Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αναρτώμενο τρέιλερ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Αναρτώμενο τρέιλερ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αναρτώμενο τρέιλερ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
MORE MASKINER SF6,5 KRAN 4945
9
MORE MASKINER SF6,5 KRAN 4945
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct2096864
78-600 Wałcz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Εμβέλεια γερανού: 5.00 m
11.316 EUR
με 23% ΦΠΑ
9.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KTS-EWO S 7.0 Auflaufbremse
3
KTS-EWO S 7.0 Auflaufbremse
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct1552291
71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Εμβέλεια γερανού: 5.40 m, Ωφέλιμο φορτίο: 7.00 t
14.100 EUR
με 19% ΦΠΑ
11.849 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Reil & Eichinger Rückewagen RE12/6700
2
Reil & Eichinger Rückewagen RE12/6700
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct1419575
93149 Nittenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Εμβέλεια γερανού: 6.70 m
25.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
21.008 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EWO-Wolf EWO/6--Bester Wagen dieser Klasse!
7
EWO-Wolf EWO/6--Bester Wagen dieser Klasse!
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct1139030
71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Εμβέλεια γερανού: 4.60 m, Ωφέλιμο φορτίο: 4.80 t
10.399 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.739 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EWO-Wolf EWO- 8
7
EWO-Wolf EWO- 8
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct986777
71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ωφέλιμο φορτίο: 6.20 t, Εμβέλεια γερανού: 6.30 m
15.990 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.437 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Farma CT 38-6
6
ΝΈΑ Farma CT 38-6
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3668556
94269 Rinchnach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
7.400 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
6.685 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
EiFo FA 840/14
4
ΝΈΑ EiFo FA 840/14
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3667901
35119 Rosenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Εμβέλεια γερανού: 8.40 m
20.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.807 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pfanzelt 1177
7
Pfanzelt 1177
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3665658
92421 Schwandorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
27.965 EUR
με 19% ΦΠΑ
23.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Uniforst 6.28
4
Uniforst 6.28
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3664602
08541 Mechelgrün, Γερμανία
Εμβέλεια γερανού: 5.30 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Perzl
Perzl
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3662606
83129 Höslwang, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
MOSER HOLZKRAN
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3660316
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
2.100 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
FMV 290
4
FMV 290
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3659257
6732 GG Harskamp, Ολλανδία
12.100 EUR
με 21% ΦΠΑ
10.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Eigenbau RÜCKEWAGEN
7
Eigenbau RÜCKEWAGEN
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3656331
4560 Kirchdorf , Αυστρία
1.390 EUR
με 13% ΦΠΑ
1.230 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Scandic ST10S
5
Scandic ST10S
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3652642
83129 Höslwang, Γερμανία
Εμβέλεια γερανού: 6.50 m, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t
21.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
18.319 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
U.T.S.
4
U.T.S.
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3652175
66625 Nohfelden, Γερμανία
Εμβέλεια γερανού: 7.90 m, Ωφέλιμο φορτίο: 18.00 t
16.800 EUR

Δείτε αγγελία
JASKOT More Maskiner Rückewagen SF14 mit Kran 8565
7
JASKOT More Maskiner Rückewagen SF14 mit Kran 8565
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3652137
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 1.45 t, Εμβέλεια γερανού: 8.50 m
30.738 EUR
με 23% ΦΠΑ
24.990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Binderberger RW12PLUS/PENZ KRAN 7500S
6
Binderberger RW12PLUS/PENZ KRAN 7500S
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3645083
4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
38.490 EUR
με 20% ΦΠΑ
32.075 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Farmi 121
4
Farmi 121
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3637600
6732 GG Harskamp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000
21.175 EUR
με 21% ΦΠΑ
17.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
R.M. International
6
R.M. International
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3637598
59581 Warstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ημερομηνία εγγραφής: 26.10.2006, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 2.00 t, Εμβέλεια γερανού: 7.70 m, Ωφέλιμο φορτίο: 8.50 t
17.255 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Eigenbau
9
Eigenbau
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3627265
06268 Ziegelroda, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
300 EUR

Δείτε αγγελία
Farma FORSTANHAENGER
8
Farma FORSTANHAENGER
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3626490
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
18.900 EUR
με 20% ΦΠΑ
15.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Farmi 11t mit HK4480
7
Farmi 11t mit HK4480
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3625044
3800 Göpfritz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1992
7.900 EUR

Δείτε αγγελία
Λοιπά 8 To
6
8 To
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3624981
84567 Erlbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997
7.200 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
6.504 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vreten HVV 9
9
Vreten HVV 9
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3624778
85131 Seuversholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
14.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
13.460 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Forest Master / Engel RW 12
3
Forest Master / Engel RW 12
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3624487
74597 Stimpfach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.76 t, Εμβέλεια γερανού: 6.60 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Oehler THK100P/OL7000
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3619036
3910 Zwettl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008
13.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
11.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pfanzelt S 6
6
Pfanzelt S 6
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3618604
83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
22.501 EUR
με 19% ΦΠΑ
18.908 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Binderberger RW11
14
Binderberger RW11
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3615914
5370 HAVELANGE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2015, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Εμβέλεια γερανού: 7.00 m, Ωφέλιμο φορτίο: 11.00 t
26.620 EUR
με 21% ΦΠΑ
22.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Reil & Eichinger BMF 17T2/905
6
Reil & Eichinger BMF 17T2/905
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3613791
93149 Nittenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Εμβέλεια γερανού: 9.71 m, Ωφέλιμο φορτίο: 17.00 t
38.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
31.933 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Reil & Eichinger BMF 14T2/850 PRO
5
Reil & Eichinger BMF 14T2/850 PRO
Αναρτώμενο τρέιλερ, qct3613789
93149 Nittenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Εμβέλεια γερανού: 9.16 m, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t
30.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
25.210 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 199