Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αρμεκτική μηχανή
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Αρμεκτική μηχανή

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αρμεκτική μηχανή στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
SAC Galaxy
SAC Galaxy
Αρμεκτική μηχανή, nbt3581266
87700 Memmingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
29.000 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lely ASTRONAUT A3 NEXT RECHTS
4
Lely ASTRONAUT A3 NEXT RECHTS
Αρμεκτική μηχανή, nbt3429482
51149 Köln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
70.210 €
με 19% ΦΠΑ
59.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Astronaut A3 Next
9
Lely Astronaut A3 Next
Αρμεκτική μηχανή, nbt3697576
83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
77.350 €
με 19% ΦΠΑ
65.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DeLaval DeLaval VMS 2012
3
DeLaval DeLaval VMS 2012
Αρμεκτική μηχανή, nbt3761986
4411 PC Rilland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012
42.350 €
με 21% ΦΠΑ
35.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Astronaut A3
7
Lely Astronaut A3
Αρμεκτική μηχανή, nbt3759629
83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
69.020 €
με 19% ΦΠΑ
58.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Astronaut A2
5
Lely Astronaut A2
Αρμεκτική μηχανή, nbt3597648
83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
14.280 €
με 19% ΦΠΑ
12.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DeLaval VMS
5
DeLaval VMS
Αρμεκτική μηχανή, nbt3604601
03249 Sonnewalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lely Astronaut A3 Classic
7
Lely Astronaut A3 Classic
Αρμεκτική μηχανή, nbt3604934
83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
72.590 €
με 19% ΦΠΑ
61.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Astronaut A2
7
Lely Astronaut A2
Αρμεκτική μηχανή, nbt3604933
83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
16.605 €
με 10.7% ΦΠΑ
15.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Astronaut A2
3
Lely Astronaut A2
Αρμεκτική μηχανή, nbt3576065
83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
14.391 €
με 10.7% ΦΠΑ
13.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely 2 A4, 8.800 l Silotank
9
Lely 2 A4, 8.800 l Silotank
Αρμεκτική μηχανή, nbt3524914
01445 Radebeul, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
267.750 €
με 19% ΦΠΑ
225.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Astronaut A3 Next Doppelanlage
15
Lely Astronaut A3 Next Doppelanlage
Αρμεκτική μηχανή, nbt3539944
83104 Tuntenhausen, Γερμανία
154.700 €
με 19% ΦΠΑ
130.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Astronaut A2
9
Lely Astronaut A2
Αρμεκτική μηχανή, nbt3584417
51149 Köln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
65.450 €
με 19% ΦΠΑ
55.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DeLaval VMS 2011 Herd navigator
7
DeLaval VMS 2011 Herd navigator
Αρμεκτική μηχανή, nbt3566952
01445 Radebeul, Γερμανία
57.715 €
με 19% ΦΠΑ
48.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Astronaut A3 Next
8
Lely Astronaut A3 Next
Αρμεκτική μηχανή, nbt3598953
83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
82.110 €
με 19% ΦΠΑ
69.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Astronaut A3 Classic
9
Lely Astronaut A3 Classic
Αρμεκτική μηχανή, nbt3580240
83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
77.350 €
με 19% ΦΠΑ
65.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemmer Fullwood 2 x Merlin Merlin 1 und 2
10
Lemmer Fullwood 2 x Merlin Merlin 1 und 2
Αρμεκτική μηχανή, nbt3560358
69436 Schönbrunn, Γερμανία
21.900 €
με 10.7% ΦΠΑ
19.783 € καθαρά
Δείτε αγγελία
De Laval VMS
11
De Laval VMS
Αρμεκτική μηχανή, nbt3435766
21769 Lamstedt, Γερμανία
62.900 €
με 10.7% ΦΠΑ
56.820 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wedholms Milchkühltank 5000 Liter
5
Wedholms Milchkühltank 5000 Liter
Αρμεκτική μηχανή, nbt3451691
83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
21.182 €
με 19% ΦΠΑ
17.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lister 4000 Liter Milchkühltank
5
Lister 4000 Liter Milchkühltank
Αρμεκτική μηχανή, nbt3451689
83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
12.000 €
με 10.7% ΦΠΑ
10.840 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WestfaliaSurge GEA MIone 3-Boxer links, erst 4 Jahre alt
4
WestfaliaSurge GEA MIone 3-Boxer links, erst 4 Jahre alt
Αρμεκτική μηχανή, nbt3409521
59929 Brilon, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
116.620 €
με 19% ΦΠΑ
98.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WestfaliaSurge GEA MIone 3-Boxer rechts, erst 4 Jahre alt
5
WestfaliaSurge GEA MIone 3-Boxer rechts, erst 4 Jahre alt
Αρμεκτική μηχανή, nbt3409524
59929 Brilon, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
114.240 €
με 19% ΦΠΑ
96.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GEA MIone 2Box links RC, erst 2 Jahre alt
5
GEA MIone 2Box links RC, erst 2 Jahre alt
Αρμεκτική μηχανή, nbt3455003
59929 Brilon, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
133.280 €
με 19% ΦΠΑ
112.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DeLaval vms
5
DeLaval vms
Αρμεκτική μηχανή, nbt3495729
6650 Brørup, Δανία
Έτος κατασκευής: 2009
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
DeLaval VMS
11
DeLaval VMS
Αρμεκτική μηχανή, nbt3495721
6650 Brørup, Δανία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fullwood Merlin 225
3
Fullwood Merlin 225
Αρμεκτική μηχανή, nbt3231483
69436 Schönbrunn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
47.481 €
με 19% ΦΠΑ
39.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WestfaliaSurge GEA MIone Erweiterungsbox links
3
WestfaliaSurge GEA MIone Erweiterungsbox links
Αρμεκτική μηχανή, nbt2611005
59929 Brilon, Γερμανία
40.460 €
με 19% ΦΠΑ
34.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 47