Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Πριόνια ξυλοκάρβουνου

Αγοράστε μεταχειρισμένα Πριόνια ξυλοκάρβουνου στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
SCHEIFELE WS 700
4
SCHEIFELE WS 700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3272141
65614 Beselich - Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς μετάδοσης: 5 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, Ηλεκτρικό μοτέρ
1.535 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.290 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Binderberger WS700Z
Binderberger WS700Z
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3564836
53489 Sinzig , Γερμανία
Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 270 mm, pto
1.607 EUR
1.892 EUR

με 19% ΦΠΑ
1.350 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Oehler WS700Z
2
Oehler WS700Z
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3564847
53489 Sinzig , Γερμανία
Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 270 mm, pto
1.131 EUR
1.488 EUR

με 19% ΦΠΑ
950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
KIENESBERGER KRTS 700 Z
8
KIENESBERGER KRTS 700 Z
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3663973
7312 Horitschon , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015
1.390 EUR
με 13% ΦΠΑ
1.230 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Posch IMPOS WIPPKREISSÄGE 701 WZ M1336
7
Posch IMPOS WIPPKREISSÄGE 701 WZ M1336
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3662030
2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
1.145 EUR
με 20% ΦΠΑ
954 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
DIVERSE Kreissägen
2
DIVERSE Kreissägen
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3660333
2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
360 EUR
με 20% ΦΠΑ
300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Stihl MS 023
4
Stihl MS 023
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3654824
27239 Twistringen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Oehler Roto-Cut OL 4100
5
Oehler Roto-Cut OL 4100
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3648516
33104 Paderborn, Γερμανία
Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 240 mm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Oehler OL WS 700 EZ
3
Oehler OL WS 700 EZ
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3647329
96486 Lautertal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
1.416 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.190 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Astsäge HS 1750
6
Sonstige / Other Astsäge HS 1750
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3638660
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
7.497 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Rau BSA 600 mit Spalter
3
Rau BSA 600 mit Spalter
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3638549
71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Διάμετρος δίσκου: 600 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 500 mm, pto
1.950 EUR

Δείτε αγγελία
Collino Trommelsäge
Βίντεο
12
Collino Trommelsäge
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3638359
56729 Kehrig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 240 mm, pto
11.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Posch EasyCut 700
7
Posch EasyCut 700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3611575
94107 Untergriesbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
4.349 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.655 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Balfor SC 700 C
6
Balfor SC 700 C
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3608992
8042 Graz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
1.295 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.079 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Balfor SC 700 CNT 5 incl. Holzspalter
8
Balfor SC 700 CNT 5 incl. Holzspalter
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3608975
8042 Graz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
4.495 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.746 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Posch TWZ 700
5
Posch TWZ 700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3604189
79780 Stühlingen-Lausheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, pto
1.785 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Binderberger RTE 700
5
Binderberger RTE 700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3589971
9500 Villach, Αυστρία
1.190 EUR
με 20% ΦΠΑ
992 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
GROWI GSK
GROWI GSK
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3588572
9020 Klagenfurt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014
3.100 EUR
με 13% ΦΠΑ
2.743 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Posch Smart Cut 700
3
Posch Smart Cut 700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3586231
92536 Pfreimd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
12.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.504 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kienesberger KWS 60N-HM-400V
Kienesberger KWS 60N-HM-400V
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3578884
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Ισχύς μετάδοσης: 4 kW, Ηλεκτρικό μοτέρ
770 EUR
με 19% ΦΠΑ
647 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Binderberger WS700E Wippkreissäge
3
Binderberger WS700E Wippkreissäge
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3570805
34626 Neukirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 24 mm, Ηλεκτρικό μοτέρ
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Inntal Rolltischkreissäge
Inntal Rolltischkreissäge
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3567958
94315 Straubing, Γερμανία
Ισχύς μετάδοσης: 7 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, Ηλεκτρικό μοτέρ
990 EUR

Δείτε αγγελία
Oehler WS700Z
2
Oehler WS700Z
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3564847
53489 Sinzig , Γερμανία
Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 270 mm, pto
1.131 EUR
1.488 EUR

με 19% ΦΠΑ
950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Binderberger WS700Z
Binderberger WS700Z
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3564836
53489 Sinzig , Γερμανία
Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 270 mm, pto
1.607 EUR
1.892 EUR

με 19% ΦΠΑ
1.350 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Posch SmartCut 700 Comfort
5
Posch SmartCut 700 Comfort
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3557081
88094 Oberteuringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Oehler WS 700 Z
Oehler WS 700 Z
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3553376
88367 Hohentengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.210 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.017 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Oehler WS 700 D
Oehler WS 700 D
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3553374
88367 Hohentengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
820 EUR
με 19% ΦΠΑ
689 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Posch WZ 700
Posch WZ 700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3553371
88367 Hohentengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος δίσκου: 700 mm
1.930 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.622 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 106