Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Πριόνια μηχανικά
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Πριόνια μηχανικά

Αγοράστε μεταχειρισμένα Πριόνια μηχανικά στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Husqvarna 257
6
Husqvarna 257
Πριόνια μηχανικά, pct3652072
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 3 kW
250 EUR
με 20% ΦΠΑ
208 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Stihl MS 362C
6
Stihl MS 362C
Πριόνια μηχανικά, pct3652070
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 3 kW
599 EUR
με 20% ΦΠΑ
499 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Stihl MS 231
4
Stihl MS 231
Πριόνια μηχανικά, pct3616143
48465 Engden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 2 kW, Βάρος: 5 kg, Μήκος λόγχης: 350 mm
425 EUR

Δείτε αγγελία
Husqvarna 543 XP
Husqvarna 543 XP
Πριόνια μηχανικά, pct3610982
41747 Viersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος λόγχης: 380 mm, Κυβισμός: 43 cm³
488 EUR
με 19% ΦΠΑ
410 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Husqvarna PIŁA DO BETONU K 970 SPALINOWA WACKER
6
Husqvarna PIŁA DO BETONU K 970 SPALINOWA WACKER
Πριόνια μηχανικά, pct3583845
67-320 Małomice, Πολωνία
588 EUR

Δείτε αγγελία
Stihl MS362
5
Stihl MS362
Πριόνια μηχανικά, pct3568087
3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 4 kW
600 EUR
με 13% ΦΠΑ
531 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bowell Cictory Wippkreissäge 700mm mit 15PS Motor
8
Bowell Cictory Wippkreissäge 700mm mit 15PS Motor
Πριόνια μηχανικά, pct3545201
21107 Hamburg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Βάρος: 207 kg, Κυβισμός: 420 cm³
1.200 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.008 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Solo 645
Πριόνια μηχανικά, pct3428641
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 2 kW
80 EUR

Δείτε αγγελία
HUSQUARNA 257 INJEKTION
3
HUSQUARNA 257 INJEKTION
Πριόνια μηχανικά, pct3424562
4716 Hofkirchen, Αυστρία
290 EUR
με 20% ΦΠΑ
242 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Solo 643
Solo 643
Πριόνια μηχανικά, pct3341802
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 2 kW
180 EUR

Δείτε αγγελία
Stihl MS 028 AV Super
Stihl MS 028 AV Super
Πριόνια μηχανικά, pct3318405
84152 Mengkofen, Γερμανία
280 EUR
με 19% ΦΠΑ
235 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Efco MT 4400
Efco MT 4400
Πριόνια μηχανικά, pct3293434
32361 Pr. Oldendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 2 kW, Βάρος: 4 kg, Κυβισμός: 43 cm³, Μήκος λόγχης: 41 mm
449 EUR
με 19% ΦΠΑ
377 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά ISC EK 1800
4
ISC EK 1800
Πριόνια μηχανικά, pct3235049
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 2 kW
79 EUR
με 20% ΦΠΑ
66 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Mc Dowell
5
Mc Dowell
Πριόνια μηχανικά, pct3235047
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 1 kW
89 EUR
με 20% ΦΠΑ
74 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
HAF-Forsttechnik HAF Profi Langschwert zum sägen der Meterholz Bündel
10
HAF-Forsttechnik HAF Profi Langschwert zum sägen der Meterholz Bündel
Πριόνια μηχανικά, pct3205759
87640 Biessenhofen / Altdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Μήκος λόγχης: 1678 mm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
HAF-Forsttechnik Sägebock 2 Ster
5
HAF-Forsttechnik Sägebock 2 Ster
Πριόνια μηχανικά, pct3205489
87640 Biessenhofen / Altdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Stihl MS 150 C
Stihl MS 150 C
Πριόνια μηχανικά, pct3178134
84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 1 kW
411 EUR
με 19% ΦΠΑ
345 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Stihl MS 280
3
Stihl MS 280
Πριόνια μηχανικά, pct3178133
84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 2 kW
550 EUR
με 19% ΦΠΑ
462 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Stiga SP 460
7
Stiga SP 460
Πριόνια μηχανικά, pct3173635
48683 Ahaus, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 2 kW
180 EUR
με 19% ΦΠΑ
151 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Husqvarna Akku Säge 536 LI XP,Profisäge
Husqvarna Akku Säge 536 LI XP,Profisäge
Πριόνια μηχανικά, pct3147305
41747 Viersen, Γερμανία
Μήκος λόγχης: 350 mm
649 EUR
με 19% ΦΠΑ
545 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
SAMBO PKW EINACHSANHAENGER
2
SAMBO PKW EINACHSANHAENGER
Πριόνια μηχανικά, pct3079986
9020 Klagenfurt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
850 EUR
με 13% ΦΠΑ
752 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Stihl MS 880 NEU! Günstige Versand
Stihl MS 880 NEU! Günstige Versand
Πριόνια μηχανικά, pct2880442
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 6 kW, Βάρος: 10 kg, Κυβισμός: 122 cm³
1.599 EUR

Δείτε αγγελία
Efco MT 3500 S
Efco MT 3500 S
Πριόνια μηχανικά, pct2867691
32361 Pr. Oldendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 1 kW, Βάρος: 4 kg, Μήκος λόγχης: 350 mm, Κυβισμός: 39 cm³
190 EUR
με 19% ΦΠΑ
160 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Stihl Contra
2
Stihl Contra
Πριόνια μηχανικά, pct2851206
83404 Ainring, Γερμανία
250 EUR
με 19% ΦΠΑ
210 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Stiga SP 350 Q-14
2
Stiga SP 350 Q-14
Πριόνια μηχανικά, pct2825660
3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Μήκος λόγχης: 300 mm
212 EUR
με 21% ΦΠΑ
175 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 52