Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Cleaning/ processing equipment
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Vorderwagen
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Forestry mulcher
Hydraulic hedge shears
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

13149 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Fendt 927 VARIO TMS PROFI mit 50 Km/h in gutem Zustand
Fendt 927 VARIO TMS PROFI mit 50 Km/h in gutem Zustand
Τρακτέρ, aat2623000
18273 Güstrow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 194 kW, Ώρες λειτουργίας: 10030 h, Ανίχνευση φορτίου, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
68.413 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
John Deere 6930 Premium
John Deere 6930 Premium
Τρακτέρ, aat2993885
86738 Deiningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 135 kW, Ώρες λειτουργίας: 5900 h, Ανίχνευση φορτίου, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, ...
54.900 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
John Deere 7800
John Deere 7800
Τρακτέρ, aat2980994
39443 Staßfurt OT Förderstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 16200 h, Σύστημα κλιματισμού, Μπροστινά βάρη, Πνευματικό σύστημα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1993, Μέγιστη ταχύτητα: 42 km/h, ...
17.850 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
John Deere 6020 Online Veiling
John Deere 6020 Online Veiling
Τρακτέρ, aat2997065
4153 Beesd, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ανίχνευση φορτίου, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 16, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Fendt 720 Vario Profi
Fendt 720 Vario Profi
Τρακτέρ, aat2733330
74523 Schwäbisch Hall-Hessental, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 850 h, Ανίχνευση φορτίου, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, ...
144.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6215 R
ΝΈΑ John Deere 6215 R
Τρακτέρ, aat3004671
64401 Groß-Bieberau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 158 kW, Ώρες λειτουργίας: 1000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 1020 LS
ΝΈΑ John Deere 1020 LS
Τρακτέρ, aat3004670
64401 Groß-Bieberau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1972, Ισχύς κινητήρα: 32 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Μονάδα ελέγχου dw: 1, Κύλινδρος: 3
5.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 5065E
ΝΈΑ John Deere 5065E
Τρακτέρ, aat3004663
64401 Groß-Bieberau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 5055E
ΝΈΑ John Deere 5055E
Τρακτέρ, aat3004664
64572 Büttelborn, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Agria 3400 KL D E-START
ΝΈΑ Agria 3400 KL D E-START
Τρακτέρ, aat3004662
64401 Groß-Bieberau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 7 kW
16.149 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr 5100 C DT
ΝΈΑ Deutz-Fahr 5100 C DT
Τρακτέρ, aat3004636
83104 Schönau bei Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 904 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Καμπίνα, ...
49.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Claas AXION 850
ΝΈΑ Claas AXION 850
Τρακτέρ, aat3004616
04720 Großweitzschen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 188 kW, Ώρες λειτουργίας: 2680 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt FAVORIT 711 VARIO
ΝΈΑ Fendt FAVORIT 711 VARIO
Τρακτέρ, aat3004613
04720 Großweitzschen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 6209 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
38.080 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt GEBR. FENDT 933 VARIO
ΝΈΑ Fendt GEBR. FENDT 933 VARIO
Τρακτέρ, aat3004612
4916 Herzberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 238 kW, Ώρες λειτουργίας: 5489 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, ...
110.670 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Massey Ferguson 5425
ΝΈΑ Massey Ferguson 5425
Τρακτέρ, aat3004599
97769 Bad Brückenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 420 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μπροστινό pto, Ελαστικά μπροστά: 440/65 R24, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 712 VARIO
ΝΈΑ Fendt 712 VARIO
Τρακτέρ, aat3004598
63820 Elsenfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μπροστινό pto, ...
49.999 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Holder C 2.42
ΝΈΑ Holder C 2.42
Τρακτέρ, aat3004583
96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 1099 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 75 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 75 %, ...
27.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr X 720
ΝΈΑ Deutz-Fahr X 720
Τρακτέρ, aat3004580
72525 Münsingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 202 kW, Ώρες λειτουργίας: 5600 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
65.450 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr Agrotron 115 MK 3
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 115 MK 3
Τρακτέρ, aat3004581
72525 Münsingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, ...
26.850 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr 5090 C
ΝΈΑ Deutz-Fahr 5090 C
Τρακτέρ, aat3004579
72525 Münsingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 30 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μονάδα ελέγχου dw: 3, Ελαστικά μπροστά: 480/65, Ελαστικά πίσω: 540/65
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr Agrotron 165 MK 3
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 165 MK 3
Τρακτέρ, aat3004578
72525 Münsingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 120 kW, Ώρες λειτουργίας: 8520 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
38.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6420
ΝΈΑ John Deere 6420
Τρακτέρ, aat3004573
96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 4410 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Καμπίνα, ...
45.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Massey Ferguson 5610 Dyna 4 ESSENTIAL
ΝΈΑ Massey Ferguson 5610 Dyna 4 ESSENTIAL
Τρακτέρ, aat3004572
96052 Bamberg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 85 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
69.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 5080 G
ΝΈΑ John Deere 5080 G
Τρακτέρ, aat3004564
82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 61 kW, Ώρες λειτουργίας: 90 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 24, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 24, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
38.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr 5080 G LD
ΝΈΑ Deutz-Fahr 5080 G LD
Τρακτέρ, aat3004563
87666 Pforzen/Ingenried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 3, Μονάδα ελέγχου dw: 3, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 20, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH CVX 150
ΝΈΑ Case IH CVX 150
Τρακτέρ, aat3004562
92421 Schwandorf / Haselbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 6180 h, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Καμπίνα, ...
51.999 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 5410
ΝΈΑ John Deere 5410
Τρακτέρ, aat3004557
74585 Rot am See, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 2561 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, ...
24.354 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Massey Ferguson 3095 mit FH FZW Klima
ΝΈΑ Massey Ferguson 3095 mit FH FZW Klima
Τρακτέρ, aat3004541
74639 Tiefensall, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Τετρακίνητο, Καμπίνα
12.852 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 311 LSA
ΝΈΑ Fendt 311 LSA
Τρακτέρ, aat3004540
74639 Tiefensall, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Τετρακίνητο, Καμπίνα
12.614 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland T6050RC
ΝΈΑ New Holland T6050RC
Τρακτέρ, aat3004527
2390 Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 6450 h, Ελαστικά μπροστά: 540/65R28 VREDESTEIN 10%, Ελαστικά πίσω: 650/65R38 VREDESTEIN 60%
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Claas Axion 870 CMATIC
ΝΈΑ Claas Axion 870 CMATIC
Τρακτέρ, aat3004525
17309 Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 206 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
199.920 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Steyr Profi CVT 4130 Kom.
ΝΈΑ Steyr Profi CVT 4130 Kom.
Τρακτέρ, aat3004524
59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 505 h, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Ελαστικά μπροστά: 520/60R28, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Belarus MTS 82
ΝΈΑ Belarus MTS 82
Τρακτέρ, aat3004523
01609 Wülknitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 1900 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, ...
7.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH MAXXUM 5140
ΝΈΑ Case IH MAXXUM 5140
Τρακτέρ, aat3004509
26219 Bösel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 8428 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
17.850 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 7920 AUTOPOWR KOMUNA
ΝΈΑ John Deere 7920 AUTOPOWR KOMUNA
Τρακτέρ, aat3004506
26605 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 9605 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
46.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Ford 7840 SLE
ΝΈΑ Ford 7840 SLE
Τρακτέρ, aat3004498
7122 Aalten, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 11835 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 16, ...
13.750 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
SAME Explorer 90
ΝΈΑ SAME Explorer 90
Τρακτέρ, aat3004497
24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 70-90 DT
ΝΈΑ Fiat 70-90 DT
Τρακτέρ, aat3004496
24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985
6.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 818
ΝΈΑ Fendt 818
Τρακτέρ, aat3004494
24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ώρες λειτουργίας: 14000 h
25.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
JCB 3220-80
ΝΈΑ JCB 3220-80
Τρακτέρ, aat3004491
64521 Groß-Gerau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Ώρες λειτουργίας: 5420 h, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h
54.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH FARMALL 75 C
ΝΈΑ Case IH FARMALL 75 C
Τρακτέρ, aat3004490
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 20 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
45.815 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 7800
ΝΈΑ John Deere 7800
Τρακτέρ, aat3004487
46282 Dorsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 6850 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, ...
26.954 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH IHC 733
ΝΈΑ Case IH IHC 733
Τρακτέρ, aat3004485
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 4900 h, υδραυλικό τιμόνι, Κύλινδρος: 4, Μονάδα ελέγχου dw: 1, Μονάδα ελέγχου ew: 1, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr Deutz DX 4.31 SE
ΝΈΑ Deutz-Fahr Deutz DX 4.31 SE "original 2738 Bstd."
Τρακτέρ, aat3004475
93164 Laaber, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 2738 h, Τετρακίνητο, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 9620
ΝΈΑ John Deere 9620
Τρακτέρ, aat3004473
83-031 Łęgowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 368 kW, Ώρες λειτουργίας: 7461 h, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 6, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 18, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
107.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 4240 S
ΝΈΑ John Deere 4240 S
Τρακτέρ, aat3004471
34560 Fritzlar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 97 kW, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει, ...
11.305 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr Agrotron 180.7 Profiline
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 180.7 Profiline
Τρακτέρ, aat3004468
17291 Dedelow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 9050 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
42.840 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland T6050 Power Command
ΝΈΑ New Holland T6050 Power Command
Τρακτέρ, aat3004447
47665 Sonsbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 120 kW, Ώρες λειτουργίας: 3305 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
57.120 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr Agrtron 115 MK3
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrtron 115 MK3
Τρακτέρ, aat3004420
24808 Jevenstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 8700 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
JCB 2150
ΝΈΑ JCB 2150
Τρακτέρ, aat3004408
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 116 kW, Ώρες λειτουργίας: 15410 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ...
21.063 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6600
ΝΈΑ John Deere 6600
Τρακτέρ, aat3004406
31167 Bockenem, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 9413 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 7700
ΝΈΑ John Deere 7700
Τρακτέρ, aat3004401
37154 Northeim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 8815 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
35.105 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6310 SE
ΝΈΑ John Deere 6310 SE
Τρακτέρ, aat3004397
46519 Alpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 5168 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
25.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr D 8006 A
ΝΈΑ Deutz-Fahr D 8006 A
Τρακτέρ, aat3004395
59399 Olfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
14.280 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
JCB FASTRAC 8250 HMV 8250
ΝΈΑ JCB FASTRAC 8250 HMV 8250
Τρακτέρ, aat3004393
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 194 kW, Ώρες λειτουργίας: 4470 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 65 km/h
77.231 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος

 
1 - 50 από 13149