Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Strautmann Futtermischwagen
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4644732 4644732
  53909 Zülpich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker SR Holland Amigo 40 S
4
ΝΈΑ Schuitemaker SR Holland Amigo 40 S
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4644320 4644320
  26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
12.605,04 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet SOLOMIX 2 2800
6
ΝΈΑ Trioliet SOLOMIX 2 2800
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4643854 4643854
  08260 AUVILLERS LES FORGES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013
42.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet SOLOMIX 1-1200 l
5
ΝΈΑ Trioliet SOLOMIX 1-1200 l
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4643853 4643853
  08260 AUVILLERS LES FORGES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016
20.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn EUROMIX
4
ΝΈΑ Kuhn EUROMIX
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4643852 4643852
  08260 AUVILLERS LES FORGES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007
12.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Faresin Leader 2200
10
ΝΈΑ Faresin Leader 2200
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4643216 4643216
  95213 Münchberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Keenan MECAFIBRE 340
6
ΝΈΑ Keenan MECAFIBRE 340
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4643180 4643180
  23000 Sainte-Feyre, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012
12.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other RMH VR14
8
Sonstige / Other RMH VR14
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4637974 4637974
  8400 VOUZIERS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
mayer Siloking VM 13
8
mayer Siloking VM 13
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4637960 4637960
  84307 Eggenfelden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
11.901 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Keenan 380
3
Keenan 380
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4637959 4637959
  48230 Chanac, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016
34.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
McHale C460 Silageverteiler & Strohhäcksler
8
McHale C460 Silageverteiler & Strohhäcksler
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4633514 4633514
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Zocon Gummischieber 270
12
Zocon Gummischieber 270
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4633449 4633449
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Siloking EA 2300 Silokamm
8
Siloking EA 2300 Silokamm
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4633435 4633435
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007
2.991,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
McHale 994 BS Ballenschneider
6
McHale 994 BS Ballenschneider
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4633372 4633372
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015
1.495,58 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
De Laval FSC400 Kraftfutterstation
5
De Laval FSC400 Kraftfutterstation
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4633160 4633160
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Mammut TMR PM 1.5 ST Mischer stationär
3
Mammut TMR PM 1.5 ST Mischer stationär
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4633150 4633150
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
10.416,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 LAC-TEK Tränkeautomat
6
LAC-TEK Tränkeautomat
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4633130 4633130
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
1.672,57 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Magrotex przenośnik ślimakowy
Magrotex przenośnik ślimakowy
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4631053 4631053
  37-550 Radymno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013
787,64 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other T20 fuldfodervogn
7
Sonstige / Other T20 fuldfodervogn
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4626335 4626335
  7300 Jelling, Δανία
Έτος κατασκευής: 2014
44.000 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Westfalia Nedap
4
Westfalia Nedap
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4625486 4625486
  83139 Söchtenau, Γερμανία
3.613,37 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Bélair BOL PAILLEUR DRAKKAR 213 . 2 T
8
Sonstige / Other Bélair BOL PAILLEUR DRAKKAR 213 . 2 T
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4624582 4624582
  63500 ISSOIRE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006
14.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pom Augustów Druckgebläse mit Dosierer 5,5 kW T 378/1 pneumatic conveyor
3
Pom Augustów Druckgebläse mit Dosierer 5,5 kW T 378/1 pneumatic conveyor
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4623747 4623747
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.727,20 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 SAT-Futterverteilschaufel- NEU
19
SAT-Futterverteilschaufel- NEU
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4623469 4623469
  4906 Eberschwang, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
3.300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland BALLENHÄCKSLER
5
Kverneland BALLENHÄCKSLER
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4623354 4623354
  26607 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
4.033,61 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Redrock
10
Redrock
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4620718 4620718
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008
1.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 442