Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ελαστικά
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Ακτινικοί ή διαγώνιοι
Διαθέσιμος αριθμός

Μεταχειρισμένα Ελαστικά

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ελαστικά στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Michelin 650/65R38 Multibib
4
ΝΈΑ Michelin 650/65R38 Multibib
Ελαστικά, 4108132
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 650/65R38, Τύπος προφίλ: Multibib, Δείκτης φορτίου: 157D, Κωδικός DOT: 4510
750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mitas 405/70-20 14PR MPT03 TL (16.0/70-20) 145G M+S
ΝΈΑ Mitas 405/70-20 14PR MPT03 TL (16.0/70-20) 145G M+S
Ελαστικά, 4108130
85250 Altomünster OT Randelsried, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 20.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 8 Stk., Διαγώνια, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 405/70-20, Τύπος προφίλ: MPT03, Δείκτης φορτίου: 145G
305 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg TM 800
4
ΝΈΑ Trelleborg TM 800
Ελαστικά, 4108124
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 42.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 650/65R42, Τύπος προφίλ: TM 800, Δείκτης φορτίου: 158D
585 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mitas 480/70R34 HC70 TL 143D/146A8
ΝΈΑ Mitas 480/70R34 HC70 TL 143D/146A8
Ελαστικά, 4108119
85250 Altomünster OT Randelsried, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 34.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 480/70R34, Τύπος προφίλ: HC70, Δείκτης φορτίου: 143D
775 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Michelin 16.00 R20 Michelin XZL
4
ΝΈΑ Michelin 16.00 R20 Michelin XZL
Ελαστικά, 4108035
64560 Riedstadt-Goddelau, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 20.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., Ακτινικοί, Διαστάσεις Ελαστικού: 16.00 R20 Michelin XZL, Τύπος προφίλ: 16.00 R20 Michelin XZL, Δείκτης φορτίου: 173G
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Michelin 14.00 R20 Michelin XZL
8
ΝΈΑ Michelin 14.00 R20 Michelin XZL
Ελαστικά, 4108030
64560 Riedstadt-Goddelau, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 20.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., Ακτινικοί, Διαστάσεις Ελαστικού: 14.00 R20 164/160G, Τύπος προφίλ: 14.00 R20 164/160GMichelin XZL, Δείκτης φορτίου: 164 G
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mitas 850/50R30.5 AGRITERRA 02 TL 182D
ΝΈΑ Mitas 850/50R30.5 AGRITERRA 02 TL 182D
Ελαστικά, 4107821
85250 Altomünster OT Randelsried, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 30.50 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 850/50R30.5, Τύπος προφίλ: AGRITERRA 02, Δείκτης φορτίου: 182D
1.460 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CULTOR 540/65R30 RD-03 TL 150D/153A8
ΝΈΑ CULTOR 540/65R30 RD-03 TL 150D/153A8
Ελαστικά, 4107798
85250 Altomünster OT Randelsried, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 30.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 540/65R30, Τύπος προφίλ: RD03, Δείκτης φορτίου: 150D
590 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Petlas 540/65R24 TA 110 TL 140A8/137B (16.9R24)
3
ΝΈΑ Petlas 540/65R24 TA 110 TL 140A8/137B (16.9R24)
Ελαστικά, 4107725
85250 Altomünster OT Randelsried, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 24.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 540/65R24, Τύπος προφίλ: TA110, Δείκτης φορτίου: 140A8
470 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Petlas 520/85R38 TA 110 TL 155A8/152B (20.8R38)
3
ΝΈΑ Petlas 520/85R38 TA 110 TL 155A8/152B (20.8R38)
Ελαστικά, 4107704
85250 Altomünster OT Randelsried, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 520/85R38, Τύπος προφίλ: TA 110, Δείκτης φορτίου: 152B
630 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Alliance Reifen 16,9-24 ALLIANCE 8 PR
Ελαστικά, 4107665
89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 24.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Διαγώνια, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 16,9-24
244 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg TM 900
4
ΝΈΑ Trelleborg TM 900
Ελαστικά, 4107568
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 30.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 600/70R30, Τύπος προφίλ: TM900, Δείκτης φορτίου: 158A8, Κωδικός DOT: 2111
195 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Continental 380/85 R 46
Ελαστικά, 4107213
32791 Lage, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kock & Sohn KUPPLUNG
Ελαστικά, 4107171
29640 Schneverdingen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Malhotra 6.50-16
2
ΝΈΑ Malhotra 6.50-16
Ελαστικά, 4106457
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 6.50-16
55 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mitas 420/85R30 AC85 TL 140A8/140B
ΝΈΑ Mitas 420/85R30 AC85 TL 140A8/140B
Ελαστικά, 4106433
85250 Altomünster OT Randelsried, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 30.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 420/85R30, Τύπος προφίλ: AC85, Δείκτης φορτίου: 140A8
545 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mitas 440/65R24 AC65 TL 128D/131A8
ΝΈΑ Mitas 440/65R24 AC65 TL 128D/131A8
Ελαστικά, 4106425
85250 Altomünster OT Randelsried, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 24.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 440/65R24, Τύπος προφίλ: AC65, Δείκτης φορτίου: 128D
499 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EUROGRIP 500/50 -17 IM72 14PR TL
ΝΈΑ EUROGRIP 500/50 -17 IM72 14PR TL
Ελαστικά, 4106419
85250 Altomünster OT Randelsried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Διάμετρος ζαντών: 17.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Διαγώνια, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 500/50-17, Τύπος προφίλ: IM72, Δείκτης φορτίου: 14PR, Κωδικός DOT: 2014
125 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nokian 600/50R22.5 COUNTRY KING TL 159D
ΝΈΑ Nokian 600/50R22.5 COUNTRY KING TL 159D
Ελαστικά, 4106415
85250 Altomünster OT Randelsried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Διάμετρος ζαντών: 22.50 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 600/50R22.5, Τύπος προφίλ: COUNTRY KING, Δείκτης φορτίου: 159D, Κωδικός DOT: 2013
650 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Petlas 620/75R30 TA 130 TL 163A8 (23.1R30)
ΝΈΑ Petlas 620/75R30 TA 130 TL 163A8 (23.1R30)
Ελαστικά, 4106411
85250 Altomünster OT Randelsried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Διάμετρος ζαντών: 30.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 620/75R30, Τύπος προφίλ: TA 130, Δείκτης φορτίου: 163A8, Κωδικός DOT: 2015
950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Petlas 650/85R38 TA 110 TL 173A8/173B (20.8R38)
ΝΈΑ Petlas 650/85R38 TA 110 TL 173A8/173B (20.8R38)
Ελαστικά, 4106404
85250 Altomünster OT Randelsried, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 650/85R38, Τύπος προφίλ: TA 110, Δείκτης φορτίου: 173A8
1.349 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Petlas 620/75R26 TA 130 TL 166A8 (23.1R26)
ΝΈΑ Petlas 620/75R26 TA 130 TL 166A8 (23.1R26)
Ελαστικά, 4106399
85250 Altomünster OT Randelsried, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 26.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 620/75R26, Τύπος προφίλ: TA 130, Δείκτης φορτίου: 166A8
1.099 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Petlas 600/70R28 TA 130 TL 161D
ΝΈΑ Petlas 600/70R28 TA 130 TL 161D
Ελαστικά, 4106385
85250 Altomünster OT Randelsried, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 600/70R28, Τύπος προφίλ: TA 130, Δείκτης φορτίου: 161D
879 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg 600/50R22.5 TWIN RADIAL TL 159D
ΝΈΑ Trelleborg 600/50R22.5 TWIN RADIAL TL 159D
Ελαστικά, 4106382
85250 Altomünster OT Randelsried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Διάμετρος ζαντών: 22.50 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 600/50R22.5, Τύπος προφίλ: TWIN RADIAL, Δείκτης φορτίου: 159D, Κωδικός DOT: 2015
650 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mitas 600/70R30 SFT TL 152D/155A8
ΝΈΑ Mitas 600/70R30 SFT TL 152D/155A8
Ελαστικά, 4106376
85250 Altomünster OT Randelsried, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 30.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 600/70R30, Τύπος προφίλ: SFT, Δείκτης φορτίου: 152D
1.299 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1699