: 9900 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ...
37.990 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 7810 Allrad Traktor
ΝΈΑ John Deere 7810 Allrad Traktor
Τρακτέρ, aat3032636
49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
26.990 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland T8040
ΝΈΑ New Holland T8040
Τρακτέρ, aat3032627
27404 Rhade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 6870 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Μονάδα ελέγχου dw: 4, ...
42.840 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Massey Ferguson MF 8470
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 8470
Τρακτέρ, aat3032621
18196 Petschow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 199 kW, Ώρες λειτουργίας: 7106 h, Σύστημα κλιματισμού, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Μονάδα ελέγχου dw: 4, ...
68.425 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt Fendt 312LSA Turbomatik
ΝΈΑ Fendt Fendt 312LSA Turbomatik
Τρακτέρ, aat3032595
88499 Riedlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 6900 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινά βάρη, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6, ...
15.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fortschritt ZT 300
ΝΈΑ Fortschritt ZT 300
Τρακτέρ, aat3032589
14806 Mörz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975
2.200 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland TSA 110
ΝΈΑ New Holland TSA 110
Τρακτέρ, aat3032587
46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 9371 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
22.600 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr AT 110
ΝΈΑ Deutz-Fahr AT 110
Τρακτέρ, aat3032567
48324 Sendenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 3500 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
40.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 724
ΝΈΑ Fendt 724
Τρακτέρ, aat3032546
27389 Vahlde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 174 kW, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
143.395 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH 5130 A
ΝΈΑ Case IH 5130 A
Τρακτέρ, aat3032544
92253 Schnaittenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 6214 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.1994, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6, ...
18.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 3130LS
ΝΈΑ John Deere 3130LS
Τρακτέρ, aat3032539
24576 Hitzhusen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 65 kW, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 6, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει, Ταχύτητα pto: 540/1000, Ελαστικά μπροστά: 10,5-18, Ελαστικά πίσω: 520/70-38
5.900 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Masey Ferguson 4 cilinder
ΝΈΑ Masey Ferguson 4 cilinder
Τρακτέρ, aat3032514
3812 Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Κύλινδρος: 4
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Ford Dextra Tractor
ΝΈΑ Ford Dextra Tractor
Τρακτέρ, aat3032511
3812 Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Ford Dextra Tractor
ΝΈΑ Ford Dextra Tractor
Τρακτέρ, aat3032510
3812 Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Aebi TT270
ΝΈΑ Aebi TT270
Τρακτέρ, aat3032504
39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 5232 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
35.688 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr K 430
ΝΈΑ Deutz-Fahr K 430
Τρακτέρ, aat3032502
39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 93 kW, Ώρες λειτουργίας: 4230 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, υδραυλικό τιμόνι, ...
34.510 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 818 Vario TMS
ΝΈΑ Fendt 818 Vario TMS
Τρακτέρ, aat3032494
39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 9126 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
42.840 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt Vario 930 RüFa
ΝΈΑ Fendt Vario 930 RüFa
Τρακτέρ, aat3032493
39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 217 kW, Ώρες λειτουργίας: 7936 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
113.050 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr Agrotron 150
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 150
Τρακτέρ, aat3032491
33449 Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 6130 h, Ανίχνευση φορτίου, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
39.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 7830
ΝΈΑ John Deere 7830
Τρακτέρ, aat3032484
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 154 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
78.540 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 8330
ΝΈΑ John Deere 8330
Τρακτέρ, aat3032483
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 202 kW, Ώρες λειτουργίας: 10500 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
55.930 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 5720
ΝΈΑ John Deere 5720
Τρακτέρ, aat3032481
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
33.201 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6810
ΝΈΑ John Deere 6810
Τρακτέρ, aat3032480
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 12200 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
21.301 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH JX 80
ΝΈΑ Case IH JX 80
Τρακτέρ, aat3032479
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 1420 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
27.370 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland T 8030
ΝΈΑ New Holland T 8030
Τρακτέρ, aat3032478
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 221 kW, Ώρες λειτουργίας: 8250 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
32.130 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 2030 + Frontlader
ΝΈΑ John Deere 2030 + Frontlader
Τρακτέρ, aat3032476
27449 Kutenholz, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 4, Μονάδα ελέγχου dw: 1, Μονάδα ελέγχου ew: 1, Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
10.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 2850 Frontlader +Druckluft
ΝΈΑ John Deere 2850 Frontlader +Druckluft
Τρακτέρ, aat3032466
27449 Kutenholz, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, Κύλινδρος: 4, Μονάδα ελέγχου dw: 1, Μονάδα ελέγχου ew: 1, ...
14.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Steyr 658
ΝΈΑ Steyr 658
Τρακτέρ, aat3032465
7503 Großpetersdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 6700 h
3.900 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland T7030 PC
ΝΈΑ New Holland T7030 PC
Τρακτέρ, aat3032464
48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 158 kW, Ώρες λειτουργίας: 4500 h, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, ...
54.899 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland T7040 PC
ΝΈΑ New Holland T7040 PC
Τρακτέρ, aat3032463
48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 173 kW, Ώρες λειτουργίας: 4950 h, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, ...
48.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6400
ΝΈΑ John Deere 6400
Τρακτέρ, aat3032462
48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Σύστημα κλιματισμού, ...
26.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Steyr 540 H
ΝΈΑ Steyr 540 H
Τρακτέρ, aat3032453
9020 Klagenfurt, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
4.300 EUR
με 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 5085M
ΝΈΑ John Deere 5085M
Τρακτέρ, aat3032429
3340 Waidhofen a. d. Ybbs, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 64 kW, Ώρες λειτουργίας: 250 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά πίσω: 480/70R34, Ελαστικά μπροστά: 380/70R24
48.500 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Steyr 8070 A SK 1(KK)
ΝΈΑ Steyr 8070 A SK 1(KK)
Τρακτέρ, aat3032425
8605 Kapfenberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
8.500 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Reform Mäh- und Bergtraks
ΝΈΑ Reform Mäh- und Bergtraks
Τρακτέρ, aat3032413
4716 Hofkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002
9.900 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr Agrostar 6.61 mit FH, FZW, Klima
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrostar 6.61 mit FH, FZW, Klima
Τρακτέρ, aat3032375
74639 Tiefensall, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 105 kW, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού
14.042 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr Agrotron 135 MK3
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 135 MK3
Τρακτέρ, aat3032368
5460 Veghel, Ολλανδία
33.915 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Claas Axos 320 met voorlader
ΝΈΑ Claas Axos 320 met voorlader
Τρακτέρ, aat3032367
5460 Veghel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt Farmer 211 Voa Profi
ΝΈΑ Fendt Farmer 211 Voa Profi
Τρακτέρ, aat3032364
5460 Veghel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Landini Ghibli 90 - VERKOCHT /  JJ
ΝΈΑ Landini Ghibli 90 - VERKOCHT / JJ
Τρακτέρ, aat3032365
5460 Veghel, Ολλανδία
19.040 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 308
ΝΈΑ Fendt 308
Τρακτέρ, aat3032363
5460 Veghel, Ολλανδία
16.660 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Renault 103-54 TRA 7822.FT
ΝΈΑ Renault 103-54 TRA 7822.FT
Τρακτέρ, aat3032329
71850 CHARNAY LES MACON, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 68 kW, Ώρες λειτουργίας: 6900 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Ελαστικά μπροστά: 380.85R28, Ελαστικά πίσω: 420.85R38
13.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6820
ΝΈΑ John Deere 6820
Τρακτέρ, aat3032327
34537 Bad Wildungen-Wega, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 5400 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
44.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH 844 XL
ΝΈΑ Case IH 844 XL
Τρακτέρ, aat3032319
35708 Haiger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 7200 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 16.01.1987, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 4, ...
13.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Massey Ferguson 6190
ΝΈΑ Massey Ferguson 6190
Τρακτέρ, aat3032318
35708 Haiger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 7330 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 29.05.1998, ...
19.999 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr Agror Star DX 6.11
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agror Star DX 6.11
Τρακτέρ, aat3032309
56254 Müden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 4055 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, ...
28.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Bergmeister bertolini 450
ΝΈΑ Bergmeister bertolini 450
Τρακτέρ, aat3032305
5527 Hapert, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 1408 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Βηματική ταχύτητα, Κύλινδρος: 3, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Ελαστικά μπροστά: 9.5-20, ...
3.750 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος

 
1 - 50 από 13375