Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Geo Eco16H Holzschredder Holzhäcksler Häcksler Schredder Hydraul
11
VEMAC Geo Eco16H Holzschredder Holzhäcksler Häcksler Schredder Hydraul
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3119588
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.290 €
με 19% ΦΠΑ
1.924 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Greenmech STC 220 MT55
10
Greenmech STC 220 MT55
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3652493
53757 St. Augustin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
20.500 €
με 19% ΦΠΑ
17.227 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Geo Eco21 Holzschredder Holzhäcksler Häcksler Schredder NEU
Βίντεο
11
VEMAC Geo Eco21 Holzschredder Holzhäcksler Häcksler Schredder NEU
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit1783551
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.691 €
με 19% ΦΠΑ
2.261 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schliesing 355 EX
5
Schliesing 355 EX
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3728135
46244 Bottrop, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
22.015 €
με 19% ΦΠΑ
18.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
PZO
16
PZO
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3024132
01723 Wilsdruff OTGrumbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Eschlböck Biber 7 Plus
16
Eschlböck Biber 7 Plus
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3755331
85461 Bockhorn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Husmann H5M
9
Husmann H5M
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3750581
17291 Seelübbe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
22.515 €
με 19% ΦΠΑ
18.920 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jensen A425 DI houtversnipperaar mobiel
Βίντεο
6
Jensen A425 DI houtversnipperaar mobiel
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3741143
3461 EC Linschoten, Ολλανδία
11.193 €
με 21% ΦΠΑ
9.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Eschlböck Biber 80ZK
8
Eschlböck Biber 80ZK
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3731520
85461 Bockhorn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
gryzzly bxh42s
6
gryzzly bxh42s
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3753331
87-200 Wąbrzeźno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.950 €

Δείτε αγγελία
gryzlly bx52rf
6
gryzlly bx52rf
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3753328
87-200 Wąbrzeźno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
3.160 €
με 23% ΦΠΑ
2.569 € καθαρά
Δείτε αγγελία
gryzlly dw30
5
gryzlly dw30
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3753315
87-200 Wąbrzeźno, Πολωνία
2.545 €
με 23% ΦΠΑ
2.069 € καθαρά
Δείτε αγγελία
gryzzly cpg6
6
gryzzly cpg6
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3753310
87-200 Wąbrzeźno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
10.532 €
με 23% ΦΠΑ
8.562 € καθαρά
Δείτε αγγελία
gryzlly tr110
5
gryzlly tr110
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3753304
87-200 Wąbrzeźno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.287 €
με 23% ΦΠΑ
1.047 € καθαρά
Δείτε αγγελία
gryzlly 122rs
6
gryzlly 122rs
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3753295
87-200 Wąbrzeźno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
6.529 €
με 22% ΦΠΑ
5.352 € καθαρά
Δείτε αγγελία
gryzlly 92rs
Βίντεο
6
gryzlly 92rs
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3753284
87-200 Wąbrzeźno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
4.788 €
με 22% ΦΠΑ
3.924 € καθαρά
Δείτε αγγελία
gryzzly 62rs
Βίντεο
5
gryzzly 62rs
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3753276
87-200 Wąbrzeźno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
3.482 €
με 22% ΦΠΑ
2.854 € καθαρά
Δείτε αγγελία
gryzlly 62s
Βίντεο
8
gryzlly 62s
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3753267
87-200 Wąbrzeźno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.886 €
με 22% ΦΠΑ
1.546 € καθαρά
Δείτε αγγελία
gryzlly 42s
Βίντεο
5
gryzlly 42s
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3753253
87-200 Wąbrzeźno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.306 €
1.451 €

με 22% ΦΠΑ
1.070 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Eschlböck Biber 7 Plus
6
Eschlböck Biber 7 Plus
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3698590
77736 Zell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
49.980 €

Δείτε αγγελία
edma24 Kellfri Holzhäcksler  Modell 100
4
edma24 Kellfri Holzhäcksler Modell 100
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3696163
74423 Obersontheim, Γερμανία
1.784 €
με 19% ΦΠΑ
1.499 € καθαρά
Δείτε αγγελία
edma24 Kellfri Holzhäcksler Modell 220 Sehr Robust
8
edma24 Kellfri Holzhäcksler Modell 220 Sehr Robust
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3696156
74423 Obersontheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
7.734 €
με 19% ΦΠΑ
6.499 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Eschlböck Biber 7 Kaminverlängerung
5
Eschlböck Biber 7 Kaminverlängerung
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3763876
85461 Bockhorn, Γερμανία
210 €

Δείτε αγγελία
Heizohack HM 14-800
6
Heizohack HM 14-800
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3768605
24890 Süderfahrenstedt, Γερμανία
49.980 €
με 19% ΦΠΑ
42.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jenz 561 Z
9
Jenz 561 Z
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3766607
77728 Oppenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
89.250 €
με 19% ΦΠΑ
75.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schliesing JBM 624 MDX 35
4
Schliesing JBM 624 MDX 35
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3723018
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
16.660 €
με 19% ΦΠΑ
14.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hatz 3L41C
6
Hatz 3L41C
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3724715
49456 Bakum, Γερμανία
8.900 €

Δείτε αγγελία
Schliesing 355 EX
5
Schliesing 355 EX
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3728135
46244 Bottrop, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
22.015 €
με 19% ΦΠΑ
18.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VICTORY GTK-1500E
8
VICTORY GTK-1500E
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3716808
21256 Handeloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.478 €
με 19% ΦΠΑ
1.242 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 270