Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Εγκαταστάσεις αρμέγματος

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εγκαταστάσεις αρμέγματος στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Lely A3
Αρμεκτική μηχανή, nbt3166195
47638 Straelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
55.000 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
49.684 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Müller 4625 liter
6
Müller 4625 liter
Δεξαμενές γάλακτος, nct3509727
83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Χωρητικότητα δοχείου: 4625.00 l, χημικά
8.265 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.945 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Alfa Laval MGplus 5000 liter
4
Alfa Laval MGplus 5000 liter
Δεξαμενές γάλακτος, nct2961777
83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, χημικά
9.499 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.982 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
DeLaval HCA-N 8000
4
DeLaval HCA-N 8000
Δεξαμενές γάλακτος, nct3574062
46499 Hamminkeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Χωρητικότητα δοχείου: 8100.00 l, χημικά
12.257 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bou-Matic FGM Doppel 6
14
Bou-Matic FGM Doppel 6
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3584838
49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Alfa Laval
3
ΝΈΑ Alfa Laval
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ψύξης, njt3664863
88356 Ostrach, Γερμανία
1.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
1.355 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Alfa Laval ROHRMELKANLAGE MILKMASTER PRIVAT
3
ΝΈΑ Alfa Laval ROHRMELKANLAGE MILKMASTER PRIVAT
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3663974
3251 Purgstall, Αυστρία
1.800 EUR
με 13% ΦΠΑ
1.593 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Westfalia Platin
9
Westfalia Platin
Δεξαμενές γάλακτος, nct3660843
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Χωρητικότητα δοχείου: 5200.00 l, χημικά
7.378 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf Kühltank 5000 l
7
Düvelsdorf Kühltank 5000 l
Δεξαμενές γάλακτος, nct3656176
17268 Haßleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l
2.975 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other MEKO 5000
Sonstige / Other MEKO 5000
Δεξαμενές γάλακτος, nct3656175
17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l
1.666 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other O-1250 Model O-92
5
Sonstige / Other O-1250 Model O-92
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ψύξης, njt3655482
27239 Twistringen, Γερμανία
7.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
6.775 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Westfalia Elektromotor 7,5 KW
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3655345
26954 Nordenham, Γερμανία
626 EUR
με 19% ΦΠΑ
526 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Westfalia Milchförderpumpe MFK
2
Westfalia Milchförderpumpe MFK
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3655336
26954 Nordenham, Γερμανία
3.350 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.815 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Mini Melker Model Fr
2
Sonstige / Other Mini Melker Model Fr
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3655329
26954 Nordenham, Γερμανία
925 EUR
με 19% ΦΠΑ
777 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Westfalia Vakuumpumpensatz RPS
3
Westfalia Vakuumpumpensatz RPS
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3655310
26954 Nordenham, Γερμανία
3.650 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.067 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemmer Fullwood Melkstand Holstein
5
Lemmer Fullwood Melkstand Holstein
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3655165
26506 Norden, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Alfa Laval Milchkühltank HCA-C
5
Alfa Laval Milchkühltank HCA-C
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ψύξης, njt3655110
26954 Nordenham, Γερμανία
5.650 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.748 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Milchtank 3000 Liter
4
Sonstige / Other Milchtank 3000 Liter
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ψύξης, njt3655070
26954 Nordenham, Γερμανία
650 EUR
με 19% ΦΠΑ
546 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Milchkühltank O-1125
4
Sonstige / Other Milchkühltank O-1125
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ψύξης, njt3655066
26954 Nordenham, Γερμανία
2.650 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.227 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Milchkühltank O-600
2
Sonstige / Other Milchkühltank O-600
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ψύξης, njt3654794
26954 Nordenham, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Milchkühltank P-6000
2
Sonstige / Other Milchkühltank P-6000
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ψύξης, njt3654792
26954 Nordenham, Γερμανία
7.140 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Milchkühltank P-6000
2
Sonstige / Other Milchkühltank P-6000
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ψύξης, njt3654789
26954 Nordenham, Γερμανία
7.140 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Milchkühltank P-6000
2
Sonstige / Other Milchkühltank P-6000
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ψύξης, njt3654786
26954 Nordenham, Γερμανία
9.520 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Milchkühltank P-6000
2
Sonstige / Other Milchkühltank P-6000
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ψύξης, njt3654745
26954 Nordenham, Γερμανία
9.520 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige / Other Milchkühltank O-2500
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ψύξης, njt3654743
26954 Nordenham, Γερμανία
11.450 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.622 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Milchkühltank O-1000
2
Sonstige / Other Milchkühltank O-1000
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ψύξης, njt3654735
26954 Nordenham, Γερμανία
3.450 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.899 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Westfalia Melkzeuge 200 ccm
Westfalia Melkzeuge 200 ccm
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3654733
26954 Nordenham, Γερμανία
150 EUR
με 19% ΦΠΑ
126 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Milchkühltank O-2500
2
Sonstige / Other Milchkühltank O-2500
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ψύξης, njt3654728
26954 Nordenham, Γερμανία
19.249 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.176 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Milchkühltank PC-500
2
Sonstige / Other Milchkühltank PC-500
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ψύξης, njt3654725
26954 Nordenham, Γερμανία
8.925 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Milchkühltank O-1125
2
Sonstige / Other Milchkühltank O-1125
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ψύξης, njt3654721
26954 Nordenham, Γερμανία
2.650 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.227 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 357