Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fiat

156 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Fiat στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Fiat 45-76 DTV
Fiat 45-76 DTV
Τρακτέρ, aat3147006
74626 Bretzfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 2322 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, ...
12.400 EUR

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Fiat 45-76 DTV
Fiat 45-76 DTV
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3156061
74626 bretzfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 2322 h, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
12.400 EUR

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Fiat 60-66
Fiat 60-66
Τρακτέρ, aat3144208
99-220 Powodów PIerwszy, Πολωνία
Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 8700 h, Χαμηλή καμπίνα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, ...
4.274 EUR
με 23% ΦΠΑ
3.475 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 640
ΝΈΑ Fiat 640
Τρακτέρ, aat3186484
59964 Medebach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 47 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 22.03.1974, Συνολικό βάρος: 3700.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 24 km/h
1.850 EUR

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 100 - 90 DT
ΝΈΑ Fiat 100 - 90 DT
Τρακτέρ, aat3186412
36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 9739 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...
11.253 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.456 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 80-88 DT
ΝΈΑ Fiat 80-88 DT
Τρακτέρ, aat3186103
26969 Butjadingen-Stollhamm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, Τετρακίνητο, Μπροστινά βάρη, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 18.02.1992, ...
12.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
11.292 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 80-90 DT
Fiat 80-90 DT
Τρακτέρ, aat3186022
83119 Obing , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 8200 h, Καμπίνα, Μπροστινό pto, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
14.800 EUR

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
No image available
Fiat 70-88 DT
Τρακτέρ, aat3184771
27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 38 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 34 %, Ελαστικά μπροστά: 380/70 R24, Ελαστικά πίσω: 480/70 R34
12.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.084 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat F110
Fiat F110
Τρακτέρ, aat3179164
8314 BANT (N.O.P), Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 2691 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6
15.125 EUR
με 21% ΦΠΑ
12.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 60-90
Fiat 60-90
Τρακτέρ, aat3177039
4786 Brunnenthal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 5650 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Ελαστικά μπροστά: 7.50-20, Ελαστικά πίσω: 16.9-30
7.500 EUR
με 20% ΦΠΑ
6.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 4700
Fiat 4700
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3175661
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Εκτοξευτής δεματίων, Διαστάσεις δεματίων: 80
5.926 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.980 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 5670
Fiat 5670
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3175627
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ευρυγώνιος άξονας pto
3.415 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.870 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Winner F120
Fiat Winner F120
Τρακτέρ, aat3174834
61239 Ober-Mörlen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 5245 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, ...
15.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
14.002 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat F 115 F120
Fiat F 115 F120
Τρακτέρ, aat3174667
59-700 Bolesławiec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1994
8.800 EUR

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 130-90 DT
Fiat 130-90 DT
Τρακτέρ, aat3173253
36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 8820 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 6, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, ...
13.988 EUR
με 19% ΦΠΑ
11.755 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat F110 Winner
Fiat F110 Winner
Τρακτέρ, aat3169568
48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 7655 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, ...
14.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.521 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat SITO dolne
Fiat SITO dolne
Εξαρτήματα/ανταλλακτικά, uat3164543
87-640 Czernikowo, Πολωνία
222 EUR

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat SITO górne 772 x 1450 mm
Fiat SITO górne 772 x 1450 mm
Εξαρτήματα/ανταλλακτικά, uat3164349
87-640 Czernikowo, Πολωνία
211 EUR

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat SITO górne 772 x 1525 mm
Fiat SITO górne 772 x 1525 mm
Εξαρτήματα/ανταλλακτικά, uat3164186
87-640 Czernikowo, Πολωνία
223 EUR

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Knaus/Eifelland 690 Alkhoven viele Extras
Fiat Knaus/Eifelland 690 Alkhoven viele Extras
Λοιπά, yat3164013
64653 Lorsch, Γερμανία
19.900 EUR

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 35-66
Fiat 35-66
Τρακτέρ, aat3163558
59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 1300 h, Ημερομηνία εγγραφής: 24.10.1990, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 25 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat SITO górne
Fiat SITO górne
Εξαρτήματα/ανταλλακτικά, uat3162736
87-640 Czernikowo, Πολωνία
334 EUR

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat SITO dolne
Fiat SITO dolne
Εξαρτήματα/ανταλλακτικά, uat3162684
87-640 Czernikowo, Πολωνία
337 EUR

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat SITO dolne 740 x 1450 mm
Fiat SITO dolne 740 x 1450 mm
Εξαρτήματα/ανταλλακτικά, uat3162675
87-640 Czernikowo, Πολωνία
202 EUR

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat D 1210
Fiat D 1210
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3162462
49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Εκτοξευτής δεματίων, Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου
17.731 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Frontkraftheber passend an 100-90 bis 180-90
Fiat Frontkraftheber passend an 100-90 bis 180-90
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt3161764
84069 Oberdeggenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Λοιπά
1.449 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.218 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat
Fiat
Τρακτέρ, aat3161722
37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Τετρακίνητο, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 24 km/h, Κύλινδρος: 4, ...
5.400 EUR

Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 60-86 VDT
Fiat 60-86 VDT
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3161692
79294 Sölden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 2130 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, Ελαστικά πίσω: 11.2 R24, Ελαστικά μπροστά: 7.50 L15
18.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.126 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος

 
1 - 25 από 156