Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

12851 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Claas AXION 810 CMATIC
Claas AXION 810 CMATIC
Τρακτέρ, aat3262034
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 124 kW, Ώρες λειτουργίας: 2009 h, Ανίχνευση φορτίου, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, ...
Δημοπρασία

auction
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Massey Ferguson 7499 Dyna-VT
Massey Ferguson 7499 Dyna-VT
Τρακτέρ, aat2866710
25868 Norderstapel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 173 kW, Ώρες λειτουργίας: 4450 h, Ανίχνευση φορτίου, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
71.281 EUR
με 19% ΦΠΑ
59.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 40 - 50 Serie
John Deere 40 - 50 Serie
Τρακτέρ, aat2332619
94060 Pocking, Γερμανία
1.890 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.588 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 8345R
John Deere 8345R
Τρακτέρ, aat3270289
48-316 Lambinowice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 270 kW, Ώρες λειτουργίας: 6300 h, Ανίχνευση φορτίου, Προ-εξοπλισμένο για Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, ...
110.577 EUR
με 23% ΦΠΑ
89.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unimog U-1400
Unimog U-1400
Τρακτέρ, aat3171704
70569 Stuttgart, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ώρες λειτουργίας: 6990 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Μπροστινό pto, Πνευματικό σύστημα, Ημερομηνία εγγραφής: 05.10.1989, Συνολικό βάρος: 7.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 95 km/h, Κύλινδρος: 6, ...
22.015 EUR
με 19% ΦΠΑ
18.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lindner Geotrac 74
ΝΈΑ Lindner Geotrac 74
Τρακτέρ, aat3304573
3133 Gemeinlebarn, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 56 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, ...
51.830 EUR
με 20% ΦΠΑ
43.192 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 1140
ΝΈΑ John Deere 1140
Τρακτέρ, aat3304536
34466 Wolfhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 41 kW, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 4255 A Frontlader - 40 km/h - Druckluft - Wendeschaltung-1Hd
ΝΈΑ Massey Ferguson 4255 A Frontlader - 40 km/h - Druckluft - Wendeschaltung-1Hd
Τρακτέρ, aat3304517
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 71 kW, Ώρες λειτουργίας: 4255 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, ...
19.996 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.803 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr D 6006
ΝΈΑ Deutz-Fahr D 6006
Τρακτέρ, aat3304514
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1973, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Κύλινδρος: 4, Ελαστικά μπροστά: 7.50-18, Ελαστικά πίσω: 18.4-30
3.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.151 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 8420
ΝΈΑ John Deere 8420
Τρακτέρ, aat3304512
99439 Großobringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 198 kW, Ώρες λειτουργίας: 11900 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινά βάρη, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, υδραυλικό τιμόνι, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 830
ΝΈΑ John Deere 830
Τρακτέρ, aat3304509
91332 Heiligenstadt, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 2963 h, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μονάδα ελέγχου ew: 1, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
5.600 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.706 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr D 7207
ΝΈΑ Deutz-Fahr D 7207
Τρακτέρ, aat3304507
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 6690 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 45 %, Κύλινδρος: 4, Ελαστικά μπροστά: 7.50-18, Ελαστικά πίσω: 16.9 R 34
6.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.672 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6430
ΝΈΑ John Deere 6430
Τρακτέρ, aat3304503
5085 Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 3375 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μονάδα ελέγχου dw: 3, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fendt 309 LSA
ΝΈΑ Fendt 309 LSA
Τρακτέρ, aat3304487
36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 7542 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
13.300 EUR

Δείτε αγγελία
Eicher Mammut 3353
ΝΈΑ Eicher Mammut 3353
Τρακτέρ, aat3304483
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 3259 h, Μέγιστη ταχύτητα: 23 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Μονάδα ελέγχου dw: 1, ...
6.545 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6800
ΝΈΑ John Deere 6800
Τρακτέρ, aat3304481
79865 Grafenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 9150 h, Ανίχνευση φορτίου, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, ...
24.800 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
22.403 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrofarm 420
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrofarm 420
Τρακτέρ, aat3304480
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Ώρες λειτουργίας: 5137 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
40.341 EUR
με 19% ΦΠΑ
33.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland TM 150
ΝΈΑ New Holland TM 150
Τρακτέρ, aat3304478
27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 7964 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινά βάρη, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, ...
23.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.328 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 8330 Super Zustand
ΝΈΑ John Deere 8330 Super Zustand
Τρακτέρ, aat3304474
24211 Honigsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 224 kW, Ώρες λειτουργίας: 9916 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
50.500 EUR

Δείτε αγγελία
Ford 8340A
ΝΈΑ Ford 8340A
Τρακτέρ, aat3304472
48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 89 kW, Ώρες λειτουργίας: 9413 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ανίχνευση φορτίου, Ημερομηνία εγγραφής: 20.05.1994, ...
11.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Case IH Puma CVX 185 Allrad
Τρακτέρ, aat3304471
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 136 kW, Ώρες λειτουργίας: 1569 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
104.196 EUR
με 19% ΦΠΑ
87.560 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt Farmer
ΝΈΑ Fendt Farmer
Τρακτέρ, aat3304469
76872 Minfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 7237 h, Ημερομηνία εγγραφής: 10.09.1975, Συνολικό βάρος: 5.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 4, 540/1000
3.900 EUR

Δείτε αγγελία
Renault 95-14TX
ΝΈΑ Renault 95-14TX
Τρακτέρ, aat3304466
68623 Lampertheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 6400 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 02.03.1984, Συνολικό βάρος: 6650.00 t, ...
13.900 EUR

Δείτε αγγελία
Case IH JX90 FWD 4 CIL.TURBO DIESEL T3
ΝΈΑ Case IH JX90 FWD 4 CIL.TURBO DIESEL T3
Τρακτέρ, aat3304464
7775 Lutten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 5400 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, ...
19.118 EUR
με 21% ΦΠΑ
15.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 70-90 DT
ΝΈΑ Fiat 70-90 DT
Τρακτέρ, aat3304462
36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 5795 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, ...
11.995 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.080 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 936 Vario
ΝΈΑ Fendt 936 Vario
Τρακτέρ, aat3304457
29690 Schwarmstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 7920 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
94.010 EUR
με 19% ΦΠΑ
79.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt Favorit 926
ΝΈΑ Fendt Favorit 926
Τρακτέρ, aat3304439
17217 Penzlin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 210 kW, Ώρες λειτουργίας: 15634 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fendt 395 GTA
ΝΈΑ Fendt 395 GTA
Τρακτέρ, aat3304407
59964 Medebach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 87 kW, Ώρες λειτουργίας: 8901 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 26.10.1990, Συνολικό βάρος: 7.50 t, ...
18.500 EUR

Δείτε αγγελία
Fendt 311
ΝΈΑ Fendt 311
Τρακτέρ, aat3304400
37281 Wanfried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 10400 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, ...
23.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
20.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 312
ΝΈΑ Fendt 312
Τρακτέρ, aat3304399
52076 Aachen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μπροστινό pto, ...
22.500 EUR

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 12851