Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Palax KS 35
2
Palax KS 35
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet1536981
94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πίεση λειτουργίας: 8.00 t
8.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.521 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Tajfun, BGU, Regon, Hakki, Kretzer, Palax,  Transportband, Förderband für Brennholzautomat
Tajfun, BGU, Regon, Hakki, Kretzer, Palax, Transportband, Förderband für Brennholzautomat
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet2993611
58507 Lüdenscheid, Γερμανία
179 EUR
με 19% ΦΠΑ
150 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Posch Pack- Fix Benzin incl.50 Paletten
8
Posch Pack- Fix Benzin incl.50 Paletten
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3609599
71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
7.490 EUR

Δείτε αγγελία
Regon Sägespaltautomat, Brennholzautomat REGON R2E Elektroantrieb Feuerholzautomat
3
Regon Sägespaltautomat, Brennholzautomat REGON R2E Elektroantrieb Feuerholzautomat
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3608797
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
10.549 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.865 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lasco Kegelspalter Roli 4.7
Lasco Kegelspalter Roli 4.7
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3596365
7410 Angelsberg, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2016
2.539 EUR
με 17% ΦΠΑ
2.170 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Eigenbau Beha Eigenbau Beha
11
Eigenbau Beha Eigenbau Beha
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3587259
49186 Bad Iburg - Sentrup, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 40.00 t
18.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.546 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BEHA SSA 550
7
BEHA SSA 550
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3564802
79862 Höchenschwand , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πίεση λειτουργίας: 32.00 t
24.000 EUR

Δείτε αγγελία
Hakki Pilke 42 E
Hakki Pilke 42 E
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3564791
87730 Bad Grönenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
18.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.882 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MGF Set Säge- und Spaltmaschine Woodstar 30E mit Elektromotor + Förderband 5,30m mit Elektroantrieb 400V Holzspalter
9
MGF Set Säge- und Spaltmaschine Woodstar 30E mit Elektromotor + Förderband 5,30m mit Elektroantrieb 400V Holzspalter
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3547758
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
3.850 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.235 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Woodstar Säge- und Spaltmaschine Woodstar 30E mit Elektromotor Sägespaltautomat
9
Woodstar Säge- und Spaltmaschine Woodstar 30E mit Elektromotor Sägespaltautomat
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3538840
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
2.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.479 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Japa Säge- u. Spaltmaschine JAPA 385Z Basic Kettensägeautomat mit Förderband Antrieb über Zapfwelle Brennholzautomat
9
Japa Säge- u. Spaltmaschine JAPA 385Z Basic Kettensägeautomat mit Förderband Antrieb über Zapfwelle Brennholzautomat
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3527943
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
9.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.361 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Regon Säge- und Spaltmaschine Sägespalter Regon R1E mit Elektromotor Holzspalter
9
Regon Säge- und Spaltmaschine Sägespalter Regon R1E mit Elektromotor Holzspalter
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3527942
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
7.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.513 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Japa Sägespaltautomat Holzspalter JAPA 305B Sägespalter mit Benzinmotor Brennholzspalter
9
Japa Sägespaltautomat Holzspalter JAPA 305B Sägespalter mit Benzinmotor Brennholzspalter
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3520863
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
8.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.143 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pilkemaster Säge- und Spaltmaschine Pilkemaster EVO36ZS mit Zapfwelle, Stammheber und Standgestell Holzspalter
9
Pilkemaster Säge- und Spaltmaschine Pilkemaster EVO36ZS mit Zapfwelle, Stammheber und Standgestell Holzspalter
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3520860
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
9.200 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.731 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Japa Säge- u. Spaltmaschine JAPA 355 PLUS TR (Z) Kettensägeautomat hydraulisch mit Förderband Antrieb über Zapfwelle Sägespaltmaschine
7
Japa Säge- u. Spaltmaschine JAPA 355 PLUS TR (Z) Kettensägeautomat hydraulisch mit Förderband Antrieb über Zapfwelle Sägespaltmaschine
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3520854
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
8.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.143 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pilkemaster Säge- und Spaltmaschine Pilkemaster EVO36BS mit Benzinmotor, Stammheber und Standgestell Brennholzautomat
8
Pilkemaster Säge- und Spaltmaschine Pilkemaster EVO36BS mit Benzinmotor, Stammheber und Standgestell Brennholzautomat
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3520853
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
11.300 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.496 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pilkemaster Säge- und Spaltmaschine Pilkemaster EVO36ZES mit Zapfwelle, Stammheber und Elektroantrieb Brennholzautomat
9
Pilkemaster Säge- und Spaltmaschine Pilkemaster EVO36ZES mit Zapfwelle, Stammheber und Elektroantrieb Brennholzautomat
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3520852
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
10.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.076 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Tajfun Säge- Spaltmaschine Tajfun RCA 480 Joy mit Zapfwellenantrieb und schwenkbarem Förderband Brennholzautomat
9
Tajfun Säge- Spaltmaschine Tajfun RCA 480 Joy mit Zapfwellenantrieb und schwenkbarem Förderband Brennholzautomat
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3520839
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
23.600 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.832 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Stammheber hydraulisch und ausziehbar für Sägespalter JAPA 385
9
Motorgeräte Fritzsch GmbH Stammheber hydraulisch und ausziehbar für Sägespalter JAPA 385
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3520762
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
1.999 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.680 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pilkemaster Säge- und Spaltmaschine Pilkemaster EVO36HC mit Benzinmotor, Stammheber und 80km/h PKW-Achse Brennholzautomat
9
Pilkemaster Säge- und Spaltmaschine Pilkemaster EVO36HC mit Benzinmotor, Stammheber und 80km/h PKW-Achse Brennholzautomat
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3520755
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
15.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.025 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Regon Säge- und Spaltmaschine Sägespalter Regon R1Z mit Zapfwellenantrieb Holzspalter
9
Regon Säge- und Spaltmaschine Sägespalter Regon R1Z mit Zapfwellenantrieb Holzspalter
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3520754
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
6.490 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.454 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Regon Sägespaltautomat Brennholzautomat REGON R2Z Zapfwellenantrieb Feuerholzautomat
7
Regon Sägespaltautomat Brennholzautomat REGON R2Z Zapfwellenantrieb Feuerholzautomat
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3520753
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
9.599 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.066 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Japa Säge- u. Spaltmaschine JAPA 385Z Basic Kettensägeautomat mit Förderband Antrieb über Zapfwelle Brennholzautomat
9
Japa Säge- u. Spaltmaschine JAPA 385Z Basic Kettensägeautomat mit Förderband Antrieb über Zapfwelle Brennholzautomat
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3520736
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
9.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.361 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pilkemaster Säge- und Spaltmaschine Pilkemaster EVO36 mit Benzinmotor, Stammheber und 80km/h PKW-Achse Sägespaltautomat
9
Pilkemaster Säge- und Spaltmaschine Pilkemaster EVO36 mit Benzinmotor, Stammheber und 80km/h PKW-Achse Sägespaltautomat
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3520730
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
13.700 EUR
με 19% ΦΠΑ
11.513 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Stachelwalze mit hydraulischem Antriebsmotor passend für Holzzuführbock und Stammholzauflagetisch
5
Motorgeräte Fritzsch GmbH Stachelwalze mit hydraulischem Antriebsmotor passend für Holzzuführbock und Stammholzauflagetisch
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3520718
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
599 EUR
με 19% ΦΠΑ
503 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Tajfun Säge- und Spaltautomat Tajfun RCA400 Joy Zapfwellenantrieb Brennholzautomat
9
Tajfun Säge- und Spaltautomat Tajfun RCA400 Joy Zapfwellenantrieb Brennholzautomat
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3520717
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
18.445 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Woodking Säge- und Spaltmaschine Sägespalter Woodking 30BF mit Benzinmotor und Förderband Holzspalter
9
Woodking Säge- und Spaltmaschine Sägespalter Woodking 30BF mit Benzinmotor und Förderband Holzspalter
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, qet3520703
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
5.200 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.370 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 86