Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Γούρνες ταϊστρών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Γούρνες ταϊστρών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Γούρνες ταϊστρών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
MD Kellfri ** Kälberfütterung**
MD Kellfri ** Kälberfütterung**
Γούρνες ταϊστρών, 5015123 5015123
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
461 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Heuraufe FHB
4
MD Heuraufe FHB
Γούρνες ταϊστρών, 5014623 5014623
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.150 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Heuraufe für Rinder RFH
MD Heuraufe für Rinder RFH
Γούρνες ταϊστρών, 5014621 5014621
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Kellfri - Heuraufe mit Dach
8
MD Kellfri - Heuraufe mit Dach
Γούρνες ταϊστρών, 5014620 5014620
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Kellfri Sechseckiger Heuraufe
2
MD Kellfri Sechseckiger Heuraufe
Γούρνες ταϊστρών, 5014613 5014613
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
430 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Pferdefutter Raufe mit dem Dach für Pferde 12 Plätze
9
MD Pferdefutter Raufe mit dem Dach für Pferde 12 Plätze
Γούρνες ταϊστρών, 5014608 5014608
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.390 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Rundballenraufe Futterraufe für 165 cm Ballen Heuraufe
6
MD Rundballenraufe Futterraufe für 165 cm Ballen Heuraufe
Γούρνες ταϊστρών, 5014590 5014590
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
210 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD KRAFTFUTTERAUTOMAT FÜR KÄLBER
3
MD KRAFTFUTTERAUTOMAT FÜR KÄLBER
Γούρνες ταϊστρών, 5014588 5014588
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.050 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pferdefutter Raufe mit dem Dach für Pferde 12 Plätze Futterraufe Heuraufe
14
Pferdefutter Raufe mit dem Dach für Pferde 12 Plätze Futterraufe Heuraufe
Γούρνες ταϊστρών, 4986401 4986401
  02826 Görlitz, Γερμανία
1.250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Palisadenraufe mit dem Dach Viereckraufe 12 Plätze Futterraufe Heuraufe Pferde
16
Palisadenraufe mit dem Dach Viereckraufe 12 Plätze Futterraufe Heuraufe Pferde
Γούρνες ταϊστρών, 4978865 4978865
  02826 Görlitz, Γερμανία
1.260 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Palisadenraufe mit dem Dach Viereckraufe 12 Plätze Futterraufe Heuraufe KELLFRI
4
Palisadenraufe mit dem Dach Viereckraufe 12 Plätze Futterraufe Heuraufe KELLFRI
Γούρνες ταϊστρών, 4978830 4978830
  02826 Görlitz, Γερμανία
1.060 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rundraufe Ringraufe Heuraufe 9 Plätze für Pferde 180 cm KELLFRI
5
Rundraufe Ringraufe Heuraufe 9 Plätze für Pferde 180 cm KELLFRI
Γούρνες ταϊστρών, 4978421 4978421
  02826 Görlitz, Γερμανία
360 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kellfri Rundrauf Heurauf Futterrauf 9 Plätze Pferde
5
Kellfri Rundrauf Heurauf Futterrauf 9 Plätze Pferde
Γούρνες ταϊστρών, 4971516 4971516
  02826 Görlitz, Γερμανία
370 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kellfri Rundraufe Futterraufe Heuraufe mit Plane 12 Plätze
5
Kellfri Rundraufe Futterraufe Heuraufe mit Plane 12 Plätze
Γούρνες ταϊστρών, 4969535 4969535
  02826 Görlitz, Γερμανία
530 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Patura
3
Patura
Γούρνες ταϊστρών, 4935132 4935132
  37284 Waldkappel, Γερμανία
850 €
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Futterraufe verzinkt M11/18
MC-AGRI Futterraufe verzinkt M11/18
Γούρνες ταϊστρών, 4922759 4922759
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
640 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Futterraufe mit Dach Rund verzinkt M11/12D
MC-AGRI Futterraufe mit Dach Rund verzinkt M11/12D
Γούρνες ταϊστρών, 4922750 4922750
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
640 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Futterraufe Rund verzinkt M11/12
MC-AGRI Futterraufe Rund verzinkt M11/12
Γούρνες ταϊστρών, 4922743 4922743
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
505 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Futterraufe Rund verzinkt  M11/9
MC-AGRI Futterraufe Rund verzinkt M11/9
Γούρνες ταϊστρών, 4922732 4922732
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
390 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Futterraufen verzinkt M4/16
MC-AGRI Futterraufen verzinkt M4/16
Γούρνες ταϊστρών, 4922727 4922727
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.130 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Futterraufe verzinkt M4/14
MC-AGRI Futterraufe verzinkt M4/14
Γούρνες ταϊστρών, 4922723 4922723
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.040 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Futterraufe verzinkt M4/12
MC-AGRI Futterraufe verzinkt M4/12
Γούρνες ταϊστρών, 4922716 4922716
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
820 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Futterraufe für Vieh verzinkt M1
MC-AGRI Futterraufe für Vieh verzinkt M1
Γούρνες ταϊστρών, 4922713 4922713
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
710 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Futterraufe für Schafe und Ziegen mit Dach M15
MC-AGRI Futterraufe für Schafe und Ziegen mit Dach M15
Γούρνες ταϊστρών, 4922708 4922708
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
560 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Rundballenraufe 12 Fressplätze Futterraufe Raufe
-9%
4
Wolf-Landtechnik GmbH Rundballenraufe 12 Fressplätze Futterraufe Raufe
Γούρνες ταϊστρών, 4854443 4854443
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
500 €
550 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 77