Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ζάντες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα John Deere Ζάντες

Αγοράστε μεταχειρισμένα John Deere Ζάντες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere 10 X 34
5
John Deere 10 X 34
Ζάντες, 2576714 2576714
  5340 SOREE, Βέλγιο
Διάμετρος ζαντών: 34.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 10, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Βάθος: 95 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη, Διάσταση ζαντών: 10, Χρώμα: jaune
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere Scheibenradfelgen DW 12×30
6
John Deere Scheibenradfelgen DW 12×30
Ζάντες, 2157524 2157524
  48727 Billerbeck, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 30.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 10, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Χρώμα: Gelb
360 €
Δείτε αγγελία
John Deere W 10x20
3
John Deere W 10x20
Ζάντες, 4018698 4018698
  64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere Festfelge 15x30
3
John Deere Festfelge 15x30
Ζάντες, 4088118 4088118
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Διάμετρος ζαντών: 30.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 15.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη, Χρώμα: Gelb
630 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Felgen 15x26, Für John Deere W and T Maehdrescher
4
John Deere Felgen 15x26, Für John Deere W and T Maehdrescher
Ζάντες, 4930005 4930005
  6765 Csengele, Ουγγαρία
295 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere FELGA 710/70 R - 38 23 A X NW
4
John Deere FELGA 710/70 R - 38 23 A X NW
Ζάντες, 3861520 3861520
  67-320 Małomice, Πολωνία
464,34 €
Δείτε αγγελία
John Deere FELGA 710/70 R - 38 23 A X NW
3
John Deere FELGA 710/70 R - 38 23 A X NW
Ζάντες, 3861519 3861519
  67-320 Małomice, Πολωνία
464,34 €
Δείτε αγγελία
John Deere OPONY FELGI 710/70 R - 38 23 A X NW
4
John Deere OPONY FELGI 710/70 R - 38 23 A X NW
Ζάντες, 3848974 3848974
  67-320 Małomice, Πολωνία
928,90 €
Δείτε αγγελία
John Deere 15 x 38 = 15-38  #33
5
John Deere 15 x 38 = 15-38 #33
Ζάντες, 3099732 3099732
  3299 XG Maasdam, Ολλανδία
500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere FELGA FELGI ROLNICZE 650/75 R - 34
3
John Deere FELGA FELGI ROLNICZE 650/75 R - 34
Ζάντες, 2515381 2515381
  67-320 Małomice, Πολωνία
441,34 €
Δείτε αγγελία
John Deere 30X32 30-32 JOHN DEERE 1050/50R32
3
John Deere 30X32 30-32 JOHN DEERE 1050/50R32
Ζάντες, 4479145 4479145
  89-400 Sępólno Krajeńskie, Πολωνία
Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ.
749 €
Δείτε αγγελία
John Deere 15x28
John Deere 15x28
Ζάντες, 2764036 2764036
  29556 Suderburg/Holxen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Διάμετρος ζαντών: 28.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 10, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη, Διάσταση ζαντών: 15x28, Χρώμα: Gelb
672 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 18 x 42
5
John Deere 18 x 42
Ζάντες, 4822331 4822331
  17109 Demmin, Γερμανία
Αριθμός οπών: 8 τεμ.
200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere DW 27B X 32 800/65R32
9
John Deere DW 27B X 32 800/65R32
Ζάντες, 4479636 4479636
  89-400 Sępólno Krajeńskie, Πολωνία
Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ.
599 €
Δείτε αγγελία
John Deere DW 20 x 30 Wü.
3
John Deere DW 20 x 30 Wü.
Ζάντες, 4543696 4543696
  42489 Wülfrath, Γερμανία
860 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Réf. : PNEU1188A
3
John Deere Réf. : PNEU1188A
Ζάντες, 4782783 4782783
  4280 Cras-Avernas, Βέλγιο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 16x30
4
John Deere 16x30
Ζάντες, 4930795 4930795
  84307 Eggenfelden, Γερμανία
Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 16 x 38
4
John Deere 16 x 38
Ζάντες, 4815871 4815871
  17109 Demmin, Γερμανία
400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere velgen 10x44
3
John Deere velgen 10x44
Ζάντες, 4104481 4104481
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 44.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 10.00 ίντσες, Τύπος: Ζάντες τροχών αγροκτηνοτροφίας
300 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Felgen 15x38
3
John Deere Felgen 15x38
Ζάντες, 4087061 4087061
  83052 Bruckmühl, Γερμανία
Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
1.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 20x38 GKN (TW20Bx38) für John Deere, Fendt Case IH, Deutz, Valtra, Steyr
2
John Deere 20x38 GKN (TW20Bx38) für John Deere, Fendt Case IH, Deutz, Valtra, Steyr
Ζάντες, 4588143 4588143
  83131 Nussdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
915,97 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 2Stück Felgen W25Ax32
2
John Deere 2Stück Felgen W25Ax32
Ζάντες, 4930752 4930752
  84307 Eggenfelden, Γερμανία
Αριθμός οπών: 10 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
1.680,67 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 24 x 15 Felgen
3
John Deere 24 x 15 Felgen
Ζάντες, 4779601 4779601
  84174 Eching, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
546,22 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Festfelge 20x42
2
John Deere Festfelge 20x42
Ζάντες, 4380044 4380044
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη, Χρώμα: Gelb
500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere FELGA FELGI TITAN DW 23 X 38 JOHN DEERE 710/70 38
2
John Deere FELGA FELGI TITAN DW 23 X 38 JOHN DEERE 710/70 38
Ζάντες, 3946276 3946276
  67-320 Małomice, Πολωνία
789,53 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 49