Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εξαρτήματα/ανταλλακτικά
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Εξαρτήματα/ανταλλακτικά

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εξαρτήματα/ανταλλακτικά στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
John Deere GreenStar3 2630 Display
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat3620899
8700 Marcali, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλήθος: 1, Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά
5.080 EUR
με 27% ΦΠΑ
4.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Köckerling alle
6
Köckerling alle
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat3613760
39517 Sandbeiendorf, Γερμανία
Καινούργια εξαρτήματα
40 EUR
με 19% ΦΠΑ
34 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
ERSATZTEILE WEIDEMANN AUSTAUSCHTEILE alle
10
ERSATZTEILE WEIDEMANN AUSTAUSCHTEILE alle
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat746727
01723 Grumbach b. Dresden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλήθος: 1, Καινούργια εξαρτήματα
5 EUR
με 19% ΦΠΑ
4 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere Reperatur JohnDeere AutoPowr Getriebe
3
John Deere Reperatur JohnDeere AutoPowr Getriebe
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat2332631
94060 Pocking, Γερμανία
8.092 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SCHARMÜLLER CRAMER ROCKINGER SAUERMANN ANHK PITON ZUGMAUL TRAGPALTTE ANHÄNGEBÖCKE ZUGÖSEN KUPPLUNG
SCHARMÜLLER CRAMER ROCKINGER SAUERMANN ANHK PITON ZUGMAUL TRAGPALTTE ANHÄNGEBÖCKE ZUGÖSEN KUPPLUNG
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat1221523
01723 Grumbach b. Dresden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Καινούργια εξαρτήματα
5 EUR
με 19% ΦΠΑ
4 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt FRONTZAPFWELLE
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat3667153
46325 Borken, Γερμανία
4.165 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
WAECO WAECO ASC 2000G-Klima Starterkit
ΝΈΑ WAECO WAECO ASC 2000G-Klima Starterkit
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, ugt3666604
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλήθος: 1, Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 13412661
6.273 EUR
με 23% ΦΠΑ
5.100 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
IHC CASE 744-844XL-856xl
3
ΝΈΑ IHC CASE 744-844XL-856xl
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων, udt3666586
53783 Eitorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Πλήθος: 2, Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά
500 EUR
με 19% ΦΠΑ
420 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
IHC -CASE 844 xl
3
ΝΈΑ IHC -CASE 844 xl
Υδραυλικά & συνδεσμολογία, ugt3666585
53783 Eitorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993
357 EUR
με 19% ΦΠΑ
300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
DIADEM BIO Flüssigkeit zu Feldspritze 10 l
ΝΈΑ DIADEM BIO Flüssigkeit zu Feldspritze 10 l
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat3666471
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλήθος: 4, Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 256069
28 EUR
με 23% ΦΠΑ
23 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas CORN-CRACKER
5
ΝΈΑ Claas CORN-CRACKER
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat3666318
49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
6.545 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige/Other K80
2
ΝΈΑ Sonstige/Other K80
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat3666317
49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
714 EUR
με 19% ΦΠΑ
600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB BUCKET
4
JCB BUCKET
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat3664590
DN208NR Brigg, Μεγ. Βρετανία
3.662 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.052 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz Zylinderkopf  02232570, 02237310, 02239742, 04152629, 041545
4
Deutz Zylinderkopf 02232570, 02237310, 02239742, 04152629, 041545
, ult3664276
18-300 Zambrów, Πολωνία
Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 02232570, 02237310, 02239742, 04152629, 04154510,
119 EUR
με 23% ΦΠΑ
97 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
New Holland SCHLEPPERZUBEHÖR
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat3663631
49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
214 EUR
με 19% ΦΠΑ
180 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson Türscheibe links kpl. MF Serie 8600
3
Massey Ferguson Türscheibe links kpl. MF Serie 8600
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat3662415
49584 Fürstenau, Γερμανία
Πλήθος: 1, Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: 4297406M91
702 EUR
με 19% ΦΠΑ
590 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH Achstrichter CS 78 cs-86-94-cs105
4
Case IH Achstrichter CS 78 cs-86-94-cs105
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat3662315
53783 Eitorf, Γερμανία
Πλήθος: 1, Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: 2098417003
952 EUR
με 19% ΦΠΑ
800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH 33 Serie- Getriebe v 33 Serie
3
Case IH 33 Serie- Getriebe v 33 Serie
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat3662292
94089 Neureichenau, Γερμανία
Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: Getriebe
1.309 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.100 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas ZUGPENDEL M. ZUGKUGEL
Claas ZUGPENDEL M. ZUGKUGEL
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat3661596
49593 Bersenbrück-Ahausen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas ZUGPENDEL M. ZUGKUGEL
Claas ZUGPENDEL M. ZUGKUGEL
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat3661598
49593 Bersenbrück-Ahausen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas ZUGPENDEL M. ZUGKUGEL
Claas ZUGPENDEL M. ZUGKUGEL
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat3661597
49593 Bersenbrück-Ahausen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AL-KO Kupplung Typ AK 270
2
AL-KO Kupplung Typ AK 270
Μπράτσα, ubt3661098
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλήθος: 3, Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 1730084
98 EUR
με 23% ΦΠΑ
80 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Motor von Case - IH 633  633 Motor
7
Motor von Case - IH 633 633 Motor
, ult3661050
94089 Neureichenau, Γερμανία
Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: Motor D 179
1.200 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.008 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt Fendt 514 in Teilen
8
Fendt Fendt 514 in Teilen
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat3660726
94089 Neureichenau, Γερμανία
Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: Teile v Fendt 514
12 EUR
με 19% ΦΠΑ
10 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Cramer K 80
6
Cramer K 80
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat3648385
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
619 EUR
με 19% ΦΠΑ
520 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Köckerling Rebell classic 300
2
Köckerling Rebell classic 300
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat3647444
47608 Geldern, Γερμανία
11.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.664 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Rau 1.800 Liter Fass
Rau 1.800 Liter Fass
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat3647311
31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
SAME Paket Ersatzteile abzugeben
3
SAME Paket Ersatzteile abzugeben
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat3646395
52428 Jülich, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Ford Fordson Ersatzteile im Paket
4
Ford Fordson Ersatzteile im Paket
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat3646383
52428 Jülich, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Belarus Kupplungssatz MTZ BELARUS NEUE TYPE
Belarus Kupplungssatz MTZ BELARUS NEUE TYPE
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat3644178
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Πλήθος: 4, Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 801601090A-BY
166 EUR
με 23% ΦΠΑ
135 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 4595