Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δασική τεχνολογία
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Δασική τεχνολογία

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δασική τεχνολογία στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Binderberger John Deere Komatsu BGU Clark Balfor Bomford Fendt
MD Kellfri Heckenschneider hydraulisch 160cm
13
ΝΈΑ MD Kellfri Heckenschneider hydraulisch 160cm
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 5148241 5148241
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
3.690 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD KELLFRI Heckenschere hydraulische für Frontlader
Βίντεο
4
ΝΈΑ MD KELLFRI Heckenschere hydraulische für Frontlader
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 5148195 5148195
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
1.990 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Greentec HL 210
ΝΈΑ Greentec HL 210
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 5148190 5148190
  84051 Altheim bei Essenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
2.027 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tajfun EGV 50 AHK mit B & B Funk
4
ΝΈΑ Tajfun EGV 50 AHK mit B & B Funk
Βαρούλκα δασοκομίας, 5148100 5148100
  64625 Bensheim-Schwanheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.00 t
3.017 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Posch K 440
Διαχωριστής ξύλων, 5147987 5147987
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015
39.166,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Norse 4 T
4
ΝΈΑ Norse 4 T
Βαρούλκα δασοκομίας, 5147979 5147979
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Ισχύς έλξης: 4.00 t
876,11 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holzknecht HS 204 B
5
ΝΈΑ Holzknecht HS 204 B
Βαρούλκα δασοκομίας, 5147975 5147975
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Ισχύς έλξης: 4.00 t
876,11 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 1470D
16
ΝΈΑ John Deere 1470D
Θεριστικές, 5147672 5147672
  LV-1063 Riga, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 29951 h
35.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hakki Pilke 1x37 Easy
2
ΝΈΑ Hakki Pilke 1x37 Easy
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 5147500 5147500
  94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
6.900 €
Δείτε αγγελία
Jansen TS-30, 30 t
7
ΝΈΑ Jansen TS-30, 30 t
Διαχωριστής ξύλων, 5147496 5147496
  34308 Bad Emstal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
1.763,87 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Jansen TS 22 B 9PS
7
ΝΈΑ Jansen TS 22 B 9PS
Διαχωριστής ξύλων, 5147495 5147495
  34308 Bad Emstal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
1.721,85 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Jansen TS - 22 E
7
ΝΈΑ Jansen TS - 22 E
Διαχωριστής ξύλων, 5147494 5147494
  34308 Bad Emstal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
1.385,71 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Jansen TS - 22, 22t
7
ΝΈΑ Jansen TS - 22, 22t
Διαχωριστής ξύλων, 5147493 5147493
  34308 Bad Emstal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
1.553,78 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Jansen HS 20-20H110-V2
5
ΝΈΑ Jansen HS 20-20H110-V2
Διαχωριστής ξύλων, 5147492 5147492
  34308 Bad Emstal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
1.763,87 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Jansen TS 30-K, 30t Kombi
6
ΝΈΑ Jansen TS 30-K, 30t Kombi
Διαχωριστής ξύλων, 5147491 5147491
  34308 Bad Emstal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
1.928,57 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Jansen HS 20H110
7
ΝΈΑ Jansen HS 20H110
Διαχωριστής ξύλων, 5147490 5147490
  34308 Bad Emstal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
1.679,83 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Jansen HS 20 DS63
6
ΝΈΑ Jansen HS 20 DS63
Διαχωριστής ξύλων, 5147489 5147489
  34308 Bad Emstal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
1.399 €
logo
Δείτε αγγελία
Volvo L160 Hi-Lift
4
ΝΈΑ Volvo L160 Hi-Lift
Θεριστικές, 5146817 5146817
  38950 Honkajoki, Φιλλανδία
Έτος κατασκευής: 1989, Ώρες λειτουργίας: 29006 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz MB Trac 900 Turbo, Forst-Agrar Kombination
12
ΝΈΑ Mercedes-Benz MB Trac 900 Turbo, Forst-Agrar Kombination
Δασικά τρακτέρ, 5146660 5146660
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 3900 h
22.900 €
Δείτε αγγελία
Jenz HEM 581 Z
Βίντεο
6
ΝΈΑ Jenz HEM 581 Z
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5146337 5146337
  4880 St.Georgen im Attergau, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 8500 h, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 800 mm
48.333,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krpan KL 2500 F
12
ΝΈΑ Krpan KL 2500 F
Λοιπή δασική τεχνολογία, 5146205 5146205
  3340 Waidhofen a. d. Ybbs, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
2.041,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holzknecht HS
6
ΝΈΑ Holzknecht HS
Βαρούλκα δασοκομίας, 5146202 5146202
  8850 Murau, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 6.00 t
3.908,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holzknecht HS 360
5
ΝΈΑ Holzknecht HS 360
Βαρούλκα δασοκομίας, 5146182 5146182
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Τηλεχειριζόμενο, Ισχύς έλξης: 6.00 t
4.916,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schlang & Reichart 4 Tonnen
9
ΝΈΑ Schlang & Reichart 4 Tonnen
Βαρούλκα δασοκομίας, 5146178 5146178
  94163 Saldenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989
3.700 €
Δείτε αγγελία
Jansen Holzspalter Jansen HS-20DS63, 20 t, 63 cm, Benzinmotor, Doppelspalter
7
ΝΈΑ Jansen Holzspalter Jansen HS-20DS63, 20 t, 63 cm, Benzinmotor, Doppelspalter
Διαχωριστής ξύλων, 5145465 5145465
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
1.091,60 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 2258