Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Cleaning/ processing equipment
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Forestry mulcher
Hydraulic hedge shears
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

13164 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
John Deere 6910 Powr Quad + FH
John Deere 6910 Powr Quad + FH
Τρακτέρ, aat2746800
66440 Blieskastel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 7790 h, Ανίχνευση φορτίου, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
32.499 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Deutz-Fahr Agrotron 610 TTV
Deutz-Fahr Agrotron 610 TTV
Τρακτέρ, aat2738501
90427 Nürnberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 4830 h, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 29.10.2009, Μονάδα ελέγχου dw: 4, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
64.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Claas ARION 550
Claas ARION 550
Τρακτέρ, aat2930586
65549 Limburg / Lahn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 120 kW, Ώρες λειτουργίας: 589 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, ...
102.221 EUR
103.411 EUR

με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Fendt 930 Vario Com3
Fendt 930 Vario Com3
Τρακτέρ, aat2754288
74523 Schwäbisch Hall-Hessental, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 221 kW, Ώρες λειτουργίας: 8100 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
105.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Deutz Fahr Agrotron M 615 ProfiLine M625
Deutz Fahr Agrotron M 615 ProfiLine M625
Τρακτέρ, aat2871483
58553 Halver, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 3678 h, Ανίχνευση φορτίου, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, ...
60.095 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
SAME RUBIN 150
SAME RUBIN 150
Τρακτέρ, aat2352537
301 00 AGRINIO, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 5200 h, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Μπροστινά βάρη, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
25.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland TM 140
New Holland TM 140
Τρακτέρ, aat1928000
301 00 AGRINIO, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 5891 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2005, ...
25.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6400 - Herminna39@web. de
ΝΈΑ John Deere 6400 - Herminna39@web. de
Τρακτέρ, aat2959752
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 7200 h
9.800 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6320 SE - Herminna39@web. de
ΝΈΑ John Deere 6320 SE - Herminna39@web. de
Τρακτέρ, aat2959751
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 3507 h
10.800 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt Farmer 410 Vario - Herminna39@web. de
ΝΈΑ Fendt Farmer 410 Vario - Herminna39@web. de
Τρακτέρ, aat2959750
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 3798 h
10.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt Favorit 510 - Herminna39@web. de
ΝΈΑ Fendt Favorit 510 - Herminna39@web. de
Τρακτέρ, aat2959749
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 3250 h
10.300 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 275 SA - Herminna39@web. de
ΝΈΑ Fendt 275 SA - Herminna39@web. de
Τρακτέρ, aat2959746
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 3870 h
7.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr Agrostar 6.38 - Herminna39@web. de
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrostar 6.38 - Herminna39@web. de
Τρακτέρ, aat2959744
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 3350 h
8.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 309 CI - Herminna39@web. de
ΝΈΑ Fendt 309 CI - Herminna39@web. de
Τρακτέρ, aat2959737
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 83 kW, Ώρες λειτουργίας: 2400 h
12.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr 6206 A - Herminna39@web. de
ΝΈΑ Deutz-Fahr 6206 A - Herminna39@web. de
Τρακτέρ, aat2959736
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 5700 h
4.880 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr Agrotron 85 - Herminna39@web. de
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 85 - Herminna39@web. de
Τρακτέρ, aat2959735
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 2641 h
12.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6320 - Herminna39@web. de
ΝΈΑ John Deere 6320 - Herminna39@web. de
Τρακτέρ, aat2959734
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h
17.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6410 - Herminna39@web. de
ΝΈΑ John Deere 6410 - Herminna39@web. de
Τρακτέρ, aat2959732
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 5300 h
16.300 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 711 Vario - Herminna39@web. de
ΝΈΑ Fendt 711 Vario - Herminna39@web. de
Τρακτέρ, aat2959729
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 9895 h
16.499 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr 6206 - Herminna39@web. de
ΝΈΑ Deutz-Fahr 6206 - Herminna39@web. de
Τρακτέρ, aat2959728
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 9250 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα
4.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt LSA 312 - Herminna39@web. de
ΝΈΑ Fendt LSA 312 - Herminna39@web. de
Τρακτέρ, aat2959727
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 8200 h
8.377 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr Agrofarm 410 - Herminna39@web. de
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrofarm 410 - Herminna39@web. de
Τρακτέρ, aat2959723
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 4500 h
12.699 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Kramer KLS 130
ΝΈΑ Kramer KLS 130
Τρακτέρ, aat2959719
37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1959, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Μπάρα κοπής, Μέγιστη ταχύτητα: 19 km/h, Κύλινδρος: 1, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 4, ...
2.600 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH 844 AS
ΝΈΑ Case IH 844 AS
Τρακτέρ, aat2959714
37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 4, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
6.900 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr 5206
ΝΈΑ Deutz-Fahr 5206
Τρακτέρ, aat2959711
37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 4400 h, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 28 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, ...
5.900 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH 1056 XL
ΝΈΑ Case IH 1056 XL
Τρακτέρ, aat2959689
fragen Sie uns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 8360 h, Καμπίνα, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
JCB  2150 AutoShift
ΝΈΑ JCB 2150 AutoShift
Τρακτέρ, aat2959688
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 116 kW, Ώρες λειτουργίας: 15410 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
21.182 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr INTRAC 2004 AS
ΝΈΑ Deutz-Fahr INTRAC 2004 AS
Τρακτέρ, aat2959633
74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 5954 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4, Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere  6410 SE PowerQuad
ΝΈΑ John Deere 6410 SE PowerQuad
Τρακτέρ, aat2959632
17094 Pragsdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 14300 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, ...
27.906 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Claas AXION 820 Cmatic
ΝΈΑ Claas AXION 820 Cmatic
Τρακτέρ, aat2959598
35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 165 kW, Ώρες λειτουργίας: 1590 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ...
93.891 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Massey Ferguson 6490
ΝΈΑ Massey Ferguson 6490
Τρακτέρ, aat2959590
35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 5154 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ...
49.968 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH 724 S
ΝΈΑ Case IH 724 S
Τρακτέρ, aat2959587
35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1973, Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 5200 h, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 7.50-16, Ελαστικά πίσω: 16.9R34
5.831 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6920
ΝΈΑ John Deere 6920
Τρακτέρ, aat2959583
8551 Noerdange, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 5036 h, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, ...
66.105 EUR
με 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH IHC 1246
ΝΈΑ Case IH IHC 1246
Τρακτέρ, aat2959582
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540/1000
8.450 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
New Holland TM 190 ALLRAD
ΝΈΑ New Holland TM 190 ALLRAD
Τρακτέρ, aat2959570
14929 Treuenbrietzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 12860 h, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ταχύτητα pto: 540
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 724 VARIO SCR PROFI PLUS
ΝΈΑ Fendt 724 VARIO SCR PROFI PLUS
Τρακτέρ, aat2959569
59872 Meschede - Remblinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 174 kW, Ώρες λειτουργίας: 2595 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Claas ATOS 220 C
ΝΈΑ Claas ATOS 220 C
Τρακτέρ, aat2959555
56732 Flammersfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 56 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
51.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 1640
ΝΈΑ John Deere 1640
Τρακτέρ, aat2959552
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 1 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Claas ARION 640 CEBIS TIER 4I
ΝΈΑ Claas ARION 640 CEBIS TIER 4I
Τρακτέρ, aat2959551
57339 Erndtebrück-Womelsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 899 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Ταχύτητα pto: 540
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6930 TLS mit 4386 BStunden, 6 Zylinder Schlepper
ΝΈΑ John Deere 6930 TLS mit 4386 BStunden, 6 Zylinder Schlepper
Τρακτέρ, aat2959535
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 4386 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 20, ...
61.006 EUR
με 18% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH PUMA CVX 225
ΝΈΑ Case IH PUMA CVX 225
Τρακτέρ, aat2959534
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 166 kW, Ώρες λειτουργίας: 4222 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ...
89.131 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt Farmer 312
ΝΈΑ Fendt Farmer 312
Τρακτέρ, aat2959533
87452 Altusried-Kimratshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 10800 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Μπροστινό pto, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, ...
22.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH MAXXUM 140 MC
ΝΈΑ Case IH MAXXUM 140 MC
Τρακτέρ, aat2959532
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 6480 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 16, ...
35.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 7530 Premium TLS mit 5398 BStunden, Schlepper
ΝΈΑ John Deere 7530 Premium TLS mit 5398 BStunden, Schlepper
Τρακτέρ, aat2959531
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 136 kW, Ώρες λειτουργίας: 5398 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
68.676 EUR
με 18% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 7920 Allrad Traktor mit FKH + FZW
ΝΈΑ John Deere 7920 Allrad Traktor mit FKH + FZW
Τρακτέρ, aat2959529
49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Ώρες λειτουργίας: 9900 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ...
46.410 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Hanomag BRILLANT 600
ΝΈΑ Hanomag BRILLANT 600
Τρακτέρ, aat2959528
25920 Risum-Lindholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1965, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά μπροστά: 6.00-20 6PR, Ελαστικά πίσω: 14-30 6PR
6.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fendt 307 C
ΝΈΑ Fendt 307 C
Τρακτέρ, aat2959527
49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 3520 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Μονάδα ελέγχου dw: 2, ...
34.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 7215R TLS m. 1127 BStunden, Schlepper m. Kabinenfederung, CQ
ΝΈΑ John Deere 7215R TLS m. 1127 BStunden, Schlepper m. Kabinenfederung, CQ
Τρακτέρ, aat2959526
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 158 kW, Ώρες λειτουργίας: 1127 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
112.336 EUR
με 18% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 6115M TLS mit 2165 BStunden, mit JD H310 Frontlader
ΝΈΑ John Deere 6115M TLS mit 2165 BStunden, mit JD H310 Frontlader
Τρακτέρ, aat2959525
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 2165 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
64.782 EUR
με 18% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 7730 TLS mit 7246 BStunden, AutoQuad Eco
ΝΈΑ John Deere 7730 TLS mit 7246 BStunden, AutoQuad Eco
Τρακτέρ, aat2959524
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 158 kW, Ώρες λειτουργίας: 7246 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
59.826 EUR
με 18% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 8230 ILS mit 7167 Betriebsstunden, Schlepper
ΝΈΑ John Deere 8230 ILS mit 7167 Betriebsstunden, Schlepper
Τρακτέρ, aat2959521
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 184 kW, Ώρες λειτουργίας: 7167 h, Τετρακίνητο, Μπροστινά βάρη, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Προ-εξοπλισμένο για Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, ...
82.246 EUR
με 18% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Deutz-Fahr Agroplus 70
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agroplus 70
Τρακτέρ, aat2959520
94124 Büchlberg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 2936 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 24.01.1997, Μονάδα ελέγχου ew: 1, Μονάδα ελέγχου dw: 3, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
John Deere 9630T mit 2673 BStunden, Schlepper mit 30
ΝΈΑ John Deere 9630T mit 2673 BStunden, Schlepper mit 30" Laufband
Τρακτέρ, aat2959517
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 390 kW, Ώρες λειτουργίας: 2673 h, Μπροστινά βάρη, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Προ-εξοπλισμένο για Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
169.566 EUR
με 18% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Case IH C70
ΝΈΑ Case IH C70
Τρακτέρ, aat2959516
94104 Tittling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 52 kW, Ώρες λειτουργίας: 6400 h, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Μονάδα ελέγχου dw: 1, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, ...
12.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Valtra 6200
ΝΈΑ Valtra 6200
Τρακτέρ, aat2959515
6732 Harskamp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 5697 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Διάταξη οπισθοπορείας, ...
21.175 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος

 
1 - 50 από 13164