Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δασική τεχνολογία
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Δασική τεχνολογία

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δασική τεχνολογία στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
 Wippkreissäge
5
ΝΈΑ Wippkreissäge
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4584086
  97456 Holzhausen, Γερμανία
699 €
Δείτε αγγελία
Fransgard V 6000 S TÜV NEU
12
ΝΈΑ Fransgard V 6000 S TÜV NEU
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4584030
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holzknecht HS RC 5
5
ΝΈΑ Holzknecht HS RC 5
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4583974
  92331 Luppburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
3.500 €
Δείτε αγγελία
SaMASZ PT 3-190 Astsäge
9
ΝΈΑ SaMASZ PT 3-190 Astsäge
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 4583664
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Valtra T162 Direct
Δασικά τρακτέρ, 4582915
  67165 Waldsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 123 kW, Ώρες λειτουργίας: 8600 h, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 21.03.2019, Εμβέλεια γερανού: 6.90 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr DX4.50
4
ΝΈΑ Deutz-Fahr DX4.50
Δασικά τρακτέρ, 4582714
  37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Ώρες λειτουργίας: 11500 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: RITTER
11.900 €
Δείτε αγγελία
Utility International Single Axle
ΝΈΑ Utility International Single Axle
Αναρτώμενο τρέιλερ, 4582616
  PE14 8JL Wisbech, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2002
2.897,54 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SALF 65 Compact
7
ΝΈΑ SALF 65 Compact
Προσαρτώμενα, 4582569
  57339 Erndtebrück, Γερμανία
Εργάτης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
UNIFORST 12.48/4667
8
ΝΈΑ UNIFORST 12.48/4667
Αναρτώμενο τρέιλερ, 4582215
  3350 Haag, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
20.166,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krpan 6.5 EHS
Βαρούλκα δασοκομίας, 4582189
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
4.950 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Binderberger H 12 ECO SPLIT E
Διαχωριστής ξύλων, 4580622
  32791 Lage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.310,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MS 380 380x260mm
14
ΝΈΑ MS 380 380x260mm
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4580023
  93464 Tiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
4.613,45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tajfun EGV-60 A
6
ΝΈΑ Tajfun EGV-60 A
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4579948
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
2.941,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dücker Astschere hydraulisch mit Mc Connel Ausleger
10
ΝΈΑ Dücker Astschere hydraulisch mit Mc Connel Ausleger
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 4579594
  48720 Rosendahl-Osterwick, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
6.350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pezzolato PZ - 150
6
ΝΈΑ Pezzolato PZ - 150
Δασικά τρακτέρ, 4579520
  54336 Kauno r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2011
5.800 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pezzolato PTH 700 G
6
ΝΈΑ Pezzolato PTH 700 G
Δασικά τρακτέρ, 4579412
  54336 Kauno r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2016
99.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 936 Vario (FORESTRY)
6
ΝΈΑ Fendt 936 Vario (FORESTRY)
Δασικά τρακτέρ, 4579414
  54336 Kauno r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 5268 h
70.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jensen BX92-RS
7
ΝΈΑ Jensen BX92-RS
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4578919
  35457 Lollar-Ruttershausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
3.613,45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Petzl- Seilwinde mit Gelenkwelle  F S W 40 -M
11
ΝΈΑ Petzl- Seilwinde mit Gelenkwelle F S W 40 -M
Βαρούλκα δασοκομίας, 4578893
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 4.00 t, Απαίτηση τρακτέρ: 40
1.390 €
Δείτε αγγελία
FOREST-TECHS CR20
2
ΝΈΑ FOREST-TECHS CR20
Προσαρτώμενα, 4578708
  57445 Reding, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019, Αρπάγη κορμών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krpan 6t
8
ΝΈΑ Krpan 6t
Βαρούλκα δασοκομίας, 4578559
  8654 Fischbach, Αυστρία
Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 6.00 t
1.400 €
Δείτε αγγελία
Uniforest 50 EH mit Funk
9
ΝΈΑ Uniforest 50 EH mit Funk
Βαρούλκα δασοκομίας, 4578558
  8654 Fischbach, Αυστρία
Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.00 t
3.390 €
Δείτε αγγελία
 HAFO Hilfswinde
7
ΝΈΑ HAFO Hilfswinde
Βαρούλκα δασοκομίας, 4578418
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
1.291,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Oehler OS WL 700 Z mit Bandsäge
12
Oehler OS WL 700 Z mit Bandsäge
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4577954
  91717 Wassertrüdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.800,36 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rau AHSV 13/260
4
Rau AHSV 13/260
Διαχωριστής ξύλων, 4577949
  88367 Hohentengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Δύναμη διαχωρισμού: 13.00 t
1.038,84 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2013