Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

13219 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Fendt 724 S4 Vario TMS Profi Plus
Fendt 724 S4 Vario TMS Profi Plus
Τρακτέρ, aat3212279
5503 Veldhoven, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Ώρες λειτουργίας: 1570 h, AdBlue, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ...
154.275 EUR
με 21% ΦΠΑ
127.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas AXION 950
Claas AXION 950
Τρακτέρ, aat3250456
86568 Hollenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 306 kW, Ώρες λειτουργίας: 640 h, AdBlue, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
192.780 EUR
με 19% ΦΠΑ
162.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Case IH 9280
Case IH 9280
Τρακτέρ, aat1919264
350 02 Cheb, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 294 kW, Ώρες λειτουργίας: 14100 h, Ημερομηνία εγγραφής: 23.12.1996, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
33.880 EUR
με 21% ΦΠΑ
28.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fendt 818 Vario Tms
Fendt 818 Vario Tms
Τρακτέρ, aat2871677
48-220 Łącznik/Pogórze, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 144 kW, Ώρες λειτουργίας: 6258 h, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
44.650 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Massey Ferguson 7624 Dyna-VT
Massey Ferguson 7624 Dyna-VT
Τρακτέρ, aat2866676
25868 Norderstapel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 173 kW, Ώρες λειτουργίας: 3450 h, Ανίχνευση φορτίου, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
84.490 EUR
με 19% ΦΠΑ
71.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH Puma 210
ΝΈΑ Case IH Puma 210
Τρακτέρ, aat3255600
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 179 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
59.381 EUR
με 19% ΦΠΑ
49.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 7530 PREMIUM
ΝΈΑ John Deere 7530 PREMIUM
Τρακτέρ, aat3255593
6320 Solt, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 151 kW, Ώρες λειτουργίας: 6494 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
50.314 EUR
με 27% ΦΠΑ
39.617 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Challenger MT765D
Τρακτέρ, aat3255582
NG32 2 Grantham, Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 8800 h, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, Ελαστικά μπροστά: 25 inch, Ελαστικά πίσω: 25 inch
87.547 EUR
με 20% ΦΠΑ
72.956 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 8670 Dyna VT
ΝΈΑ Massey Ferguson 8670 Dyna VT
Τρακτέρ, aat3255575
53945 Blankenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 224 kW, Ώρες λειτουργίας: 2000 h, AdBlue, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
122.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
102.521 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 406 Cabrio
ΝΈΑ Mercedes-Benz Unimog 406 Cabrio
Τρακτέρ, aat3255574
87616 Marktoberdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1971, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1971, ...
16.800 EUR

Δείτε αγγελία
Case IH Puma 145 CVX
ΝΈΑ Case IH Puma 145 CVX
Τρακτέρ, aat3255568
2320 Hoogstraten, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 1300 h, AdBlue, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron 180.7
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 180.7
Τρακτέρ, aat3255566
36396 Steinau-Rebsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, ...
34.510 EUR
με 19% ΦΠΑ
29.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere TRAKTOR JD 6210SE
ΝΈΑ John Deere TRAKTOR JD 6210SE
Τρακτέρ, aat3255564
5973 Lottum, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 9557 h, Ελαστικά μπροστά: 16.9r24, Ελαστικά πίσω: 18.4r38
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Case IH 743 XL mit Frontlader
ΝΈΑ Case IH 743 XL mit Frontlader
Τρακτέρ, aat3255562
36396 Steinau-Rebsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 4100 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Κύλινδρος: 4, ...
11.500 EUR

Δείτε αγγελία
Fendt 927 Vario
ΝΈΑ Fendt 927 Vario
Τρακτέρ, aat3255560
17033 Neubrandenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 199 kW, Ώρες λειτουργίας: 5200 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, ...
102.102 EUR
με 19% ΦΠΑ
85.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Steyr 9115
ΝΈΑ Steyr 9115
Τρακτέρ, aat3255558
89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 5450 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, ...
36.700 EUR
με 19% ΦΠΑ
30.840 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6480
ΝΈΑ Massey Ferguson 6480
Τρακτέρ, aat3255557
NG32 2 Grantham, Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 117 kW, Ώρες λειτουργίας: 5600 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: 420/85R28, Ελαστικά πίσω: 520/85R38
35.240 EUR
με 20% ΦΠΑ
29.367 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron 130
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 130
Τρακτέρ, aat3255553
33428 Harsewinkel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 6225 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
41.055 EUR
με 19% ΦΠΑ
34.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Axos 320 CX
ΝΈΑ Claas Axos 320 CX
Τρακτέρ, aat3255547
18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 64 kW, Ώρες λειτουργίας: 230 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα κλιματισμού, Χαμηλή καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 20, ...
47.600 EUR
με 19% ΦΠΑ
40.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 5110 P
ΝΈΑ Deutz-Fahr 5110 P
Τρακτέρ, aat3255546
56288 Bell bei Kastellaun, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
New Holland T7550 Auto Command, Case CVX195 Schlepper, Trecker
ΝΈΑ New Holland T7550 Auto Command, Case CVX195 Schlepper, Trecker
Τρακτέρ, aat3255530
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 143 kW, Ώρες λειτουργίας: 10600 h, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
34.391 EUR
με 19% ΦΠΑ
28.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6210R
ΝΈΑ John Deere 6210R
Τρακτέρ, aat3255527
68799 Reilingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 154 kW, Ώρες λειτουργίας: 4228 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
75.000 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
67.751 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Massey Ferguson 7624EXD6
Τρακτέρ, aat3255519
NG32 2 Grantham, Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 179 kW, Ώρες λειτουργίας: 3200 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h
86.373 EUR
με 20% ΦΠΑ
71.977 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas CELTIS 456 RX
ΝΈΑ Claas CELTIS 456 RX
Τρακτέρ, aat3255518
94333 Geiselhöring, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 3840 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 20, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 20, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
26.000 EUR

Δείτε αγγελία
Fendt 930 Vario TMS
ΝΈΑ Fendt 930 Vario TMS
Τρακτέρ, aat3255514
04617 Starkenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 221 kW, Ώρες λειτουργίας: 10650 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, ...
47.481 EUR
με 19% ΦΠΑ
39.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 2030 Frontlader+Kabine
ΝΈΑ John Deere 2030 Frontlader+Kabine
Τρακτέρ, aat3255493
27449 Kutenholz, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Μονάδα ελέγχου dw: 1, Μονάδα ελέγχου ew: 1, Κύλινδρος: 4, ...
8.900 EUR

Δείτε αγγελία
Fendt 924 Vario TMS
ΝΈΑ Fendt 924 Vario TMS
Τρακτέρ, aat3255492
04617 Starkenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Ώρες λειτουργίας: 11310 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
JCB 2155 4 WS
ΝΈΑ JCB 2155 4 WS
Τρακτέρ, aat3255403
91207 Lauf-Simonshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 142 kW, Ώρες λειτουργίας: 4455 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Ελαστικά μπροστά: 600/65 R 28 BKT, Ελαστικά πίσω: 600/65 R 28 BKT
77.350 EUR
με 19% ΦΠΑ
65.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Steyr 8160
ΝΈΑ Steyr 8160
Τρακτέρ, aat3255365
6933 Doren, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 5400 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h
16.800 EUR

Δείτε αγγελία
Fendt Farmer 309 LSA
ΝΈΑ Fendt Farmer 309 LSA
Τρακτέρ, aat3255361
6933 Doren, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 6550 h, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
20.400 EUR

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 13219