Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Προσαρτώμενα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Προσαρτώμενα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Προσαρτώμενα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
D&D Landtechnika Holzzange Holzzange Balleznage Polterzange
5
D&D Landtechnika Holzzange Holzzange Balleznage Polterzange
Προσαρτώμενα, qdt2568321
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Αρπάγη κορμών
850 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
DPM Holzzange Holzgreifer Euroaufnahme andere auch möglich 1 Jahr Garantie
2
DPM Holzzange Holzgreifer Euroaufnahme andere auch möglich 1 Jahr Garantie
Προσαρτώμενα, qdt2240962
02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.106 EUR
με 19% ΦΠΑ
929 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά Räumfix, Rückeanhänger
5
Räumfix, Rückeanhänger
Προσαρτώμενα, qdt2382930
49832 Beesten, Γερμανία
3.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.521 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AGROMET LGK  HOLZZANGE - STAMMGREIFER - HOLZGREIFER - NIEDERHALTER 1,40m
15
AGROMET LGK HOLZZANGE - STAMMGREIFER - HOLZGREIFER - NIEDERHALTER 1,40m
Προσαρτώμενα, qdt2894166
18400 Lomza, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016
1.390 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
HAF-Forsttechnik HAF Bündelgrät, Dreipunkt Basisgerät
5
HAF-Forsttechnik HAF Bündelgrät, Dreipunkt Basisgerät
Προσαρτώμενα, qdt3206012
87640 Biessenhofen / Altdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
MGF Heck-Schaufel TM97M mechanisch passend an Traktoren
7
MGF Heck-Schaufel TM97M mechanisch passend an Traktoren
Προσαρτώμενα, qdt3665847
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
390 EUR
με 19% ΦΠΑ
328 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Schlegelmulcher SLM115 Schlegelmäher für Traktoren ab 15 PS ohne Gelenkwelle!!!
9
Motorgeräte Fritzsch GmbH Schlegelmulcher SLM115 Schlegelmäher für Traktoren ab 15 PS ohne Gelenkwelle!!!
Προσαρτώμενα, qdt3665846
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
875 EUR
με 19% ΦΠΑ
735 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Schlegelmulcher SLM105 Schlegelmäher für Traktoren ab 10 PS ohne Gelenkwelle!!!
9
Motorgeräte Fritzsch GmbH Schlegelmulcher SLM105 Schlegelmäher für Traktoren ab 10 PS ohne Gelenkwelle!!!
Προσαρτώμενα, qdt3665845
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
860 EUR
με 19% ΦΠΑ
723 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Schlegelmulcher SLM125 Schlegelmäher für Traktoren ab 19 PS ohne Gelenkwelle!!!
9
Motorgeräte Fritzsch GmbH Schlegelmulcher SLM125 Schlegelmäher für Traktoren ab 19 PS ohne Gelenkwelle!!!
Προσαρτώμενα, qdt3665844
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
1.010 EUR
με 19% ΦΠΑ
849 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Verladezange VZ 11
4
Fliegl Verladezange VZ 11
Προσαρτώμενα, qdt3663335
36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Αρπάγη κορμών
1.884 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.583 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Beha RZ 17-2
Προσαρτώμενα, qdt3646271
77794 Lautenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αρπάγη κορμών
2.100 EUR

Δείτε αγγελία
Uniforest Scorpion pro 1 + Rotator
7
Uniforest Scorpion pro 1 + Rotator
Προσαρτώμενα, qdt3644639
95482 Gefrees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
2.975 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Perzl HVZ 130
6
Perzl HVZ 130
Προσαρτώμενα, qdt3637716
94315 Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
2.250 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.891 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Schlegelmulcher SLM95 Schlegelmäher für Traktoren ab 10 PS
9
Motorgeräte Fritzsch GmbH Schlegelmulcher SLM95 Schlegelmäher für Traktoren ab 10 PS
Προσαρτώμενα, qdt3626359
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
850 EUR
με 19% ΦΠΑ
714 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Uniforest Worker G21
6
Uniforest Worker G21
Προσαρτώμενα, qdt3624417
21149 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
9.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.235 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Schlegelmulcher SLM135 Schlegelmäher für Traktoren ab 25 PS
9
Motorgeräte Fritzsch GmbH Schlegelmulcher SLM135 Schlegelmäher für Traktoren ab 25 PS
Προσαρτώμενα, qdt3618683
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
1.050 EUR
με 19% ΦΠΑ
882 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Kippmulde TM140F, Transportbehälter 140cm
9
Motorgeräte Fritzsch GmbH Kippmulde TM140F, Transportbehälter 140cm
Προσαρτώμενα, qdt3618682
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
340 EUR
με 19% ΦΠΑ
286 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Kippmulde TM120F, Transportbehälter 120cm
9
Motorgeräte Fritzsch GmbH Kippmulde TM120F, Transportbehälter 120cm
Προσαρτώμενα, qdt3618680
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
320 EUR
με 19% ΦΠΑ
269 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MGF Kippmulde TM100F, Transportbehälter 100cm
9
MGF Kippmulde TM100F, Transportbehälter 100cm
Προσαρτώμενα, qdt3618679
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
300 EUR
με 19% ΦΠΑ
252 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Stoll
2
Stoll
Προσαρτώμενα, qdt3615931
9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2014
1.404 EUR
με 17% ΦΠΑ
1.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
KTS S640
KTS S640
Προσαρτώμενα, qdt3615882
9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2016, Αρπάγη κορμών
1.465 EUR
με 17% ΦΠΑ
1.252 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Estre  Rückezange mit Seilwinde
6
Estre Rückezange mit Seilwinde
Προσαρτώμενα, qdt3613584
29643 Neuenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αρπάγη κορμών
3.560 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.992 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Sonstige
3
Sonstige
Προσαρτώμενα, qdt3612818
93354 Fa. Reith Siegenburg, Γερμανία
1.200 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
1.084 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Schlegelmulcher SLM125HS schwerer Hammerschlegelmäher mit Seitenverschub für Traktoren ab 18PS
9
Motorgeräte Fritzsch GmbH Schlegelmulcher SLM125HS schwerer Hammerschlegelmäher mit Seitenverschub für Traktoren ab 18PS
Προσαρτώμενα, qdt3600244
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
1.410 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.185 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
M&O Holzbündelgerät Bündelgerät Brennholzbündelgerät Traktor
6
M&O Holzbündelgerät Bündelgerät Brennholzbündelgerät Traktor
Προσαρτώμενα, qdt3589256
83379 Wonneberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.050 EUR
με 19% ΦΠΑ
882 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Frontlader Palettengabel Gabelträger mit Holzgreifer für Traktoren
6
Motorgeräte Fritzsch GmbH Frontlader Palettengabel Gabelträger mit Holzgreifer für Traktoren
Προσαρτώμενα, qdt3587538
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
950 EUR
με 19% ΦΠΑ
798 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Bagger HB20 Anbaubagger Heckbagger für Traktoren Dreipunktaufhängung mit Baggerdaumen
9
Motorgeräte Fritzsch GmbH Bagger HB20 Anbaubagger Heckbagger für Traktoren Dreipunktaufhängung mit Baggerdaumen
Προσαρτώμενα, qdt3573357
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
3.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.941 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Bodenfräse BF135S mit hydraulischem Seitenverschub für Traktoren, 135 cm Traktorfräse
9
Motorgeräte Fritzsch GmbH Bodenfräse BF135S mit hydraulischem Seitenverschub für Traktoren, 135 cm Traktorfräse
Προσαρτώμενα, qdt3561590
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
1.551 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.303 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
R.M. International VZA Verladezange
7
R.M. International VZA Verladezange
Προσαρτώμενα, qdt3557083
88094 Oberteuringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
2.600 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.185 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Nordfarm Streuer Nordfarm ST250 für Traktoren (Saatgut, Düngemittel, Salz, Splitt)
9
Nordfarm Streuer Nordfarm ST250 für Traktoren (Saatgut, Düngemittel, Salz, Splitt)
Προσαρτώμενα, qdt3552429
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
630 EUR
με 19% ΦΠΑ
529 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 110