Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Όχημα μεταφοράς ζώων
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικά
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fiat

112 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Fiat στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Fiat 80 - 90 DT 2wd tractor
Fiat 80 - 90 DT 2wd tractor
Τρακτέρ, aat3240595
5333 Hoenzadriel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 6966 h
8.751 EUR
με 21% ΦΠΑ
7.232 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fiat F115
Fiat F115
Τρακτέρ, aat3301468
6374 Landgraaf, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 7690 h, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μπροστινά βάρη, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, ...
16.335 EUR
με 21% ΦΠΑ
13.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fiat 60-66
Fiat 60-66
Τρακτέρ, aat3144208
99-220 Powodów PIerwszy, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 8700 h, Χαμηλή καμπίνα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
4.400 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 45-66 DT
ΝΈΑ Fiat 45-66 DT
Τρακτέρ, aat3359952
56472 Fehl-Ritzhausen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 4485 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Καμπίνα, Συνολικό βάρος: 2.15 t, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 75 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fiat 65 - 88 DT
ΝΈΑ Fiat 65 - 88 DT
Τρακτέρ, aat3358374
29323 Wietze, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 6700 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.92, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 16, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, Μέγιστη ταχύτητα: 38 km/h, ...
9.500 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 55-76 DT
Fiat 55-76 DT
Τρακτέρ, aat3356573
PE12 8 SPALDING, Μεγ. Βρετανία
Ώρες λειτουργίας: 3043 h
12.789 EUR
με 20% ΦΠΑ
10.658 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 450
Fiat 450
Τρακτέρ, aat3354456
24589 Dätgen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 45 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
3.700 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 80-88 DT
Fiat 80-88 DT
Τρακτέρ, aat3354415
48629 Metelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ώρες λειτουργίας: 9100 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, ...
12.971 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat Frontkraftheber passend für Fiat 100-90 und 180-90
Fiat Frontkraftheber passend für Fiat 100-90 und 180-90
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt3354312
84069 Oberdeggenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Λοιπά
1.449 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.218 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 500
Fiat 500
Τρακτέρ, aat3354193
45711 Datteln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1973, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 7618 h, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 12.10.1973, Συνολικό βάρος: 3600.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
6.000 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
5.420 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 115-90
Fiat 115-90
Τρακτέρ, aat3354143
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 7335 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Ελαστικά μπροστά: 14.9R28, Ελαστικά πίσω: 520/70R38
16.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
13.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 65-88 DT
Fiat 65-88 DT
Τρακτέρ, aat3353342
48317 Drensteinfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 3567 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 25 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 25 %, Ελαστικά μπροστά: 11.2x24, ...
13.500 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 72-94
Fiat 72-94
Τρακτέρ, aat3351946
89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 4211 h, Καμπίνα, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 24, ...
21.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
18.319 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat f110
Fiat f110
Τρακτέρ, aat3351563
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 8621 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Μέγιστη ταχύτητα: 33 km/h, Ελαστικά μπροστά: 14.9r28, ...
9.360 EUR
με 20% ΦΠΑ
7.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 100 - 90
Fiat 100 - 90
Τρακτέρ, aat3351534
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 10220 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
15.480 EUR
με 20% ΦΠΑ
12.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 110.90
Fiat 110.90
Τρακτέρ, aat3349295
20-406 Lublin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 7500 h
15.000 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat Mauser Kabine für Fiat etc.
Fiat Mauser Kabine für Fiat etc.
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt3343035
36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Λοιπά
1.006 EUR
με 19% ΦΠΑ
845 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat F 100
Fiat F 100
Τρακτέρ, aat3341708
27432 Bremervörde-Bevern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 8700 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
14.000 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
12.647 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 1335C
Fiat 1335C
Τρακτέρ, aat3335435
PE12 8 SPALDING, Μεγ. Βρετανία
Ώρες λειτουργίας: 4139 h
10.024 EUR
με 20% ΦΠΑ
8.353 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat WINER F120 DT
Fiat WINER F120 DT
Τρακτέρ, aat3335170
20-406 Lublin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1991, Ώρες λειτουργίας: 11000 h
8.500 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 474DT
Fiat 474DT
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3334828
47240 BON ENCONTRE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 6800 h
7.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
6.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 680
Fiat 680
Τρακτέρ, aat3332708
33175 Bad Lippspringe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 6890 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τροχοφόρος φορτωτής, Χαμηλή καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, ...
8.302 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
7.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 80-66
Fiat 80-66
Τρακτέρ, aat3331015
5283 Boxtel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Κύλινδρος: 4, Συγχρονιζέ κιβώτιο, 540/1000, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fiat 780 DT
Fiat 780 DT
Τρακτέρ, aat3329355
47546 Kalkar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, Μπροστινά βάρη, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Κύλινδρος: 4, Μονάδα ελέγχου dw: 1, Μονάδα ελέγχου ew: 1
6.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
6.233 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 80-90 DT
Fiat 80-90 DT
Τρακτέρ, aat3328780
20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 3990 h
18.376 EUR
με 16% ΦΠΑ
15.841 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 70-90
Fiat 70-90
Τρακτέρ, aat3327239
74532 Ilshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 7950 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινό pto, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, ...
19.500 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat F 100
Fiat F 100
Τρακτέρ, aat3326553
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 7713 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Ελαστικά μπροστά: 14.9R28, ...
12.495 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 80-90 DT
Fiat 80-90 DT
Τρακτέρ, aat3326366
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ώρες λειτουργίας: 8229 h, Καμπίνα, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μονάδα ελέγχου ew: 1, Μονάδα ελέγχου dw: 1, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, ...
14.161 EUR
με 19% ΦΠΑ
11.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 112