Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δεξαμενές γάλακτος
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Δεξαμενές γάλακτος

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δεξαμενές γάλακτος στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Alfa Laval MGplus 5000 liter
4
Alfa Laval MGplus 5000 liter
Δεξαμενές γάλακτος, nct2961777
83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, χημικά
9.499 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.982 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Müller 4625 liter
6
Müller 4625 liter
Δεξαμενές γάλακτος, nct3509727
83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Χωρητικότητα δοχείου: 4625.00 l, χημικά
8.265 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.945 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Serap RL10 6000 liter
8
Serap RL10 6000 liter
Δεξαμενές γάλακτος, nct3606628
83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, χημικά
10.710 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
DeLaval HCA-N 8000
4
DeLaval HCA-N 8000
Δεξαμενές γάλακτος, nct3574062
46499 Hamminkeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Χωρητικότητα δοχείου: 8100.00 l, χημικά
12.257 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά Tankers 29000-36000l
Tankers 29000-36000l
Δεξαμενές γάλακτος, nct3630976
LN6 9NQ Lincoln, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Westfalia Platin
9
Westfalia Platin
Δεξαμενές γάλακτος, nct3660843
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Χωρητικότητα δοχείου: 5200.00 l, χημικά
7.378 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf Kühltank 5000 l
7
Düvelsdorf Kühltank 5000 l
Δεξαμενές γάλακτος, nct3656176
17268 Haßleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l
2.975 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other MEKO 5000
Sonstige / Other MEKO 5000
Δεξαμενές γάλακτος, nct3656175
17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l
1.666 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
GEA DTC
GEA DTC
Δεξαμενές γάλακτος, nct3652889
59929 Brilon, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l
3.570 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Etscheid
Etscheid
Δεξαμενές γάλακτος, nct3652882
59929 Brilon, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 2700.00 l
4.998 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lister
2
Lister
Δεξαμενές γάλακτος, nct3652880
59929 Brilon, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 3900.00 l
4.403 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Müller
2
Müller
Δεξαμενές γάλακτος, nct3652873
59929 Brilon, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l
2.618 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Müller
2
Müller
Δεξαμενές γάλακτος, nct3652866
59929 Brilon, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 7000.00 l
2.380 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other KUEHLTANK 5.500 LITER
2
Sonstige / Other KUEHLTANK 5.500 LITER
Δεξαμενές γάλακτος, nct3648686
26349 Jade, Γερμανία
6.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.462 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Alfa Laval DX/C 5000 LITER
3
Alfa Laval DX/C 5000 LITER
Δεξαμενές γάλακτος, nct3648683
26349 Jade, Γερμανία
7.501 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.303 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Müller O-900
2
Müller O-900
Δεξαμενές γάλακτος, nct3648680
26349 Jade, Γερμανία
4.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.361 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Alfa Laval HCA 2700
2
Alfa Laval HCA 2700
Δεξαμενές γάλακτος, nct3648677
26349 Jade, Γερμανία
1.501 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.261 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
GEA
2
GEA
Δεξαμενές γάλακτος, nct3648567
59929 Brilon, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Χωρητικότητα δοχείου: 300.00 l
5.069 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.260 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Müller O-500
4
Müller O-500
Δεξαμενές γάλακτος, nct3645144
51709 Marienheide, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 2.15 l
10.103 EUR

Δείτε αγγελία
Λοιπά 220 LITRE DIESEL PORTABLE FUEL TANK
2
220 LITRE DIESEL PORTABLE FUEL TANK
Δεξαμενές γάλακτος, nct3631777
PE22 7LU -, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά 55 LITRE & 110 LITRE PETROL MOBILE FUEL TANK
55 LITRE & 110 LITRE PETROL MOBILE FUEL TANK
Δεξαμενές γάλακτος, nct3631724
PE22 7LU -, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Ford 5000 LITRE STAINLESS STEEL TANK
Ford 5000 LITRE STAINLESS STEEL TANK
Δεξαμενές γάλακτος, nct3658146
PE22 7LU -, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Tankers 29000-36000l
Tankers 29000-36000l
Δεξαμενές γάλακτος, nct3630976
LN6 9NQ Lincoln, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Used Cleanacres Front 830L Spray Tank
Used Cleanacres Front 830L Spray Tank
Δεξαμενές γάλακτος, nct3658611
YO62 4AX -, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Used Trailed 2000 Litre Stainless Steel Tank
Used Trailed 2000 Litre Stainless Steel Tank
Δεξαμενές γάλακτος, nct3658803
YO62 4AX -, Μεγ. Βρετανία
1.339 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.116 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά WATER TANK
WATER TANK
Δεξαμενές γάλακτος, nct3657904
SN15 3RG -, Μεγ. Βρετανία
201 EUR
με 20% ΦΠΑ
167 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά TANK 1000 LITRE
TANK 1000 LITRE
Δεξαμενές γάλακτος, nct3630078
YO41 5NT -, Μεγ. Βρετανία
335 EUR
με 20% ΦΠΑ
279 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Greencrop - GCEP125W PUMP SET REF: 21062417
Δεξαμενές γάλακτος, nct3636892
NR1 2EN -, Μεγ. Βρετανία
30.126 EUR
με 20% ΦΠΑ
25.105 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Westfalia Kryos 4200 liter
6
Westfalia Kryos 4200 liter
Δεξαμενές γάλακτος, nct3614272
83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 4200.00 l, χημικά
8.497 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.140 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Westfalia Kryos 8000 liter
7
Westfalia Kryos 8000 liter
Δεξαμενές γάλακτος, nct3614270
83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 l, χημικά
14.280 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 140