Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Διαχωριστής ξύλων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Μηχανισμός κίνησης

Μεταχειρισμένα Διαχωριστής ξύλων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Διαχωριστής ξύλων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Log Splitter Hout Klover
16
ΝΈΑ Log Splitter Hout Klover
Διαχωριστής ξύλων, 4645518 4645518
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Oehler OL 4200 H
5
Oehler OL 4200 H
Διαχωριστής ξύλων, 4635126 4635126
  48361 Beelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
8.067,23 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Binderberger H8 E Holzspalter
8
Binderberger H8 E Holzspalter
Διαχωριστής ξύλων, 4633482 4633482
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
1.458,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Binderberger H6 E Kurzholzspalter
7
Binderberger H6 E Kurzholzspalter
Διαχωριστής ξύλων, 4633353 4633353
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Binderberger H 20Z Super Speed Holzspalter
8
Binderberger H 20Z Super Speed Holzspalter
Διαχωριστής ξύλων, 4633190 4633190
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
3.741,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Posch MAXI
4
Posch MAXI
Διαχωριστής ξύλων, 4632453 4632453
  8401 Kalsdorf, Αυστρία
450 €
Δείτε αγγελία
Jansen Holzspalter Jansen TS-14L105, liegend für Traktor, hydraulisch, 14 t
7
Jansen Holzspalter Jansen TS-14L105, liegend für Traktor, hydraulisch, 14 t
Διαχωριστής ξύλων, 4632109 4632109
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
881,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansen Holzspalter Jansen HS-20H110, 20t, 110cm, Benzinmotor, stehend+liegend
7
Jansen Holzspalter Jansen HS-20H110, 20t, 110cm, Benzinmotor, stehend+liegend
Διαχωριστής ξύλων, 4632108 4632108
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.595,80 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BGU BGU Holzspalter USP22HZ
9
BGU BGU Holzspalter USP22HZ
Διαχωριστής ξύλων, 4630531 4630531
  63691 Ranstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Δύναμη διαχωρισμού: 22.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, pto, Μαχαίρια-μονής λεπίδας
3.750 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Binderberger H17Z mit Funkseilwinde
Διαχωριστής ξύλων, 4629168 4629168
  71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Δύναμη διαχωρισμού: 17.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, pto, Μαχαίρια-μονής λεπίδας, Κάθετος διαχωριστής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Oehler OL 4200 H
4
Oehler OL 4200 H
Διαχωριστής ξύλων, 4623378 4623378
  26215 Wiefelstede-Spohle, Γερμανία
11.344,54 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Posch Paldu 1100-15ZE PZGE5,5
Διαχωριστής ξύλων, 4622133 4622133
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δύναμη διαχωρισμού: 15.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, Μαχαίρια-μονής λεπίδας, Οριζόντιος διαχωριστής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lancman XL32 C
9
Lancman XL32 C
Διαχωριστής ξύλων, 4621101 4621101
  8654 Fischbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
8.082,50 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Binderberger H12 Z Holspalter Zapfwelle
4
Binderberger H12 Z Holspalter Zapfwelle
Διαχωριστής ξύλων, 4617233 4617233
  34626 Neukirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Δύναμη διαχωρισμού: 12.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 115 cm, pto, Μαχαίρια-μονής λεπίδας, Κάθετος διαχωριστής
1.504,20 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
THOR MAGIK 13 VPF
4
THOR MAGIK 13 VPF
Διαχωριστής ξύλων, 4616198 4616198
  76829 Landau, Γερμανία
Δύναμη διαχωρισμού: 13.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 124 cm, pto, Μαχαίρια-μονής λεπίδας
2.016,81 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansen Holzspalter Jansen HS-12L53, 12 t, 53cm, liegend, Benzinmotor 6,5 PS
7
Jansen Holzspalter Jansen HS-12L53, 12 t, 53cm, liegend, Benzinmotor 6,5 PS
Διαχωριστής ξύλων, 4615650 4615650
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
755,46 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ROBUST R25EKSWF
8
ROBUST R25EKSWF
Διαχωριστής ξύλων, 4607064 4607064
  42499 Hueckeswagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 25.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 115 cm, pto, Οριζόντιος διαχωριστής
5.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansen Holzspalter Jansen HS-22A62, 22 t, 62cm, Benzinmotor, stehend+liegend
7
Jansen Holzspalter Jansen HS-22A62, 22 t, 62cm, Benzinmotor, stehend+liegend
Διαχωριστής ξύλων, 4603719 4603719
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.175,63 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Kellfri Holzschneide/Spaltmaschine VM360E
3
MD Kellfri Holzschneide/Spaltmaschine VM360E
Διαχωριστής ξύλων, 4602980 4602980
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 6.00 t
8.299 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Kellfri Holzspalter HK1100
3
MD Kellfri Holzspalter HK1100
Διαχωριστής ξύλων, 4602973 4602973
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 7.00 t, Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων
1.099 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Kellfri Holzspalter für Traktoren VK700 und VK1100
6
MD Kellfri Holzspalter für Traktoren VK700 und VK1100
Διαχωριστής ξύλων, 4602934 4602934
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 7.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 70 cm, Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων
799 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Kellfri Holzspaltmaschine KW340
12
MD Kellfri Holzspaltmaschine KW340
Διαχωριστής ξύλων, 4602928 4602928
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.399 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabaud 7 - 15 ton compacte houtklover kloofmachine 230V
4
Rabaud 7 - 15 ton compacte houtklover kloofmachine 230V
Διαχωριστής ξύλων, 4601886 4601886
  5757 AD Liessel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kellfri 7 ton houtklover kloofmachine hydraulisch
4
Kellfri 7 ton houtklover kloofmachine hydraulisch
Διαχωριστής ξύλων, 4601884 4601884
  5757 AD Liessel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
LANCMAN LANCMAN SL 10
6
LANCMAN LANCMAN SL 10
Διαχωριστής ξύλων, 4601836 4601836
  64385 Ober-Kainsbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Δύναμη διαχωρισμού: 10.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 60 cm, pto, Εξαπλάσια μαχαίρια, Οριζόντιος διαχωριστής
1.000 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 263