Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Cleaning/ processing equipment
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Forestry mulcher
Hydraulic hedge shears
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

13213 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
New Holland T 7070
New Holland T 7070
Τρακτέρ, aat2781375
67-312 Niegosławice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 185 kW, Ώρες λειτουργίας: 4300 h, Ανίχνευση φορτίου, Προ-εξοπλισμένο για Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
47.310 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Massey Ferguson 3090
Massey Ferguson 3090
Τρακτέρ, aat2757313
3953 Wijk bij duurstede, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Κύλινδρος: 6, Ταχύτητα pto: 540/750
12.040 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Deutz-Fahr 265, R8.265
Deutz-Fahr 265, R8.265
Τρακτέρ, aat2855520
18574 Garz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 195 kW, Ώρες λειτουργίας: 7756 h, Ανίχνευση φορτίου, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
44.030 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Valtra A 73 Kompakt
Valtra A 73 Kompakt
Τρακτέρ, aat2290667
65549 Limburg / Lahn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μονάδα ελέγχου dw: 2, ...
24.983 EUR
26.900 EUR

με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Fendt 412 Vario
Fendt 412 Vario
Τρακτέρ, aat2864728
4133 Pratteln, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 11900 h, Ανίχνευση φορτίου, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
33.426 EUR
με 8% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
SAME RUBIN 150
SAME RUBIN 150
Τρακτέρ, aat2352537
301 00 AGRINIO, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 5200 h, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Μπροστινά βάρη, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
25.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland TM 140
New Holland TM 140
Τρακτέρ, aat1928000
301 00 AGRINIO, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 5891 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2005, ...
25.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6910
ΝΈΑ John Deere 6910
Τρακτέρ, aat2922701
89155 Erbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 6150 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, ...
32.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH Deutz Fahr Agrotron TTV 9340
ΝΈΑ Case IH Deutz Fahr Agrotron TTV 9340
Τρακτέρ, aat2922686
87666 Pforzen/Ingenried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 250 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Ανίχνευση φορτίου, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt Deutz Fahr TTV 9340
ΝΈΑ Fendt Deutz Fahr TTV 9340
Τρακτέρ, aat2922685
87666 Pforzen/Ingenried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 250 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Ανίχνευση φορτίου, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr Agrotron TTV 9340
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron TTV 9340
Τρακτέρ, aat2922684
87666 Pforzen/Ingenried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 250 kW, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Ανίχνευση φορτίου, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr 5090.4 D GS
ΝΈΑ Deutz-Fahr 5090.4 D GS
Τρακτέρ, aat2922683
87666 Pforzen/Ingenried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 45, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 45, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Μονάδα ελέγχου dw: 3, Κύλινδρος: 4, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Massey Ferguson 6290
ΝΈΑ Massey Ferguson 6290
Τρακτέρ, aat2922664
47240 BON ENCONTRE (47 - Lot-et-Garonne), Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 6300 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ...
22.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6830 PREMIUM
ΝΈΑ John Deere 6830 PREMIUM
Τρακτέρ, aat2922654
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 1550 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, ...
74.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr AGROFARM 85
ΝΈΑ Deutz-Fahr AGROFARM 85
Τρακτέρ, aat2922647
71850 CHARNAY LES MACON, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 2900 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, Ελαστικά πίσω: 16,9R34, Ελαστικά μπροστά: 13,6R24
30.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 103 S turbomatik farmer
ΝΈΑ Fendt 103 S turbomatik farmer
Τρακτέρ, aat2922645
3461 Linschoten, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Ώρες λειτουργίας: 92 h, Μπροστινά βάρη, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Κύλινδρος: 3, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 75 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 75 %, Μονάδα ελέγχου dw: 2, ...
6.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6610
ΝΈΑ John Deere 6610
Τρακτέρ, aat2922643
74842 Billigheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 4950 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
33.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Kubota KX61-3
ΝΈΑ Kubota KX61-3
Τρακτέρ, aat2922636
44145 Dortmund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 1440 h
20.825 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Fiat 500S Spezial
ΝΈΑ Fiat Fiat 500S Spezial
Τρακτέρ, aat2922629
58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 5167 h, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μπάρα κοπής, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Κύλινδρος: 3, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Μονάδα ελέγχου ew: 2, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Fiat 60-66 DT Frontlader
ΝΈΑ Fiat Fiat 60-66 DT Frontlader
Τρακτέρ, aat2922628
58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 3116 h, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Μονάδα ελέγχου ew: 1, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540/1000, Ελαστικά μπροστά: 280/85R 20 BKT, ...
15.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Kubota KX080-3
ΝΈΑ Kubota KX080-3
Τρακτέρ, aat2922627
44145 Dortmund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 573 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού
33.320 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH 5140
ΝΈΑ Case IH 5140
Τρακτέρ, aat2922625
7925 Linde, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 6500 h, Τετρακίνητο, Μπροστινά βάρη, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Μονάδα ελέγχου dw: 2, ...
16.335 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Eicher EKL 15
ΝΈΑ Eicher EKL 15
Τρακτέρ, aat2922624
89340 Leipheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1955, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Κύλινδρος: 1, Ταχύτητα pto: 540
5.900 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6410 + MAILLEUX MX40-85 **Nettopreis**
ΝΈΑ John Deere 6410 + MAILLEUX MX40-85 **Nettopreis**
Τρακτέρ, aat2922620
62-110 Damasławek, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 6200 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
18.651 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6330 Premium
ΝΈΑ John Deere 6330 Premium
Τρακτέρ, aat2922619
31535 Neustadt bei Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 87 kW, Ώρες λειτουργίας: 5880 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
39.984 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Schlüter Super 1500 TVL
ΝΈΑ Schlüter Super 1500 TVL
Τρακτέρ, aat2922614
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1973, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 5858 h
8.200 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 3410X
ΝΈΑ John Deere 3410X
Τρακτέρ, aat2922613
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 1861 h
8.200 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6820 Premium
ΝΈΑ John Deere 6820 Premium
Τρακτέρ, aat2922612
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 1900 h
13.200 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt Vario 312 TMS
ΝΈΑ Fendt Vario 312 TMS
Τρακτέρ, aat2922611
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 1100 h
14.200 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 209 S+FL+FZ
ΝΈΑ Fendt 209 S+FL+FZ
Τρακτέρ, aat2922610
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 1400 h
8.200 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr Agrotron K 410
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron K 410
Τρακτέρ, aat2922609
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 948 h
14.200 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr Agrotron 85
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 85
Τρακτέρ, aat2922608
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 2546 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
8.200 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 312 Vario TMS
ΝΈΑ Fendt 312 Vario TMS
Τρακτέρ, aat2922600
46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινά βάρη, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Καμπίνα, ...
52.955 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt Farmer 308 C + Frontlader
ΝΈΑ Fendt Farmer 308 C + Frontlader
Τρακτέρ, aat2922599
46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 8100 h, Τετρακίνητο, Μπροστινά βάρη, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
24.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland TS 90SLE PWS
ΝΈΑ New Holland TS 90SLE PWS
Τρακτέρ, aat2922597
4714 Sprundel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 8249 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Ανίχνευση φορτίου, ...
34.900 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Belarus MTS 50
ΝΈΑ Belarus MTS 50
Τρακτέρ, aat2922570
15236 Jacobsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1971, Πνευματικό σύστημα, Μονάδα ελέγχου dw: 1, Κύλινδρος: 4
1.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz F62L612/6-N
ΝΈΑ Deutz F62L612/6-N
Τρακτέρ, aat2922571
15236 Jacobsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1957, Κύλινδρος: 2
3.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland T8.390
ΝΈΑ New Holland T8.390
Τρακτέρ, aat2922563
03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 900 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Ανίχνευση φορτίου, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH Farmall 65A
ΝΈΑ Case IH Farmall 65A
Τρακτέρ, aat2922553
33129 Delbrück-Westenholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 750 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 19.05.2014, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, ...
34.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 611 LS
ΝΈΑ Fendt 611 LS
Τρακτέρ, aat2922550
5528 Hoogeloon, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 38 km/h, Κύλινδρος: 6, Ταχύτητα pto: 540/1000
7.800 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Massey Ferguson 6615
ΝΈΑ Massey Ferguson 6615
Τρακτέρ, aat2922546
EX16 8 Tiverton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 2347 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ...
62.672 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Volvo L50F
ΝΈΑ Volvo L50F
Τρακτέρ, aat2922539
44145 Dortmund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 86 kW, Ώρες λειτουργίας: 1415 h, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 85 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %
76.160 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH 433
ΝΈΑ Case IH 433
Τρακτέρ, aat2922538
79274 St. Märgen, Γερμανία
Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μονάδα ελέγχου dw: 1, Κύλινδρος: 3, Ταχύτητα pto: 540, Ελαστικά μπροστά: 6,00-16, Ελαστικά πίσω: 12,4-28
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6210R
ΝΈΑ John Deere 6210R
Τρακτέρ, aat2922536
44145 Dortmund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 169 kW, Ώρες λειτουργίας: 1940 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h
81.515 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Kramer 850
ΝΈΑ Kramer 850
Τρακτέρ, aat2922535
44145 Dortmund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 45 kW, Ώρες λειτουργίας: 850 h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %
33.320 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Massey Ferguson 184
ΝΈΑ Massey Ferguson 184
Τρακτέρ, aat2922534
09648 Mittweida, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 3485 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 20.06.1985, ...
14.800 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 413 Vario
ΝΈΑ Fendt 413 Vario
Τρακτέρ, aat2922532
44145 Dortmund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 85 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %
67.235 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr Agrolux 310 Neu
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrolux 310 Neu
Τρακτέρ, aat2922530
28816 Stuhr, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Μονάδα ελέγχου ew: 2, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Caterpillar 304C CR
ΝΈΑ Caterpillar 304C CR
Τρακτέρ, aat2922528
44145 Dortmund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 2053 h
25.585 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH CVX 150
ΝΈΑ Case IH CVX 150
Τρακτέρ, aat2922521
52076 Aachen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 112 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μπροστινό pto, ...
24.999 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 309 CI
ΝΈΑ Fendt 309 CI
Τρακτέρ, aat2922520
44145 Dortmund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 83 kW, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Τροχοφόρος φορτωτής, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 85 %, ...
35.462 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH CX 80 Allrad mit Fronthydraulik + Frontzapfwelle
ΝΈΑ Case IH CX 80 Allrad mit Fronthydraulik + Frontzapfwelle
Τρακτέρ, aat2922504
74865 Neckarzimmern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 4445 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, ...
17.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH 744 S mit Servo
ΝΈΑ Case IH 744 S mit Servo
Τρακτέρ, aat2922480
74865 Neckarzimmern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Μονάδα ελέγχου dw: 1, Μονάδα ελέγχου ew: 2, Κύλινδρος: 4, Ταχύτητα pto: 540
3.950 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland T5.95 EC
ΝΈΑ New Holland T5.95 EC
Τρακτέρ, aat2922461
5531 Bladel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 979 h, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland TN95DA
ΝΈΑ New Holland TN95DA
Τρακτέρ, aat2922432
49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 1670 h, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, ...
29.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος

 
1 - 50 από 13213