Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βαρούλκα δασοκομίας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Βαρούλκα δασοκομίας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βαρούλκα δασοκομίας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Wirax Forstseilwinde 4 t mit Seil 50 m
Βίντεο
9
Wirax Forstseilwinde 4 t mit Seil 50 m
Βαρούλκα δασοκομίας, 3806607 3806607
  64-308 Jabłonna, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 4.00 t, Απαίτηση τρακτέρ: 30, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 10 mm
1.020 €
Δείτε αγγελία
Wirax Forstseilwinde Ruckwinde Winde 4 t TOP ANGEBOT
Βίντεο
8
Wirax Forstseilwinde Ruckwinde Winde 4 t TOP ANGEBOT
Βαρούλκα δασοκομίας, 3806580 3806580
  15320 Neuhardenberg, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 4.00 t, Απαίτηση τρακτέρ: 30
880 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Oehler OL SW 5500P EH
6
Oehler OL SW 5500P EH
Βαρούλκα δασοκομίας, 3721816 3721816
  53489 Sinzig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς έλξης: 5.50 t, Απαίτηση τρακτέρ: 45-70 PS, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 90m
4.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Königswieser KGD 800 EH/SA
9
Königswieser KGD 800 EH/SA
Βαρούλκα δασοκομίας, 4941207 4941207
  49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 8.00 t, Απαίτηση τρακτέρ: ab ca. 75 PS, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: max 140 Meter
6.200 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wirax Wyciągarka leśna 4t / Forstseilwinde / Wood winch
15
Wirax Wyciągarka leśna 4t / Forstseilwinde / Wood winch
Βαρούλκα δασοκομίας, 4941204 4941204
  63-900 Rawicz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 4.00 t, Απαίτηση τρακτέρ: 22-33 kW, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: max 105m/8mm 85m/9mm
770 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wirax Forstseilwinde / Wood winch 4T
7
Wirax Forstseilwinde / Wood winch 4T
Βαρούλκα δασοκομίας, 4941596 4941596
  02826 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 4.00 t, Απαίτηση τρακτέρ: 22-33 kW, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: max 105m/8mm 85m/9mm
794,24 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Oehler OL SW 6500 EH-SA
10
Oehler OL SW 6500 EH-SA
Βαρούλκα δασοκομίας, 4936844 4936844
  48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 6.50 t, Απαίτηση τρακτέρ: 60-90 PS
6.050,42 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tajfun EGV65AHK-SG elektrohydraulisch mit Seilausstoß
Βίντεο
5
Tajfun EGV65AHK-SG elektrohydraulisch mit Seilausstoß
Βαρούλκα δασοκομίας, 3796119 3796119
  93128 Regenstauf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 6.50 t, Απαίτηση τρακτέρ: ab 55 PS, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 12mm/118m
6.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Uniforest 65 G Getriebeseilwinde mit Funk 6,5 t Aktionsangebot! Seilwinde Forstseilwinde
5
Uniforest 65 G Getriebeseilwinde mit Funk 6,5 t Aktionsangebot! Seilwinde Forstseilwinde
Βαρούλκα δασοκομίας, 4909448 4909448
  34626 Neukirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 6.50 t, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 90 m / 12 mm
9.663,86 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tajfun EGV 60 AHK
6
Tajfun EGV 60 AHK
Βαρούλκα δασοκομίας, 4918249 4918249
  58762 Altena, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 6.00 t, Απαίτηση τρακτέρ: ab 55 PS
3.025,21 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Uniforest 85Hpro
9
Uniforest 85Hpro
Βαρούλκα δασοκομίας, 4507761 4507761
  58553 Halver, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 8.50 t, Απαίτηση τρακτέρ: 50 KW, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 90 m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Ritter Dreipunktseilwinde D 60
9
Ritter Dreipunktseilwinde D 60
Βαρούλκα δασοκομίας, 4454142 4454142
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 6.00 t, Απαίτηση τρακτέρ: ab 50 PS, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 90 Mtr. 11mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JUWEL 50 eco
4
JUWEL 50 eco
Βαρούλκα δασοκομίας, 2283504 2283504
  48249 Dülmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.00 t, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 60 Meter
2.015,97 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
DPM Kellfri Seilwinde 5T 42m LAng 13mm Dick
4
DPM Kellfri Seilwinde 5T 42m LAng 13mm Dick
Βαρούλκα δασοκομίας, 2315241 2315241
  02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς έλξης: 5.00 t, Απαίτηση τρακτέρ: 40
1.899 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pfanzelt S-172 kompl.mit Funk und Gelenkwelle(Frachtfrei)!
5
Pfanzelt S-172 kompl.mit Funk und Gelenkwelle(Frachtfrei)!
Βαρούλκα δασοκομίας, 2629441 2629441
  71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 7.20 t, Απαίτηση τρακτέρ: 60, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 80
8.193 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tajfun EGV 45 A
3
Tajfun EGV 45 A
Βαρούλκα δασοκομίας, 2258717 2258717
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 4.50 t, Απαίτηση τρακτέρ: 25
1.806,72 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Tajfun EGV65AHK1.8MSG
3
Tajfun EGV65AHK1.8MSG
Βαρούλκα δασοκομίας, 4497245 4497245
  9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2009, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 6.00 t, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 12
4.300 €
εξ. 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Oehler SW 6500 EH
4
Oehler SW 6500 EH
Βαρούλκα δασοκομίας, 4913664 4913664
  54568 Gerolstein - Roth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 6.50 t, Απαίτηση τρακτέρ: 55-90 PS, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 80 m / 12 mm
5.462,18 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ritter D 60
3
Ritter D 60
Βαρούλκα δασοκομίας, 3922303 3922303
  71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 6.00 t, Απαίτηση τρακτέρ: 40 PS, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 90
7.731,09 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tiger DSU WH 80E
4
Tiger DSU WH 80E
Βαρούλκα δασοκομίας, 3842550 3842550
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1994, Τηλεχειριζόμενο, Ισχύς έλξης: 8.00 t
9.083,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ritter S27-DYEE  - ab Lager
2
Ritter S27-DYEE - ab Lager
Βαρούλκα δασοκομίας, 4035816 4035816
  71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 7.00 t, Απαίτηση τρακτέρ: 40, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 100
11.680,67 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Uniforest 55HPRO-STOP
4
Uniforest 55HPRO-STOP
Βαρούλκα δασοκομίας, 3699741 3699741
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.50 t
4.325 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Uniforest 55HPRO-STOP - BL
4
Uniforest 55HPRO-STOP - BL
Βαρούλκα δασοκομίας, 3699681 3699681
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.50 t
4.575 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holzknecht HS 306 SSE
5
Holzknecht HS 306 SSE
Βαρούλκα δασοκομίας, 4934966 4934966
  9131 Grafenstein, Αυστρία
Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 6.00 t
3.884,96 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Norse 460 EH
4
Norse 460 EH
Βαρούλκα δασοκομίας, 4933292 4933292
  8230 Hartberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1989, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 4.50 t
1.999 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 288