Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
LKW
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fiat

Αγοράστε μεταχειρισμένα Fiat στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fiat 80-90 DT & 60-90 HR Traktoren im Paket
13
ΝΈΑ Fiat 80-90 DT & 60-90 HR Traktoren im Paket
Τρακτέρ, aat3564224
49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Κύλινδρος: 4, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Κατηγορία 2
18.500 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 60-90
6
ΝΈΑ Fiat 60-90
Τρακτέρ, aat3564014
46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 3580 h, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
6.250 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 70-90 + Frontlader
4
Fiat 70-90 + Frontlader
Τρακτέρ, aat3560817
27449 Kutenholz, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Κύλινδρος: 4, ...
11.900 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 60-86
3
Fiat 60-86
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3560750
67482 Venningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 4266 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 20.12.1995, Εξωτερικό πλάτος: 1.20 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
12.900 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 80-90 DT
7
Fiat 80-90 DT
Τρακτέρ, aat3560220
72829 Engstingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 6216 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 26.06.1990, Μέγιστη ταχύτητα: 38 km/h, Κύλινδρος: 4, ...
14.900 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat F 100 DT
4
Fiat F 100 DT
Τρακτέρ, aat3559522
93352 Rohr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 72 kW, Ώρες λειτουργίας: 6850 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Συνολικό βάρος: 7500.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, ...
16.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
14.905 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat Alllis FR10 B
8
Fiat Alllis FR10 B
Λοιπά, yat3559403
96-515 Teresin k Sochaczewa, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1990
11.221 EUR
με 23% ΦΠΑ
9.123 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 90-90
6
Fiat 90-90
Τρακτέρ, aat3557996
26003 LOGROÑO – LA RIOJA, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 5624 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, Ελαστικά μπροστά: 340/85/24, ...
13.310 EUR
με 21% ΦΠΑ
11.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 450
Fiat 450
Τρακτέρ, aat3557940
37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1969, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 4500 h, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 26 km/h, Κύλινδρος: 3, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, ...
4.500 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 80-90 DT
18
Fiat 80-90 DT
Τρακτέρ, aat3555469
8551 Noerdange, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 7852 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 06.05.1990, ...
17.550 EUR
με 17% ΦΠΑ
15.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 5980
6
Fiat 5980
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3553227
26607 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 19.0/45-17
7.249 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.092 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 72-94
5
Fiat 72-94
Τρακτέρ, aat3550377
7596MD Rossum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 4808 h, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 36 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 75 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fiat 45-66DT-V
6
Fiat 45-66DT-V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3550178
7759 ROOST, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 4995 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Συγχρονιζέ κιβώτιο
13.750 EUR
με 17% ΦΠΑ
11.752 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 65-88
6
Fiat 65-88
Τρακτέρ, aat3549185
49835 Wietmarschen-Lohne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Καμπίνα, Ελαστικά μπροστά: 320/58R24, Ελαστικά πίσω: 420/85R30
10.502 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.825 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat Laverda 3500
4
Fiat Laverda 3500
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3548908
95666 Mitterteich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ώρες λειτουργίας: 1667 h, Πλάτος κεφαλής: 3.60 m, Ελαστικά μπροστά: 18.4-30, Ελαστικά πίσω: 11.5/80-15.3
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fiat 666 DT mit Frontlader
6
Fiat 666 DT mit Frontlader
Τρακτέρ, aat3546609
36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 9124 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
8.976 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.543 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat G 170
7
Fiat G 170
Τρακτέρ, aat3546140
36396 Steinau-Rebsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
17.255 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 580 DT
8
Fiat 580 DT
Τρακτέρ, aat3542029
85414 Kirchdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Ώρες λειτουργίας: 5720 h, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
9.400 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat DT 45-66 S ALLRAD, mit Frontkraftheber und Frontzapfwelle, Pflege-Bereifung und normale Bereifung
6
Fiat DT 45-66 S ALLRAD, mit Frontkraftheber und Frontzapfwelle, Pflege-Bereifung und normale Bereifung
Τρακτέρ, aat3540856
25920 Risum-Lindholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 4950 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, ...
14.042 EUR
με 19% ΦΠΑ
11.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat R 450 DT
6
Fiat R 450 DT
Τρακτέρ, aat3540851
35104 Lichtenfels-Goddelsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1972, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 8800 h, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
5.250 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 55-66
6
Fiat 55-66
Τρακτέρ, aat3540735
32694 Dörentrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 3400 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Κύλινδρος: 3, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 12.4R20, ...
16.950 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
15.312 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 65-66
4
Fiat 65-66
Τρακτέρ, aat3538523
19410 St Bonnet l'Enfantie, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 8100 h, Τετρακίνητο, Ελαστικά μπροστά: 13.6R36
8.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
7.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 680 DTH
7
Fiat 680 DTH
Τρακτέρ, aat3535348
36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 9147 h, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τετρακίνητο, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
7.443 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.255 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 82-94 DT
Fiat 82-94 DT
Τρακτέρ, aat3535337
37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 3400 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 24, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 24, ...
16.900 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 4/46
10
Fiat 4/46
Τρακτέρ, aat3534857
8374 kn kuinre, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 4500 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Ελαστικά μπροστά: trelleborg
7.260 EUR
με 21% ΦΠΑ
6.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 113