Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Japa 315
5
Japa 315
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 3884256
08297 Zwönitz OT Hormersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pilkemaster Säge- und Spaltmaschine Pilkemaster GO mit Benzinmotor, Stammheber und 80km/h PKW-Achse Sägespaltautomat
9
Pilkemaster Säge- und Spaltmaschine Pilkemaster GO mit Benzinmotor, Stammheber und 80km/h PKW-Achse Sägespaltautomat
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 3896741
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
10.000 €
με 19% ΦΠΑ
8.403 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tajfun RCA 400 Joy
12
Tajfun RCA 400 Joy
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 3905945
95615 Marktredwitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πίεση λειτουργίας: 15.00 t
13.900 €

Δείτε αγγελία
Palax Power 70 S
5
Palax Power 70 S
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 3917144
Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 6.00 t
10.950 €

Δείτε αγγελία
Binderberger SSG 750
6
Binderberger SSG 750
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 3854097
49186 Bad Iburg - Sentrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πίεση λειτουργίας: 40.00 t
66.640 €
με 19% ΦΠΑ
56.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Japa 700 TRE
4
Japa 700 TRE
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 3845048
23826 Todesfelde, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 6.00 t
6.500 €

Δείτε αγγελία
Pilkemaster EVO 36 HC PM
Βίντεο
4
Pilkemaster EVO 36 HC PM
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 3861920
29643 Neuenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πίεση λειτουργίας: 10.00 t
17.950 €
με 19% ΦΠΑ
15.084 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pilkemaster Sägespaltautomat Sägespalter PILKEMASTER SUPER Holzhacker Feuerholzautomat
9
Pilkemaster Sägespaltautomat Sägespalter PILKEMASTER SUPER Holzhacker Feuerholzautomat
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 3930134
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
8.960 €
με 19% ΦΠΑ
7.529 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JAPA Finnland 305BE
23
JAPA Finnland 305BE
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 3706070
07333 Unterwellenborn , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πίεση λειτουργίας: 5.60 t
7.900 €
με 19% ΦΠΑ
6.639 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hakki Pilke BigX 47, Woodran 472
10
Hakki Pilke BigX 47, Woodran 472
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 3690814
67149 Meckenheim/Pfalz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πίεση λειτουργίας: 24.00 t
34.510 €
με 19% ΦΠΑ
29.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Japa 305BE
Βίντεο
3
Japa 305BE
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 3709529
27386 Brockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πίεση λειτουργίας: 5.60 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hakki Pilke Big x 47
4
Hakki Pilke Big x 47
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 3777866
23826 Todesfelde, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 24.00 t
19.800 €

Δείτε αγγελία
Binderberger SSP 450 D
5
Binderberger SSP 450 D
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 3777868
23826 Todesfelde, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 16.00 t
34.000 €

Δείτε αγγελία
Hakki Pilke 2 x 30 - Z
4
Hakki Pilke 2 x 30 - Z
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 3791111
23826 Todesfelde, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 6.00 t
8.900 €

Δείτε αγγελία
Posch Spaltfix 540K
5
Posch Spaltfix 540K
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 3789931
74889 Sinsheim-Waldangelloch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
49.980 €
με 19% ΦΠΑ
42.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tajfun RCA 380 Sägespaltautomat
11
Tajfun RCA 380 Sägespaltautomat
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 3791664
34626 Neukirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πίεση λειτουργίας: 15.00 t
10.900 €
με 19% ΦΠΑ
9.160 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Palax Power 100 S
5
Palax Power 100 S
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 3785093
23826 Todesfelde, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 16.00 t
19.900 €
με 19% ΦΠΑ
16.723 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hakki Pilke Carry 2xs
4
Hakki Pilke Carry 2xs
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 3781904
23826 Todesfelde, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 6.00 t
9.950 €

Δείτε αγγελία
Pilkemaster Säge- und Spaltmaschine Pilkemaster EVO36ZES mit Zapfwelle, Stammheber und Elektroantrieb Brennholzautomat
9
Pilkemaster Säge- und Spaltmaschine Pilkemaster EVO36ZES mit Zapfwelle, Stammheber und Elektroantrieb Brennholzautomat
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 3520852
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
10.800 €
με 19% ΦΠΑ
9.076 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Collino Italia Comby 2010 TSC - Wippsäge + Holzspalter + Förderband
Βίντεο
10
Collino Italia Comby 2010 TSC - Wippsäge + Holzspalter + Förderband
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 3149101
19306 Neustadt-Glewe, Γερμανία
5.100 €
με 19% ΦΠΑ
4.286 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Auflagetisch / Zuführtisch bis 9 To für Spaltautomaten JAPA usw.
6
Motorgeräte Fritzsch GmbH Auflagetisch / Zuführtisch bis 9 To für Spaltautomaten JAPA usw.
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 3520556
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
5.355 €
με 19% ΦΠΑ
4.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Japa Sägespalter JAPA 100E Kreissäge und Spaltschnecke mit Elektromotor Sägespalter
6
Japa Sägespalter JAPA 100E Kreissäge und Spaltschnecke mit Elektromotor Sägespalter
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 3520555
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
2.600 €
με 19% ΦΠΑ
2.185 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Stammheber für Spaltautomaten Woodking, JAPA
3
Motorgeräte Fritzsch GmbH Stammheber für Spaltautomaten Woodking, JAPA
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 3520554
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
1.490 €
με 19% ΦΠΑ
1.252 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Japa Kettensägenautomat Sägespaltautomat JAPA 385Z Expert, hydraulisch mit Förderband, Sägeautomat
9
Japa Kettensägenautomat Sägespaltautomat JAPA 385Z Expert, hydraulisch mit Förderband, Sägeautomat
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 3520550
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
11.300 €
με 19% ΦΠΑ
9.496 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Vario Stammheber für Sägespaltautomaten JAPA 300 und 305 Kettensägeautomat, Schneidspalter, Brennholzspalter, Feuerholzautomat
6
Motorgeräte Fritzsch GmbH Vario Stammheber für Sägespaltautomaten JAPA 300 und 305 Kettensägeautomat, Schneidspalter, Brennholzspalter, Feuerholzautomat
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 3520683
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
1.999 €
με 19% ΦΠΑ
1.680 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 93