Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δασικά τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Δασικά τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δασικά τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Case IH 5120 Maxxum
4
ΝΈΑ Case IH 5120 Maxxum
Δασικά τρακτέρ, 4273444
  57629 Heimborn, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 10300 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Εμβέλεια γερανού: 7.70 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 7 kn, Κατασκευαστής εργατών: Nagel, ...
29.412 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Timberjack 1270
7
ΝΈΑ Timberjack 1270
Δασικά τρακτέρ, 4272341
  52076 Aachen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990
14.999 €
Δείτε αγγελία
Valtra T174
10
ΝΈΑ Valtra T174
Δασικά τρακτέρ, 4272025
  59872 Meschede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 997 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 29.12.2016, Εμβέλεια γερανού: 8.60 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Noe NF 160-4R
16
ΝΈΑ Noe NF 160-4R
Δασικά τρακτέρ, 4267018
  31812 Bad Pyrmont, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 134 kW, Ώρες λειτουργίας: 9600 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Ημερομηνία εγγραφής: 11.04.2011, Εμβέλεια γερανού: 7.20 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Ritter LTS 750M
Δασικά τρακτέρ, 4266010
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ώρες λειτουργίας: 8000 h
29.412 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Case 5120 Maxxum
15
Case IH Case 5120 Maxxum
Δασικά τρακτέρ, 4260593
  74535 Mainhardt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 10300 h, Εργάτης, Ελκτική δύναμη εργάτη: 68 kn, Κατασκευαστής εργατών: Nagel, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Nagel
29.500 €
Δείτε αγγελία
Kotschenreuther 175
2
Kotschenreuther 175
Δασικά τρακτέρ, 4257944
  96349 Neufang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 160 h
113.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 2850
6
John Deere 2850
Δασικά τρακτέρ, 4255820
  54570 Densborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ώρες λειτουργίας: 19500 h, Εργάτης, Ελκτική δύναμη εργάτη: 2 kn, Κατασκευαστής εργατών: Ritter
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Welte W 150 / 180 wie NOE HSM Fahrfunk Loglift 81 neuw. Nokian
11
Welte W 150 / 180 wie NOE HSM Fahrfunk Loglift 81 neuw. Nokian
Δασικά τρακτέρ, 4253898
  79232 March, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 11308 h
85.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Steyr 8080 Turbo
6
Steyr 8080 Turbo
Δασικά τρακτέρ, 4249434
  51688 Wipperfürth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 8019 h
10.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 548G
7
John Deere 548G
Δασικά τρακτέρ, 4246047
  37431 Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 20390 h
59.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotschenreuther K 115
6
Kotschenreuther K 115
Δασικά τρακτέρ, 4243444
  01833 Stolpen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 15000 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, αρπαγή δασικών
48.790 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pfanzelt PM Trac
7
Pfanzelt PM Trac
Δασικά τρακτέρ, 4237731
  33442 Herzebrock, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 144 kW, Ώρες λειτουργίας: 9428 h, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2008
49.900 €
Δείτε αγγελία
Werner WF Trac 1100
8
Werner WF Trac 1100
Δασικά τρακτέρ, 4236136
  fragen Sie uns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 12290 h
47.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welte W 180
2
Welte W 180
Δασικά τρακτέρ, 4233848
  fragen Sie uns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 8500 h
199.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welte W 110
2
Welte W 110
Δασικά τρακτέρ, 4233811
  fragen Sie uns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 11300 h
139.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welte W 180
3
Welte W 180
Δασικά τρακτέρ, 4233791
  fragen Sie uns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 16000 h
128.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Vilpo zgibnik WOODY 140
Βίντεο
2
Vilpo zgibnik WOODY 140
Δασικά τρακτέρ, 4233075
  1290 GROSUPLJE, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ελκτική δύναμη εργάτη: 9 kn, Κατασκευαστής εργατών: uniforest
160.000 €
χωρίς 22% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 2650
John Deere 2650
Δασικά τρακτέρ, 4231571
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 25193 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kotschenreuther John Deere 6600
12
Kotschenreuther John Deere 6600
Δασικά τρακτέρ, 4230707
  96364 Marktrodach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 14800 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Ημερομηνία εγγραφής: 22.12.1995, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 5.50 t, Εμβέλεια γερανού: 6.50 m, ...
48.739 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz TRAC WF-1100 / SEILWINDE / GERÄTETRÄGER
16
Mercedes-Benz TRAC WF-1100 / SEILWINDE / GERÄTETRÄGER
Δασικά τρακτέρ, 4229170
  48480 Schapen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 17338 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Ημερομηνία εγγραφής: 22.05.1996
33.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6820 A AUTO QUAD
8
John Deere 6820 A AUTO QUAD
Δασικά τρακτέρ, 4227707
  59872 Meschede - Remblinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 13250 h, Σύστημα κλιματισμού
62.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotschenreuther K175
8
Kotschenreuther K175
Δασικά τρακτέρ, 4224628
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 14500 h, Ελκτική δύναμη εργάτη: 80 kn, Κατασκευαστής εργατών: Adler, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Kotschenreuther
75.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 718 Wario S4
14
Fendt 718 Wario S4
Δασικά τρακτέρ, 4224431
  77815 Bühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 133 kW, Ώρες λειτουργίας: 689 h, Σύστημα κλιματισμού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
WF Trac 1100
7
WF Trac 1100
Δασικά τρακτέρ, 4211797
  31633 Leese, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 17997 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Ημερομηνία εγγραφής: 23.12.1998, Κατασκευαστής εργατών: Werner, ...
24.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 61