Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
GEO Heckenschere Heckenschneider GEO AMD 120/150/180 cm
Βίντεο
4
GEO Heckenschere Heckenschneider GEO AMD 120/150/180 cm
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3805582
85051 Ingolstadt, Γερμανία
859 €
με 19% ΦΠΑ
722 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
GEO Hydr Heckenschere Heckenschneider f. Traktor Bagger Radlader
Βίντεο
5
GEO Hydr Heckenschere Heckenschneider f. Traktor Bagger Radlader
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt2560499
19306 Neustadt Glewe, Γερμανία
929 €
με 19% ΦΠΑ
781 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Geo VEMAC AMD 150 180 Heckenschere Böschungsmulcher Mulcher Schere NEU
10
Geo VEMAC AMD 150 180 Heckenschere Böschungsmulcher Mulcher Schere NEU
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt2789126
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.790 €
με 19% ΦΠΑ
3.185 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Spearhead Astsäge LRS 1601+ HXF 3300
11
Spearhead Astsäge LRS 1601+ HXF 3300
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3798933
57589 Birkenbeul, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
11.900 €
με 19% ΦΠΑ
10.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joma-Tech GmbH TVS Astsäge HS1750 Vorführgerät Sonderpreis
Βίντεο
3
Joma-Tech GmbH TVS Astsäge HS1750 Vorführgerät Sonderpreis
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3791553
34439 Willebadessen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
5.350 €
με 19% ΦΠΑ
4.496 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SaMASZ PG 150 PG 200 Astschere
19
SaMASZ PG 150 PG 200 Astschere
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3787849
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Dorfmeister HBS 300
7
Dorfmeister HBS 300
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3768432
24257 Hohenfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
10.115 €
με 19% ΦΠΑ
8.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SaMASZ Fisher PT 3-190 Astsäge Seitenverschieberahmen
7
SaMASZ Fisher PT 3-190 Astsäge Seitenverschieberahmen
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3718409
46282 Dorsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
7.150 €
με 19% ΦΠΑ
6.008 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Biojack 400 Combi Krananbau Fällgreifer
3
Biojack 400 Combi Krananbau Fällgreifer
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3717956
83367 Petting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
20.825 €
με 19% ΦΠΑ
17.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SaMASZ PG 150 / PG 200
18
SaMASZ PG 150 / PG 200
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3770859
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
SaMASZ PT190 PT250
17
SaMASZ PT190 PT250
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3765196
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
SaMASZ Fisher PT 3-190
5
SaMASZ Fisher PT 3-190
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3614292
46282 Dorsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
7.150 €
με 19% ΦΠΑ
6.008 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GEO Heckenschere Heckenschneider GEO AMD 120/150/180 cm
Βίντεο
4
GEO Heckenschere Heckenschneider GEO AMD 120/150/180 cm
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3805582
85051 Ingolstadt, Γερμανία
859 €
με 19% ΦΠΑ
722 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Spearhead Astsäge LRS 1601+ HXF 3300
11
Spearhead Astsäge LRS 1601+ HXF 3300
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3798933
57589 Birkenbeul, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
11.900 €
με 19% ΦΠΑ
10.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GEO Heckenschere hydr.( frei Haus angeliefert) BRC 120, BRC 150, BRC 180
8
GEO Heckenschere hydr.( frei Haus angeliefert) BRC 120, BRC 150, BRC 180
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3800895
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018
2.525 €
με 19% ΦΠΑ
2.122 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GEO TEMPEL (Anlieferung frei Haus) AMD 120 , AMD 150 , AMD 180
7
GEO TEMPEL (Anlieferung frei Haus) AMD 120 , AMD 150 , AMD 180
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3795478
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018
3.690 €
με 19% ΦΠΑ
3.101 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Reil & Eichinger ELKAER MP 1300
4
Reil & Eichinger ELKAER MP 1300
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3131428
93149 Nittenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
5.950 €
με 19% ΦΠΑ
5.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SaMASZ PG200 !! Top Angebot !!
19
SaMASZ PG200 !! Top Angebot !!
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3255975
85435 Erding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bio Jack NEU BIOJACK 300 Evolution  NEU Fällgreifer Bagger Minibagger
9
Bio Jack NEU BIOJACK 300 Evolution NEU Fällgreifer Bagger Minibagger
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3209355
83367 Petting, Γερμανία
19.635 €
με 19% ΦΠΑ
16.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Biojack 400 S Greifersäge Fällgreifer
9
Biojack 400 S Greifersäge Fällgreifer
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3295191
83367 Petting, Γερμανία
17.612 €
με 19% ΦΠΑ
14.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Schnitt-Griffy HS 760 SE
11
Schnitt-Griffy HS 760 SE
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3263480
83367 Petting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
12.495 €
με 19% ΦΠΑ
10.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Westtech Woodcracker C 450 Fällgreifer
5
Westtech Woodcracker C 450 Fällgreifer
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3297945
83367 Petting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
38.675 €
με 19% ΦΠΑ
32.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Biojack Fällgreifer Sonderaktion
5
Biojack Fällgreifer Sonderaktion
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3677752
83367 Petting, Γερμανία
1 €
με 19% ΦΠΑ
1 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SaMASZ PG 200 F + Fisher Adapter
9
SaMASZ PG 200 F + Fisher Adapter
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3578304
93158 Teublitz, Γερμανία
7.996 €
με 19% ΦΠΑ
6.719 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SaMASZ PG 200 F
6
SaMASZ PG 200 F
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3578296
93158 Teublitz, Γερμανία
4.582 €
με 19% ΦΠΑ
3.850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SaMASZ PG 150 F
4
SaMASZ PG 150 F
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3578054
93158 Teublitz, Γερμανία
3.979 €
με 19% ΦΠΑ
3.344 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Boxer HSC 1.30 3 P PTO
3
Boxer HSC 1.30 3 P PTO
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3559406
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
GEO Hydraulische Heckenschere für Bagger Radlader Frontlader ...
Βίντεο
3
GEO Hydraulische Heckenschere für Bagger Radlader Frontlader ...
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3558167
19306 Neustadt-Glewe, Γερμανία
859 €
με 19% ΦΠΑ
722 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bio Jack 180 Evolution Fällgreifer Energieholzgreifer
12
Bio Jack 180 Evolution Fällgreifer Energieholzgreifer
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, qlt3103880
83367 Petting, Γερμανία
11.899 €
με 19% ΦΠΑ
9.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 41