Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βαρούλκα δασοκομίας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Βαρούλκα δασοκομίας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βαρούλκα δασοκομίας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Farmi JL 601/2 T
9
Farmi JL 601/2 T
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3748435
54689 Affler, Γερμανία
Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.50 t, Απαίτηση τρακτέρ: 70 PS, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 110 m
4.200 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Krpan Forstseilwinde Krpan 5SI
12
Krpan Forstseilwinde Krpan 5SI
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt1921055
78-600 Wałcz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.00 t, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 70m/10mm
2.030 €
με 23% ΦΠΑ
1.650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Oehler OL SW 4500 P *NEUE* Forstseilwinde Seilwinde
4
Oehler OL SW 4500 P *NEUE* Forstseilwinde Seilwinde
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3745745
91555 Feuchtwangen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 4.50 t, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 70m
2.290 €
με 19% ΦΠΑ
1.924 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Oehler  OL SW 5500 P 5,5 Tonnen Forstseilwinde mechanisch
5
Oehler OL SW 5500 P 5,5 Tonnen Forstseilwinde mechanisch
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3745738
91555 Feuchtwangen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.50 t, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 70m
2.589 €
με 19% ΦΠΑ
2.176 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Farmi JL 601/2 T
9
Farmi JL 601/2 T
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3748435
54689 Affler, Γερμανία
Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.50 t, Απαίτηση τρακτέρ: 70 PS, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 110 m
4.200 €

Δείτε αγγελία
Oehler OL SW 3000 P 3 Tonnen mechnische Fostselwinde Seilwinde
5
Oehler OL SW 3000 P 3 Tonnen mechnische Fostselwinde Seilwinde
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3745686
91555 Feuchtwangen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 3.00 t, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 50m
1.798 €
με 19% ΦΠΑ
1.511 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tajfun Taifun EGV 50 AHK
4
Tajfun Taifun EGV 50 AHK
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3689593
79215 Elzach-Yach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.00 t, Απαίτηση τρακτέρ: xxxxxxxxxx, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: xxxxxxxxxxxx
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
KMB ESW 52 BE
5
KMB ESW 52 BE
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3702947
88400 Biberach / Stafflangen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.00 t, Απαίτηση τρακτέρ: ab 45 PS
2.450 €
με 19% ΦΠΑ
2.059 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tajfun EGV 45
7
Tajfun EGV 45
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3760694
75382 Althengstett, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 4.50 t, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 60, Απαίτηση τρακτέρ: 35
1.890 €
με 19% ΦΠΑ
1.588 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krpan 5,5 EH
9
Krpan 5,5 EH
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3724004
78-600 Wałcz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστατευτικό πλέγμα, Απαίτηση τρακτέρ: 45-65 PS, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: fi10mm 100m
5.412 €
με 23% ΦΠΑ
4.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Oehler OL SW 5500P EH
6
Oehler OL SW 5500P EH
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3721816
53489 Sinzig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς έλξης: 5.50 t, Απαίτηση τρακτέρ: 45-70 PS, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 70m
4.165 €
με 19% ΦΠΑ
3.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GREENBASE Seilwinde Titanium 55m
4
GREENBASE Seilwinde Titanium 55m
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3608549
63691 Ranstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.50 t, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 120m/11mm
3.212 €
με 19% ΦΠΑ
2.699 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GREENBASE Seilwinde Titanium 55H 160 HS
4
GREENBASE Seilwinde Titanium 55H 160 HS
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3608541
63691 Ranstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.50 t, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 120m/10mm
6.782 €
με 19% ΦΠΑ
5.699 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rotzler 50/HY
6
Rotzler 50/HY
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3412799
57339 Erndtebrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τηλεχειριζόμενο, Ισχύς έλξης: 5.00 t, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 50 mtr.
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pfanzelt DW S 160-Schild 1,80m
7
Pfanzelt DW S 160-Schild 1,80m
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3558002
71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστατευτικό πλέγμα, Τηλεχειριζόμενο, Ισχύς έλξης: 6.00 t, Απαίτηση τρακτέρ: 45, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 70
8.950 €
με 19% ΦΠΑ
7.521 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pfanzelt DW S 150
3
Pfanzelt DW S 150
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3557944
71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστατευτικό πλέγμα, Τηλεχειριζόμενο, Ισχύς έλξης: 5.00 t, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 70, Απαίτηση τρακτέρ: 35
6.800 €
με 19% ΦΠΑ
5.714 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pfanzelt DW S 160
9
Pfanzelt DW S 160
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3558075
71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστατευτικό πλέγμα, Τηλεχειριζόμενο, Ισχύς έλξης: 6.00 t, Απαίτηση τρακτέρ: 45, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 105
10.990 €
με 19% ΦΠΑ
9.235 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pfanzelt DW S 172-Seilverteilung,Seileinlaufbremse und Seilausstoß
8
Pfanzelt DW S 172-Seilverteilung,Seileinlaufbremse und Seilausstoß
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3558057
71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστατευτικό πλέγμα, Τηλεχειριζόμενο, Ισχύς έλξης: 7.20 t, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 90, Απαίτηση τρακτέρ: 50
11.990 €
με 19% ΦΠΑ
10.076 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Oehler OL SW 5500 EH
12
Oehler OL SW 5500 EH
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3129812
86660 Tapfheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.00 t, Απαίτηση τρακτέρ: 45 - 65 PS, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 105m /10 mm
4.355 €
με 19% ΦΠΑ
3.660 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tajfun EGV 85 AHK 2.05M SG
11
Tajfun EGV 85 AHK 2.05M SG
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3198089
41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τηλεχειριζόμενο, Ισχύς έλξης: 8.50 t, Απαίτηση τρακτέρ: 75
6.700 €
με 19% ΦΠΑ
5.630 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Farmi JL 600 T
6
Farmi JL 600 T
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt3256857
42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 4.50 t, Απαίτηση τρακτέρ: 45PS, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 60m
2.000 €
με 19% ΦΠΑ
1.681 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krpan Forstseilwinde Krpan 5SI
12
Krpan Forstseilwinde Krpan 5SI
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt1921055
78-600 Wałcz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.00 t, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 70m/10mm
2.030 €
με 23% ΦΠΑ
1.650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DPM Kellfri Seilwinde 5T 42m LAng 13mm Dick
4
DPM Kellfri Seilwinde 5T 42m LAng 13mm Dick
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt2315241
02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς έλξης: 5.00 t, Απαίτηση τρακτέρ: 40
2.141 €
με 19% ΦΠΑ
1.799 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tajfun EGV 45 A
3
Tajfun EGV 45 A
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt2258717
89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 4.50 t, Απαίτηση τρακτέρ: 25
2.050 €
με 19% ΦΠΑ
1.723 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Juwel 55M
4
Juwel 55M
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt2717179
48249 Dülmen, Γερμανία
Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.50 t, Απαίτηση τρακτέρ: 55 kw, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 70m 11mm
3.000 €
με 19% ΦΠΑ
2.521 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pfanzelt SW 0306
20
Pfanzelt SW 0306
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt2810750
48727 Billerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Τηλεχειριζόμενο, Ισχύς έλξης: 6.00 t, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 90
13.500 €

Δείτε αγγελία
Pfanzelt S-172 kompl.mit Funk und Gelenkwelle(Frachtfrei)!
5
Pfanzelt S-172 kompl.mit Funk und Gelenkwelle(Frachtfrei)!
Βαρούλκα δασοκομίας, qjt2629441
71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστατευτικό πλέγμα, Τηλεχειριζόμενο, Ισχύς έλξης: 7.20 t, Απαίτηση τρακτέρ: 60, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: 80
9.750 €
με 19% ΦΠΑ
8.193 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 317