Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αναμικτήρες τροφής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Αναμικτήρες τροφής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αναμικτήρες τροφής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Siloking SF Premium 2015 15 m³
10
ΝΈΑ Siloking SF Premium 2015 15 m³
Αναμικτήρες τροφής, 3936819
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 2095 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 15.00 m³, Κάθετος αναδευτήρας, ...
98.500 €
με 19% ΦΠΑ
82.773 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Keenan MF - 340
Αναμικτήρες τροφής, 3936332
89281 Altenstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Βάση, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 16.00 m³, Αναδευτήρας βαρύτητας/αναδευτήρας πτερυγίου, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Ελαστικά: 385/55 R22,5
23.681 €
με 19% ΦΠΑ
19.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Seko Sammer 450/115
Αναμικτήρες τροφής, 3935481
91598 Colmberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Βάση, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 11.50 m³
3.950 €
με 10.7% ΦΠΑ
3.568 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Walker sieger class
7
ΝΈΑ Walker sieger class
Αναμικτήρες τροφής, 3935399
18279 Lalendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Βάση, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση
13.850 €
με 19% ΦΠΑ
11.639 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Trioliet SM - 7
Αναμικτήρες τροφής, 3935390
26899 Rhede, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Siloking SF 14 mit Luftfahrwerk und 175 PS
ΝΈΑ Siloking SF 14 mit Luftfahrwerk und 175 PS
Αναμικτήρες τροφής, 3935380
49632 Essen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Αερόφρενο, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Ταινιομεταφορέας, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, ...
30.940 €
με 19% ΦΠΑ
26.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet Solomix 2-2000L ZK-T
10
ΝΈΑ Trioliet Solomix 2-2000L ZK-T
Αναμικτήρες τροφής, 3935354
48465 Isterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Αερόφρενο, Βάση, Μειωτήρας στροφών, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 20.00 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Διπλός αναδευτήρας
35.700 €
με 19% ΦΠΑ
30.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Profile 1480 Sele
6
ΝΈΑ Kuhn Profile 1480 Sele
Αναμικτήρες τροφής, 3935276
64354 Reinheim, Γερμανία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Ταινιομεταφορέας, Βάση, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 14.00 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - αυτόνομη πλήρωση, Κάθετος αναδευτήρας
29.000 €
με 19% ΦΠΑ
24.370 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Trioliet Solomix 12000
Αναμικτήρες τροφής, 3934651
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Κάθετος αναδευτήρας
2.500 €
με 19% ΦΠΑ
2.101 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JF VM 14
3
ΝΈΑ JF VM 14
Αναμικτήρες τροφής, 3934614
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Κάθετος αναδευτήρας
13.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
12.195 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ mayer Selbstfahrend
Αναμικτήρες τροφής, 3934551
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Χωρητικότητα δοχείου: 16.00 m³
48.000 €
με 19% ΦΠΑ
40.336 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti-Mix 2000
4
ΝΈΑ Strautmann Verti-Mix 2000
Αναμικτήρες τροφής, 3934394
6035 AC Ospel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, Χωρητικότητα δοχείου: 20.00 m³, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Siloking SELFLINE 4.0 PREMIUM
3
ΝΈΑ Siloking SELFLINE 4.0 PREMIUM
Αναμικτήρες τροφής, 3934272
49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 290 h, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 15.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Trioliet Triomix S 1-1000
8
ΝΈΑ Trioliet Triomix S 1-1000
Αναμικτήρες τροφής, 3934199
48465 Isterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
6.248 €
με 19% ΦΠΑ
5.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Profile 1580 Compact
10
ΝΈΑ Kuhn Profile 1580 Compact
Αναμικτήρες τροφής, 3934185
54576 Hillesheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 15.00 m³, Κάθετος αναδευτήρας, Ελαστικά: 400/45 L17.5
35.581 €
με 19% ΦΠΑ
29.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Siloking 14 m SF
11
ΝΈΑ Siloking 14 m SF
Αναμικτήρες τροφής, 3934165
Haelen - Wijchen , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 3917 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn PROFILE 1470 2S VR/H
7
ΝΈΑ Kuhn PROFILE 1470 2S VR/H
Αναμικτήρες τροφής, 3934116
21439 Marxen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 m³, Διπλός αναδευτήρας, Ελαστικά: 400/45L17.5
35.500 €
με 19% ΦΠΑ
29.832 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti-Mix 1250
13
ΝΈΑ Strautmann Verti-Mix 1250
Αναμικτήρες τροφής, 3933511
9500 Villach/Zauchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, Κάθετος αναδευτήρας
6.667 €
με 13% ΦΠΑ
5.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Siloking SelfLine Premium 2215-15
Αναμικτήρες τροφής, 3933177
25813 Husum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
142.800 €
με 19% ΦΠΑ
120.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti Mix 1250
5
Strautmann Verti Mix 1250
Αναμικτήρες τροφής, 3932545
24211 Honigsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Ταινιομεταφορέας, Βάση, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 12.50 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Κάθετος αναδευτήρας
3.500 €

Δείτε αγγελία
BvL V Mix Plus 10
6
BvL V Mix Plus 10
Αναμικτήρες τροφής, 3932449
29482 Küsten, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Αναδευτήρας ενός κοχλία
6.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
5.872 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet Triomix 1000
10
Trioliet Triomix 1000
Αναμικτήρες τροφής, 3932253
48493 Wettringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³, Κάθετος αναδευτήρας
5.500 €
με 19% ΦΠΑ
4.622 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn 870
6
Kuhn 870
Αναμικτήρες τροφής, 3932129
4682, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 8.00 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Αναδευτήρας ενός κοχλία
14.700 €

Δείτε αγγελία
Siloking SF 13 mit Luftfederung
19
Siloking SF 13 mit Luftfederung
Αναμικτήρες τροφής, 3931935
54636 Ließem, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 94 kW, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, Σύστημα ζύγισης, Μειωτήρας στροφών, Υδραυλικό σύστημα, Ταινιομεταφορέας, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Αερόφρενο, ...
45.220 €
με 19% ΦΠΑ
38.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti-Mix 1501 Double
5
Strautmann Verti-Mix 1501 Double
Αναμικτήρες τροφής, 3931931
03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 15.00 m³, Κάθετος αναδευτήρας
17.731 €
με 19% ΦΠΑ
14.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 936