Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δασικά τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Δασικά τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δασικά τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
John Deere Fendt Steyr JCB Komatsu Mercedes-Benz BGU
HSM 904
20
HSM 904
Δασικά τρακτέρ, 5185690 5185690
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 137 kW, Ώρες λειτουργίας: 13625 h
122.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 540 H
8
John Deere 540 H
Δασικά τρακτέρ, 5185545 5185545
  51330 GIVRY EN ARGONNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ημερομηνία εγγραφής: 02.01.2012
159.800 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotschenreuther MW1, K105
20
Kotschenreuther MW1, K105
Δασικά τρακτέρ, 5184397 5184397
  9872 Millstatt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 14200 h, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Ημερομηνία εγγραφής: 09.07.1997, Εμβέλεια γερανού: 8.50 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 73 kn, ...
35.500 €
Δείτε αγγελία
Bergmeister Bergm
14
Bergmeister Bergm
Δασικά τρακτέρ, 5183978 5183978
  48165 Münster, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
1.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6130M
6
John Deere 6130M
Δασικά τρακτέρ, 5183406 5183406
  96349 Neufang, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 96 kW
130.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
NOVOTNY LVS-511
Βίντεο
15
NOVOTNY LVS-511
Δασικά τρακτέρ, 5180859 5180859
  42319 Maidla, Εσθονία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 25 h, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.50 t, Εμβέλεια γερανού: 6.50 m, ...
109.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotschenreuther K175 mit Harvester
4
Kotschenreuther K175 mit Harvester
Δασικά τρακτέρ, 5172730 5172730
  96349 Neufang, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 7500 h
140.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotschenreuther K240R
6
Kotschenreuther K240R
Δασικά τρακτέρ, 5171647 5171647
  96349 Neufang, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 183 kW, Ώρες λειτουργίας: 6500 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz MB 900
4
Mercedes-Benz MB 900
Δασικά τρακτέρ, 5169747 5169747
  96349 Neufang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 13300 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kotschenreuther 135
3
Kotschenreuther 135
Δασικά τρακτέρ, 5169718 5169718
  96349 Neufang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 13500 h
80.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra T163
8
Valtra T163
Δασικά τρακτέρ, 5166035 5166035
  1218 Komenda, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 128 kW, Ώρες λειτουργίας: 1527 h, Σύστημα κλιματισμού, αρπαγή δασικών, Εμβέλεια γερανού: 10.00 m, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Jake+Palfinger
118.000 €
εξ. 22% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WF Trac 1700
3
WF Trac 1700
Δασικά τρακτέρ, 5156539 5156539
  84076 Pfeffenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 128 kW, Ώρες λειτουργίας: 15500 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Εμβέλεια γερανού: 8.00 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 80 kn, Κατασκευαστής εργατών: WERNER, ...
89.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 548 G 2 Ritter Doppelwinde Kran
12
John Deere 548 G 2 Ritter Doppelwinde Kran
Δασικά τρακτέρ, 5141101 5141101
  79232 March, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 17400 h
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
EPSILON EPSILON X130R104
EPSILON EPSILON X130R104
Δασικά τρακτέρ, 5134853 5134853
  84076 Pfeffenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
29.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
WF Trac 1700
16
WF Trac 1700
Δασικά τρακτέρ, 5098879 5098879
  5611 Großarl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 10300 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Εμβέλεια γερανού: 8.00 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 10 kn, ...
108.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor mit Ritter Doppelwinde 7245
3
Zetor mit Ritter Doppelwinde 7245
Δασικά τρακτέρ, 5095672 5095672
  93352 Rohr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 6300 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Εργάτης, Ελκτική δύναμη εργάτη: 5 kn, Κατασκευαστής εργατών: Ritter, ...
13.550,14 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra T 170
6
Valtra T 170
Δασικά τρακτέρ, 5094337 5094337
  63688 Gedern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 10700 h
72.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WF Trac 1100
2
WF Trac 1100
Δασικά τρακτέρ, 5089804 5089804
  37170 Uslar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Εμβέλεια γερανού: 4.00 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 80 kn, Κατασκευαστής εργατών: Werner, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Werner Trier
36.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BIJOL 240 Kombi-Forst
7
BIJOL 240 Kombi-Forst
Δασικά τρακτέρ, 5076584 5076584
  59872 Meschede, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 180 kW, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, αρπαγή δασικών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
BIJOL BWS 240 mit Kran
9
BIJOL BWS 240 mit Kran
Δασικά τρακτέρ, 5076557 5076557
  59872 Meschede, Γερμανία
Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, αρπαγή δασικών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bijol BWS 160 mit Kran
9
Bijol BWS 160 mit Kran
Δασικά τρακτέρ, 5076545 5076545
  59872 Meschede, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 117 kW, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, αρπαγή δασικών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
WF Trac 1700
4
WF Trac 1700
Δασικά τρακτέρ, 5067388 5067388
  84076 Pfeffenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 128 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Εμβέλεια γερανού: 8.00 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 80 kn, ...
110.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Doppstadt SYSTRA LTS 750M
4
Doppstadt SYSTRA LTS 750M
Δασικά τρακτέρ, 5047356 5047356
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ώρες λειτουργίας: 8118 h
20.084,03 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Welte W 130 Service/Getriebe/Reifen neu
12
Welte W 130 Service/Getriebe/Reifen neu
Δασικά τρακτέρ, 5036612 5036612
  79232 March, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 13199 h
108.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 2650
2
John Deere 2650
Δασικά τρακτέρ, 5035882 5035882
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 8575 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 52