Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
LKW
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Kubota M 5111
Βίντεο
3
Kubota M 5111
Τρακτέρ, aat3440403
65614 Beselich - Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 83 kW, Ώρες λειτουργίας: 15 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, AdBlue, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 36, ...
51.051 EUR
52.836 EUR

με 19% ΦΠΑ
42.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
McCormick X7.460 VT-Drive
Βίντεο
5
McCormick X7.460 VT-Drive
Τρακτέρ, aat3141873
75389 Neuweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 40 h, Ανίχνευση φορτίου, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
89.999 EUR
με 19% ΦΠΑ
75.629 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
New Holland T6090 Power Command
12
New Holland T6090 Power Command
Τρακτέρ, aat3556966
59199 Bönen-Flierich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
65.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
54.622 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fendt 927
12
Fendt 927
Τρακτέρ, aat3089658
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 10300 h, Ανίχνευση φορτίου, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, ...
78.897 EUR
με 19% ΦΠΑ
66.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 6125 R
13
John Deere 6125 R
Τρακτέρ, aat3251013
94339 LEIBLFING OT OBERSUNZING, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 1070 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, ...
89.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
74.790 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 6185 Agrotron TTV
6
ΝΈΑ Deutz-Fahr 6185 Agrotron TTV
Τρακτέρ, aat3565937
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 133 kW, Ώρες λειτουργίας: 620 h, Ανίχνευση φορτίου, Προ-εξοπλισμένο για Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
New Holland 8770 mit 13.099 BStunden, Schlepper mit Druckluftanlage
ΝΈΑ New Holland 8770 mit 13.099 BStunden, Schlepper mit Druckluftanlage
Τρακτέρ, aat3565930
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 13099 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 9, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, ...
15.222 EUR
με 18% ΦΠΑ
12.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6920S TLS mit 8629 BStunden, Schlepper mit AutoQuad 20/20
ΝΈΑ John Deere 6920S TLS mit 8629 BStunden, Schlepper mit AutoQuad 20/20
Τρακτέρ, aat3565929
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 8629 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
43.070 EUR
με 18% ΦΠΑ
36.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6150R TLS mit 3910 BStunden, 50 km/h AutoQuad Getriebe
ΝΈΑ John Deere 6150R TLS mit 3910 BStunden, 50 km/h AutoQuad Getriebe
Τρακτέρ, aat3565926
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 3910 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ...
83.662 EUR
με 18% ΦΠΑ
70.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6420 TLS HCS mit 7852 BStunden, Schlepper mit AutoQuad
ΝΈΑ John Deere 6420 TLS HCS mit 7852 BStunden, Schlepper mit AutoQuad
Τρακτέρ, aat3565924
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 7852 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Σύστημα κλιματισμού, ...
37.996 EUR
με 18% ΦΠΑ
32.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6310 mit Frontlader und 11.035 BStunden, Verstellfelgen
ΝΈΑ John Deere 6310 mit Frontlader und 11.035 BStunden, Verstellfelgen
Τρακτέρ, aat3565922
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 11035 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 16, ...
22.656 EUR
με 18% ΦΠΑ
19.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Case Puma 170 mit 3997 BStunden, Schlepper mit full Powershift
ΝΈΑ Case Puma 170 mit 3997 BStunden, Schlepper mit full Powershift
Τρακτέρ, aat3565916
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 3997 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Σύστημα κλιματισμού, ...
65.726 EUR
με 18% ΦΠΑ
55.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Case Magnum 250 mit 2666 BStunden, Schlepper mit Druckluftanl.
ΝΈΑ Case Magnum 250 mit 2666 BStunden, Schlepper mit Druckluftanl.
Τρακτέρ, aat3565909
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 184 kW, Ώρες λειτουργίας: 2666 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
76.110 EUR
με 18% ΦΠΑ
64.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH PUMA 155 MC
ΝΈΑ Case IH PUMA 155 MC
Τρακτέρ, aat3565907
54439 Saarburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ελαστικά μπροστά: 480/70R30 TM700, Ελαστικά πίσω: 520/85R42 TM700
66.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
55.882 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Case Magnum 310 mit 3735 BStunden, Schlepper mit Fronthydraulik
ΝΈΑ Case Magnum 310 mit 3735 BStunden, Schlepper mit Fronthydraulik
Τρακτέρ, aat3565905
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 228 kW, Ώρες λειτουργίας: 3735 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
79.886 EUR
με 18% ΦΠΑ
67.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Case Magnum 340 mit 1444 BStunden, Schlepper mit Drucklufanl.
ΝΈΑ Case Magnum 340 mit 1444 BStunden, Schlepper mit Drucklufanl.
Τρακτέρ, aat3565902
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 250 kW, Ώρες λειτουργίας: 1444 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
114.106 EUR
με 18% ΦΠΑ
96.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 7830 TLS mit 4769 BStunden, PowerQuad, AutoTrac Vorbereitung
ΝΈΑ John Deere 7830 TLS mit 4769 BStunden, PowerQuad, AutoTrac Vorbereitung
Τρακτέρ, aat3565900
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 173 kW, Ώρες λειτουργίας: 4769 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
77.290 EUR
με 18% ΦΠΑ
65.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Steyr 9100 M mit Frontlader
7
ΝΈΑ Steyr 9100 M mit Frontlader
Τρακτέρ, aat3565895
36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 72 kW, Ώρες λειτουργίας: 7504 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
23.945 EUR
με 19% ΦΠΑ
20.122 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 3300, mit 3304 BStunden, 50 km/h, Kabinenfederung
Βίντεο
17
ΝΈΑ Claas Xerion 3300, mit 3304 BStunden, 50 km/h, Kabinenfederung
Τρακτέρ, aat3565893
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 243 kW, Ώρες λειτουργίας: 3304 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, ...
96.170 EUR
με 18% ΦΠΑ
81.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 6270
8
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 6270
Τρακτέρ, aat3565886
54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 7508 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
28.560 EUR
με 19% ΦΠΑ
24.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 924 Vario
7
ΝΈΑ Fendt 924 Vario
Τρακτέρ, aat3565884
7963 RX Ruinen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 191 kW, Ώρες λειτουργίας: 11000 h, Ανίχνευση φορτίου, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
35.090 EUR
με 21% ΦΠΑ
29.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrostar 611
3
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrostar 611
Τρακτέρ, aat3565883
57334 Bad Laasphe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 6200 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Συνολικό βάρος: 4.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
19.999 EUR

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Massey Ferguson 590
Τρακτέρ, aat3565878
03800 SAULZET, Γαλλία
Ώρες λειτουργίας: 9000 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Ελαστικά μπροστά: 280/85R24, Ελαστικά πίσω: 480/70R24
8.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
7.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere 6920
Τρακτέρ, aat3565876
03000 BRESSOLLES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 7700 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, ...
37.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
31.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ New Holland 6080 APC
Τρακτέρ, aat3565877
03800 SAULZET, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 116 kW, Ώρες λειτουργίας: 2500 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Ελαστικά μπροστά: 480/70R28, ...
60.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
50.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas ARION 430 SUR MESURE T4I
Τρακτέρ, aat3565875
13670 ST ANDIOL EN PROVENCE, Γαλλία
Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 800 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Case IH 745
5
ΝΈΑ Case IH 745
Τρακτέρ, aat3565874
64120 SAINT PALAIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 6944 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Ελαστικά μπροστά: 12/4/24, ...
5.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
4.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6140M
5
ΝΈΑ John Deere 6140M
Τρακτέρ, aat3565866
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
53.880 EUR
με 20% ΦΠΑ
44.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 712 Vario
5
ΝΈΑ Fendt 712 Vario
Τρακτέρ, aat3565853
31655 Stadthagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 7440 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
43.435 EUR
με 19% ΦΠΑ
36.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 7530
8
ΝΈΑ John Deere 7530
Τρακτέρ, aat3565842
4220 Skofja Loka, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 151 kW, Ώρες λειτουργίας: 9000 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
43.920 EUR
με 22% ΦΠΑ
36.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 12273