Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Αλμεκτικές εγκαταστάσεις

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αλμεκτικές εγκαταστάσεις στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Milkline Mini Melker/Melkeimer/mobiler Melkeimer/mobile Melkanlage
3
Milkline Mini Melker/Melkeimer/mobiler Melkeimer/mobile Melkanlage
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat2436626
21782 Bülkau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
1.012 €
με 19% ΦΠΑ
850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DeLaval Parallel D 10
6
DeLaval Parallel D 10
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3750687
17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
39.270 €
με 19% ΦΠΑ
33.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Westfalia Tandem 2x3
7
Westfalia Tandem 2x3
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3751275
91725 Ehingen-Beyerberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990
3.000 €
με 19% ΦΠΑ
2.521 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WestfaliaSurge Doppelfünfer Autotadem
6
WestfaliaSurge Doppelfünfer Autotadem
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3738227
54518 Heidweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
7.500 €

Δείτε αγγελία
Lemmer Fullwood Doppel 8 er
4
Lemmer Fullwood Doppel 8 er
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3743742
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
5.750 €
με 19% ΦΠΑ
4.832 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DeLaval VMS Melkroboter
4
DeLaval VMS Melkroboter
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3652993
24863 Börm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
56.525 €
με 19% ΦΠΑ
47.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alfa Laval Rohrmelkanlage für A
3
Alfa Laval Rohrmelkanlage für A
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3715698
26954 Nordenham, Γερμανία
850 €
με 19% ΦΠΑ
714 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alfa Laval Swing-Over
15
ΝΈΑ Alfa Laval Swing-Over
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3770869
88436 Füramoos, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
10.000 €

Δείτε αγγελία
GEA Euroclass 1200
14
GEA Euroclass 1200
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3591277
25767 Bunsoh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
19.990 €
με 10.7% ΦΠΑ
18.058 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DeLaval Doppel 10
10
DeLaval Doppel 10
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3583471
49584 Fürstenau, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bou-Matic Melkstand Doppel 5er
10
Bou-Matic Melkstand Doppel 5er
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3439114
51149 Köln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
5.355 €
με 19% ΦΠΑ
4.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Westfalia PLATIN TANK MIT KÜHLUNG
8
Westfalia PLATIN TANK MIT KÜHLUNG
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3401514
8850 Murau, Αυστρία
6.600 €
με 13% ΦΠΑ
5.841 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Westfalia DOPPEL 6
10
Westfalia DOPPEL 6
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3611098
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999
9.990 €
με 19% ΦΠΑ
8.395 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige/Other SAC 2x 10 Fischgräte
3
Sonstige/Other SAC 2x 10 Fischgräte
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3236204
21726 Heinbockel / OT Hagenah, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
12.852 €
με 19% ΦΠΑ
10.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Westfalia Westfalia Seperator
7
Westfalia Westfalia Seperator
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3231305
39175 Woltersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994
10.710 €
με 19% ΦΠΑ
9.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Westfalia 2x 6
9
Westfalia 2x 6
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3145213
48703 Stadtlohn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
8.925 €
με 19% ΦΠΑ
7.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Westfalia Seperator
14
Westfalia Seperator
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3029208
26197 Großenkneten, Γερμανία
4.500 €

Δείτε αγγελία
Westfalia Melkstand Doppel 8er
13
Westfalia Melkstand Doppel 8er
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3363724
51149 Köln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Alfa Laval
9
Alfa Laval
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3344489
07-402 Lelis, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Alfa Laval DeLaval D7 Fischgräte 30°
6
Alfa Laval DeLaval D7 Fischgräte 30°
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat2054350
07546 Gera, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
38.080 €
με 19% ΦΠΑ
32.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bou-Matic MCP200
14
Bou-Matic MCP200
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat2734453
66909 Nanzdietschweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
16.999 €

Δείτε αγγελία
Milkline Mini Melker/Melkeimer/mobiler Melkeimer/mobile Melkanlage
3
Milkline Mini Melker/Melkeimer/mobiler Melkeimer/mobile Melkanlage
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat2436626
21782 Bülkau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
1.012 €
με 19% ΦΠΑ
850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mobile Melkanlage Friesland
5
Mobile Melkanlage Friesland
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat2411924
48703 Stadtlohn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
898 €
με 19% ΦΠΑ
755 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DeLaval Melkstand Doppel 10er
8
ΝΈΑ DeLaval Melkstand Doppel 10er
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3774405
51149 Köln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
DE LAVAL 2000.LT.MILCHWANNE KOMPLETT STECKERFERTIG
4
ΝΈΑ DE LAVAL 2000.LT.MILCHWANNE KOMPLETT STECKERFERTIG
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3773782
3251 Purgstall, Αυστρία
5.500 €
με 13% ΦΠΑ
4.867 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Westfalia
6
Westfalia
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις, nat3637986
51149 Köln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985
3.000 €
με 19% ΦΠΑ
2.521 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 79