Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Kramer Wasserwagen / Milchtankwagen
6
Kramer Wasserwagen / Milchtankwagen
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 5192737 5192737
  39579 Rochau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Φωτισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 12000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Τύπος: Λοιπά, Ελαστικά: 80%
7.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ISRA
3
ISRA
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 5174696 5174696
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Σασί: Λοιπά, Τύπος: Χάλυβας
1.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agrotechnic BR6P
5
Agrotechnic BR6P
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 5172961 5172961
  9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Σύνδεσμος μπίλιας, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Σασί: Δίκυκλa, Τύπος: Χάλυβας, Ελαστικά: 155/70R13
1.100 €
εξ. 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Wasserfass 4000 Liter Wassertank Wassercontainer Wasserwagen NEU
5
VEMAC Wasserfass 4000 Liter Wassertank Wassercontainer Wasserwagen NEU
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 5156437 5156437
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l
1.672,27 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Wasserwagen 4000 Liter Wasserfass Wassertank NEU
7
VEMAC Wasserwagen 4000 Liter Wasserfass Wassertank NEU
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 5156434 5156434
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l
3.352,94 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Wasserwagen 3000 Liter Wasserfass Wassertank NEU
7
VEMAC Wasserwagen 3000 Liter Wasserfass Wassertank NEU
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 5156431 5156431
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l
2.932,77 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Wasserfass 3000 Liter Wassertank Wasserwagen NEU
5
VEMAC Wasserfass 3000 Liter Wassertank Wasserwagen NEU
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 5156430 5156430
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l
1.420,17 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Wasserfass 5000 Liter Wassertank Wasserwagen NEU
5
VEMAC Wasserfass 5000 Liter Wassertank Wasserwagen NEU
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 5156427 5156427
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l
2.092,44 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Wasserwagen 5000 Liter Wasserfass Wassertank Tankwagen NEU
7
VEMAC Wasserwagen 5000 Liter Wasserfass Wassertank Tankwagen NEU
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 5156415 5156415
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l
3.773,11 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Poortman Solar
3
Poortman Solar
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 5144879 5144879
  1617KR Westwoud, Ολλανδία
Σασί: Δίκυκλa, Τύπος: Χάλυβας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
VEB Sprela VEB FKB 1
8
VEB Sprela VEB FKB 1
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 5142132 5142132
  17168 Thürkow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1972, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.1980, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Τύπος: Πλαστικό
3.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Wasserfass, Milchfass, Fass, VA-Fass
3
Sonstige Wasserfass, Milchfass, Fass, VA-Fass
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 5141175 5141175
  27419 Hamersen, Γερμανία
600 €
Δείτε αγγελία
ZONNEDRINKBAK
6
ZONNEDRINKBAK
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 5098994 5098994
  2964 LG Groot Ammers, Ολλανδία
Σύνδεσμος μπίλιας, Χωρητικότητα δοχείου: 500.00 l, Σασί: Δίκυκλa, Τύπος: Πλαστικό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
FTS VTW 6000
6
FTS VTW 6000
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 5090909 5090909
  67125 Dannstadt-Schauernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ελαστικά: 13.0/75-16
2.436,97 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Cemo
5
Cemo
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4991004 4991004
  67806 Dörrmoschel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Οπίσθια υποστήριξη, Εγκατάσταση σκάφης ποτίσματος, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Τύπος: Πλαστικό
1.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eurotech Wasserfass 2500
Eurotech Wasserfass 2500
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4990155 4990155
  36286 Neuenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Τύπος: Χάλυβας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Eurotech Wasserfass 3000
Eurotech Wasserfass 3000
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4986351 4986351
  36286 Neuenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Τύπος: Χάλυβας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Paul G. Langer PTW40
3
Paul G. Langer PTW40
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4812627 4812627
  97355 Kleinlangheim-Atzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
S V D - Wasserfaß - 3000 Liter m. Tränkebecken 3000 Liter mit Tränkebecken und Fahrwerk
16
S V D - Wasserfaß - 3000 Liter m. Tränkebecken 3000 Liter mit Tränkebecken und Fahrwerk
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4809163 4809163
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Οπίσθια υποστήριξη, Εγκατάσταση σκάφης ποτίσματος, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Σασί: Δίκυκλa, Τύπος: Χάλυβας, Ελαστικά: 10.0-75 x 15
2.512,61 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agro*M AWFG2000
2
Agro*M AWFG2000
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4738521 4738521
  53894 Mechernich-Obergartzem, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SVS- Wasserfaß 4000 Liter mit Tränkebecken 4000 L- mit Tränkebecken - verzinkt
14
SVS- Wasserfaß 4000 Liter mit Tränkebecken 4000 L- mit Tränkebecken - verzinkt
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4734105 4734105
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Οπίσθια υποστήριξη, Εγκατάσταση σκάφης ποτίσματος, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Τύπος: Χάλυβας, Ελαστικά: 10.0/ 75- 15,3
2.899,16 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cemo 4000l Wasserfass
4
Cemo 4000l Wasserfass
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4597238 4597238
  31028 Gronau (Leine), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Σασί: Λοιπά, Τύπος: Πλαστικό
2.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wolf-Landtechnik GmbH Wasserfasswagen WSW | 5000L | Pomot |
18
Wolf-Landtechnik GmbH Wasserfasswagen WSW | 5000L | Pomot |
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4416824 4416824
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Εγκατάσταση σκάφης ποτίσματος, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Σασί: Δίκυκλa, Τύπος: Χάλυβας, Ελαστικά: 11,5/80x15,3
5.090 €
5.190 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wolf-Landtechnik GmbH Wasserfasswagen WSW | 4000L | Pomot |
18
Wolf-Landtechnik GmbH Wasserfasswagen WSW | 4000L | Pomot |
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4416819 4416819
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Εγκατάσταση σκάφης ποτίσματος, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Σασί: Δίκυκλa, Τύπος: Χάλυβας, Ελαστικά: 11,5/80x15,3
4.610 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Wasserfass MINI 1000L (Fahrwerk optional)
-33%
3
Wolf-Landtechnik GmbH Wasserfass MINI 1000L (Fahrwerk optional)
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4316503 4316503
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Τύπος: Χάλυβας
540 €
805 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 47