Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Tenderfoot
3
Tenderfoot
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt3441199
49479 Ibbenbüren, Γερμανία
Θάλαμος τοκετού
73 €
85 €

με 21% ΦΠΑ
60 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Chor Time Rundautomat
4
Chor Time Rundautomat
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt3677567
41751 Viersen, Γερμανία
Εξοπλισμός ταΐσματος
35 €
με 10.7% ΦΠΑ
32 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Chor Time Rundautomat
4
Chor Time Rundautomat
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt3677567
41751 Viersen, Γερμανία
Εξοπλισμός ταΐσματος
35 €
με 10.7% ΦΠΑ
32 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gummi, Gummileiste Schürfleiste Schneepflug Gummilippe Futterschieber 3.18m x 40cm x 3.9cm Gummischieber
5
Gummi, Gummileiste Schürfleiste Schneepflug Gummilippe Futterschieber 3.18m x 40cm x 3.9cm Gummischieber
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt3425411
90-001 Łódź, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Λοιπά
265 €

Δείτε αγγελία
Gerdemann Kadavercontainer 1140L
8
Gerdemann Kadavercontainer 1140L
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt3218553
48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Agritech AGRIFAN
5
Agritech AGRIFAN
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt2938107
25012 Calvisano, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Agritech FIBERBOX 120
4
Agritech FIBERBOX 120
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt3075956
25012 Calvisano, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2016
4.148 €
με 22% ΦΠΑ
3.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Meier-Brakenberg Einzeltierwage WA08
4
Meier-Brakenberg Einzeltierwage WA08
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt2219714
29386 Obernholz OT Steimke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
1.904 €
με 19% ΦΠΑ
1.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Prüllage Systeme Futterautomat DryFeeder 4T/2
4
Prüllage Systeme Futterautomat DryFeeder 4T/2
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt1798681
49451 Holdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Εξοπλισμός ταΐσματος
234 €
με 19% ΦΠΑ
197 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Eigenbau Kadavertonne Edelstahl
4
Eigenbau Kadavertonne Edelstahl
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt1592624
25361 Steinburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Λοιπά
1.501 €
με 19% ΦΠΑ
1.261 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tenderfoot
3
Tenderfoot
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt3441199
49479 Ibbenbüren, Γερμανία
Θάλαμος τοκετού
73 €
85 €

με 21% ΦΠΑ
60 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Van den Brink Techniek BT stroverdeler
3
Van den Brink Techniek BT stroverdeler
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt1255003
6732 GL Harskamp, Ολλανδία
Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Big Dutchmann
7
Big Dutchmann
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt3741159
29683 Bad Fallingbostel, Γερμανία
Διαχωρισμοί
119 €
με 19% ΦΠΑ
100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Big Dutchmann MC99
6
Big Dutchmann MC99
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt3741158
29683 Bad Fallingbostel, Γερμανία
Συστήματα υγρής τροφής
3.570 €
με 19% ΦΠΑ
3.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Groba Grofit Mast 80 cm
7
Groba Grofit Mast 80 cm
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt3218554
48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συστήματα μεταφοράς τροφής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Gerdemann Besamungsbügel
2
Gerdemann Besamungsbügel
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt2624536
48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Westfalia STALLEINRICHTUNG
2
Westfalia STALLEINRICHTUNG
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt2431874
48683 Ahaus-Wessum, Γερμανία
702 €
με 19% ΦΠΑ
590 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Südermann Ferkelhütten  Ferkelhütten
2
Südermann Ferkelhütten Ferkelhütten
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt2137719
36396 Steinau-Rebsdorf, Γερμανία
Υπαίθριοι στάβλοι
553 €
με 10.7% ΦΠΑ
500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kadaverkarre
2
Kadaverkarre
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt3114039
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Λοιπά
350 €
με 19% ΦΠΑ
294 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Daltec
10
Daltec
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt3765183
78073 Bad Dürrheim, Γερμανία
15.000 €
με 19% ΦΠΑ
12.605 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bestagro 2,2m Schmutzschieber Gülleschieber Kratzer Futterschieber Gummischieber Beste Qualität !!!
Bestagro 2,2m Schmutzschieber Gülleschieber Kratzer Futterschieber Gummischieber Beste Qualität !!!
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt2721949
59-900 Zgorzelec (02826 Görlitz - 5 km), Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016
439 €
499 €


Δείτε αγγελία
Schweinegitter 2 Stück
4
Schweinegitter 2 Stück
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt3763919
34414 Daseburg, Γερμανία
150 €

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Reck Rührstange 5,0m
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt3366205
36304 Alsfeld, Γερμανία
1.900 €
με 19% ΦΠΑ
1.597 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige / Other 1 Nedap Verstellmotor
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt3653237
25899 Niebüll, Γερμανία
357 €
με 19% ΦΠΑ
300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige / Other 1 Nedap Dosiereinheit
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt3653234
25899 Niebüll, Γερμανία
225 €
με 19% ΦΠΑ
189 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige / Other 1 Nedap Dosiereinheit
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt3653232
25899 Niebüll, Γερμανία
220 €
με 19% ΦΠΑ
185 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Westermann Einstreugerät
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, obt3366892
53909 Zülpich, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 25
1