Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Cleaning/ processing equipment
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Forestry mulcher
Hydraulic hedge shears
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fiat

148 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Fiat στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Fiat 70-90 DT
Fiat 70-90 DT
Τρακτέρ, aat3022067
45758 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 6200 h, Τετρακίνητο, Μπροστινά βάρη, Ημερομηνία εγγραφής: 23.10.1987, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
9.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Fiat 680 DT
Fiat 680 DT
Τρακτέρ, aat2624150
74589 Satteldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 6589 h, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
9.250 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 680 A
ΝΈΑ Fiat 680 A
Τρακτέρ, aat3035481
78187 Kirchen-Hausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 7100 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Μονάδα ελέγχου dw: 2, ...
12.793 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Winner F 130
ΝΈΑ Fiat Winner F 130
Τρακτέρ, aat3034608
9500 Villach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 6818 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Μονάδα ελέγχου dw: 4, Ελαστικά μπροστά: 440/65 R 28, ...
23.880 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Winner F 130 DT
Fiat Winner F 130 DT
Τρακτέρ, aat3031701
82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 7300 h, Καμπίνα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
18.445 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat M100
Fiat M100
Τρακτέρ, aat3029952
37191 Gillersheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 180-90 DT
Fiat 180-90 DT
Τρακτέρ, aat3029753
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 9133 h, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Μονάδα ελέγχου dw: 3, ...
23.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Fiatagri 60-90 mit Hubmast
Fiat Fiatagri 60-90 mit Hubmast
Τρακτέρ, aat3029724
46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 3, Μονάδα ελέγχου dw: 1, Μονάδα ελέγχου ew: 1, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 9, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, ...
3.273 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 90-90 DT
Fiat 90-90 DT
Τρακτέρ, aat3025048
3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 4837 h, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Ελαστικά μπροστά: 14.9R24, Ελαστικά πίσω: 18.4-34
15.200 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 1300 super
Fiat 1300 super
Τρακτέρ, aat3024915
36304 Alsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Καμπίνα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 180-90 DT
Fiat 180-90 DT
Τρακτέρ, aat3022792
29594 Soltendieck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 133 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 15.10.1993, ...
23.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 446
Fiat 446
Τρακτέρ, aat3022383
48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 3750 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Μονάδα ελέγχου ew: 1, ...
8.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 70-90 DT
Fiat 70-90 DT
Τρακτέρ, aat3022067
45758 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 6200 h, Τετρακίνητο, Μπροστινά βάρη, Ημερομηνία εγγραφής: 23.10.1987, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
9.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 70-90 DT
Fiat 70-90 DT
Τρακτέρ, aat3020595
8200 Gleisdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 7125 h, Ελαστικά πίσω: 480/70R34, Ελαστικά μπροστά: 380/70R24
13.900 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat OM XD 30
Fiat OM XD 30
Περονοφόρο, ldt3020552
96260 Weismain, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Καμπίνα, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος ανύψωσης: 4.00 m, Φορτίο: 3.00 t, Τροχήλατοι γρύλοι, Διπλό, ...
7.139 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 45-66 DT
Fiat 45-66 DT
Τρακτέρ, aat3016739
9500 Villach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 7899 h, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τετρακίνητο, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Ελαστικά πίσω: 13.6-28, ...
9.900 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat DUCATO KAWA L4H2
Fiat DUCATO KAWA L4H2
Λοιπά, yat3016633
48231 Warendorf, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 450DT
Fiat 450DT
Τρακτέρ, aat3016215
77784 Oberharmersbach , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 3760 h, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Μονάδα ελέγχου ew: 1, ...
10.900 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 550 TD
Fiat 550 TD
Τρακτέρ, aat3016023
08297 Zwönitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 10919 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, ...
9.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Beregnungspumpen/Aggregate
Fiat Beregnungspumpen/Aggregate
Συστήματα άρδευσης, gat3013198
2283 Obersiebenbrunn, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
40.272 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 65-66
Fiat 65-66
Τρακτέρ, aat3012338
4571 Axel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 3960 h, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Κύλινδρος: 4
8.470 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 80-90 DT
Fiat 80-90 DT
Τρακτέρ, aat3008585
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ώρες λειτουργίας: 8229 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Μονάδα ελέγχου dw: 1, Μονάδα ελέγχου ew: 1, ...
14.161 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 160-90
Fiat 160-90
Τρακτέρ, aat3008545
5527 Hapert, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 11000 h, Τετρακίνητο, Μπροστινά βάρη, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 75 %, ...
16.033 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat BB 940 RC
Fiat BB 940 RC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3005603
59399 Olfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Κεντρική λίπανση, Κεφαλή, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη
29.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 80-88 DT
Fiat 80-88 DT
Τρακτέρ, aat3004916
48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 58 kW, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Μονάδα ελέγχου dw: 2, ...
14.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat F115
Fiat F115
Τρακτέρ, aat3004323
35041 Marburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 10500 h
10.950 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 5670
Fiat 5670
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3003758
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ευρυγώνιος άξονας pto
4.879 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 4700
Fiat 4700
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3003750
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Εκτοξευτής δεματίων, Διαστάσεις δεματίων: 80
6.962 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat F 130 DT Winner
Fiat F 130 DT Winner
Τρακτέρ, aat2996838
28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 8282 h, Καμπίνα, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: 480-65-28, Ελαστικά πίσω: 600-65-38
23.562 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat F115 turbo
Fiat F115 turbo
Τρακτέρ, aat2996476
9411 Beilen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 7060 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ταχύτητα pto: 540/750/1000
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 70-90DT
Fiat 70-90DT
Τρακτέρ, aat2996322
7596 Rossum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 6380 h, Τετρακίνητο, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 36 km/h, Κύλινδρος: 4, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, ...
12.040 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Allis
Fiat Allis
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt2992566
26676 Barßel Harkebrügge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ώρες λειτουργίας: 14500 h, Χωρητικότητα φτυαριού: 8.00 m³
16.541 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 880DT
Fiat 880DT
Τρακτέρ, aat2992557
37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Κύλινδρος: 4, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, ...
6.400 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 65-90
Fiat 65-90
Τρακτέρ, aat2991438
73113 Ottenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 8562 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, ...
10.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 570
Fiat 570
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt2979145
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 42 kW, Ώρες λειτουργίας: 4668 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Ελαστικά μπροστά: 500x15, Ελαστικά πίσω: 11.2r28
7.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 666
Fiat 666
Τρακτέρ, aat2978110
32052 Herford, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 8400 h, Καμπίνα, Τροχοφόρος φορτωτής, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, ...
7.601 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat F100
Fiat F100
Τρακτέρ, aat2977688
49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 6600 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6, ...
10.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 65 - 94 DT
Fiat 65 - 94 DT
Τρακτέρ, aat2976796
48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 3900 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
14.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat D 1210
Fiat D 1210
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft2976693
34414 Warburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Χορτοδετική πρέσα, Εκτοξευτής δεματίων, Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου
18.200 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Hesston 4700
Fiat Hesston 4700
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft2976110
28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Κεφαλή, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Διαστάσεις δεματίων: 80
11.662 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 1280 DT
Fiat 1280 DT
Τρακτέρ, aat2976081
28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
14.042 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Hesston 4700
Fiat Hesston 4700
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft2976068
28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Κεφαλή, Πλάτος συλλέκτη: 1.80 m, Διαστάσεις δεματίων: 80
8.092 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat F 115 DT
Fiat F 115 DT
Τρακτέρ, aat2975904
28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 86 kW, Ώρες λειτουργίας: 6211 h, Καμπίνα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
22.372 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat F 80-90 DT
Fiat F 80-90 DT
Τρακτέρ, aat2973887
34560 Fritzlar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 6208 h, Καμπίνα, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
17.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Laverda/Fiat 3650
Fiat Laverda/Fiat 3650
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat2971564
25767 Albersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 1650 h, Τρέιλερ κεφαλής, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Σύστημα κλιματισμού, Πλάτος κεφαλής: 3.60 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 5, Ελαστικά μπροστά: 21L X 30, ...
26.180 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 60-90
Fiat 60-90
Τρακτέρ, aat2969488
93413 Cham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 2865 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Ελαστικά μπροστά: 750-16, ...
8.350 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 666
Fiat 666
Τρακτέρ, aat2969283
57612 Kroppach, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 3830 h, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Κύλινδρος: 3, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540/1000, Ελαστικά μπροστά: 7.50-16, Ελαστικά πίσω: 420/85-R30
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 60-88
Fiat 60-88
Τρακτέρ, aat2966289
1775 Middenmeer, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 4850 h, Ελαστικά μπροστά: Good Year 7,5 x 20, Ελαστικά πίσω: Pirelli 13,6 x 38.
7.865 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 466
Fiat 466
Τρακτέρ, aat2965884
49586 Neuenkirchen-Vinte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Καμπίνα, Τροχοφόρος φορτωτής, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1982, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, ...
11.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 780
Fiat 780
Τρακτέρ, aat2960295
8313 Rutten, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 8750 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Κύλινδρος: 4, Ελαστικά μπροστά: 750x20, Ελαστικά πίσω: 14.9x38
4.235 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 85-90 DT
Fiat 85-90 DT
Τρακτέρ, aat2958058
91589 Aurach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ώρες λειτουργίας: 6300 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: 340/85 R24, Ελαστικά πίσω: 16.9 R34
17.255 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 750 D
Fiat 750 D
Τρακτέρ, aat2957146
84079 Bruckberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1971, Ώρες λειτουργίας: 5650 h
7.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος

 
1 - 50 από 148