Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αναμικτήρες τροφής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Αναμικτήρες τροφής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αναμικτήρες τροφής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Strautmann Verti-Mix 1700 Double
8
ΝΈΑ Strautmann Verti-Mix 1700 Double
Αναμικτήρες τροφής, 4104846
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Ταινιομεταφορέας, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Διπλός αναδευτήρας, Ελαστικά: 235/75R17,5
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti Mix 1700
6
ΝΈΑ Strautmann Verti Mix 1700
Αναμικτήρες τροφής, 4104830
24211 Honigsee, Γερμανία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Ταινιομεταφορέας, Χωρητικότητα δοχείου: 17.00 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Κάθετος αναδευτήρας
4.800 €

Δείτε αγγελία
Shelbourne Reynolds 22cu Express Mixerwagon - £13,000 +vat
4
ΝΈΑ Shelbourne Reynolds 22cu Express Mixerwagon - £13,000 +vat
Αναμικτήρες τροφής, 4104380
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013
14.761 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann 1250 Mixer Wagon - £4,500 +vat
2
ΝΈΑ Strautmann 1250 Mixer Wagon - £4,500 +vat
Αναμικτήρες τροφής, 4104381
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2000
5.110 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
RMH 505 voermengwagen
4
ΝΈΑ RMH 505 voermengwagen
Αναμικτήρες τροφής, 4104339
8107 AG Broekland, Ολλανδία
Χωρητικότητα δοχείου: 15.00 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση
5.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Strautmann Verti-Mix 900
Αναμικτήρες τροφής, 4104299
25899 Niebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Χωρητικότητα δοχείου: 9.00 m³
7.678 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Keenan 140 KLASSIC
5
ΝΈΑ Keenan 140 KLASSIC
Αναμικτήρες τροφής, 4104289
BA15 1TY Bradford On Avon, Μεγ. Βρετανία
3.974 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Faresin Compact 12 Ecomode
10
ΝΈΑ Faresin Compact 12 Ecomode
Αναμικτήρες τροφής, 4104234
28921 Kostomlaty nad Labem, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 5547 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Χωρητικότητα δοχείου: 12.00 m³, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
BvL BvL - 10-LS
3
ΝΈΑ BvL BvL - 10-LS
Αναμικτήρες τροφής, 4103620
73479 Ellwangen, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 1000 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Βάση, Ταινιομεταφορέας, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³, ...
4.622 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL VM 14+ Diet Feeder
8
ΝΈΑ BvL VM 14+ Diet Feeder
Αναμικτήρες τροφής, 4103292
SY4 4RR Shrewsbury, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Siloking PREMIUM 7
8
ΝΈΑ Siloking PREMIUM 7
Αναμικτήρες τροφής, 4102190
3251 Purgstall, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2003
12.212 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti Mix 951
7
ΝΈΑ Strautmann Verti Mix 951
Αναμικτήρες τροφής, 4100026
83052 Bruckmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 7.50 m³, Κάθετος αναδευτήρας
17.311 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Siloking VM-08 KOMPAKT
9
ΝΈΑ Siloking VM-08 KOMPAKT
Αναμικτήρες τροφής, 4097323
49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 125 h, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 m³
14.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL V-MIX 10
4
ΝΈΑ BvL V-MIX 10
Αναμικτήρες τροφής, 4096772
66482 Zweibruecken, Γερμανία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 m³, Κάθετος αναδευτήρας
6.900 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sgariboldi MONO 10 DF
12
ΝΈΑ Sgariboldi MONO 10 DF
Αναμικτήρες τροφής, 4096188
87648 Aitrang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - αυτόνομη πλήρωση, Αναδευτήρας ενός κοχλία, ...
8.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sgariboldi MONO 14 ST
12
ΝΈΑ Sgariboldi MONO 14 ST
Αναμικτήρες τροφής, 4096155
87648 Aitrang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 14.00 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Αναδευτήρας ενός κοχλία, Ελαστικά: 315/70 R22.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Siloking 14 DUO
5
Siloking 14 DUO
Αναμικτήρες τροφής, 4095532
4560 Kirchdorf , Αυστρία
24.336 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Euro Mix I 870
7
Kuhn Euro Mix I 870
Αναμικτήρες τροφής, 4095492
83052 Bruckmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 8.00 m³, Κάθετος αναδευτήρας
14.790 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Siloking VM 14 Duo
12
Siloking VM 14 Duo
Αναμικτήρες τροφής, 4095422
42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Αερόφρενο, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Ταινιομεταφορέας, Μειωτήρας στροφών, Χωρητικότητα δοχείου: 14.00 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Διπλός αναδευτήρας, ...
6.775 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann FMW 1000 S
7
Strautmann FMW 1000 S
Αναμικτήρες τροφής, 4095167
03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Αερόφρενο, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
RMH VS 14
5
RMH VS 14
Αναμικτήρες τροφής, 4095079
55700 Stenay, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Χωρητικότητα δοχείου: 14.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
R.M.H. VS 14
Αναμικτήρες τροφής, 4095069
55300 CHAUVONCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Trioliet SOLOMIX 1000 LZK
8
Trioliet SOLOMIX 1000 LZK
Αναμικτήρες τροφής, 4094710
3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015
16.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet SOLOMIX 1000 LZK
8
Trioliet SOLOMIX 1000 LZK
Αναμικτήρες τροφής, 4094700
3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015
16.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet SOLOMIX 1000 LZK
8
Trioliet SOLOMIX 1000 LZK
Αναμικτήρες τροφής, 4094694
3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015
16.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 950