Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ζάντες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Διαθέσιμος αριθμός

Μεταχειρισμένα Ζάντες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ζάντες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Titan Italia
4
Titan Italia
Ζάντες, alt3601866
27404 Zeven, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 30.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 13.00 Zoll, Πλήθος οπών: 9, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 150 mm, ...
298 EUR
με 19% ΦΠΑ
250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Hartwig
4
Hartwig
Ζάντες, alt3601766
27404 Zeven, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 15.00 Zoll, Πλήθος οπών: 16, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Βάθος: 180 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 10 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 280 mm, ...
536 EUR
με 19% ΦΠΑ
450 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige/Other FELGEN
2
ΝΈΑ Sonstige/Other FELGEN
Ζάντες, alt3666192
32791 Lage, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas 38 Zoll
5
ΝΈΑ Claas 38 Zoll
Ζάντες, alt3665665
84513 Töging am Inn, Γερμανία
298 EUR
με 19% ΦΠΑ
250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grasdorf 16 x 38
3
ΝΈΑ Grasdorf 16 x 38
Ζάντες, alt3664914
59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
400 EUR
με 19% ΦΠΑ
336 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 11-20 WIEL John Deere 221-275-8 off 70/20
ΝΈΑ John Deere 11-20 WIEL John Deere 221-275-8 off 70/20
Ζάντες, alt3664237
3286 BW Klaaswaal, Ολλανδία
151 EUR
με 21% ΦΠΑ
125 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Felgen 14x24
2
Felgen 14x24
Ζάντες, alt3663311
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 24.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 14.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Βάθος: 50 mm, Αριθμός οπών: 8 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 27 mm, ...
350 EUR
με 19% ΦΠΑ
294 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt Felgen 28 Zoll v Fendt
5
Fendt Felgen 28 Zoll v Fendt
Ζάντες, alt3662414
94089 Neureichenau, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 Zoll, Διάμετρος κεντρικής οπής: 220 mm, Αριθμός οπών: 8 Stk., Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Άκαμπτη στεφάνη
250 EUR
με 19% ΦΠΑ
210 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MF/EICHER 3 Radscheiben für MF / EICHER
MF/EICHER 3 Radscheiben für MF / EICHER
Ζάντες, alt3661309
94315 Straubing, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 3 Stk.
80 EUR

Δείτε αγγελία
Overige 15-38 Wiel gebruikt
Overige 15-38 Wiel gebruikt
Ζάντες, alt3656442
3286 BW Klaaswaal, Ολλανδία
211 EUR
με 21% ΦΠΑ
174 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Zuid-West 16-17 Wiel Gebruikt 8gts  offset 0
Zuid-West 16-17 Wiel Gebruikt 8gts offset 0
Ζάντες, alt3656441
3286 BW Klaaswaal, Ολλανδία
151 EUR
με 21% ΦΠΑ
125 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt DW20-38 Wiel vast Fendt 221-275-8 off -75
Fendt DW20-38 Wiel vast Fendt 221-275-8 off -75
Ζάντες, alt3656440
3286 BW Klaaswaal, Ολλανδία
598 EUR
με 21% ΦΠΑ
494 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Felgen 15x38
2
Felgen 15x38
Ζάντες, alt3655488
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 15.00 Zoll, Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 27 mm, Αριθμός οπών: 8 Stk., Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Βάθος: 50 mm, ...
595 EUR
με 19% ΦΠΑ
500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 650/65 R38
3
John Deere 650/65 R38
Ζάντες, alt3652640
74219 Möckmühl, Γερμανία
Πλάτος ζάντας: 38.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Χρώμα: Gelb
536 EUR
με 19% ΦΠΑ
450 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH 14 x 28 Case
Case IH 14 x 28 Case
Ζάντες, alt3652472
59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
400 EUR
με 19% ΦΠΑ
336 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grasdorf 16 x 38 10/225/176
Grasdorf 16 x 38 10/225/176
Ζάντες, alt3652470
59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
1.964 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.650 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grasdorf 10x28 8/221/275 ET40
Grasdorf 10x28 8/221/275 ET40
Ζάντες, alt3652471
59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
230 EUR
με 19% ΦΠΑ
193 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt Felgen für Fendt Pflegeräder GTA 380
2
Fendt Felgen für Fendt Pflegeräder GTA 380
Ζάντες, alt3652364
01616 Unterreußen, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., Ζάντες τροχών αγροκτηνοτροφίας, Χρώμα: rot
1.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
840 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 15-24 Wiel gebruikt 221-275-8 21.5con -40
Fendt 15-24 Wiel gebruikt 221-275-8 21.5con -40
Ζάντες, alt3646504
3286 BW Klaaswaal, Ολλανδία
151 EUR
με 21% ΦΠΑ
125 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland / Ford 28-30.5 Wiel Vast Molcon New Holland 362-405-8 ET-180
New Holland / Ford 28-30.5 Wiel Vast Molcon New Holland 362-405-8 ET-180
Ζάντες, alt3646502
3286 BW Klaaswaal, Ολλανδία
453 EUR
με 21% ΦΠΑ
374 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH 423-433-533-633
4
Case IH 423-433-533-633
Ζάντες, alt3645287
53783 Eitorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Διάμετρος ζαντών: 32.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 10.00 Zoll, Διάμετρος κεντρικής οπής: 156 mm, Αριθμός οπών: 6 Stk., Πλήθος οπών: 6, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., ...
536 EUR
με 19% ΦΠΑ
450 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BELARUS MTZ BELARUS HINTER SCHEIBENRAD
4
BELARUS MTZ BELARUS HINTER SCHEIBENRAD
Ζάντες, alt3644105
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., Λοιπά
126 EUR

Δείτε αγγελία
Fendt f. Bereif. 13.6R24 (340/85R24)
4
Fendt f. Bereif. 13.6R24 (340/85R24)
Ζάντες, alt3641516
91550 Dinkelsbühl, Γερμανία
Αριθμός οπών: 8 Stk., Διάμετρος κύκλου οπής: 220 mm
290 EUR
με 19% ΦΠΑ
244 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
GKN W18x38
3
GKN W18x38
Ζάντες, alt3641501
94315 Straubing, Γερμανία
Αριθμός οπών: 8 Stk.
1.200 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.008 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hanomag Adapter Felgenringe ab Modell R22 passend
3
Hanomag Adapter Felgenringe ab Modell R22 passend
Ζάντες, alt3641288
26169 Friesoythe/Markhausen, Γερμανία
Λοιπά
179 EUR
με 19% ΦΠΑ
150 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά diverse Felgen
diverse Felgen
Ζάντες, alt3638323
94315 Straubing, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 13 Stk.
150 EUR

Δείτε αγγελία
Claas 18L X 28
5
Claas 18L X 28
Ζάντες, alt3624120
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
595 EUR
με 19% ΦΠΑ
500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 459