Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Agritech Cramer Arntjen Germany
Westfalia 5 E-Pulsatoren
ΝΈΑ Westfalia 5 E-Pulsatoren
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 5146201 5146201
  24863 Börm, Γερμανία
756,30 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige FuMiWa Keenan Easi-feeder 115
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 5135387 5135387
  18246 Bützow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
1.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Zimmermann Liegeboxenstaender
6
Zimmermann Liegeboxenstaender
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 5135144 5135144
  54439 Palzem, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Κουκέτες
800 €
Δείτε αγγελία
La Buvette Kunsstoff Futtertrog 3,00m
2
La Buvette Kunsstoff Futtertrog 3,00m
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 5134701 5134701
  54595 Prüm, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Λοιπά
377,31 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bügel Fressliegeboxenabtrennung
4
Bügel Fressliegeboxenabtrennung
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 5133111 5133111
  09526 Olbernhau, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Κουκέτες
25 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bügel Nackenbügel
3
Bügel Nackenbügel
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 5133021 5133021
  09526 Olbernhau, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Σχάρες τροφής
9 €
Δείτε αγγελία
Bügel Liegeboxenabtrennung
3
Bügel Liegeboxenabtrennung
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 5132990 5132990
  09526 Olbernhau, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Κουκέτες
25 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Patura Ersatzbürste für Kuhputzmaschinen
2
Patura Ersatzbürste für Kuhputzmaschinen
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 5131182 5131182
  54595 Prüm, Γερμανία
67,23 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ANMAR Cattle stand/stanowisko dla bydła
ANMAR Cattle stand/stanowisko dla bydła
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 5130122 5130122
  86-014 Sicienko, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Είδος εγκατάστασης: Κουκέτες
55 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO Panele ogrodzeniowe
4
AGRO Panele ogrodzeniowe
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 5123623 5123623
  59-830 Olszyna, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Είδος εγκατάστασης: Λοιπά
95 €
Δείτε αγγελία
Kerbl CalfHouse Flexbox
ΝΈΑ Kerbl CalfHouse Flexbox
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 5116073 5116073
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
335,29 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Appelton Steel
5
Appelton Steel
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 5109962 5109962
  17153 Ivenack, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
5.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JFC Manufacturing Europe J.O.Z. mestschuif
7
JFC Manufacturing Europe J.O.Z. mestschuif
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 5098878 5098878
  1028ax Amsterdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Είδος εγκατάστασης: Λοιπά
5.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eigenbau Gebrauchte A & B Leitplanken
9
Eigenbau Gebrauchte A & B Leitplanken
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 5094140 5094140
  21258 Heidenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Είδος εγκατάστασης: Σχάρες τροφής
16 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DeLaval Auto Tandem doppel 3er MPC 700
9
DeLaval Auto Tandem doppel 3er MPC 700
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 5090825 5090825
  97618 Wülfershausen, Γερμανία
7.100,84 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DeLaval Fischgräte 2x5
11
DeLaval Fischgräte 2x5
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 5088018 5088018
  92431 Neunburg v.Wald, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
DeLaval JOZ Mistschieber
6
DeLaval JOZ Mistschieber
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 5077080 5077080
  L-9774 Urspelt, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2010, Είδος εγκατάστασης: Λοιπά
500 €
Δείτε αγγελία
Trioliet Triotrac 2-1700
10
Trioliet Triotrac 2-1700
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 5061250 5061250
  21493 Elmenhorst-Lanken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
12.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agromet Futtertrog / Trog / Koryto
Agromet Futtertrog / Trog / Koryto
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 5045671 5045671
  04-026 Warszawa, Πολωνία
260 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Patura ABTRENNUNG MIT PERSONENSCHLUPF 2,4M-3,4M
3
Patura ABTRENNUNG MIT PERSONENSCHLUPF 2,4M-3,4M
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 5021376 5021376
  3251 Purgstall, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
292,04 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige JBT SK 2000 Gülleschieber
3
Sonstige JBT SK 2000 Gülleschieber
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 5005831 5005831
  48361 Beelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
1.282,35 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GDS HOOFCARE GDS-E Lift hydraulische Liftfunktion Klauenstand Klauenpflegestand Behandlungsstand Klauepflege
17
GDS HOOFCARE GDS-E Lift hydraulische Liftfunktion Klauenstand Klauenpflegestand Behandlungsstand Klauepflege
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 4993818 4993818
  93444 Kötzting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Είδος εγκατάστασης: Λοιπά
9.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Limpar mestschuif Honda
5
Limpar mestschuif Honda
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 4988994 4988994
  8491 PB Akkrum, Ολλανδία
1.175 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Tomahawk 8100
7
Sonstige Tomahawk 8100
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 4986786 4986786
  31246 Ilsede- Gadenstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bou Matic Side by Side D8
11
Bou Matic Side by Side D8
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 4975622 4975622
  83139 Söchtenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
10.388,44 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 267