Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Γούρνες ταϊστρών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Γούρνες ταϊστρών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Γούρνες ταϊστρών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Dema Rundballenraufe Futterraufe für 165 cm Ballen Heuraufe
8
Dema Rundballenraufe Futterraufe für 165 cm Ballen Heuraufe
Γούρνες ταϊστρών, 3283220 3283220
  19306 Neustadt-Glewe, Γερμανία
251 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JASKOT FUTTERRAUFE
8
JASKOT FUTTERRAUFE
Γούρνες ταϊστρών, 2622915 2622915
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Rundballenraufe 12 Fressplätze Futterraufe Raufe
-9%
4
Wolf-Landtechnik GmbH Rundballenraufe 12 Fressplätze Futterraufe Raufe
Γούρνες ταϊστρών, 4854443 4854443
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
455 €
500 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Futterraufe | Raufe für Vieh und Pferde M4/8
-24%
4
Wolf-Landtechnik GmbH Futterraufe | Raufe für Vieh und Pferde M4/8
Γούρνες ταϊστρών, 4140453 4140453
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
960 €
1.260 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
KMZ  Heuraufe, Raufe für Vieh und Pferde 16 -Stellen, verzinkt
7
KMZ Heuraufe, Raufe für Vieh und Pferde 16 -Stellen, verzinkt
Γούρνες ταϊστρών, 4190567 4190567
  18-500 Kolno, Πολωνία
1.030 €
logo
Δείτε αγγελία
KMZ Heuraufe, Raufe für Vieh und Pferde 14 -Stellen, verzinkt
8
KMZ Heuraufe, Raufe für Vieh und Pferde 14 -Stellen, verzinkt
Γούρνες ταϊστρών, 4190566 4190566
  18-500 Kolno, Πολωνία
895 €
logo
Δείτε αγγελία
KMZ Heuraufe, Raufe für Vieh und Pferde 12 -Stellen, verzinkt
10
KMZ Heuraufe, Raufe für Vieh und Pferde 12 -Stellen, verzinkt
Γούρνες ταϊστρών, 4190560 4190560
  Πολωνία
728 €
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wolf-Landtechnik GmbH  Futterraufe | Rundballenraufe | 9 Fressplätze | RRF-9
-6%
3
Wolf-Landtechnik GmbH Futterraufe | Rundballenraufe | 9 Fressplätze | RRF-9
Γούρνες ταϊστρών, 3948930 3948930
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
405 €
429 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Agritubel Futterraufe Ø 2,30 m
2
Agritubel Futterraufe Ø 2,30 m
Γούρνες ταϊστρών, 2627571 2627571
  33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
559,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agritubel Futterraufe 2 x 2 m mit Sicherheitsfressgitter f. Pferde
Βίντεο
2
Agritubel Futterraufe 2 x 2 m mit Sicherheitsfressgitter f. Pferde
Γούρνες ταϊστρών, 2624097 2624097
  33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
999 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agritubel Futterraufe 2 x 2 m mit Palisadenfressgitter
Βίντεο
2
Agritubel Futterraufe 2 x 2 m mit Palisadenfressgitter
Γούρνες ταϊστρών, 2509901 2509901
  33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
920 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KMZ Raufe für Vieh M10/16  16-Standplätze/ Heuraufe rechteckig, ohne Dach
2
KMZ Raufe für Vieh M10/16 16-Standplätze/ Heuraufe rechteckig, ohne Dach
Γούρνες ταϊστρών, 4787404 4787404
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
665 €
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Weidezaunkombination für Kälber M8
2
Wolf-Landtechnik GmbH Weidezaunkombination für Kälber M8
Γούρνες ταϊστρών, 4384076 4384076
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
1.092 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Weidezaunkombination für Kälber M8 +
2
Wolf-Landtechnik GmbH Weidezaunkombination für Kälber M8 +
Γούρνες ταϊστρών, 4384074 4384074
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
1.009 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Futterraufe | Raufe 18 Fressplätze Vieh und Pferde
2
Wolf-Landtechnik GmbH Futterraufe | Raufe 18 Fressplätze Vieh und Pferde
Γούρνες ταϊστρών, 4296455 4296455
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
815 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Rundballenraufe | Futterraufe mit Dach 12 Fressplätze
2
Wolf-Landtechnik GmbH Rundballenraufe | Futterraufe mit Dach 12 Fressplätze
Γούρνες ταϊστρών, 4296453 4296453
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
721 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Rundballenraufe mit 9 Fressplätzen
2
Wolf-Landtechnik GmbH Rundballenraufe mit 9 Fressplätzen
Γούρνες ταϊστρών, 4296430 4296430
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
403 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Futterraufe | Schrägfressgitter 24 Fressplätze
2
Wolf-Landtechnik GmbH Futterraufe | Schrägfressgitter 24 Fressplätze
Γούρνες ταϊστρών, 4296717 4296717
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
239 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
KMZ Rundraufe für Vieh mit Dach verzinkt, 12-Stellen, Heuraufe
2
KMZ Rundraufe für Vieh mit Dach verzinkt, 12-Stellen, Heuraufe
Γούρνες ταϊστρών, 4190583 4190583
  18-500 Kolno, Πολωνία
540 €
logo
Δείτε αγγελία
KMZ Rundraufe für Vieh, Heuraufe verzinkt, 9-Stellen Raufe
2
KMZ Rundraufe für Vieh, Heuraufe verzinkt, 9-Stellen Raufe
Γούρνες ταϊστρών, 4190581 4190581
  18-500 Kolno, Πολωνία
335 €
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wolf-Landtechnik GmbH Raufe für Rinder mit Sicherheits-Fangfressgittern Verzinkt
-16%
2
Wolf-Landtechnik GmbH Raufe für Rinder mit Sicherheits-Fangfressgittern Verzinkt
Γούρνες ταϊστρών, 3959757 3959757
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
1.259 €
1.500 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Top-Agro Raufe für Vieh M3/12,verzinkt
Top-Agro Raufe für Vieh M3/12,verzinkt
Γούρνες ταϊστρών, 2605049 2605049
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.099 €
logo
Δείτε αγγελία
Top-Agro weide für Schafe M18/2 (FRF-S2)
Top-Agro weide für Schafe M18/2 (FRF-S2)
Γούρνες ταϊστρών, 2605038 2605038
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
199 €
logo
Δείτε αγγελία
Top-Agro Komplette Stalltrog 4,0m Breite verzinkt
Top-Agro Komplette Stalltrog 4,0m Breite verzinkt
Γούρνες ταϊστρών, 2604743 2604743
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
320 €
logo
Δείτε αγγελία
Top-Agro Komplette Stalltrog 3,0m Breite verzinkt
Top-Agro Komplette Stalltrog 3,0m Breite verzinkt
Γούρνες ταϊστρών, 2604740 2604740
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
285 €
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 63