Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Cleaning/ processing equipment
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Forestry mulcher
Hydraulic hedge shears
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

12957 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Fendt GT/S 231
Fendt GT/S 231
Τρακτέρ, aat2867807
60437 Frankfurt am Main, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 6900 h, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 02.03.1978, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, ...
8.850 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Fendt 724 Profi Plus
Fendt 724 Profi Plus
Τρακτέρ, aat2917413
49179 Ostercappeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Ώρες λειτουργίας: 2150 h, Ανίχνευση φορτίου, Προ-εξοπλισμένο για Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
126.140 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
John Deere 6820 PREMIUM
John Deere 6820 PREMIUM
Τρακτέρ, aat2537675
83674 Gaissach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 5880 h, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Ανίχνευση φορτίου, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μπροστινό pto, ...
49.980 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Case IH Puma CVX 185 EP FZW
Case IH Puma CVX 185 EP FZW
Τρακτέρ, aat2895268
17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 136 kW, Ώρες λειτουργίας: 1348 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ...
96.985 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Deutz-Fahr Agrokid 210
Deutz-Fahr Agrokid 210
Τρακτέρ, aat2771678
59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2015, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 4, ...
22.610 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
SAME RUBIN 150
SAME RUBIN 150
Τρακτέρ, aat2352537
301 00 AGRINIO, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 5200 h, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Μπροστινά βάρη, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
25.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland TM 140
New Holland TM 140
Τρακτέρ, aat1928000
301 00 AGRINIO, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 5891 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2005, ...
25.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Renault CERES 340
ΝΈΑ Renault CERES 340
Τρακτέρ, aat2927089
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 8500 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, Ελαστικά μπροστά: 13,6R24, Ελαστικά πίσω: 16,9R34
14.280 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Claas Arion 620
ΝΈΑ Claas Arion 620
Τρακτέρ, aat2927081
TN27 8 Biddenden, Kent, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 4936 h
32.541 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Massey Ferguson MF7619 EFFICIENT DYNA 6
ΝΈΑ Massey Ferguson MF7619 EFFICIENT DYNA 6
Τρακτέρ, aat2927079
CB6 1 Littleport, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Massey Ferguson 5612
ΝΈΑ Massey Ferguson 5612
Τρακτέρ, aat2927078
OX10 8 Wallingford, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 722
ΝΈΑ Fendt 722
Τρακτέρ, aat2927077
OX10 8 Wallingford, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012
102.164 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Massey Ferguson 6460
ΝΈΑ Massey Ferguson 6460
Τρακτέρ, aat2927076
OX10 8 Wallingford, Μεγ. Βρετανία
25.352 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Steyr 8090 Turbo
ΝΈΑ Steyr 8090 Turbo
Τρακτέρ, aat2927070
76437 Rastatt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα
14.900 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Lamborghini SCHLE
ΝΈΑ Lamborghini SCHLE
Τρακτέρ, aat2927064
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 4488 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
22.501 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland SCHLE
ΝΈΑ New Holland SCHLE
Τρακτέρ, aat2927063
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 83 kW, Ώρες λειτουργίας: 1205 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
29.995 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland SCHLE
ΝΈΑ New Holland SCHLE
Τρακτέρ, aat2927057
26607 Aurich-Sandhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 3995 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
69.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 611
ΝΈΑ Fendt 611
Τρακτέρ, aat2927043
33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 8127 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Κύλινδρος: 6, Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
12.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH Puma 155
ΝΈΑ Case IH Puma 155
Τρακτέρ, aat2927022
57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 6329 h
38.130 EUR
με 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH 733 + Frontlader
ΝΈΑ Case IH 733 + Frontlader
Τρακτέρ, aat2927000
27449 Kutenholz, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 09.03.1984, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
13.900 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 65-66 Frontlader+Niedrigkabine
ΝΈΑ Fiat 65-66 Frontlader+Niedrigkabine
Τρακτέρ, aat2926998
27449 Kutenholz, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 7600 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Χαμηλή καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 30.08.1990, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
13.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fortschritt ZT 323-A
ΝΈΑ Fortschritt ZT 323-A
Τρακτέρ, aat2926995
01609 Wülknitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 4750 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
3.900 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Belarus MTS 550
ΝΈΑ Belarus MTS 550
Τρακτέρ, aat2926994
01609 Wülknitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 3550 h, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
3.200 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Massey Ferguson 6495 Dyna 6
ΝΈΑ Massey Ferguson 6495 Dyna 6
Τρακτέρ, aat2926988
74-200 Pyrzyce, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 10426 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
27.659 EUR
με 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH SCHLE
ΝΈΑ Case IH SCHLE
Τρακτέρ, aat2926980
35398 Gießen-Lützellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 6004 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
19.900 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere SCHLE
ΝΈΑ John Deere SCHLE
Τρακτέρ, aat2926976
31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Ώρες λειτουργίας: 10900 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
13.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH 840 + Frontlader
ΝΈΑ Case IH 840 + Frontlader
Τρακτέρ, aat2926973
27449 Kutenholz, Γερμανία
Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Μονάδα ελέγχου dw: 1, Μονάδα ελέγχου ew: 1, ...
17.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 1750 +Niedrigkabine
ΝΈΑ John Deere 1750 +Niedrigkabine
Τρακτέρ, aat2926929
27449 Kutenholz, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Μονάδα ελέγχου dw: 1, Μονάδα ελέγχου ew: 1, Κύλινδρος: 3, Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
10.900 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 2140
ΝΈΑ John Deere 2140
Τρακτέρ, aat2926922
DN14 0 Leeds, Μεγ. Βρετανία
Ισχύς κινητήρα: 61 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
SAME EXPLORER 90
ΝΈΑ SAME EXPLORER 90
Τρακτέρ, aat2926920
DN14 0 Leeds, Μεγ. Βρετανία
Ισχύς κινητήρα: 67 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Valtra A95
ΝΈΑ Valtra A95
Τρακτέρ, aat2926919
DN14 0 Leeds, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6120
ΝΈΑ John Deere 6120
Τρακτέρ, aat2926918
DN14 0 Leeds, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6610
ΝΈΑ John Deere 6610
Τρακτέρ, aat2926916
52388 Nörvenich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 7800 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Καμπίνα, ...
26.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr M 650 Agrotron Profiline
ΝΈΑ Deutz-Fahr M 650 Agrotron Profiline
Τρακτέρ, aat2926909
49593 Bersenbrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 135 kW, Ώρες λειτουργίας: 4090 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
50.575 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Kubota B7001 4WD 17 PK minitractor NIEUWSTAAT
ΝΈΑ Kubota B7001 4WD 17 PK minitractor NIEUWSTAAT
Τρακτέρ, aat2926734
6086 Neer, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW
4.950 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6320PQ
ΝΈΑ John Deere 6320PQ
Τρακτέρ, aat2926727
8314 BANT (N.O.P), Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 4775 h, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 4
28.435 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Claas Arion430T4
ΝΈΑ Claas Arion430T4
Τρακτέρ, aat2926705
2910 Essen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Βηματική ταχύτητα, Ανίχνευση φορτίου, Μέγιστη ταχύτητα: 42 km/h, Μονάδα ελέγχου dw: 5, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 32, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6810
ΝΈΑ John Deere 6810
Τρακτέρ, aat2926703
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 12000 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
22.610 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH MX 120
ΝΈΑ Case IH MX 120
Τρακτέρ, aat2926697
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 9400 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
22.610 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 7810
ΝΈΑ John Deere 7810
Τρακτέρ, aat2926696
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 16600 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
24.990 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH CVX 1190
ΝΈΑ Case IH CVX 1190
Τρακτέρ, aat2926695
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 143 kW, Ώρες λειτουργίας: 14300 h, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h
22.610 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland T 8030
ΝΈΑ New Holland T 8030
Τρακτέρ, aat2926694
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 226 kW, Ώρες λειτουργίας: 8250 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
35.700 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 5055E
ΝΈΑ John Deere 5055E
Τρακτέρ, aat2926692
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
21.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Massey Ferguson SCHLE
ΝΈΑ Massey Ferguson SCHLE
Τρακτέρ, aat2926643
35239 Steffenberg, Γερμανία
Ελαστικά πίσω: 540/65R38
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt Vario 925
ΝΈΑ Fendt Vario 925
Τρακτέρ, aat2926631
39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 194 kW, Ώρες λειτουργίας: 5444 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ...
94.010 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH CVX 1190
ΝΈΑ Case IH CVX 1190
Τρακτέρ, aat2926630
39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 8512 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, ...
44.030 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Claas 697
ΝΈΑ Claas 697
Τρακτέρ, aat2926629
21409 Oerzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 8300 h, Τροχοφόρος φορτωτής, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
25.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6190R
ΝΈΑ John Deere 6190R
Τρακτέρ, aat2926628
23881 Alt-Mölln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 1115 h, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 600/65R30, ...
127.330 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6600
ΝΈΑ John Deere 6600
Τρακτέρ, aat2926620
34537 Bad Wildungen-Wega, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ώρες λειτουργίας: 10501 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...
26.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 7230R
ΝΈΑ John Deere 7230R
Τρακτέρ, aat2926595
OX9 2 Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 169 kW, Ώρες λειτουργίας: 910 h, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h
110.413 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
AEBI-RASANT KOMBI TRAK 2205SD
ΝΈΑ AEBI-RASANT KOMBI TRAK 2205SD
Τρακτέρ, aat2926565
8605 Kapfenberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 1840 h
23.000 EUR
με 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Λοιπά KUBOTA B 2350 X
ΝΈΑ KUBOTA B 2350 X
Τρακτέρ, aat2926563
8605 Kapfenberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Ώρες λειτουργίας: 1000 h
13.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6420S PP
ΝΈΑ John Deere 6420S PP
Τρακτέρ, aat2926547
3910 Zwettl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 6060 h, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h
44.501 EUR
με 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland T6060 Elite
ΝΈΑ New Holland T6060 Elite
Τρακτέρ, aat2926536
3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 97 kW, Ώρες λειτουργίας: 2759 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
68.704 EUR
με 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Lindner GEO 83A
ΝΈΑ Lindner GEO 83A
Τρακτέρ, aat2926533
4560 Kirchdorf , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Ώρες λειτουργίας: 5550 h, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Μονάδα ελέγχου dw: 2, ...
32.900 EUR
με 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος

 
1 - 50 από 12957