Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δεξαμενές γάλακτος
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Δεξαμενές γάλακτος

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δεξαμενές γάλακτος στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Westfalia Japy-Kryos
6
ΝΈΑ Westfalia Japy-Kryos
Δεξαμενές γάλακτος, 4765230 4765230
  83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 6200.00 l, Καθαρισμός: χημικά
8.386,56 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müller O-1000
9
Müller O-1000
Δεξαμενές γάλακτος, 4755437 4755437
  46519 Alpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Χωρητικότητα δοχείου: 4100.00 l, Καθαρισμός: χημικά
6.500 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kässbohrer VC 14 L TANKFAHRZEUG
Δεξαμενές γάλακτος, 4754785 4754785
  39240 Calbe / Saale, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986
4.489,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Röscher 600
4
Röscher 600
Δεξαμενές γάλακτος, 4748636 4748636
  82418 Murnau, Γερμανία
378,15 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wedholms DF 95
Wedholms DF 95
Δεξαμενές γάλακτος, 4748334 4748334
  21769 Lamstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 l, Καθαρισμός: χημικά
11.900 €
Δείτε αγγελία
Müller koeltank met koeling en freeheater
3
Müller koeltank met koeling en freeheater
Δεξαμενές γάλακτος, 4735191 4735191
  5454PK Sint Hubert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Χωρητικότητα δοχείου: 8100.00 l, Καθαρισμός: χημικά
12.750 €
Δείτε αγγελία
Dari-Kool DX-FF 13.000 Q
4
Dari-Kool DX-FF 13.000 Q
Δεξαμενές γάλακτος, 4734864 4734864
  99510 Ilmtal - Weinstraße, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Χωρητικότητα δοχείου: 14299.00 l, Καθαρισμός: χημικά
17.999,95 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DeLaval DX-FF
5
DeLaval DX-FF
Δεξαμενές γάλακτος, 4730790 4730790
  65589 Hadamar-Oberweyer, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 1600.00 l, Καθαρισμός: χημικά
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DeLaval Melktank + spoelautomaat en roerwerk
6
DeLaval Melktank + spoelautomaat en roerwerk
Δεξαμενές γάλακτος, 4727730 4727730
  5575xj Luyksgestel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1978, Χωρητικότητα δοχείου: 12000.00 l, Καθαρισμός: χημικά
5.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müller OC 400 - 1800 Liter Lely-Roboter-
5
Müller OC 400 - 1800 Liter Lely-Roboter-
Δεξαμενές γάλακτος, 4711781 4711781
  83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999
4.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DeLaval MG+ 6000
6
DeLaval MG+ 6000
Δεξαμενές γάλακτος, 4711162 4711162
  5131 BV Alphen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l
6.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alfa Laval CH 3200 liter
3
Alfa Laval CH 3200 liter
Δεξαμενές γάλακτος, 4705674 4705674
  83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Καθαρισμός: χημικά
4.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müller O-1500
3
Müller O-1500
Δεξαμενές γάλακτος, 4697631 4697631
  48619 Heek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, Καθαρισμός: χημικά
4.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Prominox 4000 l
6
Prominox 4000 l
Δεξαμενές γάλακτος, 4694177 4694177
  88353 Kisslegg, Γερμανία
3.277,31 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ETA Lebensmitteltankauflieger
6
ETA Lebensmitteltankauflieger
Δεξαμενές γάλακτος, 4692225 4692225
  35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Χωρητικότητα δοχείου: 25000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
HLW Lebensmitteltankauflieger
6
HLW Lebensmitteltankauflieger
Δεξαμενές γάλακτος, 4692219 4692219
  35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Langfeld/Schwarte Lebensmitteltankanhänger ( Nr. 4353)
6
Langfeld/Schwarte Lebensmitteltankanhänger ( Nr. 4353)
Δεξαμενές γάλακτος, 4692213 4692213
  35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Χωρητικότητα δοχείου: 16500.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Jansky Lebensmitteltankanhänger ( Nr. 4366)
5
Jansky Lebensmitteltankanhänger ( Nr. 4366)
Δεξαμενές γάλακτος, 4692208 4692208
  35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
DeLaval HCAN 8000
8
DeLaval HCAN 8000
Δεξαμενές γάλακτος, 4254041 4254041
  27336 Rethem, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 l, Καθαρισμός: χημικά
9.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dari-Kool 3700L
5
Dari-Kool 3700L
Δεξαμενές γάλακτος, 4625484 4625484
  83139 Söchtenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
4.968,38 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Westfalia Japy Kryos 1710 liter
5
Westfalia Japy Kryos 1710 liter
Δεξαμενές γάλακτος, 4619931 4619931
  83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 1710.00 l, Καθαρισμός: χημικά
4.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müller O-2250
6
Müller O-2250
Δεξαμενές γάλακτος, 4604187 4604187
  48480 Spelle, Γερμανία
11.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müller O-2500
Müller O-2500
Δεξαμενές γάλακτος, 4604186 4604186
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979
10.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Westfalia Separator 8000l
5
Westfalia Separator 8000l
Δεξαμενές γάλακτος, 4588306 4588306
  65589, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 l
10.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Serap 4000 liter RL20
6
Serap 4000 liter RL20
Δεξαμενές γάλακτος, 4579591 4579591
  83362 Lauter-Surberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Καθαρισμός: χημικά
6.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 86