Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Posch Spaltfix S 400 Spezial
8
Posch Spaltfix S 400 Spezial
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3679850
36396 Sarrod, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πίεση λειτουργίας: 20.00 t
55.097 €
με 19% ΦΠΑ
46.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Hakki Pilke Transportband, Förderband für Brennholzautomat
Hakki Pilke Transportband, Förderband für Brennholzautomat
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet2993611
58507 Lüdenscheid, Γερμανία
179 €
με 19% ΦΠΑ
150 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Palax KS 35
2
Palax KS 35
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet1536981
94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πίεση λειτουργίας: 8.00 t
8.950 €
με 19% ΦΠΑ
7.521 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Hakki Pilke BigX 47, Woodran 472
10
Hakki Pilke BigX 47, Woodran 472
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3690814
67149 Meckenheim/Pfalz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πίεση λειτουργίας: 24.00 t
34.510 €
με 19% ΦΠΑ
29.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Hakki Pilke Big 50
3
Hakki Pilke Big 50
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3717924
3200 Helsinge , Δανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πίεση λειτουργίας: 30.00 t
31.912 €
με 25% ΦΠΑ
25.530 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hakki Pilke Big 50
3
Hakki Pilke Big 50
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3717924
3200 Helsinge , Δανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πίεση λειτουργίας: 30.00 t
31.912 €
με 25% ΦΠΑ
25.530 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pilkemaster EVO 36 HC PM
Βίντεο
5
Pilkemaster EVO 36 HC PM
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3720135
29643 Neuenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πίεση λειτουργίας: 10.00 t
17.950 €
με 19% ΦΠΑ
15.084 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hakki Pilke BigX 47, Woodran 472
10
Hakki Pilke BigX 47, Woodran 472
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3690814
67149 Meckenheim/Pfalz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πίεση λειτουργίας: 24.00 t
34.510 €
με 19% ΦΠΑ
29.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Posch Spaltfix S 400 Spezial
8
Posch Spaltfix S 400 Spezial
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3679850
36396 Sarrod, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πίεση λειτουργίας: 20.00 t
55.097 €
με 19% ΦΠΑ
46.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Japa 305BE
Βίντεο
3
Japa 305BE
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3709529
27386 Brockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πίεση λειτουργίας: 5.60 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hakki Pilke 1 x 37
3
Hakki Pilke 1 x 37
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3714821
23826 Todesfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πίεση λειτουργίας: 7.00 t
6.750 €

Δείτε αγγελία
JAPA Finnland 305BE
9
JAPA Finnland 305BE
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3706070
07333 Unterwellenborn , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πίεση λειτουργίας: 5.60 t
8.900 €
με 19% ΦΠΑ
7.479 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Posch spaltfix 300
9
Posch spaltfix 300
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3768002
2860 skw, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2001, Πίεση λειτουργίας: 21.00 t
9.680 €
με 21% ΦΠΑ
8.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hakki Pilke OH 60
4
Hakki Pilke OH 60
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3770500
23826 Todesfelde, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 6.00 t
5.400 €

Δείτε αγγελία
Oehler OL 4200
5
Oehler OL 4200
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3770498
23826 Todesfelde, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 10.00 t
9.800 €

Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Stammheber für Spaltautomaten Woodking, JAPA
3
Motorgeräte Fritzsch GmbH Stammheber für Spaltautomaten Woodking, JAPA
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3520554
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
1.490 €
με 19% ΦΠΑ
1.252 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pilkemaster Sägespaltautomat Sägespalter PILKEMASTER SUPER Holzhacker Feuerholzautomat
9
Pilkemaster Sägespaltautomat Sägespalter PILKEMASTER SUPER Holzhacker Feuerholzautomat
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3520552
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
8.960 €
με 19% ΦΠΑ
7.529 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pilkemaster Säge- und Spaltmaschine Pilkemaster EVO36ZES mit Zapfwelle, Stammheber und Elektroantrieb Brennholzautomat
9
Pilkemaster Säge- und Spaltmaschine Pilkemaster EVO36ZES mit Zapfwelle, Stammheber und Elektroantrieb Brennholzautomat
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3520852
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
10.800 €
με 19% ΦΠΑ
9.076 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Regon Sägespaltautomat Brennholzautomat REGON R2Z Zapfwellenantrieb Feuerholzautomat
7
Regon Sägespaltautomat Brennholzautomat REGON R2Z Zapfwellenantrieb Feuerholzautomat
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3520753
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
9.599 €
με 19% ΦΠΑ
8.066 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Japa Säge- u. Spaltmaschine JAPA 385Z Basic Kettensägeautomat mit Förderband Antrieb über Zapfwelle Brennholzautomat
9
Japa Säge- u. Spaltmaschine JAPA 385Z Basic Kettensägeautomat mit Förderband Antrieb über Zapfwelle Brennholzautomat
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3520736
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
9.950 €
με 19% ΦΠΑ
8.361 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Woodking Säge- und Spaltmaschine Sägespalter Woodking 30BF mit Benzinmotor und Förderband Holzspalter
9
Woodking Säge- und Spaltmaschine Sägespalter Woodking 30BF mit Benzinmotor und Förderband Holzspalter
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3520703
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
5.200 €
με 19% ΦΠΑ
4.370 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Woodking Säge- und Spaltmaschine Sägespalter Woodking 30B mit Benzinmotor Kettensägeautomat
9
Woodking Säge- und Spaltmaschine Sägespalter Woodking 30B mit Benzinmotor Kettensägeautomat
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3520691
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
4.990 €
με 19% ΦΠΑ
4.193 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Auflagetisch / Zuführtisch bis 9 To für Spaltautomaten JAPA usw.
6
Motorgeräte Fritzsch GmbH Auflagetisch / Zuführtisch bis 9 To für Spaltautomaten JAPA usw.
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3520556
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
5.355 €
με 19% ΦΠΑ
4.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Japa Sägespalter JAPA 100E Kreissäge und Spaltschnecke mit Elektromotor Sägespalter
6
Japa Sägespalter JAPA 100E Kreissäge und Spaltschnecke mit Elektromotor Sägespalter
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3520555
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
2.600 €
με 19% ΦΠΑ
2.185 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Japa Kettensägenautomat Sägespaltautomat JAPA 385Z Expert, hydraulisch mit Förderband, Sägeautomat
9
Japa Kettensägenautomat Sägespaltautomat JAPA 385Z Expert, hydraulisch mit Förderband, Sägeautomat
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3520550
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
11.300 €
με 19% ΦΠΑ
9.496 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Collino Förderband Förderbänder 4,5,6,7,8 m, Strom o. Zapfwelle
7
Collino Förderband Förderbänder 4,5,6,7,8 m, Strom o. Zapfwelle
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3258551
19306 Neustadt-Glewe, Γερμανία
2.011 €
με 19% ΦΠΑ
1.690 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Palax Power 100S
13
Palax Power 100S
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3254035
77694 Kehl am Rhein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πίεση λειτουργίας: 16.00 t
16.660 €
με 19% ΦΠΑ
14.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Japa 700 TRE
4
Japa 700 TRE
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3250576
23826 Todesfelde, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 6.00 t
6.500 €

Δείτε αγγελία
MGF Set Säge- und Spaltmaschine Woodstar 30E mit Elektromotor + Förderband 5,30m mit Elektroantrieb 400V Holzspalter
9
MGF Set Säge- und Spaltmaschine Woodstar 30E mit Elektromotor + Förderband 5,30m mit Elektroantrieb 400V Holzspalter
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3547758
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
3.850 €
με 19% ΦΠΑ
3.235 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Palax Power 70 S
5
Palax Power 70 S
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3319895
23826 Todesfelde, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 6.00 t
10.950 €

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 101