Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Πριόνια ξυλοκάρβουνου

Αγοράστε μεταχειρισμένα Πριόνια ξυλοκάρβουνου στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Binderberger BGU Rau Weber
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
EiFo WK 750 Z - FB 4
3
EiFo WK 750 Z - FB 4
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4558976 4558976
  23826 Todesfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Διάμετρος δίσκου: 750 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 260 mm, Μηχανισμός κίνησης: pto
3.193,28 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Posch SmartCut mit Fahrwerk(keine Hydraulik notwendig)Ab Lager!
4
Posch SmartCut mit Fahrwerk(keine Hydraulik notwendig)Ab Lager!
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4629167 4629167
  71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς μετάδοσης: 12.00 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 250 mm, Μηχανισμός κίνησης: pto
10.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Victory WS-715 700mm Wippkreissäge Briggs&Stratton Motor
Βίντεο
12
Victory WS-715 700mm Wippkreissäge Briggs&Stratton Motor
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4472221 4472221
  21256 Handeloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς μετάδοσης: 11.00 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 300 mm
964,71 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Posch SmartCut. —Ab Lager—
7
Posch SmartCut. —Ab Lager—
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4444837 4444837
  71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς μετάδοσης: 10.00 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 200 mm, Μηχανισμός κίνησης: pto
9.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Binderberger WS700 FB eco Z
3
Binderberger WS700 FB eco Z
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4850753 4850753
  89335 Ichenhausen-Deubach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς μετάδοσης: 30.00 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 240 mm, Μηχανισμός κίνησης: pto
4.453,78 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Binderberger WS 700 PRO
9
Binderberger WS 700 PRO
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4840802 4840802
  79780 Stühlingen-Lausheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς μετάδοσης: 30.00 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 240 mm, Μηχανισμός κίνησης: pto
4.537,82 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Binderberger WS 700 FBZ Proline
4
Binderberger WS 700 FBZ Proline
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4851786 4851786
  74417 Gschwend, Γερμανία
Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 240 mm, Μηχανισμός κίνησης: pto
6.714,28 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Posch M 1370HSW Wippsäge
3
Posch M 1370HSW Wippsäge
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4376415 4376415
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς μετάδοσης: 5.50 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, Μηχανισμός κίνησης: pto
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Binderberger WS 700 Pro ZFB
8
Binderberger WS 700 Pro ZFB
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3691840 3691840
  53489 Sinzig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς μετάδοσης: 30.00 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 240 mm, Μηχανισμός κίνησης: pto
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Collino Trommelsäge
Βίντεο
12
Collino Trommelsäge
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3638359 3638359
  56729 Kehrig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 240 mm, Μηχανισμός κίνησης: pto
10.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SCHEIFELE WS 700
4
SCHEIFELE WS 700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3272141 3272141
  65614 Beselich - Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς μετάδοσης: 5.00 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, Μηχανισμός κίνησης: Ηλεκτρικό μοτέρ
1.290 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 75,00 €
ανά Ημέρα
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
HAF-Forsttechnik HAF Profi Bündelsäge 1ster
-29%
6
HAF-Forsttechnik HAF Profi Bündelsäge 1ster
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3205852 3205852
  87640 Biessenhofen / Altdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς μετάδοσης: 19.00 kW, μεγ. διάμετρος κοπής: 1200 mm, Μηχανισμός κίνησης: Ηλεκτρικό μοτέρ
19.900 €
27.900 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 249,00 €
ανά μήνα
logo
Δείτε αγγελία
Inntal IW-ZE 710
14
Inntal IW-ZE 710
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4543722 4543722
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς μετάδοσης: 7.50 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm
1.424,37 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hakki Pilke Hakki Pilke 42 Easy E
14
Hakki Pilke Hakki Pilke 42 Easy E
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4763279 4763279
  17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς μετάδοσης: 15.00 kW, Μηχανισμός κίνησης: Ηλεκτρικό μοτέρ
16.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Posch Zapfwellen Wippsäge M 1365 HSW
3
Posch Zapfwellen Wippsäge M 1365 HSW
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4376413 4376413
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, Μηχανισμός κίνησης: pto
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
HAF-Forsttechnik Elektrokettensäge Profi
13
HAF-Forsttechnik Elektrokettensäge Profi
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3157713 3157713
  87640 Biessenhofen / Altdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς μετάδοσης: 5.00 kW, Μηχανισμός κίνησης: Ηλεκτρικό μοτέρ
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
VEMAC Geo SAW600 Säge Wippsäge Wippkreissäge Zapfwelle Motor NEU
14
VEMAC Geo SAW600 Säge Wippsäge Wippkreissäge Zapfwelle Motor NEU
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 2534802 2534802
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Διάμετρος δίσκου: 60 mm, Μηχανισμός κίνησης: pto
832 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Binderberger WS 700 Eco FB
3
Binderberger WS 700 Eco FB
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4604512 4604512
  74523 Schwäbisch Hall, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, Μηχανισμός κίνησης: pto
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
BGU KS 600
7
BGU KS 600
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4224778 4224778
  72622 Nürtingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς μετάδοσης: 3.00 kW, Διάμετρος δίσκου: 600 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 200 mm, Μηχανισμός κίνησης: Ηλεκτρικό μοτέρ
1.100 €
Δείτε αγγελία
BGU KS 700 E
4
BGU KS 700 E
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4257582 4257582
  57319 Bad Berleburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 250 mm, Μηχανισμός κίνησης: Ηλεκτρικό μοτέρ
2.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Posch M 1332W  Paldu Wippsäge 600+Widia
6
Posch M 1332W Paldu Wippsäge 600+Widia
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 1782520 1782520
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς μετάδοσης: 3.00 kW, Διάμετρος δίσκου: 600 mm, Μηχανισμός κίνησης: Ηλεκτρικό μοτέρ
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other BK-450-H PRO Widl
3
Sonstige / Other BK-450-H PRO Widl
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4624615 4624615
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς μετάδοσης: 6.00 kW
714,29 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AL-KO 643 IP
4
AL-KO 643 IP
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4930260 4930260
  84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς μετάδοσης: 2.00 kW
217 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SCHEIFELE 500
5
SCHEIFELE 500
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4441309 4441309
  71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, μεγ. διάμετρος κοπής: 500 mm, Μηχανισμός κίνησης: pto
1.350 €
Δείτε αγγελία
Posch Spaltfix S-350 Z m. Zuführtisch
7
Posch Spaltfix S-350 Z m. Zuführtisch
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4869069 4869069
  21435 Stelle, Γερμανία
μεγ. διάμετρος κοπής: 350 mm
14.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 118