Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ελαστικά/ζάντες/άξονες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Ελαστικά/ζάντες/άξονες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ελαστικά/ζάντες/άξονες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
BKT 650/65R42,--HIGH POWER--TOPSELLER--
9
BKT 650/65R42,--HIGH POWER--TOPSELLER--
Ελαστικά, akt1739581
59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος ζαντών: 42.00 Zoll, Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 650/65R42, Διαστάσεις Ελαστικού: 168A8/165D, Δείκτης φορτίου: 168A8
1.598 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.343 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Titan Italia
4
Titan Italia
Ζάντες, alt3601866
27404 Zeven, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 30.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 13.00 Zoll, Πλήθος οπών: 9, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 150 mm, ...
298 EUR
με 19% ΦΠΑ
250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά Pair Stocks 9.5 x 32 (230/95 x 32) Row Crop Wheels
2
Pair Stocks 9.5 x 32 (230/95 x 32) Row Crop Wheels
Ζαντολάστιχα, amt3631098
WA4 5PA Warrington, Μεγ. Βρετανία
647 EUR
με 20% ΦΠΑ
539 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mitas 800/70R38--SFT--178D/181A8--HIGH POWER--
11
Mitas 800/70R38--SFT--178D/181A8--HIGH POWER--
Ελαστικά, akt2948657
59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Ακτινικοί, Διαστάσεις ελαστικών: 800/70R38, κανονικά ελαστικά, Τύπος προφίλ: SVT, Δείκτης φορτίου: 178D
3.273 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά 1 - 480/80 x 42 Michelin Radial Tyre
1 - 480/80 x 42 Michelin Radial Tyre
Ελαστικά, akt3631092
WA4 5PA Warrington, Μεγ. Βρετανία
741 EUR
με 20% ΦΠΑ
617 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Goodyear 800/75 R32
3
ΝΈΑ Goodyear 800/75 R32
Ζαντολάστιχα, amt3668693
48480 Spelle, Γερμανία
8.568 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BKT 480R34 520R46
3
ΝΈΑ BKT 480R34 520R46
Ζαντολάστιχα, amt3668690
48480 Spelle, Γερμανία
Διαστάσεις Ελαστικού: 520/85R46
4.760 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Trelleborg 340/85 R24
5
ΝΈΑ Trelleborg 340/85 R24
Ζαντολάστιχα, amt3668689
48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
714 EUR
με 19% ΦΠΑ
600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Michelin 900/60R42 Axiobib
3
ΝΈΑ Michelin 900/60R42 Axiobib
Ζαντολάστιχα, amt3668532
17309 Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Διαστάσεις Ελαστικού: 900/60R42
21.408 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Alliance 20.8R42 an 32Zoll
3
ΝΈΑ Alliance 20.8R42 an 32Zoll
Ζαντολάστιχα, amt3668531
17309 Schmarsow, Γερμανία
1.964 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.650 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Trelleborg 480/80R42 an 32Zoll
4
ΝΈΑ Trelleborg 480/80R42 an 32Zoll
Ζαντολάστιχα, amt3668530
17309 Schmarsow, Γερμανία
3.570 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Continental
2
ΝΈΑ Continental
Ζαντολάστιχα, amt3668470
6953 Nassogne Forrieres, Βέλγιο
Διαστάσεις ελαστικών: 900/60R32
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
New Holland Kompl. Satz Räder 540/65R34 u. 440/65R24 vom Vorführer
10
ΝΈΑ New Holland Kompl. Satz Räder 540/65R34 u. 440/65R24 vom Vorführer
Ζαντολάστιχα, amt3668371
31535 Neustadt bei Hannover, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 34.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Τροχός, Ακτινικοί, Διαστάσεις ελαστικών: 540/65R34, 65 χλμ την ώρα, Διαστάσεις Ελαστικού: 440/65R24
2.500 EUR

Δείτε αγγελία
Kleber 300-95 R46
2
ΝΈΑ Kleber 300-95 R46
Ελαστικά, akt3668302
77974 Kürzell, Γερμανία
1.488 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Continental 580-70 R38
4
ΝΈΑ Continental 580-70 R38
Ελαστικά, akt3668278
77974 Kürzell, Γερμανία
1.012 EUR
με 19% ΦΠΑ
850 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp Komplettradsatz 29x12.00-15 auf fester Felge
3
ΝΈΑ Bohnenkamp Komplettradsatz 29x12.00-15 auf fester Felge
Ελαστικά, akt3668273
77974 Kürzell, Γερμανία
344 EUR
με 19% ΦΠΑ
289 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other 520/85 R42 Petlas Zw
3
ΝΈΑ Sonstige / Other 520/85 R42 Petlas Zw
Ζαντολάστιχα, amt3668151
17217 Penzlin, Γερμανία
3.808 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other 420/75 R30 Petlas Zw
3
ΝΈΑ Sonstige / Other 420/75 R30 Petlas Zw
Ζαντολάστιχα, amt3668147
17217 Penzlin, Γερμανία
2.142 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige / Other Pflegeräder 12.4R32
Ζαντολάστιχα, amt3668146
49688 Lastrup, Γερμανία
2.975 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt
10
ΝΈΑ Fendt
Ζαντολάστιχα, amt3668061
7951 aa staphorst, Ολλανδία
Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Δίδυμος συμπλέκτης, Διαστάσεις Ελαστικού: 300/95R52
2.723 EUR
με 21% ΦΠΑ
2.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Petlas 520/85R38 an 32'' 99% Profil
2
ΝΈΑ Petlas 520/85R38 an 32'' 99% Profil
Ζαντολάστιχα, amt3667966
17109 Demmin, Γερμανία
Διαστάσεις ελαστικών: 520/85R38
3.273 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Michelin Agribib 20.8 R38
3
ΝΈΑ Michelin Agribib 20.8 R38
Ζαντολάστιχα, amt3667960
67295 Bolanden, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 10 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 220 mm, Διαστάσεις ελαστικών: 20.8R38
900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
813 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 531/70 AGS
4
ΝΈΑ JCB 531/70 AGS
Ελαστικά, akt3667912
DN208NR Brigg, Μεγ. Βρετανία
60.478 EUR
με 20% ΦΠΑ
50.398 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 531/70 AGS
4
ΝΈΑ JCB 531/70 AGS
Ελαστικά, akt3667911
DN208NR Brigg, Μεγ. Βρετανία
53.811 EUR
με 20% ΦΠΑ
44.842 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Good Year 13.6-38 dubbellucht
2
ΝΈΑ Good Year 13.6-38 dubbellucht
Ζαντολάστιχα, amt3667906
3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Πλάτος ζάντας: 38.00 Zoll, Δίδυμος συμπλέκτης, Διαστάσεις ελαστικών: 13.6R38, Διαστάσεις Ελαστικού: 13.6-38
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Vredestein 620/70R42
ΝΈΑ Vredestein 620/70R42
Ελαστικά, akt3667884
7627 NA Bornerbroek, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Goodyear 520/85R38 GOODYEAR TD8 68mm 85%
Ελαστικά, akt3667874
3286 BW Klaaswaal, Ολλανδία
1.808 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.494 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Vredestein 540/65r24 Vredestein Traxion+ 25% droog (1x vulkanisatie)
Ελαστικά, akt3667875
3286 BW Klaaswaal, Ολλανδία
211 EUR
με 21% ΦΠΑ
174 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Galaxy 15-19.5 GALAXY BEEFY BABY II 14PR TL R4
Ελαστικά, akt3667877
3286 BW Klaaswaal, Ολλανδία
385 EUR
με 21% ΦΠΑ
318 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Vredestein 620/50R22.5 Alliance 381 161D T Demo
Ελαστικά, akt3667876
3286 BW Klaaswaal, Ολλανδία
1.179 EUR
με 21% ΦΠΑ
974 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 4717