Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εκφορτωτές/τροφοδότες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Εκφορτωτές/τροφοδότες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εκφορτωτές/τροφοδότες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Kuhn Vicon Gruber Stoll Kverneland McHale Alö Joskin
Trioliet UKW 3500
3
ΝΈΑ Trioliet UKW 3500
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5278610 5278610
  7472 DE Goor, Ολλανδία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.000  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Keenan K160
11
ΝΈΑ Keenan K160
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5278604 5278604
  9723 JK Groningen, Ολλανδία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
27.500  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
BvL H 180 HA
5
ΝΈΑ BvL H 180 HA
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5278585 5278585
  59872 Meschede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
2.950,42  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ BvL TOPSTAR 145 DW
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5278577 5278577
  31582 Nienburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
3.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Trioliet UKW 3500
5
ΝΈΑ Trioliet UKW 3500
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5278001 5278001
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
Δημοπρασία
auction
Στείλτε email
LANDTECH Silagewalze H-UMMEL HU300
6
ΝΈΑ LANDTECH Silagewalze H-UMMEL HU300
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5277531 5277531
  3230 Šentjur, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2020, Χωρητικότητα δοχείου: 1.00 m³
4.100  €
εξ. 22% ΦΠΑ
Στείλτε email
LANDTECH Silagezange T-REX  TR XL240
10
ΝΈΑ LANDTECH Silagezange T-REX TR XL240
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5277482 5277482
  3230 Šentjur, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2020, Χωρητικότητα δοχείου: 2.00 m³
6.580  €
εξ. 22% ΦΠΑ
Στείλτε email
Siloking V 2300
4
ΝΈΑ Siloking V 2300
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5277130 5277130
  49843 Uelsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
2.436,97  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
BvL MEGASTAR 170 DW
10
ΝΈΑ BvL MEGASTAR 170 DW
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5275884 5275884
  LA6 1DX Carnforth, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
2.203  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Redrock Alligator 180 HA
6
Redrock Alligator 180 HA
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5275205 5275205
  26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
5.800  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Saphir SSZ 119
7
Saphir SSZ 119
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5275166 5275166
  59889 Eslohe - Bremk, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Μηχάνημα διάστρωσης
5.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Redrock H A 1.40
7
Redrock H A 1.40
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5275058 5275058
  8734 HE Oosterend, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1996
900  €
Στείλτε email
BvL Topstar 170HIDW met hefmast
13
BvL Topstar 170HIDW met hefmast
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5275003 5275003
  4233 GA Ameide, Ολλανδία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
2.250  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kuhn PRIMOR 2060 M POLYDRIVE
7
Kuhn PRIMOR 2060 M POLYDRIVE
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5274973 5274973
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
5.200  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige Sonstiges
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5273640 5273640
  44110 LOUISFERT, Γαλλία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
Sonstige VDW, SBT HURRICANE
8
Sonstige VDW, SBT HURRICANE
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5273257 5273257
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Μηχάνημα διάστρωσης
7.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Holaras AVDC 900
6
Holaras AVDC 900
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5273245 5273245
  4128 LK Lexmond, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Χωρητικότητα δοχείου: 0.90 m³, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
800  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Strautmann Silozange 233
3
Strautmann Silozange 233
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5273053 5273053
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Χωρητικότητα δοχείου: 1.00 m³, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.470,59  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Strautmann Siloblitz 220 SD
4
Strautmann Siloblitz 220 SD
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5272060 5272060
  7472 DE Goor, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
900  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Gruber SILOMAXX PRO 1800
4
Gruber SILOMAXX PRO 1800
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5271585 5271585
  35096 Weimar-Niederwalgern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
3.200  €
Στείλτε email
Trioliet UKB MIX
5
Trioliet UKB MIX
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5271584 5271584
  35096 Weimar-Niederwalgern, Γερμανία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.800  €
Στείλτε email
Kuhn PRIMOR 2060 S
6
Kuhn PRIMOR 2060 S
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5271480 5271480
  26219 Bösel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Τύπος: Μηχάνημα διάστρωσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Trioliet MASTERBUSTER R
7
Trioliet MASTERBUSTER R
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5271039 5271039
  3405 AM Benschop, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
7.750  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige Silomaxx D 1800 W
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5270953 5270953
  84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Τύπος: Λοιπά
4.150  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Mammut SC 195 mit Hubgerüst
4
Mammut SC 195 mit Hubgerüst
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5270374 5270374
  8230 Hartberg, Αυστρία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
1.491,67  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 897