Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

12322 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Fendt Vario 209 TMS
Fendt Vario 209 TMS
Τρακτέρ, aat3368536
9971 Matrei in Osttirol, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 67 kW, Ώρες λειτουργίας: 1889 h, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 24.06.2010, Συνολικό βάρος: 6200.00 t, ...
64.000 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
JCB 1135 4WS HMV
JCB 1135 4WS HMV
Τρακτέρ, aat3419725
4593 Obergrünburg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 112 kW, Ώρες λειτουργίας: 7800 h, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
26.900 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Foton Foton 504 TB504R 50PS Neu
Foton Foton 504 TB504R 50PS Neu
Τρακτέρ, aat2304198
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Βηματική ταχύτητα, υδραυλικό τιμόνι, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, ...
11.990 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.076 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Deutz-Fahr 6006
Deutz-Fahr 6006
Τρακτέρ, aat3340865
7671 Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1972, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Συνολικό βάρος: 4.00 t, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
3.250 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Steyr CVT 6135
Steyr CVT 6135
Τρακτέρ, aat3127755
88605 Sauldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 9327 h, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, ...
33.320 EUR
με 19% ΦΠΑ
28.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH CVX Puma 145
ΝΈΑ Case IH CVX Puma 145
Τρακτέρ, aat3439960
48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 2800 h, AdBlue, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
67.145 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
60.655 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6400 A AUSTRIA
ΝΈΑ John Deere 6400 A AUSTRIA
Τρακτέρ, aat3439949
3254 Bergland , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Ώρες λειτουργίας: 4955 h, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2
26.900 EUR
με 13% ΦΠΑ
23.805 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Lindner GEO 60 A
Τρακτέρ, aat3439942
8230 Hartberg, Αυστρία
Ώρες λειτουργίας: 1 h
19.900 EUR
με 13% ΦΠΑ
17.611 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lindner GEOTRAC 50 A
ΝΈΑ Lindner GEOTRAC 50 A
Τρακτέρ, aat3439935
3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 4063 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
24.900 EUR
με 13% ΦΠΑ
22.035 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6330 Premium
ΝΈΑ John Deere 6330 Premium
Τρακτέρ, aat3439930
OX9 2 Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 4996 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
40.236 EUR
με 20% ΦΠΑ
33.530 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland 8360
ΝΈΑ New Holland 8360
Τρακτέρ, aat3439928
OX9 2 Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 5630 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
19.110 EUR
με 20% ΦΠΑ
15.925 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Landini Power Farm 85
ΝΈΑ Landini Power Farm 85
Τρακτέρ, aat3439926
OX9 2 Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 766 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
20.778 EUR
με 20% ΦΠΑ
17.315 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt 922 Vario
Τρακτέρ, aat3439908
53332 Bornheim-Roisdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 8980 h, Ελαστικά μπροστά: 600/65 R34, Ελαστικά πίσω: 710/70 R42
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ New Holland TG 255 ALLRAD
Τρακτέρ, aat3439903
4668 Grimma, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 187 kW, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt 724 VARIO SCR PROFI
Τρακτέρ, aat3439892
59872 Meschede - Remblinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 176 kW, Ώρες λειτουργίας: 1125 h, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, ...
154.105 EUR
με 19% ΦΠΑ
129.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt FAVORIT 714 VARIO
ΝΈΑ Fendt FAVORIT 714 VARIO
Τρακτέρ, aat3439888
48565 Steinfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 7450 h, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h
37.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
31.513 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt 820 VARIO TMS
Τρακτέρ, aat3439886
38486 Apenburg-Winterfeld , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 151 kW, Ώρες λειτουργίας: 4817 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fendt 714 VARIO SCR PROFI
ΝΈΑ Fendt 714 VARIO SCR PROFI
Τρακτέρ, aat3439884
48683 Ahaus-Wessum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 106 kW, Ώρες λειτουργίας: 1670 h, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Ανάρτηση καμπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h
127.925 EUR
με 19% ΦΠΑ
107.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Steyr Profi 4125 Classic
ΝΈΑ Steyr Profi 4125 Classic
Τρακτέρ, aat3439820
84539 Ampfing, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Steyr Profi 4130 CVT
ΝΈΑ Steyr Profi 4130 CVT
Τρακτέρ, aat3439816
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Steyr Kompakt 4065 S
ΝΈΑ Steyr Kompakt 4065 S
Τρακτέρ, aat3439815
84539 Ampfing, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Case IH Farmall 85 C
ΝΈΑ Case IH Farmall 85 C
Τρακτέρ, aat3439814
84539 Ampfing, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Case IH Luxxum 100
ΝΈΑ Case IH Luxxum 100
Τρακτέρ, aat3439807
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Ώρες λειτουργίας: 120 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
New Holland Boomer 35
ΝΈΑ New Holland Boomer 35
Τρακτέρ, aat3439804
2380 Ravels-Eel, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 20 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Κύλινδρος: 4, 540, Ελαστικά μπροστά: Carlisle 25x8,50-14, ...
19.300 EUR
με 21% ΦΠΑ
15.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland T7040 Power Command
ΝΈΑ New Holland T7040 Power Command
Τρακτέρ, aat3439803
2380 Ravels-Eel, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 169 kW, Ώρες λειτουργίας: 10300 h, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Κύλινδρος: 6, ...
42.350 EUR
με 21% ΦΠΑ
35.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland T7030 Powercommand
ΝΈΑ New Holland T7030 Powercommand
Τρακτέρ, aat3439802
2380 Ravels-Eel, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 9100 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 44 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Κύλινδρος: 6, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
New Holland T7.270 Auto Command CVT
ΝΈΑ New Holland T7.270 Auto Command CVT
Τρακτέρ, aat3439788
8810 Lichtervelde, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 198 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Τετρακίνητο, Ανίχνευση φορτίου, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, 540, Ελαστικά μπροστά: 600 65 28, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 8130
ΝΈΑ John Deere 8130
Τρακτέρ, aat3439513
21439 Marxen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 6650 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
83.250 EUR
με 19% ΦΠΑ
69.958 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 5070 M
ΝΈΑ John Deere 5070 M
Τρακτέρ, aat3439508
49828 Neuenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 180 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
43.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
36.891 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 209 S
ΝΈΑ Fendt 209 S
Τρακτέρ, aat3439497
29320 Hermannsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 7923 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, ...
36.890 EUR
με 19% ΦΠΑ
31.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 12322