Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fiat

158 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Fiat στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Fiat F115
ΝΈΑ Fiat F115
Τρακτέρ, aat3301468
6374 Landgraaf, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 7690 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινά βάρη, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
18.755 EUR
με 21% ΦΠΑ
15.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fiat 80 - 90 DT 2wd tractor
Fiat 80 - 90 DT 2wd tractor
Τρακτέρ, aat3240595
5333 Hoenzadriel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 6966 h
8.751 EUR
με 21% ΦΠΑ
7.232 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fiat 70-88
Fiat 70-88
Τρακτέρ, aat3301143
7671 Vriezeveen, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 6867 h, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
7.500 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat Ducato 250D
ΝΈΑ Fiat Ducato 250D
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3304541
3812 Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Fiat 70-90 DT
ΝΈΑ Fiat 70-90 DT
Τρακτέρ, aat3304462
36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 5795 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, ...
11.995 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.080 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 70-66DT
ΝΈΑ Fiat 70-66DT
Τρακτέρ, aat3303731
36211 Alheim , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 4040 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 85 %, ...
13.600 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat F115
ΝΈΑ Fiat F115
Τρακτέρ, aat3301468
6374 Landgraaf, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 7690 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινά βάρη, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
18.755 EUR
με 21% ΦΠΑ
15.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 70-88
Fiat 70-88
Τρακτέρ, aat3301143
7671 Vriezeveen, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 6867 h, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
7.500 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 880/5
Fiat 880/5
Τρακτέρ, aat3300645
3710 Ziersdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 8660 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Μονάδα ελέγχου ew: 1, Ελαστικά μπροστά: 7.50-20, ...
7.900 EUR
με 13% ΦΠΑ
6.991 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 540 Special
Fiat 540 Special
Τρακτέρ, aat3300631
48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 6830 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, ...
8.500 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 640 DT
Fiat 640 DT
Τρακτέρ, aat3299244
46459 Rees-Bienen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 47 kW, Ώρες λειτουργίας: 15049 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Κύλινδρος: 4, ...
5.975 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.021 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 640 DT
Fiat 640 DT
Τρακτέρ, aat3299240
46459 Rees-Bienen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 47 kW, Ώρες λειτουργίας: 11282 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Κύλινδρος: 4, Μονάδα ελέγχου dw: 1, ...
6.785 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.702 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 130-90
Fiat 130-90
Τρακτέρ, aat3299183
62130 HERLIN LE SEC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 10597 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 75 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fiat 80-90 DT
Τρακτέρ, aat3298621
4560 Kirchdorf , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 3990 h
17.900 EUR
με 13% ΦΠΑ
15.841 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 80-88 DT
Fiat 80-88 DT
Τρακτέρ, aat3297460
48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 9205 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, ...
14.875 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat R450 DT
Fiat R450 DT
Τρακτέρ, aat3297112
91802 Meinheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, υδραυλικό τιμόνι, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 9, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
7.350 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 980
Fiat 980
Τρακτέρ, aat3295399
OX9 2 Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 72 kW, Ώρες λειτουργίας: 5281 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
9.729 EUR
με 20% ΦΠΑ
8.108 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat MCS L 517
Fiat MCS L 517
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3294672
62130 SAINT POL SUR TERNOISE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1993, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 4.20 m
36.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
30.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat F130
Fiat F130
Τρακτέρ, aat3293100
7931 Fluitenberg, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 10700 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, ...
14.520 EUR
με 21% ΦΠΑ
12.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat E35
Fiat E35
Περονοφόρο, ldt3292748
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1985, Ώρες λειτουργίας: 1884 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Fiat FR10
Fiat FR10
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3291868
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fiat 55-66
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3290734
4463 Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fiat F130
Fiat F130
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3289961
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ώρες λειτουργίας: 8002 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Fiat 90/90
Fiat 90/90
Τρακτέρ, aat3288701
38159 Vechelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 8780 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 15, ...
13.000 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat F 110 DT
Fiat F 110 DT
Τρακτέρ, aat3288292
62-830 Zbiersk, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
8.900 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 780 dt
Fiat 780 dt
Τρακτέρ, aat3285445
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 9000 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Ελαστικά μπροστά: 380/70r28, ...
5.040 EUR
με 20% ΦΠΑ
4.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 80-88 DT
Fiat 80-88 DT
Τρακτέρ, aat3283199
48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 9000 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, ...
14.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.521 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat F 100 DT
Fiat F 100 DT
Τρακτέρ, aat3282324
5753 Deurne, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Ώρες λειτουργίας: 4740 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 158