Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
GEO 120/150/180cm BRC hydraulische Heckenschere Heckenschneider
7
GEO 120/150/180cm BRC hydraulische Heckenschere Heckenschneider
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3584491
19306 Neustadt-Glewe, Γερμανία
2.606 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.190 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Geo VEMAC AMD 150 180 Heckenschere Böschungsmulcher Mulcher Schere NEU
10
Geo VEMAC AMD 150 180 Heckenschere Böschungsmulcher Mulcher Schere NEU
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt2789126
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.790 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.185 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
GEO Hydr Heckenschere Heckenschneider f. Traktor Bagger Radlader
Βίντεο
5
GEO Hydr Heckenschere Heckenschneider f. Traktor Bagger Radlader
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt2560499
19306 Neustadt Glewe, Γερμανία
929 EUR
με 19% ΦΠΑ
781 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
RELT  Heckenschere HS-T-K-1750-1000
Βίντεο
4
RELT Heckenschere HS-T-K-1750-1000
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3661310
48727 Billerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
8.499 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.142 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
RELT  Heckenschere HS-T-K-1750-1000
Βίντεο
4
RELT Heckenschere HS-T-K-1750-1000
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3661310
48727 Billerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
8.499 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.142 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Breviglieri boomingB
2
Breviglieri boomingB
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3624497
84051 Essenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
5.084 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.272 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
SaMASZ Fisher PT 3-190
5
SaMASZ Fisher PT 3-190
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3614292
46282 Dorsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
7.150 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.008 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Woodking Classic
7
Fliegl Woodking Classic
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3602382
84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
SaMASZ PG 150 PG 200 Astschere
19
SaMASZ PG 150 PG 200 Astschere
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3601180
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
GEO 120/150/180cm BRC hydraulische Heckenschere Heckenschneider
7
GEO 120/150/180cm BRC hydraulische Heckenschere Heckenschneider
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3584491
19306 Neustadt-Glewe, Γερμανία
2.606 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.190 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
SaMASZ PG 200 F + Fisher Adapter
9
SaMASZ PG 200 F + Fisher Adapter
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3578304
93158 Teublitz, Γερμανία
7.996 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.719 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
SaMASZ PG 200 F
6
SaMASZ PG 200 F
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3578296
93158 Teublitz, Γερμανία
4.582 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.850 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
SaMASZ PG 150 F
4
SaMASZ PG 150 F
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3578054
93158 Teublitz, Γερμανία
3.979 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.344 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Boxer HSC 1.30 3 P PTO
3
Boxer HSC 1.30 3 P PTO
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3559406
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
GEO Hydraulische Heckenschere für Bagger Radlader Frontlader ...
Βίντεο
3
GEO Hydraulische Heckenschere für Bagger Radlader Frontlader ...
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3558167
19306 Neustadt-Glewe, Γερμανία
859 EUR
με 19% ΦΠΑ
722 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ferri T350 S mit CS 150
Ferri T350 S mit CS 150
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3543283
37296 Ringgau-Rittmannshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
4.701 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
GEO Heckenschere Geo Modell AMD 180
7
GEO Heckenschere Geo Modell AMD 180
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3404567
06295 Lutherstadt Eisleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
3.850 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.235 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Dücker UNA 500 C
15
Dücker UNA 500 C
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3328532
54313 Zemmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994
10.591 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
SaMASZ PG200 !! Top Angebot !!
19
SaMASZ PG200 !! Top Angebot !!
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3255975
85435 Erding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
7.299 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.134 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bio Jack NEU BIOJACK 300 Evolution  NEU Fällgreifer Bagger Minibagger
9
Bio Jack NEU BIOJACK 300 Evolution NEU Fällgreifer Bagger Minibagger
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3209355
83367 Petting, Γερμανία
19.635 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Reil & Eichinger ELKAER MP 1300
4
Reil & Eichinger ELKAER MP 1300
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3131428
93149 Nittenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
5.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
FRONTONI SCORPION150
10
FRONTONI SCORPION150
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3104766
49624 Löningen-Vehrensande, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bio Jack 180 Fällgreifer Energieholzgreifer
10
Bio Jack 180 Fällgreifer Energieholzgreifer
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3039856
83367 Petting, Γερμανία
8.210 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.899 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Flexcut 2100
7
Fliegl Flexcut 2100
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3039825
91257 Pegnitz-Bronn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
8.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.479 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Geo VEMAC AMD Heckenschere 150cm 180cm Mulcher hydraulisch NEU
10
Geo VEMAC AMD Heckenschere 150cm 180cm Mulcher hydraulisch NEU
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt2790089
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
890 EUR
με 19% ΦΠΑ
748 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Geo VEMAC AMD 150 180 Heckenschere Böschungsmulcher Mulcher Schere NEU
10
Geo VEMAC AMD 150 180 Heckenschere Böschungsmulcher Mulcher Schere NEU
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt2789126
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.790 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.185 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BBS AMD 150
10
BBS AMD 150
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt2738735
56864 Bad Bertrich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
939 EUR
με 19% ΦΠΑ
789 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
GEO Hydr Heckenschere Heckenschneider f. Traktor Bagger Radlader
Βίντεο
5
GEO Hydr Heckenschere Heckenschneider f. Traktor Bagger Radlader
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt2560499
19306 Neustadt Glewe, Γερμανία
929 EUR
με 19% ΦΠΑ
781 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 24 από 24
1