Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Frankreich
6
Frankreich
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων, 4259995
  36433 Moorgrund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
50 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Heizung Set Stallheizung Hallenheizung 220 KW Jumbo 200 TC
8
Heizung Set Stallheizung Hallenheizung 220 KW Jumbo 200 TC
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων, 4255825
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Heizung Set Ölheizung Warmluftheizung 220 KW Jumbo 200 TC
8
Heizung Set Ölheizung Warmluftheizung 220 KW Jumbo 200 TC
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων, 4255823
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
4.610 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Heizung Set Stallheizung Hallenheizung 220 KW Jumbo 200 TC
8
Heizung Set Stallheizung Hallenheizung 220 KW Jumbo 200 TC
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων, 4255822
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
4.380 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Heizung Set Ölheizung Hallenheizung 220 KW Jumbo 200 TC
8
Heizung Set Ölheizung Hallenheizung 220 KW Jumbo 200 TC
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων, 4255818
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
4.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Heizung Set Stallheizung Warmluftheizung 220 KW Jumbo 200 T
7
Heizung Set Stallheizung Warmluftheizung 220 KW Jumbo 200 T
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων, 4255816
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
4.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stallheizung Hallenheizung Ölheizung 220 KW Jumbo 200 TC
5
Stallheizung Hallenheizung Ölheizung 220 KW Jumbo 200 TC
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων, 4255814
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
3.995 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Heizung Set Stallheizung Hallenheizung 220 KW  Jumbo 200 T
7
Heizung Set Stallheizung Hallenheizung 220 KW Jumbo 200 T
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων, 4255811
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
3.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stallheizung Hallenheizung Ölheizung 220 KW Jumbo 200 TC
5
Stallheizung Hallenheizung Ölheizung 220 KW Jumbo 200 TC
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων, 4255808
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
3.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hallenheizung Ölheizung Stallheizung 220 KW Jumbo 200 TC
6
Hallenheizung Ölheizung Stallheizung 220 KW Jumbo 200 TC
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων, 4255804
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
3.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stallheizung Hallenheizung Zeltheizung 220 KW Jumbo 220 TC
5
Stallheizung Hallenheizung Zeltheizung 220 KW Jumbo 220 TC
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων, 4255800
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
3.260 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ölheizung Stallheizung Warluftheizung 220 KW Jumbo 200 T
5
Ölheizung Stallheizung Warluftheizung 220 KW Jumbo 200 T
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων, 4255799
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
3.090 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hallenheizung Stallheizung Warmluftheizung 220 KW Jumbo 200 T
5
Hallenheizung Stallheizung Warmluftheizung 220 KW Jumbo 200 T
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων, 4255798
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
2.920 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Heizung Set Hallenheizung Stallheizung Jumbo 150 TC
7
Heizung Set Hallenheizung Stallheizung Jumbo 150 TC
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων, 4255794
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
4.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Heizung Set Stallheizung Warluftheizung 174 KW Jumbo 150 TC
7
Heizung Set Stallheizung Warluftheizung 174 KW Jumbo 150 TC
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων, 4255792
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
3.920 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Heizung Set Hallenheizung Satllheizung 174 KW Jumbo 150 T
6
Heizung Set Hallenheizung Satllheizung 174 KW Jumbo 150 T
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων, 4255787
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
3.910 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ölheizung Set Stallheizung Hallenheizung 174 KW Jumbo 150 T
6
Ölheizung Set Stallheizung Hallenheizung 174 KW Jumbo 150 T
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων, 4255784
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
3.790 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stallheizung Ölheizung Warmluftheizung 174 KW Jumbo 150 T
5
Stallheizung Ölheizung Warmluftheizung 174 KW Jumbo 150 T
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων, 4255777
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
3.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Heizung Set Stallheizung Hallenheizung 174 KW Jumbo 150 T
6
Heizung Set Stallheizung Hallenheizung 174 KW Jumbo 150 T
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων, 4255673
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
3.660 €
Δείτε αγγελία
Stallheizung Warluftheizung Heizgerät 174 KW Jumbo 150 TC
5
Stallheizung Warluftheizung Heizgerät 174 KW Jumbo 150 TC
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων, 4255671
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
3.240 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stallheizung Hallenheizung Warluftheizung 174 KW Jumbo 150 TC
5
Stallheizung Hallenheizung Warluftheizung 174 KW Jumbo 150 TC
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων, 4255670
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
3.160 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stallheizung Hallenheizung Bauheizung 174 KW Jumbo 150 TC
5
Stallheizung Hallenheizung Bauheizung 174 KW Jumbo 150 TC
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων, 4255664
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
3.070 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stallheizung Zeltheizung Warmluftheizung Jumbo 150 T
5
Stallheizung Zeltheizung Warmluftheizung Jumbo 150 T
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων, 4255615
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
2.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
hallenheizung Stallheizung Warmluftheizung 174 KW Jumbo 150 T
5
hallenheizung Stallheizung Warmluftheizung 174 KW Jumbo 150 T
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων, 4255614
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
2.820 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Heizung Set Hallenheizung Stallheizung 133 KW Jumbo 115
7
Heizung Set Hallenheizung Stallheizung 133 KW Jumbo 115
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων, 4255609
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
4.180 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 322