Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ζαντολάστιχα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Ακτινικοί ή διαγώνιοι
Διαθέσιμος αριθμός

Μεταχειρισμένα Ζαντολάστιχα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ζαντολάστιχα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Diverse 480/70R38 neuwertig
5
Diverse 480/70R38 neuwertig
Ζαντολάστιχα, 2460001
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 480/70R38
2.745 €
με 19% ΦΠΑ
2.307 € καθαρά
Δείτε αγγελία
sonstige
3
sonstige
Ζαντολάστιχα, 2491296
29386 Hankensbüttel, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Αριθμός οπών: 8 Stk., Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 15.5R38
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Trelleborg TM 700
3
Trelleborg TM 700
Ζαντολάστιχα, 1950384
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Διαστάσεις ελαστικών: 480/70R38, Τροχός
2.618 €
με 19% ΦΠΑ
2.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alliance Alliance 750/55 R26.6 Komplettrad New Holland W 170 Case 721
9
Alliance Alliance 750/55 R26.6 Komplettrad New Holland W 170 Case 721
Ζαντολάστιχα, 3565962
48249 Dülmen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 26.50 Zoll, Πλάτος ζάντας: 24.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., Αριθμός οπών: 12 Stk., Βάθος: 20 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 24 mm, Διάμετρος κεντρικής οπής: 372 mm, ...
2.321 €
με 19% ΦΠΑ
1.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Taurus 230/95 R 32 (9.5 R 32)
5
Taurus 230/95 R 32 (9.5 R 32)
Ζαντολάστιχα, 3923630
40822 Mettmann, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Διάμετρος ζαντών: 32.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 9.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 281 mm, Διάμετρος κεντρικής οπής: 335 mm, Αριθμός οπών: 10 Stk., Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., 50 χλμ την ώρα, ...
900 €
με 10.7% ΦΠΑ
813 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Michelin 9.5 R 28 Michelin AgriBib XM25 109A8
4
Michelin 9.5 R 28 Michelin AgriBib XM25 109A8
Ζαντολάστιχα, 3210688
41844 Wegberg, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 9.5R28
800 €
με 19% ΦΠΑ
672 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alliance
5
Alliance
Ζαντολάστιχα, 3424249
23684 Gleschendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Διάμετρος ζαντών: 46.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 16.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 10 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 280 mm, Γεωργικός τροχός, ...
7.021 €
με 19% ΦΠΑ
5.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BKT 500/50-22,5 --FLOTATION 648 MIT 10-LOCH/281/335, ET-50 FELGE
19
BKT 500/50-22,5 --FLOTATION 648 MIT 10-LOCH/281/335, ET-50 FELGE
Ζαντολάστιχα, 3331309
59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος ζαντών: 22.50 Zoll, Πλάτος ζάντας: 16.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Βάθος: 50 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., Αριθμός οπών: 10 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 281 mm, ...
580 €
με 19% ΦΠΑ
487 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pirelli Zwillingsräder TM600
8
Pirelli Zwillingsräder TM600
Ζαντολάστιχα, 2793640
46395 Bocholt / NRW, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Δίδυμος τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 340/85R38, Διαστάσεις Ελαστικού: 13.6R38
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Continental 540/65R34 10-Loch
4
Continental 540/65R34 10-Loch
Ζαντολάστιχα, 2270910
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 34.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 10 Stk., Τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 540/65R34
1.850 €
με 19% ΦΠΑ
1.555 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vredestein Flotation Trac - 580/65R22.5
6
Vredestein Flotation Trac - 580/65R22.5
Ζαντολάστιχα, 3891517
7951 DT Staphorst, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 22.50 Zoll, Πλάτος ζάντας: 20.00 Zoll, Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 275 mm, Αριθμός οπών: 8 Stk., Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Τροχός, Ακτινικοί, 65 χλμ την ώρα, ...
478 €
με 21% ΦΠΑ
395 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trelleborg 480/70R26 Räder Wheels 480/70 r26, 480/70/30
12
Trelleborg 480/70R26 Räder Wheels 480/70 r26, 480/70/30
Ζαντολάστιχα, 3819057
7548 ps Enschede, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 26.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 15.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Βάθος: 60 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 275 mm, Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, Ακτινικοί, ...
1.475 €

Δείτε αγγελία
BKT Schäffer
7
BKT Schäffer
Ζαντολάστιχα, 3845066
39359 Kathendorf, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 22.50 Zoll, Πλάτος ζάντας: 14.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 220 mm, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 27 mm, Αριθμός οπών: 8 Stk., ...
380 €
με 19% ΦΠΑ
319 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH CS 420/70R28
6
Case IH CS 420/70R28
Ζαντολάστιχα, 3672509
29525 Hansen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Διάμετρος ζαντών: 28.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 12.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 330 mm, Βάθος: 20 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 10 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 280 mm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fendt 4206520 420/65R20
3
Fendt 4206520 420/65R20
Ζαντολάστιχα, 3748398
26607 Aurich, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 20.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 13.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 20 mm, Διάμετρος κεντρικής οπής: 161 mm, Βάθος: 126 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, ...
458 €
με 19% ΦΠΑ
385 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Steyr CVT 6165-6240
3
Steyr CVT 6165-6240
Ζαντολάστιχα, 3502141
29525 Hansen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 38.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Βάθος: 15 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 10 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 280 mm, Τροχός, ...
5.950 €
με 19% ΦΠΑ
5.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BKT AW Implement 15.0/55x17
3
BKT AW Implement 15.0/55x17
Ζαντολάστιχα, 3275973
7951 DT Staphorst, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 17.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 13.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Αριθμός οπών: 6 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 161 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 205 mm, Τροχός, Διαγώνια, 50 χλμ την ώρα, ...
241 €
με 21% ΦΠΑ
199 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stone IMP-10 11.5/80x15.3
3
Stone IMP-10 11.5/80x15.3
Ζαντολάστιχα, 3275969
7951 DT Staphorst, Ολλανδία
Πλάτος ζάντας: 9.00 Zoll, Διάμετρος ζαντών: 15.30 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Αριθμός οπών: 6 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 161 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 205 mm, Τροχός, Διαγώνια, 40 χλμ/ώρα, ...
144 €
με 21% ΦΠΑ
119 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alliance A320 Implement 10.0/75x15.3
3
Alliance A320 Implement 10.0/75x15.3
Ζαντολάστιχα, 3275964
7951 DT Staphorst, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 15.30 Zoll, Πλάτος ζάντας: 9.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Αριθμός οπών: 6 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 161 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 205 mm, Τροχός, Διαγώνια, 40 χλμ/ώρα, ...
110 €

Δείτε αγγελία
Continental 320/85 R 32 (12.4 R 32)
4
Continental 320/85 R 32 (12.4 R 32)
Ζαντολάστιχα, 3923623
40822 Mettmann, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Διάμετρος ζαντών: 32.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 10.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 221 mm, Διάμετρος κεντρικής οπής: 275 mm, Αριθμός οπών: 8 Stk., Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., 50 χλμ την ώρα, ...
850 €
με 10.7% ΦΠΑ
768 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Obo-Tyres 520/65 20 24PR Komplettrad
4
Obo-Tyres 520/65 20 24PR Komplettrad
Ζαντολάστιχα, 3904557
27404 Zeven, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 20.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 10 Stk., Βάθος: 1 mm, Διάμετρος κεντρικής οπής: 281 mm, Διάμετρος κύκλου οπής: 355 mm, Τροχός, Διαγώνια, Διαστάσεις Ελαστικού: 520/65 20, ...
850 €
με 19% ΦΠΑ
714 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vredestein Räder 18.4- 38 - Vredstein
20
Vredestein Räder 18.4- 38 - Vredstein
Ζαντολάστιχα, 3924449
94089 Neureichenau, Γερμανία
Πλάτος ζάντας: 15.00 Zoll, Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διάμετρος κεντρικής οπής: 220 mm, Αριθμός οπών: 8 Stk., Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, Διαστάσεις ελαστικών: 18.4R38, ...
590 €
με 19% ΦΠΑ
496 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grasdorf 12.4 R46 Kleber
6
Grasdorf 12.4 R46 Kleber
Ζαντολάστιχα, 3747509
72141 Walddorfhäslach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Διάμετρος ζαντών: 46.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διάμετρος κεντρικής οπής: 220 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 27 mm, Βάθος: 75 mm, Αριθμός οπών: 8 Stk., ...
1.800 €

Δείτε αγγελία
Kleber Pflege-/Zwillingsräder 9,5R44 Verstellfelge Super 50
6
Kleber Pflege-/Zwillingsräder 9,5R44 Verstellfelge Super 50
Ζαντολάστιχα, 3236755
31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 44.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Διαστάσεις ελαστικών: 9.5R44
476 €
με 19% ΦΠΑ
400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
FAD Räder 12.4x38
5
FAD Räder 12.4x38
Ζαντολάστιχα, 3168662
31535 Neustadt, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Διαστάσεις Ελαστικού: 12.4x38
500 €

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2022