Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fiat

100 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Fiat στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Fiat Winner F 110 DT
Fiat Winner F 110 DT
Τρακτέρ, aat3408196
49163 Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 12583 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, ...
11.800 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
10.659 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fiat 80 - 90 DT 2wd tractor
Fiat 80 - 90 DT 2wd tractor
Τρακτέρ, aat3240595
5333 gh Hoenzadriel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 6966 h
8.751 EUR
με 21% ΦΠΑ
7.232 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat Kobelco B 200
ΝΈΑ Fiat Kobelco B 200
Εκσκαφείς, let3489553
96-515 Teresin k Sochaczewa, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, Συνολικό βάρος: 9.50 t
23.787 EUR
με 23% ΦΠΑ
19.339 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat Fiat Allis FR10 b
ΝΈΑ Fiat Fiat Allis FR10 b
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3489469
96-515 Teresin k Sochaczewa, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 81 kW
11.313 EUR
με 23% ΦΠΑ
9.198 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 1580 DT
ΝΈΑ Fiat 1580 DT
Τρακτέρ, aat3488892
7775 AV Lutten, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Κύλινδρος: 6
10.890 EUR
με 21% ΦΠΑ
9.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 70-90 + Frontlader
ΝΈΑ Fiat 70-90 + Frontlader
Τρακτέρ, aat3488527
27449 Kutenholz, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Κύλινδρος: 4, ...
11.900 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 5650
ΝΈΑ Fiat 5650
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3487727
35096 Niederwalgern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Πλάτος συλλέκτη: 1.25 m, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fiat 180-90 DT mit 7552 BStunden, 8400 cm3, 6 Zyl.
Fiat 180-90 DT mit 7552 BStunden, 8400 cm3, 6 Zyl.
Τρακτέρ, aat3483307
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 7552 h, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 24, ...
16.402 EUR
με 18% ΦΠΑ
13.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat F100
Fiat F100
Τρακτέρ, aat3480396
89547 Gerstetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 8900 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fiat 82-86
Fiat 82-86
Τρακτέρ, aat3475959
20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Ώρες λειτουργίας: 3620 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fiat 180/90
Fiat 180/90
Τρακτέρ, aat3475912
20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 7970 h, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 480 70 R 28 / 480 70 R 28, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fiat 780 DT 16
Fiat 780 DT 16
Τρακτέρ, aat3475907
20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 6128 h, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά πίσω: 18.4 R 30 / 18.4 R 30, Ελαστικά μπροστά: 12.4 R 24 / 12.4 R 24
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fiat 70 75 c
Fiat 70 75 c
Τρακτέρ, aat3475866
20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 3699 h, Ελαστικά πίσω: / , Ελαστικά μπροστά: /
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fiat 70-65 M I
Fiat 70-65 M I
Τρακτέρ, aat3475852
20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 3345 h, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fiat 100/90
Fiat 100/90
Τρακτέρ, aat3471685
20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 4400 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά πίσω: / , Ελαστικά μπροστά: /
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fiat 70-90 DT
Fiat 70-90 DT
Τρακτέρ, aat3471581
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 5797 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, ...
10.899 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.159 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 540 S
Fiat 540 S
Τρακτέρ, aat3467679
21255 Tostedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1
7.501 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.303 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 45-66 DT
Fiat 45-66 DT
Τρακτέρ, aat3461242
36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 4390 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, ...
11.960 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.050 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat F110 DT
Fiat F110 DT
Τρακτέρ, aat3461208
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 9900 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
12.000 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
10.840 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 90/90
Fiat 90/90
Τρακτέρ, aat3459224
59964 Medebach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 8800 h, Συνολικό βάρος: 6500.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, 540/1000
11.500 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 666 DT
Fiat 666 DT
Τρακτέρ, aat3456451
49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 9124 h, Καμπίνα, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 29 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, ...
8.330 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 670
Fiat 670
Τρακτέρ, aat3453132
3329AC Dordrecht, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1965, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 75 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, ...
2.662 EUR
με 21% ΦΠΑ
2.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat MCS L 517
Fiat MCS L 517
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3451059
62130 SAINT POL SUR TERNOISE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1993, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 4.20 m
36.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
30.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fiat BI 15 C
Περονοφόρο, ldt3448407
35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ώρες λειτουργίας: 5797 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fiat Treibgasgabelstapler
Περονοφόρο, ldt3448150
35239 Steffenberg, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fiat DI 35 C
Περονοφόρο, ldt3448123
35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ώρες λειτουργίας: 5449 h, Ελαστικά: 7.50-10
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fiat BI 20 CL
Περονοφόρο, ldt3447928
35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ώρες λειτουργίας: 6573 h, Ελαστικά: SE
7.021 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 100