Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δεξαμενές γάλακτος
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Δεξαμενές γάλακτος

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δεξαμενές γάλακτος στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
DeLaval DXCE 11000
4
ΝΈΑ DeLaval DXCE 11000
Δεξαμενές γάλακτος, 4272838
  46499 Hamminkeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, χημικά
16.639 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alfa Laval HCA 3500
6
ΝΈΑ Alfa Laval HCA 3500
Δεξαμενές γάλακτος, 4272360
  27336 Rethem, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 3700.00 l
1.513 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Westfalia GEA 2000
2
Westfalia GEA 2000
Δεξαμενές γάλακτος, 4267320
  92431 Neunburg v.Wald, Γερμανία
504 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müller O-400
4
Müller O-400
Δεξαμενές γάλακτος, 4267312
  92431 Neunburg v.Wald, Γερμανία
1.008 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GEA Silver 1050
5
GEA Silver 1050
Δεξαμενές γάλακτος, 4267309
  92431 Neunburg v.Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
2.857 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
De Laval DXCE 3500
2
De Laval DXCE 3500
Δεξαμενές γάλακτος, 4265523
  92431 Neunburg v.Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
7.143 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Alfa Laval CH 1650
4
Alfa Laval CH 1650
Δεξαμενές γάλακτος, 4263366
  83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Χωρητικότητα δοχείου: 1650.00 l, χημικά
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
De Laval Zubehör
De Laval Zubehör
Δεξαμενές γάλακτος, 4262064
  95448 Bayreuth, Γερμανία
336 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
De Laval DXCE 3500
2
De Laval DXCE 3500
Δεξαμενές γάλακτος, 4262028
  92431 Neunburg v.Wald, Γερμανία
8.824 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Serap
3
Serap
Δεξαμενές γάλακτος, 4262000
  42799 leichlingen, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 650.00 l
903 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GEA Platin
8
GEA Platin
Δεξαμενές γάλακτος, 4261456
  23843 Bad Oldesloe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Χωρητικότητα δοχείου: 4200.00 l, χημικά
5.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GEA Platin
9
GEA Platin
Δεξαμενές γάλακτος, 4261455
  23843 Bad Oldesloe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 l, χημικά
10.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DeLaval DXC
9
DeLaval DXC
Δεξαμενές γάλακτος, 4261454
  23843 Bad Oldesloe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, χημικά
8.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DeLaval DXCE
8
DeLaval DXCE
Δεξαμενές γάλακτος, 4261449
  23843 Bad Oldesloe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Χωρητικότητα δοχείου: 9700.00 l
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GEA Platin 3600
4
GEA Platin 3600
Δεξαμενές γάλακτος, 4260436
  64756 Mossautal, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 3600.00 l, χημικά
5.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GEA Platin 4200
4
GEA Platin 4200
Δεξαμενές γάλακτος, 4260434
  64756 Mossautal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Χωρητικότητα δοχείου: 4200.00 l, χημικά
6.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other DARI-KOOL FABDEC KUEHLTANK 6000LTR
2
Sonstige / Other DARI-KOOL FABDEC KUEHLTANK 6000LTR
Δεξαμενές γάλακτος, 4257690
  26349 Jade, Γερμανία
7.143 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DeLaval HCAN 8000
8
DeLaval HCAN 8000
Δεξαμενές γάλακτος, 4254041
  27336 Rethem, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 l, χημικά
9.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Etscheid 1200Liter
5
Etscheid 1200Liter
Δεξαμενές γάλακτος, 4243693
  48361 Beelen, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, χημικά
2.800 €
Δείτε αγγελία
De Laval DXCE 2500
5
De Laval DXCE 2500
Δεξαμενές γάλακτος, 4236439
  92431 Neunburg v.Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
4.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansky Lebensmitteltankanhänger
5
Jansky Lebensmitteltankanhänger
Δεξαμενές γάλακτος, 4234326
  35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 19000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
ETA Lebensmitteltankauflieger ( Nr.4035)
6
ETA Lebensmitteltankauflieger ( Nr.4035)
Δεξαμενές γάλακτος, 4234324
  35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Χωρητικότητα δοχείου: 25000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mafa/Schwarte Lebensmitteltankanhänger ( Nr. 4173)
6
Mafa/Schwarte Lebensmitteltankanhänger ( Nr. 4173)
Δεξαμενές γάλακτος, 4234304
  35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Χωρητικότητα δοχείου: 19500.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson Lebensmitteltankanhänger ( Nr. 4163)
5
Massey Ferguson Lebensmitteltankanhänger ( Nr. 4163)
Δεξαμενές γάλακτος, 4234296
  35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Alfa Laval C2500
4
Alfa Laval C2500
Δεξαμενές γάλακτος, 4232728
  6035 AC Ospel, Ολλανδία
Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 122