Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αναμικτήρες τροφής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Προαιρετικές επιλογές: Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Αναμικτήρες τροφής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αναμικτήρες τροφής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Kuhn Peecon Walker Keenan Stoll
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Peecon Airmix Rapide
11
Peecon Airmix Rapide
Αναμικτήρες τροφής, 4876174 4876174
  7122 KB Aalten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 151 kW, Ώρες λειτουργίας: 39 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Ταινιομεταφορέας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Siloking SF 13 Selbstfahrer
9
Siloking SF 13 Selbstfahrer
Αναμικτήρες τροφής, 4818827 4818827
  27442 Gnarrenburg-Kuhstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 94 kW, Ώρες λειτουργίας: 10500 h, Αερόφρενο, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Χωρητικότητα δοχείου: 13.00 m³, ...
20.084,03 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Siloking SelfLine System 500+ 22 cbm
8
Siloking SelfLine System 500+ 22 cbm
Αναμικτήρες τροφής, 4924243 4924243
  49632 Essen (Oldbg), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 160 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Αερόφρενο, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kuhn PROFILE 14.2 DS
4
Kuhn PROFILE 14.2 DS
Αναμικτήρες τροφής, 4518949 4518949
  4702 Wallern, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 50 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Ημερομηνία εγγραφής: 20.12.2016, Χωρητικότητα δοχείου: 14.00 m³, ...
25.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sgariboldi Grizzly 8120-1
10
Sgariboldi Grizzly 8120-1
Αναμικτήρες τροφής, 4765068 4765068
  09569 Oederan, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 171 kW, Ώρες λειτουργίας: 12200 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Siloking System 1000* 3024 24SCR
12
Siloking System 1000* 3024 24SCR
Αναμικτήρες τροφής, 4814224 4814224
  32369 Rahden OT Pr.Ströhen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 200 kW, Ώρες λειτουργίας: 6600 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Ταινιομεταφορέας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Siloking SF 13
7
Siloking SF 13
Αναμικτήρες τροφής, 4803001 4803001
  32369 Rahden OT Pr.Ströhen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 94 kW, Ώρες λειτουργίας: 6357 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), ...
47.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Seko SAMURAI 5 - 450/90 SELF
18
Seko SAMURAI 5 - 450/90 SELF
Αναμικτήρες τροφής, 4457946 4457946
  26203 Wardenburg / Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 2100 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 9.00 m³, Τύπος: Αυτοκινούμενοι αναμικτήρες τροφής, ...
45.076,78 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn 1470 Profile
8
Kuhn 1470 Profile
Αναμικτήρες τροφής, 4472167 4472167
  85104 Pförring, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 25 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.2017, Χωρητικότητα δοχείου: 14.00 m³, Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, ...
25.126,05 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Profile 1580 Compact Sonderpreis Vorführwagen
-11%
3
Kuhn Profile 1580 Compact Sonderpreis Vorführwagen
Αναμικτήρες τροφής, 4427990 4427990
  74597 Stimpfach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 15 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Ταινιομεταφορέας, Μειωτήρας στροφών, Ημερομηνία εγγραφής: 24.11.2018, Χωρητικότητα δοχείου: 15.00 m³, ...
27.647,06 €
31.008,40 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn SPW 14 Compact
4
Kuhn SPW 14 Compact
Αναμικτήρες τροφής, 4655133 4655133
  02708 Dürrhennersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 181 kW, Ώρες λειτουργίας: 13747 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Ταινιομεταφορέας, ...
29.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
R.M.H. VSL 14 Selbstfahrer
-25%
15
R.M.H. VSL 14 Selbstfahrer
Αναμικτήρες τροφής, 4332409 4332409
  18513 Holthof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 120 kW, Ώρες λειτουργίας: 17269 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Ημερομηνία εγγραφής: 01.12.2005, ...
15.000 €
20.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Sgariboldi Grizzly 6114-2
8
Sgariboldi Grizzly 6114-2
Αναμικτήρες τροφής, 3792635 3792635
  09569 Oederan, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 1800 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn Euromix I 1670
6
Kuhn Euromix I 1670
Αναμικτήρες τροφής, 1339309 1339309
  74532 Ilshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 25 h, Αερόφρενο, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 16.00 m³, Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, ...
30.244 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Siloking SelfLine 4.0 Premium 2215-15 IV
7
Siloking SelfLine 4.0 Premium 2215-15 IV
Αναμικτήρες τροφής, 4841981 4841981
  33129 Delbrück-Westenholz, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 128 kW, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Χωρητικότητα δοχείου: 15.00 m³, Τύπος: Αυτοκινούμενοι αναμικτήρες τροφής, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti-Mix 1401 Double SF
20
Strautmann Verti-Mix 1401 Double SF
Αναμικτήρες τροφής, 4871148 4871148
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 137 kW, Ώρες λειτουργίας: 11000 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Χωρητικότητα δοχείου: 14.00 m³, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Siloking 13m³ Selbstfahrer
6
Siloking 13m³ Selbstfahrer
Αναμικτήρες τροφής, 4873934 4873934
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 7350 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Ταινιομεταφορέας, Χωρητικότητα δοχείου: 13.00 m³, ...
37.815,13 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti-Mix 1701 Double SF
20
Strautmann Verti-Mix 1701 Double SF
Αναμικτήρες τροφής, 4823065 4823065
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 12959 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Χωρητικότητα δοχείου: 17.00 m³, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti Mix 1700 Double
5
Strautmann Verti Mix 1700 Double
Αναμικτήρες τροφής, 4910530 4910530
  08626 Eichigt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 6522 h, Αερόφρενο, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Ταινιομεταφορέας, Μειωτήρας στροφών, Ημερομηνία εγγραφής: 03.01.2005, ...
8.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Siloking SelfLine 4.0 1612-13 mit 2 m Fräse
8
Siloking SelfLine 4.0 1612-13 mit 2 m Fräse
Αναμικτήρες τροφής, 4935368 4935368
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 360 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Ταινιομεταφορέας, Μειωτήρας στροφών, ...
121.848,74 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Siloking SelfLine 4.0 Compact 1612-13
9
Siloking SelfLine 4.0 Compact 1612-13
Αναμικτήρες τροφής, 4686295 4686295
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 128 kW, Ώρες λειτουργίας: 50 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Χωρητικότητα δοχείου: 13.00 m³, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Zago Wolf 170
10
Zago Wolf 170
Αναμικτήρες τροφής, 4595678 4595678
  6700 GUIRSCH, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 128 kW, Ώρες λειτουργίας: 1700 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, Ταινιομεταφορέας, Χωρητικότητα δοχείου: 17.00 m³, ...
75.000 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Siloking
9
Siloking
Αναμικτήρες τροφής, 4766547 4766547
  57632 Rott, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 3100 h, Αερόφρενο, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Ταινιομεταφορέας, ...
65.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn SPV 14.1 DL POWER
4
Kuhn SPV 14.1 DL POWER
Αναμικτήρες τροφής, 4806992 4806992
  83139 Söchtenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 159 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Χωρητικότητα δοχείου: 14.00 m³, ...
102.436,97 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kuhn SPV14
-16%
16
Kuhn SPV14
Αναμικτήρες τροφής, 4467097 4467097
  98634 Kaltensundheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 104 kW, Ώρες λειτουργίας: 13100 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Ταινιομεταφορέας, ...
10.500 €
12.500 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 448