Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Heizohack 8/500K inkl. 6,9m Kran ca. 500 Betriebsstunden
4
Heizohack 8/500K inkl. 6,9m Kran ca. 500 Betriebsstunden
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3608419
33824 Werther, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
69.000 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Greenmech STC 220 MT55
8
Greenmech STC 220 MT55
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3652493
53757 St. Augustin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
24.395 EUR
με 19% ΦΠΑ
20.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Geo Eco23 Holzhäcksler Holzschredder Häcksler Schredder NEU
12
VEMAC Geo Eco23 Holzhäcksler Holzschredder Häcksler Schredder NEU
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3119577
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.691 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.261 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Geo Eco21 Holzschredder Holzhäcksler Häcksler Schredder NEU
Βίντεο
11
VEMAC Geo Eco21 Holzschredder Holzhäcksler Häcksler Schredder NEU
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit1783551
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.691 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.261 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schliesing 355 EX
6
Schliesing 355 EX
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3433512
46244 Bottrop, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
39.270 EUR
με 19% ΦΠΑ
33.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Zanon Importeur NL Bio-8
2
Zanon Importeur NL Bio-8
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3664347
8313 AL Rutten, Ολλανδία
5.143 EUR
με 21% ΦΠΑ
4.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jenz HEM 583
10
Jenz HEM 583
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3663313
4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015
80.722 EUR
με 19% ΦΠΑ
67.834 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schliesing 175 MX
4
Schliesing 175 MX
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3663216
48268 Greven, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Musmax WT 7
Musmax WT 7
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3662544
fragen Sie uns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
70.091 EUR
με 19% ΦΠΑ
58.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
TIMBERWOLF SX 200 DHB
9
TIMBERWOLF SX 200 DHB
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3662490
51330 GIVRY EN ARGONNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
13.800 EUR

Δείτε αγγελία
Albach SILVATOR 2000
3
Albach SILVATOR 2000
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3657432
60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
KOMPTECH CHIPPO 5010 C
KOMPTECH CHIPPO 5010 C
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3657431
60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010
222.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
185.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jensen 530
8
Jensen 530
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3654026
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
26.775 EUR
με 19% ΦΠΑ
22.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Greenmech STC 220 MT55
8
Greenmech STC 220 MT55
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3652493
53757 St. Augustin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
24.395 EUR
με 19% ΦΠΑ
20.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Timberwolf TW 230/DHB
8
Timberwolf TW 230/DHB
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3645205
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
16.731 EUR

Δείτε αγγελία
Hand-made 1 ESSIEU
Hand-made 1 ESSIEU
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3638279
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990
3.480 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ventura A.T.V. 260 - MISSISSIPI
8
Ventura A.T.V. 260 - MISSISSIPI
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3626888
56729 Kehrig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
17.748 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.914 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ventura A.T.V. 150 - ZABEZE
16
Ventura A.T.V. 150 - ZABEZE
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3626784
56729 Kehrig, Γερμανία
8.533 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.171 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BIEBER 2 BIEBER 2
3
BIEBER 2 BIEBER 2
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3626663
8551 Wies, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1998
1.300 EUR
με 13% ΦΠΑ
1.150 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Albach TS Industrie WS 18/35D
3
Albach TS Industrie WS 18/35D
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3658428
OX9 2NZ -, Μεγ. Βρετανία
15.733 EUR
με 20% ΦΠΑ
13.110 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Remet R - 100  Standard
Βίντεο
9
Remet R - 100 Standard
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3613755
93471 Arnbruck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Remet RP - 80  Professional
6
Remet RP - 80 Professional
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3613752
93471 Arnbruck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Remet RPE - 80  Professional
5
Remet RPE - 80 Professional
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3613744
93471 Arnbruck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Remet RPB - 80  Professional
Βίντεο
5
Remet RPB - 80 Professional
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3613739
93471 Arnbruck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Remet Neuheut ! RPS - 120  360° schwenkbar montiert auf  Anhänger
4
Remet Neuheut ! RPS - 120 360° schwenkbar montiert auf Anhänger
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3613704
93471 Arnbruck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Remet Holzhackmechanismen R 60 - 200
Βίντεο
9
Remet Holzhackmechanismen R 60 - 200
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3613681
93471 Arnbruck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Remet  RE - 120 Elektromotor + Zapfwellenanschluß
6
Remet RE - 120 Elektromotor + Zapfwellenanschluß
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3613674
93471 Arnbruck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Remet RS - 120 Benzinmotor + Zapfwellenanschluß
7
Remet RS - 120 Benzinmotor + Zapfwellenanschluß
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3613645
93471 Arnbruck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Remet Neuheit ! RT - 630 Holzhackschnitzler 360° schwenkbar
Βίντεο
6
Remet Neuheit ! RT - 630 Holzhackschnitzler 360° schwenkbar
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3613626
93471 Arnbruck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lindner ANTAGUAR D 600 mit SCANIA MOTOR 405 KW
15
Lindner ANTAGUAR D 600 mit SCANIA MOTOR 405 KW
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3612276
06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
115.430 EUR
με 19% ΦΠΑ
97.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 228