Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fiat

163 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Fiat στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Fiat 60-66
Fiat 60-66
Τρακτέρ, aat3144208
99-220 Powodów PIerwszy, Πολωνία
Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 8700 h, Χαμηλή καμπίνα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, ...
4.394 EUR
με 23% ΦΠΑ
3.572 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fiat 80 - 90 DT 2wd tractor
Fiat 80 - 90 DT 2wd tractor
Τρακτέρ, aat3240595
5333 Hoenzadriel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 6966 h
8.751 EUR
με 21% ΦΠΑ
7.232 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 115-90
ΝΈΑ Fiat 115-90
Τρακτέρ, aat3255329
35041 Marburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fiat 110-90
ΝΈΑ Fiat 110-90
Τρακτέρ, aat3255327
35041 Marburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fiat 65-90 - PRIVAT
ΝΈΑ Fiat 65-90 - PRIVAT
Τρακτέρ, aat3254988
3251 Purgstall, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 3565 h, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Μονάδα ελέγχου dw: 4, Ελαστικά πίσω: 480/70R30
10.900 EUR
με 13% ΦΠΑ
9.646 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 8090 DT
ΝΈΑ Fiat 8090 DT
Τρακτέρ, aat3254523
92536 Pfreimd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 6936 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
16.899 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
15.266 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 480/8 DT
ΝΈΑ Fiat 480/8 DT
Τρακτέρ, aat3254279
92536 Pfreimd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Μονάδα ελέγχου ew: 1, Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
8.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
8.040 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 90-90
ΝΈΑ Fiat 90-90
Τρακτέρ, aat3253392
49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 9166 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 03.09.1990, Συνολικό βάρος: 6.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 38 km/h, ...
6.500 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 780DT
ΝΈΑ Fiat 780DT
Τρακτέρ, aat3252495
37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 4300 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
6.400 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 42 PS
Fiat 42 PS
Τρακτέρ, aat3250438
89143 Blaubeuren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1968, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Μπάρα κοπής, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Κύλινδρος: 4, Μονάδα ελέγχου dw: 1, 540
5.200 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 500 Spezial
Fiat 500 Spezial
Τρακτέρ, aat3250375
47906 Kempen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1971, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 6500 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινά βάρη, Συνολικό βάρος: 3.60 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 1, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 4, ...
5.900 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat Allis FR 7 B
Fiat Allis FR 7 B
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3250055
24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.50 m³
17.493 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat F100
Fiat F100
Τρακτέρ, aat3248889
48432 Rheine, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 8250 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, ...
11.623 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
10.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat Hesston 4700
Fiat Hesston 4700
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3247646
28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Κεφαλή
8.092 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 65-94DT
Fiat 65-94DT
Τρακτέρ, aat3245989
94081 Fürstenzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 2172 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Συνολικό βάρος: 5.20 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4, Ελαστικά πίσω: 16,9 R 30, ...
19.900 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 70-90
Fiat 70-90
Τρακτέρ, aat3244261
9422 Smilde, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 8600 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Μονάδα ελέγχου dw: 2, ...
11.495 EUR
με 21% ΦΠΑ
9.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 80-90
Fiat 80-90
Τρακτέρ, aat3241656
4161 Heukelum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 7217 h, Καμπίνα, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 24, Μονάδα ελέγχου dw: 2, ...
15.125 EUR
με 21% ΦΠΑ
12.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 70-90 Hi-Lo
Fiat 70-90 Hi-Lo
Τρακτέρ, aat3241592
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 7782 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
13.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
11.555 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 80 - 90 DT 2wd tractor
Fiat 80 - 90 DT 2wd tractor
Τρακτέρ, aat3240595
5333 Hoenzadriel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 6966 h
8.751 EUR
με 21% ΦΠΑ
7.232 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 80-90
Fiat 80-90
Τρακτέρ, aat3240173
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 10396 h, Καμπίνα, Μπροστινό pto, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, ...
11.722 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.850 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 60-90 DT mit Frontzapfwelle
Fiat 60-90 DT mit Frontzapfwelle
Τρακτέρ, aat3238704
87746 Erkheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 5200 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, ...
9.520 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 82-94 DT
Fiat 82-94 DT
Τρακτέρ, aat3236268
9500 Villach/Zauchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, Μονάδα ελέγχου dw: 2, ...
19.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
16.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 88-94
Fiat 88-94
Τρακτέρ, aat3235429
36304 Alsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 29.11.1994
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fiat 88-94
Fiat 88-94
Τρακτέρ, aat3235420
36304 Alsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 22.12.1995, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Κύλινδρος: 4, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fiat 110-90
Fiat 110-90
Τρακτέρ, aat3233522
5527 Hapert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 4037 h, Τετρακίνητο, Μπροστινά βάρη, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
21.780 EUR
με 21% ΦΠΑ
18.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 65-94
Fiat 65-94
Τρακτέρ, aat3232698
92318 Neumarkt, Oberpf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 4810 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ημερομηνία εγγραφής: 05.11.1995, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 4, ...
14.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.521 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat UTB
Video
Fiat UTB
Τρακτέρ, aat3232283
Jadelund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1958, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h, Κύλινδρος: 4
4.500 EUR

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 163