Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Greentec Knives 321x130x10, 228x130x15
2
ΝΈΑ Greentec Knives 321x130x10, 228x130x15
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4584418
  94101 Klaipda, Λιθουανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Eschlböck Biber 92 knives, counter knives, anvils, knife holders
3
ΝΈΑ Eschlböck Biber 92 knives, counter knives, anvils, knife holders
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4584391
  94101 Klaipda, Λιθουανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
MS 380 380x260mm
14
ΝΈΑ MS 380 380x260mm
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4580023
  93464 Tiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
4.613,45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jensen BX92-RS
7
Jensen BX92-RS
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4578919
  35457 Lollar-Ruttershausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
3.613,45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eschlböck Biber 78 blades, knife holders, counter knives, wear plates,
7
Eschlböck Biber 78 blades, knife holders, counter knives, wear plates,
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4576477
  94101 Klaipda, Λιθουανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Eschlböck Biber 7 knives, anvils, wear plates, conveyor
3
Eschlböck Biber 7 knives, anvils, wear plates, conveyor
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4576474
  94101 Klaipda, Λιθουανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Eschlböck  Biber 84 knives, blades, counter knives, anvil, knife holder
15
Eschlböck Biber 84 knives, blades, counter knives, anvil, knife holder
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4575563
  94101 Klaipda, Λιθουανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Jenz knives, blades, 108x60x7, 210x120x12, 220x60x7, 80x70x12
4
Jenz knives, blades, 108x60x7, 210x120x12, 220x60x7, 80x70x12
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4573548
  94101 Klaipėda, Λιθουανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Doppstadt knives, blades 220x220x20, counter blades, anvil
3
Doppstadt knives, blades 220x220x20, counter blades, anvil
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4573544
  94101 Klaipda, Λιθουανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Heinola Knives, counter knives, anvils
4
Heinola Knives, counter knives, anvils
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4570654
  94101 Klaipda, Λιθουανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pezzolato  Knives, blades, anvils, counter knives, wear plates
20
Pezzolato Knives, blades, anvils, counter knives, wear plates
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4570591
  94101 Klaipda, Λιθουανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Albach Diamant, Silvator knives, counter knives, knife holders
17
Albach Diamant, Silvator knives, counter knives, knife holders
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4570573
  94101 Klaipda, Λιθουανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Greentec Cheetah 45
5
Greentec Cheetah 45
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4570301
  67165 Waldsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Heizomat 14-860 KTL
14
Heizomat 14-860 KTL
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4569423
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 540 h
178.992 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
vandaele Vandaele TV180
5
vandaele Vandaele TV180
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4569187
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
μέγιστη διάμετρος ξύλου: 1800 mm
5.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TS 431 ZS
5
TS 431 ZS
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4569084
  3329 AC Dordrecht, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Albach Silvator 2000
2
Albach Silvator 2000
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4567232
  33161 Hövelhof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 3015 h, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 990 mm
260.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GTM GTS900G
5
GTM GTS900G
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4565437
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 80 mm
2.025 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dücker Lindana TP 175 Mobil
9
Dücker Lindana TP 175 Mobil
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4565086
  30982 Pattensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 35 h, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 175 mm
19.999 €
Δείτε αγγελία
Loma W.RC/P100
9
Loma W.RC/P100
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4564200
  6662PC Elst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 1 h, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 100 mm
5.395 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jenz HEM 561
8
Jenz HEM 561
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4563423
  49328 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 3300 h, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 600 mm
72.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TS Industrie GreenSeries Tiger 25D *Miete ab 110€/Tag*
8
TS Industrie GreenSeries Tiger 25D *Miete ab 110€/Tag*
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4560013
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
14.285,71 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 110,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Verschiedene Hersteller Holzschredder Holzhäcksler für Traktoren und bis 25 cm Holz
14
Verschiedene Hersteller Holzschredder Holzhäcksler für Traktoren und bis 25 cm Holz
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4559500
  19306 Neustadt-Glewe, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Morbark M15
17
Morbark M15
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4555879
  5525 KC Duizel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Albach DIAMANT 2000
7
Albach DIAMANT 2000
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4555594
  29549 Bad Bevensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 4300 h, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 900 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 347