Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Εγκαταστάσεις αρμέγματος

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εγκαταστάσεις αρμέγματος στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Serap RL10 6000 liter
8
Serap RL10 6000 liter
Δεξαμενές γάλακτος, nct3606628
83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, χημικά
10.710 €
με 19% ΦΠΑ
9.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Alfa Laval MGplus 5000 liter
4
Alfa Laval MGplus 5000 liter
Δεξαμενές γάλακτος, nct2961777
83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, χημικά
9.499 €
με 19% ΦΠΑ
7.982 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά Tankers 29000-36000l
Tankers 29000-36000l
Δεξαμενές γάλακτος, nct3630976
LN6 9NQ Lincoln, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Milkline Mini Melker/Melkeimer/mobiler Melkeimer/mobile Melkanlage
3
Milkline Mini Melker/Melkeimer/mobiler Melkeimer/mobile Melkanlage
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat2436626
21782 Bülkau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
1.012 €
με 19% ΦΠΑ
850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Westfalia Kryos 4200 liter
6
Westfalia Kryos 4200 liter
Δεξαμενές γάλακτος, nct3614272
83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 4200.00 l, χημικά
8.497 €
με 19% ΦΠΑ
7.140 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Westfalia Kryos 2110 liter
4
Westfalia Kryos 2110 liter
Δεξαμενές γάλακτος, nct2498231
83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Χωρητικότητα δοχείου: 2110.00 l, χημικά
3.998 €
με 19% ΦΠΑ
3.360 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Westfalia MILCHKÜHLTANK
3
Westfalia MILCHKÜHLTANK
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ψύξης, njt2660630
21726 Heinbockel / OT Hagenah, Γερμανία
2.499 €
με 19% ΦΠΑ
2.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Müller Milchkühltank 5000 Liter mit neuer automatischer Reinigung
5
Müller Milchkühltank 5000 Liter mit neuer automatischer Reinigung
Δεξαμενές γάλακτος, nct2396238
51709 Marienheide, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 5130.00 l, χημικά
10.890 €

Δείτε αγγελία
WestfaliaSurge GEA MIone Erweiterungsbox links
3
WestfaliaSurge GEA MIone Erweiterungsbox links
Αρμεκτική μηχανή, nbt2611005
59929 Brilon, Γερμανία
40.460 €
με 19% ΦΠΑ
34.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WestfaliaSurge GEA MIone Erweiterungsbox rechts
5
WestfaliaSurge GEA MIone Erweiterungsbox rechts
Αρμεκτική μηχανή, nbt2611004
59929 Brilon, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
WestfaliaSurge GEA MIone 1-Boxer links
5
WestfaliaSurge GEA MIone 1-Boxer links
Αρμεκτική μηχανή, nbt2611002
59929 Brilon, Γερμανία
63.070 €
με 19% ΦΠΑ
53.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WestfaliaSurge GEA MIone 2-Boxer links
5
WestfaliaSurge GEA MIone 2-Boxer links
Αρμεκτική μηχανή, nbt2610989
59929 Brilon, Γερμανία
110.670 €
με 19% ΦΠΑ
93.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WestfaliaSurge GEA MIone 2-Boxer rechts, erst 4 Jahre alt
7
WestfaliaSurge GEA MIone 2-Boxer rechts, erst 4 Jahre alt
Αρμεκτική μηχανή, nbt2610654
59929 Brilon, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
WestfaliaSurge GEA MIone 3-Boxer links R-C, erst 2 Jahre alt
4
WestfaliaSurge GEA MIone 3-Boxer links R-C, erst 2 Jahre alt
Αρμεκτική μηχανή, nbt2610923
59929 Brilon, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
148.750 €
με 19% ΦΠΑ
125.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Milkline Mini Melker/Melkeimer/mobiler Melkeimer/mobile Melkanlage
3
Milkline Mini Melker/Melkeimer/mobiler Melkeimer/mobile Melkanlage
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat2436626
21782 Bülkau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
1.012 €
με 19% ΦΠΑ
850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Westfalia Platin Milchtank
3
Westfalia Platin Milchtank
Δεξαμενές γάλακτος, nct3354229
51149 Köln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, χημικά
6.642 €
με 10.7% ΦΠΑ
6.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alfa Laval MG Plus 3500
7
Alfa Laval MG Plus 3500
Δεξαμενές γάλακτος, nct3421255
65589 Hadamar-Oberweyer, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 3700.00 l, χημικά
6.188 €
με 19% ΦΠΑ
5.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alfa Laval
9
Alfa Laval
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3344489
07-402 Lelis, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fullwood Merlin 225
3
Fullwood Merlin 225
Αρμεκτική μηχανή, nbt3231483
69436 Schönbrunn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
47.481 €
με 19% ΦΠΑ
39.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Westfalia Westfalia Seperator
7
Westfalia Westfalia Seperator
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3231305
39175 Woltersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994
10.710 €
με 19% ΦΠΑ
9.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Meko O-600
8
Meko O-600
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος, net3220052
26215 Wiefelstede-Spohle, Γερμανία
Δημοπρασία

auction
Δείτε αγγελία
Westfalia Melkstand Doppel 8er
13
Westfalia Melkstand Doppel 8er
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3363724
51149 Köln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Müller O - 900
4
Müller O - 900
Δεξαμενές γάλακτος, nct3365861
27386 Hastedt, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 3750.00 l, χημικά
3.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
3.162 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bou-Matic Melkstand Doppel 5er
10
Bou-Matic Melkstand Doppel 5er
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3439114
51149 Köln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
5.355 €
με 19% ΦΠΑ
4.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GEA MIone 2Box links RC, erst 2 Jahre alt
5
GEA MIone 2Box links RC, erst 2 Jahre alt
Αρμεκτική μηχανή, nbt3455003
59929 Brilon, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
133.280 €
με 19% ΦΠΑ
112.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Westfalia FISCHGRÄTENMELKSTAND
5
Westfalia FISCHGRÄTENMELKSTAND
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ψύξης, njt3333449
59609 Anröchte-Altengeseke, Γερμανία
6.199 €
με 10.7% ΦΠΑ
5.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WestfaliaSurge GEA MIone 3-Boxer rechts, erst 4 Jahre alt
5
WestfaliaSurge GEA MIone 3-Boxer rechts, erst 4 Jahre alt
Αρμεκτική μηχανή, nbt3409524
59929 Brilon, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
114.240 €
με 19% ΦΠΑ
96.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WestfaliaSurge GEA MIone 3-Boxer links, erst 4 Jahre alt
4
WestfaliaSurge GEA MIone 3-Boxer links, erst 4 Jahre alt
Αρμεκτική μηχανή, nbt3409521
59929 Brilon, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
116.620 €
με 19% ΦΠΑ
98.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Westfalia PLATIN TANK MIT KÜHLUNG
8
Westfalia PLATIN TANK MIT KÜHLUNG
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3401514
8850 Murau, Αυστρία
6.600 €
με 13% ΦΠΑ
5.841 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GEA Lister Milchkühlung 3200ltr.
5
GEA Lister Milchkühlung 3200ltr.
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος, net3366842
51688 Wipperfürth, Γερμανία
3.900 €
με 19% ΦΠΑ
3.277 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 376