Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Binderberger BGU Balfor
MD Kellfri SÄGEANLAGEN
9
MD Kellfri SÄGEANLAGEN
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 5014392 5014392
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
3.110 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pilkemaster EVO 36 TR
Βίντεο
8
Pilkemaster EVO 36 TR
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 5005006 5005006
  29643 Neuenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πίεση λειτουργίας: 8.00 t
7.134,45 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pilkemaster GO
Βίντεο
7
Pilkemaster GO
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 5005004 5005004
  29643 Neuenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πίεση λειτουργίας: 5.60 t
8.394,96 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kellfri Firewood splitter / Brennholzspalter 7t 70cm
Βίντεο
19
Kellfri Firewood splitter / Brennholzspalter 7t 70cm
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 4987577 4987577
  02827 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πίεση λειτουργίας: 7.00 t
1.150 €
1.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kellfri Brennholz-Prozessor /  firewood processor
Βίντεο
10
Kellfri Brennholz-Prozessor / firewood processor
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 4978433 4978433
  02826 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πίεση λειτουργίας: 7.00 t
2.825 €
2.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Palax KS40
2
Palax KS40
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 4949844 4949844
  94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
8.403,36 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Binderberger SSP 450
4
Binderberger SSP 450
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 4936769 4936769
  23826 Todesfelde, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 16.00 t
23.990 €
Δείτε αγγελία
Oehler 4200 H
4
Oehler 4200 H
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 4936761 4936761
  23826 Todesfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πίεση λειτουργίας: 13.00 t
12.900 €
Δείτε αγγελία
Tajfun RCA 380
2
Tajfun RCA 380
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 4936758 4936758
  23826 Todesfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πίεση λειτουργίας: 15.00 t
8.500 €
Δείτε αγγελία
Tajfun RCA 480 Joy
4
Tajfun RCA 480 Joy
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 4936751 4936751
  23826 Todesfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πίεση λειτουργίας: 25.00 t
22.300 €
Δείτε αγγελία
Palax Power 100 S
16
Palax Power 100 S
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 4935830 4935830
  94547 Iggensbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
15.882,35 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kellfri Kombajn do drewna opałowego / firewood processor / Brennholz-Prozessor
Βίντεο
9
Kellfri Kombajn do drewna opałowego / firewood processor / Brennholz-Prozessor
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 4932307 4932307
  63-900 Rawicz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πίεση λειτουργίας: 7.00 t
2.094 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Binderberger SSP 450 eco automatic Z
16
Binderberger SSP 450 eco automatic Z
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 4893261 4893261
  31812 Bad Pyrmont, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πίεση λειτουργίας: 16.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Posch Smart Cut 700 comfort
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 4882161 4882161
  93155 Hemau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
7.563,03 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tajfun RCA 480 Joy
14
Tajfun RCA 480 Joy
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 4867352 4867352
  84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Alto Sägespalter KSK62 PMT Mobil
7
Alto Sägespalter KSK62 PMT Mobil
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 4842130 4842130
  07333 Unterwellenborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πίεση λειτουργίας: 8.00 t
11.899,16 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alto Sägespalter KSK50 PMT Mobil
6
Alto Sägespalter KSK50 PMT Mobil
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 4842127 4842127
  07333 Unterwellenborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πίεση λειτουργίας: 4.70 t
8.058,82 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pezzolato TL 1000
7
Pezzolato TL 1000
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 4841471 4841471
  31812 Bad Pyrmont, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Regon R3
Βίντεο
5
Regon R3
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 4829798 4829798
  56864 Bad Bertrich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πίεση λειτουργίας: 10.00 t
10.080 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Palax D 360 PRO
3
Palax D 360 PRO
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 4819126 4819126
  94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
9.747,90 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Palax KS 35 S
3
Palax KS 35 S
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 4804875 4804875
  94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
7.478,99 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pilkemaster Evo 36
Pilkemaster Evo 36
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 4788316 4788316
  7428MC Deventer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
7.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hakki Pilke RAVEN 33
Βίντεο
12
Hakki Pilke RAVEN 33
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 4775025 4775025
  9001XP GROU, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018
9.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hakki Pilke OH 27
14
Hakki Pilke OH 27
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 4756207 4756207
  49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 5.50 t
7.300 €
Δείτε αγγελία
Palax KS 35 Ergo
2
Palax KS 35 Ergo
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου, 4749570 4749570
  94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
7.563,03 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 72