Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
REKORDIA PTW 6000
4
REKORDIA PTW 6000
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4247929
  58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1973, Φωτισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Χάλυβας
1.345 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
unbekannt
5
unbekannt
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4237737
  66440 Blieskastel, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l, Χάλυβας
280 €
Δείτε αγγελία
Speidel 4000l (ohne Anhänger)
10
Speidel 4000l (ohne Anhänger)
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4220260
  34414 Daseburg, Γερμανία
350 €
Δείτε αγγελία
waterdrinkbak
4
waterdrinkbak
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4208291
  8734 HE Oosterend, Ολλανδία
Δίκυκλa, Χάλυβας
1.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pasdelou 2000 L
7
Pasdelou 2000 L
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4202295
  9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Οπίσθια υποστήριξη, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, Δίκυκλa, Χάλυβας, Ελαστικά: 11.5/80-15.3
3.480 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
La Gee 400 L
5
La Gee 400 L
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4202253
  9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2018, Σύνδεσμος μπίλιας, Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Δίκυκλa, Πλαστικό, Ελαστικά: 20x7-8
750 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wasserwagen 800 Liter Zinkfass Wasserfass Fass Fasswagen Stahlfass
7
Wasserwagen 800 Liter Zinkfass Wasserfass Fass Fasswagen Stahlfass
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4190132
  34626 Neukirchen, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Δίκυκλa, Χάλυβας
496 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH  Wasserfass stationär
3
Wolf-Landtechnik GmbH Wasserfass stationär
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4187667
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, Λοιπά, Χάλυβας
1.050 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cemo GFK FASS OVAL
6
Cemo GFK FASS OVAL
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4179400
  24214 Gettorf, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, Λοιπά, Πλαστικό
950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
System PRE-LA
4
System PRE-LA
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4144873
  89173 Luizhausen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
CHEMO
3
CHEMO
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4120746
  37620 Bremke, Γερμανία
Εγκατάσταση σκάφης ποτίσματος, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, Δίκυκλa, Πλαστικό
500 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
S V D - Wasserfass 2000 Liter  2000 Liter Wassertank mit Fahrgestell
20
S V D - Wasserfass 2000 Liter 2000 Liter Wassertank mit Fahrgestell
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4103558
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Οπίσθια υποστήριξη, Εγκατάσταση σκάφης ποτίσματος, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Δίκυκλa, Χάλυβας, Ελαστικά: 10-75-15,3
2.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Wasserfasswagen
19
Wolf-Landtechnik GmbH Wasserfasswagen
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4044826
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Δίκυκλa
3.859 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wolf-Landtechnik Gmbh Wasserfass MINI mit und ohne Fahrwerk VERZINKT NEU 2018
2
Wolf-Landtechnik Gmbh Wasserfass MINI mit und ohne Fahrwerk VERZINKT NEU 2018
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 3948659
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Λοιπά, Χάλυβας
550 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
La Buvette Calorix
La Buvette Calorix
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 3816526
  54595 Prüm, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 130.00 l, Πλαστικό
782 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
polyGLAS GFK-Tank / Weidefass / Wassertank / Wasserfass / Tränkfass
6
polyGLAS GFK-Tank / Weidefass / Wassertank / Wasserfass / Tränkfass
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 3610909
  89296 Osterberg, Γερμανία
Πλαστικό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Eurotech 4000 Liter
3
Eurotech 4000 Liter
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 3489250
  36286 Neuenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Χάλυβας, Ελαστικά: 550/60-22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
CHEMOWERK Gmbh 310/3A2
10
CHEMOWERK Gmbh 310/3A2
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 3479295
  37194 Wahlsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1993, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Δίκυκλa, Πλαστικό
2.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Wasserwagen Tränke Tränkefass Wassertank Wasserfass 400 L
2
VEMAC Wasserwagen Tränke Tränkefass Wassertank Wasserfass 400 L
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 3145258
  39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
798 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Wasserfass Tränke Tränkefass Wassertank Wasserwagen 1000 L
VEMAC Wasserfass Tränke Tränkefass Wassertank Wasserwagen 1000 L
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 3145234
  39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
630 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
No name Wasserfass 800, 1500, 2000,3000,4000 Ltr
No name Wasserfass 800, 1500, 2000,3000,4000 Ltr
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 1927994
  35321 Laubach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χάλυβας
462 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eurotech Wasserfass 1500 Liter
4
Eurotech Wasserfass 1500 Liter
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 1089487
  36286 Neuenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
756 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eurotech Wasserfass 600 Liter
2
Eurotech Wasserfass 600 Liter
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 519072
  36286 Neuenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
345 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eurotech Wasserfass 400 Liter
3
Eurotech Wasserfass 400 Liter
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 519069
  36286 Neuenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
295 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 24 από 24
1