Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
polyGLAS Klauenwanne mit 150 cm Länge, gesandet zur Klauenpflege
2
polyGLAS Klauenwanne mit 150 cm Länge, gesandet zur Klauenpflege
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3613561
89296 Osterberg, Γερμανία
250 €
με 19% ΦΠΑ
210 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kerbl Kuhputzmaschine Viehbürste Putzbürste CowCleaner Duo
Kerbl Kuhputzmaschine Viehbürste Putzbürste CowCleaner Duo
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat2885472
33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Λοιπά
1.904 €
με 19% ΦΠΑ
1.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Ten Napel Ten Napel Farmer KBB
7
Ten Napel Ten Napel Farmer KBB
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3174751
7863 PA Gees, Ολλανδία
Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Electra Strohmühle / Strohballenhäckser / Rundballenhäcksler, N E U
20
Electra Strohmühle / Strohballenhäckser / Rundballenhäcksler, N E U
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat2835079
49847 Itterbeck, Γερμανία
23.027 €
με 19% ΦΠΑ
19.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Weidezelt 7,20 x 4,00 m
3
Weidezelt 7,20 x 4,00 m
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat2895133
33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Λοιπά
2.090 €
με 19% ΦΠΑ
1.756 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά neue Agrilight Stalllampe AL2007 400 Watt MH
8
neue Agrilight Stalllampe AL2007 400 Watt MH
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3750377
6830 Rankweil, Αυστρία
468 €
με 20% ΦΠΑ
390 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other KLAUENPFLEGESTAND
6
Sonstige / Other KLAUENPFLEGESTAND
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3745726
27624 Geestland, Γερμανία
Λοιπά
1.950 €
με 19% ΦΠΑ
1.639 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Kaltbelüftung
7
Sonstige / Other Kaltbelüftung
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3750682
17268 Haßleben, Γερμανία
Τραβέρσα σύσφιξης
1.964 €
με 19% ΦΠΑ
1.650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Milchtank Milchtank 2700l
3
Milchtank Milchtank 2700l
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3751914
08539 Oberpirk, Γερμανία
Λοιπά
2.700 €

Δείτε αγγελία
Agritech AGRIBOX 3
3
Agritech AGRIBOX 3
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3770440
25012 Calvisano, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2017, Στέγαση μοσχαριών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other BP 1200
7
Sonstige / Other BP 1200
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3758156
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
2.975 €
με 19% ΦΠΑ
2.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Eigenbau Klauenpflegestand
5
Eigenbau Klauenpflegestand
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3718447
72108 Rottenburg am Neckar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Λοιπά
5.500 €
με 19% ΦΠΑ
4.622 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GDS HOOFCARE  LHB PROFI Klauenpflegestand Klauenstand Klauenpflege
Βίντεο
14
GDS HOOFCARE LHB PROFI Klauenpflegestand Klauenstand Klauenpflege
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3719296
93444 Kötzting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Λοιπά
15.827 €
με 19% ΦΠΑ
13.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stomil Maty Legowiskowe 1800x1200x25
4
Stomil Maty Legowiskowe 1800x1200x25
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3769688
21-560 Międzyrzec Podlaski, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Λοιπά
74 €
με 23% ΦΠΑ
60 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GDS GDS-E Klauenpflegestände Klauenpflegestand Klauenstand
8
GDS GDS-E Klauenpflegestände Klauenpflegestand Klauenstand
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3577779
93444 Kötzting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Λοιπά
5.653 €
με 19% ΦΠΑ
4.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GDS GDS-M Klauenpflegestände Klauenpflegestand Klauenstand
8
GDS GDS-M Klauenpflegestände Klauenpflegestand Klauenstand
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3577776
93444 Kötzting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Λοιπά
4.284 €
με 19% ΦΠΑ
3.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Siloking Duo 18 cbm
4
Siloking Duo 18 cbm
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3526297
23843 Bad Oldesloe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
23.800 €
με 19% ΦΠΑ
20.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agricom RVS 12 meter voerschuifhek
3
Agricom RVS 12 meter voerschuifhek
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3517635
9883 PD Oldehove, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990
2.118 €
με 21% ΦΠΑ
1.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DeLaval Tandem 6 Boxen
12
DeLaval Tandem 6 Boxen
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3516826
82418 Murnau, Γερμανία
5.000 €

Δείτε αγγελία
Lemmer Fullwood Melkstand 2 x 6
9
Lemmer Fullwood Melkstand 2 x 6
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3506438
83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AGROTEC
5
AGROTEC
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3425991
46348 Raesfeld, Γερμανία
Λοιπά
833 €
με 19% ΦΠΑ
700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GDS GDS-E Klauenpflegestände Klauenpflegestand Klauenstand
9
GDS GDS-E Klauenpflegestände Klauenpflegestand Klauenstand
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3250071
93444 Kötzting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Λοιπά
5.177 €
με 19% ΦΠΑ
4.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sipma H 186
8
Sipma H 186
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3186570
29479 Jameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999
4.165 €
με 19% ΦΠΑ
3.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
TOP-AGRO Wasserfass 5000L
8
TOP-AGRO Wasserfass 5000L
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3304224
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.800 €

Δείτε αγγελία
TOP-AGRO Wasserfass 3000L
9
TOP-AGRO Wasserfass 3000L
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3304223
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.190 €

Δείτε αγγελία
TOP-AGRO Wasserfass 2500L
7
TOP-AGRO Wasserfass 2500L
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3304216
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.110 €

Δείτε αγγελία
TOP-AGRO Wasserfass 2000L
17
TOP-AGRO Wasserfass 2000L
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3304213
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Λοιπά
890 €

Δείτε αγγελία
LKH Wasserfass verzinkt 4000 Liter
3
LKH Wasserfass verzinkt 4000 Liter
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3304489
08297 Zwönitz OT Hormersdorf, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
LKH Wasserfass verzinkt 3000 Liter
3
LKH Wasserfass verzinkt 3000 Liter
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3304484
08297 Zwönitz OT Hormersdorf, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
LKH Wasserfass verzinkt 1500 Liter
3
LKH Wasserfass verzinkt 1500 Liter
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3304475
08297 Zwönitz OT Hormersdorf, Γερμανία
Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 193