Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λοιπή δασική τεχνολογία
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Λοιπή δασική τεχνολογία

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λοιπή δασική τεχνολογία στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
 Rotator 3t Flansch
2
ΝΈΑ Rotator 3t Flansch
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4362027
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
388 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Galgen mit Holzgreifer 016pro und 3t Rotator
4
ΝΈΑ Galgen mit Holzgreifer 016pro und 3t Rotator
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4362026
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
1.750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Holzgreifer 025 mit 1380mm Öffnungsweite
6
ΝΈΑ Holzgreifer 025 mit 1380mm Öffnungsweite
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4362024
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
1.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Rotator 14t Doppelflansch
ΝΈΑ Rotator 14t Doppelflansch
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4362022
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
4.917 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Rotator 4,5t Flansch
ΝΈΑ Rotator 4,5t Flansch
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4362020
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
425 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Holzgreifer 016 mit 1040mm Öffnungsweite
2
ΝΈΑ Holzgreifer 016 mit 1040mm Öffnungsweite
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4362017
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
517 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Reisiggreifer mit 1180mm Öffnungsweite
8
ΝΈΑ Reisiggreifer mit 1180mm Öffnungsweite
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4362016
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
642 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Baltrotor Rotator 1t
8
ΝΈΑ Baltrotor Rotator 1t
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4362014
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
204 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Holzgreifer 028 mit 1500mm Öffnungsweite
6
ΝΈΑ Holzgreifer 028 mit 1500mm Öffnungsweite
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4362009
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
1.083 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Elektrische Kettensäge für z.B.: Eigenbau Sägesp
3
ΝΈΑ Elektrische Kettensäge für z.B.: Eigenbau Sägesp
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4362006
  5221 Lochen, Αυστρία
1.667 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Holzgreifer 012 mit 850mm Öffnungsweite
8
ΝΈΑ Holzgreifer 012 mit 850mm Öffnungsweite
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4362005
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
417 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Binderberger 1400mm
4
ΝΈΑ Binderberger 1400mm
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4362001
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012
1.666 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Reisiggreifer  mit 850mm Öffnungsweite
8
ΝΈΑ Reisiggreifer mit 850mm Öffnungsweite
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4361998
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
417 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 hydraulische Kettensäge - Greifersäge
6
ΝΈΑ hydraulische Kettensäge - Greifersäge
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4361997
  5221 Lochen, Αυστρία
1.612 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Reisiggreifer mit 1240mm Öffnungsweite
8
ΝΈΑ Reisiggreifer mit 1240mm Öffnungsweite
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4361993
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
833 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Rotator 6t Flansch
ΝΈΑ Rotator 6t Flansch
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4361992
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
658 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Rotator 5t Doppelflansch
2
ΝΈΑ Rotator 5t Doppelflansch
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4361991
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
1.917 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Rotator 5,5t
5
ΝΈΑ Rotator 5,5t
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4361990
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
450 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Holzgreifer 180 mit 1800mm Öffnungsweite
8
ΝΈΑ Holzgreifer 180 mit 1800mm Öffnungsweite
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4361988
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
1.125 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Rotator 5,5t Flansch
ΝΈΑ Rotator 5,5t Flansch
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4361986
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
470 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Holzgreifer 008 mit 650mm Öfnungsweite
6
ΝΈΑ Holzgreifer 008 mit 650mm Öfnungsweite
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4361985
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
383 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Baltrotor Rotator 3t
6
ΝΈΑ Baltrotor Rotator 3t
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4361983
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
246 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Holzgreifer 104 mit 1040mm Öffnungsweite
6
ΝΈΑ Holzgreifer 104 mit 1040mm Öffnungsweite
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4361982
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
458 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Holzgreifer 018 mit 1020mm Öffnungsweite
5
ΝΈΑ Holzgreifer 018 mit 1020mm Öffnungsweite
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4361981
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
458 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Baltrotor Rotator 4,5t
5
ΝΈΑ Baltrotor Rotator 4,5t
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4361979
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
350 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 379