Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικά
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Popular Locations

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

12001 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Case IH 9280
Case IH 9280
Τρακτέρ, aat1919264
350 02 Cheb, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 294 kW, Ώρες λειτουργίας: 14100 h, Ημερομηνία εγγραφής: 23.12.1996, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
33.880 EUR
με 21% ΦΠΑ
28.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fendt 936 Vario SCR, Xenon, Vario Guide
Fendt 936 Vario SCR, Xenon, Vario Guide
Τρακτέρ, aat3200915
96199 Zapfendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 1330 h, Ανίχνευση φορτίου, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
199.920 EUR
με 19% ΦΠΑ
168.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Valtra T214 Versu
Valtra T214 Versu
Τρακτέρ, aat2724956
55578 Wallertheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 169 kW, Ώρες λειτουργίας: 60 h, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
128.520 EUR
με 19% ΦΠΑ
108.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Xerion 3300 VC
Claas Xerion 3300 VC
Τρακτέρ, aat3247748
37293 Herleshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 236 kW, Ώρες λειτουργίας: 4990 h, Διάταξη οπισθοπορείας, Ανίχνευση φορτίου, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
98.175 EUR
με 19% ΦΠΑ
82.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fendt 515 C
Fendt 515 C
Τρακτέρ, aat3343100
19-230 Szczuczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 9200 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, ...
28.728 EUR
με 23% ΦΠΑ
23.356 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
IHC 844 S
ΝΈΑ IHC 844 S
Τρακτέρ, aat3360456
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 09.07.1975, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 4, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 7530 Premium
ΝΈΑ John Deere 7530 Premium
Τρακτέρ, aat3360455
YO62 4 SLINGSBY, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Challenger MT765D TRACK TRACTOR
Τρακτέρ, aat3360454
CB8 8 Kennett, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 4355 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 830
ΝΈΑ John Deere 830
Τρακτέρ, aat3360453
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 2191 h, Μπροστινά βάρη, Ημερομηνία εγγραφής: 12.09.1977, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fendt 412 Vario
ΝΈΑ Fendt 412 Vario
Τρακτέρ, aat3360441
5460 Veghel, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ελαστικά μπροστά: 480/70R38, Ελαστικά πίσω: PIRELLI 520/70R38 15%
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Steyr CVT 6145
ΝΈΑ Steyr CVT 6145
Τρακτέρ, aat3360443
5460 Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ελαστικά μπροστά: 480/70-28 Trelleborg 20%, Ελαστικά πίσω: 580/70-38 Trelleborg 50%
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Holder C 500
ΝΈΑ Holder C 500
Τρακτέρ, aat3360437
5460 Veghel, Ολλανδία
10.285 EUR
με 21% ΦΠΑ
8.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 410 vario
ΝΈΑ Fendt 410 vario
Τρακτέρ, aat3360438
5460 Veghel, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ελαστικά μπροστά: 480, Ελαστικά πίσω: 520/70R38 vredest
40.535 EUR
με 21% ΦΠΑ
33.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 309 C
ΝΈΑ Fendt 309 C
Τρακτέρ, aat3360436
5460 Veghel, Ολλανδία
Ελαστικά μπροστά: 380/70R28 40% spoor 1.80 mtr, Ελαστικά πίσω: 420/85R38 10% spoor 1.80 mtr
22.930 EUR
με 21% ΦΠΑ
18.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas XERION 3800 TRAC VC
Τρακτέρ, aat3360418
06188 Landsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 279 kW, Ώρες λειτουργίας: 2060 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
180.880 EUR
με 19% ΦΠΑ
152.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas AXION 930 CMATIC
ΝΈΑ Claas AXION 930 CMATIC
Τρακτέρ, aat3360419
06188 Landsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 259 kW, Ώρες λειτουργίας: 4535 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, ...
118.881 EUR
με 19% ΦΠΑ
99.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt Xylon 522
ΝΈΑ Fendt Xylon 522
Τρακτέρ, aat3360415
36396 Steinau-Rebsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 9600 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ...
22.000 EUR

Δείτε αγγελία
Belarus MTS 82 mit Jeantil P3000
ΝΈΑ Belarus MTS 82 mit Jeantil P3000
Τρακτέρ, aat3360406
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 5907 h, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 25 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...
11.781 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 926 Vario
ΝΈΑ Fendt 926 Vario
Τρακτέρ, aat3360403
48432 Rheine, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 191 kW, Ώρες λειτουργίας: 11000 h, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
38.115 EUR
με 21% ΦΠΑ
31.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 3655 F
ΝΈΑ Massey Ferguson 3655 F
Τρακτέρ, aat3360389
20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 3000 h
26.620 EUR
με 21% ΦΠΑ
22.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
SAME SILVER 130
ΝΈΑ SAME SILVER 130
Τρακτέρ, aat3360387
20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 97 kW, Ώρες λειτουργίας: 8400 h
21.780 EUR
με 21% ΦΠΑ
18.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland TN 90 F
ΝΈΑ New Holland TN 90 F
Τρακτέρ, aat3360386
20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 68 kW, Ώρες λειτουργίας: 10800 h
14.520 EUR
με 21% ΦΠΑ
12.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Renault 140 FRUCTUS
ΝΈΑ Renault 140 FRUCTUS
Τρακτέρ, aat3360385
20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 3900 h, Τετρακίνητο, Μπροστινά βάρη, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
14.500 EUR

Δείτε αγγελία
Renault 80-14F
ΝΈΑ Renault 80-14F
Τρακτέρ, aat3360384
20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 4335 h, Τετρακίνητο, Μπροστινά βάρη, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: other, Ελαστικά πίσω: other
10.500 EUR

Δείτε αγγελία
John Deere 7700 4WD
ΝΈΑ John Deere 7700 4WD
Τρακτέρ, aat3360383
20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 105 kW, Ώρες λειτουργίας: 11090 h
21.780 EUR
με 21% ΦΠΑ
18.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere
ΝΈΑ John Deere
Τρακτέρ, aat3360370
09-300 Żuromin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 8200 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, ...
30.129 EUR

Δείτε αγγελία
Fendt 714 Vario
ΝΈΑ Fendt 714 Vario
Τρακτέρ, aat3360368
09-300 Żuromin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 9421 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, ...
29.195 EUR

Δείτε αγγελία
SAME Dorado 60 CL
ΝΈΑ SAME Dorado 60 CL
Τρακτέρ, aat3360356
94419 Reisbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 17 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
30.885 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
27.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 7530E Premium
ΝΈΑ John Deere 7530E Premium
Τρακτέρ, aat3360355
55469 Simmern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 7190 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, υδραυλικό τιμόνι, ...
57.715 EUR
με 19% ΦΠΑ
48.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Case IH MX 150
Τρακτέρ, aat3360319
8314 BANT (N.O.P), Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 10800 h, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6
19.965 EUR
με 21% ΦΠΑ
16.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 12001