Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Προσαρτώμενα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Προσαρτώμενα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Προσαρτώμενα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Geo Maccine Agricole Forstmulcher Forstmulchgerät Schlegelmulcher 150 & 180 cm
Βίντεο
7
Geo Maccine Agricole Forstmulcher Forstmulchgerät Schlegelmulcher 150 & 180 cm
Προσαρτώμενα, qdt2313242
19306 Neustadt Glewe, Γερμανία
2.769 €
με 19% ΦΠΑ
2.327 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KTS 6.4
5
KTS 6.4
Προσαρτώμενα, qdt1560297
71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πίσω αναρτημένος γερανός
9.500 €
με 19% ΦΠΑ
7.983 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά Räumfix, Rückeanhänger
5
Räumfix, Rückeanhänger
Προσαρτώμενα, qdt2382930
49832 Beesten, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
HAF-Forsttechnik HAF Bündelgrät, Dreipunkt Basisgerät
5
HAF-Forsttechnik HAF Bündelgrät, Dreipunkt Basisgerät
Προσαρτώμενα, qdt3206012
87640 Biessenhofen / Altdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AGROMET LGK  HOLZZANGE - STAMMGREIFER - HOLZGREIFER - NIEDERHALTER 1,40m
15
AGROMET LGK HOLZZANGE - STAMMGREIFER - HOLZGREIFER - NIEDERHALTER 1,40m
Προσαρτώμενα, qdt2894166
18400 Lomza, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016
1.390 €

Δείτε αγγελία
Joma-Tech Forstgreifer OG19 mit Festanbaurotator, Baggeraufnahme MS03
4
Joma-Tech Forstgreifer OG19 mit Festanbaurotator, Baggeraufnahme MS03
Προσαρτώμενα, qdt3791540
34439 Willebadessen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.899 €
με 19% ΦΠΑ
1.596 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lasco LA 180 HZ Holzzange Holzgreifer
10
Lasco LA 180 HZ Holzzange Holzgreifer
Προσαρτώμενα, qdt3784329
83367 Petting, Γερμανία
2.618 €
με 19% ΦΠΑ
2.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lasco LA 200 DZ Holzzange Holzgreifer
7
Lasco LA 200 DZ Holzzange Holzgreifer
Προσαρτώμενα, qdt3784328
83367 Petting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
5.058 €
με 19% ΦΠΑ
4.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Farma Fällkopf BC25 ohne Filtfunktion
4
Farma Fällkopf BC25 ohne Filtfunktion
Προσαρτώμενα, qdt3791447
34439 Willebadessen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
3.250 €
με 19% ΦΠΑ
2.731 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Palfinger C60F
13
Palfinger C60F
Προσαρτώμενα, qdt3762015
33335 Gütersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πίσω αναρτημένος γερανός
25.585 €
με 19% ΦΠΑ
21.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
R.M. International R. M. Verladezange VZA-HZ 12 mit Auslerger & Rotator
3
R.M. International R. M. Verladezange VZA-HZ 12 mit Auslerger & Rotator
Προσαρτώμενα, qdt3813864
89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
2.525 €
με 19% ΦΠΑ
2.122 € καθαρά
Δείτε αγγελία
HTM Fällkopf für Bagger
4
HTM Fällkopf für Bagger
Προσαρτώμενα, qdt3816347
29614 Soltau, Γερμανία
23.205 €
με 19% ΦΠΑ
19.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other COUSINS 4.25M 9 LEG V-FORM SOIL LOOSENER
5
ΝΈΑ Other COUSINS 4.25M 9 LEG V-FORM SOIL LOOSENER
Προσαρτώμενα, qdt3821255
SG88LZ Barkway, Μεγ. Βρετανία
5.791 €
με 20% ΦΠΑ
4.826 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krupp  CRANE
5
ΝΈΑ Krupp CRANE
Προσαρτώμενα, qdt3820933
YO415NT York, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other Eastern Attachments X-Form Muck Grab
5
ΝΈΑ Other Eastern Attachments X-Form Muck Grab
Προσαρτώμενα, qdt3822325
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other W. J. Cooper Forklift Attachment
5
ΝΈΑ Other W. J. Cooper Forklift Attachment
Προσαρτώμενα, qdt3822321
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
JCB  Bale Spike
5
ΝΈΑ JCB Bale Spike
Προσαρτώμενα, qdt3822310
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Merlo  Treemme Crane Attachment
5
ΝΈΑ Merlo Treemme Crane Attachment
Προσαρτώμενα, qdt3820625
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Schlegelmulcher SLM95 Schlegelmäher für Traktoren ab 10 PS
9
Motorgeräte Fritzsch GmbH Schlegelmulcher SLM95 Schlegelmäher für Traktoren ab 10 PS
Προσαρτώμενα, qdt3626359
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
850 €
με 19% ΦΠΑ
714 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Kippmulde TM140F 140cm Transportbehälter
9
Motorgeräte Fritzsch GmbH Kippmulde TM140F 140cm Transportbehälter
Προσαρτώμενα, qdt3618682
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
340 €
με 19% ΦΠΑ
286 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Kippmulde TM120F 120cm Transportbehälter
9
Motorgeräte Fritzsch GmbH Kippmulde TM120F 120cm Transportbehälter
Προσαρτώμενα, qdt3618680
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
320 €
με 19% ΦΠΑ
269 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Estre  Rückezange mit Seilwinde
6
Estre Rückezange mit Seilwinde
Προσαρτώμενα, qdt3613584
29643 Neuenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αρπάγη κορμών
3.560 €
με 19% ΦΠΑ
2.992 € καθαρά
Δείτε αγγελία
HAF Forsttechnik 2017
4
HAF Forsttechnik 2017
Προσαρτώμενα, qdt3290382
87640 Biessenhofen / Altdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Palfinger Cranab 50
5
Palfinger Cranab 50
Προσαρτώμενα, qdt3316955
9761 Táplánszentkereszt, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2000, Πίσω αναρτημένος γερανός
1.212 €
με 27% ΦΠΑ
954 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Reil & Eichinger  Fällgreifer JAK 200 K für Kräne
7
Reil & Eichinger Fällgreifer JAK 200 K für Kräne
Προσαρτώμενα, qdt3290342
93149 Nittenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
4.046 €
με 19% ΦΠΑ
3.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joma-Tech GmbH
3
Joma-Tech GmbH
Προσαρτώμενα, qdt3383090
34439 Willebadessen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αρπάγη κορμών
1.759 €
με 19% ΦΠΑ
1.478 € καθαρά
Δείτε αγγελία
HAF-Forsttechnik HAF Bündelgrät, Dreipunkt Basisgerät
5
HAF-Forsttechnik HAF Bündelgrät, Dreipunkt Basisgerät
Προσαρτώμενα, qdt3206012
87640 Biessenhofen / Altdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
HAF-Forsttechnik Frontladergreifer Profi
6
HAF-Forsttechnik Frontladergreifer Profi
Προσαρτώμενα, qdt3205793
87640 Biessenhofen / Altdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πίσω αναρτημένος γερανός
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
D&D LANDTECHNIKA  Holzgreifer/Holzzange/Poltergabel/Polterzange-NEU-TOP-PREIS
5
D&D LANDTECHNIKA Holzgreifer/Holzzange/Poltergabel/Polterzange-NEU-TOP-PREIS
Προσαρτώμενα, qdt3168459
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Αρπάγη κορμών
850 €

Δείτε αγγελία
Reil & Eichinger  JAK Fällgreifer
5
Reil & Eichinger JAK Fällgreifer
Προσαρτώμενα, qdt3131681
93149 Nittenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.927 €
με 19% ΦΠΑ
3.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 174