Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δεξαμενές γάλακτος
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Δεξαμενές γάλακτος

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δεξαμενές γάλακτος στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Müller O-500
4
Müller O-500
Δεξαμενές γάλακτος, 3645144 3645144
  51709 Marienheide, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 2.15 l
8.990 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Westfalia Japy-Kryos 2110 liter
4
Westfalia Japy-Kryos 2110 liter
Δεξαμενές γάλακτος, 2498231 2498231
  83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Χωρητικότητα δοχείου: 2110.00 l, Καθαρισμός: χημικά
3.360 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müller
3
Müller
Δεξαμενές γάλακτος, 2406744 2406744
  07-410 Ostrołęka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Χωρητικότητα δοχείου: 11000.00 l
14.000 €
Δείτε αγγελία
Müller Milchkühltank 5000 Liter mit neuer automatischer Reinigung
5
Müller Milchkühltank 5000 Liter mit neuer automatischer Reinigung
Δεξαμενές γάλακτος, 2396238 2396238
  51709 Marienheide, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 5130.00 l, Καθαρισμός: χημικά
10.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Müller / Serap Milchtank / Milchkühltank 2500 Liter Steckerfertig
Βίντεο
4
Müller / Serap Milchtank / Milchkühltank 2500 Liter Steckerfertig
Δεξαμενές γάλακτος, 1872611 1872611
  51709 Marienheide, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 2550.00 l, Καθαρισμός: χημικά
2.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müller
3
Müller
Δεξαμενές γάλακτος, 2733977 2733977
  07-410 Ostrołęka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2002, Χωρητικότητα δοχείου: 12000.00 l, Καθαρισμός: χημικά
13.500 €
Δείτε αγγελία
Wedholms Wedholms
7
Wedholms Wedholms
Δεξαμενές γάλακτος, 2734193 2734193
  07-410 Ostrołęka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l
13.500 €
Δείτε αγγελία
Blumhardt Lebensmitteltankanhänger ( Nr. 4467)
6
Blumhardt Lebensmitteltankanhänger ( Nr. 4467)
Δεξαμενές γάλακτος, 4895939 4895939
  35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Alfa Laval CH 1100 liter fahrbar
9
Alfa Laval CH 1100 liter fahrbar
Δεξαμενές γάλακτος, 4837241 4837241
  83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Χωρητικότητα δοχείου: 1100.00 l, Καθαρισμός: χημικά
5.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DeLaval MGPlus Type 2000
7
DeLaval MGPlus Type 2000
Δεξαμενές γάλακτος, 4827724 4827724
  65589 Hadamar-Oberweyer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, Καθαρισμός: χημικά
2.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Etscheid KT 2000
5
Etscheid KT 2000
Δεξαμενές γάλακτος, 4827731 4827731
  65589 Hadamar-Oberweyer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Χωρητικότητα δοχείου: 2100.00 l, Καθαρισμός: χημικά
1.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ETA Lebensmitteltankauflieger ( Nr. 4068)
5
ETA Lebensmitteltankauflieger ( Nr. 4068)
Δεξαμενές γάλακτος, 4895953 4895953
  35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Χωρητικότητα δοχείου: 25000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
HLW Lebensmitteltankanhänger ( Nr. 4442)
4
HLW Lebensmitteltankanhänger ( Nr. 4442)
Δεξαμενές γάλακτος, 4895949 4895949
  35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Milcom Lebensmitteltankanhänger ( Nr. 4444)
5
Milcom Lebensmitteltankanhänger ( Nr. 4444)
Δεξαμενές γάλακτος, 4895947 4895947
  35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bodex/Romex Lebensmitteltankanhänger ( Nr. 4456)
6
Bodex/Romex Lebensmitteltankanhänger ( Nr. 4456)
Δεξαμενές γάλακτος, 4895944 4895944
  35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 13500.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ahrens & Bode Lebensmitteltankauflieger
4
Ahrens & Bode Lebensmitteltankauflieger
Δεξαμενές γάλακτος, 4782771 4782771
  35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Χωρητικότητα δοχείου: 27000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Alfa Laval CH 3200 liter
3
Alfa Laval CH 3200 liter
Δεξαμενές γάλακτος, 4705674 4705674
  83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Καθαρισμός: χημικά
4.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Alfa Laval CH 1100 liter
6
Alfa Laval CH 1100 liter
Δεξαμενές γάλακτος, 4802009 4802009
  83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Χωρητικότητα δοχείου: 1100.00 l
3.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Westfalia Japy-Kryos 6200 liter
6
Westfalia Japy-Kryos 6200 liter
Δεξαμενές γάλακτος, 4765230 4765230
  83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 6200.00 l, Καθαρισμός: χημικά
8.386,56 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Langfeld/Schwarte Lebensmitteltankanhänger ( Nr. 4353)
6
Langfeld/Schwarte Lebensmitteltankanhänger ( Nr. 4353)
Δεξαμενές γάλακτος, 4692213 4692213
  35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Χωρητικότητα δοχείου: 16500.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Alfa Laval CH 4000
7
Alfa Laval CH 4000
Δεξαμενές γάλακτος, 4112356 4112356
  83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Καθαρισμός: χημικά
6.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alfa Laval Alfa Laval 5000 Liter mit RL20 Tankreinigung
3
Alfa Laval Alfa Laval 5000 Liter mit RL20 Tankreinigung
Δεξαμενές γάλακτος, 4402548 4402548
  51709 Marienheide, Γερμανία
Καθαρισμός: χημικά
5.990 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müller O-2250 / 9000 Liter
3
Müller O-2250 / 9000 Liter
Δεξαμενές γάλακτος, 4402539 4402539
  51709 Marienheide, Γερμανία
Καθαρισμός: χημικά
11.080 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Serap SE 3500
3
Serap SE 3500
Δεξαμενές γάλακτος, 4402530 4402530
  51709 Marienheide, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 3580.00 l, Καθαρισμός: χημικά
3.990 €
Δείτε αγγελία
DeLaval HCAN 8000
8
DeLaval HCAN 8000
Δεξαμενές γάλακτος, 4254041 4254041
  27336 Rethem, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 l, Καθαρισμός: χημικά
9.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 86