Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δασική τεχνολογία
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Δασική τεχνολογία

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δασική τεχνολογία στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Binderberger John Deere BGU Komatsu Clark Fendt Bomford Auer
Stihl MS 441
4
ΝΈΑ Stihl MS 441
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 5019261 5019261
  27239 Twistringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
630,25 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Schliesing 235 MX
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5018298 5018298
  55288 Partenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 900 h, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 180 mm
12.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tajfun EGV 8,5 AHK
3
ΝΈΑ Tajfun EGV 8,5 AHK
Βαρούλκα δασοκομίας, 5018270 5018270
  2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008
3.716,81 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holzknecht HS 270
5
ΝΈΑ Holzknecht HS 270
Βαρούλκα δασοκομίας, 5018264 5018264
  8230 Hartberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 7.00 t
2.203,54 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige/Other SEILWINDE
3
ΝΈΑ Sonstige/Other SEILWINDE
Λοιπή δασική τεχνολογία, 5018113 5018113
  49326 Melle-Wellingholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
3.489,92 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomford HAWK EVO 6.0 Hedge Trimmer
17
ΝΈΑ Bomford HAWK EVO 6.0 Hedge Trimmer
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5018094 5018094
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fransgard V 4000 S # 26
6
ΝΈΑ Fransgard V 4000 S # 26
Λοιπή δασική τεχνολογία, 5017845 5017845
  83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993
1.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holzknecht IMPOS 145  # 57
8
ΝΈΑ Holzknecht IMPOS 145 # 57
Λοιπή δασική τεχνολογία, 5017842 5017842
  83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
1.429 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pfanzelt S-Line 9155
6
ΝΈΑ Pfanzelt S-Line 9155
Βαρούλκα δασοκομίας, 5017694 5017694
  52152 Simmerath, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.00 t, Απαίτηση τρακτέρ: 40, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 100
4.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Clark Tracks Bänder TXL150
6
ΝΈΑ Clark Tracks Bänder TXL150
Λοιπή δασική τεχνολογία, 5017606 5017606
  95213 Münchberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
8.990 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Astsäge Woodking Duo
7
ΝΈΑ Fliegl Astsäge Woodking Duo
Λοιπή δασική τεχνολογία, 5017539 5017539
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
10.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
MD KELLFRI Rückeanhänger 8T SV80/GL53
12
ΝΈΑ MD KELLFRI Rückeanhänger 8T SV80/GL53
Αναρτώμενο τρέιλερ, 5017279 5017279
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
10.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Timberjack 1270
6
ΝΈΑ Timberjack 1270
Θεριστικές, 5016903 5016903
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Holzknecht HS 5 Classic NEUHEIT
4
ΝΈΑ Holzknecht HS 5 Classic NEUHEIT
Βαρούλκα δασοκομίας, 5016072 5016072
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.00 t
4.991,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra N 123 Direct
12
ΝΈΑ Valtra N 123 Direct
Δασικά τρακτέρ, 5016071 5016071
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 4160 h, Σύστημα κλιματισμού
69.911,50 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Uniforest 80G
2
ΝΈΑ Uniforest 80G
Βαρούλκα δασοκομίας, 5016020 5016020
  2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011
6.575 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Binderberger RZ 1400 LIGHT
Λοιπή δασική τεχνολογία, 5015764 5015764
  49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.647,06 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Farmi JL 601-T
Λοιπή δασική τεχνολογία, 5015754 5015754
  49593 Bersenbrück-Ahausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
1.650,42 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T6050 C/W Mid Mounted McConnel Hedge Trimmer (ST5332)
20
ΝΈΑ New Holland T6050 C/W Mid Mounted McConnel Hedge Trimmer (ST5332)
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5015740 5015740
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
39.390 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BGU Funk
3
ΝΈΑ BGU Funk
Λοιπή δασική τεχνολογία, 5015455 5015455
  83104 Tuntenhausen, Γερμανία
126,05 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jenz HEM 581 Z
9
ΝΈΑ Jenz HEM 581 Z
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5015393 5015393
  25813 Südermarsch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 7932 h
69.500 €
Δείτε αγγελία
Remet CNC Trommelhacker RB100
8
Remet CNC Trommelhacker RB100
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5015007 5015007
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 100 mm
1.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Remet CNC Trommelhacker RB-50
7
Remet CNC Trommelhacker RB-50
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5014994 5014994
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 50 mm
955 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
GTM GTS900G
5
GTM GTS900G
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5014868 5014868
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 80 mm
2.450 €
Δείτε αγγελία
Holzhäcksler Holzschredder Holzhacker Schredder Häcksler Holz Zapfwelle
Βίντεο
12
Holzhäcksler Holzschredder Holzhacker Schredder Häcksler Holz Zapfwelle
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5014813 5014813
  02826 Görlitz, Γερμανία
1.060 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2319