Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Διαχωριστής ξύλων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Μηχανισμός κίνησης: pto

Μεταχειρισμένα Διαχωριστής ξύλων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Διαχωριστής ξύλων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Binderberger BGU Balfor
Binderberger Gigant 30Z Fahrwerk
6
Binderberger Gigant 30Z Fahrwerk
Διαχωριστής ξύλων, 5133117 5133117
  71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Δύναμη διαχωρισμού: 30.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 130 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Εξαπλάσια μαχαίρια, Τύπος: Οριζόντιος διαχωριστής
7.500 €
Δείτε αγγελία
Binderberger Holzspalter GI 20 Z zu vermieten
8
Binderberger Holzspalter GI 20 Z zu vermieten
Διαχωριστής ξύλων, 3312014 3312014
  48720 Rosendahl-Osterwick, Γερμανία
Δύναμη διαχωρισμού: 20.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 125 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων
60 €
εξ. 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 50,42 € ανά Ημέρα
logo
Δείτε αγγελία
Balfor Pro 13 C
10
Balfor Pro 13 C
Διαχωριστής ξύλων, 3079313 3079313
  56864 Bad Bertrich, Γερμανία
Δύναμη διαχωρισμού: 13.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 113 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας
1.680 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Binderberger Gigant 30 GI30Z
9
Binderberger Gigant 30 GI30Z
Διαχωριστής ξύλων, 4044820 4044820
  9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη διαχωρισμού: 30.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 125 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων, Τύπος: Οριζόντιος διαχωριστής
9.500 €
Δείτε αγγελία
Kozina HCD
7
Kozina HCD
Διαχωριστής ξύλων, 3532095 3532095
  4000 Kranj, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 21.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 115 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krpan CV 18 K pro
3
Krpan CV 18 K pro
Διαχωριστής ξύλων, 4203873 4203873
  88377 Riedhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 17.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 102 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας, Τύπος: Κάθετος διαχωριστής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Binderberger H 12 ECO SPLIT Z
3
Binderberger H 12 ECO SPLIT Z
Διαχωριστής ξύλων, 4542113 4542113
  34434 Borgentreich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 12.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 115 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας, Τύπος: Κάθετος διαχωριστής
2.184,87 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kendt 16To Zapfwellenantrieb
9
Kendt 16To Zapfwellenantrieb
Διαχωριστής ξύλων, 4512290 4512290
  53489 Sinzig , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 16.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας
1.344,54 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lancman STI 17 C
9
Lancman STI 17 C
Διαχωριστής ξύλων, 4363809 4363809
  96176 Kraisdorf, Γερμανία
Δύναμη διαχωρισμού: 17.00 t, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας, Τύπος: Κάθετος διαχωριστής
2.513 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Oehler OL 140 P
5
Oehler OL 140 P
Διαχωριστής ξύλων, 4913687 4913687
  54568 Gerolstein - Roth, Γερμανία
Δύναμη διαχωρισμού: 14.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας, Τύπος: Οριζόντιος διαχωριστής
2.184,87 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AMR Vogesenblitz VPE 12
4
AMR Vogesenblitz VPE 12
Διαχωριστής ξύλων, 5103218 5103218
  52156 Monschau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δύναμη διαχωρισμού: 12.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 100 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Τύπος: Κάθετος διαχωριστής
2.605,04 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
HAF-Forsttechnik Besuchen Sie uns auf der LIGNA 2019
16
HAF-Forsttechnik Besuchen Sie uns auf der LIGNA 2019
Διαχωριστής ξύλων, 3205784 3205784
  87640 Biessenhofen / Altdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 27.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Τύπος: Κάθετος διαχωριστής
8.657 €
εξ. 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 130 € ανά εβδομάδα
logo
Δείτε αγγελία
VEMAC Zanon Spalter Holzspalter Zanon SVT-20/1050
14
VEMAC Zanon Spalter Holzspalter Zanon SVT-20/1050
Διαχωριστής ξύλων, 3847440 3847440
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 20.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto
2.680,67 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Zanon Spalter Holzspalter Zanon SVT-14/1050
13
VEMAC Zanon Spalter Holzspalter Zanon SVT-14/1050
Διαχωριστής ξύλων, 3847410 3847410
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 14.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 122 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto
1.588,24 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Binderberger H20 SS SUPERSPEED ZAPFWELLENANTRIEB
7
Binderberger H20 SS SUPERSPEED ZAPFWELLENANTRIEB
Διαχωριστής ξύλων, 3563974 3563974
  53489 Sinzig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Δύναμη διαχωρισμού: 20.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 115 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Binderberger H20 eco line
-16%
5
Binderberger H20 eco line
Διαχωριστής ξύλων, 3570635 3570635
  53489 Sinzig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 20.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 115 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας
2.990 €
3.558,10 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Remet CNC Wolf-Landtechnik GmbH Holzspalter LW 100 (Zapfwelle) | LE-100 (elektrisch)
Βίντεο
9
Remet CNC Wolf-Landtechnik GmbH Holzspalter LW 100 (Zapfwelle) | LE-100 (elektrisch)
Διαχωριστής ξύλων, 4059264 4059264
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Λοιπά, Τύπος: Οριζόντιος διαχωριστής
299 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
ROBUST R20KSW
8
ROBUST R20KSW
Διαχωριστής ξύλων, 4607064 4607064
  42499 Hueckeswagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 20.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 115 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Τύπος: Οριζόντιος διαχωριστής
3.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unterreiner Vogesenblitz VH12 VP12 VE12 VHE12 VPE12
4
Unterreiner Vogesenblitz VH12 VP12 VE12 VHE12 VPE12
Διαχωριστής ξύλων, 1296335 1296335
  09638 Lichtenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 12.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 108 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Binderberger H17EZ
5
Binderberger H17EZ
Διαχωριστής ξύλων, 5087389 5087389
  9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2011, Δύναμη διαχωρισμού: 17.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 115 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας, Τύπος: Κάθετος διαχωριστής
2.500 €
εξ. 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sasmo Schneckenhäcker HP -25
6
Sasmo Schneckenhäcker HP -25
Διαχωριστής ξύλων, 3537995 3537995
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Λοιπά
10.084 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Posch M 6612NHC Paldu 1100-15 Z PZG-R+Seilwinde
3
Posch M 6612NHC Paldu 1100-15 Z PZG-R+Seilwinde
Διαχωριστής ξύλων, 4376409 4376409
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 15.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας, Τύπος: Οριζόντιος διαχωριστής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Unterreiner HPF 17
4
Unterreiner HPF 17
Διαχωριστής ξύλων, 4314317 4314317
  91332 Heiligenstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δύναμη διαχωρισμού: 17.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 117 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων, Τύπος: Οριζόντιος διαχωριστής
5.798 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LANCMANN Holzspalter STX 21 GP
2
LANCMANN Holzspalter STX 21 GP
Διαχωριστής ξύλων, 4738882 4738882
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 21.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 117 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Τύπος: Κάθετος διαχωριστής
2.789,92 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
LANCMANN Holzspalter STX 17 STX 17
2
LANCMANN Holzspalter STX 17 STX 17
Διαχωριστής ξύλων, 4738869 4738869
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 17.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 117 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Τύπος: Κάθετος διαχωριστής
2.378,15 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 57