Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Lindana TP 270
7
ΝΈΑ Lindana TP 270
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4263479
  3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Schliesing Widl CPT 130 D
4
Schliesing Widl CPT 130 D
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4260053
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
5.499 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TP TP200VHY
12
TP TP200VHY
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4256166
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schliesing ZX 440
7
Schliesing ZX 440
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4252597
  31637 Rodewald, Γερμανία
μέγιστη διάμετρος ξύλου: 22 mm
5.882 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schliesing 300MX Projekt
-13%
2
Schliesing 300MX Projekt
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4248603
  34393 Grebenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 1059 h, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 200 mm
13.000 €
14.950 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Farmi FH 260
-18%
12
Farmi FH 260
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4247881
  54533 Das Oberöfflingen , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 300 h, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 35 mm
32.000 €
39.000 €

Δείτε αγγελία
Echo GHX CH2500D
3
Echo GHX CH2500D
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4246095
  37431 Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
15.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Inny Häcksler Hacker Schredder Holzhäcksler Holzhacker
Βίντεο
7
Inny Häcksler Hacker Schredder Holzhäcksler Holzhacker
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4241541
  64-308 Jabłonna, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 10 mm
700 €
Δείτε αγγελία
Först ST 6 592 HEURES
5
Först ST 6 592 HEURES
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4239735
  51330 GIVRY EN ARGONNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013
13.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GreenMech ARBORIST 150
5
GreenMech ARBORIST 150
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4239734
  51330 GIVRY EN ARGONNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012
13.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Först XR 8 / 867 HEURES
8
Först XR 8 / 867 HEURES
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4239736
  51330 GIVRY EN ARGONNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016
26.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TS-Industrie WS 16/35DT
7
TS-Industrie WS 16/35DT
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4238103
  59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 339 h, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 160 mm
14.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Owltrey WC15H
11
Owltrey WC15H
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4237802
  deurne liessel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 1 h, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 180 mm
3.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Heizohack HM 14/800 KL
12
Heizohack HM 14/800 KL
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4236218
  39629 Bismark, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 4200 h, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 800 mm
149.580 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Heizohack 10/500 mit Palfinger Kran
9
Heizohack 10/500 mit Palfinger Kran
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4236141
  33824 Werther, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 2100 h
62.000 €
Δείτε αγγελία
Eliet PROFI IV
6
Eliet PROFI IV
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4235572
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
3.097 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Timberwolf TW 230/DHB
8
Timberwolf TW 230/DHB
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4234181
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Vandaele TV27-40
9
Vandaele TV27-40
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4229439
  7345 DE Wenum Wiesel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 4280 h, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 270 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Jenz HEM 560
5
Jenz HEM 560
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4228672
  97631 Bad Königshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ώρες λειτουργίας: 4938 h, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 600 mm
50.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jensen Zware houtversnipperaar A141z  Aftakas Machinaal invoeren
7
Jensen Zware houtversnipperaar A141z Aftakas Machinaal invoeren
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4228175
  3461 EC Linschoten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 469 h, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 350 mm
11.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Timberwolf TW 230/DHB
8
Timberwolf TW 230/DHB
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4226762
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
17.203 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jenz HEM561DQ
5
Jenz HEM561DQ
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4226719
  19303 Dömitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 8300 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Dücker HF 760
11
Dücker HF 760
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4220594
  22143 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 180 mm
5.750 €
Δείτε αγγελία
Timberwolf TW 230/DHB
8
Timberwolf TW 230/DHB
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4218745
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
16.976 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Eschlböck Biber 92 ZK
3
Eschlböck Biber 92 ZK
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4212138
  72364 Obernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 2020 h, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 80 mm
179.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 270