Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Διαχωριστής ξύλων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Μηχανισμός κίνησης: pto

Μεταχειρισμένα Διαχωριστής ξύλων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Διαχωριστής ξύλων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Binderberger BGU Balfor
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Binderberger Gigant 20 Z
Βίντεο
5
Binderberger Gigant 20 Z
Διαχωριστής ξύλων, 4868970 4868970
  35767 Rabenscheid, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Δύναμη διαχωρισμού: 20.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 125 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας, Τύπος: Κάθετος διαχωριστής
10.756,30 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Posch Paldu 12ZPZG
4
Posch Paldu 12ZPZG
Διαχωριστής ξύλων, 4886423 4886423
  76337 Waldbronn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Δύναμη διαχωρισμού: 12.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 100 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας, Τύπος: Οριζόντιος διαχωριστής
1.950 €
Δείτε αγγελία
Binderberger Gigant 27 Z mit Fahrwerk
4
Binderberger Gigant 27 Z mit Fahrwerk
Διαχωριστής ξύλων, 4851783 4851783
  74417 Gschwend, Γερμανία
Δύναμη διαχωρισμού: 27.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 125 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων, Τύπος: Οριζόντιος διαχωριστής
8.490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
HAF-Forsttechnik HS 110/27
4
HAF-Forsttechnik HS 110/27
Διαχωριστής ξύλων, 3205847 3205847
  87640 Biessenhofen / Altdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 27.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
HAF-Forsttechnik HS 108/12
3
HAF-Forsttechnik HS 108/12
Διαχωριστής ξύλων, 3205846 3205846
  87640 Biessenhofen / Altdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Δύναμη διαχωρισμού: 12.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
HAF-Forsttechnik Besuchen Sie uns auf der LIGNA 2019
14
HAF-Forsttechnik Besuchen Sie uns auf der LIGNA 2019
Διαχωριστής ξύλων, 3205784 3205784
  87640 Biessenhofen / Altdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 27.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Τύπος: Κάθετος διαχωριστής
8.657 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Binderberger H20 eco line
-20%
4
Binderberger H20 eco line
Διαχωριστής ξύλων, 3570635 3570635
  53489 Sinzig , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 20.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 115 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας
2.600 €
3.240 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kozina HCD
7
Kozina HCD
Διαχωριστής ξύλων, 3532095 3532095
  4000 Kranj, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 21.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 115 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Binderberger Gigant 30 GI30Z
9
Binderberger Gigant 30 GI30Z
Διαχωριστής ξύλων, 4044820 4044820
  9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2016, Δύναμη διαχωρισμού: 30.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 125 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων, Τύπος: Οριζόντιος διαχωριστής
9.500 €
Δείτε αγγελία
Binderberger H20
8
Binderberger H20
Διαχωριστής ξύλων, 4707009 4707009
  49186 Bad Iburg - Sentrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δύναμη διαχωρισμού: 20.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 115 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Τύπος: Οριζόντιος διαχωριστής
4.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Binderberger H12 Z Holspalter Zapfwelle
4
Binderberger H12 Z Holspalter Zapfwelle
Διαχωριστής ξύλων, 4617233 4617233
  34626 Neukirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Δύναμη διαχωρισμού: 12.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 115 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας, Τύπος: Κάθετος διαχωριστής
1.504,20 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Binderberger H 12 ECO SPLIT Z
3
Binderberger H 12 ECO SPLIT Z
Διαχωριστής ξύλων, 4542113 4542113
  34434 Borgentreich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 12.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 115 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας, Τύπος: Κάθετος διαχωριστής
2.184,87 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kendt 16To Zapfwellenantrieb
9
Kendt 16To Zapfwellenantrieb
Διαχωριστής ξύλων, 4512290 4512290
  53489 Sinzig , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 16.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας
1.344,54 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lancman STI 17 C
9
Lancman STI 17 C
Διαχωριστής ξύλων, 4363809 4363809
  96176 Kraisdorf, Γερμανία
Δύναμη διαχωρισμού: 17.00 t, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας, Τύπος: Κάθετος διαχωριστής
2.513 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ROBUST R25EKSWF
8
ROBUST R25EKSWF
Διαχωριστής ξύλων, 4607064 4607064
  42499 Hueckeswagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 25.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 115 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Τύπος: Οριζόντιος διαχωριστής
5.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krpan CV 18 K pro
3
Krpan CV 18 K pro
Διαχωριστής ξύλων, 4203873 4203873
  88377 Riedhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 17.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 102 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας, Τύπος: Κάθετος διαχωριστής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Balfor Pro 13 C
10
Balfor Pro 13 C
Διαχωριστής ξύλων, 3079313 3079313
  56864 Bad Bertrich, Γερμανία
Δύναμη διαχωρισμού: 13.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 113 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας
1.680 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unterreiner Vogesenblitz VH12 VP12 VE12 VHE12 VPE12
4
Unterreiner Vogesenblitz VH12 VP12 VE12 VHE12 VPE12
Διαχωριστής ξύλων, 1296335 1296335
  09638 Lichtenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη διαχωρισμού: 12.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 108 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lancman XLE 32 C XTRM
7
Lancman XLE 32 C XTRM
Διαχωριστής ξύλων, 4795979 4795979
  79780 Stühlingen-Lausheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη διαχωρισμού: 32.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 119 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων, Τύπος: Οριζόντιος διαχωριστής
8.823,53 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GROWI GSW 25-F mit Funkseilwinde Turbo(3-Pumpensystem) ZW-ab Lager
5
GROWI GSW 25-F mit Funkseilwinde Turbo(3-Pumpensystem) ZW-ab Lager
Διαχωριστής ξύλων, 4192445 4192445
  71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δύναμη διαχωρισμού: 25.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 120 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων, Τύπος: Οριζόντιος διαχωριστής
10.571 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Zanon Spalter Holzspalter Zanon SVT-20/1050
14
VEMAC Zanon Spalter Holzspalter Zanon SVT-20/1050
Διαχωριστής ξύλων, 3847440 3847440
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 20.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto
2.680,67 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Zanon Spalter Holzspalter Zanon SVT-14/1050
13
VEMAC Zanon Spalter Holzspalter Zanon SVT-14/1050
Διαχωριστής ξύλων, 3847410 3847410
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 14.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 122 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto
1.588,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sasmo Schneckenhäcker HP -25
6
Sasmo Schneckenhäcker HP -25
Διαχωριστής ξύλων, 3537995 3537995
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Λοιπά
10.084 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unterreiner VP 12
4
Unterreiner VP 12
Διαχωριστής ξύλων, 4524319 4524319
  08541 Mechelgrün, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη διαχωρισμού: 12.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 108 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Τύπος: Κάθετος διαχωριστής
1.660 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Posch M 6612NHC Paldu 1100-15 Z PZG-R+Seilwinde
3
Posch M 6612NHC Paldu 1100-15 Z PZG-R+Seilwinde
Διαχωριστής ξύλων, 4376409 4376409
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δύναμη διαχωρισμού: 15.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας, Τύπος: Οριζόντιος διαχωριστής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 54