Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Θεριστικές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Θεριστικές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Θεριστικές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Mercedes-Benz Ebert 3044 Forst Maschinen Transporter 106tkm
20
ΝΈΑ Mercedes-Benz Ebert 3044 Forst Maschinen Transporter 106tkm
Θεριστικές, 4108448
79232 March, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 10700 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
New Holland Model
            	CX8060 SL COMBINE, ***NOW SOLD***
New Holland Model CX8060 SL COMBINE, ***NOW SOLD***
Θεριστικές, 4096002
OX143AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
81.755 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Taarup T806067B - Tarrup 602B Trailed Forage Harvester
Taarup T806067B - Tarrup 602B Trailed Forage Harvester
Θεριστικές, 4081565
NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
2.555 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 548 G III
7
John Deere 548 G III
Θεριστικές, 4077878
51330 GIVRY EN ARGONNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 4900 h
139.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 648 E
5
John Deere 648 E
Θεριστικές, 4077877
51330 GIVRY EN ARGONNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 25 h
73.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt T2018581 - 2015 Katana 85 Forage Harvester
5
Fendt T2018581 - 2015 Katana 85 Forage Harvester
Θεριστικές, 4074595
NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015
221.420 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Logman 801 H
6
Logman 801 H
Θεριστικές, 4073436
36289 Friedewald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 15600 h, Εμβέλεια γερανού: 10.00 m
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Mini-Königstiger HR41F
5
Sonstige / Other Mini-Königstiger HR41F
Θεριστικές, 4073204
fragen Sie uns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 13350 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 POTTINGER MEX 6 FORAGE HARVESTER
POTTINGER MEX 6 FORAGE HARVESTER
Θεριστικές, 4069799
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013
16.976 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Used Garford 4 Row Beet Harvester
Used Garford 4 Row Beet Harvester
Θεριστικές, 4068867
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
5.564 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Used MB Trac 1300 C/w Keto Timber Harvester
Used MB Trac 1300 C/w Keto Timber Harvester
Θεριστικές, 4068631
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
19.303 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 1270D Eco III
2
John Deere 1270D Eco III
Θεριστικές, 4060716
fragen Sie uns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 12000 h
95.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Timberjack 380 B
7
Timberjack 380 B
Θεριστικές, 4060503
51330 GIVRY EN ARGONNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1994, Ώρες λειτουργίας: 3107 h
44.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 548 GIII
7
John Deere 548 GIII
Θεριστικές, 4050796
51330 GIVRY EN ARGONNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 14500 h
72.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar 325 D FM
12
Caterpillar 325 D FM
Θεριστικές, 4015506
9180 Moerbeke, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 2500 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Timberjack 360 DBLE TREUIL ET TAB HYDR
9
Timberjack 360 DBLE TREUIL ET TAB HYDR
Θεριστικές, 4015317
51330 GIVRY EN ARGONNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 12200 h
68.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solan Erntemaschine Gartenbaut / Nursery harvester
3
Solan Erntemaschine Gartenbaut / Nursery harvester
Θεριστικές, 4013192
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 1 h
27.352 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bio Jack 300
3
Bio Jack 300
Θεριστικές, 4002010
94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
10.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Naarva S23C Harvester
6
Naarva S23C Harvester
Θεριστικές, 4002004
94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
16.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Skogsjan Harvester 695 Vollernter
2
Sonstige / Other Skogsjan Harvester 695 Vollernter
Θεριστικές, 3996060
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 155 kW, Ώρες λειτουργίας: 14000 h
35.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Logste 5H
6
Sonstige / Other Logste 5H
Θεριστικές, 3987661
fragen Sie uns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 15300 h
67.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JF 128-045-0458
4
JF 128-045-0458
Θεριστικές, 3954182
YO113UD Scarborough, Μεγ. Βρετανία
5.394 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 1470 D Eco III
3
John Deere 1470 D Eco III
Θεριστικές, 3948866
fragen Sie uns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 12600 h
97.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Timberjack 1270 B
3
Timberjack 1270 B
Θεριστικές, 3938882
fragen Sie uns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ώρες λειτουργίας: 14800 h
36.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 648 H
4
John Deere 648 H
Θεριστικές, 3936394
51330 GIVRY EN ARGONNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 5990 h
126.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 42