Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός

Αγοράστε μεταχειρισμένα Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
BEPCO WASSERKÜHLER CASE JX/NEW HOLLAND
4
BEPCO WASSERKÜHLER CASE JX/NEW HOLLAND
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, 3811554 3811554
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλήθος: 5, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 84175586
239 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Biemmedue Jumbo 200 T 220 KW
6
Biemmedue Jumbo 200 T 220 KW
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, 4850230 4850230
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλήθος: 1
3.270 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Biemmedue Jumbo 110 M 110 KW
6
Biemmedue Jumbo 110 M 110 KW
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, 4850232 4850232
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλήθος: 1
3.740 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CLAAS JAGUAR
5
CLAAS JAGUAR
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, 4879108 4879108
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλήθος: 1, Τύπος: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: 000124026.0
1.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CLAAS JAGUAR
5
CLAAS JAGUAR
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, 4879126 4879126
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλήθος: 1, Τύπος: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: 00 0130 833.0
1.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CLAAS JAGUAR
6
CLAAS JAGUAR
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, 4879117 4879117
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλήθος: 1, Τύπος: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: 00 0130 832.0
1.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Master Elektroheizung B 15 m. 7-15 KW
3
Master Elektroheizung B 15 m. 7-15 KW
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, 4850273 4850273
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Biemmedue Jumbo 150 T 174 KW
5
Biemmedue Jumbo 150 T 174 KW
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, 4850277 4850277
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
3.240 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Master Elektroheizung Master B 22 m 11-22 KW
3
Master Elektroheizung Master B 22 m 11-22 KW
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, 4850271 4850271
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
106 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Biemmedue Gasheizer GP 45 A 23-55 KW
6
Biemmedue Gasheizer GP 45 A 23-55 KW
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, 4850265 4850265
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
175 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Biemmedue Jumbo 115 M 133 KW
5
Biemmedue Jumbo 115 M 133 KW
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, 4850261 4850261
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
3.240 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
FENDT SILNICZEK DMUCHAWY FENDT VALTRA G178810130010
FENDT SILNICZEK DMUCHAWY FENDT VALTRA G178810130010
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, 3713736 3713736
  18-300 Zambrów, Πολωνία
Πλήθος: 1, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: G178810130010
33,53 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Polska Wentylator Chłodnicy Dieci Q525
Polska Wentylator Chłodnicy Dieci Q525
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, 3746306 3746306
  18-300 Zambrów, Πολωνία
Πλήθος: 1, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα
160,54 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGH WASSERKUHLER JOHN DEERE SERIA 20 30
AGH WASSERKUHLER JOHN DEERE SERIA 20 30
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, 4191258 4191258
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλήθος: 3, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: AL25255
195 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Master Elektroheizung B 3,3 m.1,65-3,3 KW
3
Master Elektroheizung B 3,3 m.1,65-3,3 KW
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, 4850267 4850267
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
33 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGH WASSERKUHLER JOHN DEERE SERIA 40 50
AGH WASSERKUHLER JOHN DEERE SERIA 40 50
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, 4191257 4191257
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλήθος: 3, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: AL37568
199 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGH WASSERKUHLER  FORD NEW HOLLAND SERIA 10
AGH WASSERKUHLER FORD NEW HOLLAND SERIA 10
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, 4191259 4191259
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλήθος: 3, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 81829492
209 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGH WASSERKUHLER MASSEY FERGUSON SERIA 200
AGH WASSERKUHLER MASSEY FERGUSON SERIA 200
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, 4191255 4191255
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλήθος: 3, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 1672861M91
101 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carrier FKX40/470 K * R134A
10
Carrier FKX40/470 K * R134A
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, 4485735 4485735
  2040 -078 RIO MAIOR, Πορτογαλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
VALTRA  SILNICZEK DMUCHAWY VALTRA VT50009 32249700
VALTRA SILNICZEK DMUCHAWY VALTRA VT50009 32249700
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, 3713738 3713738
  18-300 Zambrów, Πολωνία
Πλήθος: 1, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 32249700
33,53 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGH WASSERKUHLER ZETOR SERIA 30 40 50 70
AGH WASSERKUHLER ZETOR SERIA 30 40 50 70
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, 4191254 4191254
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλήθος: 3, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 72011312
100 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
eigen Warmluftschlauch 700 mm x 7,6 Meter
eigen Warmluftschlauch 700 mm x 7,6 Meter
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, 4850293 4850293
  29614 Soltau, Γερμανία
167 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
eigen Warmluftschlauch 625 mm x 7,6 Meter
eigen Warmluftschlauch 625 mm x 7,6 Meter
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, 4850292 4850292
  29614 Soltau, Γερμανία
150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
eigen Warmluftschlauch 465 mm x 7,6 Meter
eigen Warmluftschlauch 465 mm x 7,6 Meter
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, 4850287 4850287
  29614 Soltau, Γερμανία
117 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
eigen Warmluftschlauch 525 mm x 7,6 Meter
eigen Warmluftschlauch 525 mm x 7,6 Meter
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, 4850289 4850289
  29614 Soltau, Γερμανία
134 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 32