Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ελαστικά/ζάντες/άξονες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Ελαστικά/ζάντες/άξονες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ελαστικά/ζάντες/άξονες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Kleber 520/85 R38
2
Kleber 520/85 R38
Ελαστικά, akt3785471
10383 Komin, Κροατία
Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 520/85R38
1.013 €
με 25% ΦΠΑ
810 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Taurus
Taurus
Ελαστικά, akt3553191
27804 berne-bäke, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 18.4R34
800 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
LEAO LR650 --HIGH-SPEED-- 600/65R28  150A8/147D
15
LEAO LR650 --HIGH-SPEED-- 600/65R28 150A8/147D
Ελαστικά, akt2850243
59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος ζαντών: 28.00 Zoll, Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 600/65R28, Τύπος προφίλ: LR 650, Δείκτης φορτίου: 150A8
898 €
με 19% ΦΠΑ
755 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mitas 800/70R38--SFT--178D/181A8--HIGH POWER--
11
Mitas 800/70R38--SFT--178D/181A8--HIGH POWER--
Ελαστικά, akt2948657
59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Ακτινικοί, Διαστάσεις ελαστικών: 800/70R38, κανονικά ελαστικά, Τύπος προφίλ: SVT, Δείκτης φορτίου: 178D
3.273 €
με 19% ΦΠΑ
2.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kock & Sohn
2
Kock & Sohn
Ζαντολάστιχα, amt3260576
49419 Wagenfeld, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Δίδυμος τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 520/70R38
800 €

Δείτε αγγελία
BPW GSL 12010
8
BPW GSL 12010
Άξονες, ant3798303
77815 Bühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αριθμός μπουλονιών: 10, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Μετατρόχιο: 200 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 12000 kg, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk.
3.600 €
με 19% ΦΠΑ
3.025 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Michelin 620/75R34
7
Michelin 620/75R34
Ελαστικά, akt3795177
94104 Witzmannsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Διάμετρος ζαντών: 34.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 620/75R34, Διαστάσεις Ελαστικού: 620/75R34, Τύπος προφίλ: Mega X Bib, ...
1.990 €
με 19% ΦΠΑ
1.672 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trelleborg 710/75R42
8
Trelleborg 710/75R42
Ελαστικά, akt3795169
94104 Witzmannsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Διάμετρος ζαντών: 42.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 6 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 710/75R42, Κωδικός DOT: 2014, Τύπος προφίλ: TM 900, Δείκτης φορτίου: 175 D
2.390 €
με 19% ΦΠΑ
2.008 € καθαρά
Δείτε αγγελία
TVZ Bremsachsstummel
4
TVZ Bremsachsstummel
Άξονες, ant3762094
72141 Walddorfhäslach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αριθμός μπουλονιών: 8, Διάμετρος πλήμνης: 220 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δυνατότητα ανύψωσης: 5400 kg
180 €

Δείτε αγγελία
Trelleborg 650/65R38
6
Trelleborg 650/65R38
Ελαστικά, akt3774558
94104 Witzmannsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 650/65R38, Διαστάσεις Ελαστικού: 650/65R38, Τύπος προφίλ: TM 800, ...
1.399 €
με 19% ΦΠΑ
1.176 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Continental 495/70R30
5
Continental 495/70R30
Ελαστικά, akt3807863
94104 Witzmannsberg, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 30.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 495/70R30, Ακτινικοί, Διαστάσεις Ελαστικού: 495/70r30, Τύπος προφίλ: AC70 G, Δείκτης φορτίου: 147 G
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Michelin Multibib - 600/65R38
4
Michelin Multibib - 600/65R38
Ελαστικά, akt3638344
7951 DT Staphorst, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 600/65R38, Ακτινικοί, Διαστάσεις Ελαστικού: 600/65R38, Τύπος προφίλ: Multibib, Δείκτης φορτίου: 153D
1.688 €
με 21% ΦΠΑ
1.395 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pirelli TM 800 - 540/65R24
4
Pirelli TM 800 - 540/65R24
Ελαστικά, akt3638320
7951 DT Staphorst, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 24.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 540/65R24, Ακτινικοί, Διαστάσεις Ελαστικού: 540/65R24, Τύπος προφίλ: TM 800, Δείκτης φορτίου: 140A8
303 €
με 21% ΦΠΑ
250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
TITAN DW23x42  ET80
11
TITAN DW23x42 ET80
Ζάντες, alt3619657
59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Διάμετρος ζαντών: 42.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 23.00 Zoll, Πλήθος οπών: 10, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Βάθος: 80 mm, Αριθμός οπών: 10 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 281 mm, ...
357 €
με 19% ΦΠΑ
300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grasdorf DW 23x42
11
Grasdorf DW 23x42
Ζάντες, alt3619622
59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Διάμετρος ζαντών: 42.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 23.00 Zoll, Βάθος: 80 mm, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Πλήθος οπών: 10, Αριθμός οπών: 10 Stk., Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 23 mm, ...
357 €
με 19% ΦΠΑ
300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hartwig für Fendt 15 x 28
4
Hartwig für Fendt 15 x 28
Ζάντες, alt3601766
27404 Zeven, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 15.00 Zoll, Πλήθος οπών: 16, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Βάθος: 180 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 10 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 280 mm, ...
381 €
με 19% ΦΠΑ
320 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alliance Agristar 540/65R28
6
Alliance Agristar 540/65R28
Ελαστικά, akt3587024
7951 DT Staphorst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος ζαντών: 28.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 540/65R28, Διαστάσεις Ελαστικού: 540/65R28, Κωδικός DOT: 2017, ...
787 €
με 21% ΦΠΑ
650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Michelin Multibib 480/65R28
5
Michelin Multibib 480/65R28
Ελαστικά, akt3587022
7951 DT Staphorst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Διάμετρος ζαντών: 28.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 480/65R28, Διαστάσεις Ελαστικού: 480/65R28, Κωδικός DOT: 0216, ...
847 €
με 21% ΦΠΑ
700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trelleborg TM800 - 540/65R34
3
Trelleborg TM800 - 540/65R34
Ελαστικά, akt3319951
7951 DT Staphorst, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 34.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 540/65R34, Τύπος προφίλ: TM800, Διαστάσεις Ελαστικού: 540/65R34, Δείκτης φορτίου: 148D
666 €
με 21% ΦΠΑ
550 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BPW
10
BPW
Άξονες, ant2879998
48249 Dülmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αριθμός μπουλονιών: 6, Διάμετρος πλήμνης: 205 mm, Μετατρόχιο: 229 cm, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Δυνατότητα ανύψωσης: 6000 kg
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Agrimax Zwillingsräder
7
Agrimax Zwillingsräder
Ζαντολάστιχα, amt2810767
46395 Bocholt / NRW, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Δίδυμος τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 11.2R38, Διαστάσεις Ελαστικού: 280/85R28
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kock & Sohn Felgen Satz Maxxum/Steyr
6
Kock & Sohn Felgen Satz Maxxum/Steyr
Ζάντες, alt2711847
27607 Langen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Διάμετρος ζαντών: 42.00 Zoll, Πλήθος οπών: 8, Διάμετρος κύκλου οπής: 203 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Ζάντες τροχών αγροκτηνοτροφίας, Διάσταση ζαντών: 18, Χρώμα: Silber
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Alliance AgriStar 365 540/65R34
7
Alliance AgriStar 365 540/65R34
Ελαστικά, akt3363006
7951 DT Staphorst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Διάμετρος ζαντών: 34.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 540/65R34, Ακτινικοί, Διαστάσεις Ελαστικού: 540/65R34, Κωδικός DOT: 2016, ...
841 €
με 21% ΦΠΑ
695 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Michelin 600R30 650R38
7
Michelin 600R30 650R38
Ζαντολάστιχα, amt3244427
49586 Neuenkirchen-Vinte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., Αριθμός οπών: 10 Stk., 50 χλμ την ώρα, Διαστάσεις ελαστικών: 650/85R38, Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 600/65R30
3.273 €
με 19% ΦΠΑ
2.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pirelli TM 600 16.9R30 420/85R30 A8
3
Pirelli TM 600 16.9R30 420/85R30 A8
Ελαστικά, akt3228219
09638 Lichtenberg, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 30.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Ακτινικοί, Διαστάσεις ελαστικών: 420/85R30, Διαστάσεις Ελαστικού: 16.9R30, Τύπος προφίλ: AS TM600, Δείκτης φορτίου: A8
179 €
με 19% ΦΠΑ
150 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dunlop 365/80R20
5
Dunlop 365/80R20
Ελαστικά, akt3087755
49456 Bakum, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 20.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 365/80R20, Τύπος προφίλ: SPT9, Δείκτης φορτίου: 153A2
417 €
με 19% ΦΠΑ
350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
sonstige
3
sonstige
Ζαντολάστιχα, amt2491296
29386 Hankensbüttel, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 15.5R38
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Diverse 480/70R38 neuwertig
5
Diverse 480/70R38 neuwertig
Ζαντολάστιχα, amt2460001
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Αριθμός οπών: 8 Stk., Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 480/70R38
2.745 €
με 19% ΦΠΑ
2.307 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Michelin 650/85R38 Machxbib 173A8/173B
4
Michelin 650/85R38 Machxbib 173A8/173B
Ελαστικά, akt2416742
85250 Altomünster, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 650/85R38, Διαστάσεις Ελαστικού: 650/85R38, Τύπος προφίλ: Machxbib, Δείκτης φορτίου: 173B
3.688 €
με 19% ΦΠΑ
3.099 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vredestein 560/60R22,5
3
Vredestein 560/60R22,5
Ελαστικά, akt2342791
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Διάμετρος ζαντών: 22.50 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 560/60R22,5, Τύπος προφίλ: Flotation Pro, Δείκτης φορτίου: 161D
1.626 €
με 19% ΦΠΑ
1.366 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 4935