Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Branson 2500 Hydrostat
Branson 2500 Hydrostat
Τρακτέρ, aat2740548
36341 Lauterbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Καμπίνα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
16.501 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.866 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz Actros 1844 LOF
Mercedes-Benz Actros 1844 LOF
Τρακτέρ, aat3316398
99735 Werther, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 320 kW, Ώρες λειτουργίας: 5600 h, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Πνευματικό σύστημα, AdBlue, ...
48.790 EUR
με 19% ΦΠΑ
41.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Massey Ferguson 8450- Dyna-VT
Massey Ferguson 8450- Dyna-VT
Τρακτέρ, aat2958868
06295 Lutherstadt Eisleben/ Volkstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Ώρες λειτουργίας: 6200 h, Ανίχνευση φορτίου, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, ...
46.291 EUR
56.525 EUR

με 19% ΦΠΑ
38.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fendt 716 Vario TMS Profi VERKOCHT/SOLD
Fendt 716 Vario TMS Profi VERKOCHT/SOLD
Τρακτέρ, aat3494467
5503 CM Veldhoven, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 4030 h, Ανίχνευση φορτίου, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Case 1290
Case 1290
Τρακτέρ, aat3508072
7687 BB Daarlerveen, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 4500 h, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 4, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 15 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 15 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
New Holland T 7070 AC
ΝΈΑ New Holland T 7070 AC
Τρακτέρ, aat3532501
7450 AB Holten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Ελαστικά μπροστά: 600/65 R 28, Ελαστικά πίσω: 710/70 R 38
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lamborghini R 6.190 DC
ΝΈΑ Lamborghini R 6.190 DC
Τρακτέρ, aat3532498
16845 Neustadt (Dosse), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 163 kW, Ώρες λειτουργίας: 7300 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Σύστημα κλιματισμού, ...
41.650 EUR
με 19% ΦΠΑ
35.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH Quantum
ΝΈΑ Case IH Quantum
Τρακτέρ, aat3532306
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014
635 EUR
με 21% ΦΠΑ
525 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Steyr 4065 S
ΝΈΑ Steyr 4065 S
Τρακτέρ, aat3532297
5427 DD Boekel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 2590 h, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4
34.485 EUR
με 21% ΦΠΑ
28.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6620 Premium Plus
ΝΈΑ John Deere 6620 Premium Plus
Τρακτέρ, aat3532287
41516 Grevenbroich-Wevelingh., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 8200 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, ...
39.999 EUR
με 19% ΦΠΑ
33.613 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH 1255
ΝΈΑ Case IH 1255
Τρακτέρ, aat3532285
24860 Böklund, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 6562 h, Τετρακίνητο, Μπροστινά βάρη, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 75 %, ...
21.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.647 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MTZ 952 mit 5994 BStunden, Schlepper mit Synchron Getr.
ΝΈΑ MTZ 952 mit 5994 BStunden, Schlepper mit Synchron Getr.
Τρακτέρ, aat3532273
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 5994 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, ...
10.030 EUR
με 18% ΦΠΑ
8.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MTZ 820 mit 2670 BStunden
ΝΈΑ MTZ 820 mit 2670 BStunden
Τρακτέρ, aat3532272
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 2370 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Κύλινδρος: 6, 540/1000, Ελαστικά μπροστά: 360/70R20 (13.6R20) , ...
12.390 EUR
με 18% ΦΠΑ
10.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MTZ 820.2 mit 5192 BStunden, Schlepper mit starrer
ΝΈΑ MTZ 820.2 mit 5192 BStunden, Schlepper mit starrer
Τρακτέρ, aat3532271
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 5192 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Κύλινδρος: 4, 540/1000, Ελαστικά μπροστά: 360/70R24 , ...
10.030 EUR
με 18% ΦΠΑ
8.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U400 - Randstreifen - Leitpfosten - Mulag
ΝΈΑ Mercedes-Benz U400 - Randstreifen - Leitpfosten - Mulag
Τρακτέρ, aat3532264
26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 175 kW, Ώρες λειτουργίας: 13689 h, Σύστημα κλιματισμού, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2007, Συνολικό βάρος: 12.50 t
102.935 EUR
με 19% ΦΠΑ
86.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 8345RT mit 3803 BStunden, Powershift 40 km/h
Video
ΝΈΑ John Deere 8345RT mit 3803 BStunden, Powershift 40 km/h
Τρακτέρ, aat3532253
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 254 kW, Ώρες λειτουργίας: 3803 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινά βάρη, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
130.390 EUR
με 18% ΦΠΑ
110.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 5090M mit 3553 BStunden, Powershift
Video
ΝΈΑ John Deere 5090M mit 3553 BStunden, Powershift
Τρακτέρ, aat3532250
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 3553 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4, ...
37.996 EUR
με 18% ΦΠΑ
32.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
IHC 1056XL
ΝΈΑ IHC 1056XL
Τρακτέρ, aat3532248
36325 Feldatal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 10500 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
15.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.605 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 5090M mit 1077 BStunden, Powershift Hi/Low 32/16 Getriebe
Video
ΝΈΑ John Deere 5090M mit 1077 BStunden, Powershift Hi/Low 32/16 Getriebe
Τρακτέρ, aat3532247
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 1077 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 16, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 32, ...
43.070 EUR
με 18% ΦΠΑ
36.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6130 mit 5511 BStunden, Schlepper mit PowerQuad 24/24
Video
ΝΈΑ John Deere 6130 mit 5511 BStunden, Schlepper mit PowerQuad 24/24
Τρακτέρ, aat3532243
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 5511 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4, ...
39.176 EUR
με 18% ΦΠΑ
33.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6300 mit 9747 BStunden, Powershift 16/12
ΝΈΑ John Deere 6300 mit 9747 BStunden, Powershift 16/12
Τρακτέρ, aat3532238
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 9747 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, ...
15.222 EUR
με 18% ΦΠΑ
12.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6330 mit 6122 BStunden, Schlepper mit PowerQuad Powershift
Video
ΝΈΑ John Deere 6330 mit 6122 BStunden, Schlepper mit PowerQuad Powershift
Τρακτέρ, aat3532235
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 6122 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4, ...
40.946 EUR
με 18% ΦΠΑ
34.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6125R TLS mit 2301 Bstunden, 50 km/h
ΝΈΑ John Deere 6125R TLS mit 2301 Bstunden, 50 km/h
Τρακτέρ, aat3532230
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 2301 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Σύστημα κλιματισμού, ...
76.110 EUR
με 18% ΦΠΑ
64.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6630 TLS mit 6564 BStunden, Klimaanlage, Druckluftanlage
Video
ΝΈΑ John Deere 6630 TLS mit 6564 BStunden, Klimaanlage, Druckluftanlage
Τρακτέρ, aat3532228
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 6454 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
53.336 EUR
με 18% ΦΠΑ
45.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6630 TLS Premium mit 3046 BStunden, 50 km/h
ΝΈΑ John Deere 6630 TLS Premium mit 3046 BStunden, 50 km/h
Τρακτέρ, aat3532225
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 3046 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
68.676 EUR
με 18% ΦΠΑ
58.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6140R TLS mit 3055 BStunden, 50 km/h, Kabinenfederung
Video
ΝΈΑ John Deere 6140R TLS mit 3055 BStunden, 50 km/h, Kabinenfederung
Τρακτέρ, aat3532222
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 3055 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, ...
72.216 EUR
με 18% ΦΠΑ
61.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6140R TLS mit 2700 BStunden, 50 km/h
Video
ΝΈΑ John Deere 6140R TLS mit 2700 BStunden, 50 km/h
Τρακτέρ, aat3532220
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 2700 h, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινά βάρη, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, ...
76.110 EUR
με 18% ΦΠΑ
64.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6140R, H360 Frontlader mit 3622 BStunden
Video
ΝΈΑ John Deere 6140R, H360 Frontlader mit 3622 BStunden
Τρακτέρ, aat3532218
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 3622 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, ...
87.556 EUR
με 18% ΦΠΑ
74.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pfau PHOTOS A8000 Diesel
ΝΈΑ Pfau PHOTOS A8000 Diesel
Τρακτέρ, aat3532216
24768 Rendsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 1030 h, Ημερομηνία εγγραφής: 19.10.2011, Ελαστικά μπροστά: 285/70 R 19,5, Ελαστικά πίσω: 285/70 R 19,5
29.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
25.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6140R TLS mit 1951 BStunden, DirectDrive ECO 40 km/h
Video
ΝΈΑ John Deere 6140R TLS mit 1951 BStunden, DirectDrive ECO 40 km/h
Τρακτέρ, aat3532211
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 1951 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, ...
96.170 EUR
με 18% ΦΠΑ
81.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 11909