Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Άξονες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Άξονες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Άξονες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fendt 200er Vario
3
Fendt 200er Vario
Άξονες, ant3637719
97232 Giebelstadt, Γερμανία
500 EUR
με 19% ΦΠΑ
420 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Nuffield Nuffield M4/DM4 Universal front axle, early style
3
Nuffield Nuffield M4/DM4 Universal front axle, early style
Άξονες, ant3628420
IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge, Μεγ. Βρετανία
397 EUR
με 20% ΦΠΑ
331 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH Carraro
2
Case IH Carraro
Άξονες, ant3572485
06917 Jessen, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk.
1.131 EUR
με 19% ΦΠΑ
950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
ADR Laufachse
4
ADR Laufachse
Άξονες, ant3556991
49434 Neuenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αριθμός μπουλονιών: 10, Μέγιστη ταχύτητα: 105 km/h, Διάμετρος πλήμνης: 70 mm, Μετατρόχιο: 225 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 11000 kg
774 EUR
με 19% ΦΠΑ
650 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Onbekend x- gebruikte vooras
3
Onbekend x- gebruikte vooras
Άξονες, ant3508423
5985 NM Grashoek, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά BPW  ACHSSCHENKEL
4
BPW ACHSSCHENKEL
Άξονες, ant3483973
27419 Sittensen, Γερμανία
1.547 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Onbekend x- set dubbellucht montering
Άξονες, ant3367712
5985 NM Grashoek, Ολλανδία
605 EUR
με 21% ΦΠΑ
500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BPW PRA8008
4
BPW PRA8008
Άξονες, ant3356253
59597 Erwitte, Γερμανία
Αριθμός μπουλονιών: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Διάμετρος πλήμνης: 100 mm, Μετατρόχιο: 200 cm, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Δυνατότητα ανύψωσης: 12000 kg
952 EUR
με 19% ΦΠΑ
800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Hinterachse für Claas Lexion 600er Serie
5
Claas Hinterachse für Claas Lexion 600er Serie
Άξονες, ant3347290
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
4.463 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere Raupe 600DT
5
John Deere Raupe 600DT
Άξονες, ant3346244
39171 Altenweddingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
33.915 EUR
με 19% ΦΠΑ
28.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Carraro Claas Häcksler
7
Carraro Claas Häcksler
Άξονες, ant3299267
59889 Eslohe-Bremke, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
ADR Achsstummel zum Anschweißen SAOUI 100005
5
ADR Achsstummel zum Anschweißen SAOUI 100005
Άξονες, ant3160398
26169 Friesoythe/Markhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
89 EUR
με 19% ΦΠΑ
75 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BPW
10
BPW
Άξονες, ant2879998
48249 Dülmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Μετατρόχιο: 229 cm, Διάμετρος πλήμνης: 205 mm, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Αριθμός μπουλονιών: 6, Δυνατότητα ανύψωσης: 6000 kg
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Carraro Doppstadt Doppstadt trac Lenkachse
3
Carraro Doppstadt Doppstadt trac Lenkachse
Άξονες, ant2861870
84076 Pfeffenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αριθμός μπουλονιών: 10, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 30+40+50+6000 Serie
John Deere 30+40+50+6000 Serie
Άξονες, ant2799741
64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 330-1188
John Deere 330-1188
Άξονες, ant2799742
64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 690 Komplette Achse
Claas Jaguar 690 Komplette Achse
Άξονες, ant2794215
84405 Dorfen, Γερμανία
3.570 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 690-SL Achsgetriebe
Claas Jaguar 690-SL Achsgetriebe
Άξονες, ant2794213
84405 Dorfen, Γερμανία
4.046 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 690 Hydrostart Motor
Claas Jaguar 690 Hydrostart Motor
Άξονες, ant2794211
84405 Dorfen, Γερμανία
2.023 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
TVZ Bremsachse
TVZ Bremsachse
Άξονες, ant2717139
59590 Geseke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αριθμός μπουλονιών: 10, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Διάμετρος πλήμνης: 335 mm, Μετατρόχιο: 190 cm, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Δυνατότητα ανύψωσης: 10000 kg
1.190 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Diverse gebruikte assen
3
Diverse gebruikte assen
Άξονες, ant2477979
4906 AA Oosterhout N-Br, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Case IH Radnaben für Verstellachse
6
Case IH Radnaben für Verstellachse
Άξονες, ant2439842
49593 Bersenbrück, Γερμανία
Αριθμός μπουλονιών: 10, Διάμετρος πλήμνης: 115 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk.
714 EUR
με 19% ΦΠΑ
600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
SAF-Tiefladerachsen
6
SAF-Tiefladerachsen
Άξονες, ant2424096
52146 Würselen, Γερμανία
Αριθμός μπουλονιών: 10, Μετατρόχιο: 180 cm, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Δυνατότητα ανύψωσης: 10000 kg
589 EUR
με 19% ΦΠΑ
495 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
ADP As wiel 10 gaats geremd
2
ADP As wiel 10 gaats geremd
Άξονες, ant2362322
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Μετατρόχιο: 190 cm, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Αριθμός μπουλονιών: 10, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg
1.059 EUR
με 21% ΦΠΑ
875 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere TLS Osie, zwolnice i inne części achse, teile.
10
John Deere TLS Osie, zwolnice i inne części achse, teile.
Άξονες, ant2358717
87-620 Kikół, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2001
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 30