Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δασικά τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Δασικά τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δασικά τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Valtra T191 HiTech
4
Valtra T191 HiTech
Δασικά τρακτέρ, act3534821
17237 Weisdin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 155 kW, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, Σύστημα κλιματισμού, αρπαγή δασικών, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2010, Εμβέλεια γερανού: 8.50 m
61.880 EUR
με 19% ΦΠΑ
52.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 7830
7
John Deere 7830
Δασικά τρακτέρ, act3652938
55606 Hochstetten-Dhaun, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 184 kW, Ώρες λειτουργίας: 8900 h, Σύστημα κλιματισμού
82.110 EUR
με 19% ΦΠΑ
69.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
HSM 904F kurzchassis
10
HSM 904F kurzchassis
Δασικά τρακτέρ, act3660976
35510 Butzbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Ώρες λειτουργίας: 11061 h, Εργάτης, Σύστημα κλιματισμού, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, αρπαγή δασικών, Ημερομηνία εγγραφής: 27.12.2006, ...
172.550 EUR
με 19% ΦΠΑ
145.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
HSM 904 Z
7
HSM 904 Z
Δασικά τρακτέρ, act3179294
Trier, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 7200 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Ελκτική δύναμη εργάτη: 80 kn, Κατασκευαστής εργατών: Adler
160.650 EUR
177.310 EUR

με 19% ΦΠΑ
135.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Noe NF 120
16
Noe NF 120
Δασικά τρακτέρ, act3543692
53783 Eitorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 18062 h, Ημερομηνία εγγραφής: 07.05.1999, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 3.60 t, Εμβέλεια γερανού: 6.60 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 70 kn, ...
78.540 EUR
με 19% ΦΠΑ
66.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Valtra T160
Βίντεο
10
ΝΈΑ Valtra T160
Δασικά τρακτέρ, act3665501
EX16 8NW Tiverton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 1074 h, Σύστημα κλιματισμού
57.742 EUR

Δείτε αγγελία
SAME Explorer 80
9
SAME Explorer 80
Δασικά τρακτέρ, act3664517
77736 Zell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 594 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εργάτης, Ελκτική δύναμη εργάτη: 60 kn, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Ritter, Κατασκευαστής εργατών: Ritter
18.500 EUR

Δείτε αγγελία
HSM 904F kurzchassis
10
HSM 904F kurzchassis
Δασικά τρακτέρ, act3660976
35510 Butzbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Ώρες λειτουργίας: 11061 h, Εργάτης, Σύστημα κλιματισμού, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, αρπαγή δασικών, Ημερομηνία εγγραφής: 27.12.2006, ...
172.550 EUR
με 19% ΦΠΑ
145.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz MB-Trac 900
10
Mercedes-Benz MB-Trac 900
Δασικά τρακτέρ, act3659848
31188 Holle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 638 kW, Ώρες λειτουργίας: 7330 h, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης
23.205 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pfanzelt Pm Trac 2375
5
Pfanzelt Pm Trac 2375
Δασικά τρακτέρ, act3656095
57319 Bad Berleburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 8040 h, αρπαγή δασικών, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, Ημερομηνία εγγραφής: 27.11.2012, ...
142.503 EUR
με 19% ΦΠΑ
119.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
WF Trac 2460
20
WF Trac 2460
Δασικά τρακτέρ, act3656071
5151, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 175 kW, Ώρες λειτουργίας: 3550 h, Εργάτης, Σύστημα κλιματισμού, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, αρπαγή δασικών, Ημερομηνία εγγραφής: 27.10.2011, Εμβέλεια γερανού: 8.60 m, ...
237.600 EUR
με 20% ΦΠΑ
198.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pfanzelt Pm Trac  2360
5
Pfanzelt Pm Trac 2360
Δασικά τρακτέρ, act3655485
Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 4990 h, Ημερομηνία εγγραφής: 23.01.2012, Ελκτική δύναμη εργάτη: 80 kn, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Pfanzelt, Κατασκευαστής εργατών: Pfanzelt
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Timberjack 1270
7
Timberjack 1270
Δασικά τρακτέρ, act3653818
52076 Aachen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
19.500 EUR

Δείτε αγγελία
John Deere 7830
7
John Deere 7830
Δασικά τρακτέρ, act3652938
55606 Hochstetten-Dhaun, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 184 kW, Ώρες λειτουργίας: 8900 h, Σύστημα κλιματισμού
82.110 EUR
με 19% ΦΠΑ
69.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
WF Trac
3
WF Trac
Δασικά τρακτέρ, act3652174
66625 Nohfelden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 14947 h, αρπαγή δασικών, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εργάτης, Εμβέλεια γερανού: 4.50 m
35.000 EUR

Δείτε αγγελία
JCB JCB 1135 4WS
5
JCB JCB 1135 4WS
Δασικά τρακτέρ, act3648285
Bad Tölz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 112 kW, Ώρες λειτουργίας: 8040 h
29.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
25.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6506
2
John Deere 6506
Δασικά τρακτέρ, act3645131
94250 Achslach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 9998 h
25.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
21.008 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6506
10
John Deere 6506
Δασικά τρακτέρ, act3644588
beim Kunden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 11200 h
38.080 EUR
με 19% ΦΠΑ
32.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Steyr CVT6180
8
Steyr CVT6180
Δασικά τρακτέρ, act3623054
97450 Heugrumbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 173 kW, Ώρες λειτουργίας: 8250 h, αρπαγή δασικών, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, Εμβέλεια γερανού: 8.50 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 80 kn, Κατασκευαστής εργατών: S+R, ...
116.620 EUR
με 19% ΦΠΑ
98.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
M.A.N. TGA 33.430 6x6 BB/3AF-2400
M.A.N. TGA 33.430 6x6 BB/3AF-2400
Δασικά τρακτέρ, act3622731
5000 Szolnok, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2005, αρπαγή δασικών, Ημερομηνία εγγραφής: 04.04.2005, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Loglift
51.520 EUR
με 27% ΦΠΑ
40.567 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt Werner Wario 718
5
Fendt Werner Wario 718
Δασικά τρακτέρ, act3618249
4147 Angenstein/Aesch, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 1400 h, Εργάτης, Σύστημα κλιματισμού, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, αρπαγή δασικών, Ελκτική δύναμη εργάτη: 70 kn, Κατασκευαστής εργατών: Werner, ...
176.942 EUR
με 8% ΦΠΑ
163.835 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH Maxxum 5120
4
Case IH Maxxum 5120
Δασικά τρακτέρ, act3611125
64521 Groß-Gerau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 6668 h
11.781 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Rancke ähnl. Ebert Doll  Forst Anhänger 3 Achsen
14
Rancke ähnl. Ebert Doll Forst Anhänger 3 Achsen
Δασικά τρακτέρ, act3610800
79232 March, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pfanzelt PM-Trac
2
Pfanzelt PM-Trac
Δασικά τρακτέρ, act3610257
5232 Kirchberg, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 143 kW, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, αρπαγή δασικών, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, Εμβέλεια γερανού: 7.50 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 8 kn, Κατασκευαστής εργατών: Pfanzelt
117.600 EUR
με 20% ΦΠΑ
98.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Valtra 6550-4 FORST (+Tiger Seilwinde)
8
Valtra 6550-4 FORST (+Tiger Seilwinde)
Δασικά τρακτέρ, act3608984
8042 Graz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 9500 h
35.988 EUR
με 20% ΦΠΑ
29.990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6330 Premium Kotschenreuther
7
John Deere 6330 Premium Kotschenreuther
Δασικά τρακτέρ, act3607171
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 7400 h, Σύστημα κλιματισμού, Ελκτική δύναμη εργάτη: 80 kn, Κατασκευαστής εργατών: Adler, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Kotschenreuther
65.450 EUR
με 19% ΦΠΑ
55.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kotschenreuther 6520
7
Kotschenreuther 6520
Δασικά τρακτέρ, act3606267
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ώρες λειτουργίας: 16200 h, Κατασκευαστής εργατών: Adler, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Kotschenreuther
58.310 EUR
με 19% ΦΠΑ
49.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
WF Trac 2460 4x4
4
WF Trac 2460 4x4
Δασικά τρακτέρ, act3599640
Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 175 kW, Ώρες λειτουργίας: 3900 h, Ελκτική δύναμη εργάτη: 98 kn, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Werner, Κατασκευαστής εργατών: Werner
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fendt Werner Wario 724
4
Fendt Werner Wario 724
Δασικά τρακτέρ, act3599630
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Εμβέλεια γερανού: 8.00 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 98 kn, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Werner, Κατασκευαστής εργατών: S&R
247.520 EUR
με 19% ΦΠΑ
208.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz MB-Trac 1500
7
Mercedes-Benz MB-Trac 1500
Δασικά τρακτέρ, act3599525
97791 Obersinn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ώρες λειτουργίας: 13400 h
47.600 EUR
με 19% ΦΠΑ
40.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 80