Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δεξαμενές γάλακτος
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Δεξαμενές γάλακτος

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δεξαμενές γάλακτος στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Alfa Laval MGplus 5000 liter
4
Alfa Laval MGplus 5000 liter
Δεξαμενές γάλακτος, nct2961777
83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, χημικά
9.499 €
με 19% ΦΠΑ
7.982 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Westfalia Kryos 4200 liter
6
Westfalia Kryos 4200 liter
Δεξαμενές γάλακτος, nct3614272
83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 4200.00 l, χημικά
8.497 €
με 19% ΦΠΑ
7.140 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Serap RL10 6000 liter
8
Serap RL10 6000 liter
Δεξαμενές γάλακτος, nct3606628
83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, χημικά
10.710 €
με 19% ΦΠΑ
9.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Westfalia Kryos 8000 liter
7
Westfalia Kryos 8000 liter
Δεξαμενές γάλακτος, nct3614270
83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 l, χημικά
14.280 €
με 19% ΦΠΑ
12.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
DeLaval CH 2000 liter
4
DeLaval CH 2000 liter
Δεξαμενές γάλακτος, nct2933990
83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, χημικά
4.165 €
με 19% ΦΠΑ
3.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Packo
3
Packo
Δεξαμενές γάλακτος, nct3799170
66606 St.Wendel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, χημικά
5.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
4.968 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DRU DRU
4
DRU DRU
Δεξαμενές γάλακτος, nct3793111
48703 Stadtlohn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 l, χημικά
13.685 €
με 19% ΦΠΑ
11.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DeLaval Kühltank HCA 2100
4
DeLaval Kühltank HCA 2100
Δεξαμενές γάλακτος, nct3790893
17309 Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Χωρητικότητα δοχείου: 2100.00 l
3.451 €
με 19% ΦΠΑ
2.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alfa Laval DX/CE  3500 l
5
Alfa Laval DX/CE 3500 l
Δεξαμενές γάλακτος, nct3790895
17268 Haßleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l
13.685 €
με 19% ΦΠΑ
11.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Westfalia Separator 2600
3
Westfalia Separator 2600
Δεξαμενές γάλακτος, nct3740663
54636 Brecht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Χωρητικότητα δοχείου: 2600.00 l, χημικά
2.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
2.258 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Müller O-500
4
Müller O-500
Δεξαμενές γάλακτος, nct3645144
51709 Marienheide, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 2.15 l
10.103 €

Δείτε αγγελία
Westfalia Kryos 4200 liter
6
Westfalia Kryos 4200 liter
Δεξαμενές γάλακτος, nct3614272
83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 4200.00 l, χημικά
8.497 €
με 19% ΦΠΑ
7.140 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Westfalia Kryos 8000 liter
7
Westfalia Kryos 8000 liter
Δεξαμενές γάλακτος, nct3614270
83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 l, χημικά
14.280 €
με 19% ΦΠΑ
12.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DeLaval
5
DeLaval
Δεξαμενές γάλακτος, nct3672320
51149 Köln, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 6200.00 l, χημικά
7.021 €
με 19% ΦΠΑ
5.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Packo CRM/DX
9
Packo CRM/DX
Δεξαμενές γάλακτος, nct3556883
65589 Hadamar-Oberweyer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, χημικά
3.213 €
με 19% ΦΠΑ
2.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ABO Edelstahltankaufbau ( Nr. 3603)
4
ABO Edelstahltankaufbau ( Nr. 3603)
Δεξαμενές γάλακτος, nct3535021
35428 Langgöns, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 16500.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
ABO Edelstahltankaufbau (Nr. 3495)
5
ABO Edelstahltankaufbau (Nr. 3495)
Δεξαμενές γάλακτος, nct3535017
35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Χωρητικότητα δοχείου: 13500.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Tuchenhagen Edelstahltankaufbau ( nr. 3487)
3
Tuchenhagen Edelstahltankaufbau ( nr. 3487)
Δεξαμενές γάλακτος, nct3535013
35428 Langgöns, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 12525.00 l
5.831 €
με 19% ΦΠΑ
4.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BBS Brandys Lebensmitteltankauflieger ( Nr. 3799)
4
BBS Brandys Lebensmitteltankauflieger ( Nr. 3799)
Δεξαμενές γάλακτος, nct3534989
35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Χωρητικότητα δοχείου: 24000.00 l
16.541 €
με 19% ΦΠΑ
13.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Röka 6000
5
Röka 6000
Δεξαμενές γάλακτος, nct3596420
25767 Bunsoh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, χημικά
6.600 €
με 10.7% ΦΠΑ
5.962 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alfa Laval CH 3200
8
Alfa Laval CH 3200
Δεξαμενές γάλακτος, nct3585387
65589 Hadamar-Oberweyer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, χημικά
3.808 €
με 19% ΦΠΑ
3.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Milcom (Nr. 3695)  Edelstahltankaufbau
5
Milcom (Nr. 3695) Edelstahltankaufbau
Δεξαμενές γάλακτος, nct3569421
35428 Langgöns, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l
8.925 €
με 19% ΦΠΑ
7.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Blumhardt/Schwarte Lebensmitteltankanhänger ( Nr. 2863)
4
Blumhardt/Schwarte Lebensmitteltankanhänger ( Nr. 2863)
Δεξαμενές γάλακτος, nct3569419
35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Χωρητικότητα δοχείου: 17000.00 l
5.831 €
με 19% ΦΠΑ
4.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DeLaval HCA-N 8000
4
DeLaval HCA-N 8000
Δεξαμενές γάλακτος, nct3574062
46499 Hamminkeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Χωρητικότητα δοχείου: 8100.00 l, χημικά
12.257 €
με 19% ΦΠΑ
10.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wedholms DF953
7
Wedholms DF953
Δεξαμενές γάλακτος, nct3288646
21782 Bülkau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, χημικά
27.370 €
με 19% ΦΠΑ
23.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alfa Laval MG Plus 3500
7
Alfa Laval MG Plus 3500
Δεξαμενές γάλακτος, nct3421255
65589 Hadamar-Oberweyer, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 3700.00 l, χημικά
6.188 €
με 19% ΦΠΑ
5.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Westfalia Platin Milchtank
3
Westfalia Platin Milchtank
Δεξαμενές γάλακτος, nct3354229
51149 Köln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, χημικά
6.642 €
με 10.7% ΦΠΑ
6.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Müller O-1000 4000 Liter
3
Müller O-1000 4000 Liter
Δεξαμενές γάλακτος, nct3256994
51709 Marienheide, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 4100.00 l
3.650 €

Δείτε αγγελία
Müller O-800
7
Müller O-800
Δεξαμενές γάλακτος, nct2811304
25855 Haselund, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 3290.00 l, χημικά
2.500 €
με 19% ΦΠΑ
2.101 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Packo
3
Packo
Δεξαμενές γάλακτος, nct2733977
07-410 Ostrołęka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1998, Χωρητικότητα δοχείου: 12000.00 l, χημικά
14.500 €

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 132