Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Agritech Cramer Arntjen Germany
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
 Profi-Viereckraufe mit Palisadenfressgitter und Dach 2,00 x 2,05 m
Profi-Viereckraufe mit Palisadenfressgitter und Dach 2,00 x 2,05 m
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 4614166 4614166
  92334 Berching, Γερμανία
1.175,63 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Viehsaugentwöhner Müller für Großvieh
Viehsaugentwöhner Müller für Großvieh
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 4613175 4613175
  92334 Berching, Γερμανία
4,96 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Zungenbecken Mod. Forstal senkrechte Zunge L-Anschluss mit senkrechter Zunge
Zungenbecken Mod. Forstal senkrechte Zunge L-Anschluss mit senkrechter Zunge
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 4612736 4612736
  92334 Berching, Γερμανία
46,13 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Band für Rinderanbindung Typ W mit Kettenteil 180cm weiß 1" x 1"
Band für Rinderanbindung Typ W mit Kettenteil 180cm weiß 1" x 1"
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 4613064 4613064
  92334 Berching, Γερμανία
11,68 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Viehsaugentwöhner Müller für Jung- und Großvieh
Viehsaugentwöhner Müller für Jung- und Großvieh
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 4613176 4613176
  92334 Berching, Γερμανία
4,96 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Qmac Voerbandveger
Qmac Voerbandveger
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 4416512 4416512
  9411 TC Beilen, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
La Buvette F130EL
La Buvette F130EL
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3677241 3677241
  54595 Prüm, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Λοιπά
126 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Patura Fressgitter SV 4 Plätze, 3m
Patura Fressgitter SV 4 Plätze, 3m
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3821676 3821676
  54595 Prüm, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Σχάρες τροφής
314 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Suevia Haiges Doppeltrogtränke Mod. 520 mit Schwimmerventil
Suevia Haiges Doppeltrogtränke Mod. 520 mit Schwimmerventil
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3816539 3816539
  54595 Prüm, Γερμανία
458 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Patura Sicherheitsfressgitter SSV 3/2,5, 3 Plätze, 2,5 m
Patura Sicherheitsfressgitter SSV 3/2,5, 3 Plätze, 2,5 m
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3821671 3821671
  54595 Prüm, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Σχάρες τροφής
252 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Patura Selbstfangfreßgitter SV 2/1,6,
Patura Selbstfangfreßgitter SV 2/1,6,
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3821668 3821668
  54595 Prüm, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Σχάρες τροφής
142 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SR Raufen Weideraufe Plus 2x2m mit Palisadenfressgitter
SR Raufen Weideraufe Plus 2x2m mit Palisadenfressgitter
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3410216 3410216
  63768 Hösbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Είδος εγκατάστασης: Σχάρες τροφής
831 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TOP-AGRO Wasserfass 5000L
TOP-AGRO Wasserfass 5000L
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3171438 3171438
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
5.090 €
logo
Δείτε αγγελία
Agritubel Rundraufe Ø 1,45 m mit Palisadenfressgitter
Agritubel Rundraufe Ø 1,45 m mit Palisadenfressgitter
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3084401 3084401
  33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Σχάρες τροφής
410,93 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agritubel Futterraufe 2 x 3 m mit Sicherheitsfressgitter
Βίντεο
Agritubel Futterraufe 2 x 3 m mit Sicherheitsfressgitter
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3084397 3084397
  33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Σχάρες τροφής
1.427,73 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agritubel Futterraufe 2 x 3 m mit Schweden-Selbstfangfressgitter
Βίντεο
Agritubel Futterraufe 2 x 3 m mit Schweden-Selbstfangfressgitter
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3084377 3084377
  33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Σχάρες τροφής
1.840 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agritubel Großballenraufe 2 x 3 m mit Selbstfangfressgitter
Βίντεο
Agritubel Großballenraufe 2 x 3 m mit Selbstfangfressgitter
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3084237 3084237
  33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Σχάρες τροφής
1.587 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Wasserfass Tränke Tränkefass Wassertank Wasserwagen 5000 L
VEMAC Wasserfass Tränke Tränkefass Wassertank Wasserwagen 5000 L
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3145246 3145246
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Είδος εγκατάστασης: Λοιπά
1.597 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Wasserfass Tränke Tränkefass Wassertank Wasserwagen 2000 L
VEMAC Wasserfass Tränke Tränkefass Wassertank Wasserwagen 2000 L
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3145245 3145245
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Είδος εγκατάστασης: Λοιπά
832 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agritubel Bullenfressgitter
Agritubel Bullenfressgitter
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3344277 3344277
  33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
141 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kitracon Weidetore verstellbar, verschiedene Längen
Kitracon Weidetore verstellbar, verschiedene Längen
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3344063 3344063
  33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Λοιπά
63 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volmering Klauenpflegestand mit Handwind
Volmering Klauenpflegestand mit Handwind
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3195464 3195464
  46395 Bocholt-Biemenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kerbl Kuhputzmaschine HappyCow Duo
Kerbl Kuhputzmaschine HappyCow Duo
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 2746827 2746827
  54595 Prüm, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Λοιπά
1.676 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Induktionslampe Hallenlampe Stallampe 200W 50%Stromersparnis 200W Lampe ersetzt 400W HQL
Induktionslampe Hallenlampe Stallampe 200W 50%Stromersparnis 200W Lampe ersetzt 400W HQL
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 2439119 2439119
  48691 Vreden, Γερμανία
250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agritubel Schrägfressgitter für Kühe, Rinder und Kälber
Agritubel Schrägfressgitter für Kühe, Rinder und Kälber
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 2634004 2634004
  33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Σχάρες τροφής
157 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
176 - 200 από 296