Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fiat

117 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Fiat στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Fiat 880 DT 5
Fiat 880 DT 5
Τρακτέρ, aat3382697
74243 Langenbrettach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 8900 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, ...
10.800 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fiat F115
Fiat F115
Τρακτέρ, aat3301468
6374 Landgraaf, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 7690 h, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μπροστινά βάρη, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, ...
16.335 EUR
με 21% ΦΠΑ
13.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fiat 80 - 90 DT 2wd tractor
Fiat 80 - 90 DT 2wd tractor
Τρακτέρ, aat3240595
5333 Hoenzadriel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 6966 h
8.751 EUR
με 21% ΦΠΑ
7.232 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat F100
ΝΈΑ Fiat F100
Τρακτέρ, aat3407147
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, ...
10.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
8.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 115-90
ΝΈΑ Fiat 115-90
Τρακτέρ, aat3407139
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 7335 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Ελαστικά μπροστά: 14.9R28, Ελαστικά πίσω: 520/70R38
16.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
13.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat DT1000
ΝΈΑ Fiat DT1000
Τρακτέρ, aat3406277
48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 12439 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Ελαστικά μπροστά: 420/70R28, Ελαστικά πίσω: 600/65R38
9.800 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat TRACTEUR FIAT 980
ΝΈΑ Fiat TRACTEUR FIAT 980
Τρακτέρ, aat3405859
56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 72 kW, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 10 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, Ελαστικά μπροστά: 12.4.28, Ελαστικά πίσω: 16.9.38
8.280 EUR
με 20% ΦΠΑ
6.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat FIAT 680H
ΝΈΑ Fiat FIAT 680H
Τρακτέρ, aat3405842
59360 BAZUEL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 10700 h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Ελαστικά μπροστά: 7.5R16, Ελαστικά πίσω: 16.9R34
4.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
4.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 70-90 + Frontlader
Fiat 70-90 + Frontlader
Τρακτέρ, aat3404536
27449 Kutenholz, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Μονάδα ελέγχου dw: 1, Μονάδα ελέγχου ew: 1, Κύλινδρος: 4, 540/1000, ...
11.900 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 100 - 90
Fiat 100 - 90
Τρακτέρ, aat3404518
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 10220 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, ...
13.080 EUR
με 20% ΦΠΑ
10.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 180-90
Fiat 180-90
Τρακτέρ, aat3404511
20-406 Lublin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1993, Ώρες λειτουργίας: 7000 h
13.500 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat L 95 DT
Fiat L 95 DT
Τρακτέρ, aat3404192
26219 Bösel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 6595 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Ελαστικά μπροστά: 380/70R24, Ελαστικά πίσω: 480/70R34
16.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.202 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat Winner F 130 DT
Fiat Winner F 130 DT
Τρακτέρ, aat3403891
82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 7300 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
18.445 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 1300DT Super
Fiat 1300DT Super
Τρακτέρ, aat3403803
78-600 Wałcz, Πολωνία
Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 13000 h
6.500 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat MCS L 517
Fiat MCS L 517
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3403604
62130 SAINT POL SUR TERNOISE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1993, Θεριστική μηχανή, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Πλάτος κεφαλής: 4.20 m
36.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
30.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 500 Spezial
Fiat 500 Spezial
Τρακτέρ, aat3400967
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 24 km/h, ...
3.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.319 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 566
Fiat 566
Τρακτέρ, aat3400049
20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 6200 h, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά πίσω: / , Ελαστικά μπροστά: /
3.500 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 70-90
Fiat 70-90
Τρακτέρ, aat3399976
33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 9779 h
10.000 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 55-76 DT
Fiat 55-76 DT
Τρακτέρ, aat3398826
PE12 8 SPALDING, Μεγ. Βρετανία
Ώρες λειτουργίας: 3043 h
11.158 EUR
με 20% ΦΠΑ
9.299 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat Hesston 4700
Fiat Hesston 4700
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3396502
28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Κεφαλή, Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου
11.662 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat DT1000-1 Allrad, Druckluft, Schlepper, Case,Fendt,Deutz
Fiat DT1000-1 Allrad, Druckluft, Schlepper, Case,Fendt,Deutz
Τρακτέρ, aat3395573
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, υδραυλικό τιμόνι, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 29 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, ...
4.700 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 850 DT
Fiat 850 DT
Τρακτέρ, aat3393430
97947 Grünsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 8900 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 25 %, ...
5.498 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
4.967 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 540 DTS
Fiat 540 DTS
Τρακτέρ, aat3393377
93326 Abensberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 6880 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.1976, Μέγιστη ταχύτητα: 28 km/h, ...
6.950 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 880 DT
Fiat 880 DT
Τρακτέρ, aat3393369
30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 7400 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
9.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.563 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 80-90
Fiat 80-90
Τρακτέρ, aat3391404
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 6856 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 38 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
10.900 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 70-90 mit Industriefrontlader,40 Km/H, wenig Stunden
Fiat 70-90 mit Industriefrontlader,40 Km/H, wenig Stunden
Τρακτέρ, aat3390518
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 5920 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 38 km/h, ...
15.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.361 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 880 DT 5
Fiat 880 DT 5
Τρακτέρ, aat3390506
37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 4400 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 5, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, ...
7.900 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat Frontkraftheber passend für Fiat 100-90 und 180-90
Fiat Frontkraftheber passend für Fiat 100-90 und 180-90
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt3386125
84069 Oberdeggenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Λοιπά
1.449 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.218 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 117