Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

12032 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Fendt 828S4 profi plus
Fendt 828S4 profi plus
Τρακτέρ, aat3396935
06295 Lutherstadt Eisleben/ Volkstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 206 kW, Ώρες λειτουργίας: 1100 h, AdBlue, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
174.335 EUR
176.834 EUR

με 19% ΦΠΑ
146.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Valtra N122
Valtra N122
Τρακτέρ, aat3324601
B-4840 Welkenraedt, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 1650 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 18.07.2012, Κύλινδρος: 4, ...
59.290 EUR
με 21% ΦΠΑ
49.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fendt 927
Fendt 927
Τρακτέρ, aat3382339
24398 Winnemark, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 199 kW, Ώρες λειτουργίας: 7340 h, Ανίχνευση φορτίου, Προ-εξοπλισμένο για Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, ...
82.705 EUR
με 19% ΦΠΑ
69.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Atos 330 CX
Claas Atos 330 CX
Τρακτέρ, aat3368136
44534 Lünen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 101 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, ...
39.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
33.529 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fendt Farmer 307Ci
Video
Fendt Farmer 307Ci
Τρακτέρ, aat2615829
89-400 Sępólno Krajeńskie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 68 kW, Ώρες λειτουργίας: 5300 h, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, ...
25.900 EUR

Δείτε αγγελία
Fendt 209 sa
ΝΈΑ Fendt 209 sa
Τρακτέρ, aat3490614
5460 AK Veghel, Ολλανδία
42.350 EUR
με 21% ΦΠΑ
35.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Axos 320 met voorlader
ΝΈΑ Claas Axos 320 met voorlader
Τρακτέρ, aat3490610
5460 AK Veghel, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ελαστικά μπροστά: 420/70R24, Ελαστικά πίσω: 460/85R34
47.795 EUR
με 21% ΦΠΑ
39.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
RKM X950R
ΝΈΑ RKM X950R
Τρακτέρ, aat3490600
7503 Großpetersdorf , Γερμανία
19.970 EUR
με 20% ΦΠΑ
16.642 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland T7.170 Auto Command
ΝΈΑ New Holland T7.170 Auto Command
Τρακτέρ, aat3490597
48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 5750 h, AdBlue, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
53.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
48.329 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Valtra N163 DIRECT
ΝΈΑ Valtra N163 DIRECT
Τρακτέρ, aat3490561
2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 1000 h, AdBlue, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
95.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
79.167 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere 6600 A
Τρακτέρ, aat3490559
2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 9901 h, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
22.900 EUR
με 20% ΦΠΑ
19.083 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 1950 MC1
ΝΈΑ John Deere 1950 MC1
Τρακτέρ, aat3490549
2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 14102 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει, ...
13.700 EUR
με 13% ΦΠΑ
12.124 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
RAIFFEISEN LAGERHAUS D3435 DOPPELSPURKETTEN NEU
ΝΈΑ RAIFFEISEN LAGERHAUS D3435 DOPPELSPURKETTEN NEU
Τρακτέρ, aat3490540
2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 4049M LAGERTRAKTOR
ΝΈΑ John Deere 4049M LAGERTRAKTOR
Τρακτέρ, aat3490527
2100 Korneuburg, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 8-16, Ελαστικά πίσω: 13.6-28
24.500 EUR
με 20% ΦΠΑ
20.417 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Steyr 9080 M
Τρακτέρ, aat3490511
8770 St. Michael, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Ώρες λειτουργίας: 5820 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, Ελαστικά μπροστά: 440/80R28, Ελαστικά πίσω: 540/65R34
30.900 EUR
με 13% ΦΠΑ
27.345 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 828 VARIO S4 PROFI PLUS
ΝΈΑ Fendt 828 VARIO S4 PROFI PLUS
Τρακτέρ, aat3490419
16833 Tarmow-Fehrbellin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 211 kW, Ώρες λειτουργίας: 883 h, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h
194.565 EUR
με 19% ΦΠΑ
163.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 6290
Τρακτέρ, aat3490418
49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 105 kW, Ώρες λειτουργίας: 3910 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 9.25 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Renault 851-4
Τρακτέρ, aat3490416
49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
7.735 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ New Holland TS 115
Τρακτέρ, aat3490411
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 5850 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fendt 313 VARIO S4 PROFI
ΝΈΑ Fendt 313 VARIO S4 PROFI
Τρακτέρ, aat3490395
29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 97 kW, Ώρες λειτουργίας: 498 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
114.121 EUR
με 19% ΦΠΑ
95.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt 516 VARIO SCR POWER
Τρακτέρ, aat3490394
29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 120 h, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Valtra 8050 HITECH
Τρακτέρ, aat3490388
39240 Calbe / Saale, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
27.251 EUR
με 19% ΦΠΑ
22.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ New Holland TM 165
Τρακτέρ, aat3490381
39240 Calbe / Saale, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 119 kW, Ώρες λειτουργίας: 9590 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, ...
22.491 EUR
με 19% ΦΠΑ
18.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt FARMER 208 SA
Τρακτέρ, aat3490375
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 3300 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt 936 VARIO PROFI
Τρακτέρ, aat3490372
26892 Dörpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 12503 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt 924 VARIO PROFI
Τρακτέρ, aat3490373
26892 Dörpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Ώρες λειτουργίας: 10606 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Steyr CVT 6195
ΝΈΑ Steyr CVT 6195
Τρακτέρ, aat3490071
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 143 kW, Ώρες λειτουργίας: 7212 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
59.723 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
53.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 5075 E
ΝΈΑ John Deere 5075 E
Τρακτέρ, aat3489753
48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 3368 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Ελαστικά μπροστά: 12.4R24, Ελαστικά πίσω: 16.9R30
18.100 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.210 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 516 Vario
ΝΈΑ Fendt 516 Vario
Τρακτέρ, aat3489735
17129 Kruckow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 443 h, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 540/65 R28, Ελαστικά πίσω: 650/65 R38
109.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
91.597 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 8430 Autopower
ΝΈΑ John Deere 8430 Autopower
Τρακτέρ, aat3489734
17129 Kruckow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 7877 h, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 600/70 R30, Ελαστικά πίσω: 650/85 R38
64.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
54.538 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 12032