Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Θεριστικές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Θεριστικές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Θεριστικές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
John Deere Komatsu Caterpillar Massey Ferguson Asa-Lift
Musmax Holzhacker WT 11 NMV mit LKW
5
ΝΈΑ Musmax Holzhacker WT 11 NMV mit LKW
Θεριστικές, 5414613 5414613
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Κορυφαία προσφορά
Claas Jaguar 860 Speedstar.
Claas Jaguar 860 Speedstar.
Θεριστικές, 5409736 5409736
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 390 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
John Deere 1270D
4
John Deere 1270D
Θεριστικές, 5380657 5380657
  38420 Domene, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 18054 h
Δημοπρασία
Στείλτε email
John Deere 1270D
4
John Deere 1270D
Θεριστικές, 5380656 5380656
  21200 LEVERNOIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 7966 h
Δημοπρασία
Στείλτε email
Timberjack 1270B
4
Timberjack 1270B
Θεριστικές, 5380655 5380655
  33430 Bazas, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000
Δημοπρασία
Στείλτε email
Caterpillar EcoLog 560B
7
Caterpillar EcoLog 560B
Θεριστικές, 5366317 5366317
  29664 Niedersachsen - Walsrode, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 16500 h, Εμβέλεια γερανού: 11.00 m
38.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Sonstige Harwester FMG990
18
Sonstige Harwester FMG990
Θεριστικές, 5339715 5339715
  Zaklików, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1990
10.256  €
Στείλτε email
John Deere 1070 D
20
John Deere 1070 D
Θεριστικές, 5334785 5334785
  44489 Kaunas, Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 136 kW, Ώρες λειτουργίας: 22682 h
65.000  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
ECO LOG 580C
18
ECO LOG 580C
Θεριστικές, 5322155 5322155
  3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 205 kW
64.166,67  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Komatsu 931XC
5
Komatsu 931XC
Θεριστικές, 5318966 5318966
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 185 kW, Ώρες λειτουργίας: 5800 h, Εμβέλεια γερανού: 10.00 m, μεγ. διάμετρος επεξεργαστή: 710 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Logman 801H
18
Logman 801H
Θεριστικές, 5318959 5318959
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 11000 h
60.000  €
Στείλτε email
John Deere H412
John Deere H412
Θεριστικές, 5307424 5307424
  Riga, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
John Deere H414
John Deere H414
Θεριστικές, 5307422 5307422
  Riga, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 7 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Komatsu 911.5 Snake
6
Komatsu 911.5 Snake
Θεριστικές, 5300682 5300682
  84076 Pfeffenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 169 kW, Ώρες λειτουργίας: 11600 h, Εμβέλεια γερανού: 10.00 m
80.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
John Deere 1270E
10
John Deere 1270E
Θεριστικές, 5294684 5294684
  Riga, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 22732 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
John Deere H270 Series II
5
John Deere H270 Series II
Θεριστικές, 5294681 5294681
  Riga, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 7900 h
25.000  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
John Deere 1170E
5
John Deere 1170E
Θεριστικές, 5294680 5294680
  Riga, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 16037 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Κορυφαία προσφορά
Valmet 901
7
Valmet 901
Θεριστικές, 5283944 5283944
  2351 Wiener Neudorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 102 kW, Ώρες λειτουργίας: 12000 h, Εμβέλεια γερανού: 10.00 m, μεγ. διάμετρος επεξεργαστή: 45 mm
28.000  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Komatsu 901 TX.1
16
Komatsu 901 TX.1
Θεριστικές, 5217193 5217193
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 150 kW, Ώρες λειτουργίας: 9000 h, Εμβέλεια γερανού: 10.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Komatsu 901TX
19
Komatsu 901TX
Θεριστικές, 5216933 5216933
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 150 kW, Ώρες λειτουργίας: 13250 h, Εμβέλεια γερανού: 11.00 m
98.000  €
Στείλτε email
Komatsu 911.5
20
Komatsu 911.5
Θεριστικές, 5161760 5161760
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 170 kW, Ώρες λειτουργίας: 11500 h, Εμβέλεια γερανού: 11.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Komatsu 931
8
Komatsu 931
Θεριστικές, 5161733 5161733
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 185 kW, Ώρες λειτουργίας: 8400 h, Εμβέλεια γερανού: 10.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Massey Ferguson 240 EFI
5
Massey Ferguson 240 EFI
Θεριστικές, 5133845 5133845
  LV-1063 Rīga, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2019
17.000  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Caterpillar ECO LOG 580D
14
Caterpillar ECO LOG 580D
Θεριστικές, 5128258 5128258
  94116 Hutthurm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 205 kW, Ώρες λειτουργίας: 4586 h, Ημερομηνία εγγραφής: 13.07.2015, Εμβέλεια γερανού: 11.50 m, μεγ. διάμετρος επεξεργαστή: 600 mm
67.685  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Komatsu 911
9
Komatsu 911
Θεριστικές, 5101756 5101756
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 170 kW, Ώρες λειτουργίας: 11600 h, Εμβέλεια γερανού: 11.00 m, μεγ. διάμετρος επεξεργαστή: 600 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 44