Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Θεριστικές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Θεριστικές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Θεριστικές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
John Deere Komatsu Massey Ferguson Asa-Lift
Valmet 911
4
ΝΈΑ Valmet 911
Θεριστικές, 5069522 5069522
  26800 Portes-lès-Valence, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Ώρες λειτουργίας: 9831 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
John Deere 1270e
7
ΝΈΑ John Deere 1270e
Θεριστικές, 5067787 5067787
  6732 GG Harskamp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 13026 h
145.000 €
Δείτε αγγελία
Farma 5-15B bis 50cm Durchmesser
11
Farma 5-15B bis 50cm Durchmesser
Θεριστικές, 5055810 5055810
  71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, μεγ. διάμετρος επεξεργαστή: 500 mm
23.949,58 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gremo 950R
10
Gremo 950R
Θεριστικές, 5052335 5052335
  3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 111 kW, Ώρες λειτουργίας: 22500 h
31.858,41 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Komatsu 901 TX
5
Komatsu 901 TX
Θεριστικές, 5052285 5052285
  31812 Bad Pyrmont, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 150 kW, Ώρες λειτουργίας: 10100 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Timberjack TIMBERJACK
20
Timberjack TIMBERJACK
Θεριστικές, 5044895 5044895
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ώρες λειτουργίας: 17000 h
61.858,41 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ECO LOG 580C
18
ECO LOG 580C
Θεριστικές, 5022434 5022434
  3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 205 kW
64.166,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere H754  darba galvas rāmis
3
John Deere H754 darba galvas rāmis
Θεριστικές, 5021236 5021236
  LV-1063 Maskavas 458, Rīga, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2019
11.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valmet 911.3 6x6
17
Valmet 911.3 6x6
Θεριστικές, 5013648 5013648
  84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 170 kW, Ώρες λειτουργίας: 10100 h
70.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EcoLog 590 C
8
EcoLog 590 C
Θεριστικές, 5008766 5008766
  94424 Bayern - Arnstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 225 kW, Ώρες λειτουργίας: 10500 h, Εμβέλεια γερανού: 10.00 m, μεγ. διάμετρος επεξεργαστή: 750 mm
74.900 €
Δείτε αγγελία
Rottne H8
9
Rottne H8
Θεριστικές, 4985518 4985518
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 104 kW, Ώρες λειτουργίας: 12500 h, Εμβέλεια γερανού: 7.00 m
52.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rückanhänger Holzanhänger Forstanhänger für Stammholz Rückenwagen Harvester
Βίντεο
18
Rückanhänger Holzanhänger Forstanhänger für Stammholz Rückenwagen Harvester
Θεριστικές, 4984809 4984809
  02826 Görlitz, Γερμανία
6.700 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ponsse Ergo
14
Ponsse Ergo
Θεριστικές, 4984620 4984620
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 26500 h, Εμβέλεια γερανού: 10.00 m
40.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 1170 E IT 4
7
John Deere 1170 E IT 4
Θεριστικές, 4946879 4946879
  LV-1063 Pieejama uzreiz, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 145 kW, Ώρες λειτουργίας: 7600 h
235.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valmet 911.4 (H282)
14
Valmet 911.4 (H282)
Θεριστικές, 4943097 4943097
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 170 kW, Ώρες λειτουργίας: 18000 h
71.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 1270D
4
John Deere 1270D
Θεριστικές, 4930375 4930375
  38420 Domene, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 18054 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Timberjack 1070 D
7
Timberjack 1070 D
Θεριστικές, 4930153 4930153
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 19650 h
42.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 1270D
4
John Deere 1270D
Θεριστικές, 4928763 4928763
  21200 LEVERNOIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 7966 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Ponsse Cobra HS10
4
Ponsse Cobra HS10
Θεριστικές, 4928764 4928764
  33430 Bazas, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Ώρες λειτουργίας: 16513 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Silvatec 866TH
4
Silvatec 866TH
Θεριστικές, 4928760 4928760
  33430 Bazas, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 11818 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Komatsu 901tx (H280)
20
Komatsu 901tx (H280)
Θεριστικές, 4924397 4924397
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 150 kW, Ώρες λειτουργίας: 13250 h, Εμβέλεια γερανού: 11.00 m
102.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Komatsu 911
7
Komatsu 911
Θεριστικές, 4921106 4921106
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 170 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h, Εμβέλεια γερανού: 11.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Komatsu 901TX.1 (H272)
9
Komatsu 901TX.1 (H272)
Θεριστικές, 4921095 4921095
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 150 kW, Ώρες λειτουργίας: 9000 h, Εμβέλεια γερανού: 10.00 m
120.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Komatsu 901TX
8
Komatsu 901TX
Θεριστικές, 4920849 4920849
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 150 kW, Ώρες λειτουργίας: 12000 h, Εμβέλεια γερανού: 11.00 m
92.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 1170E
14
John Deere 1170E
Θεριστικές, 4920821 4920821
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 145 kW, Ώρες λειτουργίας: 4965 h, Εμβέλεια γερανού: 11.00 m
262.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 50