Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εκφορτωτές/τροφοδότες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Εκφορτωτές/τροφοδότες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εκφορτωτές/τροφοδότες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
AP VDC 2000 VOERBAK
5
ΝΈΑ AP VDC 2000 VOERBAK
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3936740
8107 AG Broekland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Χωρητικότητα δοχείου: 1.20 m³
3.025 €
με 21% ΦΠΑ
2.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Teagle  TOMAHAWK 8100
2
ΝΈΑ Teagle TOMAHAWK 8100
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3936693
DT117TF Blandford Forum, Μεγ. Βρετανία
9.470 €
με 20% ΦΠΑ
7.892 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Holaras VDC 900
7
ΝΈΑ Holaras VDC 900
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3936329
3791 VJ Achterveld, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Εκφορτωτής και τροφοδότης
2.420 €
με 21% ΦΠΑ
2.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Siloking Silokamm 2300
8
ΝΈΑ Siloking Silokamm 2300
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3936201
35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Λοιπά
6.000 €

Δείτε αγγελία
Strautmann Hydrofox HX 2
3
ΝΈΑ Strautmann Hydrofox HX 2
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3935708
51688 Wipperfürth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
2.200 €
με 19% ΦΠΑ
1.849 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AP VDC 1750
11
ΝΈΑ AP VDC 1750
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3935478
48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
2.950 €
με 19% ΦΠΑ
2.479 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vicon Blokomat
4
ΝΈΑ Vicon Blokomat
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3935365
1648 HG De Goorn , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.815 €
με 21% ΦΠΑ
1.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet UKW 3500
4
ΝΈΑ Trioliet UKW 3500
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3935363
1648 HG De Goorn , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
908 €
με 21% ΦΠΑ
750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
PZ-Vicon Dosimat
4
ΝΈΑ PZ-Vicon Dosimat
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3934967
4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Reck PLANTAR
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3934770
26607 Aurich, Γερμανία
Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.490 €
με 19% ΦΠΑ
1.252 € καθαρά
Δείτε αγγελία
mayer DA 3600
3
ΝΈΑ mayer DA 3600
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3934726
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Λοιπά
9.900 €
με 19% ΦΠΑ
8.319 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Primor 2060M
5
ΝΈΑ Kuhn Primor 2060M
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3934695
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Μηχάνημα διάστρωσης
16.000 €
με 19% ΦΠΑ
13.445 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fella SB100S
ΝΈΑ Fella SB100S
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3934673
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Εκφορτωτής και τροφοδότης
300 €
με 19% ΦΠΑ
252 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fella Blockschneider
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3934607
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ mayer Siloking
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3934527
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Λοιπά
950 €
με 19% ΦΠΑ
798 € καθαρά
Δείτε αγγελία
mayer DA 2300
2
ΝΈΑ mayer DA 2300
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3934492
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Λοιπά
1.250 €
με 19% ΦΠΑ
1.050 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mehrtens EG1400S
5
ΝΈΑ Mehrtens EG1400S
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3934397
8544 Nagem, Λουξεμβούργο
Εκφορτωτής και τροφοδότης
5.265 €
με 17% ΦΠΑ
4.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mehrtens SV 1211
8
ΝΈΑ Mehrtens SV 1211
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3934325
49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Χωρητικότητα δοχείου: 1.20 m³, Λοιπά
3.250 €
με 19% ΦΠΑ
2.731 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann Hydrofix HX 3
6
ΝΈΑ Strautmann Hydrofix HX 3
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3933514
9403 VA Assen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
1.513 €
με 21% ΦΠΑ
1.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann BVW blokkenwagen
11
ΝΈΑ Strautmann BVW blokkenwagen
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3933192
9883 PD Oldehove, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999
454 €
με 21% ΦΠΑ
375 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann BVW blokkenwagen
10
ΝΈΑ Strautmann BVW blokkenwagen
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3933189
9883 PD Oldehove, Ολλανδία
726 €
με 21% ΦΠΑ
600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet TU 170 kuilvoersnijder
12
ΝΈΑ Trioliet TU 170 kuilvoersnijder
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3933188
9883 PD Oldehove, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010
1.513 €
με 21% ΦΠΑ
1.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Siloking Silokamm 2300
5
ΝΈΑ Siloking Silokamm 2300
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3933011
74653 Ingelfingen-Stachenh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
2.350 €
με 19% ΦΠΑ
1.975 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Siloking Siloverteiler
3
ΝΈΑ Siloking Siloverteiler
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3932968
91226 Schwabach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
1.490 €
με 19% ΦΠΑ
1.252 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sieplo Futtermischschaufel MB 1300 F
9
Sieplo Futtermischschaufel MB 1300 F
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3932799
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 1.54 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
18.921 €
με 19% ΦΠΑ
15.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 800