Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αναμικτήρες τροφής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Αναμικτήρες τροφής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αναμικτήρες τροφής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Peecon 1600 CF
9
Peecon 1600 CF
Αναμικτήρες τροφής, mat2479966
74532 Ilshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα ζύγισης, Αερόφρενο, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 40.00 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Κάθετος αναδευτήρας, Ελαστικά: 275/70R22,5
34.000 €
με 10.7% ΦΠΑ
30.714 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Sgariboldi Mono 11ST
2
Sgariboldi Mono 11ST
Αναμικτήρες τροφής, mat3709751
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Βάση, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Ημερομηνία εγγραφής: 10.05.2013, Χωρητικότητα δοχείου: 11.00 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Αναδευτήρας ενός κοχλία
23.000 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Faresin
14
Faresin
Αναμικτήρες τροφής, mat3706446
Λουξεμβούργο
Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 5100 h, Κεντρική λίπανση, Σύστημα ζύγισης, Υδραυλικό σύστημα, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Ημερομηνία εγγραφής: 16.10.2001, ...
35.001 €
με 17% ΦΠΑ
29.915 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Siloking Selfline 4.0 Premium 2215-15 15 m³
10
Siloking Selfline 4.0 Premium 2215-15 15 m³
Αναμικτήρες τροφής, mat3543226
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 250 h, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 15.00 m³, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
BvL V-Mix Plus 10T
6
ΝΈΑ BvL V-Mix Plus 10T
Αναμικτήρες τροφής, mat3774199
27607 Geestland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Αναδευτήρας ενός κοχλία, Ελαστικά: 400/R15.5
7.000 €
με 10.7% ΦΠΑ
6.323 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn SPV 10
9
Kuhn SPV 10
Αναμικτήρες τροφής, mat3753272
06905 Bad Schmiedeberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 6690 h, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Ημερομηνία εγγραφής: 29.11.2013, ...
39.865 €
με 19% ΦΠΑ
33.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGM SITREX agm maxi 200 premier
9
AGM SITREX agm maxi 200 premier
Αναμικτήρες τροφής, mat3741094
6942 PN DIDAM , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 169 kW, Ώρες λειτουργίας: 3716 h, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, ...
102.850 €
με 21% ΦΠΑ
85.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann VM  2401
7
Strautmann VM 2401
Αναμικτήρες τροφής, mat3768418
9631 Allerborn, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 25 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Ημερομηνία εγγραφής: 20.09.2017, Χωρητικότητα δοχείου: 21.50 m³, ...
40.716 €
με 17% ΦΠΑ
34.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
RMH Platinum 19
13
RMH Platinum 19
Αναμικτήρες τροφής, mat3691664
8401 JE Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 160 kW, Ώρες λειτουργίας: 13920 h, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Αερόφρενο, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sgariboldi 17M
5
Sgariboldi 17M
Αναμικτήρες τροφής, mat3717816
78609 Tuningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 1800 h, Σύστημα ζύγισης, Υδραυλικό σύστημα, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2011, Χωρητικότητα δοχείου: 17.00 m³, ...
18.000 €
με 19% ΦΠΑ
15.126 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Siloking SelfLine 1612 13 cbm mit 2 m Fräse
8
Siloking SelfLine 1612 13 cbm mit 2 m Fräse
Αναμικτήρες τροφής, mat3698023
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 920 h, Σύστημα ζύγισης, Υδραυλικό σύστημα, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Χωρητικότητα δοχείου: 13.00 m³, ...
105.000 €
με 19% ΦΠΑ
88.235 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Walker Dunker 120
9
Walker Dunker 120
Αναμικτήρες τροφής, mat3738078
92444 Rötz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 12.00 m³, ...
33.500 €
με 19% ΦΠΑ
28.151 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Siloking SF13
20
Siloking SF13
Αναμικτήρες τροφής, mat3742282
27383 Scheeßel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Χωρητικότητα δοχείου: 13.00 m³, Αυτοκινούμενοι αναμικτήρες τροφής, ...
6.700 €
με 10.7% ΦΠΑ
6.052 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Siloking SelfLine Compact 1612-16
20
ΝΈΑ Siloking SelfLine Compact 1612-16
Αναμικτήρες τροφής, mat3772802
9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 2160 h, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, Χωρητικότητα δοχείου: 16.00 m³, ...
113.490 €
με 17% ΦΠΑ
97.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet Triotrac
8
Trioliet Triotrac
Αναμικτήρες τροφής, mat3618315
01833 Stolpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 20500 h, Κεντρική λίπανση, Σύστημα ζύγισης, Αερόφρενο, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Χωρητικότητα δοχείου: 20.00 m³, Αυτοκινούμενοι αναμικτήρες τροφής, ...
39.984 €
με 19% ΦΠΑ
33.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
RMH VS-12F
12
RMH VS-12F
Αναμικτήρες τροφής, mat3618478
48249 Dülmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 2260 h, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Siloking SelfLine 4.0 Premium 15 cbm mit Vollausstattung
4
Siloking SelfLine 4.0 Premium 15 cbm mit Vollausstattung
Αναμικτήρες τροφής, mat3585369
49632 Essen (Oldbg), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 27 h, Σύστημα ζύγισης, Υδραυλικό σύστημα, Αερόφρενο, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Himel SF 140  (MAN 22.240)
8
Himel SF 140 (MAN 22.240)
Αναμικτήρες τροφής, mat3620702
01762 Hartmannsdorf- Reichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Αερόφρενο, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Ημερομηνία εγγραφής: 30.09.2009, Χωρητικότητα δοχείου: 14.00 m³, ...
42.840 €
με 19% ΦΠΑ
36.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Profile 1480 Compact
7
Kuhn Profile 1480 Compact
Αναμικτήρες τροφής, mat3601572
04827 Gerichshain, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 25 h, Σύστημα ζύγισης, Αερόφρενο, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Ημερομηνία εγγραφής: 03.03.2015, Χωρητικότητα δοχείου: 14.00 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, ...
27.965 €
με 19% ΦΠΑ
23.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Faresin Leader 2200 Ecomode
4
Faresin Leader 2200 Ecomode
Αναμικτήρες τροφής, mat3558929
23881 Alt-Mölln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 151 kW, Ώρες λειτουργίας: 8500 h, Κεντρική λίπανση, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Χωρητικότητα δοχείου: 22.00 m³, ...
78.421 €
με 19% ΦΠΑ
65.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Siloking
16
Siloking
Αναμικτήρες τροφής, mat3447895
8401 JE Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 160 kW, Ώρες λειτουργίας: 192 h, Κεντρική λίπανση, Σύστημα ζύγισης, Υδραυλικό σύστημα, Αερόφρενο, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Siloking SelfLine Classic Premium 15m³
7
Siloking SelfLine Classic Premium 15m³
Αναμικτήρες τροφής, mat3421240
84529 Tittmoning, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 1100 h, Σύστημα ζύγισης, Υδραυλικό σύστημα, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Χωρητικότητα δοχείου: 15.00 m³, ...
116.620 €
με 19% ΦΠΑ
98.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGM SITREX Premier Maxi 200
7
AGM SITREX Premier Maxi 200
Αναμικτήρες τροφής, mat3487327
99439 Großobringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 165 kW, Ώρες λειτουργίας: 9590 h, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 20.00 m³, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Faresin Pioneer 1400
14
Faresin Pioneer 1400
Αναμικτήρες τροφής, mat3668086
95463 Bindlach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 4800 h, Σύστημα ζύγισης, Υδραυλικό σύστημα, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Χωρητικότητα δοχείου: 14.00 m³, ...
38.080 €
με 19% ΦΠΑ
32.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sgariboldi MAV 2214 Plus
Βίντεο
19
Sgariboldi MAV 2214 Plus
Αναμικτήρες τροφής, mat2880058
98634 Kaltensundheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Ημερομηνία εγγραφής: 14.08.2008, Χωρητικότητα δοχείου: 14.00 m³, ...
84.490 €
με 19% ΦΠΑ
71.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti-Mix 1401 Double SF
13
Strautmann Verti-Mix 1401 Double SF
Αναμικτήρες τροφής, mat3244433
01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 137 kW, Ώρες λειτουργίας: 5552 h, Σύστημα ζύγισης, Υδραυλικό σύστημα, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Χωρητικότητα δοχείου: 14.00 m³, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sgariboldi MAV 2214 Plus (Neuaufbau 2016)
6
Sgariboldi MAV 2214 Plus (Neuaufbau 2016)
Αναμικτήρες τροφής, mat3356279
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Κεντρική λίπανση, Σύστημα ζύγισης, Αερόφρενο, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 m³, ...
89.131 €
με 19% ΦΠΑ
74.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Siloking SelfLine Premium 15
13
Siloking SelfLine Premium 15
Αναμικτήρες τροφής, mat3013248
21717 Fredenbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 1923 h, Σύστημα ζύγισης, Υδραυλικό σύστημα, Αερόφρενο, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), ...
99.999 €
με 19% ΦΠΑ
84.033 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Euromix I 1670
6
Kuhn Euromix I 1670
Αναμικτήρες τροφής, mat1339309
74532 Ilshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 25 h, Σύστημα ζύγισης, Αερόφρενο, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 16.00 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, ...
35.990 €
με 19% ΦΠΑ
30.244 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Siloking Selfline Compact 1612
3
Siloking Selfline Compact 1612
Αναμικτήρες τροφής, mat3446989
86853 Langerringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 94 kW, Ώρες λειτουργίας: 2420 h, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Ημερομηνία εγγραφής: 22.12.2014, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 979