Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Binderberger BGU Balfor
Hakki Pilke 1x37 Easy
2
ΝΈΑ Hakki Pilke 1x37 Easy
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 5147500 5147500
  94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
6.900 €
Δείτε αγγελία
Oehler OL 4200H
18
Oehler OL 4200H
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 5143423 5143423
  27313 Dörverden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πίεση λειτουργίας: 13.00 t
12.900 €
Δείτε αγγελία
Sonstige woodking
5
Sonstige woodking
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 5141705 5141705
  94547 Iggensbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
3.319,33 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Palax KS 35 Ergo
2
Palax KS 35 Ergo
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 5141702 5141702
  94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
6.806,72 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Palax Combi M II
14
Palax Combi M II
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 5130531 5130531
  94547 Iggensbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
5.453,78 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Posch Spaltfix 3000 Comfort
8
Posch Spaltfix 3000 Comfort
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 5121024 5121024
  09548 Seiffen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πίεση λειτουργίας: 12.00 t
10.850 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Palax KS40S
3
Palax KS40S
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 5116327 5116327
  94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
12.521,01 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pilkemaster EVO 36 TR
Βίντεο
9
Pilkemaster EVO 36 TR
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 5095480 5095480
  29643 Neuenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πίεση λειτουργίας: 8.00 t
7.134,45 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Palax KS40
2
Palax KS40
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 5089404 5089404
  94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
8.403,36 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Palax KS35 Ergo
3
Palax KS35 Ergo
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 5089403 5089403
  94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
9.200 €
Δείτε αγγελία
Palax Active KS 27
3
Palax Active KS 27
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 5089402 5089402
  94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
3.781,51 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Palax Midi Auflagetisch
3
Palax Midi Auflagetisch
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 5089401 5089401
  94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
3.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Palax C 750
2
Palax C 750
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 5065543 5065543
  94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
12.521,01 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Palax KS 45
3
Palax KS 45
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 5065542 5065542
  94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
21.764,71 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Palax Cleaner
Palax Cleaner
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 5065541 5065541
  94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
4.117,65 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Palax KS 35 Ergo
2
Palax KS 35 Ergo
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 5065040 5065040
  94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
7.731,09 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tajfun RCA 400 JOY TG
12
Tajfun RCA 400 JOY TG
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 5061201 5061201
  8654 Fischbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010
12.000 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kellfri Procesor palivového dřeva / Brennholz-Prozessor /  firewood processor
-9%
Βίντεο
10
Kellfri Procesor palivového dřeva / Brennholz-Prozessor / firewood processor
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 5054744 5054744
  690 02 Breclav, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2019, Πίεση λειτουργίας: 7.00 t
2.650 €
2.900 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Kellfri SÄGEANLAGEN
9
MD Kellfri SÄGEANLAGEN
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 5014392 5014392
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
3.110 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogesenblitz Solomat SIT 700 Kombi
Vogesenblitz Solomat SIT 700 Kombi
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 5010700 5010700
  66459 Kirkel-Altstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
6.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pilkemaster GO
Βίντεο
7
Pilkemaster GO
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 5005004 5005004
  29643 Neuenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πίεση λειτουργίας: 5.60 t
8.394,96 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kellfri Brennholz-Prozessor /  firewood processor
-9%
Βίντεο
10
Kellfri Brennholz-Prozessor / firewood processor
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 4978433 4978433
  02827 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πίεση λειτουργίας: 7.00 t
2.650 €
2.900 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Binderberger SSP 450
4
Binderberger SSP 450
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 4936769 4936769
  23826 Todesfelde, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 16.00 t
23.990 €
Δείτε αγγελία
Oehler 4200 H
4
Oehler 4200 H
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 4936761 4936761
  23826 Todesfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πίεση λειτουργίας: 13.00 t
12.900 €
Δείτε αγγελία
Tajfun RCA 480 Joy
4
Tajfun RCA 480 Joy
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 4936751 4936751
  23826 Todesfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πίεση λειτουργίας: 25.00 t
22.300 €
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 73