Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

13383 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Claas 940 GPS Cebis, Top Zustand
Claas 940 GPS Cebis, Top Zustand
Τρακτέρ, aat3116884
38368 Grasleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 282 kW, Ώρες λειτουργίας: 2581 h, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, ...
106.981 EUR
με 19% ΦΠΑ
89.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Deutz-Fahr Agrotron 6180P
Deutz-Fahr Agrotron 6180P
Τρακτέρ, aat3092844
40882 Ratingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
69.020 EUR
με 19% ΦΠΑ
58.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Claas ELIOS 220
Claas ELIOS 220
Τρακτέρ, aat3172284
49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 61 kW, Ώρες λειτουργίας: 348 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
Δημοπρασία

auction
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Zetor 7745
Zetor 7745
Τρακτέρ, aat3130329
18-411 Śniadowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 4850 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 10, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
9.356 EUR
με 23% ΦΠΑ
7.606 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Fendt 722 VARIO SCR PROFI
Fendt 722 VARIO SCR PROFI
Τρακτέρ, aat3160745
59399 Olfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 163 kW, Ώρες λειτουργίας: 5950 h, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h
Δημοπρασία

auction
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
No image available
ΝΈΑ Kubota B 2530
Τρακτέρ, aat3188061
8605 Kapfenberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης
14.900 EUR
με 20% ΦΠΑ
12.417 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6125R
ΝΈΑ John Deere 6125R
Τρακτέρ, aat3188052
3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Ελαστικά μπροστά: 540/65R24, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6820 PREMIUM PLUS
ΝΈΑ John Deere 6820 PREMIUM PLUS
Τρακτέρ, aat3188050
3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 108 kW, Ώρες λειτουργίας: 8737 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
48.700 EUR
με 13% ΦΠΑ
43.097 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 5080G
ΝΈΑ John Deere 5080G
Τρακτέρ, aat3188049
3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: 420/65R20, Ελαστικά πίσω: 540/65R30
42.900 EUR
με 20% ΦΠΑ
35.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland T 5.95
ΝΈΑ New Holland T 5.95
Τρακτέρ, aat3188047
3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Ώρες λειτουργίας: 551 h, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, ...
50.500 EUR
με 13% ΦΠΑ
44.690 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Lindner GEOTRAC 93 A
ΝΈΑ Lindner GEOTRAC 93 A
Τρακτέρ, aat3188046
3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 1998 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Μονάδα ελέγχου dw: 4, Ελαστικά μπροστά: 420/65R20, Ελαστικά πίσω: 540/65R30
43.901 EUR
με 13% ΦΠΑ
38.850 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case 4240 mit Industriefrontlader 40 km/h
ΝΈΑ Case 4240 mit Industriefrontlader 40 km/h
Τρακτέρ, aat3188029
74639 Tiefensall, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 64 kW, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα
15.400 EUR

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr Agrostar 6.31 mit Industriefrontlader
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrostar 6.31 mit Industriefrontlader
Τρακτέρ, aat3188028
74639 Tiefensall, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Τετρακίνητο, Καμπίνα
15.946 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Goldini Quasar 90
ΝΈΑ Goldini Quasar 90
Τρακτέρ, aat3188021
8131 wijhe, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland T 7.270
ΝΈΑ New Holland T 7.270
Τρακτέρ, aat3187997
85283 Wolnzach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 192 kW, Ώρες λειτουργίας: 777 h, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
115.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
96.639 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 5085 M
ΝΈΑ John Deere 5085 M
Τρακτέρ, aat3187994
85283 Wolnzach, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 80 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 16, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
42.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
38.753 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 7200 R
ΝΈΑ John Deere 7200 R
Τρακτέρ, aat3187993
85283 Wolnzach, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 1430 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
129.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
108.403 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 5080 G
ΝΈΑ John Deere 5080 G
Τρακτέρ, aat3187992
85283 Wolnzach, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 61 kW, Ώρες λειτουργίας: 505 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
39.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
33.193 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 7290R
ΝΈΑ John Deere 7290R
Τρακτέρ, aat3187989
39171 Altenweddingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 230 kW, Ώρες λειτουργίας: 1314 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Iseki TX2160
ΝΈΑ Iseki TX2160
Τρακτέρ, aat3187985
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο
3.588 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Claas ARION 620 CIS
ΝΈΑ Claas ARION 620 CIS
Τρακτέρ, aat3187983
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 2790 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Ελαστικά μπροστά: 420/70R28 BKT, Ελαστικά πίσω: 520/70R38 BKT
59.880 EUR
με 20% ΦΠΑ
49.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Valtra T 202 DIRECT
ΝΈΑ Valtra T 202 DIRECT
Τρακτέρ, aat3187980
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 3549 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 16,9R30 KLEBER, ...
69.600 EUR
με 20% ΦΠΑ
58.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6210R
ΝΈΑ John Deere 6210R
Τρακτέρ, aat3187954
PE12 8 SPALDING, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 2970 h, Αδιαβάθμητο κιβώτιο
99.641 EUR
με 20% ΦΠΑ
83.034 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6190R
ΝΈΑ John Deere 6190R
Τρακτέρ, aat3187953
PE12 8 SPALDING, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 4798 h, Αδιαβάθμητο κιβώτιο
85.406 EUR
με 20% ΦΠΑ
71.172 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 716
ΝΈΑ Fendt 716
Τρακτέρ, aat3187950
89155 Erbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 13240 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 05.07.2000, ...
35.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
29.412 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 280 Va
ΝΈΑ Fendt 280 Va
Τρακτέρ, aat3187947
5460 Veghel, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ελαστικά μπροστά: 10.75X15.3, Ελαστικά πίσω: 49 X 17 40%
23.503 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Kramer K15
ΝΈΑ Kramer K15
Τρακτέρ, aat3187926
35094 Lahntal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1956, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Μπάρα κοπής, Ημερομηνία εγγραφής: 07.02.1956, Συνολικό βάρος: 1500.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
1.500 EUR

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 716 Vario SCR
ΝΈΑ Fendt 716 Vario SCR
Τρακτέρ, aat3187924
59581 Warstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 2475 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, AdBlue, Μονάδα ελέγχου ew: 1, Μονάδα ελέγχου dw: 4, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, ...
112.360 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
101.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
No image available
ΝΈΑ New Holland T7.270
Τρακτέρ, aat3187921
18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 192 kW, Ώρες λειτουργίας: 7800 h, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
58.905 EUR
με 19% ΦΠΑ
49.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 916
ΝΈΑ Fendt 916
Τρακτέρ, aat3187919
6900 Aye, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 184 kW, Ώρες λειτουργίας: 11000 h, Ανίχνευση φορτίου, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
38.000 EUR

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος

 
1 - 25 από 13383