Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Agritech Cramer Arntjen Germany
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Agritubel Panel 2,40 m / 3,0 m / 3,60 m
3
Agritubel Panel 2,40 m / 3,0 m / 3,60 m
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 2628563 2628563
  33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Λοιπά
97 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agritubel Abtrennungen
6
Agritubel Abtrennungen
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 2625820 2625820
  33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Λοιπά
127 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lagerzelt Leichtbauhalle Rundbogenhalle NEU 20m x 9,15m x 4,5m
6
Lagerzelt Leichtbauhalle Rundbogenhalle NEU 20m x 9,15m x 4,5m
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 2781436 2781436
  99976 Rodeberg OT Eigenrieden, Γερμανία
3.845 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Weidezelt 7,20 x 4,00 m
3
Weidezelt 7,20 x 4,00 m
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 2895133 2895133
  33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Λοιπά
1.756 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Weidezelt 3,60 x 4,00 m
3
Weidezelt 3,60 x 4,00 m
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 2895126 2895126
  33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Λοιπά
1.050 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Electra Strohmühle / Strohballenhäckser / Rundballenhäcksler, N E U
20
Electra Strohmühle / Strohballenhäckser / Rundballenhäcksler, N E U
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 2835079 2835079
  49847 Itterbeck, Γερμανία
19.350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 WEIDETORE VERZINKT + AUSZIEHBAR
7
WEIDETORE VERZINKT + AUSZIEHBAR
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3361031 3361031
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
82,50 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Spinder voerhek
6
Spinder voerhek
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3293435 3293435
  8431 HG Oosterwolde (Fr), Ολλανδία
Είδος εγκατάστασης: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
TOP-AGRO Wasserfass 5000L
8
TOP-AGRO Wasserfass 5000L
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3304224 3304224
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
2.180 €
logo
Δείτε αγγελία
TOP-AGRO Wasserfass 3000L
9
TOP-AGRO Wasserfass 3000L
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3304223 3304223
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
1.350 €
logo
Δείτε αγγελία
TOP-AGRO Wasserfass 2500L
7
TOP-AGRO Wasserfass 2500L
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3304216 3304216
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.250 €
logo
Δείτε αγγελία
TOP-AGRO Wasserfass 2000L
17
TOP-AGRO Wasserfass 2000L
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3304213 3304213
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Είδος εγκατάστασης: Λοιπά
1.140 €
logo
Δείτε αγγελία
Agritech Wasserfass 1500 Liter
4
Agritech Wasserfass 1500 Liter
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3298497 3298497
  36466 Dermbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Είδος εγκατάστασης: Λοιπά
789,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agritech Wasserwagen 600 Liter Wasserfass
6
Agritech Wasserwagen 600 Liter Wasserfass
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3298500 3298500
  36466 Dermbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Είδος εγκατάστασης: Λοιπά
1.218,49 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agritubel Sicherheits-Selbstfangfressgitter für Rinder mit Hörnern
4
Agritubel Sicherheits-Selbstfangfressgitter für Rinder mit Hörnern
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3344254 3344254
  33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Σχάρες τροφής
478 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TOP-AGRO Wasserfass Tränkefass, Wass NEUES MODELL 3000L, 4000L, 5000L
5
TOP-AGRO Wasserfass Tränkefass, Wass NEUES MODELL 3000L, 4000L, 5000L
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3344228 3344228
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Είδος εγκατάστασης: Λοιπά
3.780 €
logo
Δείτε αγγελία
Gerdemann Kälbergitter
7
Gerdemann Kälbergitter
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 2296686 2296686
  48268 Greven, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Σχάρες τροφής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kälberhütte mobiler Kälberstall Kälberbox  Kälberiglu Großraumiglu Stalleinrichtung Stalleinrichtungen
16
Kälberhütte mobiler Kälberstall Kälberbox Kälberiglu Großraumiglu Stalleinrichtung Stalleinrichtungen
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 2501477 2501477
  26655 Westerstede, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Στέγαση μοσχαριών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lagerhalle Leichtbauhalle Halle Rundbogenhalle
10
Lagerhalle Leichtbauhalle Halle Rundbogenhalle
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 2919806 2919806
  99976 Rodeberg OT Eigenrieden, Γερμανία
1.596 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lagerhalle Leichtbauhalle Halle Rundbogenhalle  20m x 9,15m x 4,5m NEU
5
Lagerhalle Leichtbauhalle Halle Rundbogenhalle 20m x 9,15m x 4,5m NEU
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 2919791 2919791
  99976 Rodeberg OT Eigenrieden, Γερμανία
3.845 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maréchalle-Pesage PM2400 standard
8
Maréchalle-Pesage PM2400 standard
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 2415996 2415996
  9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2018, Είδος εγκατάστασης: Λοιπά
2.920 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agritubel Sicherheits-Selbstfangfressgitter für Rinder & Kühe
3
Agritubel Sicherheits-Selbstfangfressgitter für Rinder & Kühe
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 2558151 2558151
  33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Σχάρες τροφής
320 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agritech Angebots PREIS 10 Kälberiglus frei Haus geliefert.!!!!
3
Agritech Angebots PREIS 10 Kälberiglus frei Haus geliefert.!!!!
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 2966272 2966272
  48691 Vreden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
3.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TOP-AGRO Wasserfass Tränkefass 1000 L
7
TOP-AGRO Wasserfass Tränkefass 1000 L
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 2407592 2407592
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
620 €
logo
Δείτε αγγελία
Kälberhütte Kälberbox  Kälberiglu Großraumiglu Stalleinrichtung Stalleinrichtungen
7
Kälberhütte Kälberbox Kälberiglu Großraumiglu Stalleinrichtung Stalleinrichtungen
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 2597751 2597751
  26655 Westerstede, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Στέγαση μοσχαριών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
26 - 50 από 296