Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
keine Angabe
2
keine Angabe
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4485190
  34582 Borken Stolzenbach, Γερμανία
Εγκατάσταση σκάφης ποτίσματος, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Λοιπά
632,34 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cemo
2
Cemo
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4485189
  34582 Borken Stolzenbach, Γερμανία
Εγκατάσταση σκάφης ποτίσματος, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Πλαστικό
858,18 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hogeveen Veedrinkbak
2
Hogeveen Veedrinkbak
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4438708
  8401 BL Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 07.01.2019, Χωρητικότητα δοχείου: 900.00 l
2.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hogeveen Veedrinkbak
2
Hogeveen Veedrinkbak
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4438704
  8401 BL Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 07.01.2019, Χωρητικότητα δοχείου: 900.00 l
2.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pasdelou CR 50
7
Pasdelou CR 50
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4438655
  9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Οπίσθια υποστήριξη, Εγκατάσταση σκάφης ποτίσματος, Χωρητικότητα δοχείου: 5200.00 l, Δίκυκλa, Χάλυβας, Ελαστικά: 385/65R22.5
4.200 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Wasserfasswagen WSW | 5000L | Pomot |
18
Wolf-Landtechnik GmbH Wasserfasswagen WSW | 5000L | Pomot |
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4416824
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Φωτισμός, Εγκατάσταση σκάφης ποτίσματος, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Δίκυκλa, Χάλυβας, Ελαστικά: 11,5/80x15,3
4.150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Wasserfasswagen WSW | 4000L | Pomot |
18
Wolf-Landtechnik GmbH Wasserfasswagen WSW | 4000L | Pomot |
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4416819
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Φωτισμός, Εγκατάσταση σκάφης ποτίσματος, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Δίκυκλa, Χάλυβας, Ελαστικά: 11,5/80x15,3
3.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Chemo 2000 Liter
3
Chemo 2000 Liter
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4412081
  97618 Wülfershausen, Γερμανία
599 €
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Wassertrog | Trog 6,00m | TRG60+
3
Wolf-Landtechnik GmbH Wassertrog | Trog 6,00m | TRG60+
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4384202
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Χάλυβας
549 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Aquatrans 3.600 L
5
Joskin Aquatrans 3.600 L
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4340009
  7737 Colmar-Berg, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 3600.00 l
4.000 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Wasserfass MINI 1000L (Fahrwerk optional)
-12%
3
Wolf-Landtechnik GmbH Wasserfass MINI 1000L (Fahrwerk optional)
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4316503
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Χάλυβας
705 €
805 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Wasserfass MINI 800L (Fahrwerk optional)
-13%
3
Wolf-Landtechnik GmbH Wasserfass MINI 800L (Fahrwerk optional)
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4316500
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Χάλυβας
654 €
755 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Wasserfass MINI 600L (Fahrwerk optional)
-14%
3
Wolf-Landtechnik GmbH Wasserfass MINI 600L (Fahrwerk optional)
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4316496
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Χάλυβας
604 €
705 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Wasserfass MINI 400L (Fahrwerk optional)
-15%
3
Wolf-Landtechnik GmbH Wasserfass MINI 400L (Fahrwerk optional)
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4316493
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Λοιπά, Χάλυβας
571 €
671 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Wassertrog | Trog 5,00m | TRG50+
3
Wolf-Landtechnik GmbH Wassertrog | Trog 5,00m | TRG50+
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4296571
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χάλυβας
419 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Wassertrog | Trog 4,00m | TRG40+
3
Wolf-Landtechnik GmbH Wassertrog | Trog 4,00m | TRG40+
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4296568
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χάλυβας
344 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Wassertrog | Trog 3,00m | TRG30+
3
Wolf-Landtechnik GmbH Wassertrog | Trog 3,00m | TRG30+
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4296559
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χάλυβας
310 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eigenbau  Einachsanhänger mit 2.500 ltr. PVC-Fass
10
Eigenbau Einachsanhänger mit 2.500 ltr. PVC-Fass
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4276796
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Δίκυκλa, Πλαστικό, Ελαστικά: 6.50R17
441 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
waterdrinkbak
4
waterdrinkbak
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4208291
  8734 HE Oosterend, Ολλανδία
Δίκυκλa, Χάλυβας
1.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pasdelou 2000 L
7
Pasdelou 2000 L
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4202295
  9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Οπίσθια υποστήριξη, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, Δίκυκλa, Χάλυβας, Ελαστικά: 11.5/80-15.3
3.480 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
La Gee 400 L
5
La Gee 400 L
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4202253
  9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2018, Σύνδεσμος μπίλιας, Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Δίκυκλa, Πλαστικό, Ελαστικά: 20x7-8
750 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wasserwagen 800 Liter Zinkfass Wasserfass Fass Fasswagen Stahlfass
7
Wasserwagen 800 Liter Zinkfass Wasserfass Fass Fasswagen Stahlfass
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4190132
  34626 Neukirchen, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Δίκυκλa, Χάλυβας
496 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH  Wasserfass stationär
3
Wolf-Landtechnik GmbH Wasserfass stationär
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4187667
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, Λοιπά, Χάλυβας
1.050 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cemo GFK FASS OVAL
6
Cemo GFK FASS OVAL
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4179400
  24214 Gettorf, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, Λοιπά, Πλαστικό
950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CHEMO
3
CHEMO
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4120746
  37620 Bremke, Γερμανία
Εγκατάσταση σκάφης ποτίσματος, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, Δίκυκλa, Πλαστικό
500 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 38