Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Cleaning/ processing equipment
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Forestry mulcher
Hydraulic hedge shears
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

13163 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
New Holland 7840 SL
New Holland 7840 SL
Τρακτέρ, aat2928604
72221 Haiterbach , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 4650 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Κύλινδρος: 6, ...
16.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Claas Axion 920
Claas Axion 920
Τρακτέρ, aat2501439
21646 Halvesbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 221 kW, Ώρες λειτουργίας: 1650 h, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Ανίχνευση φορτίου, Προ-εξοπλισμένο για Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Σύστημα κλιματισμού, ...
134.470 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Ursus C-382  82 Ps  40Km/h
Ursus C-382 82 Ps 40Km/h
Τρακτέρ, aat2884402
04603 Nobitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Κύλινδρος: 4, ...
32.606 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Fendt 926 Vario TMS
Fendt 926 Vario TMS
Τρακτέρ, aat2898680
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 210 kW, Ώρες λειτουργίας: 9850 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
69.020 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
John Deere 8430 Premium - Auto Trac + Zwillingsräder
John Deere 8430 Premium - Auto Trac + Zwillingsräder
Τρακτέρ, aat2898311
06712 Salsitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 245 kW, Ώρες λειτουργίας: 8091 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινά βάρη, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, υδραυλικό τιμόνι, ...
79.730 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
SAME RUBIN 150
SAME RUBIN 150
Τρακτέρ, aat2352537
301 00 AGRINIO, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 5200 h, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Μπροστινά βάρη, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
25.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland TM 140
New Holland TM 140
Τρακτέρ, aat1928000
301 00 AGRINIO, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 5891 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2005, ...
25.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Valmet 565
ΝΈΑ Valmet 565
Τρακτέρ, aat2955150
6732 Harskamp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997, Ώρες λειτουργίας: 5238 h, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, Μονάδα ελέγχου dw: 3, ...
9.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland T8.390AC
ΝΈΑ New Holland T8.390AC
Τρακτέρ, aat2955144
23881 Breitenfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 286 kW, Ώρες λειτουργίας: 550 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
160.650 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland T8.390AC
ΝΈΑ New Holland T8.390AC
Τρακτέρ, aat2955143
23881 Breitenfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 286 kW, Ώρες λειτουργίας: 1000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
148.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Claas AXION 830 CEBIS TIER 4F
ΝΈΑ Claas AXION 830 CEBIS TIER 4F
Τρακτέρ, aat2955131
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 173 kW, Ώρες λειτουργίας: 1513 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Ταχύτητα pto: 540/540E/1000
106.981 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 7920 A AUTO POWR
ΝΈΑ John Deere 7920 A AUTO POWR
Τρακτέρ, aat2955129
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 163 kW, Ώρες λειτουργίας: 7744 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ταχύτητα pto: 1000
49.861 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Massey Ferguson MF 7626 DYNA 6
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 7626 DYNA 6
Τρακτέρ, aat2955126
38315 Schladen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 191 kW, Ώρες λειτουργίας: 632 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Ταχύτητα pto: 540E/1000
112.455 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland TVT 170
ΝΈΑ New Holland TVT 170
Τρακτέρ, aat2955125
37154 Northeim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 5010 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ταχύτητα pto: 540
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr DX 85 A-S
ΝΈΑ Deutz-Fahr DX 85 A-S
Τρακτέρ, aat2955123
46519 Alpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 13500 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 7530
ΝΈΑ John Deere 7530
Τρακτέρ, aat2955122
27619 Schiffdorf-Sellstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 151 kW, Ώρες λειτουργίας: 8600 h, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 828 VARIO S4 PROFI PLUS
ΝΈΑ Fendt 828 VARIO S4 PROFI PLUS
Τρακτέρ, aat2955120
49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 211 kW, Ώρες λειτουργίας: 1086 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Ταχύτητα pto: 1000
204.680 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 818 VARIO TMS
ΝΈΑ Fendt 818 VARIO TMS
Τρακτέρ, aat2955112
38486 Apenburg-Winterfeld , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 136 kW, Ώρες λειτουργίας: 9251 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Ταχύτητα pto: 540
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 930 VARIO SCR PROFI PLUS
ΝΈΑ Fendt 930 VARIO SCR PROFI PLUS
Τρακτέρ, aat2955111
48477 Hörstel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 221 kW, Ώρες λειτουργίας: 1950 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Ταχύτητα pto: 540E/1000
178.381 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH 4210
ΝΈΑ Case IH 4210
Τρακτέρ, aat2955108
27449 Kutenholz, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 08.02.1996, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4, Μονάδα ελέγχου dw: 2, ...
17.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Daimler U1000
ΝΈΑ Daimler U1000
Τρακτέρ, aat2955102
27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 9500 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, ...
11.305 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 412
ΝΈΑ Fendt 412
Τρακτέρ, aat2955098
09569 Oederan, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 93 kW, Ώρες λειτουργίας: 10119 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Landini 5560V
ΝΈΑ Landini 5560V
Τρακτέρ, aat2955096
27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 41 kW, Ώρες λειτουργίας: 8550 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Μονάδα ελέγχου dw: 1, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540, ...
7.616 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr Dx 4.51 Agroprima
ΝΈΑ Deutz-Fahr Dx 4.51 Agroprima
Τρακτέρ, aat2955087
27419 Hamersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Ώρες λειτουργίας: 9500 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr Dx 6.05
ΝΈΑ Deutz-Fahr Dx 6.05
Τρακτέρ, aat2955083
27419 Hamersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 72 kW, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr Agrotron M650 Profiline
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron M650 Profiline
Τρακτέρ, aat2955080
27419 Hamersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 135 kW, Ώρες λειτουργίας: 6900 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr AGROPLUS 100
ΝΈΑ Deutz-Fahr AGROPLUS 100
Τρακτέρ, aat2955060
49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 4040 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
29.155 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt Vario 930 RüFa
ΝΈΑ Fendt Vario 930 RüFa
Τρακτέρ, aat2955058
39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 217 kW, Ώρες λειτουργίας: 7936 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
113.050 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 927 Vario Profi
ΝΈΑ Fendt 927 Vario Profi
Τρακτέρ, aat2955053
17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 199 kW, Ώρες λειτουργίας: 8365 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
79.730 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 2250
ΝΈΑ John Deere 2250
Τρακτέρ, aat2955041
30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 12500 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 17.07.1990, ...
14.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 927 Vario Profi
ΝΈΑ Fendt 927 Vario Profi
Τρακτέρ, aat2955038
30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 199 kW, Ώρες λειτουργίας: 1800 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
137.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Massey Ferguson 6290
ΝΈΑ Massey Ferguson 6290
Τρακτέρ, aat2955019
9422 Smilde, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 12000 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
15.730 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6610
ΝΈΑ John Deere 6610
Τρακτέρ, aat2955010
29393 Groß Oesingen , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 10500 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Τροχοφόρος φορτωτής, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, ...
26.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6330 Premium , TLS,FL,DL,KL usw
ΝΈΑ John Deere 6330 Premium , TLS,FL,DL,KL usw
Τρακτέρ, aat2955001
31535 Neustadt bei Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 87 kW, Ώρες λειτουργίας: 5887 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τροχοφόρος φορτωτής, ...
39.985 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6150 M
ΝΈΑ John Deere 6150 M
Τρακτέρ, aat2955000
29393 Groß Oesingen , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 1500 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
72.590 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 8220 Allrad Traktor  *+Power Shift**
ΝΈΑ John Deere 8220 Allrad Traktor *+Power Shift**
Τρακτέρ, aat2954998
49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 169 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινά βάρη, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 5, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr Agrolux 67
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrolux 67
Τρακτέρ, aat2954953
29664 Walsrode, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 450 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινά βάρη, Τετρακίνητο, ...
27.900 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland 8160
ΝΈΑ New Holland 8160
Τρακτέρ, aat2954942
9136 Paesens, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 10850 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
11.950 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland T7050
ΝΈΑ New Holland T7050
Τρακτέρ, aat2954938
9136 Paesens, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 143 kW, Ώρες λειτουργίας: 11800 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινά βάρη, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
26.750 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Massey Ferguson 254 A
ΝΈΑ Massey Ferguson 254 A
Τρακτέρ, aat2954936
91617 Oberdachstetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 5180 h, Βηματική ταχύτητα, υδραυλικό τιμόνι, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 19.11.1981, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, ...
6.600 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland T 7550 Allrad Traktor mit KFH + FZW
ΝΈΑ New Holland T 7550 Allrad Traktor mit KFH + FZW
Τρακτέρ, aat2954929
49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 144 kW, Ώρες λειτουργίας: 10570 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ...
24.990 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland TSA 125 Allrad Traktor
ΝΈΑ New Holland TSA 125 Allrad Traktor
Τρακτέρ, aat2954924
49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 108 kW, Ώρες λειτουργίας: 8100 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, ...
23.788 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 8285R
ΝΈΑ John Deere 8285R
Τρακτέρ, aat2954923
04435 Schkeuditz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 235 kW, Ώρες λειτουργίας: 4750 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH MAGNUM 280 Allrad Traktor **Power-Shift**
ΝΈΑ Case IH MAGNUM 280 Allrad Traktor **Power-Shift**
Τρακτέρ, aat2954920
49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 206 kW, Ώρες λειτουργίας: 4750 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
61.821 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH 845 xl
ΝΈΑ Case IH 845 xl
Τρακτέρ, aat2954919
6900 Aye, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 9700 h, Κύλινδρος: 4, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540/1000
6.900 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 8420 Allrad Traktor  **Power-Shift**
ΝΈΑ John Deere 8420 Allrad Traktor **Power-Shift**
Τρακτέρ, aat2954917
49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 202 kW, Ώρες λειτουργίας: 9999 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινά βάρη, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, υδραυλικό τιμόνι, ...
64.855 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH 956 XL
ΝΈΑ Case IH 956 XL
Τρακτέρ, aat2954916
6900 Aye, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 13000 h, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Κύλινδρος: 6, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540/1000
8.900 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH 840 + Frontlader
ΝΈΑ Case IH 840 + Frontlader
Τρακτέρ, aat2954915
27449 Kutenholz, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 17.09.1993, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4, ...
16.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 310
ΝΈΑ Fendt 310
Τρακτέρ, aat2954875
7755 Dalerveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1991, Ώρες λειτουργίας: 985 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4
18.150 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6310 Premium PQ 40km/h
ΝΈΑ John Deere 6310 Premium PQ 40km/h
Τρακτέρ, aat2954868
1461 Zuid Oost Beemster, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 8600 h
29.645 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6630P AP 50km/u
ΝΈΑ John Deere 6630P AP 50km/u
Τρακτέρ, aat2954849
1461 Zuid Oost Beemster, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 6385 h
47.795 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6170R
ΝΈΑ John Deere 6170R
Τρακτέρ, aat2954845
27419 Bremervörde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 1900 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
103.530 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Lamborghini R6.165.7
ΝΈΑ Lamborghini R6.165.7
Τρακτέρ, aat2954840
27624 Geestland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 7120 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
39.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Eicher ED 16/2
ΝΈΑ Eicher ED 16/2
Τρακτέρ, aat2954839
7091 Dinxperlo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1958, Ισχύς κινητήρα: 14 kW
4.538 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Lamborghini R6.115 DCR
ΝΈΑ Lamborghini R6.115 DCR
Τρακτέρ, aat2954836
27624 Geestland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 1180 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
64.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος

 
1 - 50 από 13163