Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βαρούλκα δασοκομίας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Βαρούλκα δασοκομίας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βαρούλκα δασοκομίας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
 Seilwinde 1700 mit Funk
8
ΝΈΑ Seilwinde 1700 mit Funk
Βαρούλκα δασοκομίας, 4362015
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
1.333 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Seilwinde 1700
6
ΝΈΑ Seilwinde 1700
Βαρούλκα δασοκομίας, 4362010
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
729 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holzknecht 4,5
7
ΝΈΑ Holzknecht 4,5
Βαρούλκα δασοκομίας, 4361924
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς έλξης: 5.00 t
876 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tajfun EGV 80 AHK
7
ΝΈΑ Tajfun EGV 80 AHK
Βαρούλκα δασοκομίας, 4361921
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 8.00 t
3.790 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krpan 5 ER
Βαρούλκα δασοκομίας, 4361917
  2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011
1.083 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Tajfun 5 TO
Βαρούλκα δασοκομίας, 4361895
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
208 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Holzknecht 4 TO
Βαρούλκα δασοκομίας, 4361894
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
158 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krpan 5 EH
8
ΝΈΑ Krpan 5 EH
Βαρούλκα δασοκομίας, 4361885
  8401 Kalsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Τηλεχειριζόμενο
3.053 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krpan 6T
5
ΝΈΑ Krpan 6T
Βαρούλκα δασοκομίας, 4361878
  8401 Kalsdorf, Αυστρία
Τηλεχειριζόμενο
3.363 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
HOLZKNECHT RÜCKEWAGEN HRW 380/2
8
ΝΈΑ HOLZKNECHT RÜCKEWAGEN HRW 380/2
Βαρούλκα δασοκομίας, 4359273
  8770 St. Michael, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς έλξης: 11.50 t
8.673 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Treuil de débardage Krpan 6.5 EH PH TVA OFFERTE
3
ΝΈΑ Treuil de débardage Krpan 6.5 EH PH TVA OFFERTE
Βαρούλκα δασοκομίας, 4359111
  63160 MONTMORIN, Γαλλία
6.259 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Krpan 5,5 EH
Βαρούλκα δασοκομίας, 4358284
  3300 Amstetten, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014
3.451 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holzknecht HS 380 SA
3
Holzknecht HS 380 SA
Βαρούλκα δασοκομίας, 4358207
  8200 Gleisdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Τηλεχειριζόμενο, Ισχύς έλξης: 8.00 t
7.301 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holzknecht HS 306 SE
4
Holzknecht HS 306 SE
Βαρούλκα δασοκομίας, 4358206
  8200 Gleisdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007, Τηλεχειριζόμενο, Ισχύς έλξης: 7.00 t
4.917 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KRASSER K 48
3
KRASSER K 48
Βαρούλκα δασοκομίας, 4358201
  8200 Gleisdorf, Αυστρία
Ισχύς έλξης: 4.50 t
1.042 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holzknecht HS 205 B
4
Holzknecht HS 205 B
Βαρούλκα δασοκομίας, 4358193
  8200 Gleisdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1999, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.00 t
1.283 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holzknecht 206 BUE
5
Holzknecht 206 BUE
Βαρούλκα δασοκομίας, 4358068
  8770 St. Michael, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Τηλεχειριζόμενο, Ισχύς έλξης: 6.00 t
3.167 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Farmi JL-501 T
2
Farmi JL-501 T
Βαρούλκα δασοκομίας, 4357960
  4070 Eferding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς έλξης: 5.00 t
2.035 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Igland PRIMA 51
8
Igland PRIMA 51
Βαρούλκα δασοκομίας, 4357918
  4070 Eferding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1990, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.00 t
1.195 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EGV 45 A Seilwinden
2
EGV 45 A Seilwinden
Βαρούλκα δασοκομίας, 4357911
  4240 Freistadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 4.50 t
1.593 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KMB 81BE 2000-EV
2
KMB 81BE 2000-EV
Βαρούλκα δασοκομίας, 4357902
  4240 Freistadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα
6.250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Königswieser 550 EH
5
Königswieser 550 EH
Βαρούλκα δασοκομίας, 4357887
  4240 Freistadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.50 t
3.186 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tiger DSU / WH80E
5
Tiger DSU / WH80E
Βαρούλκα δασοκομίας, 4357885
  4240 Freistadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1994, Τηλεχειριζόμενο, Ισχύς έλξης: 8.00 t
8.496 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Treuil de débardage Krpan 5.5E TVA OFFERTE
3
Treuil de débardage Krpan 5.5E TVA OFFERTE
Βαρούλκα δασοκομίας, 4357299
  63160 MONTMORIN, Γαλλία
2.284 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Farmi JL 600 T
3
Farmi JL 600 T
Βαρούλκα δασοκομίας, 4356240
  58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 6.00 t, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 70
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 241