Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εξοπλισμός ταΐσματος
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Εξοπλισμός ταΐσματος

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εξοπλισμός ταΐσματος στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
HESSE Volumenschaufel HESSE
2
ΝΈΑ HESSE Volumenschaufel HESSE
Εργαλεία φορτωτή, 3933553
47839 Hüls, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
3.350 €
με 19% ΦΠΑ
2.815 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann Hydrofix HX 3
6
ΝΈΑ Strautmann Hydrofix HX 3
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3933514
9403 VA Assen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
1.513 €
με 21% ΦΠΑ
1.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti-Mix 1250
13
ΝΈΑ Strautmann Verti-Mix 1250
Αναμικτήρες τροφής, 3933511
9500 Villach/Zauchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, Κάθετος αναδευτήρας
6.667 €
με 13% ΦΠΑ
5.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Altor 8060
15
ΝΈΑ Kuhn Altor 8060
Οχήματα διανομής τροφής, 3933506
9500 Villach/Zauchen, Αυστρία
3.900 €
με 13% ΦΠΑ
3.451 € καθαρά
Δείτε αγγελία
LEY GEBLÄSEMÜHLE
8
ΝΈΑ LEY GEBLÄSEMÜHLE
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 3933495
9020 Klagenfurt, Αυστρία
11.000 €

Δείτε αγγελία
Strautmann BVW blokkenwagen
10
ΝΈΑ Strautmann BVW blokkenwagen
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3933189
9883 PD Oldehove, Ολλανδία
726 €
με 21% ΦΠΑ
600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet TU 170 kuilvoersnijder
12
ΝΈΑ Trioliet TU 170 kuilvoersnijder
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3933188
9883 PD Oldehove, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010
1.513 €
με 21% ΦΠΑ
1.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann BVW blokkenwagen
11
ΝΈΑ Strautmann BVW blokkenwagen
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3933192
9883 PD Oldehove, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999
454 €
με 21% ΦΠΑ
375 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Siloking SelfLine Premiu
Αναμικτήρες τροφής, 3933177
25813 Husum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 750 h, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 m³
142.800 €
με 19% ΦΠΑ
120.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Siloking Silokamm 2300
5
ΝΈΑ Siloking Silokamm 2300
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3933011
74653 Ingelfingen-Stachenh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
2.350 €
με 19% ΦΠΑ
1.975 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Siloking Siloverteiler
3
ΝΈΑ Siloking Siloverteiler
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3932968
91226 Schwabach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
1.490 €
με 19% ΦΠΑ
1.252 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann Krokodilgebiss 0,92 m
3
ΝΈΑ Weidemann Krokodilgebiss 0,92 m
Εργαλεία φορτωτή, 3932906
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.92 m, Ηλεκτρική αρπάγη
390 €
με 19% ΦΠΑ
328 € καθαρά
Δείτε αγγελία
NIDO 210-R VPZ
4
ΝΈΑ NIDO 210-R VPZ
Εργαλεία φορτωτή, 3932855
9723 TW Groningen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sieplo Futtermischschaufel MB 1300 F
9
ΝΈΑ Sieplo Futtermischschaufel MB 1300 F
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3932799
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 1.54 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
18.921 €
με 19% ΦΠΑ
15.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BvL TPOSTAR 170
19
ΝΈΑ BvL TPOSTAR 170
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3932781
27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Χωρητικότητα δοχείου: 2.55 m³, Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
2.750 €
με 10.7% ΦΠΑ
2.484 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other NEW HOLLANDT7.190 RANG COMMAND
3
ΝΈΑ Other NEW HOLLANDT7.190 RANG COMMAND
Εργαλεία φορτωτή, 3932756
YO72BP Thirsk, Μεγ. Βρετανία
84.957 €
με 20% ΦΠΑ
70.798 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stoll greifschaufel
ΝΈΑ Stoll greifschaufel
Εργαλεία φορτωτή, 3932621
48691 Vreden, Γερμανία
Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.85 m, Φτυάρι/αρπάγη σιλό
1.150 €
με 10.7% ΦΠΑ
1.039 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ford  655C BACK HOE LOADER
4
ΝΈΑ Ford 655C BACK HOE LOADER
Εργαλεία φορτωτή, 3932608
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
11.923 €
με 20% ΦΠΑ
9.936 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Yanmar  SV15 MINI DIGGER
4
ΝΈΑ Yanmar SV15 MINI DIGGER
Εργαλεία φορτωτή, 3932603
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
9.470 €
με 20% ΦΠΑ
7.892 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Yanmar  SV15 MINI DIGGER
4
ΝΈΑ Yanmar SV15 MINI DIGGER
Εργαλεία φορτωτή, 3932600
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
10.219 €
με 20% ΦΠΑ
8.516 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti Mix 1250
5
ΝΈΑ Strautmann Verti Mix 1250
Αναμικτήρες τροφής, 3932545
24211 Honigsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Ταινιομεταφορέας, Βάση, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 12.50 m³, Κάθετος αναδευτήρας, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση
3.500 €

Δείτε αγγελία
Rock COWLING 8'  FORK
5
ΝΈΑ Rock COWLING 8' FORK
Εργαλεία φορτωτή, 3932481
SG88LZ Barkway, Μεγ. Βρετανία
3.066 €
με 20% ΦΠΑ
2.555 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BvL V Mix Plus 10
6
ΝΈΑ BvL V Mix Plus 10
Αναμικτήρες τροφής, 3932449
29482 Küsten, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³, Αναδευτήρας ενός κοχλία, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση
6.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
5.872 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other STRIMECH BUCKRAKE
4
ΝΈΑ Other STRIMECH BUCKRAKE
Εργαλεία φορτωτή, 3932344
SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
3.945 €
με 20% ΦΠΑ
3.287 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet TU170
3
ΝΈΑ Trioliet TU170
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3932254
8131ST wijhe, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011
4.538 €
με 21% ΦΠΑ
3.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 4648