Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δασικά τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Δασικά τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δασικά τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Mercedes-Benz MB-trac  900
ΝΈΑ Mercedes-Benz MB-trac 900
Δασικά τρακτέρ, 4645372 4645372
  89143 Blaubeuren - Beiningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Εμβέλεια γερανού: 450.00 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 6 kn, Κατασκευαστής εργατών: Werner, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Werner
45.000 €
Δείτε αγγελία
John Deere 6215E AutoPowr 50km/h mit RüFa
8
John Deere 6215E AutoPowr 50km/h mit RüFa
Δασικά τρακτέρ, 4623405 4623405
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 158 kW, Ώρες λειτουργίας: 2500 h, Σύστημα κλιματισμού, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Kotschenreuther
118.487,39 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 810E
4
John Deere 810E
Δασικά τρακτέρ, 4615658 4615658
  54336 Kauno r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 64 kW, Ώρες λειτουργίας: 24675 h
48.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 540 B NET DE TVA
7
John Deere 540 B NET DE TVA
Δασικά τρακτέρ, 4609285 4609285
  51330 GIVRY EN ARGONNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1992, Ώρες λειτουργίας: 3441 h
35.800 €
Δείτε αγγελία
Timberjack 240 B
10
Timberjack 240 B
Δασικά τρακτέρ, 4609271 4609271
  51330 GIVRY EN ARGONNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1994, Ώρες λειτουργίας: 3000 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Timberjack 225 E
Δασικά τρακτέρ, 4609231 4609231
  51330 GIVRY EN ARGONNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1980, Ώρες λειτουργίας: 9800 h
26.800 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kotschenreuther K 135 Epsilon M 90 Doppelwinde Adler 16t
10
Kotschenreuther K 135 Epsilon M 90 Doppelwinde Adler 16t
Δασικά τρακτέρ, 4607750 4607750
  79232 March, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 15800 h
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Case IH Maxxum 115
14
Case IH Maxxum 115
Δασικά τρακτέρ, 4602410 4602410
  92363 Breitenbrunn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 86 kW, Ώρες λειτουργίας: 1730 h, Σύστημα κλιματισμού, αρπαγή δασικών, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 6.10 t, Εμβέλεια γερανού: 6.60 m, ...
39.000 €
Δείτε αγγελία
Kotschenreuther K 175 6930
9
Kotschenreuther K 175 6930
Δασικά τρακτέρ, 4602397 4602397
  72348 Rosenfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 8027 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Ημερομηνία εγγραφής: 26.11.2008, Εμβέλεια γερανού: 6.20 m, ...
118.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Welte W 130 K 6 Rad Kombi Klemmbank Rungenkorb
7
Welte W 130 K 6 Rad Kombi Klemmbank Rungenkorb
Δασικά τρακτέρ, 4602007 4602007
  79232 March, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 6767 h
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Valtra T162 Direct
8
Valtra T162 Direct
Δασικά τρακτέρ, 4582915 4582915
  67165 Waldsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 123 kW, Ώρες λειτουργίας: 8600 h, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 17.11.2010, Εμβέλεια γερανού: 6.90 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pezzolato PZ - 150
6
Pezzolato PZ - 150
Δασικά τρακτέρ, 4579520 4579520
  54336 Kauno r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2011
5.800 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pezzolato PTH 700 G
6
Pezzolato PTH 700 G
Δασικά τρακτέρ, 4579412 4579412
  54336 Kauno r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2016
99.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 936 Vario (FORESTRY)
6
Fendt 936 Vario (FORESTRY)
Δασικά τρακτέρ, 4579414 4579414
  54336 Kauno r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 5268 h
70.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron K110
7
Deutz-Fahr Agrotron K110
Δασικά τρακτέρ, 4559504 4559504
  77709 Oberwolfach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 6770 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Εργάτης, Ημερομηνία εγγραφής: 02.05.2006, Εμβέλεια γερανού: 5.60 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Timberjack 240 A GRAPPLE
10
Timberjack 240 A GRAPPLE
Δασικά τρακτέρ, 4555349 4555349
  51330 GIVRY EN ARGONNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1994
48.800 €
Δείτε αγγελία
Timberjack 240 A TABLIER HYDRAULIQUE
8
Timberjack 240 A TABLIER HYDRAULIQUE
Δασικά τρακτέρ, 4555293 4555293
  51330 GIVRY EN ARGONNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Ώρες λειτουργίας: 6170 h
33.800 €
Δείτε αγγελία
John Deere 6410
5
John Deere 6410
Δασικά τρακτέρ, 4544104 4544104
  96349 Neufang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h
40.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other UTC F1032
9
Sonstige / Other UTC F1032
Δασικά τρακτέρ, 4519088 4519088
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 14000 h
134.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Noe NF 210 6-R
15
Noe NF 210 6-R
Δασικά τρακτέρ, 4496839 4496839
  31812 Bad Pyrmont, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 152 kW, Ώρες λειτουργίας: 180 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Εμβέλεια γερανού: 10.00 m, Κατασκευαστής εργατών: Ritter, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
WF Trac 1700
3
WF Trac 1700
Δασικά τρακτέρ, 4495305 4495305
  75389 Neuweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 8200 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, Εμβέλεια γερανού: 7.20 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 8 kn, Κατασκευαστής εργατών: Werner
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Valmet 8750
-8%
4
Valmet 8750
Δασικά τρακτέρ, 4475440 4475440
  9761 Táplánszentkereszt, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 8298 h, Ημερομηνία εγγραφής: 24.03.1997
18.119,90 €
19.681,96 €

χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige/Other WPTPA0 2040
8
Sonstige/Other WPTPA0 2040
Δασικά τρακτέρ, 4463831 4463831
  51688 Wipperfürth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 150 kW, Ώρες λειτουργίας: 6330 h
125.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McCormick X50.20
6
McCormick X50.20
Δασικά τρακτέρ, 4458889 4458889
  94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1500 h, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Valtra T 153 HITECH
4
Valtra T 153 HITECH
Δασικά τρακτέρ, 4433726 4433726
  6732 GG Harskamp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 8755 h
50.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 45