Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Kerbl Kuhputzmaschine Viehbürste Putzbürste CowCleaner Duo
Kerbl Kuhputzmaschine Viehbürste Putzbürste CowCleaner Duo
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat2885472
33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Λοιπά
1.904 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Weidezelt 3,60 x 4,00 m
3
Weidezelt 3,60 x 4,00 m
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat2895126
33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Λοιπά
1.250 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.050 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Electra Strohmühle / Strohballenhäckser / Rundballenhäcksler, N E U
20
Electra Strohmühle / Strohballenhäckser / Rundballenhäcksler, N E U
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat2835079
49847 Itterbeck, Γερμανία
23.027 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.350 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
polyGLAS Klauenwanne mit 150 cm Länge, gesandet zur Klauenpflege
2
polyGLAS Klauenwanne mit 150 cm Länge, gesandet zur Klauenpflege
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3613561
89296 Osterberg, Γερμανία
250 EUR
με 19% ΦΠΑ
210 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Weidezelt 7,20 x 4,00 m
3
Weidezelt 7,20 x 4,00 m
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat2895133
33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Λοιπά
2.090 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.756 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jourdain
Jourdain
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3664672
67806 Dörrmoschel, Γερμανία
Σχάρες τροφής
150 EUR

Δείτε αγγελία
Jourdain
Jourdain
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3664671
67806 Dörrmoschel, Γερμανία
Σχάρες τροφής
650 EUR
με 19% ΦΠΑ
546 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Heitmann Spaltenschieber
3
Heitmann Spaltenschieber
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3663495
95482 Gefrees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
1.785 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige / Other Viehputzgerät C12
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3655301
26954 Nordenham, Γερμανία
Λοιπά
2.250 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.891 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Reck Einbetonierrahmen
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3655299
26954 Nordenham, Γερμανία
Λοιπά
696 EUR
με 19% ΦΠΑ
585 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Deboer Wassertränke /Thermo
2
Deboer Wassertränke /Thermo
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3655291
26954 Nordenham, Γερμανία
Λοιπά
3.023 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.540 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige / Other Viehputzgerät B00
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3655287
26954 Nordenham, Γερμανία
Λοιπά
1.925 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.618 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Deboer Wassertränke/Tränkew
Deboer Wassertränke/Tränkew
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3655285
26954 Nordenham, Γερμανία
Λοιπά
1.081 EUR
με 19% ΦΠΑ
908 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
DeLaval Melkstandventilator PV 600
DeLaval Melkstandventilator PV 600
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3653011
24863 Börm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other DAN  Liegeboxentrennrahmen 2"
Sonstige / Other DAN Liegeboxentrennrahmen 2"
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3653004
24863 Börm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Westfalia 10 E-Pulsatoren
Westfalia 10 E-Pulsatoren
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3653001
24863 Börm, Γερμανία
1.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
840 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
GEA Selektionen
3
GEA Selektionen
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3648581
59929 Brilon, Γερμανία
Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
heido Klauenpflegestand 1
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3627652
67304 Kerzenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Λοιπά
500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
452 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Agritech Fangfreßgitter
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3627648
67304 kerzenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
1.000 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
903 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
DeLaval IGLO MIT AUSLAUF - AUSSTELLUNGSIGLO
3
DeLaval IGLO MIT AUSLAUF - AUSSTELLUNGSIGLO
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3622436
3251 Purgstall, Αυστρία
390 EUR
με 20% ΦΠΑ
325 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
polyGLAS Klauenwanne mit 150 cm Länge, gesandet zur Klauenpflege
2
polyGLAS Klauenwanne mit 150 cm Länge, gesandet zur Klauenpflege
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3613561
89296 Osterberg, Γερμανία
250 EUR
με 19% ΦΠΑ
210 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Köhler Praktikus
4
Köhler Praktikus
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3607033
54634 Bitburg-Flugplatz, Γερμανία
1.500 EUR

Δείτε αγγελία
Schauer Hochföderer 7m
Schauer Hochföderer 7m
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3601259
4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
970 EUR
με 13% ΦΠΑ
858 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vliebo Kuilverdeler
5
Vliebo Kuilverdeler
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3584295
9411 TC Beilen, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
GDS GDS-E Klauenpflegestände Klauenpflegestand Klauenstand
8
GDS GDS-E Klauenpflegestände Klauenpflegestand Klauenstand
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3577779
93444 Kötzting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Λοιπά
5.653 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
GDS GDS-M Klauenpflegestände Klauenpflegestand Klauenstand
8
GDS GDS-M Klauenpflegestände Klauenpflegestand Klauenstand
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3577776
93444 Kötzting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Λοιπά
4.284 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Calf-Tel Pro II
9
Sonstige / Other Calf-Tel Pro II
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3575175
88317 Aichstetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Είδος εγκατάστασης: Kälberiglu
555 EUR
με 19% ΦΠΑ
466 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kerbl CalfHouse
6
Kerbl CalfHouse
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3575174
88317 Aichstetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Είδος εγκατάστασης: Kälberiglu
425 EUR
με 19% ΦΠΑ
357 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JOZ JT100
2
JOZ JT100
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3550117
9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2009, Λοιπά
1.872 EUR
με 17% ΦΠΑ
1.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Silomix 1-1000 10m³
4
Silomix 1-1000 10m³
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, oat3541832
24211 Preetz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
4.284 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 211