Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δασική τεχνολογία
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Δασική τεχνολογία

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δασική τεχνολογία στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
HAF-Forsttechnik HAF Bündelgrät, Dreipunkt Basisgerät
5
HAF-Forsttechnik HAF Bündelgrät, Dreipunkt Basisgerät
Προσαρτώμενα, qdt3206012
87640 Biessenhofen / Altdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Oehler WS700Z
2
Oehler WS700Z
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3564847
53489 Sinzig , Γερμανία
Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 270 mm, pto
1.131 EUR
1.488 EUR

με 19% ΦΠΑ
950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Deitmer  DKSHolzspalter Baggerspalter Kegelspalter
20
Deitmer DKSHolzspalter Baggerspalter Kegelspalter
Διαχωριστής ξύλων, pet1604834
48703 Stadtlohn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Jenz HEM 583
10
Jenz HEM 583
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3663313
4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015
80.722 EUR
με 19% ΦΠΑ
67.834 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pfanzelt PM-Trac
2
Pfanzelt PM-Trac
Δασικά τρακτέρ, act3610257
5232 Kirchberg, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 143 kW, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, αρπαγή δασικών, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, Εμβέλεια γερανού: 7.50 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 8 kn, Κατασκευαστής εργατών: Pfanzelt
117.600 EUR
με 20% ΦΠΑ
98.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Öhler SW4500 -Lagergerät-
4
ΝΈΑ Öhler SW4500 -Lagergerät-
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3666464
57392 Schmallenberg-Felbecke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 4.50 t
1.785 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige/Other KREISSAEGE
5
ΝΈΑ Sonstige/Other KREISSAEGE
Διαχωριστής ξύλων, pet3666319
49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
2.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.437 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MGF Heck-Schaufel TM97M mechanisch passend an Traktoren
7
ΝΈΑ MGF Heck-Schaufel TM97M mechanisch passend an Traktoren
Προσαρτώμενα, qdt3665847
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
390 EUR
με 19% ΦΠΑ
328 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Schlegelmulcher SLM115 Schlegelmäher für Traktoren ab 15 PS ohne Gelenkwelle!!!
9
ΝΈΑ Motorgeräte Fritzsch GmbH Schlegelmulcher SLM115 Schlegelmäher für Traktoren ab 15 PS ohne Gelenkwelle!!!
Προσαρτώμενα, qdt3665846
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
875 EUR
με 19% ΦΠΑ
735 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Schlegelmulcher SLM105 Schlegelmäher für Traktoren ab 10 PS ohne Gelenkwelle!!!
9
ΝΈΑ Motorgeräte Fritzsch GmbH Schlegelmulcher SLM105 Schlegelmäher für Traktoren ab 10 PS ohne Gelenkwelle!!!
Προσαρτώμενα, qdt3665845
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
860 EUR
με 19% ΦΠΑ
723 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Schlegelmulcher SLM125 Schlegelmäher für Traktoren ab 19 PS ohne Gelenkwelle!!!
9
ΝΈΑ Motorgeräte Fritzsch GmbH Schlegelmulcher SLM125 Schlegelmäher für Traktoren ab 19 PS ohne Gelenkwelle!!!
Προσαρτώμενα, qdt3665844
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
1.010 EUR
με 19% ΦΠΑ
849 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jansen Holzspalter Jansen HS-20DS63E Elektromotor, 20 t, 63 cm, Doppelspalter
7
ΝΈΑ Jansen Holzspalter Jansen HS-20DS63E Elektromotor, 20 t, 63 cm, Doppelspalter
Διαχωριστής ξύλων, pet3665825
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.568 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.318 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
SP-Maskinen 8 TP
8
ΝΈΑ SP-Maskinen 8 TP
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3665674
84152 Mengkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
10.591 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pfanzelt 1177
7
ΝΈΑ Pfanzelt 1177
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3665658
92421 Schwandorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
27.965 EUR
με 19% ΦΠΑ
23.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Linddana TP 270
6
ΝΈΑ Linddana TP 270
Διαχωριστής ξύλων, pet3665644
04916 Herzberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
18.445 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Holzknecht HS 260
5
ΝΈΑ Holzknecht HS 260
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3665632
94065 Waldkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
6.500 EUR

Δείτε αγγελία
Farmi 6 Tonnen
6
ΝΈΑ Farmi 6 Tonnen
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3665631
94065 Waldkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984
1.150 EUR
με 19% ΦΠΑ
966 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Valtra T160
Βίντεο
10
ΝΈΑ Valtra T160
Δασικά τρακτέρ, act3665501
EX16 8NW Tiverton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 1074 h, Σύστημα κλιματισμού
57.742 EUR

Δείτε αγγελία
Oehler SW 5000
7
ΝΈΑ Oehler SW 5000
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3664988
74417 Gschwend, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other AMBOSS 22 TO
2
ΝΈΑ Sonstige / Other AMBOSS 22 TO
Διαχωριστής ξύλων, pet3664667
94124 Büchlberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
1.790 EUR

Δείτε αγγελία
Uniforst 6.28
4
ΝΈΑ Uniforst 6.28
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3664602
08541 Mechelgrün, Γερμανία
Εμβέλεια γερανού: 5.30 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
SAME Explorer 80
9
ΝΈΑ SAME Explorer 80
Δασικά τρακτέρ, act3664517
77736 Zell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 594 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εργάτης, Ελκτική δύναμη εργάτη: 60 kn, Κατασκευαστής εργατών: Ritter, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Ritter
18.500 EUR

Δείτε αγγελία
Uniforest Titanium 14 BMF
3
ΝΈΑ Uniforest Titanium 14 BMF
Διαχωριστής ξύλων, pet3664507
79274 St. Märgen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Δύναμη διαχωρισμού: 13.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 105 cm, Μαχαίρια-μονής λεπίδας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Other Hedge Trimmer
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3664459
WR136AS Malvern, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Königswieser 550M
3
ΝΈΑ Königswieser 550M
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3664373
79274 St. Märgen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.50 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Zanon Importeur NL Bio-8
2
ΝΈΑ Zanon Importeur NL Bio-8
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3664347
8313 AL Rutten, Ολλανδία
5.143 EUR
με 21% ΦΠΑ
4.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BGU USP 16HZ-1
4
ΝΈΑ BGU USP 16HZ-1
Διαχωριστής ξύλων, pet3664308
79232 March, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Δύναμη διαχωρισμού: 16.00 t, pto, Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων
3.200 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.689 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Farm+Garten SP7 Classic
3
ΝΈΑ Farm+Garten SP7 Classic
Διαχωριστής ξύλων, pet3664300
79232 March, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Δύναμη διαχωρισμού: 7.00 t
511 EUR
με 19% ΦΠΑ
429 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Holzknecht HS 250 B
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3664028
8570 Voitsberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1996
590 EUR
με 20% ΦΠΑ
492 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Tajfun EGV 65AHK
7
ΝΈΑ Tajfun EGV 65AHK
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3663986
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 6.50 t
3.489 EUR
με 13% ΦΠΑ
3.088 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1770