Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βαρούλκα δασοκομίας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Βαρούλκα δασοκομίας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βαρούλκα δασοκομίας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Krpan 6,5 EH 1,8M FUNK,SEILAUSSTOß
8
Krpan 6,5 EH 1,8M FUNK,SEILAUSSTOß
Βαρούλκα δασοκομίας, 5100796 5100796
  3340 Waidhofen a. d. Ybbs, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 6.50 t
5.375  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Krpan 8,5EH 2M ,FUNK,SEILAUSSTOß
9
Krpan 8,5EH 2M ,FUNK,SEILAUSSTOß
Βαρούλκα δασοκομίας, 5100795 5100795
  3340 Waidhofen a. d. Ybbs, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 8.50 t
5.916,67  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Tajfun EGV 55 AHK
Tajfun EGV 55 AHK
Βαρούλκα δασοκομίας, 5090499 5090499
  37186 Moringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Holzknecht HS 650 mit Funk
7
Holzknecht HS 650 mit Funk
Βαρούλκα δασοκομίας, 5083279 5083279
  4522 Sierning, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 6.50 t
6.408,33  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Holzknecht HS 77 mit Proportionalbremse
9
Holzknecht HS 77 mit Proportionalbremse
Βαρούλκα δασοκομίας, 5083278 5083278
  4522 Sierning, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 7.50 t
10.750  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Sonstige KRPAN 4,5 EH
2
Sonstige KRPAN 4,5 EH
Βαρούλκα δασοκομίας, 5081775 5081775
  96349 Neufang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
3.562  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
POLTERSCHILD 1400MM
5
POLTERSCHILD 1400MM
Βαρούλκα δασοκομίας, 5080932 5080932
  4600 Wels, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010
1.061,95  €
εξ. 13% ΦΠΑ
Στείλτε email
Holzknecht HS 750 AKTION
7
Holzknecht HS 750 AKTION
Βαρούλκα δασοκομίας, 5078026 5078026
  4522 Sierning, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 7.50 t
7.116,67  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Königswieser 450- EH/SA
4
Königswieser 450- EH/SA
Βαρούλκα δασοκομίας, 5072695 5072695
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 4.50 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Holzknecht HS 205-6
9
Holzknecht HS 205-6
Βαρούλκα δασοκομίας, 5061212 5061212
  3321 Stephanshart, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1997, Προστατευτικό πλέγμα
990  €
logo
Στείλτε email
Holzknecht HS 307 Profi
6
Holzknecht HS 307 Profi
Βαρούλκα δασοκομίας, 5052367 5052367
  4522 Sierning, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 8.00 t
6.991,15  €
εξ. 13% ΦΠΑ
Στείλτε email
Tajfun EGV 65 AHK
2
Tajfun EGV 65 AHK
Βαρούλκα δασοκομίας, 5051972 5051972
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
6.092,44  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Tajfun EGV-50SD
10
Tajfun EGV-50SD
Βαρούλκα δασοκομίας, 5046034 5046034
  3321 Stephanshart, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1995, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.00 t
973,45  €
εξ. 13% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Holzknecht HS260UE
4
Holzknecht HS260UE
Βαρούλκα δασοκομίας, 5040028 5040028
  4224 Wartberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 6.00 t
3.166,67  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
KOENIGSWIESER 7.5 TO
7
KOENIGSWIESER 7.5 TO
Βαρούλκα δασοκομίας, 5036621 5036621
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
2.654,87  €
εξ. 13% ΦΠΑ
Στείλτε email
Maxwald Seilwinden
4
Maxwald Seilwinden
Βαρούλκα δασοκομίας, 5036609 5036609
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
916,67  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Tajfun EGV 85 AHK
4
Tajfun EGV 85 AHK
Βαρούλκα δασοκομίας, 5022987 5022987
  84567 Erlbach, Γερμανία
Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 8.50 t
3.613,45  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Holzknecht HS 270
5
Holzknecht HS 270
Βαρούλκα δασοκομίας, 5018264 5018264
  8230 Hartberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 7.00 t
2.203,54  €
εξ. 13% ΦΠΑ
Στείλτε email
Holzknecht HS 5 Classic NEUHEIT
4
Holzknecht HS 5 Classic NEUHEIT
Βαρούλκα δασοκομίας, 5016072 5016072
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 5.00 t
4.991,67  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Uniforest 80G
2
Uniforest 80G
Βαρούλκα δασοκομίας, 5016020 5016020
  2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011
6.575  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Seilwinde Forstseilwinde 4 T Holzrücken Winde Dreipunkt KAT 1, 2 Forstwinde
11
Seilwinde Forstseilwinde 4 T Holzrücken Winde Dreipunkt KAT 1, 2 Forstwinde
Βαρούλκα δασοκομίας, 5014806 5014806
  02826 Görlitz, Γερμανία
Ισχύς έλξης: 4.00 t
1.050  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Unterreiner EGV 55 A
3
Unterreiner EGV 55 A
Βαρούλκα δασοκομίας, 5014617 5014617
  32312 Luebbecke, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Κορυφαία προσφορά
Wirax Wood winch 4T
-8%
15
Wirax Wood winch 4T
Βαρούλκα δασοκομίας, 5003104 5003104
  BN43 6BR Shoreham-by-Sea, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2020, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 4.00 t, Απαίτηση τρακτέρ: 22-33 KM, Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίου: max 105m/8mm 85m/9mm
1.100  €
1.200  €
εξ. 22% ΦΠΑ
Στείλτε email
KMB SW 1 4 To
5
KMB SW 1 4 To
Βαρούλκα δασοκομίας, 4993027 4993027
  4522 Sierning, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1991, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 4.00 t
1.017,70  €
εξ. 13% ΦΠΑ
Στείλτε email
Holzknecht HS260 6 Tonnen
6
Holzknecht HS260 6 Tonnen
Βαρούλκα δασοκομίας, 4993023 4993023
  4522 Sierning, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Τηλεχειριζόμενο, Προστατευτικό πλέγμα, Ισχύς έλξης: 6.00 t
3.274,34  €
εξ. 13% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 101 - 125 από 249