Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ζαντολάστιχα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Ακτινικοί ή διαγώνιοι
Διαθέσιμος αριθμός

Μεταχειρισμένα Ζαντολάστιχα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ζαντολάστιχα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Michelin 710 /60 R 38
2
Michelin 710 /60 R 38
Ζαντολάστιχα, amt3551867
21385 Amelinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Ακτινικοί
6.990 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.874 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά Pair Goodyear 380/85 x 30 Radial Tyres
Pair Goodyear 380/85 x 30 Radial Tyres
Ζαντολάστιχα, amt3631102
WA4 5PA Warrington, Μεγ. Βρετανία
1.004 EUR
με 20% ΦΠΑ
837 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Grasdorf Fendt / Deutz / Valtra
9
Grasdorf Fendt / Deutz / Valtra
Ζαντολάστιχα, amt3527525
49401 Damme, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Διάμετρος κεντρικής οπής: 205 mm, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., Γεωργικός τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 300/95R46, Διαστάσεις Ελαστικού: 270/95R32
2.800 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Alliance Flotation 331
3
Alliance Flotation 331
Ζαντολάστιχα, amt3637550
54646 Bettingen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 30.50 Zoll, Βάθος: 500 mm, Αριθμός οπών: 12 Stk., Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Διαγώνια, Διαστάσεις Ελαστικού: 800/45-30.5
2.500 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Nokian 16.9-34/14F+13.6-24/10F Nokian TR Forest (Festfelge)
4
Nokian 16.9-34/14F+13.6-24/10F Nokian TR Forest (Festfelge)
Ζαντολάστιχα, amt3546133
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Λοιπά, Διαστάσεις ελαστικών: 16.9R34, Διαστάσεις Ελαστικού: 13.6-24F
5.831 EUR
6.664 EUR

με 19% ΦΠΑ
4.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pirelli
ΝΈΑ Pirelli
Ζαντολάστιχα, amt3667111
LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Διαστάσεις Ελαστικού: 230/95R54
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Firestone
6
ΝΈΑ Firestone
Ζαντολάστιχα, amt3667109
LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Διαστάσεις ελαστικών: 20.8R42
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Firestone
2
ΝΈΑ Firestone
Ζαντολάστιχα, amt3667107
LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Διαστάσεις ελαστικών: 16.9R34
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Alliance
3
ΝΈΑ Alliance
Ζαντολάστιχα, amt3667085
47661 Issum, Γερμανία
Διαστάσεις ελαστικών: 12.4R46, Διαστάσεις Ελαστικού: 12.4R32
1.200 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
1.084 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt Kommunal Radsatz Fendt 260 P
5
ΝΈΑ Fendt Kommunal Radsatz Fendt 260 P
Ζαντολάστιχα, amt3666620
57462 Olpe, Γερμανία
Τροχός, Διαγώνια, Διαστάσεις Ελαστικού: 400/60-26.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Eurogrip TVS 500/50-17
6
ΝΈΑ Eurogrip TVS 500/50-17
Ζαντολάστιχα, amt3666411
9640 Kötschach, Αυστρία
Τροχός, 40 χλμ/ώρα, Διαστάσεις Ελαστικού: 500/50-17
300 EUR
με 20% ΦΠΑ
250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Continental 500/50R17 Multi-Service
6
ΝΈΑ Continental 500/50R17 Multi-Service
Ζαντολάστιχα, amt3666408
9640 Kötschach, Αυστρία
Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 500/50R17
300 EUR
με 20% ΦΠΑ
250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Michelin 540/65R34
6
ΝΈΑ Michelin 540/65R34
Ζαντολάστιχα, amt3666190
32791 Lage, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Michelin IF650/85 R38
6
ΝΈΑ Michelin IF650/85 R38
Ζαντολάστιχα, amt3666189
32791 Lage, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Michelin 20.8 R38
Ζαντολάστιχα, amt3666176
32791 Lage, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Trelleborg 650/75R32 TM 2000
3
ΝΈΑ Trelleborg 650/75R32 TM 2000
Ζαντολάστιχα, amt3665673
84152 Mengkofen, Γερμανία
Διαστάσεις ελαστικών: 650/75R32
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kleber 1 SATZ PFLEGERÄDER
2
ΝΈΑ Kleber 1 SATZ PFLEGERÄDER
Ζαντολάστιχα, amt3665643
4808 Wurzen, Γερμανία
3.332 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kleber 14.9 R26
5
ΝΈΑ Kleber 14.9 R26
Ζαντολάστιχα, amt3665626
94315 Straubing, Γερμανία
Αριθμός οπών: 8 Stk., Διαστάσεις ελαστικών: 14.9R26
200 EUR
με 19% ΦΠΑ
168 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kleber 320/85 R36
6
ΝΈΑ Kleber 320/85 R36
Ζαντολάστιχα, amt3665625
94315 Straubing, Γερμανία
Αριθμός οπών: 8 Stk., Διαστάσεις ελαστικών: 320/85R36
1.349 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.134 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ JUMELAGE
Ζαντολάστιχα, amt3665565
51100 Reims, Γαλλία
2.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kleber
2
ΝΈΑ Kleber
Ζαντολάστιχα, amt3665039
6369 GA SIMPELVELD, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 44.00 Zoll, Αριθμός οπών: 8 Stk., Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 275 mm, Γεωργικός τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 11.2R44
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Trelleborg 540/65R26
4
ΝΈΑ Trelleborg 540/65R26
Ζαντολάστιχα, amt3665021
53881 Euskirchen, Γερμανία
1.390 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.168 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fulda Ford Kompletträder 11,2-24
7
Fulda Ford Kompletträder 11,2-24
Ζαντολάστιχα, amt3663985
9640 Kötschach, Αυστρία
Τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 11.2R24
590 EUR
με 20% ΦΠΑ
492 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Nokian Kompletträder
3
Nokian Kompletträder
Ζαντολάστιχα, amt3663983
4710 Grieskirchen, Αυστρία
Διαστάσεις Ελαστικού: 500/60-22,5
750 EUR
με 20% ΦΠΑ
625 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Alliance Kompletträder
3
Alliance Kompletträder
Ζαντολάστιχα, amt3663982
4710 Grieskirchen, Αυστρία
Διαστάσεις Ελαστικού: 500/60-22,5
600 EUR
με 20% ΦΠΑ
500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
TVS Kompletträder
3
TVS Kompletträder
Ζαντολάστιχα, amt3663980
4710 Grieskirchen, Αυστρία
Διαστάσεις Ελαστικού: 500/60-22,5
600 EUR
με 20% ΦΠΑ
500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BKT Kompletträder
BKT Kompletträder
Ζαντολάστιχα, amt3663981
4710 Grieskirchen, Αυστρία
Διαστάσεις Ελαστικού: 500/60-22,5
650 EUR
με 20% ΦΠΑ
542 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BKT Kompletträder
3
BKT Kompletträder
Ζαντολάστιχα, amt3663979
4710 Grieskirchen, Αυστρία
Διαστάσεις Ελαστικού: 500/60R22,5
750 EUR
με 20% ΦΠΑ
625 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mitas Kompletträder
5
Mitas Kompletträder
Ζαντολάστιχα, amt3663978
4710 Grieskirchen, Αυστρία
Διαστάσεις Ελαστικού: 500/60-22,5
550 EUR
με 20% ΦΠΑ
458 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Grasdorf 480/70 R34 + 520/85 R46
Ζαντολάστιχα, amt3663595
39576 Stendal / Borstel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
8.754 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.356 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 2135