Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Καταστροφέας δασών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Καταστροφέας δασών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Καταστροφέας δασών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Ventura TFVMFD225
16
Ventura TFVMFD225
Καταστροφέας δασών, qkt3517913
56729 Kehrig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
23.205 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ventura TFVMD 250  ELSA
Βίντεο
17
Ventura TFVMD 250 ELSA
Καταστροφέας δασών, qkt3627035
56729 Kehrig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
26.061 EUR
με 19% ΦΠΑ
21.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ventura TFVJMFH180-COLUMBIA
8
Ventura TFVJMFH180-COLUMBIA
Καταστροφέας δασών, qkt3627002
56729 Kehrig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
17.326 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.560 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ventura TFVJMFHC150 NELSON
6
Ventura TFVJMFHC150 NELSON
Καταστροφέας δασών, qkt3627001
56729 Kehrig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
18.664 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.684 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ventura TFVLIHM120 - CABRIEL
7
Ventura TFVLIHM120 - CABRIEL
Καταστροφέας δασών, qkt3626996
56729 Kehrig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
7.395 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.214 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ventura TFVLIHM80 CABRIEL
7
Ventura TFVLIHM80 CABRIEL
Καταστροφέας δασών, qkt3626994
56729 Kehrig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
6.313 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.305 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ventura DH150 FLY
13
Ventura DH150 FLY
Καταστροφέας δασών, qkt3626985
56729 Kehrig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
6.257 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.258 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ventura DHJ120 FLY
13
Ventura DHJ120 FLY
Καταστροφέας δασών, qkt3626983
56729 Kehrig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
4.332 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.640 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ventura TPVD200 ARKANSAS
Βίντεο
15
Ventura TPVD200 ARKANSAS
Καταστροφέας δασών, qkt3626732
56729 Kehrig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
33.051 EUR
με 19% ΦΠΑ
27.774 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ventura TFVJMFD 200 VAAL
Βίντεο
6
Ventura TFVJMFD 200 VAAL
Καταστροφέας δασών, qkt3626723
56729 Kehrig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
20.914 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.575 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ventura TFVJ150 INDO
Βίντεο
11
Ventura TFVJ150 INDO
Καταστροφέας δασών, qkt3625468
56729 Kehrig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
12.951 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.883 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
SEPPI BMS-L 125
7
SEPPI BMS-L 125
Καταστροφέας δασών, qkt3555514
88696 Owingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
9.401 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ventura TFVMFD225
16
Ventura TFVMFD225
Καταστροφέας δασών, qkt3517913
56729 Kehrig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
23.205 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Seppi M.  Miniforst 200
4
Seppi M. Miniforst 200
Καταστροφέας δασών, qkt3486742
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
18.683 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
STARK KDL 220
5
STARK KDL 220
Καταστροφέας δασών, qkt3417697
6064 Tiszaug, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017
3.213 EUR
με 21% ΦΠΑ
2.655 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
STARK KDL 200
3
STARK KDL 200
Καταστροφέας δασών, qkt3417696
6064 Tiszaug, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017
2.995 EUR
με 21% ΦΠΑ
2.475 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
STARK KDL 180
4
STARK KDL 180
Καταστροφέας δασών, qkt3417694
6064 Tiszaug, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017
2.874 EUR
με 21% ΦΠΑ
2.375 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
STARK KDL 160
5
STARK KDL 160
Καταστροφέας δασών, qkt3417692
6064 Tiszaug, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017
2.753 EUR
με 21% ΦΠΑ
2.275 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
STARK KDL 140
4
STARK KDL 140
Καταστροφέας δασών, qkt3417690
6064 Tiszaug, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017
2.729 EUR
με 21% ΦΠΑ
2.255 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
STARK KDS 145
6
STARK KDS 145
Καταστροφέας δασών, qkt3417688
6064 Tiszaug, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017
1.966 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.625 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
STARK KDX 240
5
STARK KDX 240
Καταστροφέας δασών, qkt3417682
6064 Tiszaug, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017
2.934 EUR
με 21% ΦΠΑ
2.425 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
STARK KDX 220
5
STARK KDX 220
Καταστροφέας δασών, qkt3417680
6064 Tiszaug, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017
2.632 EUR
με 21% ΦΠΑ
2.175 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
STARK KDX 200
3
STARK KDX 200
Καταστροφέας δασών, qkt3417679
6064 Tiszaug, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017
2.390 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.975 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
STARK KM 175
4
STARK KM 175
Καταστροφέας δασών, qkt3417677
6064 Tiszaug, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017
1.603 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.325 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
STARK KM 155
3
STARK KM 155
Καταστροφέας δασών, qkt3417676
6064 Tiszaug, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017
1.482 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.225 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
STARK KS 135
6
STARK KS 135
Καταστροφέας δασών, qkt3417672
6064 Tiszaug, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017
1.277 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.055 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 32