Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Albach Dücker Kuhn Pöttinger Bugnot
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Remet CNC Scheibenhäcksler RT690 R
-8%
9
Remet CNC Scheibenhäcksler RT690 R
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4855065 4855065
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 130 mm
2.250 €
2.450 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
KOMPTECH Terminator 5000S, Schredder, Häcksler, Brecher
8
KOMPTECH Terminator 5000S, Schredder, Häcksler, Brecher
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4863911 4863911
  77731 Willstätt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 6900 h
54.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reckers Holzhäcksler BX72R
10
Reckers Holzhäcksler BX72R
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4859532 4859532
  48346 Ostbevern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 178 mm
4.117,65 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schliesing 105 MX
15
Schliesing 105 MX
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4872697 4872697
  15537 Erkner, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 1060 h, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 130 mm
11.450 €
Δείτε αγγελία
Jensen A 540 TX
6
Jensen A 540 TX
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4869838 4869838
  91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 1898 h
18.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jensen A 540 TX
5
Jensen A 540 TX
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4869837 4869837
  91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 1794 h
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jensen A 540
7
Jensen A 540
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4869836 4869836
  91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 891 h
17.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wirax Holzhäcksler/ Woodchipper/Trituradora de ramas/
5
Wirax Holzhäcksler/ Woodchipper/Trituradora de ramas/
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4890442 4890442
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 120 mm
916,73 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Jensen A 141 Z
12
Jensen A 141 Z
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4889314 4889314
  88285 Bodnegg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 300 mm
14.500 €
Δείτε αγγελία
Eschlböck Biber 5 KL
11
ΝΈΑ Eschlböck Biber 5 KL
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4902259 4902259
  78250 Tengen, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 620 h, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 24 mm
14.500 €
Δείτε αγγελία
GEO Holzhäcklser ECO 16
6
ΝΈΑ GEO Holzhäcklser ECO 16
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4902916 4902916
  49497 Mettingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 125 mm
1.091 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Farmi CH 260
12
Farmi CH 260
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4897712 4897712
  97737 Gemünden am Main, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 25 mm
7.990 €
Δείτε αγγελία
FAGROS-Holzhacmaschine RP200 Holzhacmaschine für Traktor mit Förder !!! RP200
6
FAGROS-Holzhacmaschine RP200 Holzhacmaschine für Traktor mit Förder !!! RP200
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4835598 4835598
  64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 160 mm
3.930 €
logo
Δείτε αγγελία
Mus Max WT 10 XL m. Epsilon Kran 10m kein Eschlböck, Jenz,
17
Mus Max WT 10 XL m. Epsilon Kran 10m kein Eschlböck, Jenz,
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4803646 4803646
  85461 Bockhorn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 4100 h, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 70 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tünnissen T&S 431 Profi Line
13
Tünnissen T&S 431 Profi Line
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4797765 4797765
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 230 mm
7.480 €
Δείτε αγγελία
Remet CNC RP 200 SUPER | Holz Hacker | Ausstellungsstück
-100%
Βίντεο
20
Remet CNC RP 200 SUPER | Holz Hacker | Ausstellungsstück
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4725505 4725505
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 170 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
5.450 €

logo
Δείτε αγγελία
Jensen A 530
14
Jensen A 530
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4727834 4727834
  83367 Petting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 815 h
13.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Junkkari HJ 250 GT Hacker
7
Junkkari HJ 250 GT Hacker
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4723609 4723609
  8654 Fischbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 10 h
11.504,42 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jensen 530 L Benzin
8
Jensen 530 L Benzin
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4745913 4745913
  50389 Wesseling-Berzdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 5 h
17.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Tünnißen TS GM10M Gardenmaster Holzzerkleinerer/ Häcksler
4
Tünnißen TS GM10M Gardenmaster Holzzerkleinerer/ Häcksler
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4749889 4749889
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 117 h, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 100 mm
7.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 120,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Jensen A  111  ZZ
5
Jensen A 111 ZZ
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4728763 4728763
  29683 Bad Fallingbostel, Γερμανία
μέγιστη διάμετρος ξύλου: 230 mm
4.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LOHMA K50 HP
9
LOHMA K50 HP
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4730904 4730904
  73533 Enderbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 150 mm
5.714,29 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eschlböck Biber 2-15V Motorhacker Diesel sofort lieferbar
Βίντεο
12
Eschlböck Biber 2-15V Motorhacker Diesel sofort lieferbar
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4730930 4730930
  08267 Zwota, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 150 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Eschlböck Biber 6 sofort lieferbar
Βίντεο
13
Eschlböck Biber 6 sofort lieferbar
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4730926 4730926
  08267 Zwota, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 320 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Vermeer BC 1200 XL
7
Vermeer BC 1200 XL
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4791808 4791808
  2964 LG Groot Ammers, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 552 h, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 330 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 399