Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αναρτώμενο τρέιλερ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Αναρτώμενο τρέιλερ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αναρτώμενο τρέιλερ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Farma CT6,7-9F
7
Farma CT6,7-9F
Αναρτώμενο τρέιλερ, 3711699 3711699
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Εμβέλεια γερανού: 6.70 m, Ωφέλιμο φορτίο: 9.00 t
16.807  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
BBS KTS Maskiner KtsK 640
8
BBS KTS Maskiner KtsK 640
Αναρτώμενο τρέιλερ, 2629967 2629967
  56864 Bad Bertrich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.95 t, Εμβέλεια γερανού: 6.40 m
7.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
DPM KELLFRI Rückeanhänger 8T GLP57 Gerader Arm
6
DPM KELLFRI Rückeanhänger 8T GLP57 Gerader Arm
Αναρτώμενο τρέιλερ, 2309542 2309542
  51469 Bergisch Gladbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 400.00 t, Εμβέλεια γερανού: 5.30 m, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t
11.899  €
Στείλτε email
DPM KELLFRI Rückeanhänger 6T SV60/GL47
9
DPM KELLFRI Rückeanhänger 6T SV60/GL47
Αναρτώμενο τρέιλερ, 2309499 2309499
  51469 Bergisch Gladbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.30 t, Εμβέλεια γερανού: 4.70 m, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t
7.989  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
EWO-Wolf EWO- 8
7
EWO-Wolf EWO- 8
Αναρτώμενο τρέιλερ, 986777 986777
  71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Εμβέλεια γερανού: 6.30 m, Ωφέλιμο φορτίο: 6.20 t
14.075,63  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
KTS-EWO S 7.0 Auflaufbremse
3
KTS-EWO S 7.0 Auflaufbremse
Αναρτώμενο τρέιλερ, 1552291 1552291
  71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Εμβέλεια γερανού: 5.40 m, Ωφέλιμο φορτίο: 7.00 t
11.764,71  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Binderberger RW 9 Classic
4
Binderberger RW 9 Classic
Αναρτώμενο τρέιλερ, 4643516 4643516
  84389 Postmünster, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ημερομηνία εγγραφής: 02.01.2019, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.82 t, Εμβέλεια γερανού: 7.00 m, Ωφέλιμο φορτίο: 5.30 t
22.689,08  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Sonstige ATV & Kleintraktor-Rückeanhänger
2
Sonstige ATV & Kleintraktor-Rückeanhänger
Αναρτώμενο τρέιλερ, 1061547 1061547
  09638 Lichtenberg/Erzgebirge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.75 t, Εμβέλεια γερανού: 2.50 m, Ωφέλιμο φορτίο: 1.80 t
1.050  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
FTG Källefall FB70 + KranFB51, verschiedene Modelle
8
FTG Källefall FB70 + KranFB51, verschiedene Modelle
Αναρτώμενο τρέιλερ, 5206795 5206795
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Εμβέλεια γερανού: 5.10 m, Ωφέλιμο φορτίο: 7.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Nokka MV1302/HK6384
10
Nokka MV1302/HK6384
Αναρτώμενο τρέιλερ, 5245569 5245569
  07333 Unterwellenborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Εμβέλεια γερανού: 8.40 m, Ωφέλιμο φορτίο: 13.00 t
28.781,51  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
KTS 5.5
8
KTS 5.5
Αναρτώμενο τρέιλερ, 5144685 5144685
  9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2020, Εμβέλεια γερανού: 5.40 m, Ωφέλιμο φορτίο: 5.50 t
9.990  €
εξ. 17% ΦΠΑ
Στείλτε email
Palms 11,50 RM FK 5.72
11
Palms 11,50 RM FK 5.72
Αναρτώμενο τρέιλερ, 5090456 5090456
  31812 Bad Pyrmont, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Εμβέλεια γερανού: 7.00 m, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Reil & Eichinger BMF 14T2/850 PRO SOFORT VERFÜGBAR
5
Reil & Eichinger BMF 14T2/850 PRO SOFORT VERFÜGBAR
Αναρτώμενο τρέιλερ, 5066191 5066191
  93149 Nittenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Εμβέλεια γερανού: 9.00 m, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t
32.983,19  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
A.B.S. GG20
16
A.B.S. GG20
Αναρτώμενο τρέιλερ, 4780487 4780487
  37194 Wahlsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ημερομηνία εγγραφής: 10.06.2008, Ωφέλιμο φορτίο: 15300.00 t
7.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
MD Kellfri Rückeanhänger 2,7 SV27
7
MD Kellfri Rückeanhänger 2,7 SV27
Αναρτώμενο τρέιλερ, 4604117 4604117
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ωφέλιμο φορτίο: 2.70 t
4.250  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Reil & Eichinger BMF 17T2/905
6
Reil & Eichinger BMF 17T2/905
Αναρτώμενο τρέιλερ, 3613791 3613791
  93149 Nittenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Εμβέλεια γερανού: 9.71 m, Ωφέλιμο φορτίο: 11.90 t
31.933  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Reil & Eichinger BMF 14T2/850 PRO
5
Reil & Eichinger BMF 14T2/850 PRO
Αναρτώμενο τρέιλερ, 3613789 3613789
  93149 Nittenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Εμβέλεια γερανού: 9.16 m, Ωφέλιμο φορτίο: 9.50 t
25.210  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Reil & Eichinger BMF 12T2/750 PRO
8
Reil & Eichinger BMF 12T2/750 PRO
Αναρτώμενο τρέιλερ, 3613787 3613787
  93149 Nittenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Εμβέλεια γερανού: 8.15 m, Ωφέλιμο φορτίο: 8.10 t
20.168  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Reil & Eichinger BMF 10T2/720 und BMF 10T2/720PRO
8
Reil & Eichinger BMF 10T2/720 und BMF 10T2/720PRO
Αναρτώμενο τρέιλερ, 3613782 3613782
  93149 Nittenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Εμβέλεια γερανού: 7.80 m, Ωφέλιμο φορτίο: 7.20 t
14.286  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Reil & Eichinger BMF 8T1/650 o. BMF 8T2/650
7
Reil & Eichinger BMF 8T1/650 o. BMF 8T2/650
Αναρτώμενο τρέιλερ, 3613780 3613780
  93149 Nittenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Εμβέλεια γερανού: 7.10 m, Ωφέλιμο φορτίο: 5.50 t
14.000  €
Στείλτε email
Reil & Eichinger BMF 7T1/540
4
Reil & Eichinger BMF 7T1/540
Αναρτώμενο τρέιλερ, 3613778 3613778
  93149 Nittenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Εμβέλεια γερανού: 5.97 m, Ωφέλιμο φορτίο: 5.00 t
10.084  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Reil & Eichinger BMF6T2/430
4
Reil & Eichinger BMF6T2/430
Αναρτώμενο τρέιλερ, 3613763 3613763
  93149 Nittenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Εμβέλεια γερανού: 4.87 m, Ωφέλιμο φορτίο: 4.25 t
8.403  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Farmi FT9 mit CR40
7
Farmi FT9 mit CR40
Αναρτώμενο τρέιλερ, 3892525 3892525
  17255 Wesenberg, Γερμανία
Εμβέλεια γερανού: 6.70 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Farma T6 C4,2D
14
Farma T6 C4,2D
Αναρτώμενο τρέιλερ, 3930912 3930912
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Εμβέλεια γερανού: 4.20 m, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t
8.403,36  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
VEMAC ATV Quad 2ton Rückewagen Holzrückewagen Forst Kran Traktor
5
VEMAC ATV Quad 2ton Rückewagen Holzrückewagen Forst Kran Traktor
Αναρτώμενο τρέιλερ, 2994771 2994771
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.20 t, Ωφέλιμο φορτίο: 1.80 t
831,93  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 26 - 50 από 217