Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ζάντες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Διαθέσιμος αριθμός

Μεταχειρισμένα Ζάντες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ζάντες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Other 400/60 R22.5 SET OF TYRES AND RIMS
3
ΝΈΑ Other 400/60 R22.5 SET OF TYRES AND RIMS
Ζάντες, 3936629
PE227LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere W15Lx28
2
ΝΈΑ John Deere W15Lx28
Ζάντες, 3936455
53881 Euskirchen, Γερμανία
298 €
με 19% ΦΠΑ
250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grasdorf
2
ΝΈΑ Grasdorf
Ζάντες, 3935250
17291 Gramzow, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 10 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 275 mm, Χρώμα: gelb
952 €
με 19% ΦΠΑ
800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Felge 15x38
2
ΝΈΑ Felge 15x38
Ζάντες, 3932905
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 15.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 27 mm, Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, Αριθμός οπών: 8 Stk., Βάθος: 80 mm, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, ...
275 €
με 19% ΦΠΑ
231 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Felgen 15x38
4
ΝΈΑ Felgen 15x38
Ζάντες, 3932904
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Πλάτος ζάντας: 15.00 Zoll, Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 27 mm, Αριθμός οπών: 8 Stk., Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Βάθος: 50 mm, ...
495 €
με 19% ΦΠΑ
416 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson
3
Massey Ferguson
Ζάντες, 3932729
54636 Brecht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Διάμετρος ζαντών: 28.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 20.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 10 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 280 mm, ...
1.701 €
με 19% ΦΠΑ
1.429 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
FELGEN DIVERSE FELGEN
Ζάντες, 3931323
59609 Anröchte-Altengeseke, Γερμανία
595 €
με 19% ΦΠΑ
500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH Felgen
4
Case IH Felgen
Ζάντες, 3930877
54636 Brecht, Γερμανία
Πλάτος ζάντας: 11.80 Zoll, Διάμετρος ζαντών: 36.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Αριθμός οπών: 8 Stk., Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 18 mm, Διάμετρος κεντρικής οπής: 220 mm, ...
800 €
με 19% ΦΠΑ
672 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 4 X USED  TYRES + RIMS
2
John Deere 4 X USED TYRES + RIMS
Ζάντες, 3930370
PE227LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere Festfelge 25x42
3
John Deere Festfelge 25x42
Ζάντες, 3929547
30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Πλάτος ζάντας: 25.00 Zoll, Διάμετρος ζαντών: 42.00 Zoll, Αριθμός οπών: 10 Stk., Πλήθος οπών: 10, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Άκαμπτη στεφάνη, Χρώμα: Gelb
1.501 €
με 19% ΦΠΑ
1.261 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere Festfelge 10x32
2
John Deere Festfelge 10x32
Ζάντες, 3929276
30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Πλάτος ζάντας: 10.00 Zoll, Διάμετρος ζαντών: 32.00 Zoll, Αριθμός οπών: 8 Stk., Πλήθος οπών: 8, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Άκαμπτη στεφάνη, Χρώμα: Gelb
450 €
με 19% ΦΠΑ
378 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Felge 15x28 für MB-trac 1000 / 1100 Grasdorf
4
Mercedes-Benz Felge 15x28 für MB-trac 1000 / 1100 Grasdorf
Ζάντες, 3926466
88212 Ravensburg, Γερμανία
Αριθμός οπών: 8 Stk.
259 €
με 19% ΦΠΑ
218 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB  3CX WHEEL RIMS
2
JCB 3CX WHEEL RIMS
Ζάντες, 3923916
SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
68 €
με 20% ΦΠΑ
57 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH FELGI ROLNICZE DW15X38 18.4 -38 520/70 600/65
2
Case IH FELGI ROLNICZE DW15X38 18.4 -38 520/70 600/65
Ζάντες, 3923611
67-320 Małomice, Πολωνία
642 €

Δείτε αγγελία
Molcon Molcon 12-48" dubbelluchtwielen
2
Molcon Molcon 12-48" dubbelluchtwielen
Ζάντες, 3922554
6093 AC Heythuysen, Ολλανδία
Πλάτος ζάντας: 12.00 Zoll, Διάμετρος κεντρικής οπής: 48 mm, Διπλή στεφάνη, Χρώμα: Rood
1.200 €

Δείτε αγγελία
Other T217690B - Stocks Dual 710/75R42 & 710/60R34
2
Other T217690B - Stocks Dual 710/75R42 & 710/60R34
Ζάντες, 3921517
NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
13.626 €
με 20% ΦΠΑ
11.355 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas 2 ST.10 LOCH FELGEN ARION
2
Claas 2 ST.10 LOCH FELGEN ARION
Ζάντες, 3920539
84513 Töging am Inn, Γερμανία
690 €
με 19% ΦΠΑ
580 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas 2 ST. FELGEN ARION 600
3
Claas 2 ST. FELGEN ARION 600
Ζάντες, 3920538
84513 Töging am Inn, Γερμανία
690 €
με 19% ΦΠΑ
580 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά 11x20
2
11x20
Ζάντες, 3920525
87719 Mindelheim, Γερμανία
Αριθμός οπών: 8 Stk.
350 €

Δείτε αγγελία
Somac DW21X32
Somac DW21X32
Ζάντες, 3919790
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Διάμετρος ζαντών: 32.00 Zoll
600 €
με 20% ΦΠΑ
500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Titan DW10X48
Titan DW10X48
Ζάντες, 3919789
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Διάμετρος ζαντών: 48.00 Zoll
900 €
με 20% ΦΠΑ
750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere DW20X42
2
John Deere DW20X42
Ζάντες, 3919788
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Διάμετρος ζαντών: 42.00 Zoll
960 €
με 20% ΦΠΑ
800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson
2
Massey Ferguson
Ζάντες, 3919767
9700 szombathely, Ουγγαρία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 Zoll, Ρυθμιζόμενη ζάντα
89 €

Δείτε αγγελία
N/A JANTES
2
N/A JANTES
Ζάντες, 3915264
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Διάμετρος ζαντών: 48.00 Zoll
144 €
με 20% ΦΠΑ
120 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Somac 16.9R34 473AB
6
Somac 16.9R34 473AB
Ζάντες, 3915266
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
144 €
με 20% ΦΠΑ
120 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 382