Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ελαστικά
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Ακτινικοί ή διαγώνιοι
Διαθέσιμος αριθμός

Μεταχειρισμένα Ελαστικά

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ελαστικά στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Trelleborg TM800 - 600/65R28
4
Trelleborg TM800 - 600/65R28
Ελαστικά, 3891501
7951 DT Staphorst, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 600/65R28, Ακτινικοί, Διαστάσεις Ελαστικού: 600/65R28, Τύπος προφίλ: TM800, Δείκτης φορτίου: 147D
817 €
με 21% ΦΠΑ
675 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trelleborg TM800 - 600/65R28
5
Trelleborg TM800 - 600/65R28
Ελαστικά, 3891486
7951 DT Staphorst, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 600/65R28, Ακτινικοί, Διαστάσεις Ελαστικού: 600/65R28, Τύπος προφίλ: TM800, Δείκτης φορτίου: 147D
962 €
με 21% ΦΠΑ
795 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vredestein Flotation Pro - 710/40R225
6
Vredestein Flotation Pro - 710/40R225
Ελαστικά, 3890579
7951 DT Staphorst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Διάμετρος ζαντών: 22.50 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 710/40R22.5, Τύπος προφίλ: Flotation Pro , Δείκτης φορτίου: 155D, Κωδικός DOT: 2116
1.331 €
με 21% ΦΠΑ
1.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pirelli 335/80R20 (12.5R20)
3
Pirelli 335/80R20 (12.5R20)
Ελαστικά, 3846224
4871 JM Etten-Leur, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Διάμετρος ζαντών: 20.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 10 Stk., Διαστάσεις ελαστικών: 335/80R20, κανονικά ελαστικά, Ακτινικοί, Διαστάσεις Ελαστικού: 12.5R20, Δείκτης φορτίου: 3250, Κωδικός DOT: 2012
272 €
με 21% ΦΠΑ
225 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Michelin 335/80 R20 XZL 141K
3
Michelin 335/80 R20 XZL 141K
Ελαστικά, 3902216
27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Διάμετρος ζαντών: 20.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 3 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 335/80R20, Δείκτης φορτίου: 141K, Τύπος προφίλ: Stollen, Κωδικός DOT: 3315
1.900 €
με 19% ΦΠΑ
1.597 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Michelin 800/45 R30,5 176D CargoXBib
5
Michelin 800/45 R30,5 176D CargoXBib
Ελαστικά, 3904315
27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Διάμετρος ζαντών: 30.50 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 800/45 R30,5, Τύπος προφίλ: Cargo Stollen, Δείκτης φορτίου: 176D, Κωδικός DOT: 1715
2.300 €
με 19% ΦΠΑ
1.933 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Continental 495/70R30
5
Continental 495/70R30
Ελαστικά, 3807863
94104 Witzmannsberg, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 30.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 495/70R30, Ακτινικοί, Διαστάσεις Ελαστικού: 495/70r30, Τύπος προφίλ: AC70 G, Δείκτης φορτίου: 147 G
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Michelin 620/75R34
7
Michelin 620/75R34
Ελαστικά, 3795177
94104 Witzmannsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Διάμετρος ζαντών: 34.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 620/75R34, Διαστάσεις Ελαστικού: 620/75R34, Τύπος προφίλ: Mega X Bib, ...
1.990 €
με 19% ΦΠΑ
1.672 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trelleborg 710/75R42
8
Trelleborg 710/75R42
Ελαστικά, 3795169
94104 Witzmannsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Διάμετρος ζαντών: 42.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 6 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 710/75R42, Τύπος προφίλ: TM 900, Δείκτης φορτίου: 175 D, Κωδικός DOT: 2014
2.390 €
με 19% ΦΠΑ
2.008 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alliance Agristar 540/65R28
6
Alliance Agristar 540/65R28
Ελαστικά, 3587024
7951 DT Staphorst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος ζαντών: 28.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 540/65R28, Διαστάσεις Ελαστικού: 540/65R28, Τύπος προφίλ: Agristar , ...
817 €
με 21% ΦΠΑ
675 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pirelli TM 800 - 540/65R24
4
Pirelli TM 800 - 540/65R24
Ελαστικά, 3638320
7951 DT Staphorst, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 24.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 540/65R24, Διαστάσεις Ελαστικού: 540/65R24, Τύπος προφίλ: TM 800, Δείκτης φορτίου: 140A8
303 €
με 21% ΦΠΑ
250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BKT 520/85R38 RT-855 155A8/152B
3
BKT 520/85R38 RT-855 155A8/152B
Ελαστικά, 2386592
85250 Altomünster, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 520/85R38, Διαστάσεις Ελαστικού: 520/85R38, Τύπος προφίλ: RT-855, Δείκτης φορτίου: 152B
946 €
με 19% ΦΠΑ
795 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trelleborg TM 700
5
Trelleborg TM 700
Ελαστικά, 2255853
85405 Nandlstadt, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 24.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 360/70R24, Διαστάσεις Ελαστικού: 360/70R 24, Τύπος προφίλ: AS
550 €
με 19% ΦΠΑ
462 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trelleborg TM800 - 540/65R34
3
Trelleborg TM800 - 540/65R34
Ελαστικά, 3319951
7951 DT Staphorst, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 34.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 540/65R34, Διαστάσεις Ελαστικού: 540/65R34, Τύπος προφίλ: TM800, Δείκτης φορτίου: 148D
666 €
με 21% ΦΠΑ
550 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alliance AgriStar 365 540/65R34
7
Alliance AgriStar 365 540/65R34
Ελαστικά, 3363006
7951 DT Staphorst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Διάμετρος ζαντών: 34.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 540/65R34, Διαστάσεις Ελαστικού: 540/65R34, Κωδικός DOT: 2016, ...
841 €
με 21% ΦΠΑ
695 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vredestein 560/60R22,5
3
Vredestein 560/60R22,5
Ελαστικά, 2342791
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Διάμετρος ζαντών: 22.50 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 560/60R22,5, Τύπος προφίλ: Flotation Pro, Δείκτης φορτίου: 161D
1.626 €
με 19% ΦΠΑ
1.366 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Michelin 650/85R38 Machxbib 173A8/173B
4
Michelin 650/85R38 Machxbib 173A8/173B
Ελαστικά, 2416742
85250 Altomünster, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 650/85R38, Διαστάσεις Ελαστικού: 650/85R38, Τύπος προφίλ: Machxbib, Δείκτης φορτίου: 173B
3.688 €
με 19% ΦΠΑ
3.099 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vredestein Flotation+ 400/70-20
6
Vredestein Flotation+ 400/70-20
Ελαστικά, 1766041
64560 Riedstadt-Goddelau, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 20.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., κανονικά ελαστικά, Διαγώνια, Διαστάσεις Ελαστικού: 400/70-20, Τύπος προφίλ: Flotation+, Δείκτης φορτίου: 150A8
428 €
με 19% ΦΠΑ
360 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Continental
3
Continental
Ελαστικά, 2355837
4128 LK LEXMOND, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 650/65R38, Διαστάσεις Ελαστικού: 38, Τύπος προφίλ: SVT 157D
4.780 €
με 21% ΦΠΑ
3.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Michelin 710/70-R42 Axiobib
4
Michelin 710/70-R42 Axiobib
Ελαστικά, 3840120
39579 Rochau, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 42.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 710/70R42, Διαστάσεις Ελαστικού: 710/70-R42, Τύπος προφίλ: Axiobib, Δείκτης φορτίου: 179 D
3.564 €
με 19% ΦΠΑ
2.995 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Firestone Maxi Traction 650/85 R38
5
Firestone Maxi Traction 650/85 R38
Ελαστικά, 3802472
27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 650/85R38, Ακτινικοί, Τύπος προφίλ: Hohe Traglast, Δείκτης φορτίου: 179D
6.664 €
με 19% ΦΠΑ
5.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Michelin Mach X Bib
6
Michelin Mach X Bib
Ελαστικά, 3836868
87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 710/70R38, Ακτινικοί, Διαστάσεις Ελαστικού: 600/70R30, Τύπος προφίλ: AS Profil, Κωδικός DOT: 3714
7.900 €
με 19% ΦΠΑ
6.639 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Firestone 540/65R34 MAXI TRACTION 65 TL 145D/142E
6
Firestone 540/65R34 MAXI TRACTION 65 TL 145D/142E
Ελαστικά, 3903310
85250 Altomünster OT Randelsried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος ζαντών: 34.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 540/65R34, Ακτινικοί, Τύπος προφίλ: MAXI TRACTION 65 , Δείκτης φορτίου: 145D
655 €
με 19% ΦΠΑ
550 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Firestone 540/65R34 PERFORMER 65 TL 145D/142E
6
Firestone 540/65R34 PERFORMER 65 TL 145D/142E
Ελαστικά, 3903291
85250 Altomünster OT Randelsried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος ζαντών: 34.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 540/65R34, Τύπος προφίλ: PERFORMER 65 , Δείκτης φορτίου: 152D
655 €
με 19% ΦΠΑ
550 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Good Year 620/75R26
5
Good Year 620/75R26
Ελαστικά, 3819989
94104 Witzmannsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Διάμετρος ζαντών: 26.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 620/75R26, Τύπος προφίλ: DT 824, Κωδικός DOT: 2012
1.190 €
με 19% ΦΠΑ
1.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1870