Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Cleaning/ processing equipment
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Vorderwagen
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Forestry mulcher
Hydraulic hedge shears
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

13135 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Case IH Case Magnum 310
Case IH Case Magnum 310
Τρακτέρ, aat2577054
18299 Laage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 228 kW, Ώρες λειτουργίας: 6600 h, Προ-εξοπλισμένο για Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Case IH 856 XLA
Case IH 856 XLA
Τρακτέρ, aat2805336
47647 Kerken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 6020 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 09.04.1986, ...
13.685 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Claas Arion 640 Cebis
Claas Arion 640 Cebis
Τρακτέρ, aat2789073
29482 Küsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 4950 h, Ανίχνευση φορτίου, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
39.151 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Fendt 828 ProfiPlus
Fendt 828 ProfiPlus
Τρακτέρ, aat2928300
7894 Zwartemeer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 206 kW, Ώρες λειτουργίας: 7013 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
93.775 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
John Deere 6830
John Deere 6830
Τρακτέρ, aat2887470
15236 Jacobsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 2534 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινά βάρη, ...
66.640 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6410 Auto power
ΝΈΑ John Deere 6410 Auto power
Τρακτέρ, aat3001437
72622 Nürtingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 7100 h, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: 480/65R24 Good Year, Ελαστικά πίσω: 540/65R38 Good Year
26.600 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6210R
ΝΈΑ John Deere 6210R
Τρακτέρ, aat3001421
92283 Lauterhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Ώρες λειτουργίας: 1976 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Καμπίνα, ...
114.121 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6320
ΝΈΑ John Deere 6320
Τρακτέρ, aat3001420
94377 Steinach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 4600 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Ανίχνευση φορτίου, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
39.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH 1056
ΝΈΑ Case IH 1056
Τρακτέρ, aat3001418
93055 Steinach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 7574 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, ...
14.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Bautz 300 SE
ΝΈΑ Bautz 300 SE
Τρακτέρ, aat3001419
94377 Steinach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1961, Κύλινδρος: 4
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 716 VARIO TMS / 52.100 EUR netto
ΝΈΑ Fendt 716 VARIO TMS / 52.100 EUR netto
Τρακτέρ, aat3001404
97753 Karlstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ώρες λειτουργίας: 5866 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Μονάδα ελέγχου dw: 5, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Lamborghini R 6.115
ΝΈΑ Lamborghini R 6.115
Τρακτέρ, aat3001381
94315 Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 2250 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
42.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Claas AXION 810 CMATIC
ΝΈΑ Claas AXION 810 CMATIC
Τρακτέρ, aat3001380
94315 Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 150 kW, Ώρες λειτουργίας: 2225 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, ...
69.901 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr 6150.4 PROFILINE
ΝΈΑ Deutz-Fahr 6150.4 PROFILINE
Τρακτέρ, aat3001379
94315 Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 113 kW, Ώρες λειτουργίας: 875 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, ...
69.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland TS 100 A
ΝΈΑ New Holland TS 100 A
Τρακτέρ, aat3001378
84030 Landshut, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 3600 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
27.000 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere X155R
ΝΈΑ John Deere X155R
Τρακτέρ, aat3001377
92274 Gebenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Ώρες λειτουργίας: 93 h, Κύλινδρος: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 4, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 1
3.190 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr Agrotron 6180 TTV
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 6180 TTV
Τρακτέρ, aat3001376
88518 Herbertingen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 651 h, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr DX 4.17 AgroXtra
ΝΈΑ Deutz-Fahr DX 4.17 AgroXtra
Τρακτέρ, aat3001365
83536 Gars am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4, ...
23.000 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Steyr 9086
ΝΈΑ Steyr 9086
Τρακτέρ, aat3001358
87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 3895 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, ...
25.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 3050
ΝΈΑ John Deere 3050
Τρακτέρ, aat3001344
48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 68 kW, Ώρες λειτουργίας: 9954 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Μονάδα ελέγχου dw: 2, ...
8.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Renault Ares 610RZ
ΝΈΑ Renault Ares 610RZ
Τρακτέρ, aat3001305
62-110 Gruntowice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινά βάρη, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
17.220 EUR
με 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Valtra Nicht 121
ΝΈΑ Valtra Nicht 121
Τρακτέρ, aat3001300
27232 Sulingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 5555 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, ...
42.000 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland TSA 135 AEC
ΝΈΑ New Holland TSA 135 AEC
Τρακτέρ, aat3001298
17390 Klein Bünzow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 7900 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, ...
34.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland T7.210 AUTOCOMMAND
ΝΈΑ New Holland T7.210 AUTOCOMMAND
Τρακτέρ, aat3001297
49153 Bohmte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
101.031 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr AGROSTAR 6.31
ΝΈΑ Deutz-Fahr AGROSTAR 6.31
Τρακτέρ, aat3001296
26219 Bösel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
18.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6330
ΝΈΑ John Deere 6330
Τρακτέρ, aat3001294
39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 3381 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, υδραυλικό τιμόνι, ...
52.360 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr Agrotron X 720
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron X 720
Τρακτέρ, aat3001284
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 199 kW, Ώρες λειτουργίας: 1551 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
86.870 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 8520 Powr Shift + 4 neue Zwillingsräder
ΝΈΑ John Deere 8520 Powr Shift + 4 neue Zwillingsräder
Τρακτέρ, aat3001271
06712 Salsitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 217 kW, Ώρες λειτουργίας: 7150 h, Ανίχνευση φορτίου, Προ-εξοπλισμένο για Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
89.250 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 305LS
ΝΈΑ Fendt 305LS
Τρακτέρ, aat3001265
54516 Wittlich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 45 kW, Ώρες λειτουργίας: 8600 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, ...
15.000 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 312 Vario SCR
ΝΈΑ Fendt 312 Vario SCR
Τρακτέρ, aat3001248
8263 Kampen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 1050 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland T7.210 Auto Command
ΝΈΑ New Holland T7.210 Auto Command
Τρακτέρ, aat3001243
47665 Sonsbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 156 kW, Ώρες λειτουργίας: 3867 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ...
62.475 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Claas ARES 566 RZ COMFORT
ΝΈΑ Claas ARES 566 RZ COMFORT
Τρακτέρ, aat3001241
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 9555 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
28.501 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6600
ΝΈΑ John Deere 6600
Τρακτέρ, aat3001240
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
15.173 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 720
ΝΈΑ Fendt 720
Τρακτέρ, aat3001234
53945 Blankenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 219 h, Ανίχνευση φορτίου, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
170.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Claas Axion 810 Cis
ΝΈΑ Claas Axion 810 Cis
Τρακτέρ, aat3001232
55-095 Mirków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 5450 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, ...
32.182 EUR
με 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Massey Ferguson 25
ΝΈΑ Massey Ferguson 25
Τρακτέρ, aat3001224
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1961, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά μπροστά: 6.00-16
2.618 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6090 RC
ΝΈΑ John Deere 6090 RC
Τρακτέρ, aat3001223
48599 Gronau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 1600 h, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 936 VARIO SCR PROFI PLUS
ΝΈΑ Fendt 936 VARIO SCR PROFI PLUS
Τρακτέρ, aat3001206
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 4452 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h
142.205 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Massey Ferguson 4355 A
ΝΈΑ Massey Ferguson 4355 A
Τρακτέρ, aat3001201
59399 Olfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 985 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
42.245 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Claas AXOS 310 C
ΝΈΑ Claas AXOS 310 C
Τρακτέρ, aat3001200
26849 Filsum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 1850 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
28.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt FARMER 306 LSA
ΝΈΑ Fendt FARMER 306 LSA
Τρακτέρ, aat3001199
26849 Filsum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 52 kW, Ώρες λειτουργίας: 14956 h, Μέγιστη ταχύτητα: 37 km/h
11.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 415 VARIO TMS
ΝΈΑ Fendt 415 VARIO TMS
Τρακτέρ, aat3001198
59872 Meschede - Remblinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 8600 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Claas AXOS 310 CX
ΝΈΑ Claas AXOS 310 CX
Τρακτέρ, aat3001196
32791 Lage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 56 kW, Ώρες λειτουργίας: 806 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 7810
ΝΈΑ John Deere 7810
Τρακτέρ, aat3001192
48477 Hörstel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 17111 h, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
22.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6420
ΝΈΑ John Deere 6420
Τρακτέρ, aat3001191
48477 Hörstel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 4200 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
44.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland 8970 A
ΝΈΑ New Holland 8970 A
Τρακτέρ, aat3001190
39240 Calbe / Saale, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 176 kW, Ώρες λειτουργίας: 11386 h, Τετρακίνητο, Μπροστινά βάρη, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
22.491 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland 8670
ΝΈΑ New Holland 8670
Τρακτέρ, aat3001189
39240 Calbe / Saale, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 16466 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
16.065 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 7730 POWER QUAD
ΝΈΑ John Deere 7730 POWER QUAD
Τρακτέρ, aat3001187
39240 Calbe / Saale, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 158 kW, Ώρες λειτουργίας: 3432 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
74.851 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH JX 60 A
ΝΈΑ Case IH JX 60 A
Τρακτέρ, aat3001185
94104 Tittling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 1260 h, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 29.12.2009, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
24.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 1030
ΝΈΑ John Deere 1030
Τρακτέρ, aat3001183
27449 Kutenholz, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 34 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 21.04.1976, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 3, Μονάδα ελέγχου ew: 1, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540
3.999 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Massey Ferguson 3085
ΝΈΑ Massey Ferguson 3085
Τρακτέρ, aat3001176
88-170 Pakość, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Τετρακίνητο, Μπροστινά βάρη, Μπροστινό pto, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Κύλινδρος: 6, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, ...
10.259 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 1020
ΝΈΑ John Deere 1020
Τρακτέρ, aat3001162
7050 Varsseveld, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 34 kW, Ώρες λειτουργίας: 5168 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
JCB 3220
ΝΈΑ JCB 3220
Τρακτέρ, aat3001160
8551 Noerdange, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Ώρες λειτουργίας: 2407 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ...
81.900 EUR
με 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 3350 A
ΝΈΑ John Deere 3350 A
Τρακτέρ, aat3001150
49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 11092 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, ...
13.685 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr DX 3.70 Allrad
ΝΈΑ Deutz-Fahr DX 3.70 Allrad
Τρακτέρ, aat3001147
27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 6500 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
12.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος

 
1 - 50 από 13135