Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εξαρτήματα/ανταλλακτικά
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Εξαρτήματα/ανταλλακτικά

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εξαρτήματα/ανταλλακτικά στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
SCHARMÜLLER CRAMER ROCKINGER SAUERMANN ANHK PITON ZUGMAUL TRAGPALTTE ANHÄNGEBÖCKE ZUGÖSEN KUPPLUNG
SCHARMÜLLER CRAMER ROCKINGER SAUERMANN ANHK PITON ZUGMAUL TRAGPALTTE ANHÄNGEBÖCKE ZUGÖSEN KUPPLUNG
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat1221523
01723 Grumbach b. Dresden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Καινούργια εξαρτήματα
5 €
με 19% ΦΠΑ
4 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere Reperatur JohnDeere AutoPowr Getriebe
3
John Deere Reperatur JohnDeere AutoPowr Getriebe
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2332631
94060 Pocking, Γερμανία
8.092 €
με 19% ΦΠΑ
6.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά Electronic Saw
Electronic Saw
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat3634203
TN8 5RA Marsh Green, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Waltherscheid Waltherscheid Winkelgetriebe NEU
Waltherscheid Waltherscheid Winkelgetriebe NEU
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2972106
46414 Borken, Γερμανία
595 €
με 19% ΦΠΑ
500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fendt Fendt Getriebe/ Motor/Achsen/und andere Teile.....
13
Fendt Fendt Getriebe/ Motor/Achsen/und andere Teile.....
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat1438540
94089 Neureichenau, Γερμανία
Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: Fendt Teile- v. 100- 300 - S- Serie-
10 €
με 19% ΦΠΑ
8 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere HYDRAULIKPUMPE 41CM  AL151513, AL157203, AL161043, AL75305,
4
John Deere HYDRAULIKPUMPE 41CM AL151513, AL157203, AL161043, AL75305,
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2535423
18-300 Zambrów, Πολωνία
Πλήθος: 1, Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: AL151513, AL157203, AL161043, AL75305, RE173121
1.546 €
με 23% ΦΠΑ
1.257 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland Hakselaar
10
New Holland Hakselaar
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2467789
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Πλήθος: 2000, Καινούργια εξαρτήματα
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Case IH 433-733 Case IH
4
Case IH 433-733 Case IH
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2474176
53783 Eitorf, Γερμανία
Πλήθος: 1, Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά
595 €
με 19% ΦΠΑ
500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Würth Zurrgurte
3
Würth Zurrgurte
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2432857
89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλήθος: 1, Καινούργια εξαρτήματα
13 €
με 19% ΦΠΑ
11 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere Zwolnica, Wariator,  Achse  CTS STS
7
John Deere Zwolnica, Wariator, Achse CTS STS
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2449778
87-620 Kikół, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλήθος: 2, Καινούργια εξαρτήματα
2.378 €

Δείτε αγγελία
Case IH 633- 533- 433-
15
Case IH 633- 533- 433-
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2461954
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: Teile von 33 Serie
12 €
με 19% ΦΠΑ
10 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH Case Magnum 285-370T4a
6
Case IH Case Magnum 285-370T4a
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2549925
53783 Eitorf, Γερμανία
Πλήθος: 1, Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 84409151
4.998 €
με 19% ΦΠΑ
4.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Steinbauer Tuningbox Motoroptimierung zum CASE Maxxum oder STEYR Profi
3
Steinbauer Tuningbox Motoroptimierung zum CASE Maxxum oder STEYR Profi
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2756336
89335 Ichenhausen-Deubach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλήθος: 1, Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά
150 €
με 19% ΦΠΑ
126 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SAMASZ TELLERAD+RITZEL Z470
3
SAMASZ TELLERAD+RITZEL Z470
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2605690
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Πλήθος: 1, Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: TS-190-01.03.00
363 €
με 23% ΦΠΑ
295 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH CS- 68- Motor von Case CS 68
7
Case IH CS- 68- Motor von Case CS 68
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2605096
94089 Neureichenau, Γερμανία
Πλήθος: 1, Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: Motor von Case CS 68
2.142 €
με 19% ΦΠΑ
1.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt F 250 GT- Geräteträger
11
Fendt F 250 GT- Geräteträger
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2530375
94089 Neureichenau, Γερμανία
Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: Teile v Fendt GT- 250 - Geräteträger
12 €
με 19% ΦΠΑ
10 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 309 Fendt 309 in Teilen
15
Fendt 309 Fendt 309 in Teilen
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2540469
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: Teile von Fendt 309
12 €
με 19% ΦΠΑ
10 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson Kraftstoffpumpe Landini Case Mccormick 4132A018
3
Massey Ferguson Kraftstoffpumpe Landini Case Mccormick 4132A018
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2570088
18-300 Zambrów, Πολωνία
Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 4132A018
67 €
με 23% ΦΠΑ
55 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt Kraftstoffpumpe F824200710520
3
Fendt Kraftstoffpumpe F824200710520
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2570070
18-300 Zambrów, Πολωνία
Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: F824200710520
24 €
με 23% ΦΠΑ
20 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH IHC  D- 219 in Teilen
13
Case IH IHC D- 219 in Teilen
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2381249
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1960, Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: Teile von IH _ MC Cormic D 219
12 €
με 19% ΦΠΑ
10 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt GT 255 - Geräteträger- Motor
7
Fendt GT 255 - Geräteträger- Motor
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2443391
94089 Neureichenau, Γερμανία
Πλήθος: 1, Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: Motor für GT 255
1.150 €
με 19% ΦΠΑ
966 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere Hydraulikpumpe Dynamatic RE210000
3
John Deere Hydraulikpumpe Dynamatic RE210000
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2651408
18-300 Zambrów, Πολωνία
Πλήθος: 1, Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: RE210000
262 €
με 23% ΦΠΑ
213 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH 856xlA
4
Case IH 856xlA
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2641973
53783 Eitorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Πλήθος: 1, Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά
13 €
με 19% ΦΠΑ
11 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere Wasserpumpe RE53757
3
John Deere Wasserpumpe RE53757
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2568831
18-300 Zambrów, Πολωνία
Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: RE53757
98 €
με 23% ΦΠΑ
80 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Zapfwelle Case New Holland 04417388
3
Deutz-Fahr Zapfwelle Case New Holland 04417388
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2656241
18-300 Zambrów, Πολωνία
Πλήθος: 1, Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 04417388
76 €
με 23% ΦΠΑ
62 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH MXU 115 in Teilen / NEW Holland Teile
10
Case IH MXU 115 in Teilen / NEW Holland Teile
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2515078
94089 Neureichenau, Γερμανία
Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: Teile von MXU 115
12 €
με 19% ΦΠΑ
10 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland Synchronring Case New Holland  5161273 5161828 5186629 51434
3
New Holland Synchronring Case New Holland 5161273 5161828 5186629 51434
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2502439
18-300 Zambrów, Πολωνία
Πλήθος: 1, Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 5161273 5161828 5186629 5143459 5143850 N19259 N19
375 €
με 23% ΦΠΑ
305 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH  Hydraulikpumpe Bosch 394268A1, R902536859, R902536860
3
Case IH Hydraulikpumpe Bosch 394268A1, R902536859, R902536860
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2501437
18-300 Zambrów, Πολωνία
Πλήθος: 1, Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 394268A1, R902536859, R902536860
1.513 €
με 23% ΦΠΑ
1.230 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH 433-833 -423-383 453
3
Case IH 433-833 -423-383 453
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2552344
53783 Eitorf, Γερμανία
Πλήθος: 2, Καινούργια εξαρτήματα
138 €
με 19% ΦΠΑ
116 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gelenkwellen NEU zu Sonder- Abverkaufspreisen  Gelenkwellen auch mit Rutschkupplungen und Freilauf
16
Gelenkwellen NEU zu Sonder- Abverkaufspreisen Gelenkwellen auch mit Rutschkupplungen und Freilauf
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2495684
94089 Neureichenau, Γερμανία
Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: Neue Gelenkwellen
119 €
με 19% ΦΠΑ
100 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 4562