Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Albach Dücker Pöttinger Cramer
Tielbürger HOLZHÄCKSLER TH 80
10
ΝΈΑ Tielbürger HOLZHÄCKSLER TH 80
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5414983 5414983
  09232 Hartmannsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
1.261  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kubota GS/PUMA 35D
8
ΝΈΑ Kubota GS/PUMA 35D
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5414758 5414758
  67150 Niederkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
21.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Morbark
6
ΝΈΑ Morbark
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5409920 5409920
  80-241 Gdańsk, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Heizohack HM 6-300 D Heizomat, Kein Jenz, Kein Eschlböck
7
Heizohack HM 6-300 D Heizomat, Kein Jenz, Kein Eschlböck
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5407124 5407124
  48703 Stadtlohn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 144 h
20.800  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
SEVE MFUL 125-S6 LC-L
15
SEVE MFUL 125-S6 LC-L
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5406610 5406610
  5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2020, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 25 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Albach DIAMANT 2000
3
Albach DIAMANT 2000
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5406363 5406363
  60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Vandaele TV20-26
3
Vandaele TV20-26
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5406314 5406314
  2910 Essen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Doppstadt AK 435 Profi Schredder
12
Doppstadt AK 435 Profi Schredder
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5405391 5405391
  59379 Selm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 7341 h
84.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Valtra T234 Unlimited Tractor C/W Crane and Grab (ST5731)
19
Valtra T234 Unlimited Tractor C/W Crane and Grab (ST5731)
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5405178 5405178
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
106.711  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Laski LS-160 PB
6
Laski LS-160 PB
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5404076 5404076
  64653 Lorsch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 160 mm
20.590  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Laski LS-160 DW brake
4
Laski LS-160 DW brake
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5404049 5404049
  64653 Lorsch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 50 h, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 160 mm
19.999  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Laski LS-160 DW Track
Βίντεο
6
Laski LS-160 DW Track
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5404001 5404001
  64653 Lorsch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 160 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Greentec 952 Mega
20
Greentec 952 Mega
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5401735 5401735
  59846 Sundern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 1736 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Forigo FT8-130
7
Forigo FT8-130
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5401384 5401384
  4054JE ECHTELD, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Dücker HF 200
7
Dücker HF 200
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5400636 5400636
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
13.850,42  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Wüst Hacker
5
Wüst Hacker
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5399240 5399240
  6043 Adligenswil, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 6400 h, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 1200 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Först PT8
9
Först PT8
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5399424 5399424
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 210 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
TS 170
8
TS 170
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5399421 5399421
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Jensen A 540 DI
5
Jensen A 540 DI
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5398412 5398412
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 202 h, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 190 mm
20.700  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Timberwolf TW 230/DHB
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5394454 5394454
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
HS 100M Holzhacker Holzhäcksler
4
HS 100M Holzhacker Holzhäcksler
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5394226 5394226
  57392 Schmallenberg-Felbecke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
3.739,50  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Pöttinger WID- M MIT STATIONÄRMOTOR
3
Pöttinger WID- M MIT STATIONÄRMOTOR
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5394181 5394181
  4224 Wartberg, Αυστρία
6.900  €
Στείλτε email
Echo GHX-CH1900
9
Echo GHX-CH1900
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5391963 5391963
  27432 Bremervörde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
4.500  €
Στείλτε email
TS431/S
7
TS431/S
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5391957 5391957
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
9.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
TB 100
4
TB 100
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 5391317 5391317
  21423 Winsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
5.200  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 421