Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Kuhn Keenan Kverneland Vicon Joskin
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Schuitemaker VOWA 24 Silage Feeder Wagon
9
Schuitemaker VOWA 24 Silage Feeder Wagon
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 3628477 3628477
  IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1986
2.073 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TOP-AGRO Elektrodämpfer 63L-100L-160L
5
TOP-AGRO Elektrodämpfer 63L-100L-160L
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 3681760 3681760
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
370 €
logo
Δείτε αγγελία
Seko VDM 240
16
Seko VDM 240
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 3576104 3576104
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011
22.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WEDA MD 250 Additivedosierer
4
WEDA MD 250 Additivedosierer
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 3709800 3709800
  47906 Kempen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.700 €
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
9
Trioliet Multifeed
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 3711660 3711660
  26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
1.150 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
10
Trioliet Multifeed
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 3711659 3711659
  26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
2.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade SSZ 157
6
Bressel und Lade SSZ 157
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 3599568 3599568
  18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
2.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schauer COMPIDENT COW FUTTERSTATI
4
Schauer COMPIDENT COW FUTTERSTATI
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 3852768 3852768
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005
1.583,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VDW Doublefeeder
4
VDW Doublefeeder
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 3810415 3810415
  48268 Greven, Γερμανία
2.186,09 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VDMJ Greifschaufel PLK 1200 / 2600
11
VDMJ Greifschaufel PLK 1200 / 2600
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 3812627 3812627
  54558 Mückeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
POM Augustów Druckgebläse mit Dosierer 5,5 kW T 378/1 / pneumatic conveyor/Transportador neumático/Przenośnik pneumatyczny
3
POM Augustów Druckgebläse mit Dosierer 5,5 kW T 378/1 / pneumatic conveyor/Transportador neumático/Przenośnik pneumatyczny
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4935373 4935373
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.727 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Siloking DUO 18 M³
6
Siloking DUO 18 M³
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4936987 4936987
  29640 Schneverdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other MAMMUT KUILHAPPER
5
Sonstige / Other MAMMUT KUILHAPPER
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4939856 4939856
  5314 LK Bruchem (Gelderland), Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kellfri Paśnik 9 stanowisk / feeder /  Rundraufe 180cm
5
Kellfri Paśnik 9 stanowisk / feeder / Rundraufe 180cm
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4935325 4935325
  63-900 Rawicz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
257 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kellfri Paśnik dla koni, z przegrodami, 8 stanowisk / Horse feeder / Futterraufe Heuraufe Pferde /
12
Kellfri Paśnik dla koni, z przegrodami, 8 stanowisk / Horse feeder / Futterraufe Heuraufe Pferde /
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4939562 4939562
  63-900 Rawicz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
700 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kellfri Paśnik 12 stanowisk / feeder /  Rundraufe 230cm
8
Kellfri Paśnik 12 stanowisk / feeder / Rundraufe 230cm
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4939546 4939546
  63-900 Rawicz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
420 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VDMJ Futterverteil und Entnahmeschaufel-1200-NEU
20
VDMJ Futterverteil und Entnahmeschaufel-1200-NEU
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4933358 4933358
  4906 Eberschwang, Αυστρία
6.300 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
11
Trioliet Multifeed
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4156116 4156116
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
3.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
hirl Mischwagen
4
hirl Mischwagen
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4013878 4013878
  56642 Kruft, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
17.563,03 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hofstede vierkante balenklem GIANT
4
Hofstede vierkante balenklem GIANT
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4122107 4122107
  7951 KZ Staphorst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
1.350 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wifo VIJZELBAK
5
Wifo VIJZELBAK
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 3618325 3618325
  3405 AM Benschop, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Sieplo MB 1300
6
Sonstige / Other Sieplo MB 1300
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 3539713 3539713
  48720 Rosendahl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
12.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL B-Max 1700 Einstreugerät
4
BvL B-Max 1700 Einstreugerät
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 2977535 2977535
  54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
3.995 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DeLaval FUTTERSTATION
5
DeLaval FUTTERSTATION
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 3893625 3893625
  3251 Purgstall, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010
2.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agromet Mangeoire/Weide/Pasture
3
Agromet Mangeoire/Weide/Pasture
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 3896283 3896283
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
770 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 347