Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Γούρνες ταϊστρών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Γούρνες ταϊστρών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Γούρνες ταϊστρών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Agritubel Futterraufe 2 x 2 m mit Palisadenfressgitter
2
Agritubel Futterraufe 2 x 2 m mit Palisadenfressgitter
Γούρνες ταϊστρών, mlt2509901
33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
1.100 €
με 19% ΦΠΑ
924 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agritubel Futterraufe 2x2 m mit Sicherheits-Selbstfangfressgitter
Agritubel Futterraufe 2x2 m mit Sicherheits-Selbstfangfressgitter
Γούρνες ταϊστρών, mlt2510001
33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.499 €
με 19% ΦΠΑ
1.260 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agritubel Futterraufe 2 x 2 m mit Sicherheitsfressgitter f. Pferde
2
Agritubel Futterraufe 2 x 2 m mit Sicherheitsfressgitter f. Pferde
Γούρνες ταϊστρών, mlt2624097
33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
1.129 €
με 19% ΦΠΑ
949 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JASKOT FUTTERRAUFE
8
JASKOT FUTTERRAUFE
Γούρνες ταϊστρών, mlt2622915
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015
1.106 €
με 23% ΦΠΑ
899 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dema Rundballenraufe Futterraufe für 165 cm Ballen Heuraufe
8
Dema Rundballenraufe Futterraufe für 165 cm Ballen Heuraufe
Γούρνες ταϊστρών, mlt3283220
19306 Neustadt-Glewe, Γερμανία
299 €
με 19% ΦΠΑ
251 € καθαρά
Δείτε αγγελία
HPS Raufe für Vieh und Pferde 12 -Stellen / Paśnik 12 stanowisk
10
HPS Raufe für Vieh und Pferde 12 -Stellen / Paśnik 12 stanowisk
Γούρνες ταϊστρών, mlt3244258
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
645 €

Δείτε αγγελία
Agritubel Futterraufe 2 x 2 m mit Sicherheitsfressgitter f. Pferde
2
Agritubel Futterraufe 2 x 2 m mit Sicherheitsfressgitter f. Pferde
Γούρνες ταϊστρών, mlt2624097
33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
1.129 €
με 19% ΦΠΑ
949 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agritubel Futterraufe 2 x 2 m mit Palisadenfressgitter
2
Agritubel Futterraufe 2 x 2 m mit Palisadenfressgitter
Γούρνες ταϊστρών, mlt2509901
33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
1.100 €
με 19% ΦΠΑ
924 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agritubel Futterraufe Ø 2,30 m
2
Agritubel Futterraufe Ø 2,30 m
Γούρνες ταϊστρών, mlt2627571
33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
649 €
με 19% ΦΠΑ
545 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agritubel Futterraufe 2x2 m mit Sicherheits-Selbstfangfressgitter
Agritubel Futterraufe 2x2 m mit Sicherheits-Selbstfangfressgitter
Γούρνες ταϊστρών, mlt2510001
33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.499 €
με 19% ΦΠΑ
1.260 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Top-Agro Raufe für Vieh und Pferde M6/12 verzinkt
Top-Agro Raufe für Vieh und Pferde M6/12 verzinkt
Γούρνες ταϊστρών, mlt2604993
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
959 €

Δείτε αγγελία
Top-Agro Komplette Stalltrog 3,0m Breite verzinkt
Top-Agro Komplette Stalltrog 3,0m Breite verzinkt
Γούρνες ταϊστρών, mlt2604740
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
260 €

Δείτε αγγελία
Top-Agro FUTTERRAUFEN OVAL M11/18 verzinkt
Top-Agro FUTTERRAUFEN OVAL M11/18 verzinkt
Γούρνες ταϊστρών, mlt2603899
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
699 €

Δείτε αγγελία
Top-argo RUNDRAUFE MIT DACH M11/12D verzinkt
Top-argo RUNDRAUFE MIT DACH M11/12D verzinkt
Γούρνες ταϊστρών, mlt2603888
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
649 €

Δείτε αγγελία
Top-Agro Weide für Vieh und Pferde 16 -Stellen M4/16 verzinkt
Top-Agro Weide für Vieh und Pferde 16 -Stellen M4/16 verzinkt
Γούρνες ταϊστρών, mlt2603820
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.179 €

Δείτε αγγελία
Top-Agro Raufe für Vieh und Pferde 12 -Stellen M4/12 verzinkt
Top-Agro Raufe für Vieh und Pferde 12 -Stellen M4/12 verzinkt
Γούρνες ταϊστρών, mlt2603746
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.045 €

Δείτε αγγελία
Top Agro Weide für Kalben M8 verzinkt
Top Agro Weide für Kalben M8 verzinkt
Γούρνες ταϊστρών, mlt2603914
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
875 €

Δείτε αγγελία
Top-Agro Weide für Kalben M8 verzinkt
Top-Agro Weide für Kalben M8 verzinkt
Γούρνες ταϊστρών, mlt2603913
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
960 €

Δείτε αγγελία
Top-Agro RUNDRAUFE M12, verzinkt
Top-Agro RUNDRAUFE M12, verzinkt
Γούρνες ταϊστρών, mlt2603879
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
399 €
459 €


Δείτε αγγελία
Top-Agro Raufe für Vieh mit klappbaren Seitenwänden M1 verzinkt
Top-Agro Raufe für Vieh mit klappbaren Seitenwänden M1 verzinkt
Γούρνες ταϊστρών, mlt2603857
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
859 €

Δείτε αγγελία
Top-Agro Weide für Vieh und Pferde 14 -Stellen M4/14 verzinkt
Top-Agro Weide für Vieh und Pferde 14 -Stellen M4/14 verzinkt
Γούρνες ταϊστρών, mlt2603750
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.099 €

Δείτε αγγελία
Top-Agro Komplette Stalltrog 4,0m Breite verzinkt
Top-Agro Komplette Stalltrog 4,0m Breite verzinkt
Γούρνες ταϊστρών, mlt2604743
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
290 €

Δείτε αγγελία
Agritubel Futterraufe 2 x 2 m mit Schrägfressgitter
Agritubel Futterraufe 2 x 2 m mit Schrägfressgitter
Γούρνες ταϊστρών, mlt2628311
33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
1.079 €
με 19% ΦΠΑ
907 € καθαρά
Δείτε αγγελία
HPS Rundraufe für Vieh 9-Stellen/ Paśnik okrągły 9 stanowisk
HPS Rundraufe für Vieh 9-Stellen/ Paśnik okrągły 9 stanowisk
Γούρνες ταϊστρών, mlt3252211
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
270 €

Δείτε αγγελία
Agromet Futterraufe verzinkt M11/18
Agromet Futterraufe verzinkt M11/18
Γούρνες ταϊστρών, mlt3751919
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
619 €
με 19% ΦΠΑ
520 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agromet Futterraufe mit Dach Rund verzinkt M11/12D
Agromet Futterraufe mit Dach Rund verzinkt M11/12D
Γούρνες ταϊστρών, mlt3751904
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
643 €
με 19% ΦΠΑ
540 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agromet Futterraufe Rund verzinkt M11/12
Agromet Futterraufe Rund verzinkt M11/12
Γούρνες ταϊστρών, mlt3751891
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
488 €
με 19% ΦΠΑ
410 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agromet Futterraufe Rund verzinkt  M11/9
Agromet Futterraufe Rund verzinkt M11/9
Γούρνες ταϊστρών, mlt3751336
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
428 €
με 19% ΦΠΑ
360 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 40