Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Kuhn 3570M
Kuhn 3570M
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3756279
BA3 4LW Avon, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
11.923 €
με 20% ΦΠΑ
9.936 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά 2015 JCB Agmaster 3.0 cu/m grain bucket
4
2015 JCB Agmaster 3.0 cu/m grain bucket
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3632885
PR6 8ND Preston, Μεγ. Βρετανία
3.066 €
με 20% ΦΠΑ
2.555 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann SiloBlitz 220 SD
5
Strautmann SiloBlitz 220 SD
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3750831
32312 Luebbecke, Γερμανία
1.790 €
με 10.7% ΦΠΑ
1.617 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Laufbandfütterung
3
Sonstige / Other Laufbandfütterung
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3750603
17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
357 €
με 19% ΦΠΑ
300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann FVW 120
8
Strautmann FVW 120
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3733180
26349 Jade - Schweiburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
9.282 €
με 19% ΦΠΑ
7.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Siloking VM 14
4
Siloking VM 14
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3742846
54439 Saarburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
9.500 €
με 19% ΦΠΑ
7.983 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Agro- Factory: Rozwijarka do bel z podwoziem i hydrauliką; Abwickeln der Strohballen mit Chassis hydraulisch; Unwinding the straw bales  with a swivel chassis hydraulically
10
Agro- Factory: Rozwijarka do bel z podwoziem i hydrauliką; Abwickeln der Strohballen mit Chassis hydraulisch; Unwinding the straw bales with a swivel chassis hydraulically
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3766833
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
3.075 €
με 23% ΦΠΑ
2.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other HOLARAS BB 2500 MIT VOLVO AUFNAHME
4
Sonstige / Other HOLARAS BB 2500 MIT VOLVO AUFNAHME
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3760760
18196 Dummerstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
8.925 €
με 19% ΦΠΑ
7.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann MultiMix 700F
6
Strautmann MultiMix 700F
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3726714
08527 Plauen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
18.445 €
με 19% ΦΠΑ
15.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet TU 170
8
Trioliet TU 170
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3719566
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
3.451 €
με 19% ΦΠΑ
2.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
9
Trioliet Multifeed
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3711660
26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
1.800 €
με 19% ΦΠΑ
1.513 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
10
Trioliet Multifeed
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3711659
26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
3.700 €
με 19% ΦΠΑ
3.109 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WEDA MD 250 Additivedosierer
4
WEDA MD 250 Additivedosierer
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3709800
47906 Kempen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
4.300 €
με 10.7% ΦΠΑ
3.884 € καθαρά
Δείτε αγγελία
TOP-AGRO Elektrodämpfer 63L-100L-160L
5
TOP-AGRO Elektrodämpfer 63L-100L-160L
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3681760
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
370 €

Δείτε αγγελία
Fliegl Rundballenabwicklungs-und Transportgerät
4
Fliegl Rundballenabwicklungs-und Transportgerät
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3670004
77743 Neuried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.551 €
με 19% ΦΠΑ
1.303 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Dung-und Silagegreifschaufel
7
Fliegl Dung-und Silagegreifschaufel
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3670003
77743 Neuried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.175 €
με 19% ΦΠΑ
1.828 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Redrock Allround 180
6
Redrock Allround 180
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3659882
9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013
1.210 €
με 21% ΦΠΑ
1.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Siloschneidgabel Euronorm
4
Fliegl Siloschneidgabel Euronorm
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3671568
77743 Neuried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.892 €
με 19% ΦΠΑ
3.271 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Seko VDM 240
16
Seko VDM 240
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3576104
9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011
26.620 €
με 21% ΦΠΑ
22.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Sieplo MB2000
6
Sonstige / Other Sieplo MB2000
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3589528
48720 Rosendahl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
11.500 €
με 19% ΦΠΑ
9.664 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann FVW 100
7
Strautmann FVW 100
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3577486
39629 Bismark, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
16.422 €
με 19% ΦΠΑ
13.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wifo VIJZELBAK
5
Wifo VIJZELBAK
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3618325
3405 AM Benschop, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schuitemaker VOWA 24 Silage Feeder Wagon
9
Schuitemaker VOWA 24 Silage Feeder Wagon
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3628477
IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1986
2.718 €
με 20% ΦΠΑ
2.265 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Sieplo MB 1300
7
Sonstige / Other Sieplo MB 1300
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3539713
48720 Rosendahl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
14.280 €
με 19% ΦΠΑ
12.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Primor 3570M Strawchopper/Feeder
6
Kuhn Primor 3570M Strawchopper/Feeder
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3538890
SY4 4RR Shrewsbury, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
edma24 Futtermischschaufel / Betonmischer
10
edma24 Futtermischschaufel / Betonmischer
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3529924
74423 Obersontheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.271 €
με 19% ΦΠΑ
2.749 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade SSZ 157
6
Bressel und Lade SSZ 157
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, mgt3599568
18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
2.380 €
με 19% ΦΠΑ
2.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 210