Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ελαστικά/ζάντες/άξονες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Ελαστικά/ζάντες/άξονες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ελαστικά/ζάντες/άξονες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fendt Pflegeräder
7
ΝΈΑ Fendt Pflegeräder
Ζαντολάστιχα, 3938987
31535 Neustadt bei hannover, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 44.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 8.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Γεωργικός τροχός, Ακτινικοί, Διαστάσεις ελαστικών: 270/95R44, 40 χλμ/ώρα
380 €

Δείτε αγγελία
Other JOHN DEERE8100
3
ΝΈΑ Other JOHN DEERE8100
Ελαστικά, 3938968
YO72BP Thirsk, Μεγ. Βρετανία
39.515 €
με 20% ΦΠΑ
32.929 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7726 DYNA 6
3
ΝΈΑ Massey Ferguson 7726 DYNA 6
Ελαστικά, 3938961
YO72BP Thirsk, Μεγ. Βρετανία
86.183 €
με 20% ΦΠΑ
71.820 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Alliance Flotmaster 381
Ελαστικά, 3938939
89174 Altheim/Alb, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Διάμετρος ζαντών: 22.50 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 620/50
619 €
με 19% ΦΠΑ
520 € καθαρά
Δείτε αγγελία
unbekannt
3
ΝΈΑ unbekannt
Ζάντες, 3938934
18442 Groß Kordshagen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 42.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 16.00 Zoll, Διάμετρος κεντρικής οπής: 280 mm, Αριθμός οπών: 10 Stk., Πλήθος οπών: 10, Διάμετρος κύκλου οπής: 340 mm, Βάθος: 180 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., ...
893 €
με 19% ΦΠΑ
750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Michelin 540/65R-30 Multibib
ΝΈΑ Michelin 540/65R-30 Multibib
Ελαστικά, 3938890
59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
240 €
με 19% ΦΠΑ
202 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trelleborg  4 Stück Felgen Bereifung: 710/75R42
3
ΝΈΑ Trelleborg 4 Stück Felgen Bereifung: 710/75R42
Ζαντολάστιχα, 3938887
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2016, Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 710/75R42, Trelleborg
25.000 €
με 27% ΦΠΑ
19.685 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Michelin 2 Stück Bereifung für John Deere Schlepper
5
ΝΈΑ Michelin 2 Stück Bereifung für John Deere Schlepper
Ζαντολάστιχα, 3938884
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 540/65R34 Michelin
1.289 €
με 27% ΦΠΑ
1.015 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Good Year 4 Stück breite Bereifung für John Deere 6 Zylinder Schlepper
5
ΝΈΑ Good Year 4 Stück breite Bereifung für John Deere 6 Zylinder Schlepper
Ζαντολάστιχα, 3938880
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: GoodYear 540/65R24 + 600/65R38
4.026 €
με 27% ΦΠΑ
3.170 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Firestone 2 Stück Bereifung für John Deere 6 Zylinder Schlepper
3
ΝΈΑ Firestone 2 Stück Bereifung für John Deere 6 Zylinder Schlepper
Ζαντολάστιχα, 3938879
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: Firestone 520/85R38
2.115 €
με 27% ΦΠΑ
1.665 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kleber 2 Stück Bereifung für John Deere 6 Zylinder Schlepper
5
ΝΈΑ Kleber 2 Stück Bereifung für John Deere 6 Zylinder Schlepper
Ζαντολάστιχα, 3938874
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 380/85R28 Kléber
889 €
με 27% ΦΠΑ
700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mitas 2 neue einstellbare Räder für John Deere 5M Traktoren
5
ΝΈΑ Mitas 2 neue einstellbare Räder für John Deere 5M Traktoren
Ζαντολάστιχα, 3938869
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: Mitas 340 / 85R38
3.188 €
με 27% ΦΠΑ
2.510 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BKT Zwillingsbereifung, 710/70R42 BKT, 1 Paar
4
ΝΈΑ BKT Zwillingsbereifung, 710/70R42 BKT, 1 Paar
Ζαντολάστιχα, 3938690
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίδυμος τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 710/70R42 BKT
8.065 €
με 27% ΦΠΑ
6.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BKT Zwillingsbereifung, 650/85R38 BKT, 1 Paar
4
ΝΈΑ BKT Zwillingsbereifung, 650/85R38 BKT, 1 Paar
Ζαντολάστιχα, 3938481
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίδυμος τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 650/85R38 BKT
8.065 €
με 27% ΦΠΑ
6.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BKT Plegeraeder 480/80R50+480/70R34, Für John Deere 7R und 8R
5
ΝΈΑ BKT Plegeraeder 480/80R50+480/70R34, Für John Deere 7R und 8R
Ζαντολάστιχα, 3938262
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Διαστάσεις Ελαστικού: 480/80R50+480/70R34
20.117 €
με 27% ΦΠΑ
15.840 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BKT Verstellbare Pflegerad Set 11.2R36 und 13.6R48
7
ΝΈΑ BKT Verstellbare Pflegerad Set 11.2R36 und 13.6R48
Ζαντολάστιχα, 3938215
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Διαστάσεις Ελαστικού: 11.2R36 + 13.6R48
6.655 €
με 27% ΦΠΑ
5.240 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alliance Pflegerad Set 11.2R38 und 12.4R52, für 6 Zylinder Schlepper
ΝΈΑ Alliance Pflegerad Set 11.2R38 und 12.4R52, für 6 Zylinder Schlepper
Ζαντολάστιχα, 3938207
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Διαστάσεις Ελαστικού: 11.2R38 + 12.4R52
6.248 €
με 27% ΦΠΑ
4.920 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BKT Pflegerad Set 11.2R38 und 12.4R52, für 6 Zylinder Schlepper
ΝΈΑ BKT Pflegerad Set 11.2R38 und 12.4R52, für 6 Zylinder Schlepper
Ζαντολάστιχα, 3937864
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Διαστάσεις Ελαστικού: 11.2R38 + 12.4R52
6.248 €
με 27% ΦΠΑ
4.920 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alliance Pflegerad Set 11.2R36 und 13.6R48, für 6 Zylinder Schlepper
ΝΈΑ Alliance Pflegerad Set 11.2R36 und 13.6R48, für 6 Zylinder Schlepper
Ζαντολάστιχα, 3937861
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Διαστάσεις Ελαστικού: 11.2R36 + 13.6R48
6.045 €
με 27% ΦΠΑ
4.760 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BKT Pflegerad Set 11.2R36 und 13.6R48, für 6 Zylinder Schlepper
ΝΈΑ BKT Pflegerad Set 11.2R36 und 13.6R48, für 6 Zylinder Schlepper
Ζαντολάστιχα, 3937853
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Διαστάσεις Ελαστικού: 11.2R36 + 13.6R48
6.045 €
με 27% ΦΠΑ
4.760 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alliance  Pflegerad Set 12.4R32 und 13.6R48, für 6 Zylinder Schlepper
ΝΈΑ Alliance Pflegerad Set 12.4R32 und 13.6R48, für 6 Zylinder Schlepper
Ζαντολάστιχα, 3937849
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Διαστάσεις Ελαστικού: 12.4R32 + 13.6R48
5.645 €
με 27% ΦΠΑ
4.445 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BKT Pflegerad Set 12.4R32 und 13.6R48, für 6 Zylinder Schlepper
ΝΈΑ BKT Pflegerad Set 12.4R32 und 13.6R48, für 6 Zylinder Schlepper
Ζαντολάστιχα, 3937845
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Διαστάσεις Ελαστικού: 12.4R32 + 13.6R48
5.645 €
με 27% ΦΠΑ
4.445 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alliance Pflegerad Set 11.2R32 und 12.4R46, für 6 Zylinder Schlepper
4
ΝΈΑ Alliance Pflegerad Set 11.2R32 und 12.4R46, für 6 Zylinder Schlepper
Ζαντολάστιχα, 3937842
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Διαστάσεις Ελαστικού: 11.2R32 + 12.4R46
5.042 €
με 27% ΦΠΑ
3.970 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BKT Pflegerad Set 11.2R32 und 12.4R46, für 6 Zylinder Schlepper
4
ΝΈΑ BKT Pflegerad Set 11.2R32 und 12.4R46, für 6 Zylinder Schlepper
Ζαντολάστιχα, 3937837
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Διαστάσεις Ελαστικού: 11.2R32 + 12.4R46
5.042 €
με 27% ΦΠΑ
3.970 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BKT Verstellbare Pflegerad Set 12.4R32 und 12.4R46
7
ΝΈΑ BKT Verstellbare Pflegerad Set 12.4R32 und 12.4R46
Ζαντολάστιχα, 3937834
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Διαστάσεις Ελαστικού: 12.4R32 + 12.4R46
5.848 €
με 27% ΦΠΑ
4.605 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 4314