Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Twose FT25
11
Twose FT25
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 4894484 4894484
  BH243PT Ringwood, Μεγ. Βρετανία
2.209,37 €
Δείτε αγγελία
SaMASZ PG 150 F / PG 200 F mit Fisher Adapter
Βίντεο
16
SaMASZ PG 150 F / PG 200 F mit Fisher Adapter
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 4345758 4345758
  93158 Teublitz, Γερμανία
6.444 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
GEO VEMAC BJ120 Heckenschere 120cm Frontlader Euro Aufnahme Radlader
11
GEO VEMAC BJ120 Heckenschere 120cm Frontlader Euro Aufnahme Radlader
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 4311101 4311101
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.336,14 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GEO Heckenschere hydr.( frei Haus angeliefert) BRC 120, BRC 150, BRC 180
8
GEO Heckenschere hydr.( frei Haus angeliefert) BRC 120, BRC 150, BRC 180
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 3800895 3800895
  6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019
2.122 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
westtech Woodcracker C 350 Fällgreifer
16
westtech Woodcracker C 350 Fällgreifer
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 4395504 4395504
  83367 Petting, Γερμανία
28.998,32 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
westtech CL 260 mit Sammler Fällgreifer
12
westtech CL 260 mit Sammler Fällgreifer
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 4395503 4395503
  83367 Petting, Γερμανία
7.489,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
westtech Woodcracker CL 260 Fällgreifer
11
westtech Woodcracker CL 260 Fällgreifer
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 4395502 4395502
  83367 Petting, Γερμανία
4.989,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
westtech Woodcracker CL 190 Fällgreifer
11
westtech Woodcracker CL 190 Fällgreifer
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 4395501 4395501
  83367 Petting, Γερμανία
3.489,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SaMASZ PG 150 F / PG 200 F
12
SaMASZ PG 150 F / PG 200 F
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 4336778 4336778
  93158 Teublitz, Γερμανία
3.426 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Geo VEMAC AMD180 Heckenschere Böschungsmulcher Mulcher Schere NEU
10
Geo VEMAC AMD180 Heckenschere Böschungsmulcher Mulcher Schere NEU
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 4312182 4312182
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
3.184,87 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Geo VEMAC AMD120 Heckenschere Böschungsmulcher Mulcher Schere NEU
10
Geo VEMAC AMD120 Heckenschere Böschungsmulcher Mulcher Schere NEU
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 4312176 4312176
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
3.016,81 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Geo VEMAC AMD Heckenschere 180cm  Mulcher hydraulisch NEU
10
Geo VEMAC AMD Heckenschere 180cm Mulcher hydraulisch NEU
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 4312003 4312003
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
630,25 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Geo VEMAC AMD Heckenschere 120cm  Mulcher hydraulisch NEU
10
Geo VEMAC AMD Heckenschere 120cm Mulcher hydraulisch NEU
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 4311991 4311991
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
546,22 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GEO VEMAC BJ180 Heckenschere 180cm Frontlader Euro Aufnahme Radlader
11
GEO VEMAC BJ180 Heckenschere 180cm Frontlader Euro Aufnahme Radlader
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 4311893 4311893
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.504,20 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GEO VEMAC BJ150 Heckenschere 150cm Frontlader Euro Aufnahme Radlader
11
GEO VEMAC BJ150 Heckenschere 150cm Frontlader Euro Aufnahme Radlader
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 4311882 4311882
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.420,17 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
GEO Heckenschere Heckenschneider GEO AMD 120/150/180 cm
Βίντεο
4
GEO Heckenschere Heckenschneider GEO AMD 120/150/180 cm
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 3805582 3805582
  85051 Ingolstadt, Γερμανία
722 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Geo Heckenschere Geo BRC180 180cm Neugerät
16
VEMAC Geo Heckenschere Geo BRC180 180cm Neugerät
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 3847559 3847559
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.092,44 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Geo Heckenschere Geo BRC150 150cm Neugerät
16
VEMAC Geo Heckenschere Geo BRC150 150cm Neugerät
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 3847518 3847518
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.008,40 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Geo Heckenschere Geo BRC120 120cm NeugerätBRC120
16
VEMAC Geo Heckenschere Geo BRC120 120cm NeugerätBRC120
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 3847474 3847474
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
1.924,37 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GEO TEMPEL (Anlieferung frei Haus) AMD 120 , AMD 150 , AMD 180
7
GEO TEMPEL (Anlieferung frei Haus) AMD 120 , AMD 150 , AMD 180
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 3795478 3795478
  6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019
3.101 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dorfmeister HBS 230s
5
Dorfmeister HBS 230s
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 4746066 4746066
  50389 Wesseling-Berzdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
10.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl Flex-Cut 2000
6
Fliegl Flex-Cut 2000
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 4745928 4745928
  50389 Wesseling-Berzdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
10.472 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl WoodKing 3 Blatt
6
Fliegl WoodKing 3 Blatt
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 4745927 4745927
  50389 Wesseling-Berzdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
10.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Spearhead Twiga Classic S55
4
Spearhead Twiga Classic S55
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 4700040 4700040
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Spearhead Twiga Classic T65
4
Spearhead Twiga Classic T65
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 4700035 4700035
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 71