Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Εγκαταστάσεις αρμέγματος

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εγκαταστάσεις αρμέγματος στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Westfalia 1000 L
4
Westfalia 1000 L
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, 3819632
4560 Kirchdorf , Αυστρία
1.290 €
με 13% ΦΠΑ
1.142 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DRU DRU
4
DRU DRU
Δεξαμενές γάλακτος, 3793111
48703 Stadtlohn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 l, χημικά
13.685 €
με 19% ΦΠΑ
11.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemmer Fullwood
13
Lemmer Fullwood
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, 3841780
39359 Kathendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Müller Zbiornik do mleka (Milchtank)
4
Müller Zbiornik do mleka (Milchtank)
Δεξαμενές γάλακτος, 3887605
07-402 Lelis, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2002, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l
11.685 €
με 23% ΦΠΑ
9.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alfa Laval Zbiornik do mleka (Milchtank)
4
Alfa Laval Zbiornik do mleka (Milchtank)
Δεξαμενές γάλακτος, 3887603
07-402 Lelis, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1999, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l
18.696 €
με 23% ΦΠΑ
15.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Sonstiges Sonstige Melk- / Küh Antriebsmotor
3
Sonstige / Other Sonstiges Sonstige Melk- / Küh Antriebsmotor
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ψύξης, 3887167
17291 Seelübbe, Γερμανία
476 €
με 19% ΦΠΑ
400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DeLaval Melk- / Kühl- / Rein Reinigungsautomat
5
DeLaval Melk- / Kühl- / Rein Reinigungsautomat
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ψύξης, 3887164
17291 Seelübbe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
4.879 €
με 19% ΦΠΑ
4.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DeLaval Melk- / Kühl- / Rein Melkanlage
4
DeLaval Melk- / Kühl- / Rein Melkanlage
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ψύξης, 3887161
17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997
2.737 €
με 19% ΦΠΑ
2.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alfa Laval Milchtanks DX/CE  3500 l
5
Alfa Laval Milchtanks DX/CE 3500 l
Δεξαμενές γάλακτος, 3887160
17268 Haßleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l
13.685 €
με 19% ΦΠΑ
11.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DeLaval Milchtanks Kühltank HCA 2100
4
DeLaval Milchtanks Kühltank HCA 2100
Δεξαμενές γάλακτος, 3887159
17309 Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Χωρητικότητα δοχείου: 2100.00 l
3.451 €
με 19% ΦΠΑ
2.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alfa Laval C100 WASCHAUTOMAT, RELAISER,DUO VAC 300
3
Alfa Laval C100 WASCHAUTOMAT, RELAISER,DUO VAC 300
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, 3885230
3251 Purgstall, Αυστρία
2.700 €
με 20% ΦΠΑ
2.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other
4
Other
Θήλαστρα, 3876079
YO113UD Scarborough, Μεγ. Βρετανία
68.061 €
με 20% ΦΠΑ
56.718 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mafa Lebensmitteltankauflieger (Nr.3997)
7
Mafa Lebensmitteltankauflieger (Nr.3997)
Δεξαμενές γάλακτος, 3869421
35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Serap RL 10   5200 liter
7
Serap RL 10 5200 liter
Δεξαμενές γάλακτος, 3862922
83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Χωρητικότητα δοχείου: 5200.00 l, χημικά
9.401 €
με 19% ΦΠΑ
7.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Müller O-2000 mit neuer Kühlung / Tankreinigung
5
Müller O-2000 mit neuer Kühlung / Tankreinigung
Δεξαμενές γάλακτος, 3881957
51709 Marienheide, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 8190.00 l, χημικά
14.150 €

Δείτε αγγελία
DeLaval RS 250
3
DeLaval RS 250
Αρμεκτική μηχανή, 3875512
46499 Hamminkeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
5.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
4.968 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DeLaval 2x8
3
DeLaval 2x8
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, 3877601
9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lely Astronaut A3 Next Doppelanlage
5
Lely Astronaut A3 Next Doppelanlage
Αρμεκτική μηχανή, 3901774
83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
142.800 €
με 19% ΦΠΑ
120.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DE LAVAL FGM 2X7
4
DE LAVAL FGM 2X7
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, 3904073
8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2003
31.000 €
με 20% ΦΠΑ
25.833 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely 10/20
3
Lely 10/20
Αρμεκτική μηχανή, 3914188
95213 Münchberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
17.850 €
με 19% ΦΠΑ
15.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Müller 0-1250
6
Müller 0-1250
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ψύξης, 3910147
48480 Spelle, Γερμανία
5.117 €
με 19% ΦΠΑ
4.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WestfaliaSurge
16
WestfaliaSurge
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, 3906876
9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Alfa Laval 2x VMS
7
Alfa Laval 2x VMS
Αρμεκτική μηχανή, 3903363
09390 Gornsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
93.415 €
με 19% ΦΠΑ
78.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schwarzmüller Lebensmitteltankanhänger ( Nr.3990)
6
Schwarzmüller Lebensmitteltankanhänger ( Nr.3990)
Δεξαμενές γάλακτος, 3833962
35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 13000.00 l
11.781 €
με 19% ΦΠΑ
9.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Marco-Polo Cooler for milk 1250/Охладитель/Enfriador de leche 1250l
3
Marco-Polo Cooler for milk 1250/Охладитель/Enfriador de leche 1250l
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος, 3823958
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.887 €
με 23% ΦΠΑ
1.534 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 325