Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δασικά τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Δασικά τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δασικά τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Woody  110
13
Woody 110
Δασικά τρακτέρ, act3423008
59872 Meschede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 7120 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Εμβέλεια γερανού: 6.50 m, Κατασκευαστής εργατών: Pfanzelt
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
HSM ANKAUF WELTE NOE JOHN DEERE HSM dringend gesucht
4
HSM ANKAUF WELTE NOE JOHN DEERE HSM dringend gesucht
Δασικά τρακτέρ, act3108894
79232 March, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 6920 Premium Ritteraufbau
21
John Deere 6920 Premium Ritteraufbau
Δασικά τρακτέρ, act3151568
53757 St. Augustin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 10900 h, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 20.05.2004, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Ritter
36.300 €
με 19% ΦΠΑ
30.504 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Welte W115
20
Welte W115
Δασικά τρακτέρ, act3679268
59469 Ense, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 84 kW, Ώρες λειτουργίας: 21250 h, Εργάτης, Σύστημα κλιματισμού, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, αρπαγή δασικών, Ημερομηνία εγγραφής: 30.10.2000, ...
80.325 €
με 19% ΦΠΑ
67.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz Mercedes-Benz Trac WF- 1100.Gerätenträger Werner.Seilwinde.
5
Mercedes-Benz Mercedes-Benz Trac WF- 1100.Gerätenträger Werner.Seilwinde.
Δασικά τρακτέρ, act3497767
48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 17300 h, Ημερομηνία εγγραφής: 05.06.1996, Κατασκευαστής εργατών: Werner
46.291 €
με 19% ΦΠΑ
38.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kotschenreuther K175
9
Kotschenreuther K175
Δασικά τρακτέρ, act3738926
06536 Südharz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 134 kW, Ώρες λειτουργίας: 7160 h, Εργάτης, Σύστημα κλιματισμού, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, αρπαγή δασικών, Ημερομηνία εγγραφής: 13.06.2008, Εμβέλεια γερανού: 6.50 m, ...
117.810 €
με 19% ΦΠΑ
99.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 2115 Fastrac
6
JCB 2115 Fastrac
Δασικά τρακτέρ, act3709296
7432 Oberschützen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 12090 h, αρπαγή δασικών, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, Ημερομηνία εγγραφής: 28.09.2000, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 3.60 t, ...
37.500 €

Δείτε αγγελία
Kotschenreuther John Deere 6600
9
Kotschenreuther John Deere 6600
Δασικά τρακτέρ, act3709622
96364 Marktrodach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 14800 h, αρπαγή δασικών, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εργάτης, Ημερομηνία εγγραφής: 22.12.1995, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 5.50 t, Εμβέλεια γερανού: 6.50 m, ...
69.972 €
με 19% ΦΠΑ
58.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Noe NF 120
16
Noe NF 120
Δασικά τρακτέρ, act3543692
53783 Eitorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 18062 h, Ημερομηνία εγγραφής: 07.05.1999, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 3.60 t, Εμβέλεια γερανού: 6.60 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 70 kn, ...
78.540 €
με 19% ΦΠΑ
66.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Valtra T 193 Hi
6
Valtra T 193 Hi
Δασικά τρακτέρ, act3561154
59846 Sundern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 153 kW, Ώρες λειτουργίας: 1700 h, Εργάτης, Σύστημα κλιματισμού, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, αρπαγή δασικών, Ημερομηνία εγγραφής: 05.10.2012, Εμβέλεια γερανού: 8.50 m, ...
184.450 €
με 19% ΦΠΑ
155.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Welte W115
20
Welte W115
Δασικά τρακτέρ, act3679268
59469 Ense, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 84 kW, Ώρες λειτουργίας: 21250 h, Εργάτης, Σύστημα κλιματισμού, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, αρπαγή δασικών, Ημερομηνία εγγραφής: 30.10.2000, ...
80.325 €
με 19% ΦΠΑ
67.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Steyr 8110A
20
Steyr 8110A
Δασικά τρακτέρ, act3756811
92360 Mühlhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 12523 h, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εργάτης, Ημερομηνία εγγραφής: 26.05.1995, Ελκτική δύναμη εργάτη: 10 kn, ...
19.900 €
με 19% ΦΠΑ
16.723 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WF Trac 1700
13
WF Trac 1700
Δασικά τρακτέρ, act3751272
88630 Pfullendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 12386 h, αρπαγή δασικών, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, Εμβέλεια γερανού: 7.60 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 8 kn, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 6820
15
John Deere 6820
Δασικά τρακτέρ, act3707961
45219 Essen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 6030 h, Εργάτης, Σύστημα κλιματισμού, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, αρπαγή δασικών, Εμβέλεια γερανού: 6.50 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 80 kn, ...
77.350 €
με 19% ΦΠΑ
65.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pfanzelt Felix 206K 4WD
7
Pfanzelt Felix 206K 4WD
Δασικά τρακτέρ, act3417874
58553 Halver, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 2900 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Ημερομηνία εγγραφής: 14.02.2014, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 1.00 t, Εμβέλεια γερανού: 9.00 m, ...
220.150 €
με 19% ΦΠΑ
185.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WF Trac WF 1700
4
WF Trac WF 1700
Δασικά τρακτέρ, act3514091
54293 Trier, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 9385 h, Εμβέλεια γερανού: 8.00 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 80 kn, Κατασκευαστής εργατών: Werner, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Werner
142.800 €
με 19% ΦΠΑ
120.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WF Trac WF 2040
5
WF Trac WF 2040
Δασικά τρακτέρ, act3514088
54293 Trier, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 150 kW, Ώρες λειτουργίας: 12500 h, Εμβέλεια γερανού: 8.00 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 80 kn, Κατασκευαστής εργατών: Werner, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Werner
148.750 €
με 19% ΦΠΑ
125.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WF Trac 1700
3
WF Trac 1700
Δασικά τρακτέρ, act3421331
86751 Mönchsdeggingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 8800 h, Εργάτης, Σύστημα κλιματισμού, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, αρπαγή δασικών, Ημερομηνία εγγραφής: 21.12.2005, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 1.00 t, ...
160.650 €
με 19% ΦΠΑ
135.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Noe NF 160-6R
16
Noe NF 160-6R
Δασικά τρακτέρ, act3753411
31812 Bad Pyrmont, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 50 h, Εργάτης, Σύστημα κλιματισμού, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, αρπαγή δασικών, Εμβέλεια γερανού: 10.00 m, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: NOE, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
SAME Explorer 80
9
SAME Explorer 80
Δασικά τρακτέρ, act3664517
77736 Zell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 594 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εργάτης, Ελκτική δύναμη εργάτη: 60 kn, Κατασκευαστής εργατών: Ritter, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Ritter
18.500 €

Δείτε αγγελία
Werner Fendt Wario 820
6
Werner Fendt Wario 820
Δασικά τρακτέρ, act3514301
54293 Trier, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, Εμβέλεια γερανού: 9.60 m, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Werner, Κατασκευαστής εργατών: S&R
166.600 €
με 19% ΦΠΑ
140.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WF Trac 2460 4x4
4
WF Trac 2460 4x4
Δασικά τρακτέρ, act3599640
Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 175 kW, Ώρες λειτουργίας: 3900 h, Ελκτική δύναμη εργάτη: 98 kn, Κατασκευαστής εργατών: Werner, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Werner
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fendt Werner Wario 724
4
Fendt Werner Wario 724
Δασικά τρακτέρ, act3599630
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Εμβέλεια γερανού: 8.00 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 98 kn, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Werner, Κατασκευαστής εργατών: S&R
247.520 €
με 19% ΦΠΑ
208.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WF Trac WF trac 1700
7
WF Trac WF trac 1700
Δασικά τρακτέρ, act3409623
Marsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 3850 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εμβέλεια γερανού: 7.60 m, Κατασκευαστής εργατών: Werner, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Werner
186.830 €
με 19% ΦΠΑ
157.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
HSM 904
6
HSM 904
Δασικά τρακτέρ, act3247719
54293 Trier, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 175 kW, Ώρες λειτουργίας: 13500 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Ελκτική δύναμη εργάτη: 80 kn, Κατασκευαστής εργατών: Adler, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: HSM
116.620 €
141.610 €

με 19% ΦΠΑ
98.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Werner WF trac 1700
4
Werner WF trac 1700
Δασικά τρακτέρ, act3184387
54293 Trier, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 14500 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 8.00 t, Εμβέλεια γερανού: 7.00 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 80 kn, Κατασκευαστής εργατών: Werner
105.910 €
με 19% ΦΠΑ
89.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WF Trac 2460 6x6 MK
6
WF Trac 2460 6x6 MK
Δασικά τρακτέρ, act3745693
54293 Trier, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Ώρες λειτουργίας: 1600 h, Εμβέλεια γερανού: 10.20 m, Κατασκευαστής εργατών: Werner
422.450 €
με 19% ΦΠΑ
355.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Steyr 4095
4
Steyr 4095
Δασικά τρακτέρ, act3684339
87616 Marktoberdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 71 kW, Ώρες λειτουργίας: 1400 h, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εργάτης, Ημερομηνία εγγραφής: 15.03.2011, Κατασκευαστής εργατών: S+R
93.000 €
με 19% ΦΠΑ
78.151 € καθαρά
Δείτε αγγελία
HSM 904 Z
11
HSM 904 Z
Δασικά τρακτέρ, act3707598
36199 Rotenburg a.d. Fulda, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 184 kW, Ώρες λειτουργίας: 10300 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, Εμβέλεια γερανού: 4.90 m, Κατασκευαστής εργατών: Adler
117.096 €
με 19% ΦΠΑ
98.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
HSM 904 Z
20
HSM 904 Z
Δασικά τρακτέρ, act3707619
36199 Rotenburg/F., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 16000 h, Εργάτης, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εμβέλεια γερανού: 3.90 m, Κατασκευαστής εργατών: Adler
35.105 €
με 19% ΦΠΑ
29.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 81