Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αναρτώμενο τρέιλερ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Αναρτώμενο τρέιλερ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αναρτώμενο τρέιλερ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Reil & Eichinger Rückewagen RE6/4100
4
Reil & Eichinger Rückewagen RE6/4100
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct1423933
93149 Nittenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Εμβέλεια γερανού: 4.10 m
10.000 €
με 19% ΦΠΑ
8.403 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Nokka 1330-5482
6
Nokka 1330-5482
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3433912
31749 Auetal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ημερομηνία εγγραφής: 15.07.2012, Εμβέλεια γερανού: 8.20 m, Ωφέλιμο φορτίο: 13.00 t
26.550 €
με 19% ΦΠΑ
22.311 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EWO-Wolf  6to.
9
EWO-Wolf 6to.
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct1215660
71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Εμβέλεια γερανού: 4.60 m, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t
13.249 €
με 19% ΦΠΑ
11.134 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MORE MASKINER SF6,5 KRAN 4945
9
MORE MASKINER SF6,5 KRAN 4945
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct2096864
78-600 Wałcz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Εμβέλεια γερανού: 5.00 m
11.316 €
με 23% ΦΠΑ
9.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KTS-EWO S 7.0 Auflaufbremse
3
KTS-EWO S 7.0 Auflaufbremse
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct1552291
71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Εμβέλεια γερανού: 5.40 m, Ωφέλιμο φορτίο: 7.00 t
14.100 €
με 19% ΦΠΑ
11.849 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Scandic ST 8 SC 65 Winde Werkzeugbox Auflauf+Hydraulische Bremse
6
Scandic ST 8 SC 65 Winde Werkzeugbox Auflauf+Hydraulische Bremse
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3753446
29643 Neuenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.60 t, Εμβέλεια γερανού: 6.50 m, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t
21.900 €
με 19% ΦΠΑ
18.403 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Scandic ST 8 (9,5t) Kran SC 65 Druckluftbremse
4
Scandic ST 8 (9,5t) Kran SC 65 Druckluftbremse
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3753455
29643 Neuenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.60 t, Εμβέλεια γερανού: 6.50 m, Ωφέλιμο φορτίο: 9.50 t
19.800 €
με 19% ΦΠΑ
16.639 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Glogger Jonsered Kran GTA 20
12
Glogger Jonsered Kran GTA 20
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3740990
37194 Wahlsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ημερομηνία εγγραφής: 17.11.1999, Εμβέλεια γερανού: 7.90 m, Ωφέλιμο φορτίο: 18.00 t
30.940 €
με 19% ΦΠΑ
26.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Scandic ST 8, Kran SC 65  Zentralrohr verzinkt, Auflaufbremse
6
Scandic ST 8, Kran SC 65 Zentralrohr verzinkt, Auflaufbremse
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3751234
29643 Neuenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.60 t, Εμβέλεια γερανού: 6.50 m, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t
20.850 €
με 19% ΦΠΑ
17.521 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pfanzelt   Pfanzelt Rückewagen P 13 mit Ladekran 4272 - Gebrauchtmasc
6
Pfanzelt Pfanzelt Rückewagen P 13 mit Ladekran 4272 - Gebrauchtmasc
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3813869
49186 Bad Iburg - Sentrup, Γερμανία
Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 4.00 t, Εμβέλεια γερανού: 7.20 m, Ωφέλιμο φορτίο: 11.00 t
33.915 €
με 19% ΦΠΑ
28.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
R.M. International
6
R.M. International
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3637598
59581 Warstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ημερομηνία εγγραφής: 26.10.2006, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 2.00 t, Εμβέλεια γερανού: 7.70 m, Ωφέλιμο φορτίο: 8.50 t
14.875 €
με 19% ΦΠΑ
12.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Palms FA 840/14
4
Palms FA 840/14
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3667901
35119 Rosenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.40 t, Εμβέλεια γερανού: 8.40 m, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t
18.445 €
με 19% ΦΠΑ
15.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Farma CT 6,3-9
10
Farma CT 6,3-9
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3535762
34439 Willebadessen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.44 t, Εμβέλεια γερανού: 6.30 m, Ωφέλιμο φορτίο: 9.00 t
12.674 €
με 19% ΦΠΑ
10.650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Nokka 1330-5482
6
Nokka 1330-5482
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3433912
31749 Auetal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ημερομηνία εγγραφής: 15.07.2012, Εμβέλεια γερανού: 8.20 m, Ωφέλιμο φορτίο: 13.00 t
26.550 €
με 19% ΦΠΑ
22.311 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Multiforest MF60 + V4300
3
Multiforest MF60 + V4300
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3483797
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.46 t, Εμβέλεια γερανού: 4.30 m, Ωφέλιμο φορτίο: 5.00 t
11.305 €
με 19% ΦΠΑ
9.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Orten/PENZ 14er T19,5
3
Orten/PENZ 14er T19,5
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct2866692
78665 Frittlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ωφέλιμο φορτίο: 12.50 t, Εμβέλεια γερανού: 9.60 m, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 1.50 t
53.550 €
με 19% ΦΠΑ
45.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Multiforest MF 80
7
Multiforest MF 80
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct2946042
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.90 t, Εμβέλεια γερανού: 6.30 m, Ωφέλιμο φορτίο: 9.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Källefall FTG Källefall FB50 mit Kran FB42L
5
Källefall FTG Källefall FB50 mit Kran FB42L
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct2945474
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ωφέλιμο φορτίο: 5.00 t, Εμβέλεια γερανού: 4.20 m, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.50 t
11.603 €
με 19% ΦΠΑ
9.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JASKOT More Maskiner Rückewagen SF11 mit Kran 6545
11
JASKOT More Maskiner Rückewagen SF11 mit Kran 6545
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct2902000
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ωφέλιμο φορτίο: 11.00 t, Εμβέλεια γερανού: 6.50 m, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 1.20 t
19.127 €
με 23% ΦΠΑ
15.550 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vreten Faunus  V1100
12
Vreten Faunus V1100
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct2754307
56864 Bad Bertrich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.80 t, Εμβέλεια γερανού: 6.80 m, Ωφέλιμο φορτίο: 11.00 t
18.990 €

Δείτε αγγελία
Multiforest MF80E
Βίντεο
18
Multiforest MF80E
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct2648622
27386 Brockel, Γερμανία
Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.63 t, Εμβέλεια γερανού: 5.30 m, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
BBS Faunus6000-5,0
6
BBS Faunus6000-5,0
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3424784
56864 Bad Bertrich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.60 t, Εμβέλεια γερανού: 5.00 m, Ωφέλιμο φορτίο: 5.50 t
10.499 €

Δείτε αγγελία
SBF Multiforst MF 80 E
7
SBF Multiforst MF 80 E
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct2463645
56864 Bad Bertrich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.53 t, Εμβέλεια γερανού: 5.30 m, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t
14.889 €
με 19% ΦΠΑ
12.512 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Farma CT5,1-8
9
Farma CT5,1-8
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct2261107
76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2010, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 1.00 t, Εμβέλεια γερανού: 5.10 m, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t
10.500 €

Δείτε αγγελία
DPM KELLFRI Rückeanhänger 2,7 SV27
3
DPM KELLFRI Rückeanhänger 2,7 SV27
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct2309554
02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.20 t, Εμβέλεια γερανού: 2.70 m, Ωφέλιμο φορτίο: 2.70 t
3.999 €

Δείτε αγγελία
DPM KELLFRI Rückeanhänger 8T GLP57 Gerader Arm
6
DPM KELLFRI Rückeanhänger 8T GLP57 Gerader Arm
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct2309542
02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Εμβέλεια γερανού: 5.30 m, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 400.00 t
10.590 €
με 19% ΦΠΑ
8.899 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DPM KELLFRI Rückeanhänger 3,4T SV34 mit Allradantrieb
6
DPM KELLFRI Rückeanhänger 3,4T SV34 mit Allradantrieb
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct2309536
02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ωφέλιμο φορτίο: 3.40 t, Εμβέλεια γερανού: 3.40 m, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.18 t
7.139 €
με 19% ΦΠΑ
5.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DPM KELLFRI Rückeanhänger 3/4T SV34
3
DPM KELLFRI Rückeanhänger 3/4T SV34
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct2309529
02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ωφέλιμο φορτίο: 3.40 t, Εμβέλεια γερανού: 3.40 m, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.18 t
5.830 €
με 19% ΦΠΑ
4.899 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DPM KELLFRI Rückeanhänger 6T SV60/GL47
9
DPM KELLFRI Rückeanhänger 6T SV60/GL47
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct2309499
02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t, Εμβέλεια γερανού: 4.70 m, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.30 t
8.329 €
με 19% ΦΠΑ
6.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Farma CT6,5-9
8
Farma CT6,5-9
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct1126875
31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.72 t, Εμβέλεια γερανού: 6.50 m, Ωφέλιμο φορτίο: 9.00 t
15.000 €
με 19% ΦΠΑ
12.605 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 209