Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ζάντες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Διαθέσιμος αριθμός

Μεταχειρισμένα Ζάντες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ζάντες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
 FELGEN 2 STK. DW 15 L X 24 ZOL
4
ΝΈΑ FELGEN 2 STK. DW 15 L X 24 ZOL
Ζάντες, 4515965
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
420 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp DW10-46
2
ΝΈΑ Bohnenkamp DW10-46
Ζάντες, 4515306
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Άκαμπτη στεφάνη, Χρώμα: Rot
1.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf Fendt 724 & 939 28,34,38 & 42 Zoll
14
ΝΈΑ Grasdorf Fendt 724 & 939 28,34,38 & 42 Zoll
Ζάντες, 4515001
  49406 Eydelstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.806,68 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hartwig 10 x 46
4
Hartwig 10 x 46
Ζάντες, 4506960
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Διάμετρος ζαντών: 46.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 10.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 425 mm, Βάθος: 191 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 12 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 371 mm, ...
350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GKN W15-281 1 Felge
2
GKN W15-281 1 Felge
Ζάντες, 4506631
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Άκαμπτη στεφάνη
250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 20x38
5
Case IH 20x38
Ζάντες, 4505729
  34439 Willebadessen-Löwen, Γερμανία
Πλήθος οπών: 8, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk.
813,01 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp
2
Bohnenkamp
Ζάντες, 4504863
  54636 Idesheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Διάμετρος ζαντών: 46.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 10.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Ζάντες τροχών αγροκτηνοτροφίας, Χρώμα: silber
1.000 €
Δείτε αγγελία
Case IH Felge 23 x 42
3
Case IH Felge 23 x 42
Ζάντες, 4504847
  27404 Zeven, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 42.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 23.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Βάθος: 20 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 10 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 281 mm, Άκαμπτη στεφάνη, ...
400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Felgen 12x38
3
Felgen 12x38
Ζάντες, 4501946
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Πλάτος ζάντας: 12.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Βάθος: 100 mm, Αριθμός οπών: 8 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 161 mm, Διάσταση ζαντών: 12x38
331,93 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
GKN Felge 18x46 auch mit Reifen lieferbar!
3
GKN Felge 18x46 auch mit Reifen lieferbar!
Ζάντες, 4500295
  18513 Holthof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Διάμετρος ζαντών: 46.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 18.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 10 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 281 mm, Άκαμπτη στεφάνη, ...
630 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GKN für 9.5-44 Reifen
GKN für 9.5-44 Reifen
Ζάντες, 4500098
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Άκαμπτη στεφάνη, Χρώμα: Rot
319 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Titan DW 20 X 38
3
Titan DW 20 X 38
Ζάντες, 4499436
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll
1.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland / Ford DW16-38 Wiel New Holland demo verstelbaar
New Holland / Ford DW16-38 Wiel New Holland demo verstelbaar
Ζάντες, 4489929
  3286 BW Klaaswaal, Ολλανδία
325 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland / Ford DW18-34 WIEL New Holland demo
New Holland / Ford DW18-34 WIEL New Holland demo
Ζάντες, 4487871
  3286 BW Klaaswaal, Ολλανδία
395 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 23x38
3
John Deere 23x38
Ζάντες, 4486567
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 23.00 Zoll, Πλήθος οπών: 8, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Άκαμπτη στεφάνη, Χρώμα: Gelb
1.008,40 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
overige
2
overige
Ζάντες, 4486246
  3381 KG Giessenburg, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 12.00 Zoll, Αριθμός οπών: 8 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 110 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 155 mm, Διάσταση ζαντών: W12x28, Χρώμα: Crijs
350 €
Δείτε αγγελία
Kock & Sohn
4
Kock & Sohn
Ζάντες, 4486128
  47509 Rheurdt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Λοιπά
1.000 €
Δείτε αγγελία
8
Ζάντες, 4485479
  2040 -078 RIO MAIOR, Πορτογαλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 580/70R38 18X38 18-38 Fendt
5
Fendt 580/70R38 18X38 18-38 Fendt
Ζάντες, 4480538
  89-400 Sępólno Krajeńskie, Πολωνία
Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk.
360 €
Δείτε αγγελία
John Deere DW 27B X 32 800/65R32
9
John Deere DW 27B X 32 800/65R32
Ζάντες, 4479636
  89-400 Sępólno Krajeńskie, Πολωνία
Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk.
599 €
Δείτε αγγελία
John Deere 30X32 30-32 JOHN DEERE 1050/50R32
3
John Deere 30X32 30-32 JOHN DEERE 1050/50R32
Ζάντες, 4479145
  89-400 Sępólno Krajeńskie, Πολωνία
Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk.
749 €
Δείτε αγγελία
Case IH FELGEN FENDT CASE 16x38 15x28 16-38 15-28
9
Case IH FELGEN FENDT CASE 16x38 15x28 16-38 15-28
Ζάντες, 4478879
  89-400 Sępólno Krajeńskie, Πολωνία
Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk.
250 €
Δείτε αγγελία
Bereifung Reifen Schläuche DW18LX34 + DW23AX42
2
Bereifung Reifen Schläuche DW18LX34 + DW23AX42
Ζάντες, 4478410
  37124 Rosdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
2.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Stocks 15x34 Dual Wheel Rims
Stocks 15x34 Dual Wheel Rims
Ζάντες, 4475775
  WA4 5PA Warrington, Μεγ. Βρετανία
Διάμετρος ζαντών: 34.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 15.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Λοιπά, Διάσταση ζαντών: 15 x 34, Χρώμα: Black
513,58 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fendt FELGE
Ζάντες, 4474907
  46325 Borken, Γερμανία
1.358,82 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 357