Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αναμικτήρες τροφής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Αναμικτήρες τροφής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αναμικτήρες τροφής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Siloking Voermengwagen
13
Siloking Voermengwagen
Αναμικτήρες τροφής, mat3587336
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Αερόφρενο, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, Χωρητικότητα δοχείου: 13.00 m³, ...
5.500 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
FALKE Fodder Mixing Wagon for LOW BARNS Mix 9
Βίντεο
6
FALKE Fodder Mixing Wagon for LOW BARNS Mix 9
Αναμικτήρες τροφής, mat3601648
62-586 Rzgów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα ζύγισης, Υδραυλικό σύστημα, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 9.00 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Αναδευτήρας ενός κοχλία, ...
14.120 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
hirl titan 1100
2
hirl titan 1100
Αναμικτήρες τροφής, mat2932113
24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 11.00 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - αυτόνομη πλήρωση, Αναδευτήρας ενός κοχλία, ...
55.335 EUR
με 19% ΦΠΑ
46.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
FALKE Mix 10
Βίντεο
7
FALKE Mix 10
Αναμικτήρες τροφής, mat3601621
62-586 Rzgów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Αναδευτήρας ενός κοχλία, Ελαστικά: 400/60 - 15.5
17.810 EUR
με 23% ΦΠΑ
14.480 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Celmak 3m³ Futtermischwagen
Βίντεο
2
Celmak 3m³ Futtermischwagen
Αναμικτήρες τροφής, mat3193670
50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Σύστημα ζύγισης, Υδραυλικό σύστημα, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 m³
9.499 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.982 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn 1070 Euromix
8
ΝΈΑ Kuhn 1070 Euromix
Αναμικτήρες τροφής, mat3665702
86875 Waal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Βάση, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³, Κάθετος αναδευτήρας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sgariboldi GRIZZLY 8120/1
9
ΝΈΑ Sgariboldi GRIZZLY 8120/1
Αναμικτήρες τροφής, mat3665645
04720 Großweitzschen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 136 kW, Ώρες λειτουργίας: 11200 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Αυτοκινούμενοι αναμικτήρες τροφής, Κάθετος αναδευτήρας
39.270 EUR
με 19% ΦΠΑ
33.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Siloking 9 m³
ΝΈΑ Siloking 9 m³
Αναμικτήρες τροφής, mat3665627
94269 Rinchnach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης
11.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.664 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Siloking VM-08 KOMPAKT
9
ΝΈΑ Siloking VM-08 KOMPAKT
Αναμικτήρες τροφής, mat3665350
26188 Edewecht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 125 h, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 m³
17.493 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sgariboldi Gulliver 4015
16
ΝΈΑ Sgariboldi Gulliver 4015
Αναμικτήρες τροφής, mat3664877
16559 Liebenwalde , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 10085 h, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, Χωρητικότητα δοχείου: 15.00 m³, ...
17.255 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BvL V-Mix 13
7
ΝΈΑ BvL V-Mix 13
Αναμικτήρες τροφής, mat3664872
16559 Liebenwalde , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 13.00 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Κάθετος αναδευτήρας
6.188 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Siloking MK 10 T  Bauhöhe 2,56 m
5
Siloking MK 10 T Bauhöhe 2,56 m
Αναμικτήρες τροφής, mat3664801
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Κάθετος αναδευτήρας, Ελαστικά: 400/60-15,5 AW.
13.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
11.681 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BvL V-Mix 10 LS
4
BvL V-Mix 10 LS
Αναμικτήρες τροφής, mat3664587
66482 Zweibruecken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Βάση, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 m³, Κάθετος αναδευτήρας
5.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
4.968 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn EUROMIX 1460
4
Kuhn EUROMIX 1460
Αναμικτήρες τροφής, mat3664582
DN208NR Brigg, Μεγ. Βρετανία
7.699 EUR
με 20% ΦΠΑ
6.416 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BvL V-MIX 12 T
8
BvL V-MIX 12 T
Αναμικτήρες τροφής, mat3664449
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 12.00 m³, Κάθετος αναδευτήρας
9.401 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Seko Samurai 3
3
Seko Samurai 3
Αναμικτήρες τροφής, mat3664027
87477 Sulzberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης
6.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.840 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti-Mix 900
6
Strautmann Verti-Mix 900
Αναμικτήρες τροφής, mat3663525
88212 Ravensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Χωρητικότητα δοχείου: 9.00 m³, Κάθετος αναδευτήρας
4.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.118 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BvL V-Mix 13 2S
4
BvL V-Mix 13 2S
Αναμικτήρες τροφής, mat3663372
49838 Langen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 13.00 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Διπλός αναδευτήρας
18.000 EUR

Δείτε αγγελία
BvL V-Mix 24 2S
5
BvL V-Mix 24 2S
Αναμικτήρες τροφής, mat3663229
5454 GR St. Hubert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 24.00 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Κάθετος αναδευτήρας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Siloking SF 16 Duo
Αναμικτήρες τροφής, mat3661772
46459 Rees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 6038 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 m³
28.501 EUR
με 19% ΦΠΑ
23.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Siloking Classic-Line Premium 18 cbm DUO
8
Siloking Classic-Line Premium 18 cbm DUO
Αναμικτήρες τροφής, mat3661575
24997 Wanderup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 1800.00 m³, Ελαστικά: 435/50R19.5
19.040 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet Gigant 700
10
Trioliet Gigant 700
Αναμικτήρες τροφής, mat3661563
48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Χωρητικότητα δοχείου: 7000.00 m³
6.545 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BvL V-Mix 13-2S
8
BvL V-Mix 13-2S
Αναμικτήρες τροφής, mat3661475
18239 Satow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Αερόφρενο, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, Χωρητικότητα δοχείου: 13.00 m³, Κάθετος αναδευτήρας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
BM HORSE: RÓWNIARKA DO PODŁOŻA R1, BM027, 2.0 M; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER
3
BM HORSE: RÓWNIARKA DO PODŁOŻA R1, BM027, 2.0 M; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER
Αναμικτήρες τροφής, mat3661419
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
1.160 EUR
με 23% ΦΠΑ
943 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BM HORSE: RÓWNIARKA DO PODŁOŻA R1, BM029, 2.4 M; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER
3
BM HORSE: RÓWNIARKA DO PODŁOŻA R1, BM029, 2.4 M; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER
Αναμικτήρες τροφής, mat3661417
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
1.390 EUR
με 23% ΦΠΑ
1.130 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BM HORSE: ADAPTER SKRĘTNY, BM101; SWIVELING MECHANISM FOR ARENA LEVELLER; NACHLAUFEINRICHTUNG
3
BM HORSE: ADAPTER SKRĘTNY, BM101; SWIVELING MECHANISM FOR ARENA LEVELLER; NACHLAUFEINRICHTUNG
Αναμικτήρες τροφής, mat3661416
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
615 EUR
με 23% ΦΠΑ
500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BM HORSE: RÓWNIARKA DO PODŁOŻY EQUUS BM31, 1600MM; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER
3
BM HORSE: RÓWNIARKA DO PODŁOŻY EQUUS BM31, 1600MM; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER
Αναμικτήρες τροφής, mat3661415
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
1.507 EUR
με 23% ΦΠΑ
1.225 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BM HORSE: RÓWNIARKA DO PODŁOŻY EQUUS BM032, 2000MM; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER
3
BM HORSE: RÓWNIARKA DO PODŁOŻY EQUUS BM032, 2000MM; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER
Αναμικτήρες τροφής, mat3661413
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
1.851 EUR
με 23% ΦΠΑ
1.505 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BM HORSE: RÓWNIARKA DO PODŁOŻY EQUUS BM033, 2400MM; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER
3
BM HORSE: RÓWNIARKA DO PODŁOŻY EQUUS BM033, 2400MM; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER
Αναμικτήρες τροφής, mat3661411
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
2.198 EUR
με 23% ΦΠΑ
1.787 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BM HORSE: ZGARNIACZ BOCZNY DO RÓWNIARKI R1, BM064; SIDE GRADER FOR ARENA GRADER; HUFSCHLAGRÄUMER FÜR REITPLATZPLANER
BM HORSE: ZGARNIACZ BOCZNY DO RÓWNIARKI R1, BM064; SIDE GRADER FOR ARENA GRADER; HUFSCHLAGRÄUMER FÜR REITPLATZPLANER
Αναμικτήρες τροφής, mat3661409
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
116 EUR
με 23% ΦΠΑ
94 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1016