Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Kuhn Keenan Pöttinger Kverneland Hauer
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Schuitemaker SR Holland Amigo 40 S
4
Schuitemaker SR Holland Amigo 40 S
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4644320 4644320
  26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
12.605,04 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pom Augustów Druckgebläse mit Dosierer 5,5 kW T 378/1 pneumatic conveyor
3
Pom Augustów Druckgebläse mit Dosierer 5,5 kW T 378/1 pneumatic conveyor
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4623747 4623747
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.702,35 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 SAT-Futterverteilschaufel- NEU
19
SAT-Futterverteilschaufel- NEU
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4623469 4623469
  4906 Eberschwang, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
3.300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other ASM1750 EINSTREUGERÄT
3
Sonstige / Other ASM1750 EINSTREUGERÄT
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4303573 4303573
  21646 Halvesbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
4.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann SiloBlitz 220 SD
5
Strautmann SiloBlitz 220 SD
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4333252 4333252
  32312 Luebbecke, Γερμανία
1.617 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zocon Gummischioeber 1,90m hydraulisch schwenkbar
3
Zocon Gummischioeber 1,90m hydraulisch schwenkbar
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4420328 4420328
  26349 Jade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
KUAR Futterraufe/Rundballenraufe/Heuraufe / Pasture
6
KUAR Futterraufe/Rundballenraufe/Heuraufe / Pasture
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 2521174 2521174
  18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
413 €
logo
Δείτε αγγελία
Bestagro Agrofaserrohstoff  170 g/m² Agrostoff hält lange Frische des Strohballen Beste Qualität
5
Bestagro Agrofaserrohstoff 170 g/m² Agrostoff hält lange Frische des Strohballen Beste Qualität
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 2539261 2539261
  59-900 Zgorzelec (02826 Görlitz - 5 km), Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015
195 €
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Sieplo MB 1300
6
Sonstige / Other Sieplo MB 1300
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 3539713 3539713
  48720 Rosendahl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
12.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TOP-AGRO Elektrodämpfer 63L-100L-160L
5
TOP-AGRO Elektrodämpfer 63L-100L-160L
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 3681760 3681760
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
370 €
logo
Δείτε αγγελία
Wifo VIJZELBAK
5
Wifo VIJZELBAK
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 3618325 3618325
  3405 AM Benschop, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
9
Trioliet Multifeed
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 3711660 3711660
  26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
1.150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
10
Trioliet Multifeed
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 3711659 3711659
  26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
2.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DPM Futtermischschaufel / Betonmischer
10
DPM Futtermischschaufel / Betonmischer
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 2765278 2765278
  51469 Bergisch Gladbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
2.999 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MURSKA 2000 S 2x2
10
MURSKA 2000 S 2x2
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 2248133 2248133
  62-260 Łubowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009
20.732,31 €
Δείτε αγγελία
BvL Schneidbügel 1.90m
6
BvL Schneidbügel 1.90m
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 2338257 2338257
  26203 Wardenburg / Littel, Γερμανία
300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AP Schneidzange NP1800
5
AP Schneidzange NP1800
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4805882 4805882
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann VertiMix 1401 Duble
7
Strautmann VertiMix 1401 Duble
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4805757 4805757
  39629 Bismark, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
29.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AP Schneidzange FL1600
4
AP Schneidzange FL1600
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4805904 4805904
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.941,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Steenblock Futterschieber FSEURO
4
Sonstige / Other Steenblock Futterschieber FSEURO
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4805888 4805888
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.218,49 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Teagle Thomahawk 508 M
9
Teagle Thomahawk 508 M
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4809500 4809500
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
5.400 €
Δείτε αγγελία
Siloking DUO 18 M³
6
Siloking DUO 18 M³
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4825244 4825244
  29640 Schneverdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Soma Futterraufe SOMA RE 12
10
Soma Futterraufe SOMA RE 12
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4825730 4825730
  8654 Fischbach, Αυστρία
958,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kock & Sohn KGS 2400 ZA  Greifschaufel
5
Kock & Sohn KGS 2400 ZA Greifschaufel
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4831958 4831958
  51766 Engelskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
2.750 €
Δείτε αγγελία
Faresin 1400 B
8
Faresin 1400 B
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4823156 4823156
  08527 Plauen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 333