Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λοιπή δασική τεχνολογία
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Λοιπή δασική τεχνολογία

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λοιπή δασική τεχνολογία στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
KTS KG 300
4
KTS KG 300
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3568519
57339 Erndtebrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
WALK WG 200 Easy
12
WALK WG 200 Easy
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3656073
5204 Strasswalchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
3.239 €
με 20% ΦΠΑ
2.699 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά Roderechen Z 8
Βίντεο
7
Roderechen Z 8
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht2795478
49832 Beesten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Oswald Big Pack Holz
Oswald Big Pack Holz
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht1913263
94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
19 €
με 19% ΦΠΑ
16 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
DPM Kellfri Schubentaster 21-STM 400
Βίντεο
6
DPM Kellfri Schubentaster 21-STM 400
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht2361332
02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
7.734 €
με 19% ΦΠΑ
6.499 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Astsäge WoodkingClassic
8
Fliegl Astsäge WoodkingClassic
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3750408
6830 Rankweil, Αυστρία
10.428 €
με 20% ΦΠΑ
8.690 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά VarioMax 100
4
VarioMax 100
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3750135
3710 Ziersdorf, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
SPEARHEAD ASTSÄGE HXF3300/LRS2001
5
SPEARHEAD ASTSÄGE HXF3300/LRS2001
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3745374
26676 Barßel Harkebrügge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
8.211 €
με 19% ΦΠΑ
6.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Westtech CL190
Βίντεο
4
Westtech CL190
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3748427
5205 Salzburg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
4.200 €
με 20% ΦΠΑ
3.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
houtsnipperkipwagen
7
houtsnipperkipwagen
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3743075
2665 HA Bleiswijk, Ολλανδία
1.815 €
με 21% ΦΠΑ
1.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Seppi Forstmulcher Mini BMS 125
8
Seppi Forstmulcher Mini BMS 125
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3739856
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
11.781 €
με 19% ΦΠΑ
9.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JASKOT Harvester PREUSS 84 V.II
13
JASKOT Harvester PREUSS 84 V.II
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3732750
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2002
75.645 €
με 23% ΦΠΑ
61.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krpan Bündelgerät
3
Krpan Bündelgerät
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3684523
88377 Riedhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.258 €
με 19% ΦΠΑ
1.057 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Forstseilwinde BGU FSW4.5M wie Neu
10
Forstseilwinde BGU FSW4.5M wie Neu
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3700119
53498 Bad Breisig, Γερμανία
2.856 €
με 19% ΦΠΑ
2.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Oehler OL SW 5500P EH SA/ NEUGERÄT
3
Oehler OL SW 5500P EH SA/ NEUGERÄT
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3697665
92542 Dieterskirchen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fliegl Holzbündelgerät 1cbm
3
Fliegl Holzbündelgerät 1cbm
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3702748
84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.390 €
με 19% ΦΠΑ
1.168 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Uniforest UNI Python ECO
4
Uniforest UNI Python ECO
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3699667
4802 Ebensee, Αυστρία
1.190 €
με 20% ΦΠΑ
992 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Holzknecht HS 260 E Fernbedienung, Gelenkwelle
7
Holzknecht HS 260 E Fernbedienung, Gelenkwelle
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3768742
84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
5.500 €
με 19% ΦΠΑ
4.622 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Binderberger SSP 520
8
Binderberger SSP 520
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3758127
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
55.930 €
με 19% ΦΠΑ
47.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schliesing 330MX www.buchens.de
10
Schliesing 330MX www.buchens.de
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3663079
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999
15.232 €
με 19% ΦΠΑ
12.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schliesing 300 MXRS  buchens de
10
Schliesing 300 MXRS buchens de
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3663078
57462 Olpe, Γερμανία
47.481 €
με 19% ΦΠΑ
39.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schliesing 235MX  www.buchens.de
11
Schliesing 235MX www.buchens.de
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3663077
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
33.201 €
με 19% ΦΠΑ
27.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schliesing 175 ZX  www.buchens.de
10
Schliesing 175 ZX www.buchens.de
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3663076
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
16.125 €
με 19% ΦΠΑ
13.550 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schliesing 175 MX   www.buchens.de
10
Schliesing 175 MX www.buchens.de
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3663075
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
26.168 €
με 19% ΦΠΑ
21.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Green Mech ArbTrak 150 www.buchens.de
10
Green Mech ArbTrak 150 www.buchens.de
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3663069
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
37.604 €
με 19% ΦΠΑ
31.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BGU 4,5 www.buchens.de
8
BGU 4,5 www.buchens.de
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3663059
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.600 €
με 19% ΦΠΑ
2.185 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WALK WG 200 Easy
12
WALK WG 200 Easy
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3656073
5204 Strasswalchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
3.239 €
με 20% ΦΠΑ
2.699 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Brard & Sarran R900R
5
Brard & Sarran R900R
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3712942
9631 Allerborn, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2017
2.328 €
με 17% ΦΠΑ
1.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Planierschild, Wegehobel NEU
16
Planierschild, Wegehobel NEU
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3711915
34308 Bad Emstal, Γερμανία
4.998 €
με 19% ΦΠΑ
4.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ritter S 27 DYEE
6
Ritter S 27 DYEE
Λοιπή δασική τεχνολογία, qht3673317
83564 Soyen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
15.900 €
με 19% ΦΠΑ
13.361 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 285