Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βαρούλκα δασοκομίας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Βαρούλκα δασοκομίας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βαρούλκα δασοκομίας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Krpan Forstseilwinde Krpan 5SI
12
Krpan Forstseilwinde Krpan 5SI
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt1921055
78-600 Wałcz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.00 t, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 70m/10mm
2.030 EUR
με 23% ΦΠΑ
1.650 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Uniforest 50H PRO
5
Uniforest 50H PRO
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3521800
57339 Erndtebrück, Γερμανία
Προστατευτικό πλέγμα, Τηλεχειριζόμενο, Ισχύς έλξης: 5.00 t, Απαίτηση τρακτέρ: 50, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 70mtr
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Öhler SW4500 -Lagergerät-
4
ΝΈΑ Öhler SW4500 -Lagergerät-
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3666464
57392 Schmallenberg-Felbecke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 4.50 t
1.785 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Oehler SW 5000
7
ΝΈΑ Oehler SW 5000
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3664988
74417 Gschwend, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Königswieser 550M
3
ΝΈΑ Königswieser 550M
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3664373
79274 St. Märgen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.50 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Holzknecht HS 250 B
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3664028
8570 Voitsberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1996
590 EUR
με 20% ΦΠΑ
492 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Tajfun EGV 65AHK
7
ΝΈΑ Tajfun EGV 65AHK
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3663986
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 6.50 t
3.489 EUR
με 13% ΦΠΑ
3.088 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
IMPOS 155
4
ΝΈΑ IMPOS 155
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3663977
3251 Purgstall, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς έλξης: 5.50 t
1.550 EUR
με 13% ΦΠΑ
1.372 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Seilwinden
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3663962
8605 Kapfenberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2001, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 8.00 t
13.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
10.833 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fransgard V4000
2
ΝΈΑ Fransgard V4000
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3663948
4786 Brunnenthal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 4.00 t
850 EUR
με 20% ΦΠΑ
708 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Holzknecht HS 260 M.FUNK, GW
6
ΝΈΑ Holzknecht HS 260 M.FUNK, GW
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3663945
4560 Kirchdorf , Αυστρία
2.590 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.158 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BGU FSW 4,5M
3
ΝΈΑ BGU FSW 4,5M
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3663930
4150 Rohrbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 4.50 t
1.550 EUR
με 13% ΦΠΑ
1.372 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Tajfun Seilwinde EGV65 AHK
2
Tajfun Seilwinde EGV65 AHK
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3660748
57399 Kirchhundem, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
5.891 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
KMB ESW81BE 8.TO.MIT FUNK
2
KMB ESW81BE 8.TO.MIT FUNK
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3660335
3251 Purgstall, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 8.00 t
7.500 EUR
με 13% ΦΠΑ
6.637 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
KMB 4 TO MECHANISCH
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3660322
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
1.300 EUR
με 13% ΦΠΑ
1.150 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Königswieser ECO 500
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3660320
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
950 EUR
με 13% ΦΠΑ
841 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fransgard V-4000 GS
6
Fransgard V-4000 GS
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3656546
57612 Kroppach, Γερμανία
Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 4.00 t
3.200 EUR

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Tajfun 5 t
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3652953
84539 Ampfing, Γερμανία
833 EUR
με 19% ΦΠΑ
700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ritter S29-DYED
3
Ritter S29-DYED
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3652703
67700 Niedernkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 8.00 t, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 100 M, Απαίτηση τρακτέρ: 60 PS
13.501 EUR
με 19% ΦΠΑ
11.345 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Tiger 58U 12 TONNEN
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3652607
8605 Kapfenberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010
25.500 EUR
με 20% ΦΠΑ
21.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
KMB ESW 52 B
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3652015
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1996
1.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.167 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Farmi JL501
4
Farmi JL501
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3648222
3300 Amstetten, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.00 t
950 EUR
με 13% ΦΠΑ
841 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Eifo SW 500 Eco
3
Eifo SW 500 Eco
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3646269
35119 Rosenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.00 t
1.551 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.303 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Farmi 5T
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3645065
3910 Zwettl, Αυστρία
1.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krpan 6,5 DH GETRIEBEWINDE
8
Krpan 6,5 DH GETRIEBEWINDE
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3645060
3340 Waidhofen a. d. Ybbs, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
8.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
7.333 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krpan 6 EH TERRA FUNK
4
Krpan 6 EH TERRA FUNK
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3645059
3340 Waidhofen a. d. Ybbs, Αυστρία
3.180 EUR
με 13% ΦΠΑ
2.814 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Holzknecht HS 250
2
Holzknecht HS 250
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3641163
4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004
2.900 EUR
με 13% ΦΠΑ
2.566 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 253