Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Cleaning/ processing equipment
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Vorderwagen
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Forestry mulcher
Hydraulic hedge shears
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fiat

165 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Fiat στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Fiat 680 DT
Fiat 680 DT
Τρακτέρ, aat2624150
74589 Satteldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 6589 h, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
9.250 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat BB 940 RC
ΝΈΑ Fiat BB 940 RC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3005603
59399 Olfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Κεφαλή, Κεντρική λίπανση
29.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 80-90 DT
ΝΈΑ Fiat 80-90 DT
Τρακτέρ, aat3005349
64291 Darmstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 3860 h, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινά βάρη, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Χαμηλή καμπίνα, ...
14.900 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 80-88 DT Allrad Traktor
ΝΈΑ Fiat 80-88 DT Allrad Traktor
Τρακτέρ, aat3004992
49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 27.05.1991, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 75 %, ...
8.350 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 80-88 DT
ΝΈΑ Fiat 80-88 DT
Τρακτέρ, aat3004916
48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 58 kW, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Μονάδα ελέγχου dw: 2, ...
14.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 70-90 DT
ΝΈΑ Fiat 70-90 DT
Τρακτέρ, aat3004496
24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985
6.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat F115
ΝΈΑ Fiat F115
Τρακτέρ, aat3004323
35041 Marburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 1050 h
10.950 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 90-90
ΝΈΑ Fiat 90-90
Τρακτέρ, aat3004253
5527 Hapert, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, Κύλινδρος: 4, Ελαστικά μπροστά: 14.9- r 26, ...
6.353 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 5670
ΝΈΑ Fiat 5670
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3003758
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ευρυγώνιος άξονας pto
4.879 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 4700
ΝΈΑ Fiat 4700
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3003750
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Εκτοξευτής δεματίων, Διαστάσεις δεματίων: 80
6.962 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 80-90 DT
Fiat 80-90 DT
Τρακτέρ, aat3002830
36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 6231 h, Καμπίνα, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
16.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 1880 DT
Fiat 1880 DT
Τρακτέρ, aat3002468
5081 Hilvarenbeek, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 2544 h, Τετρακίνητο, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Καμπίνα, Κύλινδρος: 6, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
10.830 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Winner F110
Fiat Winner F110
Τρακτέρ, aat3000993
4161 Heukelum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 9635 h, Τετρακίνητο, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 16, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 20, ...
15.125 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat F 100
Fiat F 100
Τρακτέρ, aat2999901
36396 Steinau-Rebsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 8500 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συγχρονιζέ κιβώτιο
9.800 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat DT 315 Allrad
Fiat DT 315 Allrad
Τρακτέρ αντίκες, aet2999621
82538 Geretsried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1965, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Τροχαλία ιμάντα, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 22.09.1965, Μέγιστη ταχύτητα: 23 km/h
6.250 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 880
Fiat 880
Τρακτέρ, aat2999511
83119 Obing , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 3700 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, ...
10.900 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 88-94
Fiat 88-94
Τρακτέρ, aat2999379
72525 Münsingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Μονάδα ελέγχου dw: 2, ...
18.990 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat F 130 DT Winner
Fiat F 130 DT Winner
Τρακτέρ, aat2996838
28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 8282 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: 480-65-28, Ελαστικά πίσω: 600-65-38
23.562 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat F115 turbo
Fiat F115 turbo
Τρακτέρ, aat2996476
9411 Beilen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 7060 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ταχύτητα pto: 540/750/1000
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 70-90DT
Fiat 70-90DT
Τρακτέρ, aat2996322
7596 Rossum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 6380 h, Τετρακίνητο, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 36 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
12.040 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat F 130
Fiat F 130
Τρακτέρ, aat2994877
54636 Weidingen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 5900 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.95, ...
19.001 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat F 80-90 DTA
Fiat F 80-90 DTA
Τρακτέρ, aat2993111
38315 Schladen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 6400 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h
8.799 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 60-66 DST
Fiat 60-66 DST
Τρακτέρ, aat2992750
33813 Oerlinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 4850 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινά βάρη, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.1993, ...
14.900 EUR
με 7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Allis
Fiat Allis
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt2992566
26676 Barßel Harkebrügge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ώρες λειτουργίας: 14500 h, Χωρητικότητα φτυαριού: 8.00 m³
16.541 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 880DT
Fiat 880DT
Τρακτέρ, aat2992557
37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
6.400 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 80-88 DT
Fiat 80-88 DT
Τρακτέρ, aat2991451
47495 Rheinberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 8791 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
8.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 65-90
Fiat 65-90
Τρακτέρ, aat2991438
73113 Ottenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 8562 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, ...
10.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 80-88 DT mit Frontlader
Fiat 80-88 DT mit Frontlader
Τρακτέρ, aat2980495
36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Κύλινδρος: 4, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
12.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 80-90 DT
Fiat 80-90 DT
Τρακτέρ, aat2980007
94330 Salching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 6560 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 4, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, ...
11.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat DT 90-90
Fiat DT 90-90
Τρακτέρ, aat2978153
02923 Hähnichen OT Spree, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 6266 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 15, ...
15.200 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 666
Fiat 666
Τρακτέρ, aat2978110
32052 Herford, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 8400 h, Καμπίνα, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...
7.601 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat F100
Fiat F100
Τρακτέρ, aat2977688
49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 6600 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6, ...
10.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 65 - 94 DT
Fiat 65 - 94 DT
Τρακτέρ, aat2976796
48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 3900 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, ...
14.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat D 1210
Fiat D 1210
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft2976693
34414 Warburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Χορτοδετική πρέσα, Εκτοξευτής δεματίων, Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου
18.200 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Hesston 4700
Fiat Hesston 4700
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft2976110
28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Κεφαλή, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Διαστάσεις δεματίων: 80
11.662 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 1280 DT
Fiat 1280 DT
Τρακτέρ, aat2976081
28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 25 %, ...
14.042 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Hesston 4700
Fiat Hesston 4700
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft2976068
28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Κεφαλή, Πλάτος συλλέκτη: 1.80 m, Διαστάσεις δεματίων: 80
8.092 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat F 115 DT
Fiat F 115 DT
Τρακτέρ, aat2975904
28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 86 kW, Ώρες λειτουργίας: 6211 h, Καμπίνα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
22.372 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat F 80-90 DT
Fiat F 80-90 DT
Τρακτέρ, aat2973887
34560 Fritzlar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 6208 h, Καμπίνα, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
17.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Laverda/Fiat 3650
Fiat Laverda/Fiat 3650
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat2971564
25767 Albersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 1650 h, Τρέιλερ κεφαλής, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Σύστημα κλιματισμού, Πλάτος κεφαλής: 3.60 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 5, Ελαστικά μπροστά: 21L X 30, ...
26.180 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 90-90 DT
Fiat 90-90 DT
Τρακτέρ, aat2971021
3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 4837 h, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, Μονάδα ελέγχου dw: 2, ...
15.800 EUR
με 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 85/90 DT
Fiat 85/90 DT
Τρακτέρ, aat2970406
27232 Sulingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ώρες λειτουργίας: 6000 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 60-90
Fiat 60-90
Τρακτέρ, aat2969488
93413 Cham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 2865 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Ελαστικά μπροστά: 750-16, ...
8.350 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 666
Fiat 666
Τρακτέρ, aat2969283
57612 Kroppach, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 3830 h, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Κύλινδρος: 3, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540/1000, Ελαστικά μπροστά: 7.50-16, Ελαστικά πίσω: 420/85-R30
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 60-88
Fiat 60-88
Τρακτέρ, aat2966289
1775 Middenmeer, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 4850 h, Ελαστικά μπροστά: Good Year 7,5 x 20, Ελαστικά πίσω: Pirelli 13,6 x 38.
7.865 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 466
Fiat 466
Τρακτέρ, aat2965884
49586 Neuenkirchen-Vinte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Καμπίνα, Τροχοφόρος φορτωτής, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1982, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, ...
11.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 35 - 66
Fiat 35 - 66
Τρακτέρ, aat2963350
4560 Kirchdorf , Αυστρία
Ώρες λειτουργίας: 700 h
18.700 EUR
με 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 90-90 DT
Fiat 90-90 DT
Τρακτέρ, aat2963212
91589 Aurach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 3564 h, Ελαστικά μπροστά: 14.9 R24, Ελαστικά πίσω: 460/85 R34
15.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 780
Fiat 780
Τρακτέρ, aat2960295
8313 Rutten, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 8750 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Κύλινδρος: 4, Ελαστικά μπροστά: 750x20, Ελαστικά πίσω: 14.9x38
4.235 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 80-90 DT
Fiat 80-90 DT
Τρακτέρ, aat2960111
48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, Μονάδα ελέγχου dw: 1, Ελαστικά μπροστά: 13.6 R24, ...
12.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 85-90 DT
Fiat 85-90 DT
Τρακτέρ, aat2958058
91589 Aurach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ώρες λειτουργίας: 6300 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: 340/85 R24, Ελαστικά πίσω: 16.9 R34
17.255 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος

 
1 - 50 από 165