Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αρμεκτική μηχανή
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Αρμεκτική μηχανή

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αρμεκτική μηχανή στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Lely A3
Αρμεκτική μηχανή, nbt3166195
47638 Straelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
55.000 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
49.684 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lely Evolution
3
Lely Evolution
Αρμεκτική μηχανή, nbt3592027
88410 Bad Wurzach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
18.500 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lely ASTRONAUT A3 NEXT RECHTS
4
Lely ASTRONAUT A3 NEXT RECHTS
Αρμεκτική μηχανή, nbt3429482
51149 Köln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
70.210 EUR
με 19% ΦΠΑ
59.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SAC Galaxy
SAC Galaxy
Αρμεκτική μηχανή, nbt3581266
87700 Memmingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
35.000 EUR

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other BOUMATIC MELKROBOTER
7
Sonstige / Other BOUMATIC MELKROBOTER
Αρμεκτική μηχανή, nbt3648676
26349 Jade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
63.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
53.361 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemmer Fullwood Merlin IV
6
Lemmer Fullwood Merlin IV
Αρμεκτική μηχανή, nbt3626296
94065 Waldkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
60.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
50.420 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely A4 Zustellbox links
Lely A4 Zustellbox links
Αρμεκτική μηχανή, nbt3624500
8792 St. Peter - Freienstein, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011
49.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
40.833 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely A3 Next
10
Lely A3 Next
Αρμεκτική μηχανή, nbt3614908
18-411 Śniadowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010
123.000 EUR
με 23% ΦΠΑ
100.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
DeLaval VMS
5
DeLaval VMS
Αρμεκτική μηχανή, nbt3604601
03249 Sonnewalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lely Astronaut A3 Next
8
Lely Astronaut A3 Next
Αρμεκτική μηχανή, nbt3598953
83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
82.110 EUR
με 19% ΦΠΑ
69.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Evolution
3
Lely Evolution
Αρμεκτική μηχανή, nbt3592027
88410 Bad Wurzach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
18.500 EUR

Δείτε αγγελία
Lely Astronaut A2
9
Lely Astronaut A2
Αρμεκτική μηχανή, nbt3584417
51149 Köln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
65.450 EUR
με 19% ΦΠΑ
55.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
SAC Galaxy
SAC Galaxy
Αρμεκτική μηχανή, nbt3581266
87700 Memmingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
35.000 EUR

Δείτε αγγελία
Lely A2 Evolution
3
Lely A2 Evolution
Αρμεκτική μηχανή, nbt3575055
6200 Aabenraa, Δανία
Έτος κατασκευής: 2007
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
DeLaval VMS 2011 Herd navigator
7
DeLaval VMS 2011 Herd navigator
Αρμεκτική μηχανή, nbt3566952
01445 Radebeul, Γερμανία
52.000 EUR

Δείτε αγγελία
Lemmer Fullwood 2 x Merlin Merlin 1 und 2
10
Lemmer Fullwood 2 x Merlin Merlin 1 und 2
Αρμεκτική μηχανή, nbt3560358
69436 Schönbrunn, Γερμανία
34.000 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
30.714 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
GEA MiONE
2
GEA MiONE
Αρμεκτική μηχανή, nbt3542592
86830 Schwabmünchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
84.132 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
76.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Astronaut A3 Next Doppelanlage
15
Lely Astronaut A3 Next Doppelanlage
Αρμεκτική μηχανή, nbt3539944
83104 Tuntenhausen, Γερμανία
154.700 EUR
με 19% ΦΠΑ
130.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely 2 A4, 8.800 l Silotank
9
Lely 2 A4, 8.800 l Silotank
Αρμεκτική μηχανή, nbt3524914
01445 Radebeul, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
267.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
225.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Shuttle -Probenahmegerät
Lely Shuttle -Probenahmegerät
Αρμεκτική μηχανή, nbt3506441
83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
2.499 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.100 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
DeLaval vms
5
DeLaval vms
Αρμεκτική μηχανή, nbt3495729
6650 Brørup, Δανία
Έτος κατασκευής: 2009
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
DeLaval VMS
11
DeLaval VMS
Αρμεκτική μηχανή, nbt3495721
6650 Brørup, Δανία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
GEA MIone 2Box links RC, erst 2 Jahre alt
5
GEA MIone 2Box links RC, erst 2 Jahre alt
Αρμεκτική μηχανή, nbt3455003
59929 Brilon, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
133.280 EUR
με 19% ΦΠΑ
112.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Wedholms Milchkühltank 5000 Liter
5
Wedholms Milchkühltank 5000 Liter
Αρμεκτική μηχανή, nbt3451691
83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
21.182 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lister 4000 Liter Milchkühltank
5
Lister 4000 Liter Milchkühltank
Αρμεκτική μηχανή, nbt3451689
83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
12.000 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
10.840 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
De Laval VMS
11
De Laval VMS
Αρμεκτική μηχανή, nbt3435766
21769 Lamstedt, Γερμανία
62.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
56.820 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely ASTRONAUT A3 NEXT RECHTS
4
Lely ASTRONAUT A3 NEXT RECHTS
Αρμεκτική μηχανή, nbt3429482
51149 Köln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
70.210 EUR
με 19% ΦΠΑ
59.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
WestfaliaSurge GEA MIone 3-Boxer rechts, erst 4 Jahre alt
5
WestfaliaSurge GEA MIone 3-Boxer rechts, erst 4 Jahre alt
Αρμεκτική μηχανή, nbt3409524
59929 Brilon, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
114.240 EUR
με 19% ΦΠΑ
96.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
WestfaliaSurge GEA MIone 3-Boxer links, erst 4 Jahre alt
4
WestfaliaSurge GEA MIone 3-Boxer links, erst 4 Jahre alt
Αρμεκτική μηχανή, nbt3409521
59929 Brilon, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
116.620 EUR
με 19% ΦΠΑ
98.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 40