Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ελαστικά/ζάντες/άξονες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Ελαστικά/ζάντες/άξονες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ελαστικά/ζάντες/άξονες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
FADROMA FELGI FELGA 23,5 23.5 - R 25 WOZIDŁO KOPAR
5
ΝΈΑ FADROMA FELGI FELGA 23,5 23.5 - R 25 WOZIDŁO KOPAR
Ζάντες, 4108425
67-320 Małomice, Πολωνία
1.427 €

Δείτε αγγελία
Michelin 650/65R38 Multibib
4
ΝΈΑ Michelin 650/65R38 Multibib
Ελαστικά, 4108132
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 650/65R38, Τύπος προφίλ: Multibib, Δείκτης φορτίου: 157D, Κωδικός DOT: 4510
750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mitas 405/70-20 14PR MPT03 TL (16.0/70-20) 145G M+S
ΝΈΑ Mitas 405/70-20 14PR MPT03 TL (16.0/70-20) 145G M+S
Ελαστικά, 4108130
85250 Altomünster OT Randelsried, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 20.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 8 Stk., Διαγώνια, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 405/70-20, Τύπος προφίλ: MPT03, Δείκτης φορτίου: 145G
305 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg TM 800
4
ΝΈΑ Trelleborg TM 800
Ελαστικά, 4108124
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 42.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 650/65R42, Τύπος προφίλ: TM 800, Δείκτης φορτίου: 158D
585 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mitas 480/70R34 HC70 TL 143D/146A8
ΝΈΑ Mitas 480/70R34 HC70 TL 143D/146A8
Ελαστικά, 4108119
85250 Altomünster OT Randelsried, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 34.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 480/70R34, Τύπος προφίλ: HC70, Δείκτης φορτίου: 143D
775 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT Hoftracrad 7.00-12 für Weidemann
3
ΝΈΑ BKT Hoftracrad 7.00-12 für Weidemann
Ζαντολάστιχα, 4108084
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 112 mm, Βάθος: 40 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Αριθμός οπών: 5 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 67 mm, Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 7.00-12
108 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Michelin Agribib 13.6 R 38
4
ΝΈΑ Michelin Agribib 13.6 R 38
Ζαντολάστιχα, 4108039
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 161 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 22 mm, Τροχός, Ακτινικοί, Διαστάσεις ελαστικών: 13.6R38, ...
819 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Michelin 16.00 R20 Michelin XZL
4
ΝΈΑ Michelin 16.00 R20 Michelin XZL
Ελαστικά, 4108035
64560 Riedstadt-Goddelau, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 20.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., Ακτινικοί, Διαστάσεις Ελαστικού: 16.00 R20 Michelin XZL, Τύπος προφίλ: 16.00 R20 Michelin XZL, Δείκτης φορτίου: 173G
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Michelin 14.00 R20 Michelin XZL
8
ΝΈΑ Michelin 14.00 R20 Michelin XZL
Ελαστικά, 4108030
64560 Riedstadt-Goddelau, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 20.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., Ακτινικοί, Διαστάσεις Ελαστικού: 14.00 R20 164/160G, Τύπος προφίλ: 14.00 R20 164/160GMichelin XZL, Δείκτης φορτίου: 164 G
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Allradachse für Lexion 600, 750, 760, 770, 780
3
ΝΈΑ Claas Allradachse für Lexion 600, 750, 760, 770, 780
Άξονες, 4108023
77743 Schutterzell, Γερμανία
16.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Laufbänder für Lexion 635 mm NEU
5
ΝΈΑ Claas Laufbänder für Lexion 635 mm NEU
Άξονες, 4107991
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Somac
3
ΝΈΑ Somac
Ζαντολάστιχα, 4107924
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Διαστάσεις ελαστικών: 14.9R26
250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kleber
7
ΝΈΑ Kleber
Ζαντολάστιχα, 4107925
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Διαστάσεις ελαστικών: 16.9R38
300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Somac
7
ΝΈΑ Somac
Ζαντολάστιχα, 4107915
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Διαστάσεις ελαστικών: 20.8R38
550 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Molcon
6
ΝΈΑ Molcon
Ζαντολάστιχα, 4107920
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Διαστάσεις ελαστικών: 20.8R38
600 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg
3
ΝΈΑ Trelleborg
Ζαντολάστιχα, 4107906
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Διαστάσεις Ελαστικού: 520/70R42
700 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Michelin
4
ΝΈΑ Michelin
Ζαντολάστιχα, 4107902
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Διαστάσεις ελαστικών: 540/65R30
750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Michelin
3
ΝΈΑ Michelin
Ζαντολάστιχα, 4107903
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Διαστάσεις ελαστικών: 17.5LR24
400 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agrimax
7
ΝΈΑ Agrimax
Ζαντολάστιχα, 4107910
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
5.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Michelin
4
ΝΈΑ Michelin
Ζαντολάστιχα, 4107896
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Διαστάσεις Ελαστικού: 12.75R24
75 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg
4
ΝΈΑ Trelleborg
Ζαντολάστιχα, 4107904
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Διαστάσεις ελαστικών: 380/70R24
150 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kleber
7
ΝΈΑ Kleber
Ζαντολάστιχα, 4107921
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Διαστάσεις ελαστικών: 580/70R38
600 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kleber
3
ΝΈΑ Kleber
Ζαντολάστιχα, 4107923
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Διαστάσεις ελαστικών: 16.9R38
480 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
N/A JANTES
2
ΝΈΑ N/A JANTES
Ζάντες, 4107927
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Διάμετρος ζαντών: 48.00 Zoll
120 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Somac
8
ΝΈΑ Somac
Ζαντολάστιχα, 4107917
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Διαστάσεις ελαστικών: 580/70R38
850 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 4039