Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Cleaning/ processing equipment
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Forestry mulcher
Hydraulic hedge shears
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fiat

155 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Fiat στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Fiat 680 DT
Fiat 680 DT
Τρακτέρ, aat2624150
74589 Satteldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 6589 h, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
9.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Fiat 540 DT Special
Fiat 540 DT Special
Τρακτέρ, aat2857586
57439 Attendorn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 5713 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Τροχοφόρος φορτωτής, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 10, ...
8.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Κορυφαία προσφορά
Fiat 1180 DT-1
Fiat 1180 DT-1
Τρακτέρ, aat2792531
74372 Sersheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 6754 h, Καμπίνα, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 20.05.1983, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, ...
10.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 1000 DT
ΝΈΑ Fiat 1000 DT
Τρακτέρ, aat2924998
36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 7905 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540/1000, Ελαστικά μπροστά: 11.2-28TZ19 Barum, ...
5.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 466 DT
ΝΈΑ Fiat 466 DT
Τρακτέρ, aat2924344
79294 Sölden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 4081 h, Τετρακίνητο, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Καμπίνα, Κύλινδρος: 3, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 60-90
ΝΈΑ Fiat 60-90
Τρακτέρ, aat2923996
7345 Wenum Wiesel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 9102 h, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Κύλινδρος: 3, Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 780DT
ΝΈΑ Fiat 780DT
Τρακτέρ, aat2923990
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, ...
3.900 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 55-66 DT
ΝΈΑ Fiat 55-66 DT
Τρακτέρ, aat2923987
37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 5300 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 4, ...
11.700 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 65-66 Frontlader+Niedrigkabine
ΝΈΑ Fiat 65-66 Frontlader+Niedrigkabine
Τρακτέρ, aat2923739
27449 Kutenholz, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 30.08.1990, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Μονάδα ελέγχου dw: 1, ...
17.400 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 580 DT mit Frontlader
ΝΈΑ Fiat 580 DT mit Frontlader
Τρακτέρ, aat2923021
74639 Tiefensall, Γερμανία
Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα
5.600 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 80-66 2wd
Fiat 80-66 2wd
Τρακτέρ, aat2922887
3812 Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 2124 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 100-90DT
Fiat 100-90DT
Τρακτέρ, aat2922886
3812 Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Ώρες λειτουργίας: 4058 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 140-90DT
Fiat 140-90DT
Τρακτέρ, aat2922878
3812 Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1994, Ώρες λειτουργίας: 60 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 180/90
Fiat 180/90
Τρακτέρ, aat2922642
91795 Dollnstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 9140 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
24.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Fiat 500S Spezial
Fiat Fiat 500S Spezial
Τρακτέρ, aat2922629
58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 5167 h, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μπάρα κοπής, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Κύλινδρος: 3, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Μονάδα ελέγχου ew: 2, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Fiat 60-66 DT Frontlader
Fiat Fiat 60-66 DT Frontlader
Τρακτέρ, aat2922628
58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 3116 h, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Μονάδα ελέγχου ew: 1, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540/1000, Ελαστικά μπροστά: 280/85R 20 BKT, ...
15.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat F140 F140
Fiat F140 F140
Τρακτέρ, aat2922362
3812 Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1996, Ώρες λειτουργίας: 6807 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 880 DT !!!Auctionsmaschine!!! www.ab-auction.com
Fiat 880 DT !!!Auctionsmaschine!!! www.ab-auction.com
Τρακτέρ, aat2921721
95111 Rehau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, Ελαστικά μπροστά: 11.2-28, Ελαστικά πίσω: 16.9-34
4.760 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat GEBR. FIAT F 130 DT
Fiat GEBR. FIAT F 130 DT
Τρακτέρ, aat2921651
93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 6870 h, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
17.255 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 500DT Spezial, Allradtraktor, Frontlader
Fiat 500DT Spezial, Allradtraktor, Frontlader
Τρακτέρ, aat2921561
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 6300 h, Τετρακίνητο
6.999 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat R 450-1 DT Allrad
Fiat R 450-1 DT Allrad
Τρακτέρ, aat2920223
84453 Mühldorf, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 9100 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 550
Fiat 550
Τρακτέρ, aat2919775
9631 Allerborn, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 4284 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
6.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 466
Fiat 466
Τρακτέρ, aat2919303
48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 5450 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...
8.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 80-88 DT
Fiat 80-88 DT
Τρακτέρ, aat2919198
49328 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 9090 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, ...
14.875 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 570
Fiat 570
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt2919120
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 42 kW, Ώρες λειτουργίας: 4668 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 500X15, Ελαστικά πίσω: 11.2R28
7.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 880/5 DT
Fiat 880/5 DT
Τρακτέρ, aat2918229
94474 Vilshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 8500 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, Μονάδα ελέγχου dw: 1, ...
9.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 72-86 LP DT
Fiat 72-86 LP DT
Τρακτέρ, aat2917330
4240 Freistadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 3507 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Μονάδα ελέγχου dw: 2
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 70-88 DT
Fiat 70-88 DT
Τρακτέρ, aat2916796
37186 Moringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 5219 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 20.12.1990, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, ...
10.999 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 70-88 + Frontlader
Fiat 70-88 + Frontlader
Τρακτέρ, aat2915996
27449 Kutenholz, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 14.10.1991, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
12.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 110-90
Fiat 110-90
Τρακτέρ, aat2914536
8314 BANT (N.O.P), Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 36 km/h, Κύλινδρος: 6, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 15
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat F 115 DT
Fiat F 115 DT
Τρακτέρ, aat2913189
91315 Höchstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 84 kW, Ώρες λειτουργίας: 8100 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, ...
19.694 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat SCUDO 2,0 JTD
Fiat SCUDO 2,0 JTD
Λοιπά, yat2911085
9500 Villach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2006
2.388 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 88-94
Fiat 88-94
Τρακτέρ, aat2908264
5527 Hapert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 8100 h, Τετρακίνητο, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
15.730 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 88-94
Fiat 88-94
Τρακτέρ, aat2908252
5527 Hapert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 9000 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
15.730 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 640
Fiat 640
Τρακτέρ, aat2898810
9051 Stiens, Ολλανδία
4.780 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 90-90
Fiat 90-90
Τρακτέρ, aat2898802
74906 Bad Rappenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 7882 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 35 %, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Κύλινδρος: 5
14.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 60-66 DT
Fiat 60-66 DT
Τρακτέρ, aat2898775
35321 Laubach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 5030 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 99 %, ...
11.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat F 110 DT
Fiat F 110 DT
Τρακτέρ, aat2898367
3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 5200 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Μονάδα ελέγχου dw: 4, Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
16.500 EUR
με 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 500DT
Fiat 500DT
Τρακτέρ, aat2897032
56472 Fehl-Ritzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 28.12.1979, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 24 km/h, ...
8.302 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 880
Fiat 880
Τρακτέρ, aat2896072
48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 65 kW
3.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 780
Fiat 780
Τρακτέρ, aat2895102
33154 Salzkotten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 11009 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Μονάδα ελέγχου dw: 1, Μονάδα ελέγχου ew: 1, ...
9.401 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 45-66
Fiat 45-66
Τρακτέρ, aat2893668
4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Μονάδα ελέγχου dw: 1, Ταχύτητα pto: 540/750
9.570 EUR
με 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat R450DT
Fiat R450DT
Τρακτέρ, aat2893428
08261 Schöneck/OT Schilbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1973, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 4840 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 18.07.1973, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 3, ...
8.290 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 666 DT
Fiat 666 DT
Τρακτέρ, aat2891934
58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 6259 h, Τετρακίνητο, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Μονάδα ελέγχου dw: 1, ...
6.700 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Kühlergrill vom 100-90, Neuware
Fiat Kühlergrill vom 100-90, Neuware
Εξαρτήματα/ανταλλακτικά, uat2890869
34414 Daseburg, Γερμανία
150 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 80-90 DT
Fiat 80-90 DT
Τρακτέρ, aat2890476
48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, Μονάδα ελέγχου dw: 1, Ελαστικά μπροστά: 13.6 R24, ...
13.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 8894
Fiat 8894
Τρακτέρ, aat2890448
Templetuohy, Ιρλανδία
Έτος κατασκευής: 1994, Ώρες λειτουργίας: 8000 h, Καμπίνα
20.295 EUR
με 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 658 CC
Fiat 658 CC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft2888986
28857 Syke-Heiligenfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Κεφαλή, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
13.685 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 80 - 90 DT
Fiat 80 - 90 DT
Τρακτέρ, aat2888879
84152 Mengkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 6650 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 35 %, Ταχύτητα pto: 540/1000, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 100-90
Fiat 100-90
Τρακτέρ, aat2886709
5527 Hapert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 8300 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
12.403 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat -Hitachi FB 200
Fiat -Hitachi FB 200
Εκσκαφείς, let2886688
fragen Sie uns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 79 kW, Ώρες λειτουργίας: 2700 h, Συνολικό βάρος: 8930.00 t, Φορτωτής με πτύο
27.251 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 480-8
Fiat 480-8
Τρακτέρ, aat2886013
83104 Schönau bei Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Τροχοφόρος φορτωτής, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 10 %, ...
4.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 180-90
Fiat 180-90
Τρακτέρ, aat2883202
6721 Bennekom, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 8700 h, Σύστημα κλιματισμού, Κύλινδρος: 6
26.015 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος

 
1 - 50 από 155