Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εξοπλισμός ταΐσματος
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Εξοπλισμός ταΐσματος

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εξοπλισμός ταΐσματος στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Agritubel Futterraufe 2x2 m mit Sicherheits-Selbstfangfressgitter
Agritubel Futterraufe 2x2 m mit Sicherheits-Selbstfangfressgitter
Γούρνες ταϊστρών, mlt2510001
33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.499 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.260 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
JASKOT Ballengreifer 1200mm - 1700mm
6
JASKOT Ballengreifer 1200mm - 1700mm
Εργαλεία φορτωτή, aht1438935
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Λόγχη δεματίων/πηρούνα δεματίων
707 EUR
με 23% ΦΠΑ
575 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AGROMET LGK LEICHTGUTSCHAUFEL / VOLUMENSCHAUFEL 2,00m Pulverlack
24
AGROMET LGK LEICHTGUTSCHAUFEL / VOLUMENSCHAUFEL 2,00m Pulverlack
Εργαλεία φορτωτή, aht2474473
18400 Lomza , Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Πτύο ελαφρών φορτίων
750 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KH Palettengabel | Euroaufnahme | 2000kg Traglast | Made in DE
6
KH Palettengabel | Euroaufnahme | 2000kg Traglast | Made in DE
Εργαλεία φορτωτή, aht3442681
74575 Schrozberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 120.00 m, Περόνη παλέτας
589 EUR
με 19% ΦΠΑ
495 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Greifschaufel Neu 2,2 m brei Neu Greifschaufel Silagezange
8
Greifschaufel Neu 2,2 m brei Neu Greifschaufel Silagezange
Εργαλεία φορτωτή, aht3100880
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Φτυάρι/αρπάγη σιλό
1.235 EUR

Δείτε αγγελία
Kuhn Athenor 5070
3
ΝΈΑ Kuhn Athenor 5070
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3667324
5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 18.00 m, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Peecon BIGA MAXI
16
ΝΈΑ Peecon BIGA MAXI
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3667287
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Siloking DUO 22M
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3667286
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Stoll BALLENZANGE MIT EURO-AUFNAHME
4
ΝΈΑ Stoll BALLENZANGE MIT EURO-AUFNAHME
Εργαλεία φορτωτή, aht3667212
3251 Purgstall, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
1.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Alö 185 H
4
ΝΈΑ Alö 185 H
Εργαλεία φορτωτή, aht3667141
94551 Lalling, Γερμανία
690 EUR
με 19% ΦΠΑ
580 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 492 korrelkneuzer
7
ΝΈΑ Claas Jaguar 492 korrelkneuzer
Αυτόματες ταϊστρες, mft3667079
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lucas Silogrif
7
ΝΈΑ Lucas Silogrif
Αυτόματες ταϊστρες, mft3667077
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Strautmann Siloblitz 250 KD
5
ΝΈΑ Strautmann Siloblitz 250 KD
Αυτόματες ταϊστρες, mft3667076
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Redrock Alligator 177
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3666569
25813 Husum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Χωρητικότητα δοχείου: 1.00 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Siloking SILOKING 24
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3666519
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 30S
11
ΝΈΑ Schuitemaker Amigo 30S
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3666342
7751 BG Dalen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009
3.933 EUR
με 21% ΦΠΑ
3.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Suton Bucket Brush
5
ΝΈΑ Other Suton Bucket Brush
Εργαλεία φορτωτή, aht3666047
SY4 4RR Shrewsbury, Μεγ. Βρετανία
2.008 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.674 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn 1070 Euromix
8
ΝΈΑ Kuhn 1070 Euromix
Αναμικτήρες τροφής, mat3665702
86875 Waal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Βάση, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³, Κάθετος αναδευτήρας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Obermaier Profi 1800 L & R
9
ΝΈΑ Obermaier Profi 1800 L & R
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3665664
84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
821 EUR
με 19% ΦΠΑ
690 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sgariboldi GRIZZLY 8120/1
9
ΝΈΑ Sgariboldi GRIZZLY 8120/1
Αναμικτήρες τροφής, mat3665645
04720 Großweitzschen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 136 kW, Ώρες λειτουργίας: 11200 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Αυτοκινούμενοι αναμικτήρες τροφής, Κάθετος αναδευτήρας
39.270 EUR
με 19% ΦΠΑ
33.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Siloking 9 m³
ΝΈΑ Siloking 9 m³
Αναμικτήρες τροφής, mat3665627
94269 Rinchnach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης
11.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.664 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other ADAPTER
2
ΝΈΑ Sonstige / Other ADAPTER
Εργαλεία φορτωτή, aht3665361
49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος:
1.190 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Siloking VM-08 KOMPAKT
9
ΝΈΑ Siloking VM-08 KOMPAKT
Αναμικτήρες τροφής, mat3665350
26188 Edewecht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 125 h, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 m³
17.493 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Schneidzange Silozange 2M NEU
3
ΝΈΑ Bressel und Lade Schneidzange Silozange 2M NEU
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3664978
36304 Alsfeld, Γερμανία
2.975 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
O & K L6
3
ΝΈΑ O & K L6
Εργαλεία φορτωτή, aht3664898
49624 Löningen-Vehrensande, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.05 m, Πτύο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sgariboldi Gulliver 4015
16
ΝΈΑ Sgariboldi Gulliver 4015
Αναμικτήρες τροφής, mat3664877
16559 Liebenwalde , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 10085 h, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, Χωρητικότητα δοχείου: 15.00 m³, ...
17.255 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BvL V-Mix 13
7
ΝΈΑ BvL V-Mix 13
Αναμικτήρες τροφής, mat3664872
16559 Liebenwalde , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 13.00 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Κάθετος αναδευτήρας
6.188 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Siloking MK 10 T  Bauhöhe 2,56 m
5
Siloking MK 10 T Bauhöhe 2,56 m
Αναμικτήρες τροφής, mat3664801
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Κάθετος αναδευτήρας, Ελαστικά: 400/60-15,5 AW.
13.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
11.681 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ralle 33.600 Ballenhäcksler
3
Ralle 33.600 Ballenhäcksler
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3664708
39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
4.998 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet Masterbuster
7
Trioliet Masterbuster
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3664706
4128 LK LEXMOND, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Χωρητικότητα δοχείου: 2.60 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
6.353 EUR
με 21% ΦΠΑ
5.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 4845