Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αναρτώμενο τρέιλερ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Αναρτώμενο τρέιλερ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αναρτώμενο τρέιλερ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Binderberger Komatsu John Deere Pronar
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Scandic ST 8 (10,4t) Druckluftbremse Kran SC 65
Βίντεο
10
Scandic ST 8 (10,4t) Druckluftbremse Kran SC 65
Αναρτώμενο τρέιλερ, 4785125 4785125
  29643 Neuenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.55 t, Εμβέλεια γερανού: 7.20 m, Ωφέλιμο φορτίο: 10.40 t
17.310,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Scandic ST 10 Doppelrahmen, Kran SC 72 Druckluftbremse,
Βίντεο
8
Scandic ST 10 Doppelrahmen, Kran SC 72 Druckluftbremse,
Αναρτώμενο τρέιλερ, 4785089 4785089
  29643 Neuenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.55 t, Εμβέλεια γερανού: 7.90 m, Ωφέλιμο φορτίο: 12.70 t
19.747,90 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Scandic ST 6 Kran SC 53 Auflaufbremse + Hydraulische Bremse
Βίντεο
6
Scandic ST 6 Kran SC 53 Auflaufbremse + Hydraulische Bremse
Αναρτώμενο τρέιλερ, 4785072 4785072
  29643 Neuenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.60 t, Εμβέλεια γερανού: 5.95 m, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t
12.941,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kts Maskiner Kts 7000
9
Kts Maskiner Kts 7000
Αναρτώμενο τρέιλερ, 4829791 4829791
  56864 Bad Bertrich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.80 t, Εμβέλεια γερανού: 5.40 m, Ωφέλιμο φορτίο: 7000.00 t
10.084 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SCHEIFELE SR-8 Eco + SF-6500 Eco
5
SCHEIFELE SR-8 Eco + SF-6500 Eco
Αναρτώμενο τρέιλερ, 4837006 4837006
  74626 Bretzfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ημερομηνία εγγραφής: 26.07.2019, Εμβέλεια γερανού: 6.50 m, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t
16.386,55 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pfanzelt P15
11
Pfanzelt P15
Αναρτώμενο τρέιλερ, 4725504 4725504
  8551 Noerdange, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2016, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 5.10 t, Εμβέλεια γερανού: 7.98 m, Ωφέλιμο φορτίο: 13.00 t
42.000 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nokka MV1001/ HK3767
7
Nokka MV1001/ HK3767
Αναρτώμενο τρέιλερ, 4316393 4316393
  07333 Unterwellenborn , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 1.60 t, Εμβέλεια γερανού: 6.70 m, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t
15.958 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nokka MV1302/ HK6384
19
Nokka MV1302/ HK6384
Αναρτώμενο τρέιλερ, 4319598 4319598
  07333 Unterwellenborn , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 2.50 t, Εμβέλεια γερανού: 8.40 m, Ωφέλιμο φορτίο: 13.00 t
25.202 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nokka MV1302/ HK6372
5
Nokka MV1302/ HK6372
Αναρτώμενο τρέιλερ, 4319581 4319581
  07333 Unterwellenborn , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 2.40 t, Εμβέλεια γερανού: 7.20 m, Ωφέλιμο φορτίο: 13.00 t
22.681 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nokka MV1102/ HK4872
20
Nokka MV1102/ HK4872
Αναρτώμενο τρέιλερ, 4319520 4319520
  07333 Unterwellenborn , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 2.00 t, Εμβέλεια γερανού: 7.20 m, Ωφέλιμο φορτίο: 11.00 t
20.076 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nokka MV1001/ HK4872
17
Nokka MV1001/ HK4872
Αναρτώμενο τρέιλερ, 4319513 4319513
  07333 Unterwellenborn , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 2.00 t, Εμβέλεια γερανού: 7.20 m, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t
18.445 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nokka MV1302/HK6384 Drukluftbremse
15
Nokka MV1302/HK6384 Drukluftbremse
Αναρτώμενο τρέιλερ, 4432030 4432030
  07333 Unterwellenborn , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 6.30 t, Εμβέλεια γερανού: 8.40 m, Ωφέλιμο φορτίο: 13.00 t
27.436,97 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nokka MV1001/HK4872 Druckluftbremse
12
Nokka MV1001/HK4872 Druckluftbremse
Αναρτώμενο τρέιλερ, 4432029 4432029
  07333 Unterwellenborn , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 4.80 t, Εμβέλεια γερανού: 7.20 m, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t
20.638,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Multiforest  MF60 + V4300
4
Multiforest MF60 + V4300
Αναρτώμενο τρέιλερ, 4486522 4486522
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.46 t, Εμβέλεια γερανού: 4.30 m, Ωφέλιμο φορτίο: 5.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Multiforest MF80E + V6300
6
Multiforest MF80E + V6300
Αναρτώμενο τρέιλερ, 4486518 4486518
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.57 t, Εμβέλεια γερανού: 6.30 m, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Källefall  FTG Källefall FB50 mit Kran FB42L
Βίντεο
11
Källefall FTG Källefall FB50 mit Kran FB42L
Αναρτώμενο τρέιλερ, 4484721 4484721
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.50 t, Εμβέλεια γερανού: 4.20 m, Ωφέλιμο φορτίο: 5.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Daniele Giraudo Forstkran DG320F
Βίντεο
13
Daniele Giraudo Forstkran DG320F
Αναρτώμενο τρέιλερ, 4228107 4228107
  56729 Kehrig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 1.10 t, Εμβέλεια γερανού: 6.00 m, Ωφέλιμο φορτίο: 0.40 t
13.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DPM KELLFRI Rückeanhänger 2,7 SV27
3
DPM KELLFRI Rückeanhänger 2,7 SV27
Αναρτώμενο τρέιλερ, 2309554 2309554
  51469 Bergisch Gladbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.20 t, Εμβέλεια γερανού: 2.70 m, Ωφέλιμο φορτίο: 2.70 t
4.599 €
Δείτε αγγελία
DPM KELLFRI Rückeanhänger 3,4T SV34 mit Allradantrieb
6
DPM KELLFRI Rückeanhänger 3,4T SV34 mit Allradantrieb
Αναρτώμενο τρέιλερ, 2309536 2309536
  51469 Bergisch Gladbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.18 t, Εμβέλεια γερανού: 3.40 m, Ωφέλιμο φορτίο: 3.40 t
6.499 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DPM KELLFRI Rückeanhänger 6T SV60/GL47
9
DPM KELLFRI Rückeanhänger 6T SV60/GL47
Αναρτώμενο τρέιλερ, 2309499 2309499
  51469 Bergisch Gladbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.30 t, Εμβέλεια γερανού: 4.70 m, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t
7.699 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DPM KELLFRI Rückeanhänger 8T GLP57 Gerader Arm
6
DPM KELLFRI Rückeanhänger 8T GLP57 Gerader Arm
Αναρτώμενο τρέιλερ, 2309542 2309542
  51469 Bergisch Gladbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 400.00 t, Εμβέλεια γερανού: 5.30 m, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t
9.299 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DPM KELLFRI Rückeanhänger 3/4T SV34
3
DPM KELLFRI Rückeanhänger 3/4T SV34
Αναρτώμενο τρέιλερ, 2309529 2309529
  02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.18 t, Εμβέλεια γερανού: 3.40 m, Ωφέλιμο φορτίο: 3.40 t
5.399 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BBS Faunus6000-5,5
7
BBS Faunus6000-5,5
Αναρτώμενο τρέιλερ, 3424784 3424784
  56864 Bad Bertrich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.60 t, Εμβέλεια γερανού: 5.10 m, Ωφέλιμο φορτίο: 5.50 t
9.243 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JASKOT More Maskiner Rückewagen SF11 mit Kran 6545
11
JASKOT More Maskiner Rückewagen SF11 mit Kran 6545
Αναρτώμενο τρέιλερ, 2902000 2902000
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 1.20 t, Εμβέλεια γερανού: 6.50 m, Ωφέλιμο φορτίο: 11.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Farma CT6,5-9
8
Farma CT6,5-9
Αναρτώμενο τρέιλερ, 1126875 1126875
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.72 t, Εμβέλεια γερανού: 6.50 m, Ωφέλιμο φορτίο: 9.00 t
12.605 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 255