Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ζαντολάστιχα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Τύπος: Τροχός
Ενεργό φίλτρο
Ακτινικοί ή διαγώνιοι
Διαθέσιμος αριθμός

Μεταχειρισμένα Ζαντολάστιχα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ζαντολάστιχα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
BKT Continental John Deere Deutz-Fahr Fendt Claas Case IH Bohnenkamp
Sonstige 15.5R25 JCB Teleskoplader
2
ΝΈΑ Sonstige 15.5R25 JCB Teleskoplader
Ζαντολάστιχα, 5200143 5200143
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αριθμός οπών: 5 τεμ., Τύπος: Τροχός
950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Michelin XEO BIB, CLAAS ARION, ARES, 650/60 R 38 und 520/60 R 28 XEO BIB
19
ΝΈΑ Michelin XEO BIB, CLAAS ARION, ARES, 650/60 R 38 und 520/60 R 28 XEO BIB
Ζαντολάστιχα, 5199310 5199310
  27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Διάμετρος ζαντών: 28.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 18.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 280 mm, ...
4.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Continental 420/70R30
5
Continental 420/70R30
Ζαντολάστιχα, 5189193 5189193
  9640 Kötschach, Αυστρία
Τύπος: Τροχός, Διαστάσεις ελαστικών:
408,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Trelleborg TM 800
7
Trelleborg TM 800
Ζαντολάστιχα, 5186911 5186911
  49757 Lahn, Γερμανία
Τύπος: Τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: , Διαστάσεις Ελαστικού: vorne: 600/ 65 R28
8.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Michelin 14.9 R28 BIB X M18
3
Michelin 14.9 R28 BIB X M18
Ζαντολάστιχα, 5185882 5185882
  2825 AH Berkenwoude, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Διαστάσεις ελαστικών:
500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT Komplettrad
3
BKT Komplettrad
Ζαντολάστιχα, 5185450 5185450
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος ζάντας: 9.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 20 τεμ., Αριθμός οπών: 6 τεμ., Τύπος: Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 10.0/75-15.3
79,83 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Alliance Räder 14.9 R 24
4
Alliance Räder 14.9 R 24
Ζαντολάστιχα, 5182231 5182231
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Βάθος: 385 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 21 mm, Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, ...
378,15 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Valtra/Conti T-Serie
5
Valtra/Conti T-Serie
Ζαντολάστιχα, 5182069 5182069
  74382 Neckarwestheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Διάμετρος ζαντών: 38.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 20.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 220 mm, ...
2.100 €
Δείτε αγγελία
Fendt Räder Reifen Felgen 460/85 R42 = 18.4R42 (~ 520/85 R38 ~ 380/90R46 ~320/90 R50 ~ 420/80R46 usw)
8
Fendt Räder Reifen Felgen 460/85 R42 = 18.4R42 (~ 520/85 R38 ~ 380/90R46 ~320/90 R50 ~ 420/80R46 usw)
Ζαντολάστιχα, 5181357 5181357
  7548 ps Enschede, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Διάμετρος ζαντών: 42.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 16.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Βάθος: 100 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, ...
1.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg TM 800 Kompletträder 600/65R28- 710/70R38
14
Trelleborg TM 800 Kompletträder 600/65R28- 710/70R38
Ζαντολάστιχα, 5178909 5178909
  49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Διάμετρος ζαντών: 38.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 280 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 25 mm, ...
9.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Michelin Claas ARES ARION XeoBib 650/60 R 38 und 520/60 R 28
20
Michelin Claas ARES ARION XeoBib 650/60 R 38 und 520/60 R 28
Ζαντολάστιχα, 5176771 5176771
  27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Διάμετρος ζαντών: 38.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 23.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 203 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 150 mm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Michelin IF 800/ 70 R38
4
Michelin IF 800/ 70 R38
Ζαντολάστιχα, 5171913 5171913
  45711 Datteln, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Τύπος: Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 800/ 70 R38
3.200 €
Δείτε αγγελία
Alliance FLOTATION 328
Alliance FLOTATION 328
Ζαντολάστιχα, 5165573 5165573
  83301 Traunreut, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 30.50 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 24.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 281 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 22 mm, ...
1.580 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Michelin 66x43-25
Michelin 66x43-25
Ζαντολάστιχα, 5164609 5164609
  29553 Gut Solchstorf, Γερμανία
Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Διαγώνια
1.000 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige 12R22.5
3
Sonstige 12R22.5
Ζαντολάστιχα, 5163878 5163878
  4625 Offenhausen, Αυστρία
Διάμετρος ζαντών: 22.00 ίντσες, Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Διαστάσεις Ελαστικού: 12R22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige 205/75R17,5
3
Sonstige 205/75R17,5
Ζαντολάστιχα, 5163856 5163856
  4625 Offenhausen, Αυστρία
Διάμετρος ζαντών: 17.00 ίντσες, Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige 385/85R22.5
3
Sonstige 385/85R22.5
Ζαντολάστιχα, 5163845 5163845
  4625 Offenhausen, Αυστρία
Διάμετρος ζαντών: 22.00 ίντσες, Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Semperit 13.6R36
3
Semperit 13.6R36
Ζαντολάστιχα, 5163829 5163829
  4625 Offenhausen, Αυστρία
Διάμετρος ζαντών: 36.00 ίντσες, Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Διαστάσεις ελαστικών:
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Good Year 480/70R30
3
Good Year 480/70R30
Ζαντολάστιχα, 5163820 5163820
  4625 Offenhausen, Αυστρία
Διάμετρος ζαντών: 30.00 ίντσες, Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Διαστάσεις ελαστικών:
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige 480/80R38
3
Sonstige 480/80R38
Ζαντολάστιχα, 5163794 5163794
  4625 Offenhausen, Αυστρία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 ίντσες, Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Διαστάσεις Ελαστικού: 480/80R38
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Tianli 420/70R28
3
Tianli 420/70R28
Ζαντολάστιχα, 5163792 5163792
  4625 Offenhausen, Αυστρία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 ίντσες, Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Διαστάσεις ελαστικών:
396 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige 315/70R22,5
3
Sonstige 315/70R22,5
Ζαντολάστιχα, 5163789 5163789
  4625 Offenhausen, Αυστρία
Διάμετρος ζαντών: 22.00 ίντσες, Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Good Year 10R22.5
3
Good Year 10R22.5
Ζαντολάστιχα, 5163742 5163742
  4625 Offenhausen, Αυστρία
Διάμετρος ζαντών: 22.00 ίντσες, Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Διαστάσεις Ελαστικού: 10R22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Pirelli TM200
3
Pirelli TM200
Ζαντολάστιχα, 5163739 5163739
  4625 Offenhausen, Αυστρία
Διάμετρος ζαντών: 26.00 ίντσες, Τύπος: Τροχός
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige 195/75R16
3
Sonstige 195/75R16
Ζαντολάστιχα, 5163735 5163735
  4625 Offenhausen, Αυστρία
Διάμετρος ζαντών: 16.00 ίντσες, Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Διαστάσεις Ελαστικού: 195/75R16C
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 445