Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εκφορτωτές/τροφοδότες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Εκφορτωτές/τροφοδότες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εκφορτωτές/τροφοδότες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Holaras Superstar
4
Holaras Superstar
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3659451
7687 BB Daarlerveen, Ολλανδία
Λοιπά
1.392 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.150 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lucas Castor plus 20R
8
Lucas Castor plus 20R
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct1365665
54316 Ollmuth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα δοχείου: 2.00 m³, Διαχωριστής δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lucas Raptor Teleskopisch
8
Lucas Raptor Teleskopisch
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct1480614
54316 Ollmuth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 2.00 m³, Μηχάνημα διάστρωσης
18.850 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.840 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Weidemann
7
Weidemann
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3436496
01723 Wilsdruff OTGrumbach, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 1.00 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.785 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
BvL u snijder + hefmast
5
BvL u snijder + hefmast
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3541963
6681 lg bemmel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
3.933 EUR
με 21% ΦΠΑ
3.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Redrock Alligator 177
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3666569
25813 Husum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Χωρητικότητα δοχείου: 1.00 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 30S
11
ΝΈΑ Schuitemaker Amigo 30S
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3666342
7751 BG Dalen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009
3.933 EUR
με 21% ΦΠΑ
3.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Schneidzange Silozange 2M NEU
3
ΝΈΑ Bressel und Lade Schneidzange Silozange 2M NEU
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3664978
36304 Alsfeld, Γερμανία
2.975 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet Masterbuster
7
Trioliet Masterbuster
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3664706
4128 LK LEXMOND, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Χωρητικότητα δοχείου: 2.60 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
6.353 EUR
με 21% ΦΠΑ
5.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn VB2190
4
Kuhn VB2190
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3664576
DN208NR Brigg, Μεγ. Βρετανία
21.356 EUR
με 20% ΦΠΑ
17.797 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other AP MASCHINENBOW, NP 2200
8
Sonstige / Other AP MASCHINENBOW, NP 2200
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3664505
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Strautmann SILOZANGE 120
8
Strautmann SILOZANGE 120
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3664485
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.190 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann SILOZANGE 160
8
Strautmann SILOZANGE 160
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3664484
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.488 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vicon VF 8M³
8
Vicon VF 8M³
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3664448
28876 Oyten, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 8.00 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
5.831 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet TU195 TURBOBUSTER M. OBENVERTEILER
8
Trioliet TU195 TURBOBUSTER M. OBENVERTEILER
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3664390
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Εκφορτωτής και τροφοδότης
3.927 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann 1,75mtr.
2
Strautmann 1,75mtr.
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3663450
49828 Neuenhaus, Γερμανία
Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.597 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet UKW 5000
9
Trioliet UKW 5000
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3663442
7241 CW Lochem, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 5.00 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
10.467 EUR
με 21% ΦΠΑ
8.650 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vicon Lademat 5400
7
Vicon Lademat 5400
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3663439
7241 CW Lochem, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 5.40 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
9.983 EUR
με 21% ΦΠΑ
8.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet TU 195
Trioliet TU 195
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3663278
7679 VK Langeveen, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Trioliet TU 145
2
Trioliet TU 145
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3663207
25361 Steinburg, Γερμανία
Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
2.202 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.850 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Ballenauflöser Profi Combi
3
Fliegl Ballenauflöser Profi Combi
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3663109
83129 Höslwang, Γερμανία
Διαχωριστής δεματίων
8.100 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.807 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Silomaxx  D 2200
6
Silomaxx D 2200
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3662731
83129 Höslwang, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 2.20 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Reform M 12
8
Reform M 12
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3662032
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1982
4.990 EUR
με 13% ΦΠΑ
4.416 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AP PG 2400
6
AP PG 2400
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3661012
47665 Sonsbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AP ASM1500
10
AP ASM1500
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3660970
47665 Sonsbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Μηχάνημα διάστρωσης
4.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.160 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AP AS1500
10
AP AS1500
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3660965
47665 Sonsbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Μηχάνημα διάστρωσης
4.249 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.571 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Siloschneidzange Mammut SC 170 H
5
Siloschneidzange Mammut SC 170 H
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3659700
94315 Straubing, Γερμανία
2.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.311 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Holaras Superstar
4
Holaras Superstar
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3659451
7687 BB Daarlerveen, Ολλανδία
Λοιπά
1.392 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.150 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland Futterverteiler LDM
2
Kverneland Futterverteiler LDM
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3659159
49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.428 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann Siloentnahmegerät 23
5
Strautmann Siloentnahmegerät 23
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3655456
26683 Scharrel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Εκφορτωτής και τροφοδότης
2.300 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.933 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 919