Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Timberwolf TW 230/DHB
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4723720 4723720
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
17.274,58 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 TS GM10M Gardenmaster Holzzerkleinerer/ Häcksler
4
ΝΈΑ TS GM10M Gardenmaster Holzzerkleinerer/ Häcksler
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4723661 4723661
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 117 h, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 100 mm
7.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 120,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Junkkari HJ 250 GT Hacker
7
ΝΈΑ Junkkari HJ 250 GT Hacker
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4723609 4723609
  8654 Fischbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 10 h
11.504,42 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn TLT150 Flail Deck
7
ΝΈΑ Kuhn TLT150 Flail Deck
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4723419 4723419
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
1.812,42 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Logic 5 Foot ATV Flail
9
ΝΈΑ Logic 5 Foot ATV Flail
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4721644 4721644
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
2.038,97 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jenz 561Z
20
Jenz 561Z
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4718825 4718825
  TF11 9AZ Shifnal, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 5745 h, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 650 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
edma24 Holzhäcksler Sieger Holzschredder HS92RS
7
edma24 Holzhäcksler Sieger Holzschredder HS92RS
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4717627 4717627
  74523 Schwäbisch Hall, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 250 mm
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn EL32 Compact Rotavator
5
Kuhn EL32 Compact Rotavator
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4715995 4715995
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
679,66 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jensen A540
10
Jensen A540
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4712594 4712594
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 850 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
NHS NHS 720
10
NHS NHS 720
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4708544 4708544
  79780 Stühlingen-Lausheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 180 mm
6.700 €
Δείτε αγγελία
Eliet Prof5B+HY
2
Eliet Prof5B+HY
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4707262 4707262
  9723 TW Groningen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 115 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 Tajifun EGV.80 Forestry Winch
8
Tajifun EGV.80 Forestry Winch
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4704141 4704141
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
2.831,90 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linddana TP 160 Track
5
Linddana TP 160 Track
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4703700 4703700
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 3 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Linddana TP 175 Mobil
8
Linddana TP 175 Mobil
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4703699 4703699
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 3 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
EiFo BRENNHOLZSÄGE    # 29
3
EiFo BRENNHOLZSÄGE # 29
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4703588 4703588
  86971 Peiting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
2.437 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Timberwolf TW 230/VTR
8
Timberwolf TW 230/VTR
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4700905 4700905
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 50 h
27.469,42 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Timberwolf TW 230/DHB
8
Timberwolf TW 230/DHB
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4700904 4700904
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 135 h
15.286,59 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Timberwolf TW 230/DHB
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4700903 4700903
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 15 h
17.501,13 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
HZC Power GmbH SR176
6
HZC Power GmbH SR176
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4700829 4700829
  47807 Krefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 90 mm
2.015,97 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Timberwolf TW 280TVGTR
5
Timberwolf TW 280TVGTR
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4700749 4700749
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 1 h
38.508,16 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Timberwolf TW 230PAHB
9
Timberwolf TW 230PAHB
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4700726 4700726
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 30 h
15.009,06 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Timberwolf TW PTO/100
3
Timberwolf TW PTO/100
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4700701 4700701
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
4.927,50 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eliet SUPER PROF
9
Eliet SUPER PROF
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4700696 4700696
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 30 h
11.270,96 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Timberwolf TW 230/DHB
7
Timberwolf TW 230/DHB
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4700405 4700405
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 105 h
15.852,97 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
HZC Power GmbH SR180
3
HZC Power GmbH SR180
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4700395 4700395
  47807 Krefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 90 mm
1.756,30 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 347