Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Αναλώσιμα εξαρτήματα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αναλώσιμα εξαρτήματα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Kverneland Lemken New Holland
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
JF Schlegel zum JF Feldhäcksler FH
3
JF Schlegel zum JF Feldhäcksler FH
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 3837639 3837639
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 2123 151A
12 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ROLLAND Sechscheibe gezackt komplett mit Befestigung Pottinger Huard
6
ROLLAND Sechscheibe gezackt komplett mit Befestigung Pottinger Huard
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 4019393 4019393
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: Servo Vogel&Noot Regent Gregoire Besson
161,44 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lemken Körperrumpf BK12 links
3
Lemken Körperrumpf BK12 links
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 4507670 4507670
  49844 Bawinkel, Γερμανία
Πλήθος: 2, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 4671003
165 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SCHULTE 5026, FX530, FX315, FX318, FX520, FX742, S1501, XH1500 Series2
2
SCHULTE 5026, FX530, FX315, FX318, FX520, FX742, S1501, XH1500 Series2
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 4865672 4865672
  04827 Gerichshain, Γερμανία
Πλήθος: 16, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 401-028
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rabe Streichblech Hinterteil zum Körper BP 322 P
2
Rabe Streichblech Hinterteil zum Körper BP 322 P
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 4804498 4804498
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Πλήθος: 2, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: HRP327P
145 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Frank Kverneland 053090 65x12
2
Frank Kverneland 053090 65x12
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 4347626 4347626
  35119 Rosenthal, Γερμανία
Πλήθος: 100, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 053090
5 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Frank Köckerling 506064 506062 506065 506069
2
Frank Köckerling 506064 506062 506065 506069
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 4347618 4347618
  35119 Rosenthal, Γερμανία
Πλήθος: 100, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 506064
8 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Frank Lemken 337 4388 S12D 3374388
2
Frank Lemken 337 4388 S12D 3374388
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 4347615 4347615
  35119 Rosenthal, Γερμανία
Πλήθος: 100, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 337 4388
8 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Frank Lemken 336 4050 B2SR 3364050 3364051 336 4051 B2SL
2
Frank Lemken 336 4050 B2SR 3364050 3364051 336 4051 B2SL
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 4347613 4347613
  35119 Rosenthal, Γερμανία
Πλήθος: 100, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 336 4050
12 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lemken
3
Lemken
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 4516215 4516215
  49844 Bawinkel, Γερμανία
Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 4817029
51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
hefinrichting, hef, lift hefinrichting, hef, lift
4
hefinrichting, hef, lift hefinrichting, hef, lift
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 4756763 4756763
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
Πλήθος: 1, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα
650 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme Taśmy
5
Grimme Taśmy
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 4515193 4515193
  86-010 Koronowo, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Teagle T404M und T505M
Teagle T404M und T505M
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 4896325 4896325
  39387 Oschersleben, Γερμανία
Πλήθος: 1, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: SC1660
500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Frank
20
Frank
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 4865768 4865768
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
SCHULTE S1502
SCHULTE S1502
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 4865676 4865676
  04827 Gerichshain, Γερμανία
Πλήθος: 1, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: C303-220
1.157,75 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SCHULTE 5026
SCHULTE 5026
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 4864477 4864477
  04827 Gerichshain, Γερμανία
Πλήθος: 7, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 251-106
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Vogel&Noot Schar UNM 40R rechts
Vogel&Noot Schar UNM 40R rechts
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 4398234 4398234
  35452 Heuchelheim, Γερμανία
Πλήθος: 2, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: PK401301A
44 €
Δείτε αγγελία
Vogel&Noot Schar links WS400L
Vogel&Noot Schar links WS400L
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 4398229 4398229
  35452 Heuchelheim, Γερμανία
Πλήθος: 4, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: PK000006
89 €
Δείτε αγγελία
Vogel&Noot Mollblech WY350 Streichblech Riester
Vogel&Noot Mollblech WY350 Streichblech Riester
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 4395898 4395898
  35452 Heuchelheim, Γερμανία
Πλήθος: 2, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: PK700201B
158 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel&Noot VN Pflugschar Schar
Vogel&Noot VN Pflugschar Schar
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 4395896 4395896
  35452 Heuchelheim, Γερμανία
Πλήθος: 8, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: PK701301 401
176 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Frank Kuhn Huard 622128 622129
2
Frank Kuhn Huard 622128 622129
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 4347620 4347620
  35119 Rosenthal, Γερμανία
Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα
7 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel&Noot Anlage lang links
Vogel&Noot Anlage lang links
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 4398253 4398253
  35452 Heuchelheim, Γερμανία
Πλήθος: 3, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: P8903701
45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel&Noot Anlage lang rechts
Vogel&Noot Anlage lang rechts
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 4398248 4398248
  35452 Heuchelheim, Γερμανία
Πλήθος: 3, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: P8903601
45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Schar Mulchsaat
2
Kverneland Schar Mulchsaat
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 3946883 3946883
  59609 Anröchte, Γερμανία
Πλήθος: 1, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: KL811180
75 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland KE Zinken 18mm
Kverneland KE Zinken 18mm
Αναλώσιμα εξαρτήματα, 4697997 4697997
  32694 Dörentrup, Γερμανία
Πλήθος: 24, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: MA44010150/51
280 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 237