Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λοιπή δασική τεχνολογία
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Λοιπή δασική τεχνολογία

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λοιπή δασική τεχνολογία στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Maschinenbau Bierer Roderechen, Reisigrechen für Rückezug, Rückewagen, Forwarder
Βίντεο
8
Maschinenbau Bierer Roderechen, Reisigrechen für Rückezug, Rückewagen, Forwarder
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3270924
84405 Dorfen, Γερμανία
1.761 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.480 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KTS KG 300
4
KTS KG 300
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3568519
57339 Erndtebrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
DPM Kellfri Schubentaster 21-STM 400
Βίντεο
6
DPM Kellfri Schubentaster 21-STM 400
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht2361332
02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
7.734 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.499 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
FOBRO Messerbalken
2
FOBRO Messerbalken
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3618299
88255 Baienfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
4.641 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
WALK WG 200 Easy
12
WALK WG 200 Easy
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3656073
5204 Strasswalchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
3.239 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.699 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Holzknecht HS 260
5
ΝΈΑ Holzknecht HS 260
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3665632
94065 Waldkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
6.500 EUR

Δείτε αγγελία
Farmi 6 Tonnen
6
ΝΈΑ Farmi 6 Tonnen
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3665631
94065 Waldkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984
1.150 EUR
με 19% ΦΠΑ
966 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Other Hedge Trimmer
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3664459
WR136AS Malvern, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schliesing 330MX www.buchens.de
10
Schliesing 330MX www.buchens.de
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3663079
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999
15.232 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schliesing 300 MXRS  www.buchens.de
10
Schliesing 300 MXRS www.buchens.de
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3663078
57462 Olpe, Γερμανία
49.861 EUR
με 19% ΦΠΑ
41.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schliesing 235MX  www.buchens.de
11
Schliesing 235MX www.buchens.de
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3663077
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
33.201 EUR
με 19% ΦΠΑ
27.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schliesing 175 ZX  www.buchens.de
10
Schliesing 175 ZX www.buchens.de
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3663076
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
16.125 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.550 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schliesing 175 MX   www.buchens.de
10
Schliesing 175 MX www.buchens.de
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3663075
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
26.168 EUR
με 19% ΦΠΑ
21.990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Green Mech ArbTrak 150 www.buchens.de
10
Green Mech ArbTrak 150 www.buchens.de
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3663069
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
37.604 EUR
με 19% ΦΠΑ
31.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BGU 4,5 www.buchens.de
8
BGU 4,5 www.buchens.de
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3663059
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.600 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.185 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
TEUNISSEN
3
TEUNISSEN
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3662605
6732 GG Harskamp, Ολλανδία
3.025 EUR
με 21% ΦΠΑ
2.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
O&M 170
3
O&M 170
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3662588
83129 Höslwang, Γερμανία
2.290 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.924 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά hydraulischer Holzgreifer
6
hydraulischer Holzgreifer
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3662072
3800 Göpfritz/Wild, Αυστρία
588 EUR
με 20% ΦΠΑ
490 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Uniforest 50 H Pro
4
Uniforest 50 H Pro
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3661526
92421 Schwandorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
4.200 EUR

Δείτε αγγελία
Auer HRZ1300
3
Auer HRZ1300
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3661317
55471 Tiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
1.601 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.345 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Nordforest  Nordforest Hydraulischer Fällkeil
Nordforest Nordforest Hydraulischer Fällkeil
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3661017
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
2.288 EUR
με 23% ΦΠΑ
1.860 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
GRANIT Holzgreifer GMR 1050
GRANIT Holzgreifer GMR 1050
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3661010
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.058 EUR
με 23% ΦΠΑ
860 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
WALK WG 200 Easy
12
WALK WG 200 Easy
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3656073
5204 Strasswalchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
3.239 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.699 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
TEUNISSEN
3
TEUNISSEN
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3654485
6732 GG Harskamp, Ολλανδία
2.420 EUR
με 21% ΦΠΑ
2.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
EiFo SW 500 EH-Titan
5
EiFo SW 500 EH-Titan
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3652516
91177 Thalmässing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
4.390 EUR

Δείτε αγγελία
Pfanzelt 0256 Profiwinde
11
Pfanzelt 0256 Profiwinde
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3647296
94065 Waldkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
9.600 EUR

Δείτε αγγελία
Yanmar YK682
Yanmar YK682
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3646995
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
2.999 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.499 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Viking VH660
Viking VH660
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3646992
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
1.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Husqvarna TF434P EXO TVA
Husqvarna TF434P EXO TVA
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3646991
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010
1.056 EUR
με 20% ΦΠΑ
880 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Yanmar YK782
Yanmar YK782
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3646981
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
3.490 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.908 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 266