Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αναμικτήρες τροφής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Αναμικτήρες τροφής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αναμικτήρες τροφής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Kuhn Keenan Peecon Walker Stoll
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Strautmann Verti- Mix 1501 Double
15
ΝΈΑ Strautmann Verti- Mix 1501 Double
Αναμικτήρες τροφής, 4765086 4765086
  49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Ταινιομεταφορέας, Χωρητικότητα δοχείου: 15.00 m³, Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Σύστημα ανάμιξης: Διπλός αναδευτήρας, ...
22.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sgariboldi Grizzly 8120-1
10
ΝΈΑ Sgariboldi Grizzly 8120-1
Αναμικτήρες τροφής, 4765068 4765068
  09569 Oederan, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 171 kW, Ώρες λειτουργίας: 1300 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Χωρητικότητα δοχείου: 20.00 m³, Τύπος: Αυτοκινούμενοι αναμικτήρες τροφής, Σύστημα ανάμιξης: Κάθετος αναδευτήρας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Trioliet Solomix 1-700
8
ΝΈΑ Trioliet Solomix 1-700
Αναμικτήρες τροφής, 4763832 4763832
  92363 Breitenbrunn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 7.00 m³, Σύστημα ανάμιξης: Κάθετος αναδευτήρας
10.504,20 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Siloking SELFLINE 4.0 SYSTEM 500+ 2519
8
ΝΈΑ Siloking SELFLINE 4.0 SYSTEM 500+ 2519
Αναμικτήρες τροφής, 4763772 4763772
  04720 Großweitzschen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 160 kW, Ώρες λειτουργίας: 2100 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Χωρητικότητα δοχείου: 19.00 m³, ...
153.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Siloking TRAILEDLINE DUO 12 CLASSIC
13
ΝΈΑ Siloking TRAILEDLINE DUO 12 CLASSIC
Αναμικτήρες τροφής, 4763768 4763768
  01920 Panschwitz-Kuckau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 12.00 m³, Σύστημα ανάμιξης: Κάθετος αναδευτήρας
24.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann VERTI MIX 750
6
ΝΈΑ Strautmann VERTI MIX 750
Αναμικτήρες τροφής, 4763702 4763702
  92431 Neunburg v.Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Σύστημα ανάμιξης: Κάθετος αναδευτήρας
8.193 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann VERTI-MIX 1501 DOUBLE
15
ΝΈΑ Strautmann VERTI-MIX 1501 DOUBLE
Αναμικτήρες τροφής, 4763422 4763422
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Χωρητικότητα δοχείου: 15.00 m³, Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Σύστημα ανάμιξης: Διπλός αναδευτήρας
10.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Selbsfahrmischer Mutti Roller
3
ΝΈΑ Selbsfahrmischer Mutti Roller
Αναμικτήρες τροφής, 4761349 4761349
  86609 Donauwörth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 3100 h, Σύστημα ζύγισης, Τύπος: Αυτοκινούμενοι αναμικτήρες τροφής
39.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Sieplo MB 2000
5
Sonstige / Other Sieplo MB 2000
Αναμικτήρες τροφής, 4761173 4761173
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση
19.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann BVW
8
Strautmann BVW
Αναμικτήρες τροφής, 4761070 4761070
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής
1.355 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Keenan Easy feeder 140
Αναμικτήρες τροφής, 4761069 4761069
  29399 Wahrenholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
1.800 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BvL V-MIX 15 2S
8
BvL V-MIX 15 2S
Αναμικτήρες τροφής, 4761016 4761016
  29378 Wittingen-Ohrdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
7.498 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Keenan FUTTERMISCHWAGEN
3
Keenan FUTTERMISCHWAGEN
Αναμικτήρες τροφής, 4760752 4760752
  27419 Sittensen, Γερμανία
2.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 RATELIER D'HERBAGE 12 places COSNET
3
RATELIER D'HERBAGE 12 places COSNET
Αναμικτήρες τροφής, 4760586 4760586
  10140 AMANCE, Γαλλία
490 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Gigant 500 M
4
Trioliet Gigant 500 M
Αναμικτήρες τροφής, 4760467 4760467
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 m³, Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti-Mix 2001
14
Strautmann Verti-Mix 2001
Αναμικτήρες τροφής, 4760448 4760448
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 137 kW, Ώρες λειτουργίας: 9582 h, Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση
37.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Solomix 2-24 L ZKXT Voermengwagen
10
Trioliet Solomix 2-24 L ZKXT Voermengwagen
Αναμικτήρες τροφής, 4760159 4760159
  4906 AA Oosterhout N-Br, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 24.00 m³, Ελαστικά: 435/50R19,5 90%
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Storti Dobermann EVO 220 SW
9
Storti Dobermann EVO 220 SW
Αναμικτήρες τροφής, 4622495 4622495
  49733 Haren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 151 kW, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 22.00 m³, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Omix
4
Omix
Αναμικτήρες τροφής, 3112239 3112239
  92554 Thanstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 14.00 m³, Σύστημα ανάμιξης: Κάθετος αναδευτήρας
6.638,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Siloking Compact
3
Siloking Compact
Αναμικτήρες τροφής, 4592027 4592027
  92554 Thanstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 8.00 m³, Σύστημα ανάμιξης: Κάθετος αναδευτήρας
9.800 €
Δείτε αγγελία
 Airmix 20m3 Twin
Airmix 20m3 Twin
Αναμικτήρες τροφής, 4757262 4757262
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Ελαστικά: 215/75R17,5
13.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Schuitemak VOWA 70
Αναμικτήρες τροφής, 4757256 4757256
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1992
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
5
Trioliet Multifeed
Αναμικτήρες τροφής, 4757010 4757010
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση
1.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti-Mix 1700 Double
5
Strautmann Verti-Mix 1700 Double
Αναμικτήρες τροφής, 4756975 4756975
  49451 Holdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti Mix 900
10
Strautmann Verti Mix 900
Αναμικτήρες τροφής, 4756779 4756779
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Βάση, Ταινιομεταφορέας, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³
4.500 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1020