Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βαρούλκα δασοκομίας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Βαρούλκα δασοκομίας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βαρούλκα δασοκομίας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ KMB ESW 72
Βαρούλκα δασοκομίας, 4644780 4644780
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
2.950 €
Δείτε αγγελία
Pfanzelt Typ 0806
3
ΝΈΑ Pfanzelt Typ 0806
Βαρούλκα δασοκομίας, 4643243 4643243
  84389 Postmünster, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 6.00 t
3.109,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holzknecht HS 206
3
ΝΈΑ Holzknecht HS 206
Βαρούλκα δασοκομίας, 4642229 4642229
  8570 Voitsberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2006
820,83 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Uniforest 80 EH
Βαρούλκα δασοκομίας, 4642184 4642184
  8850 Murau, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 8.00 t
3.658,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Königswieser KGD 650 EH/SA Seilwinde
10
Königswieser KGD 650 EH/SA Seilwinde
Βαρούλκα δασοκομίας, 4633360 4633360
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 6.50 t
5.741,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Uniforest UNI 55 H Pro Stop Seilwinde
3
Uniforest UNI 55 H Pro Stop Seilwinde
Βαρούλκα δασοκομίας, 4633344 4633344
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.50 t
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Königswieser KGD 550 EH/SA Seilwinde
9
Königswieser KGD 550 EH/SA Seilwinde
Βαρούλκα δασοκομίας, 4633323 4633323
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.50 t
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
 Formek-Norse 4 to Seilwinde mechanisch
7
Formek-Norse 4 to Seilwinde mechanisch
Βαρούλκα δασοκομίας, 4633294 4633294
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 4.00 t
929,20 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Uniforest Uni 65 H Pro-Stop Seilwinde
3
Uniforest Uni 65 H Pro-Stop Seilwinde
Βαρούλκα δασοκομίας, 4633218 4633218
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 6.50 t
5.825 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Holzknecht RC6 Funk Seilausstoß
5
Holzknecht RC6 Funk Seilausstoß
Βαρούλκα δασοκομίας, 4632589 4632589
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 6.00 t
5.044,25 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holzknecht HS 306 SE
7
Holzknecht HS 306 SE
Βαρούλκα δασοκομίας, 4632588 4632588
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα
3.362,83 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tajfun EGV 50
7
Tajfun EGV 50
Βαρούλκα δασοκομίας, 4632515 4632515
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2003, Προστατευτικό πλέγμα
1.241,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Uniforest 85HPRO
4
Uniforest 85HPRO
Βαρούλκα δασοκομίας, 4632503 4632503
  8551 Wies, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
5.929,20 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SEIL SEIL
3
SEIL SEIL
Βαρούλκα δασοκομίας, 4632474 4632474
  8605 Kapfenberg, Αυστρία
180 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Tiger DSU 120
Βαρούλκα δασοκομίας, 4632440 4632440
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Τηλεχειριζόμενο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Holzknecht HS 206 BUE
Βαρούλκα δασοκομίας, 4623467 4623467
  8570 Voitsberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007
2.991,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other PFLANZELT 106
3
Sonstige / Other PFLANZELT 106
Βαρούλκα δασοκομίας, 4622204 4622204
  94124 Büchlberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
7.136,40 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other UNIFOREST 5TO
4
Sonstige / Other UNIFOREST 5TO
Βαρούλκα δασοκομίας, 4621569 4621569
  94124 Büchlberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
3.991,60 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tajfun Seilwinde 100 AHK
10
Tajfun Seilwinde 100 AHK
Βαρούλκα δασοκομίας, 4621099 4621099
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007, Προστατευτικό πλέγμα
3.200 €
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other STAHLSEIL FORSTWINDE
5
Sonstige / Other STAHLSEIL FORSTWINDE
Βαρούλκα δασοκομίας, 4619578 4619578
  18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 Binderberger
10
Binderberger
Βαρούλκα δασοκομίας, 4618800 4618800
  73560 Böbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 6.50 t
5.294,12 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holzknecht HS 204
2
Holzknecht HS 204
Βαρούλκα δασοκομίας, 4618784 4618784
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1994
1.158,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holzknecht HS 650
4
Holzknecht HS 650
Βαρούλκα δασοκομίας, 4618777 4618777
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα
5.300,88 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tajfun Seilwinde EGV 55 AHK Neu
8
Tajfun Seilwinde EGV 55 AHK Neu
Βαρούλκα δασοκομίας, 4452966 4452966
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.50 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
PRO FORST 5 TO
Βαρούλκα δασοκομίας, 4616872 4616872
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
1.061,95 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 229