Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Cleaning/ processing equipment
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Forestry mulcher
Hydraulic hedge shears
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fiat

152 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Fiat στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Fiat 680 DT
Fiat 680 DT
Τρακτέρ, aat2624150
74589 Satteldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 6589 h, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
9.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 80-90 DT
ΝΈΑ Fiat 80-90 DT
Τρακτέρ, aat2952109
93413 Cham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 3791 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Ελαστικά μπροστά: 13.6-24/6PR, ...
19.501 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 60-90
ΝΈΑ Fiat 60-90
Τρακτέρ, aat2952099
93413 Cham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 2865 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Ελαστικά μπροστά: 750-16, ...
8.350 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 780
ΝΈΑ Fiat 780
Τρακτέρ, aat2951041
20-406 Lublin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1988, Ώρες λειτουργίας: 9100 h
6.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 540 S
ΝΈΑ Fiat 540 S
Τρακτέρ, aat2950954
8243 Altdorf, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.1977, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Κύλινδρος: 3, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 75 %, ...
5.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 65-66 + Frontlader
ΝΈΑ Fiat 65-66 + Frontlader
Τρακτέρ, aat2950658
27449 Kutenholz, Γερμανία
Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 4, Μονάδα ελέγχου dw: 1, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540/1000, ...
12.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 60-66 DT
ΝΈΑ Fiat 60-66 DT
Τρακτέρ, aat2949472
93352 Rohr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 7450 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 3, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 25 %, ...
14.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 540 Special DT
ΝΈΑ Fiat 540 Special DT
Τρακτέρ, aat2948854
34439 Willebadessen-Peckelsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 8315 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 85 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 75 %, Μονάδα ελέγχου ew: 1, ...
16.541 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 55-90
Fiat 55-90
Τρακτέρ, aat2947487
85405 Nandlstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 1736 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Τροχοφόρος φορτωτής, Ημερομηνία εγγραφής: 11.07.85, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, ...
10.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 500 Spezial 3900 Euro Exportpreis
Fiat 500 Spezial 3900 Euro Exportpreis
Τρακτέρ, aat2946520
48720 Rosendahl-Osterwick, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 21.12.1977, Μέγιστη ταχύτητα: 24 km/h, ...
4.641 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 100-90
Fiat 100-90
Τρακτέρ, aat2946384
35041 Marburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ώρες λειτουργίας: 8475 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %
13.500 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 45-66 DT
Fiat 45-66 DT
Τρακτέρ, aat2945374
36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 4390 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, ...
12.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 100-90 DT
Fiat 100-90 DT
Τρακτέρ, aat2944990
41334 Nettetal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 7600 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, ...
10.948 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 90-90 DT
Fiat 90-90 DT
Τρακτέρ, aat2944457
3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 4837 h, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, Μονάδα ελέγχου dw: 2, ...
15.800 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 850 + Frontlader
Fiat 850 + Frontlader
Τρακτέρ, aat2944098
84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
6.200 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 880 DT
Fiat 880 DT
Τρακτέρ, aat2944061
95111 Rehau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Ελαστικά μπροστά: 11.2-28, Ελαστικά πίσω: 16.9-34
9.401 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Hesston 5650
Fiat Hesston 5650
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft2943699
92536 Pfreimd, Γερμανία
2.950 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 90-90
Fiat 90-90
Τρακτέρ, aat2943007
9020 Klagenfurt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1987, Ώρες λειτουργίας: 5576 h
11.100 EUR
με 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 500
Fiat 500
Τρακτέρ, aat2942019
36304 Alsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 6500 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Ταχύτητα pto: 540/1000, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 70-90 DT
Fiat 70-90 DT
Τρακτέρ, aat2942000
36304 Alsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ώρες λειτουργίας: 5800 h, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, ...
13.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 80-90
Fiat 80-90
Τρακτέρ, aat2940029
8316 GB Marknesse, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 9035 h, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Κύλινδρος: 4, Ελαστικά μπροστά: 280/85 R28, Ελαστικά πίσω: 14.9 R38
18.090 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 680 DTH
Fiat 680 DTH
Τρακτέρ, aat2938120
77-424 Zakrzewo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4
6.086 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 160-90
Fiat 160-90
Τρακτέρ, aat2937526
5527 Hapert, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 7400 h, Καμπίνα, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6
17.545 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 88-94
Fiat 88-94
Τρακτέρ, aat2937514
5527 Hapert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Κύλινδρος: 4, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, ...
12.705 EUR
με 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 4700
Fiat 4700
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft2932305
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Εκτοξευτής δεματίων, Διαστάσεις δεματίων: 80
6.962 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 5670
Fiat 5670
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft2932186
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ευρυγώνιος άξονας pto
4.879 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 130-90 DT
Fiat 130-90 DT
Τρακτέρ, aat2931328
24409 Stoltebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 9268 h, Τετρακίνητο, Μπροστινά βάρη, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 12.04.1985, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, ...
14.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 1280 DT
Fiat 1280 DT
Τρακτέρ, aat2930903
28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 25 %, ...
14.042 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Hesston 4700
Fiat Hesston 4700
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft2930875
28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Κεφαλή, Πλάτος συλλέκτη: 1.80 m, Διαστάσεις δεματίων: 80
8.092 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Hesston 4700
Fiat Hesston 4700
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft2930862
28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Κεφαλή, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Διαστάσεις δεματίων: 80
11.662 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat F 115 DT
Fiat F 115 DT
Τρακτέρ, aat2930778
28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 86 kW, Ώρες λειτουργίας: 6211 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
22.372 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat F 130 DT Winner
Fiat F 130 DT Winner
Τρακτέρ, aat2930653
28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Ελαστικά μπροστά: 480-65-28, Ελαστικά πίσω: 600-65-38
22.491 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 115-90
Fiat 115-90
Τρακτέρ, aat2928720
5527 Hapert, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 6400 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Κύλινδρος: 6, Ταχύτητα pto: 540/1000
14.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 780
Fiat 780
Τρακτέρ, aat2928325
7345 Wenum Wiesel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 10902 h, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Κύλινδρος: 4, Συγχρονιζέ κιβώτιο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 115-90
Fiat 115-90
Τρακτέρ, aat2925749
6000 Kecskemét, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 20000 h, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 16, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, ...
16.510 EUR
με 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 110-90
Fiat 110-90
Τρακτέρ, aat2925724
8314 BANT (N.O.P), Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 15, Μέγιστη ταχύτητα: 36 km/h, Κύλινδρος: 6
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 466 DT
Fiat 466 DT
Τρακτέρ, aat2924344
79294 Sölden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 4081 h, Τετρακίνητο, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Καμπίνα, Κύλινδρος: 3, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 60-90
Fiat 60-90
Τρακτέρ, aat2923996
7345 Wenum Wiesel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 9102 h, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Κύλινδρος: 3, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 55-66 DT
Fiat 55-66 DT
Τρακτέρ, aat2923987
37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 5300 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, ...
11.700 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 580 DT mit Frontlader
Fiat 580 DT mit Frontlader
Τρακτέρ, aat2923021
74639 Tiefensall, Γερμανία
Καμπίνα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο
5.600 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 180/90
Fiat 180/90
Τρακτέρ, aat2922642
91795 Dollnstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 9140 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
24.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Fiat 500S Spezial
Fiat Fiat 500S Spezial
Τρακτέρ, aat2922629
58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 5167 h, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μπάρα κοπής, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Μονάδα ελέγχου ew: 2, Κύλινδρος: 3, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat Fiat 60-66 DT Frontlader
Fiat Fiat 60-66 DT Frontlader
Τρακτέρ, aat2922628
58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 3116 h, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Μονάδα ελέγχου ew: 1, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540/1000, Ελαστικά μπροστά: 280/85R 20 BKT, ...
15.000 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat GEBR. FIAT F 130 DT
Fiat GEBR. FIAT F 130 DT
Τρακτέρ, aat2921651
93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 6870 h, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Μονάδα ελέγχου ew: 1, ...
17.255 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat R 450-1 DT Allrad
Fiat R 450-1 DT Allrad
Τρακτέρ, aat2920223
84453 Mühldorf, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 9100 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 550
Fiat 550
Τρακτέρ, aat2919775
9631 Allerborn, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 4284 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
6.300 EUR
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 466
Fiat 466
Τρακτέρ, aat2919303
48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 5450 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...
8.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 570
Fiat 570
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt2919120
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 42 kW, Ώρες λειτουργίας: 4668 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 500X15, Ελαστικά πίσω: 11.2R28
7.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 880/5 DT
Fiat 880/5 DT
Τρακτέρ, aat2918229
94474 Vilshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 8500 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, Μονάδα ελέγχου dw: 1, ...
9.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat 72-86 LP DT
Fiat 72-86 LP DT
Τρακτέρ, aat2917330
4240 Freistadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 3507 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Μονάδα ελέγχου dw: 2
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος
Fiat F 115 DT
Fiat F 115 DT
Τρακτέρ, aat2913189
91315 Höchstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 84 kW, Ώρες λειτουργίας: 8100 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, ...
19.694 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Σύγκριση μηχανής
Στάθμευση μηχανήματος

 
1 - 50 από 152