Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εξαρτήματα/ανταλλακτικά
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Εξαρτήματα/ανταλλακτικά

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εξαρτήματα/ανταλλακτικά στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fiat Kraftarm & Kolben zum Fiat 130-90-180-90 DT
6
Fiat Kraftarm & Kolben zum Fiat 130-90-180-90 DT
Υδραυλικά & συνδεσμολογία, 3873712
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
315 €
με 19% ΦΠΑ
265 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Welger Satz Führungsschiene zur Welger AP 50/51
4
Welger Satz Führungsschiene zur Welger AP 50/51
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3871149
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Πλήθος: 1, Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 1105.03.03.01
137 €
με 19% ΦΠΑ
115 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt Motor von Vario 711  Fendt Motor oder Teile von 711
7
Fendt Motor von Vario 711 Fendt Motor oder Teile von 711
Εξαρτήματα μηχανής, 3887607
94089 Neureichenau, Γερμανία
Πλήθος: 1, Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: 711- Motor oder Teile
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Renault TAŚMA HAMULCA RENAULT PRAWA 245x735x35 7711027008
3
Renault TAŚMA HAMULCA RENAULT PRAWA 245x735x35 7711027008
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3915742
18-300 Zambrów, Πολωνία
Πλήθος: 1, Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 7711027008
48 €
με 23% ΦΠΑ
39 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Renault TAŚMA HAMULCA RENAULT LEWA 245x735x35 7701027002
3
Renault TAŚMA HAMULCA RENAULT LEWA 245x735x35 7701027002
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3915734
18-300 Zambrów, Πολωνία
Πλήθος: 1, Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 7701027002
48 €
με 23% ΦΠΑ
39 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH XL
3
Case IH XL
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3899283
49593 Bersenbrück, Γερμανία
Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 3221210R92
113 €
με 19% ΦΠΑ
95 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere Hubstrebe RE168771, R179372, R163716, R236775, R280371
4
John Deere Hubstrebe RE168771, R179372, R163716, R236775, R280371
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3914691
18-300 Zambrów, Πολωνία
Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: RE168771, R179372, R163716, R236775, R280371
274 €
με 23% ΦΠΑ
222 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Motor DT 358 von IHC Traktor  D 358 Motor- 6 Zylinder IH Motor
4
Motor DT 358 von IHC Traktor D 358 Motor- 6 Zylinder IH Motor
Εξαρτήματα μηχανής, 3913303
94089 Neureichenau, Γερμανία
Πλήθος: 1, Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: DT 358 Motor
1.990 €
με 19% ΦΠΑ
1.672 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Scharfuß für Lemken Smaragd
5
Scharfuß für Lemken Smaragd
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 3833819
93055 Regensburg, Γερμανία
Πλήθος: 11, Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 4679106
220 €
με 19% ΦΠΑ
185 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Antriebswelle zum Mercator mit Perkins-Motor
4
Claas Antriebswelle zum Mercator mit Perkins-Motor
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3837706
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Πλήθος: 1, Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 0006248150
470 €
με 19% ΦΠΑ
395 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Tragzapfen Kat. II zum WM 165-WM 210
3
Claas Tragzapfen Kat. II zum WM 165-WM 210
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων, 3837668
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Πλήθος: 1, Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 0009047350
113 €
με 19% ΦΠΑ
95 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JF Klinkrad zum JF ST 65
5
JF Klinkrad zum JF ST 65
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3837666
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Πλήθος: 1, Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 2111 357X
256 €
με 19% ΦΠΑ
215 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JF Klinkrad zum JF ST 65
6
JF Klinkrad zum JF ST 65
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3837657
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Πλήθος: 1, Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 2111 422X
327 €
με 19% ΦΠΑ
275 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JF Schlegel zum JF Feldhäcksler FH
3
JF Schlegel zum JF Feldhäcksler FH
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 3837639
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 2123 151A
14 €
με 19% ΦΠΑ
12 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere Fahrerhausdach  AL80023, L217781
3
John Deere Fahrerhausdach AL80023, L217781
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3832923
18-300 Zambrów, Πολωνία
Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: AL80023, L217781
214 €
με 23% ΦΠΑ
174 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case XL Kabinenrahmen v 956 XL  956 XL Kabinenrahmen
10
Case XL Kabinenrahmen v 956 XL 956 XL Kabinenrahmen
Καμπίνες & αξεσουάρ, 3859039
94089 Neureichenau, Γερμανία
Πλήθος: 1, Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: XL Kabinenrahmen
300 €
με 19% ΦΠΑ
252 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland Messer Strohhäcksler NH 84068444 CX, TC, CS, CSX *NEU*
4
New Holland Messer Strohhäcksler NH 84068444 CX, TC, CS, CSX *NEU*
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3839991
59227 Ahlen, Γερμανία
Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 84068444
8 €
με 19% ΦΠΑ
7 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland Messer Strohhäcksler New Holland 84065059 CS520-660 *NEU*
5
New Holland Messer Strohhäcksler New Holland 84065059 CS520-660 *NEU*
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3839967
59227 Ahlen, Γερμανία
Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 84065059
6 €
με 19% ΦΠΑ
5 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland Messer Strohhäcksler NH 84437624 CX720-880, CR920-980 *NEU*
5
New Holland Messer Strohhäcksler NH 84437624 CX720-880, CR920-980 *NEU*
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3839961
59227 Ahlen, Γερμανία
Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 84437624
10 €
με 19% ΦΠΑ
8 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland Doppelfinger 80379720 für alle NH Schneidwerke *NEU*
4
New Holland Doppelfinger 80379720 für alle NH Schneidwerke *NEU*
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3839960
59227 Ahlen, Γερμανία
Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 80379720
11 €
με 19% ΦΠΑ
9 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland Messer Strohhäcksler New Holland 87318316 CR, CX *NEU*
6
New Holland Messer Strohhäcksler New Holland 87318316 CR, CX *NEU*
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3839947
59227 Ahlen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 87318316
6 €
με 19% ΦΠΑ
5 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case Radbremszylinder New Holland  87748455
3
Case Radbremszylinder New Holland 87748455
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3882305
18-300 Zambrów, Πολωνία
Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 87748455
53 €
με 23% ΦΠΑ
43 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere Werkzeugkasten  RE275592
3
John Deere Werkzeugkasten RE275592
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3926246
18-300 Zambrów, Πολωνία
Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: RE275592
60 €
με 23% ΦΠΑ
49 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere Hinterradgewichte T19293
4
John Deere Hinterradgewichte T19293
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3931689
02708 Löbau, Γερμανία
Πλήθος: 2, Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: T19293
226 €
με 19% ΦΠΑ
190 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WARYŃSKI Frontladerzinken 810 MM 880 MM 1100 MM 1200 MM
3
WARYŃSKI Frontladerzinken 810 MM 880 MM 1100 MM 1200 MM
Ανταλλακτικά φορτωτή, 3819732
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλήθος: 20, Καινούργια εξαρτήματα
18 €
με 23% ΦΠΑ
15 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 4783